trarbgzh-TWenfrkadefaru

Bükme ve Burulma Testleri

Bükme ve burulma testleri, bir malzemeyi veya bileşenini, belli bir dereceye kadar, belli bir kuvvetle veya malzeme bozuluncaya kadar döndürülerek yapılmaktadır. Bir burulma testinin dönme kuvveti, mazlemenin bir ucu tutturularak uygulanır. Bu şekilde test edilen malzemenin bir ucu sabitlenirken, diğer uca dönüş hareket verilir ve malzemenin kendi ekseni etrafında dönmesi sağlanır. Eğer dönme hareketi malzemenin her iki ucuna da uygulanacaksa, uçlar zıt yönlerde döndürülür.

Bükme ve burulma testleri ile, eksen üzerinde kayma gerilmesine neden olan uygulamalı momentler sonucu, bir malzemenin bükülme veya burulma kuvvetleri altında gösterdiği davranış şekli tespit edilmektedir. Bu testler sonunda, kaymada esneklik sınırı, kayma dayanımı, burulma yorulma ömrü, süneklik, nihai kayma dayanımı ve kaymadaki kırılma değeri belirlenmektedir. Bu değerler birbirine benzer, ancak test sonuçları, malzemenin hizmet koşullarını simüle etmek, ürünün kalitesini ve tasarımını kontrol etmek ve doğru şekilde üretilip üretilmediğinden emin olmak için, üretim çalışmalarında önemli olmaktadır.

Bükme ve burulma testleri ile malzemede şu üç genel form tespit edilmektedir: başarısızlık, kanıt ve operasyonel. Başarısızlık durumu için yapılacak burulma testleri, test edilen malzemenin kırılıncaya kadar bükülmesini ve malzemenin direncini ölçmek üzere tasarlanmaktadır. Kanıt elde etmek için yapılacak burulma testleri, malzemeyi belli bir süre boyunca belli bir yük altında gözlemlemek için tasarlanmaktadır. Operasyonel gücü belirlemek için yapılacak burulma testleri ise, beklenen hizmet koşulları altında malzemenin performansını ölçmek için tasarlanmaktadır. Herhangi bir malzeme için bu test şekillerinin tümü yapılabileceği gibi, malzemenin belirlenecek özelliklerine bağlı olarak sadece burulma yükleme veya burulma eksenel yükleme kombinasyonu ile de gerçekleştirilebilir.

Çeşitli sektörlerde kullanılan birçok malzeme, uygulama sırasında bükme ve burulma kuvvetine maruz kalabilir. Bunu belirlemek için bükme ve burulma testlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin yapısal, biyomedikal ve otomotiv uygulamalarında kullanılan malzemeler, bükme ve burulma yaşayan en yaygın malzemeler arasındadır. Genellikle bağlantı elemanları, çubuklar, kirişler, borular ve teller şeklinde kullanılan bu malzemeler, metal, plastik, ahşap, polimer, kompozit veya seramikten üretilmiş olabilir.

Bükme ve burulma testlerinde dikkate alınan yerli ve yabancı sayısız standart bulunmaktadır. İşte bunlardan birkaçı:

  • TS EN ISO 80369-1 Sağlık hizmeti uygulamalarında sıvılar ve gazlar için küçük sonda bağlantı elemanları - Bölüm 1: Genel özellikler
  • TS ISO 7800 Metalik malzemeler - Tel - Basit burulma deneyi
  • TS EN 10305-5 Çelik borular - Hassas uygulamalar için - Teknik teslim şartları - Bölüm 5: Soğuk ölçülendirilmiş, dikişli, kare ve dikdörtgen kesitli borular
  • ISO 6475 Cerrahi implantlar - Asimetrik yivli ve küresel yeraltı yüzeyli metal kemik vidaları - Mekanik gereksinimler ve test yöntemleri
  • ASTM A938-18 Tel burulma testi için standart test yöntemi
  • ASTM D1043-16 Bir burulma testiyle sıcaklığın bir fonksiyonu olarak plastiklerin sertlik özellikleri için standart test yöntemi
  • ASTM D5279-13 Plastikler için standart test yöntemi - Dinamik mekanik özellikler - Burulma
  • ASTM E2207-15 İnce duvarlı boru örnekleriyle gerilme kontrollü eksenel-burulma yorulma testi için standart uygulama
  • ASTM F383 İntramedüller çubuklarda statik bükülme ve burulma testi
  • ASTM F543-17 Metalik tıbbi kemik vidaları için standart şartname ve test yöntemleri

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında bükme ve burulma test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen bükme ve burulma test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.