trarbgzh-TWenfrkadefaru

IECEE Test ve Sertifikası

IECEE sistemi, IEC tarafından elektroteknik ekipman ve bileşenler için geliştirilen ve uluslararası standartlara dayanan çok taraflı bir belgelendirme sistemidir.

IEC (International Electrotechnical Commission, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) 1906 yılında kurulmuştur ve kar amacı gütmeyen yarı resmi bir kuruluştur. Bu kuruluş üyeleri ulusal komitelerdir. Üyeleri, kuruluşun teknik ve uygunluk değerlendirme çalışmasına katılmak için sektörden, resmi kuruluşlardan, derneklerden ve üniversiteden katılan uzmanlar ve delegelerden oluşmaktadır.

Küresel organizasyon olan Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), fikir birliğine dayalı uluslararası standartlar yayınlamakta ve kısaca elektroteknoloji olarak bilinen elektrikli ve elektronik ürünler, sistemler ve hizmetler için uygunluk değerlendirme sistemlerini yönetmektedir. Bu kuruluş tarafından yapılan yayınlar, ulusal standardtlar için bir temel oluşturmakta ve uluslararası ihale ve sözleşmelerin hazırlanmasında referans olarak görev yapmaktadır.

IECEE sistemi üyeleri de, dünya genelinde ulusal düzeyde belge ve onay almak için test sonuçlarının karşılıklı olarak tanınması, yani karşılıklı olarak kabul edilmesini ilke edinmişlerdir.

IECEE planları, ofislerin, konutların, sağlık tesislerinin, atölyelerin ve benzer alanlarda kullanılan elektrikli ve elektronik bileşenlerin, cihazların ve ekipmanların güvenliğini, kalitesini, verimliliğini ve genel performansını göstermektedir. Bu kapsamda olmak üzere toplam 23 kategoride elektrikli ve elektronik ekipman ve test hizmetleri belirlenmiştir.

Bütün IECEE planları, IEC uluslararası standartlarına dayanmaktadır. Bu açıdan konsept ve uygulama bakımından gerçekten küresel boyuttadır. Bu planlar sayesinde farklı ülkelerdeki farklı belgelendirme kriterlerinin yol açtığı ticari engelleri azaltmak ve sektörün yeni pazarlara erişmesine yardımcı olmak hedeflenmiştir. Daha önce yapılan çoklu testler yüzünden yaşanan gecikmeler ve maliyetler ortadan kaldırılmıştır. Kısaca her bir IECEE şeması, bir test, bir belge anlamına gelmektedir.

Bugün için 50 civarında ülke, ülkemiz dahil, IECEE sistemine dahil olmuştur. Ancak ulusal standartlarını henüz IEC uluslararası standartlarına dayandırmayan ülkelerde, beyan edilmesi koşulu ile uygulama kapsamında ulusal farklılıklar dikkate alınmaktadır. Yine de IECEE sisteminin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamak için, ulusal standartların ilgili IEC uluslararası standartları ile uyumlaştırılması gerekmektedir.

IECEE sistemini uygulayacak kuruluşlar, ülkelerin ulusal belgelendirme kuruluşlarıdır (National Certification Bodies, NCB). Bu kuruluşlar test ve değerlendirme çalışmalarında CB Test Laboratuvarları (CBTL) olarak bilinen test laboratuvarlarını kullanırlar.

Bu laboratuvarlarda genel olarak üç grup test yapılmaktadır:

  • Tip testleri: Elektrikli ve elektonik cihaz ve ekipmanların numuneleri üzerinde yapılır. Genelde kapsamlı ve tahribatlı testlerdir ve ilgili standartlara uygundur.
  • Rutin testler: Her cihaz veekipmanda yapılır ve tahribatsızdır. Çok kapsamlı değildir ve genelde malzemede kabul edilemez farklılıkları belirlemeye yöneliktir.
  • Saha testleri: Bu testler piyasadan alınan rastgele örnekler üzerinde gerçekleştirilir. Piyasa gözetimi denilen bu testler de ayrıntılı değildir ve tahribatsızdır.

Her üç durumda da ürün ve sistemlerin güvenliği, güvenilirliği ve performansı tespit edilmiş olmaktadır ve tarafsız ve bağımsız bir üçüncü taraf olarak belge verilmektedir.

IECEE test ve sertifikasyon çalışmalarının başlıca faydası, sistemin dünya çapında uygunluk sertifikalarının karşılıklı olarak tanınmasını sağlamasıdır. Aynı zamanda, ulusal resmi kuruluşlar, perakendeci firmalar, alıcılar ve satıcılar, IECEE test sertifikasını kabul edip test raporunu ürüne ilişkilendirdiği zaman, küresel pazarlara doğrudan erişim imkanı kazandırmış olmaktadır.

IECEE sistemi, IEC üyesi olmayan ülkeler dahil olmak üzere dünyanın her yerinde geçerlidir.

Kuruluşumuz belgelendirme hizmetleri kapsamında IECEE test ve sertifikası hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

IECEE test ve sertifikası hizmetleri, kuruluşumuz tarafından verilen belgelendirme hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok belgelendirme hizmetleri daha verilmektedir.