trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yarı İletken Elemanlar Standartları

Aşağıdaki standartlardaki hizmetleri ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve standartlara uygun olarak test ve denetim işlemlerinizi gerçekleştirmekteyiz. Aşağıdaki tüm standartların hizmetini vermekteyiz.

 

TS EN 120001 Boş detay özellikleri: Işık yayan diyotlar, ışık yayan diyot dizileri, iç mantığı bulunmayan ışık yayan diyot göstergeleri ve dirençler

TS EN 120002 Boş detay özellikleri: İnfrared ışık yayan diyotlar, infrared ışık yayan diyot dizileri

TS EN 120003 Boş detay özellikleri: Fototransistörler, foto darlington transistörler, fototransistördizileri

TS EN 120004 Boş detay özellikleri: Fototransistör çıkışlı ortam beyan değerine sahip foto bağlayıcılar

TS EN 120005 Boş detay özellikleri: Fotodiyotlar fotodiyot dizileri (fiber optik uygulamalarında kullanılmayan)

TS EN 120007 Boş detay özellikleri: Sıvı kristal göstergeler, elektronik devre bulunmayan tek renkli lcd'ler

TS EN 60747-16-1 Yarı iletken cihazlar-Bölüm 16-1: Tümleşik mikrodalga devreleri-Yükselteçler

TS EN 60749-10 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deneyleri-Bölüm 10: Mekanik darbe

TS EN 60749-11 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deney metotları-Bölüm 11: Hızlı sıcaklık değişimi-İkili sıvı banyosu metodu

TS EN 60749-12 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deneyleri-Bölüm 12: Titreşim, değişken frekans

TS EN 60749-13 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deney ve metotları-Bölüm 13: Tuzlu atmosfer

TS EN 60749-2 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deneyleri-Bölüm 2: Alçak hava basıncı

TS EN 60749-3 Yarı iletken cihazlar-İklimlendirme ve mekanik deney metodu-Bölüm 3: Harici gözle muayene

TS EN 60749-4 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deney metotları-Bölüm 4: Yaş sıcaklık kararlı durum, oldukça hızlandırılmış zorlanma deneyi (hast)

TS EN 60749-6 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deney metotları-Bölüm 6: Yüksek sıcaklıklarda depolama

TS EN 60749-9 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deney metotları-Bölüm 9: İşaretlemenin kalıcılığı

TS EN 61643-321 Alçak gerilimli ani artıştan koruma cihazları için bileşenler-Bölüm 2: Çığ etkisiyle kırılma diyotları için özellikler (ABD)

TS EN 60749-1 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 1: Genel

TS EN 60749-5 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları - Bölüm 5: Sürekli hal sıcaklık nem eğim (bias) ömrü deneyi

TS EN 60749-8 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 8: Mühürleme

TS EN 60749-16 "yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 16: Parçacık darbe gürültüsünün algılanması (pınd) "

TS EN 60749-17 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 17: Nötron ışıması

TS EN 60749-18 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 18: İyonize edici radyasyon (toplam doz)

TS EN 60749-19 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 19: Die shear şiddeti

TS EN 60749-22 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 22: Bağ dayanımı

TS EN 60749-31 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 31: Plastik kapsüllü devrelerin tutuşabilirliği

TS EN 60749-32 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 31: Plastik kapsüllü devrelerin tutuşabilirliği

TS EN 60749-36 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 36: Hızlandırma, sürekli hal

TS EN 60749-14 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 14: Sonlandırmaların sağlamlılığı kurşunun (lead) bütünlüğü)

TS EN 60749-23 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 23: Yüksek sıcaklıkta çalışma ömrü

TS EN 60749-24 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 24: Hızlandırılmış nem direnci, eğimsiz (unbiased) (hast)

TS EN 60749-25 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 25: Sıcaklık döngüsü

TS EN 60747-16-4 Yarıiletken devreler - Bölüm 16-4: Mikrodalga tümleşik devreleri - Anahtarlar

TS EN 60749-30 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 30: Hermetik olmayan yüzeye takılan devrelerin güvenilirlik deneyinden önce ön şartlandırması

TS EN 62384 Işık yayan diyot (led) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni - Performans özellikleri

TS EN 62007-2 Fiber optik sistem uygulamaları için yarı iletken optoelektronik düzenler- Bölüm 2: Ölçme metotları

TS EN 60747-16-4 Yarı iletken elemanlar - Bölüm 16-4: Mikrodalga tümleşik devreler - Anahtarlar

TS EN 60749-20 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları -Bölüm 20: Plastik kapsüllü smd'lerin nem ve lehim ısısının birleşik etkisine karşı dayanıklılığı

TS EN 62031 Led modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler

TS EN 62258-1 Yarı iletken zar ürünleri - Bölüm 1: Tedarik ve kullanım kuralları

TS EN 60749-19/A1 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 19: Yongacık kopma dayanımı

TS EN 61975 Yüksek voltaj direkt akım montajı- Sistem deneyleri

TS EN 62418 Yarı iletken cihazlar- Metal özelliklerin gerilim açıklıüı deneyi

TS EN 60747-16-4/A1Yarı iletken elemanlar - Bölüm 16-4: Mikrodalga tümleşik devreler - Anahtarlar

TS EN 60947-1:2007/A1:2011 Alçak gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62374-1 Yarı iletken cihazlar-Bölüm 1:Kapı dielektrik filmler için zamana bağlı dielektrik kırılma (tddb)

TS EN 60749-30/A1 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 30: Sızdırmaz olmayan yüzey monteli elemanların güvenilirlik deneyi öncesi ön şartlandırılması

TS EN 62047-8 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 8:İnce filmlerin uzama özelliği ölçümü için şerit eğme deney yöntemi

TS EN 60749-15 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 15: Deliğe monteli elemanlar için lehimleme sıcaklığına dayanıklılık

TS EN 60749-15:2010/AC Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 15: Deliğe monteli elemanlar için lehimleme sıcaklığına dayanıklılık

TS EN 60749-21 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 21: Lehimlenebilirlik

TS EN 60749-29 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 29: Kilitleme deneyi

TS EN 62047-5 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 5:RF MEMS anahtarlar

TS EN 62047-7 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 7:Radyo frekans kontrol ve seçim iiçin mems baw filtre

TS EN 62047-9 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 9:Mems için plakanın plakaya bağlanma dayanımının ölçümü

TS EN 60749-40 Yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklimlendirme deney metotları - Bölüm 40: Leke cihazı kullanılarak levha sınırının düşme deney yöntemi

TS EN 62047-10 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 10:Mems malzemeleri için ince filmlerin uzama özelliği ölçümü

TS EN 62047-12 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 12:Mems yapıların rezonans titreşim kullanılarak ince film malzemelerinin bükme yorulma deney yöntemleri

TS EN 60749-34 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 34: Güç çevrimli

TS EN 60747-15 Münferit yarı iletken elemanlar - Bölüm 15: İzole edilmiş yarı iletken güç elemanları

TS EN 62047-13:2012(EN) Yarı iletken elemanlar - Mikroelektromekanik elemanlar - Bölüm 13: Mems yapıları için yapışma dayanımı ölçmesine dair eğme ve koparma tip deney metotları

TS EN 62047-14 Yarı iletken elemanlar - Mikroelektromekanik elemanlar - Bölüm 14: Metalik film malzemelerin sınır ölçme metodunun oluşturulması

TS EN 61954 Statik VAR (reaktif güç) kompanzatörleri (SVC)- Tristör valflerinin deneyleri

tst ISO/IEC 10373-2 Kimlik kartları - Deney metotları - Bölüm 2: Magnetik şeritli kartlar  

TS EN 60191-6-12 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-12: Yüzeye monte edilen yarı iletken cihaz paketlerinin çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar-Düzenli aralıklı ızgara düzeni için tasarım kılavuzu (FLGA)

TS EN 60749-27/A1 Yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklim deney metotları - Bölüm 27: Elektrostatik boşalma (esd) hassasiyet deneyi - Makine modeli (mm)

TS EN 62031/A1 Led modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler

TS EN 60191-6-22 Yarı iletken elemanarın mekanik standardizasyonu - Bölüm 6-22:Yüzey monteli Yyarı iletken eleman paketlerinin ana hat izimlerinin hazırlanması için genel kurallar -Silikon İnce adımlı Top Izgara Dizi ve Silikon iİnce adımlı Adacık Izgara Dizi yarı iletken paketler için tasarım kılavuzu (S-FBGA ve S-FLGA)

TSE CLC/TR 62258-4 Yarı iletken kalıplama ürünleri - Bölüm 4:Kalıp kullanıcıları ve tedarikçileri için anket

TS EN 60747-5-5 Münferit yarı iletken cihazlar ve entegre devreler-Bölüm 5-3: Optoelektronik cihazlar-Fotokuplörler

TS EN 60747-16-5 Yarıiletken elemanlar - Bölüm 16-5: Mikrodalga tümleşik devreler - Osilatörler

TS EN 61954/A1 Statik VAR kompanzatörleri (SVC)-Tristör valf deneyleri

TS EN 62047-11 Yarıiletken elemanlar - Mikro-elektromekanik elemanlar - Bölüm 11: Mikro-elektromekanik sistemler için serbest durabilen malzemelerin doğrusal ısıl genleşme katsayıları ile ilgili deney yöntemi

TS EN 62047-18 Yarıiletken elemanlar - Mikro-elektromekanik elemanlar - Bölüm 18: İnce film malzemelerin bükme deneyi yöntemleri

TS EN 62047-19 Yarıiletken elemanlar - Mikro-elektromekanik elemanlar - Bölüm 19: Elektronik pusulalar

TS EN 60191-3 Yarı iletken elemanların mekanik standardizasyonu - bölüm 3: Tümleşik devrelerin ana hat çizimlerinin hazırlanması ile ilgili genel kurallar

TS EN 60191-4 Yarı iletken eleman paketleri için mekanik standardizasyonu - Bölüm 4: Yarı iletken elemanlar için paket ana boyutlarının modellerine göre sınıflandırılması ve kodlama sistemi

TS EN 61954/A1 Statik VAR (reaktif güç) kompanzatörleri (SVC)- Tristör valflerinin deneyleri (IEC 61954:2011/A1:2013)

TS EN 60749-26 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney yöntemleri - Bölüm 26: Elektrostatik boşalma (ESD) hassasiyet deneyleri - İnsan vücudu modeli (HBM)

TS EN 62047-20 Yarıiletken elemanlar - Mikro-elektromekanik elemanlar -Bölüm 20: Jiroskoplar

TS EN 62047-21 Yarı iletken elemanlar - Mikro-elektromekanik elemanlar -Bölüm 21: İnce film MEMS malzemeleriyle ilgili Poisson oranı için deney yöntemi

TS EN 60749-42 Yarıiletken elemanlar - Mekanik ve iklim deney yöntemleri - Bölüm 42: Sıcaklık ve nem deney odaları

TS IEC 60050-521 Uluslararası elektroteknik sözlük – Bölüm 521: Yarıiletken elemanlar ve entegre devreler

TS IEC 60191-5 Yarı iletken devrelerin mekanik standardizasyonu Bölüm 5: Otomatik birleştirme bandı kullanan birleşik devre paketlerine uygulanan öneriler

TS EN 62047-1 Yarı-İletken cihazlar - Mikro-Elektromekanik cihazlar - Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN 62047-26 Yarı iletken elemanlar – Mikro elektromekanik elemanlar – Mikro oyuk ve iğne yapılar için açıklama ve ölçme yöntemleri

TS EN 62779-2 Yarı iletken cihazlar - İnsan vücudu iletişimi için yarı iletken arabirimler - Bölüm 2: Arabirim performanslarının karakterizasyonu

TS EN 62779-1 Yarı iletken cihazlar - İnsan vücudu iletişimi için yarı iletken arabirimler - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62779-3 Yarı iletken cihazlar - İnsan vücudu iletişimi için yarı iletken arabirimler - Bölüm 3: Fonksiyonel tip ve çalışma şartları

TS EN 60749-44 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Yarıiletken cihazlar için nötron ışını ışınlanmış tek olay efekti (SEE) test yöntemi

TS EN 60191-6-13 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-13: Düzenli aralıklı ızgara düzeni(FLGA) ve ince deliklerin ızgara düzeni (FBGA) için (FBGA/FLGA) tasarım kılavuzu

TS EN 62047-25 Yarı iletken cihazlar - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 25: Silikon tabanlı MEMS üretim teknolojisi - Mikro bağlama alanının çekme presi ve kesme kuvveti ölçme yöntemi

TS EN 62031/A2 LED modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler

TS EN 60191-1 Yarı iletken elemanların mekanik standardizasyonu- Bölüm 1: Ayrık elemanların ana hat çizimlerinin hazırlanmasına ilişkin genel kurallar

TS EN 60191-6 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu - Bölüm 6: Yüzeye takılan yarı iletken devre paketlerinin ana hat çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar

TS EN 60191-6-20:2010 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-1: Yüzeye monte edilen yarı iletken cihazların ambalajlarının taslak çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar- Küçük taslak j pinli ambalajların (ktj) boyutları için ölçüm metotları

TS EN 60191-6-17:2011 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-17:Yüzeye monte edilen yarı iletken cihazların ambalajlarının taslak çizimlerinin hazırlanması için genel kurallaristiflenmiş ambalajların tasarım kılavuzu-Düzenli aralıklı çember düzeni ve düzenli aralıklı ızgara düzeni için tasarım kılavuzu (ppfbga and p-Pflga)

TS EN 60191-6-16 Yarı iletken elemanların mekanik standardizasyonu- Bölüm 6-16: Bga, lga, fbga ve flga için alıştırma soketlere ve yarı iletken deneylere ait sözlük

TS EN 60191-6-18 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-18:Yarı iletken cihaz paketleri yüzey montesinin anahat çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar-Yuvarlak ızgara dizisi için tasarım rehberi

TS EN 62384/A1 Işık yayan diyot (led) modülleri için doğru akım (d.a.) veya alternatif akım (a.a.) beslemeli elektronik kontrol düzeni - Performans özellikleri

TS EN 60747-16-1/A1 Yarıiletken devreler - Bölüm 16-10: Tek yongalı mikrodalga tümleşik devreler için teknoloji onay şeması (tas)

TS EN 60747-16-4:2004/A1:2011 Yarı iletken elemanlar - Bölüm 16-4: Mikrodalga tümleşik devreler - Anahtarlar

TS EN 60749-4 Yarı iletken cihazlar - mekanik ve iklimlendirme deney metotları - Bölüm 4: Yaş sıcaklık, kararlı durum, yüksek seviyede hızlandırılmış zorlama deneyi (yhzd)

TS EN 60749-6 Yarı iletken cihazlar - mekanik ve iklimlendirme deney metotları - Bölüm 6: Yüksek sıcaklıkta depolama

TS EN 60749-1 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 1: Genel

TS EN 60749-5 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 5: Sürekli durum, sıcaklık ve nem kutuplamalı ömür deneyi

TS EN 60749-8 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 8: Sızdırmazlık

TS EN 60749-16 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 16: Parçacık çarpma gürültüsünün tespiti (pçgt)

TS EN 60749-17 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 17: Nötronla ışınlanma

TS EN 60749-18 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 18: İyonlaştırıcı radyasyon (toplam doz)

TS EN 60749-19 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 19: Yongacık kopma dayanımı

TS EN 60749-20 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 20: Plastik kapsüllü yüzey monteli elemanların nem ve lehimleme sıcaklığının birlikte etkisine dayanıklılığı

TS EN 60749-22 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 22: Tutturma dayanımı

TS EN 60749-31 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 31: Plastik mahfazalı elemanların alevlenebilirliği (içeride meydana gelen)

TS EN 60749-14 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 14: Bağlantı uçlarının sağlamlığı (bacak bütünlüğü)

TS EN 60749-32 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 32: Plastik mahfazalı elemanların alevlenebilirliği (dışarıda meydana gelen)

TS EN 60749-36 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 36: İvme, sürekli durum

TS EN 60749-23 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 23: Yüksek sıcaklık çalışma ömrü

TS EN 60749-24 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 24: Hızlandırılmış neme dayanıklılık - Kutuplamasız aşırı hızlandırılmış zorlama deneyi (ahzd)

TS EN 60749-25 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 25: Sıcaklık çevrimi

TS EN 60749-30 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 30: Sızdırmaz olmayan yüzey monteli elemanların güvenilirlik deneyi öncesi ön şartlandırılması

TS EN 60749-2 Yarı iletken cihazlar - mekanik ve iklimlendirme deney metotları - Bölüm 2: Alçak hava basıncı

TS EN 60749-20-1 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 20-1:Nem ve lehimleme sıcaklığının birleşik etkisine hassas olan ve yüzeye monte edilen elemanların elle taşınması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve nakliyesi

TS EN 60749-27 Yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklim deney metotları - Bölüm 27: Elektrostatik boşalma (esd) hassasiyet deneyi - Makine modeli (mm)

TS EN 60749-3 Yarı iletken cihazlar - mekanik ve iklimlendirme deney metotları - Bölüm 3: Gözle yapılan dış muayene

TS EN 60749-33 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 33: Hızlandırılmış nem direnci - Eğimsiz (unbiased) otoklav

TS EN 60749-35 Yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklim deney metotları - Bölüm 35: Plastik kapsüllü elektronik elemanlar için akustik mikroskopi

TS EN 60749-37 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 37: Bir hızlandırıcı kullanılarak zemin seviyesine düşürme deney metodu

TS EN 60749-38 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 38: Hafızalı yarı iletken elemanlar için küçük hata deney metodu

TS EN 60749-32/A1 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 32: Plastik mahfazalı elemanların alevlenebilirliği (dışarıda meydana gelen)

TS EN 60749-19/A1 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 19: Yongacık kopma dayanımı

TS EN 60749-32/A1:2010 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 32: Plastik mahfazalı elemanların alevlenebilirliği (dışarıda meydana gelen)

TS EN 60749-30:2005/A1:2011 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 30: Sızdırmaz olmayan yüzey monteli elemanların güvenilirlik deneyi öncesi ön şartlandırılması

TS EN 60749-23:2004/A1:2011 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 23: Yüksek sıcaklık çalışma ömrü

TS EN 61051-1 Elektronik donanımlar için kullanılan varistorler - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61051-1 Elektronik donanımlar için kullanılan varistorler - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61954:2011 Elektriksel geçirim ve dağıtım sistemleri için güç elektronu (ıcs) -Statik var kompansatörleri için tristör valflerinin deneyleri

TS EN 62047-2 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 2: İnce film malzemelerin uzama deney metodu

TS EN 62047-4:2010 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 4:Mems için genel özellik

TS EN 62047-3 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 3: Uzama deneyi için ince film standard deney parçası

TS EN 62047-6 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 6: İnce film malzemelerinin eşeksenli yorulma deneyi yöntemleri

TS EN 62374-1:2010/AC:2011 Yarı iletken cihazlar-Bölüm 1:Kapı dielektrik filmler için zamana bağlı dielektrik kırılma (tddb)

TS EN 62415:2010 Yarı iletken cihazlar-Sabit akım elektromigrasyon deneyi

TS EN 62416:2010 Yarı iletken cihazlar-Mos transistörlerinde sıcak taşıma deneyi

TS EN 120003 Boş detay özelliği: Fototransistorler, fotodarlington transistorler, fototransistor dizileri

TS EN 120004 Boş detay özelliği : Fototransistor çıkışı olan ortam beyan değerli fotokuplörler

TS EN 120007 Boş detay özellikleri - sıvı kristal göstergeler, elektronik devresiz tek renkli lcd'ler

TS EN 153000 Genel özellikleri: Kesikli baskı temas güç yarıiletken cihazları