trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektronik Ekipmanlarda Kullanılan Mekanik Yapılar Standartları

Türkiye'nin lider test, denetim şirketi olarak size benzersiz doğruluk, son derece deneyimli uzmanlar, gelişmiş inceleme yöntemleri ile aşağıda bulunan tüm standartların test, denetim ve belgelendirme vermekteyiz.

 

TS EN 60191-6-3 Yarı iletken cihazların mekanik standardlaşması- Kısım 6-3: Yüzeye monteli yarı iletken cihaz paketlerinin taslak çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar- Dördül düz ambalajların boyutları için ölçüm metotları (qfp)

TS EN 60191-6-6 Yarı iletken cihazların mekanık standardizasyonu- Kısım 6-6: Yüzeye monteli yarı iletken cihaz ambalajlarının taslak çizimlerinin hazırlığı için genel kurallar

TS EN 60191-6-1 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-1: Yüzeye monte edilen yarı iletken cihazların ambalajlarının taslak çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar-Martı kanadı uç terminalleri için tasarım kılavuzu

TS EN 60191-6-2 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-2: Yüzeye monte edilen yarı iletken cihazların paketlerinin taslak çizimlerin hazırlanması için kullanılan genel kurallar-1,50 mm, 1,27 mm ve 1,00 mm'lik, deliklere lehimlenen ve soketli uçlarla takılan paketler için tasarım kılavuzu  

TS EN 60191-6-5 Yarı iletken cihazlar için mekanik standardizasyon-Yüzeye monte edilen yarı iletken cihaz paketlerinin taslak çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar-İnce deliklerin ızgara düzeni için tasarım kılavuzu

TS EN 60191-6-8 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-18: Yüzeye monte edilen yarı iletken cihaz paketlerinin çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar-Seramik sızdırmazlık elemanlı cam için tasarım kılavuzu (G-QFP)

TS EN 60191-6-4 Yarı iletken devrelerin mekanik standardizasyonu - Bölüm 6-4: Yüzeye takılan yarıiletken devre paketlerinin ana plan çizimlerinin hazırlanmasına ait genel kurallar - Yuvarlak ızgara dizisinin (BGA) paket ölçüleri için ölçme metotları

TS EN 60297-3-101 Elektronik cihazların mekanik yapıları - 482,6 mm (19 inç) serisinin mekanik yapılarının boyutları - Bölüm 3-101: Yardımcı raflar ve takılabilir birimler

TS EN 60297-3-104  Elektronik donanım için mekanik yapılar- 482,6 mm (19 inç) serisine ait mekanik yapıların boyutları - Bölüm 3-104: Alt raflar ve soket birimleri için bağlayıcı bağımlı ara yüz boyutları

TS EN 60917-2-4 Elektronik donanım uygulamalarında mekanik yapıların gelişimi için modüler düzen bölüm 2-4:Bölüm özellikleri-25 mm donanım uygulaması için ara yüz koordinasyon boyutları - IEC 60297-3-100'e göre kabinlerde veya raflarda uygulanabilen alt raflar veya şaseler için adaptasyon boyutları

TS EN 60297-3-106 Elektronik donanım için mekanik yapılar- 482,6 mm (19 inç) serisine ait mekanik yapıların boyutları - Bölüm 3-106:IEC 60917-2-1'e göre metrik kabinler veya raflara uygulanabilen alt raflar ve şaseler için adaptasyon boyutları

TS EN 60191-6-21 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-1: Yüzeye monte edilen yarı iletken cihazların ambalajlarının taslak çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar -Küçük taslak ambalajların (kta) boyutları için ölçüm metotları

TS EN 60191-6-12 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-12: Yüzeye monte edilen yarı iletken cihaz paketlerinin çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar-Düzenli aralıklı ızgara düzeni için tasarım kılavuzu (FLGA)

TS EN 61969-1 Elektronik cihazların mekanik yapıları - Harici kapalı mekanlar - Bölüm 1: Tasarım kılavuzları

TS EN 61969-2 Elektronik cihazların mekanik yapıları - Harici kapalı mekanlar - Bölüm 2: Kısmi özellik - Kılıf ve kabinler için boyutlar

TS EN 61969-3:2012(EN) Elektronik donanım için- Mekaniksel yapılar- Açık alan mahfazaları- Bölüm 3: Bölüm özelliği standardı, kabinler ve şoseler için emniyet durumları, klimatik mekanik deneyler

TS EN 61587-1 Elektronik cihazlar için mekanik yapılar - IEC 60917 ve IEC 60297 için deneyler - Bölüm 1: Kabinler, raflar, alt raflar ve şase için iklimsel deneyler, mekanik deneyler ve güvenlikle ilgili hususlar

TS EN 60297-3-107 Elektronik donanım için mekanik yapılar - 482,6 mm (19 in) serisi mekanik yapıların boyutları - Bölüm 3- 107: Altşasi ve fiş biriminin boyutları, küçük şekil faktörü

TS EN 60917-2-5 Elektronik donanım uygulamaları için mekanik yapıların geliştirilmesiyle ilgili modüler sıralama - Bölüm 2-5: Bölüm özellikleri - 25 mm donanım uygulaması için arayüz koordinasyonu boyutları - Çeşitli donanımlar için kabin arayüzü boyutları

TS EN 61587-4 Elektronik donanım için mekanik yapılar - IEC 60917 ve IEC 60297 serileri için deneyler - Bölüm 4:Modüler kabinler için performans seviyelerinin birleştirilmesi

TS EN 61587-3 Elektronik cihazlar için mekanik yapılar - IEC 60917 ve IEC 60297 için deneyler - Bölüm 3: Kabin, çatı ve çekmeceler için elektromanyetik ekranlama performans deneyleri

TS EN 61587-1 Elektronik cihazlar için mekanik yapılar - IEC 60917 ve IEC 60297 standard serisi için deneyler - Bölüm 1: Bina içi şartlar altındaki kabinler, raflar, alt raflar ve şase için çevresel kurallar, deney düzeneği ve güvenlikle ilgili hususlar

TS EN 60286-3 Otomatik işleme için bileşenlerin ambalajlanması bölüm 3: Sürekli hareket eden şeritlerin üzerinde yüzeye yerleştirilmiş elemanların ambalajlanması

TS EN 61191-1 Baskılı devre kurulumları - Bölüm 1: Genel standard - Yüzey monteli ve ilgili kurulum teknolojilerinin kullanıldığı lehimli elektrik ve elektronik kurulumlar için kurallar

TS EN 62739-1 Erimiş kurşunsuz lehim alaşımı kullanan dalgalı lehimleme donanımındaki erozyon için deney yöntemi - Bölüm 1: Yüzey işlemine tabi tutulmamış metal malzemeler için erozyon deneyi yöntemi

TS EN 61191-2 Baskılı devre birimleri - Bölüm 2: Bölüm özelliği : Lehimli birimlere monte edilen yüzey için şartlar

TS EN 60286-3/AC Otomatik işleme için bileşenlerin ambalajlanması bölüm 3: Sürekli hareket eden şeritlerin üzerinde yüzeye yerleştirilmiş elemanların ambalajlanması

TS EN 60286-4 Elektronik devre elemanları- Otomatik işleme için paketleme- Bölüm 4: E ve g şeklinde paketlenmiş elektronik elemanlar için yapışkan kartuşlar

TS EN 62610-4 Elektronik donanım için mekanik yapılar - IEC 60297 ve IEC 60917 serilerine uygun kabinler için sıcaklık yönetimi - Bölüm 4: Elektronik kabinlerdeki su beslemeli ısı eşanjörleri için soğutma performans deneyleri

TS EN 61587-5 Elektronik donanım için mekanik yapılar - IEC 60917 ve IEC 60297 serileri için deneyler - Bölüm 5:Şaseler,alt raflar ve fiş üniteleri için sismik deneyler

TS EN 60297-3-108 Elektronik donanım için mekanik yapılar - 482,6 mm (19 in) serisi mekanik yapıların boyutları - Bölüm 3-108: R-tipi alt rafların ve takılıp çıkarılabilen birimlerin boyutları

TS EN 61587-1/D1 Elektronik cihazlar için mekanik yapılar - IEC 60917 ve IEC 60297 standard serisi için deneyler - Bölüm 1: Bina içi şartlar altındaki kabinler, raflar, alt raflar ve şase için çevresel kurallar, deney düzeneği ve güvenlikle ilgili hususlar

TS EN 60297-3-109 Elektrik ve elektronik donanım için mekanik yapılar - 482,6 mm serisine ait mekanik yapıların boyutları - Bölüm 3 - 109: Gömülü hesaplama cihazları için şase boyutları

TS EN 62610-5 Elektrik ve elektronik donanım ile ilgili mekanik yapılar – IEC 60297 ve IEC 60917 serilerine uygun kabinlerin ısıl yönetimi - Kapalı kabinler için soğutma performans değerlendirmesi

TS EN 62739-2 Erimiş kurşunsuz lehim alaşımı kullanan dalgalı lehimleme donanımındaki erozyon için deney yöntemi - Bölüm 2: Yüzey işlemeli metal malzemeler için erozyon testi yöntemi

TS EN 62739-3 Erimiş kurşunsuz lehim alaşımı kullanan dalgalı lehimleme donanımındaki erozyon için deney yöntemi - Bölüm 3: Erozyon test yöntemleri seçim kılavuzu

TS EN 60191-6-6 Yarı iletken elemanların mekanik standardizasyonu - Bölüm 6-6: Yüzeye monteli yarı iletken eleman paketlerinin ana hat çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar - Düzenli aralıklı ızgara dizini (flga) için tasarım kılavuzu

TS EN 60191-1 Yarı iletken elemanların mekanik standardizasyonu- Bölüm 1: Ayrık elemanların ana hat çizimlerinin hazırlanmasına ilişkin genel kurallar

TS EN 60191-6 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu - Bölüm 6: Yüzeye takılan yarı iletken devre paketlerinin ana hat çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar

TS EN 60191-6-19 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-19: Yüksek sıcaklıklarda ve azami izin verien warpage de paket warpage'nin ölçme yöntemleri

TS EN 60191-6-20:2010 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-1: Yüzeye monte edilen yarı iletken cihazların ambalajlarının taslak çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar- Küçük taslak j pinli ambalajların (ktj) boyutları için ölçüm metotları

TS EN 60191-6-10 Yarı iletken devrelerin mekanik standardizasyonu - Bölüm 6-10: Yüzeye takılan yarıiletken devre paketlerinin ana plan çizimlerinin hazırlanmasına ait genel kurallar - P-Vson ölçüleri için ölçme metotları

TS EN 60191-6-16 Yarı iletken elemanların mekanik standardizasyonu- Bölüm 6-16: Bga, lga, fbga ve flga için alıştırma soketlere ve yarı iletken deneylere ait sözlük

TS EN 60297-3-103 Elektronik cihazların mekanik yapıları - 482,6 mm (19 inç) serisinin mekanik yapılarının boyutları - Bölüm 3-103: Anahtarlama ve hiza ayar pini

TS EN 60297-3-105 Elektronik cihazlar için mekanik yapılar - 482,6 mm (19 in) serisi mekanik yapıların boyutları - Bölüm 3-105: 1u şaşiler için boyutlar ve tasarım durumları

TS EN 60297-3-100  Elektronik cihazlar için mekanik yapılar - 482,6 mm (19 in) serisi mekanik yapıların boyutları - Bölüm 3-100: Ön paneller, alt raflar, şaşiler, raflar ve kabinlerin temel boyutları

TS EN 60297-3-102 Elektronik cihazların mekanik yapıları - 482,6 mm (19 inç) serisinin mekanik yapılarının boyutları - Bölüm 3-102: Enjektör/ekstraktör kulpu

TS EN 60297-3-101 Elektronik donanım için mekanik yapılar-482,6 mm (19 inç) serisi mekanik yapı boyutları- Bölüm 3-101: Alt raflar ve birleşik geçmeli birimler-Elektrostatik deşarj koruması

TS EN 60749-39 Yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklim deney metotları - Bölüm 39: Yarı iletken elemanlar için kullanılan organik malzemelerdeki nemin yayılma ve su çözünürlüğünün ölçülmesi

TS EN 60917-1 Elektronik donanım uygulamalarında mekanik yapıların gelişimi için modüler düzen- Bölüm 1: Genel standard

TS EN 60917-2-3 Elektronik donanım uygulamaları için mekanik yapıların geliştirilmesi için modüler sıra - Bölüm 2-3: Bölüm özelliği - 25 mm donnaım uygulaması için ara yüz koordinasyon boyutları - Genişletilmiş detay özelliği - Alt raf şasesi, arka düzlemler, ön düzlemler ve soket birimleri için boyutlar

TS EN 61837-2:2011(EN) Frekans kontrolü ve seçimi için yüzey montajlı piezoelektrik cihazlar- Standard taslaklar ve terminal ön bağlantıları- Bölüm 2: Seramik mahfaza

TS EN 61969-2-1 Elektronik cihazların mekanik yapıları - Harici kapalı mekanlar - Bölüm 2-1: Detay özellikleri - Kabinlerin boyutları

TS EN 61969-2-2 Elektronik cihaz için mekanik yapıları - Harici kapalı mekanlar bölüm 2-2 : Detay özellikleri - Kabinlerin boyutları

TS EN 62194 Muhafazaların ısıl performansını değerlendirme metodu