trarbgzh-TWenfrkadefaru

Bükme ve Burulma Testleri

Bükme ve burulma testleri, bir malzemeyi veya bileşenini, belli bir dereceye kadar, belli bir kuvvetle veya malzeme bozuluncaya kadar döndürülerek yapılmaktadır. Bir burulma testinin dönme kuvveti, mazlemenin bir ucu tutturularak uygulanır. Bu şekilde test edilen malzemenin bir ucu sabitlenirken, diğer uca dönüş hareket verilir ve malzemenin kendi ekseni etrafında dönmesi sağlanır. Eğer dönme hareketi malzemenin her iki ucuna da uygulanacaksa, uçlar zıt yönlerde döndürülür.

Bükme ve burulma testleri ile, eksen üzerinde kayma gerilmesine neden olan uygulamalı momentler sonucu, bir malzemenin bükülme veya burulma kuvvetleri altında gösterdiği davranış şekli tespit edilmektedir. Bu testler sonunda, kaymada esneklik sınırı, kayma dayanımı, burulma yorulma ömrü, süneklik, nihai kayma dayanımı ve kaymadaki kırılma değeri belirlenmektedir. Bu değerler birbirine benzer, ancak test sonuçları, malzemenin hizmet koşullarını simüle etmek, ürünün kalitesini ve tasarımını kontrol etmek ve doğru şekilde üretilip üretilmediğinden emin olmak için, üretim çalışmalarında önemli olmaktadır.

Bükme ve burulma testleri ile malzemede şu üç genel form tespit edilmektedir: başarısızlık, kanıt ve operasyonel. Başarısızlık durumu için yapılacak burulma testleri, test edilen malzemenin kırılıncaya kadar bükülmesini ve malzemenin direncini ölçmek üzere tasarlanmaktadır. Kanıt elde etmek için yapılacak burulma testleri, malzemeyi belli bir süre boyunca belli bir yük altında gözlemlemek için tasarlanmaktadır. Operasyonel gücü belirlemek için yapılacak burulma testleri ise, beklenen hizmet koşulları altında malzemenin performansını ölçmek için tasarlanmaktadır. Herhangi bir malzeme için bu test şekillerinin tümü yapılabileceği gibi, malzemenin belirlenecek özelliklerine bağlı olarak sadece burulma yükleme veya burulma eksenel yükleme kombinasyonu ile de gerçekleştirilebilir.

Çeşitli sektörlerde kullanılan birçok malzeme, uygulama sırasında bükme ve burulma kuvvetine maruz kalabilir. Bunu belirlemek için bükme ve burulma testlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin yapısal, biyomedikal ve otomotiv uygulamalarında kullanılan malzemeler, bükme ve burulma yaşayan en yaygın malzemeler arasındadır. Genellikle bağlantı elemanları, çubuklar, kirişler, borular ve teller şeklinde kullanılan bu malzemeler, metal, plastik, ahşap, polimer, kompozit veya seramikten üretilmiş olabilir.

Bükme ve burulma testlerinde dikkate alınan yerli ve yabancı sayısız standart bulunmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:

 • TS EN ISO 80369-1 Sağlık hizmeti uygulamalarında sıvılar ve gazlar için küçük sonda bağlantı elemanları - Bölüm 1: Genel özellikler
 • TS ISO 7800 Metalik malzemeler - Tel - Basit burulma deneyi
 • TS EN 10305-5 Çelik borular - Hassas uygulamalar için - Teknik teslim şartları - Bölüm 5: Soğuk ölçülendirilmiş, dikişli, kare ve dikdörtgen kesitli borular
 • ISO 6475 Cerrahi implantlar - Asimetrik yivli ve küresel yeraltı yüzeyli metal kemik vidaları - Mekanik gereksinimler ve test yöntemleri
 • ASTM A938-18 Tel burulma testi için standart test yöntemi
 • ASTM D1043-16 Bir burulma testiyle sıcaklığın bir fonksiyonu olarak plastiklerin sertlik özellikleri için standart test yöntemi
 • ASTM D5279-13 Plastikler için standart test yöntemi - Dinamik mekanik özellikler - Burulma
 • ASTM E2207-15 İnce duvarlı boru örnekleriyle gerilme kontrollü eksenel-burulma yorulma testi için standart uygulama
 • ASTM F383 İntramedüller çubuklarda statik bükülme ve burulma testi
 • ASTM F543-17 Metalik tıbbi kemik vidaları için standart şartname ve test yöntemleri

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında bükme ve burulma test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen bükme ve burulma test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.

IECEE Test ve Belgesi

IECEE sistemi, IEC tarafından elektroteknik ekipman ve bileşenler için geliştirilen ve uluslararası standartlara dayanan çok taraflı bir belgelendirme sistemidir.

IEC (International Electrotechnical Commission, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) 1906 yılında kurulmuştur ve kar amacı gütmeyen yarı resmi bir kuruluştur. Bu kuruluş üyeleri ulusal komitelerdir. Üyeleri, kuruluşun teknik ve uygunluk değerlendirme çalışmasına katılmak için sektörden, resmi kuruluşlardan, derneklerden ve üniversiteden katılan uzmanlar ve delegelerden oluşmaktadır.

Küresel organizasyon olan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), fikir birliğine dayalı uluslararası standartlar yayınlamakta ve kısaca elektroteknoloji olarak bilinen elektrikli ve elektronik ürünler, sistemler ve hizmetler için uygunluk değerlendirme sistemlerini yönetmektedir. Bu kuruluş tarafından yapılan yayınlar, ulusal standardtlar için bir temel oluşturmakta ve uluslararası ihale ve sözleşmelerin hazırlanmasında referans olarak görev yapmaktadır.

IECEE sistemi üyeleri de, dünya genelinde ulusal düzeyde belge ve onay almak için test sonuçlarının karşılıklı olarak tanınması, yani karşılıklı olarak kabul edilmesini ilke edinmişlerdir.

IECEE planları, ofislerin, konutların, sağlık tesislerinin, atölyelerin ve benzer alanlarda kullanılan elektrikli ve elektronik bileşenlerin, cihazların ve ekipmanların güvenliğini, kalitesini, verimliliğini ve genel performansını göstermektedir. Bu kapsamda olmak üzere toplam 23 kategoride elektrikli ve elektronik ekipman ve test hizmetleri belirlenmiştir.

Bütün IECEE planları, IEC uluslararası standartlarına dayanmaktadır. Bu açıdan konsept ve uygulama bakımından gerçekten küresel boyuttadır. Bu planlar sayesinde farklı ülkelerdeki farklı belgelendirme kriterlerinin yol açtığı ticari engelleri azaltmak ve sektörün yeni pazarlara erişmesine yardımcı olmak hedeflenmiştir. Daha önce yapılan çoklu testler yüzünden yaşanan gecikmeler ve maliyetler ortadan kaldırılmıştır. Kısaca her bir IECEE şeması, bir test, bir belge anlamına gelmektedir.

Bugün için 50 civarında ülke, ülkemiz dahil, IECEE sistemine dahil olmuştur. Ancak ulusal standartlarını henüz IEC uluslararası standartlarına dayandırmayan ülkelerde, beyan edilmesi koşulu ile uygulama kapsamında ulusal farklılıklar dikkate alınmaktadır. Yine de IECEE sisteminin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, ulusal standartların ilgili IEC uluslararası standartları ile uyumlaştırılması gerekmektedir.

IECEE sistemini uygulayacak kuruluşlar, ülkelerin ulusal belgelendirme kuruluşlarıdır (National Certification Bodies, NCB). Bu kuruluşlar test ve değerlendirme çalışmalarında CB Test Laboratuvarları (CBTL) olarak bilinen test laboratuvarlarını kullanırlar.

Bu laboratuvarlarda genel olarak üç grup test yapılmaktadır:

 • Tip testleri: Elektrikli ve elektonik cihaz ve ekipmanların numuneleri üzerinde yapılır. Genelde kapsamlı ve tahribatlı testlerdir ve ilgili standartlara uygundur.
 • Rutin testler: Her cihaz veekipmanda yapılır ve tahribatsızdır. Çok kapsamlı değildir ve genelde malzemede kabul edilemez farklılıkları belirlemeye yöneliktir.
 • Saha testleri: Bu testler piyasadan alınan rastgele örnekler üzerinde gerçekleştirilir. Piyasa gözetimi denilen bu testler de ayrıntılı değildir ve tahribatsızdır.

Her üç durumda da ürün ve sistemlerin güvenliği, güvenilirliği ve performansı tespit edilmiş olmaktadır ve tarafsız ve bağımsız bir üçüncü taraf olarak belge verilmektedir.

IECEE test ve sertifikasyon çalışmalarının başlıca faydası, sistemin dünya çapında uygunluk sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasını sağlamasıdır. Aynı zamanda, ulusal resmi kuruluşlar, perakendeci firmalar, alıcılar ve satıcılar, IECEE test sertifikasını kabul edip test raporunu ürüne ilişkilendirdiği zaman, küresel pazarlara doğrudan erişim imkanı kazandırmış olmaktadır.

IECEE sistemi, IEC üyesi olmayan ülkeler dahil olmak üzere dünyanın her yerinde geçerlidir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında IECEE test ve sertifikası hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

IECEE test ve sertifikası hizmetleri, kuruluşumuz tarafından verilen belgelendirme hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok belgelendirme hizmetleri daha verilmektedir.

Titreşim Test Laboratuvarı

Titreşim testi, bir ürün veya yapının ömrü boyunca bir test ortamı altında görebileceği koşulları taklit eder. Titreşim testi, ürünlerin sağlam olduğundan ve çalışma veya transit sırasında güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için, beklenmedik performanstan veya sahada erken yaşta arızalardan kaçınmak için kullanılabilir.

Titreşim testi, genellikle bir titreşim testi çalkalayıcı veya titreşim test makinesinin kullanılmasıyla, bir yapıya bir zorlama fonksiyonunu simule etmek için yapılır. Bu uyarılmış titreşimler, titreşim testleri veya çalkalama testleri, tasarım sırasında uygun ürünler, toplantı standartları, düzenleyici nitelikler (örn. MIL-STD 810G, vb.), Titreşim testi, yorulma testi, tarama gibi çeşitli şeyler için laboratuvar veya üretim hattında kullanılır.

Eleman, titreşim test hizmetlerinde geniş deneyime sahiptir ve titreşim laboratuvarlarımız, düşük ve yüksek frekans koşullarını kopyalayabilen elektro-dinamik ve servo hidrolik sistemlere sahiptir. Titreşim testi, ürün çalışırken, elektrik ve hidrolik de dahil olmak üzere tamamlanabilir ve aşırı sıcaklıklarla birlikte gerçekleştirilebilir .

En küçük bileşenlerden en büyük ve en zorlu hava-uzay ve askeri test programlarına kadar, TÜRCERT, ürününüzün verilen pazar için en yüksek standartlara göre test edilmesini ve onaylanmasını sağlayabilir. Son teknoloji kontrol sistemlerinden yararlanarak, ihtiyaçlarınızı karşılamak için belirlenmiş test seviyelerini vermenin yanı sıra saha veri replikasyonunu gerçekleştirebilir ve test numunesinin işe uygun olduğundan emin olmanızı sağlar.

Darbe ve Titreşim Testleri

TÜRCERT'in TÜRKİYE'deki titreşim testi hizmetleri, aşağıdakileri de içeren en son savunma, havacılık, ulaşım ve ticari gereksinimleri karşılamasına yardımcı olur;

 • Rasgele
 • Sinüsoidal
 • Rezonans Arama ve Konut
 • Rastgele Dar Band Rastgele
 • Sinüste Rastgele
 • Kombine Sıcaklık ve Titreşim
 • Helikopter Rotor Frekansı Simülasyonu
 • Silah Ateşi Simülasyonu
 • SRS
 • Bıçak kapalı titreşim (motor fan bıçağı kaybı ve rüzgar doldurma)

Ürünler ve performans değerlendirmesi

Çoğu zaman, frekans aralığına ve gereken yer değiştirmeye bağlı olarak elektrodinamik ve servo hidrolik karıştırıcılar kullanılır. TÜRCERT teknolojisinin uzun bir geçmişini içeren EUROLAB sistemleri, titreşim testleri, darbe titreme testleri ve çalkalayıcı testleri için endüstri standardı elektrodinamik titreşim ve sarsıcı ekipmanlarla bu testleri yapıyor. EUROLAB, elektrodinamik çalkalayıcılardan sezgisel ve gelişmiş titreşim denetleyicilerine kadar anahtar konumda tüm cihazlar ile gerekli testleri gerçekleştirmektedir.

Elektrodinamik (ED) sarsıcılar çoğu titreşim testi için uygundur ve alternatif yaklaşımlara göre çeşitli avantajlar sunar. Hidrolik karıştırıcılar ile karşılaştırıldığında, ED çalkalayıcılar çok daha yüksek frekanslar yeteneğine sahiptir. Bu yüksek frekanslar elektronik ve elektronik aksamların test edilmesinde çok önemli olabilir. ED çalkalayıcılar ayrıca genel titreşim testine ek olarak çok çeşitli şok ve SRS palslarını da üretebilmektedir. Son olarak, ED çalkalayıcı çok doğrusal bir davranışa sahiptir, bu nedenle titreşim testinin kontrol edilmesi mümkün olabilir.

Veri Fiziği titreşim testi ekipmanı, kuvvet üretimi, kontrolü ve ölçümünü içeren eksiksiz bir dizi şok ve titreşim testi sağlar. Şok ve titreşim testi için en son teknolojiye sahip çözümler sunmak için hem donanım hem de yazılıma birçok gelişmiş özellik eklenmiştir böylece belirli frekanlarla titreşim testi yapılabilmektedir.

Titreşim testi

 1. Rezonanslı aramalar ve dwells
 2. Özel fikstür tasarımı ve üretimi
 3. Fikstür rezonans değerlendirmesi
 4. Kombine titreşim ve çevre
 5. Elektrodinamik (ED) sarsıcılar Hızlandırılmış Gerilme Testi (AST) için kullanılabilir
 6. Titreşim sırasında gerilim izleme

Titreşim yetenekleri

 • Çalkalayıcı tipi: Elektrodinamik (ED)
 • Titreşim türleri: sinüs, rastgele, rastgele tesadüfi, rastgele rastgele 
 • Eksen: tek
 • İnme: 3 ”'e kadar pk-pk
 • Kuvvet: 25.000 lbf'ye kadar
 • Hızlanma: 227 Gpk çıplak masa
 • 92 Gpk - 160lbs arası
 • 44 Gpk - 460 £ arası
 • 27 Gpk ila 800 lbs
 • Hız: aralıklı 80 in / sn, 105 in / sn
 • Yük: 1000 libre'ye kadar (kütle dengesi için özel testler için daha yüksek)

Mekanik Şok Kapasiteleri

 • Çalkalayıcı tipi: Elektrodinamik (ED)
 • Eksen: tek
 • İnme: 3 ”'e kadar pk-pk
 • Hızlanma / süre: 330G / 4ms ila 50lbs
 • 250 G / 6ms ila 80 libre
 • 135 £ / 100 ms için 11ms
 • 80 £ / 70 ila 70 lbs
 • 50 £ / 18 ila 500 £
 • Yük: 1000 libre'ye kadar (kütle dengesi için özel testler için daha yüksek)

Şok Yetenekleri

 • Şok tipi: yarım sinüs, testere dişi, yamuk
 • Hızlanma / süre: 1000G / 1 ms, 500G / 2.5 ms, 200G / xx ms, 100G / xx ms, vb.
 • Yük kapasitesi: 1000 lb'ye kadar

Titreşim / Mekanik Şok Özel Yetenekleri

 1. Örnek yol veya olay verileri ve çoğaltılması
 2. Titreşim seviyelerini hızlandırmak ve zamanlamayı azaltmak için Yorulma Hasarı Spektrumu (FDS) kullanımı
 3. Şok tepki spektrumu (SRS) testi

Titreşim Fikstürü
Tasarım:

 1. Özel test fikstür tasarımı (Katı İşler)
 2. İstemci verilerini yerel Solid Works, Parasolid, IGS veya STP formatlarında kabul edin.
 3. Gerektiğinde Algoriteyi kullanarak Sonlu Elemanlar Analizi (FEA)
 4. Animasyon rezonans örneklerini düşünün
 5. Proje örneklerini düşünün (RF kablo braketi rüzgar değerlendirmesi, kısaltılmış)

Fabrikasyon:

 1. Özel test fikstür imalat
 2. talaşlı
 3. Alüminyum, çelik, MIG, TIG
 4. CNC işleme, lazer, su jeti, tel EDM kesme ve toz boya boyama kolay erişim

Test Örneği Ek:

 • Titreşim adaptör plakaları 2 ”merkezlerde 3/8” -16 delik kullanır
 • Plaka boyutları 12 ”x 12” ila 72 ”x 72” arasında değişir, 24 ”x 24” en yaygın olanıdır

Son Derece Hızlandırılmış Yaşam Testi (HALT) Yetenekleri-

 • Rampa / programlanabilir
 • Tablo: 4 'x 4' yüzeyine kadar
 • Yükseklik: 35 "kadar
 • Sıcaklık aralığı: -80 ° C ila 180 ° C tipik, -100 ° C ila 200 ° C aralıklı
 • Termal rampa oranı: 50 ° C / dakikaya kadar
 • Titreşim tipi: pnömatik hava çekiç yarı-rastgele 6 eksenli
 • Hızlanma: 50G'nin 3kHz altındaki rms, 70G'nin 10kHz altındaki rms'i
 • Frekans aralığı: 100 - 10.000Hz

Arıza Modu Doğrulama Testi (FMVT®) Yetenekleri

 • FMVT®, güvenilirlik büyümesine yardımcı olmak için gerçek dünyadaki arıza modlarını ortaya çıkarmak amacıyla uygulamalarda sıklıkla Intertek patentli bir rezonans darbe titreşim podu kullanılarak çeşitli şekillerde gerçekleştirilebilen bir işlemdir.
 • Rampa / programlanabilir
 • Altı eksenli FMVT titreşim pod
 • Oda ölçüleri: 71 "x 54" x 47 "yüksek
 • Sıcaklık aralığı: -80 ° C ila 180 ° C tipik 
 • Termal rampa oranı: 30 ° C / dakikaya kadar
 • Hızlanma: 50Gpk
 • Frekans aralığı: 1 - 10.000Hz

TÜRCERT titreşim testleri yanı sıra aşağıdaki hizmetleri de vermektedir;

 • Titreşim ve Şok Çevresel Test Çeşitleri
 • Multishaker Testi
 • Titreşim Kalifikasyonu ve Ar-Ge
 • Paket Testi
 • Deprem Testi
 • Uydu Titreşim Testi
 • Türbin Kanadı Yüksek Çevrim Yorulma Testi
 • Çevresel stres taraması

Test Ettiğimiz Standartlar:

 • GMW 3172
 • GMW 3431
 • GMW 8287
 • GMW 15570
 • GMW 3191
 • GM 9123P
 • Ford CETP 00.00-L-412
 • Ford WCR 00.00EA-D11
 • Chrysler PF-8982
 • Toyota TSC7000G
 • Nissan Tasarım Özellikleri 25100NDS00 [11]
 • Hyndai / Kia Motor ES95400-10

Titreşim testlerimiz için TÜRCERT ile iletişime geçebilirsiniz.

Şok Testi

Ürün yeterlilik programlarında, şok testi, patlama, düşme ya da çarpışmadan kaynaklanan ani hızlanmanın etkisini ölçmek için kullanılır. Laboratuarlarımız, zorlu endüstriyel, nakliye ve askeri ortamlara yönelik ürünler hazırlamak için şok testi yapmaktadır.

Bazen titreşim testi ile karşılaştırıldığında , şok testi gerçek dünya kullanımını simüle etmek için belirli bir kuvvet kullanır. Hız ve kuvveti hesaplamak için bir ivmeölçer kullanarak, bileşenler bir saniyeden daha az bir süre 50.000 g'a kadar yüklere maruz kalır. Laboratuarlarımız daha sonra ürünü hasar ve stres açısından değerlendirir ve çalışma ortamının taleplerini karşılayabilmesini sağlar.

TÜRCERT'in uzman ekibi RTCA DO-160 , MIL-STD-810G , DEF STAN 00-35 ve TS EN 60068 dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel ve askeri standartlara şok testi uygular. Mühendislerimiz ayrıca karmaşık veya özel projeleri destekleyerek destekleyebilirler. protokol geliştirme veya şartname seçimi.

TÜRCERT Avantajı

Küresel bir laboratuvar platformu olarak, zamanında ve bütçe dahilinde doğru sonuçlar verebilecek uzmanlığa ve kapasiteye sahibiz. Uzmanlarımız, kalifikasyon testlerinin zaman açısından kritik niteliğini anlar ve güvenilir test ve sertifikasyon için tek kaynaklı bir sağlayıcıdır. TÜRCERT en zorlu projeler için bile tercih etmeniz gereken test ortağıdır.

Şok test yöntemleri

Şok testleri, çarpışma, düşme veya patlama nedeniyle meydana gelen ani hızlanmanın ürünün hayatında karşılaşabileceği koşulları simüle etmek için etkisini ölçmek için kullanılır.

Laboratuvarlarımız çok çeşitli mekanik şok testi gereksinimlerini yerine getirebilmektedir. 

Rutin olarak test ettiğimiz yöntemlerden bazıları şunlardır:

 • Operasyonel şok ve çarpışma güvenliği
 • Gunfire simülasyonu
 • Yarım sinüs (şok darbe) testi
 • Çürüyen sinüs dalgası testi
 • Çarpma / şok testi
 • Şok ve dürtü testi
 • Bırak testi
 • Darbe testi

Şok testi şok darbelerinden oluşur, örneğin yarım sinüs, haversin, testere dişi ve yamuk.  Pyroshock ve balistik şok testleri profesyonellik gerektirir ve klasik şoklar olarak kabul edilmez. Klasik şoklar, Elektro Dinamik (ED) Çalkalayıcılar, Serbest Düşme Damla Kulesi veya Pnömatik Şok Makineleri üzerinde yapılabilir. Bir şok testini tanımlamak için gerekli olan parametreler Gs veya m / sn ^ 2 cinsinden ifade edilen tepe ivmesi, impulsun şekli ve milisaniye cinsinden süredir. Şok tablosu aniden yön değiştirdiğinde klasik şok darbesi oluşur. Yönündeki bu ani değişim, şok veya ivme impulsu yaratan hızlı bir hız değişikliğine neden olur.

Klasik şoklar bir seferde bir yönde ve bir eksende uygulanır. Çoğu özellik, ürünün her bir eksen boyunca hem pozitif hem de negatif yönde şok olmasını gerektirir. Bir ED çalkalayıcı üzerinde şok testleri yapılırsa , çalkalayıcı polariteyi tersine çevirebilir ve fikstür ve numuneyi döndürmeden her bir eksenin her iki yönünde şok yapabilir. Bir şok makinesinde şok testi yapılırken, makine sadece bir eksende ve bir yönde şok uygulayabilir. Farklı yönler ve eksenler boyunca şoklar uygulamak için fikstür ve numune döndürülmelidir.

Sahne şok testleri bir şok makinesinde bir ED çalkalayıcı kullanılarak çok farklıdır. Şok makinesinde bir darbe yaratmak için, şok tablosu önceden belirlenmiş bir yüksekliğe doğru yukarı kaldırılır. Tablo serbest bırakılır, ardından bir şok programcısını etkileyen aşağıya doğru düşer veya hızlanır. Tablo, şok programcısının yönünü ve hızını çok hızlı bir şekilde değiştirmesini sağlar. Son olarak, ikinci bir etki oluşmadan önce tablo durdurulur. Şok programcısı tipik olarak kauçuk veya keçe malzeme, kurşun topakları veya özel gaz silindirleridir..

Bir ED çalkalayıcı üzerinde şoklar gerçekleştirirken, kontrol yazılımı, çalkalayıcı tablasını nasıl hareket ettireceğini ve impulsu nasıl oluşturacağını belirler. Kullanıcı, yazılımda şok tipi, G Seviyesi ve süre gibi parametreleri girmelidir. Şok programcıları kullanılmaz. Tablo, ED çalkalayıcı ve denetleyici tarafından aniden hareket ettirilir.

Yarım Sinüs Şok Testi

Bir yarım sinüs şok darbe, bir yarım sinüs dalgasının bir şekle sahiptir. Şok, 11 milisaniyelik bir süre ile yaklaşık 150 G pik hızlanmadır. Yarım sinüs şokları için şok programcıları genellikle kauçuk veya keçedir.

Haversine Şok Testi

Yarım sinüs şoku ile Haversine Shock arasında çok fazla fark yoktur . Yarım sinüs nabız şekli haversin nabız şekline göre biraz daha yuvarlaktır. ED çalkalayıcı kontrolörü bunları ayırt edebilir.

Testere dişi şok testi

Bir Sawtooth Şok bir testere bıçağının diş benzer bir üçgenin şekline sahiptir. Şok, 11 milisaniyelik bir süre ile yaklaşık 20 G tepe ivmesidir. Mavi iz, fikstürün tabanı üzerindeyken, ürünün test edilen tepkisinin bulunduğu kırmızı ve yeşil renktedir. Şok uygulandıktan sonra ürünün kırmızı izinde çaldığına dikkat edilir. Testere dişi şokları için şok programlayıcıları tipik olarak deforme olabilen kurşun topaklardır.

Trapezoid (Dikdörtgen veya Kare) Şok Testi

Bir Trapez Darbe dürtü Dikdörtgen veya Kare Şok olarak tanımlanır. Bir yamuk şok bir dikdörtgen veya kare şeklindedir. Şok tipik bir şekilde yamuk şok gösterilmektedir. Trapezoid şok, 10 milisaniyelik bir süre ile yaklaşık 50 G pik hızlanmadır. Dikenli şimşeklerin kenarlarının biraz yükselme ve düşme süreleri vardır, bu yüzden dikey değildirler. Trapezoid şoklar için şok programcıları genellikle alüminyum petek malzeme veya gaz silindirlerine uygular.

Düşme ve Bırakma Testi

Düşürme testleri ürün kırılganlık değerlendirmesi, prototip testi, paket ve yastık değerlendirmesi ve askeri standartlara uyum için yaygın olarak kullanılmaktadır. Serbest bırakılan kutulardan kılavuz raylı test donanımına kadar birçok farklı damla testi vardır.

Şok testleri için TÜRCERT ile iletişime geçebilirsiniz.

Enerji Verimliliği Testleri

Çok yakın bir zamanda Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada, yakında ithal led ampuller, elektrik motorları, televizyonlar, soğutucular, klimalar, fırınlar, bulaşık makinaları ve çamaşır makinalarında enerji verimliliği testlerinin yapılmaya başlanacağı ifade edilmiştir. Bu şekilde bu sayılan elektrikli cihazlarda enerji verimliliğinin arttırılması ve elektrik tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. Bu uygulama, aynı zamanda elektrikli cihazların çalışırken doğal çevreye verdikleri olumsuz etkilerin düşürülmesi açısından da önemli bir gelişmedir. Keza enerjide dışa bağımlı olduğumuz dikkate alınırsa bu karar, ülkemizin cari açığının kapatılmasına da katkıda bulunacak bir karardır.

Genel olarak ülkemizde sıkı ithalat denetimi politikası uygulanmaktadır ve bu çerçevede, dışarıdan ithal edilen ürünler için ürün güvenliğine önem verilmektedir. Denetimlere tabi ürünlerinde belge ve işaret kontrolleri zaten yapılıyordu ancak buna ilave olarak laboratuvar testlerinin yapılması da zorunlu hale getirilmiştir.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu denetimler sırasında güvenli bulunmayan 8 milyon ürüne ithal izni verilmemiştir. Bu ürünlerin hemen hemen dörtte birinden fazlasını led ampuller teşkil etmektedir. Enerji kullanımında aydınlatmanın ciddi bir yer tuttuğu dikkate alınacak olursa ithalat denetimleri çalışmasında laboratuvar testleri uygulaması son derece önemli olmaktadır.

Bu uygulamanın başarılı olması ile birlikte bundan sonra, elektrik motorları, televizyonlar, soğutucular, klimalar, fırınlar, bulaşık makinaları ve çamaşır makinaların ithal edilmesi sırasında da laboratuvarlarda enerji verimliliği testlerinin yapılmasna başlanacaktır.

Doğal kaynakların giderek tükenme noktasına geldiği günümüzde enerji tasarrufu son derece öncelikli bir konu olmuştur. Sanayide tüketilen elektriğin yüzde 70’ye yakın bir kısmını elektrik motorları tüketmektedir. Sadece elektrik motorlarında yapılacak bir tasarrufun bile etkisi çok yüksektir. Enerji verimliliği en üst düzeye çıkarılacak olsa, elde edilecek elektrik tasarrufu miktarı, Birecik Barajı’nın altı ayda veya Keban Barajı’nın 3 ayda ürettiği enerji kadardır. Bu rakamlar hiç de küçümsenecek boyutta değildir. Sadece elektrik motorları, kullanım ömürleri boyunca neredeyse değerinin elli katı miktarda elektrik tüketmektedir. Demek ki elektrik motorlarında enerji verimliliği dörtte bir düşürülse, ciddi bir tasarruf elde edilecektir.

2016 yılında başlatılan ithalatta ürün güvenliği denetimleri çerçevesinde bu şekilde yapılacak enerji verimliliği testleri ile birlikte, enerji tasarrufu oldukça üst seviyelere çıkarılmış olacaktır. Bu sonuçların elde edilmesinde yapılacak laboratuvar testleri uygulaması önemli bir etkendir.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliği testleri için açıklanan takvim şu şekildedir:

 • Led ampullerin laboratuvar testlerine 15 Mart 2018 tarihinde başlanacak
 • Elektrik motorlarının laboratuvar testlerine 2 Nisan 2018 tarihinde başlanacak
 • Klima ve soğutucuların testlerine 2 Mayıs 2018 tarihinde başlanacak
 • Televizyonlar, fırınlar, bulaşık makinaları ve çamaşır makinalarının testlerine 2018 yılının ikinci yarısında başlanacak

Enerji Verimliliği Denetim ve İdari Yaptırımlar Yönetmeliği Ne Getirecek?

İthal edilecek elektrikli cihazların denetim uygulaması dışında, bir de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından taslak çalışmaları sürdürülen Enerji Verimliliği Denetim ve İdari Yaptırımlar Yönetmeliği bulunmaktadır. Söz konusu yönetmelik, enerjinin ve enerji kaynaklarının kullanımında verimliliğin artırılmasını hedef almakta ve buna yönelik olmak üzere, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülükler, sorumluluklar ve denetimleri açıklamaktadır. Ayrıca yürülükteki yasal düzenlemelere aykırı faaliyetlerin tespiti ve idari yaptırımların uygulanmasına yönelik esasları düzenlemektedir.

Bu tür kontrol ve denetimler devletin resmi kuruluşlarında görevli mühendis, uzman ve uzman yardımcıları tarafından yapılacaktır. Ancak enerji verimliliği alanında faaliyette bulunan özel kuruluşların ve bağımsız ve tarafsız denetim kuruluşlarının faaliyetleri de saklı tutulmuştur.

Yapılacak enerji denetimlerinde uyulması beklenen ilkeler şunlardır:

 • Denetim çalışmalarının yapılması, sonuçların değerlendirilmesi ve denetim raporunun hazırlanması sırasında tarafsız davranılmalıdır.
 • Dürüstlük ve tarafsızlığını etkileyen herhangi bir müdahaleye imkan verilmemelidir.
 • Denetim faaliyetlerinde görevin gerektirdiği özen ve titizlik gösterilmelidir.
 • Çalışmalarda hem söz konusu yönetmelik esasları hem de genel kabul görmüş denetim ilkelerine uyulmalıdır.
 • Denetimler sırasında enerji verimliliği hizmetlerini olumsuz şekilde etkileyecek önemli noktalar tespit edilmişse, çalışmanın sonucu beklenmeden bu durum açıklanmalıdır.
 • Denetim çalışmaları, denetim yapılan yerlerdeki çalışmaları engellememelidir.

Enerji Verimliliğinde Muayene ve Test Laboratuvarların Önemi

Bağımsız ve tarafsız test laboratuvarlarında enerji verimliliği konusunda temel ilke, müşterilerin enerji ihtiyaçlarını tespit etmek, enerji maliyetlerini ekonomik değerlere çekmek ve işletmelerin uluslararası standartlara uygun enerji çözümleri üretmelerine destek olmaktır.

Binaların enerji performansı ölçümlerinin yapılması ve enerji kimlik belgelerinin oluşturulması konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da gereki adımları atmaktadır. Bu çerçevede olmak üzere, özellikle binalarda enerji verimliliği, sanayide enerji verimliliği, elektrikli ev araçlarının enerji verimliliği, ev ve işyerlerinde ısıtma ve soğutma sistemlerinde enerji verimliliği, aydınlatmada enerji verimliliği ve ulaşımda enerji verimliliği konularında enerji verimliliği testleri yapılmaktadır.

Ekonomimiz her yıl artan bir oranda enerji ihtiyacı duymaktadır. Enerji ihtiyacı artmakta ancak enerji ihtiyacının büyük bir kısmı ithal kaynaklardan karşılanmaktadır. Bu yüzden enerji tasarrufuna önem vermek ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmek, özellikle de yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak gerekmektedir. Enerji ve Tabbi Kaynakları Bakanlığı, yoğun bir şekilde kullanılan elektrikli cihazların enerji verimliliği kriterlerine uygun olarak üretilmesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapmaktadır. Test ve muayene kuruluşları da çeşitli elektrikli cihazların enerji verimliliği testlerini yapmakta ve belli bir enerji verimliliği sınıfının altında kalan ürünleri tespit etmektedir.

Testleri gerçekleştirilen başlıca ürünler şunlar olmaktadır:

 • Ev tipi soğutma cihazları
 • Doğrusal olmayan ev tipi lambalar
 • Entegre balastsız floresan lambalar ve yüksek yoğunluklu boşalmalı lambalar
 • Ev tipi çamaşır makineleri
 • Devirdaim pompaların çevreye duyarlı tasarım gereklilikleri
 • Elektrik motorlarının çevreye duyarlı tasarım gerekleri
 • Televizyonların enerji etiketi
 • Ev tipi klimaların enerji etiketi
 • Ev tipi fırınlar, ocaklar ve aspiratörlerin enerji etiketi
 • Elektrikli süpürgelerin enerji etiketi
 • Ev tipi bulaşık makinelerinin enerji etiketi
 • Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin enerji etiketi

Kuruluşumuz da güçlü bir teknolojik altyapı ve çalışan kadrosu ile ayrıntılı bir şekilde enerji verimliliği test hizmetleri vermektedir.