trarbgzh-TWenfrkadefaru

Sağlık Teknolojisi Anestezi, Solunum ve Reanimasyon Ekipmanları Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir.

 

TS EN 13014 Anestezik ve solunum cihazları için gaz örnekleri tüp bağlantıları 

TS 6781 EN ISO 4135 Anestezi ve solunum donanımı - Terimler ve tarifler

TS EN 13014/AC Anestezik ve solunum cihazları ıçin gaz örnekleri tüp bağlantıları 

TS EN ISO 10524-1 Basınç regülatörleri-Tıbbi gazlar için-Bölüm 1:Basınç regülatörleri ve akış hızlı basınç regülatörleri 

TS EN ISO 21647/tst AC Elektrikli tıbbî donanım - Solunum gaz monitörlerinin gerekli performans ve temel güvenliği için belirli özellikler

TS EN ISO 10524-2 Tıbbi gazlarla birlikte kullanım için basınç düzenleyicileri - Bölüm 2: Manifold ve hat basınç düzenleyicileri 

TS EN ISO 10524-3 Tıbbi gazlarla birlikte kullanım için basınç düzenleyicileri - Bölüm 3: Silindir valflerle birlikte bütünleşik basınç düzenleyicileri

Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 2: Anestezik gaz tahliye sistemleri

 TS EN ISO 9170-1 Tıbbi gaz boru hattı sistemleri için uç birimler - Bölüm 1: Sıkıştırılmış tıbbi gazlar ve vakumla kullanım için uç birimler 

TS EN ISO 9170-2 Tıbbi gaz boru hattı sistemleri için uç birimler - Bölüm 2: anestezik gaz temizleme sistemleri için uç birimler 

TS EN ISO 15002 Tıbbi gaz boru hattı sistemlerinin uç birimlerine bağlantı için akış ölçme cihazları

TS EN ISO 15002 Tıbbi gaz boru hattı sistemlerinin uç birimlerine bağlantı için akış ölçme cihazları

TS EN 60601-2-20 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-20: Bebek taşıma kuvözlerinin temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler

 TS EN ISO 8185 Tıbbî kullanım için nemlendiriciler - Nemlendirme sistemleri için genel özellikler

TS EN ISO 23328-2 Solunum ve anestezi kullanımı için soluma sistem filtreleri - Bölüm 2: Filtrasyon ile ilgili olmayan özellikler

TS EN ISO 18778 Solunum donanımı - Yenidoğan monitörleri - Belirli özellikler

TS EN ISO 9360-2 Anestezik ve solunum donanımı - Isı ve nem değiştiriciler (ınd’ler) - İnsanlarca solunan gazların nemlendirilmesi için - Bölüm 2: Asgari 250 ml’lik tidal hacme sahip trakeostomi yapılmış hastalarda kullanıma yönelik ınd’ler

TS EN ISO 10651-6 Tıbbî kullanım için akciğer ventilatörleri - Temel güvenlik ve gerekli performans için belirli özellikler - Bölüm 6: Evde hasta bakımı için solunum destek cihazları

TS EN ISO 17510-1 Uyku apnesi solunum tedavisi - Bölüm 1: Uyku apnesi solunum tedavi donanımı

TS EN ISO 17510-2 Uyku apnesi solunum tedavisi - Bölüm 2: Maskeler ve uygulama aksesuarları

TS EN ISO 9360-1 Anestezik ve solunum donanımı - Isı ve nem değiştiriciler (ınd’ler) - İnsanlarca solunan gazların nemlendirilmesi için - Bölüm 1: Asgarî 250 ml’lik tidal hacimleri ile birlikte kullanıma yönelik ınd’ler

TS EN ISO 10651-4 Tıbbi kullanım için akciğer ventilatörleri - Bölüm 4 - Operatör tarafından çalıştırılan canlandırıcılar (resusitatörler) için belirli özellikler

TS EN 60601-2-19 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-19: Bebek kuvözlerinin temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler

TS EN 60601-2-21 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-21: Radyant bebek ısıtıcılarının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler 

TS EN 1282-2+A1 Trakeostomi tüpleri - Bölüm 2: Pediatrik tüpler (ISO 5366-3:2001, değiştirilmiş)

 TS EN 794-3+A2 Akciğer ventilâtörleri - Bölüm 3: Acil kullanım ve hasta nakil ventilâtörleri için belirli özellikler

TS EN 1820+A1 Anestezik rezervuar balonları (ISO 5362:2000,mod.)

TS EN 13544-2+A1 Solunum tedavi cihazları - Bölüm 2: Boru sistemi ve bağlantı elemanları 

TS EN 13544-3+A1 Solunum tedavi cihazları - Bölüm 3: Hava dağıtım cihazları 

TS EN 60601-2-21 Elektrikli tıbbi cihazlar - Bölüm 2: Bebek radyant ısıtıcılarının güvenliği için özel kurallar

TS EN ISO 23328-1 Solunum ve anestezi kullanımı için soluma sistem filtreleri - Bölüm 1: Filtrasyon performansını değerlendirmek için tuz deneyi yöntemi 

TS EN ISO 80369-1 Sağlık hizmeti uygulamalarında sıvılar ve gazlar için küçük sonda bağlantı elemanları - Bölüm 1:Genel özellikler

TS EN 60601-2-21/A11 Elektrikli tıbbi donanım - bölüm 2-21: Radyant bebek ısıtıcılarının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler

TS EN ISO 11117 Gaz tüpleri - Vana koruma kapakları ve vana mahfazaları - Tasarım, yapım ve deneyler,

TS EN ISO 80601-2-55 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-55:Solunum gaz monitörlerinin temel güvenliği ve gerekli performansıyla ilgili belirli özellikler

TS EN ISO 80601-2-13 Elektrikli tıbbi cihazlar-Bölüm 2-13: Anestezi iş istasyonlarının temel performans ve temel güvenliği için özel kurallar 

TS EN ISO 10524-3/A1 Tıbbi gazlarla birlikte kullanım için basınç düzenleyicileri - Bölüm 3: Silindir valflerle birlikte bütünleşik basınç düzenleyicileri 

TS EN ISO 20072 Aeresol ilaç teslim cihazının tasarım doğrulaması -Özellikler ve deney yöntemleri

 TS EN ISO 7396-1/A3 Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1: Sıkıştırılmış tıbbi gazlar ve vakum için boru sistemleri – Alarm sistemleriyle ilgili terimler (ISO 7396-1:2007/Tadil 3:2013)

TS EN 60601-2-20/A11 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-20: Bebek taşıma küvözlerinin temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler 

TS EN ISO 80601-2-12 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-12: Akciğer vantilatörlerinin güvenliği için belirli özellikler-Yoğun bakım vantilatörleri 

TSE K 292 Medikal oksijen gazı 

TS EN ISO 11499 Dişhekimliği - Lokal uygulanan anestezikler için tek kullanımlık kartuşlar

TS EN ISO 81060-2 İnvasif olmayan tansiyon ölçer – Bölüm 2: Otomasyonlu ölçme çeşitlerinin klinik araştırması 

TS EN ISO 10079-2 Tıbbî aspiratörler (emme donanımları) - Bölüm 2: Elle çalışan aspiratörler

TS EN ISO 10079-3 Tıbbi aspiratörler (emme donanımları) - Bölüm 3: Vakum veya basınç kaynağından beslenen aspirasyon donanımı

TS EN ISO 18082 Anestezi ve solunum donanımı – Tıbbi gazlar için değiştirilemez vida dişli (NIST) düşük basınç bağlayıcıları 

TS EN ISO 80601-2-69 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-69: Oksijen yoğunlaştırıcı donanımın temel güvenliği ve gerekli performansı için özel belirli özellikler

TS EN ISO 5359 Anestezi ve solunum donanımı – Tıbbi gazlarla kullanım için düşük basınçlı hortum bağlantı parçaları 

TS EN ISO 5367 Anestezi ve Solunum donanımı – Solunum setleri ve bağlantı parçaları

TS EN ISO 8836 Solunum yolunda kullanılan emme kateterleri

TS EN ISO 11990-1 Lazerler ve lazerle ilgili ekipmanlar - trakeal tüpler lazer direnç tayini - Bölüm 1 : Trakeal tüp mili 

TS EN ISO 11990-2 Lazerler ve lazerle ilgili ekipmanlar - trakeal tüpler lazer direnç tayini - Bölüm 2 : Trakeal tüp manşetleri 

TS EN ISO 10079-2 Tıbbi aspirasyon donanımı - Bölüm 2: Elle çalışan aspirasyon donanımı (ISO 10079-2:2014) 

TS EN ISO 10079-3 Tıbbi aspirasyon donanımı - Bölüm 3: Vakum veya pozitif basınç kaynağından beslenen aspirasyon donanımı (ISO 10079-3:2014) 

TS EN ISO 18082 Anestezi ve solunum donanımı - Tıbbi gazlar için birbiriyle değiştirilemez vida dişli (NIST) düşük basınç bağlayıcıları 

TS EN ISO 80601-2-69 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-69: Oksijen yoğunlaştırıcı donanımının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli gereklilikler (ISO 80601-2-69:2014) 

TS EN ISO 81060-2 İnvaziv olmayan tansiyon ölçerler – Bölüm 2: Otomatik ölçme tipinin klinik araştırması (ISO 81060-2:2013)

 TS EN ISO 10524-2 Tıbbi gazlarla birlikte kullanılan basınç regülatörleri - Bölüm 2: Manifold ve hat basınç regülatörleri 

TS EN ISO 10524-3 Tıbbi gazlarla birlikte kullanılan basınç regülatörleri - Bölüm 3: Tüp vanalarıyla bütünleşik basınç regülatörleri 

TS EN ISO 10524-3/A1 Tıbbi gazlarla birlikte kullanılan basınç regülatörleri - Bölüm 3: Tüp vanalarıyla bütünleşik basınç regülatörleri - Tadil 1: İmalatçı tarafından sağlanacak filtreleme ve bilgiler 14.12.2015 11.040.10

TS EN ISO 10524-4 Tıbbi gazlarla birlikte kullanılan basınç regülatörleri - Bölüm 4: Düşük basınç regülatörleri 03.02.2016 

TS EN ISO 5356-1 Anestezi ve solunum donanımı - Konik bağlantı elemanları - Bölüm 1: Koniler ve soketler

TS ISO 11040-3 Önceden doldurulmuş şırıngalar - Bölüm 3: Diş hekimliği lokal anestezi kartuşları için kapaklar 

TS EN ISO 23747 Anestezik ve solunumla ilgili donanım - Kendiliğinden nefes alan kişilerde akciğer fonksiyonunun değerlendirilmesi için tepe soluk vermeyle ilgili akış ölçer 

tst EN ISO 80601-2-55 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-55:Solunum gaz monitörlerinin temel güvenliği ve gerekli performansıyla ilgili belirli özellikler (ISO 80601-2-55:2011) 

tst EN ISO 80601-2-13 Elektrikli tıbbi cihazlar-Bölüm 2-13: Anestezi iş istasyonlarının temel performans ve temel güvenliği için özel kurallar (ISO 80601-2-13:2011)  

tst EN ISO 80601-2-12 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-12: Akciğer vantilatörlerinin güvenliği için belirli özellikler-Yoğun bakım vantilatörleri (ISO/IEC 80601-2-12:2012)

tst EN 60601-2-4 Elektrikli tıbbî donanım - Bölüm 2-4: Kalp defibrilatörlerinin temel güvenliği ve önemli performansı için belirli özellikler (IEC 60601-2-4:2010)  

TS EN ISO 80601-2-61 Elektrikli tıbbi donanım -Bölüm 2-61: İçin nabız oksimetre donanımının gerekli performansı ve temel güvenliği için beliğrli özellikler 

tst EN ISO 80601-2-61 Elektrikli tıbbi donanım -Bölüm 2-61:Nabız oksimetre donanımının gerekli performansı ve temel güvenliği için belirli özellikler (ISO 80601-2-61:2011)  

TS EN ISO 80601-2-12/tst AC Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-12: Akciğer vantilatörlerinin güvenliği için belirli özellikler-Yoğun bakım vantilatörleri - Teknik Düzeltme (ISO 80601-2-12:2011/Cor 1:2011)  

TS EN ISO 80601-2-12/AC Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-12: Akciğer vantilatörlerinin güvenliği için belirli özellikler-Yoğun bakım vantilatörleri 

tst EN ISO 81060-1 İnvazif olmayan tansiyon aletleri-Bölüm 1:Genel özellikler (ISO 81060-1:2007) 

TS EN ISO 81060-1 İnvazif olmayan tansiyon aletleri-Bölüm 1:Genel özellikler 

TS EN ISO 10079-1 Tıbbi aspirasyon donanımı - Bölüm 1: Elektrikle çalışan aspirasyon donanımı 

TS EN ISO 80601-2-72 Elektrikli tıbbi donanım- Bölüm 2-72: Ventilatöre bağımlı hastalar için evde hasta bakımına yönelik ventilatörlerin temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler

TS EN ISO 5360 Anestezik buharlaştırıcılar - Maddeye özgü doldurma sistemleri

TS EN ISO 14408 Lazer cerrahisi için tasarımlanan trakea tüpleri - İşaretleme ve beraberindeki bilgi için özellikler 

TS EN ISO 7396-1 Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1: Sıkıştırılmış tıbbi gazlar ve vakum için boru sistemleri

TS EN ISO 11197 Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri 27.05.2016 11.040.10

TS EN ISO 7376 Anestezi ve solunumla ilgili donanım - Trakea entübasyonu için laringoskoplar

TS EN ISO 7376 Anestezi ve solunum donanımı - Trakeal entübasyon için laringoskoplar (ISO 7376:2009) 

tst EN ISO 7396-1 Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 1: Sıkıştırılmış tıbbi gazlar ve vakum için boru sistemleri (ISO 7396-1:2016)

tst EN ISO 11197 Tıbbi ortamlar için besleme üniteleri (ISO 11197:2016)  

TS EN ISO 5361 Anestezi ve solunum donanımı - Trakea tüpleri ve bağlantı elemanları 

TS EN ISO 5364 Anestezi ve solunum donanımı - Orofaringeal tüpler 09.12.2016 11.040.10

TS EN ISO 5366 Anestezi ve solunum donanımı - Trakeostomi tüpleri ve bağlantı elemanları 09.12.2016 

TS EN 60601-2-19/A1 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-19: Bebek kuvözlerinin temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli gereklilikler 

TS EN 60601-2-20/A1 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-20: Bebek taşıma kuvözlerinin temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli gereklilikler

TS EN 60601-2-21/A1 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-21: Radyant bebek ısıtıcılarının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli gereklilikler 

tst 2017114886 Medikal oksijen gazı 

TS ISO 27427 Anestezi ve solunum donanımı - Nebulize edici sistemler ve bileşenleri

tst EN ISO 5359 Anestezi ve solunum donanımı – Tıbbi gazlarla kullanım için düşük basınçlı hortum bağlantı parçaları

tst EN ISO 5364 Anestezi ve solunum donanımı - Orofaringeal tüpler 

tst EN ISO 8185 Tıbbî kullanım için nemlendiriciler - Nemlendirme sistemleri için genel özellikler

tst ENV 737-6 Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 6: Sıkıştırılmış tıbbi gazlar ve vakum uç birimleri için probların boyutları ve tahsisi 

tst ISO 27427 Anestezi ve solunum donanımı - Nebulize edici sistemler ve bileşenleri 

TS EN ISO 407 Küçük gaz tüpleri-Taşınabilir-Tıpta kullanılan gazlar için, pim şifreli boyunduruk tipi vana bağlantıları

 TS EN 794-3+A2 Akciğer ventilâtörleri - bölüm 3: Acil kullanım ve hasta nakil ventilâtörleri için belirli özellikleri

TS EN 1282-2+A1 Trakeostomi tüpleri - Bölüm 2: Pediatrik tüpler

tst EN 1733 (Öncelikli 6) Emme kateterleri - Solunum yolunda kullanılan

TS EN 1820+A1 Anestezik rezervuar balonları (ıso 5362: 2000, değiştirilmiş) 

TS 3402 Tıpta kullanılan gaz tüpleri içindeki gazın belirtilmesi için işaretleme

TS 3402/T1 Tıpta kullanılan gaz tüpleri içindeki gazın belirtilmesi için işaretleme

TS EN ISO 26782/AC Anestezi ve solunum donanımı - İnsanlarda zamana bağlı zorlu soluk verme hacimlerinin ölçülmesi için tasarlanan spirometreler

TS 6599 Trakeostomi kanülü-Metal

TS EN ISO 7396-2 Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 2: Anestezik gaz toplama atık sistemleri

TS EN ISO 9170-1 Tıbbi gaz boru sistemleri için uç birimler - Bölüm 1: Sıkıştırılmış tıbbi gazlar ve vakumla kullanım için uç birimler 

TS EN ISO 9170-2 Tıbbi gaz boru sistemleri için uç birimler - bölüm 2: Anestezik gaz boşaltma sistemlerine yönelik uç birimler

TS EN ISO 9360-1 Anestezi ve solunum donanımı - Isı ve nem değiştiriciler (ınd’ler) - İnsanlarca solunan gazların nemlendirilmesi için - Bölüm 1: Asgarî 250 ml’lik tidal hacimleri ile birlikte kullanıma yönelik ınd’ler 

TS EN ISO 9360-2 Anestezi ve solunum donanımı - Isı ve nem değiştiriciler (ınd’ler) - İnsanlarca solunan gazların nemlendirilmesi için - Bölüm 2: Asgari 250 ml’lik tidal hacme sahip trakeostomi yapılmış hastalarda kullanıma yönelik ınd’ler

TS EN ISO 10524-1 Basınç regülatörleri - Tıbbî gazlar için - bölüm 1: Basınç regülatörleri ve debimetreli basınç regülatörleri 

TS EN ISO 10524-4 Basınç regülatörleri-Tıbbi gazlar için-Bölüm 4: Tıbbi ekipman içine yerleştirilmek için tasarlanmış düşük basınç regülatörleri

TS EN ISO 10651-4 Tıbbi kullanım için akciğer ventilatörleri - Bölüm 4 - Operatör tarafından çalıştırılan canlandırıcılar (resusitatörler) için belirli özellikler 

TS EN ISO 10651-6 Tıbbî kullanım için akciğer ventilatörleri - Temel güvenlik ve gerekli performans için belirli özellikler - Bölüm 6: Evde hasta bakımı için solunum destek cihazları

TS EN 13014 Gaz numune alma borularının anestezi ve solunum donanımına bağlantıları 

TS EN 13014/AC Gaz numune alma borularının anestezi ve solunum donanımına bağlantıları 

tst EN 13221 Yüksek basınçlı esnek bağlantılar - Tıbbî gazlarla kullanılan 

TS EN ISO 23328-1 Anestezi ve solunum amaçlı kullanım için solunum sistemi filtreleri - Bölüm 1: Filtreleme performansını değerlendirmek için tuz deneyi yöntemi

TS EN 13544-1+A1 Solunumla ilgili tedavi donanımı - Bölüm 1: Nebulize edici sistemler ve bileşenleri 

TS EN 13544-1/tst A1 Solunum tedavi cihazları - Bölüm 1: Nebulizör sistemleri ve bileşenleri  

TS EN 13544-2+A1 Solunum tedavi cihazları - Bölüm 2: Boru sistemi ve bağlantı elemanları 

TS EN 13544-3+A1 Solunum tedavi cihazları - Bölüm 3: Hava dağıtım cihazları

TS EN 13976-1:2011 Kurtarma sistemleri - İnkübatörlerin taşınması - Bölüm 1: Arayüz şartları 

TS EN 13976-2:2011 Kurtarma sistemleri - İnkübatörlerin taşınması - Bölüm 2: Sistem özellikleri

TS EN 15333-1 Solunum cihazları - Açık devreli, göbek seviyesinde sağlanan gazı içeren cihaz - Bölüm 1 : Akışı sağlayan cihaz

TS EN 15333-1/AC Solunum cihazları - Açık devreli, göbek seviyesinde sağlanan gazı içeren cihaz - Bölüm 1 : Akışı sağlayan cihaz

TS EN ISO 17510-1 Uyku apnesi solunum tedavisi - bölüm 1: Uyku apnesi solunum tedavi donanımı

TS EN ISO 18779 Oksijen ve oksijen karışımlarının korunması için tıbbi cihazlar - Belirli özellikler

TS EN ISO 21969 Tıbbi gaz sistemleri ile birlikte kullanım için yüksek basınçlı esnek bağlantı elemanları

TS EN ISO 26782 Anestezi ve solunum donanımı - İnsanlarda zamana bağlı zorlu soluk verme hacimlerinin ölçülmesi için tasarlanan spirometreler

TS EN 60601-2-20/A11  Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-20: Bebek taşıma kuvözlerinin temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler

TS EN 60601-2-19/A11 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-19: Bebek kuvözlerinin temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler

TS EN ISO 17510-1/tst AC Uykuda geçici solunum durması nefes alma tedavisi-Bölüm 1: Uykuda geçici solunum durması nefes alma tedavi cihazları