• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Gizli Müşteri Denetimleri

Gizli müşteri denetimleri veya araştırmaları, işletmelere kendilerini müşterilerinin gözünden görme imkanı veren çok etkili yöntemlerden biridir. Bu çalışmalar sayesinde işletmeler, ürün ve hizmet kalitelerinin standartlara göre hangi durumda olduğunu görmekte, müşteriler ile temas noktalarının genel durumunu anlamakta ve çalışanların işletme kültürüne ne kadar uygun olduklarını ve işletmenin vizyon, misyon, ilke ve değerlerine ne kadar sahip çıktıklarını tespit etmektedir.

Aynı zamanda gizli müşteri denetimleri ile işletmeler, iş süreçlerinde aksayan noktaları müşterilerden önce görmekte ve iyileştirme fırsatı yakalamış olmaktadır. Gerekli önlemleri zamanında alarak müşteri kayıplarının önüne geçmiş olmaktadır.

Bunun yanında gizli müşteri denetimlerine, rakip işletmelerin hizmet kalitesini görmek ve bir kıyaslama yapmak amacı ile başvurulmaktadır. Bu şekilde işletme, bulunduğu sektördeki konumunu daha rahat görmekte, rakiplerine göre avantaj ve dezavantajlarını tespit etmekte ve gerekli aksiyonları zamanında alma şansı yakalamaktadır.

Kısaca gizli müşteri denetimleri, işletmelerin ve sunulan ürün ve hizmetlerin, belirlenen kritik kontrol noktalarında durumunun belirlenmesi amacı ile yapılan bir araştırma yöntemidir.

Gizli müşteri denetimleri ya da gizli müşteri araştırmaları, genelde işletmelerin müşteri memnuniyeti sağlamadaki performanlarını tespit etmek ve çalışanların müşteriler ile olan iletişimlerini değerlendirmek amacı ile yapılmaktadır.

Sonuç odaklı olarak yapılan ve performansa destek veren bu çalışmaların yapılması ile işletmeler şu noktalarda kazançlı çıkmaktadır:

      Müşteri memnuniyeti düzeyini belirlemek

      Çalışan performansını değerlendirmek

      Çalışanların müşterilere verdiği önemi gözlemlemek

      Rakip firmaları izlemek

      İşletmenin eğitim gereksinimlerini tespit etmek

      İşletmenin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını görmek

      İşletmenin gelişim sürecini takip etmek

Bu hizmeti veren kuruluşlar, genelde işletmenin bütününe yönelik olarak ya da işletmenin belli bir ünitesine, veya belli bir ürün veya hizmetine ya da belli bir kriter bazında mevcut durumu analiz etmekte ve işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koymaktadır. Ayrıca işletmenin gelişmeye açık fırsat alanlarını tespit etmektedir.

Kuruluşumuz denetim hizmetleri kapsamında işletmelere üçüncü taraf denetim hizmetleri vermekte ve bu çerçevede gizli müşteri denetimleri yapmaktadır. Bu çalışmalarda kuruluşumuz, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve genel kabul görmüş denetim yöntemlerine uygun hizmet vermektedir.