trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektronik ve Telekomünikasyon Ekipmanlarında Kullanılan Elektromekanik Bileşenler Standartları

Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarında kullanılan elektromekanik bileşen sistemlerinin düzenleriyle alakalı tüm teknik testler uygulanarak aşağıdaki standartlarda belirtilen sınamalar gerçekleştirerek test, denetim ve belgelendirme süreçlerini gerçekleştiriyoruz.

 

TS EN 60603-10 (Eski no: TS IEC 603-10) Bağlayıcılar-3 mhz'in altındaki frekanslarda, baskılı devre levhalarında kullanılan bölüm 10:2,54 mm temel ızgaralı baskılı devre levhalarında kullanılan iki parçalı bağlayıcılar ters tip

TS EN 60603-9 (Eski no: TS IEC 603-9) Bağlayıcılar-3 mhz'in altındaki frekanslarda, baskılı devre levhalarında kullanılan, iki parçalı bağlayıcılar, arka panolar ve kablo bağlayıcıları

TS EN 60603-12 (Eski no: TS IEC 603-12) Bağlayıcılar-3 mhz'in altındaki frekanslarda, baskılı devre levhalarında kullanılan bölüm 12: Tümleşik devrelerde kullanılmak için tasarımlanmış dişi bağlayıcılar grubu ile ilgili boyut, genel kurallar ve deneyler için detay özellikleri

TS EN 60603-13 (Eski no: TS IEC 603-13) Bağlayıcılar-3 mhz'in altındaki frekanslarda, baskılı devre levhalarında kullanılan böltüm 13: 2,54 mm'lik temel ızgara kullanan baskılı devre levhaları için değerlendirilmiş kalitede iki parçalı bağlayıcılar grubu ile erişilemez yalıtkanı sıyıran bağlantı uçları (ys) bulunan serbest bağlayıcılar için detay özellikleri

TS EN 61319-1+A11 Uydu alıcı cihazlarının ara bağlantıları-Bölüm 1: Avrupa

TS EN 61076-4 Doğru akım (d.a), alçak frekans analog ve sayısal yüksek hızlı veri uygulamaları için kullanılan, kalitesi tayin edilmiş konnektörler-Bölüm 4: Kısmi özellikler-Baskılı devre bağlayıcılar

TS EN 60512-16-20 Elektronik cihazların elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotlar - Bölüm 16: Kontaklar ile bağlantı uçlarına uygulanacak mekanik deneyler - Kısım 20: Deney 16t: Mekanik dayanıklılık ((lehimsiz bağlantışarın kablolu bağlantı uçları)

TS EN 61797-1 Telekominikasyon ve elektronik cihazlarda kullanılan transformatörler ve bobinler - Sarım biçimlendiricilerin ara boyutları - Bölüm 1: Tabakalı çekirdekler için sarım biçimlendiricileri

TS EN 60512-23-3 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları-Bölüm 23-3: Deney 23c: Bağlayıcılar ve aksesuarların ekranlama etkinliği

TS EN 61076-7 Bağlayıcılar- Düşük frekanslı d.a. analog ve sayısal yüksek hızlı veri uygulamalarında kullanılan- Kısım 7: Kalite onaylı kablo dışı teçhizatları- Kalite ve yetenek onayını içeren- Bölüm özellikleri

TS EN 60512-6-4 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 6-4: Dinamik zorlama deneyleri-Deney 6d: Titreşim (sinüs biçimli)

TS EN 60512-11-12 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 11-12. iklimlendirme deneyleri; Deney 11m; Yaş, sıcaklık, çevrimli

TS EN 60512-11-2 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 11-2: İklimlendirme deneyleri-Deney 11b: Birleştirilmiş ardışık soğuk, alçak hava basıncı ve yaş sıcaklık deneyi

TS EN 61076-2-102 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Bölüm 2-102: Kalitesi değerlendirilmiş dairesel bağlayıcılar; Harici düşük güz beslemesi için fişler ve jakların detay özelliği

TS EN 61076-4-100 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Bölüm 4-100 kalite değerlendirmeli baskılı devre bağlayıcıları-Baskılı devreler ve arka yüzler için 2,5 mm'lik bir ızgaraya sahip iki bölümlü bağlayıcı modülleri için deney özelliği

TS EN 61076-4-101 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Bölüm 4-101 kalite değerlendirmeli baskılı devre bağlayıcıları-Iec 60917'e uygun baskılı devreler ve arka yüzler için 2,0 mm'lik temel bir ızgaraya sahip iki bölümlü bağlayıcı modülleri için detay özelliği

TS EN 60512-11-3 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 11-3: İklimlendirme deneyleri; Deney 11c: Yaş sıcaklık, kararlı durum

TS EN 60512-11-5 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 11-5: İklimlendirme deneyleri-Deney 11e: Küflenme

TS EN 61076-4-107 Elektroik cihazlar için bağlayıcılar-Bölüm 4-107: Kalitesi değerlendirelen baskılı levha bağlayıcıları-Erişilmeyen yalıtım yer değiştrmesine ve kıvırmalı uçlara sahip, baskılı levhalar için lehimli ve sıkıştırmalı sabit parçaları olan 2,0 mm temel ızgaralı ekranlanmış iki parçalı bağlayıcılar için detay özelliği standardı

TS EN 61076-4-108 Elektroik cihazlar için bağlayıcılar-Bölüm 4-108: Kalitesi değerlendirilmiş baskılı levha bağlayıcıları-IEC 60917-1'e göre 2,5 mm'lik ızgaraya sahip, 15 mm'lik enine paket yoğunluğu için uygulanabilir tümleşik ekranlama fonksiyonuna ve 25 mm'lik modül delik düzenine sahip kablodan levhaya bağlayıcılar için detay özelliği standardı

TS EN 61076-4-110 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Bölüm 4-110: Değerlendirilen kalitede baskılı devre bağlayıcıları; En az 2 mm'lik bir ızgaraya sahip tam zırhlı ve tutturma fonksiyonlu kilitlemeli kablo bağlayıcısı için detay özelliği

TS EN 61076-4-111 Elektroik cihazlar için bağlayıcılar-Bölüm 4-111: Kalitesi değerlendirilmiş baskılı levha bağlayıcıları IEC 60917-1'e göre 2,5 mm'lik ızgaraya sahip ve çabuk eşleşme özelliklerine sahip baskılı levhalar ve arka düzlemler için kullanılan iki parçalı güç bağlayıcı modülleri için detay özelliği standardı

TS EN 60512-25-2 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 25-2: Deney 25b: Zayıflatma (ekleme kaybı)

TS 11285 EN 60603-4 Bağlayıcılar-3 mhz'in altındaki frekanslarda, baskılı levhalarda kullanılan-Bölüm 4:Merkezleri arası 1.91 mm (0.075 inç) olan kontaklara ve aynı aralıkta kademeli bağlantı uçlarına sahip baskılı levhalar için iki parçalı bağlayıcılar

TS 11438 EN 60603-5Bağlayıcılar-3 mhz'in altındaki frekanslarda, baskılı levhalarda kullanılan-Bölüm 5:2.54 mm (0.1 inç) aralıklı çift yüzlü baskılı levhalar için uç soketli ve iki parçalı bağlayıcılar

TS 11525 EN 60603-6Bağlayıcılar-3 mhz'in altındaki frekanslarda, baskılı levhalarda kullanılan-Bölüm:6 1.6 mm (0.063 inç) anma kalınlıklı tek yada çift yüzlü baskılı levhalar için 2.54 mm(0.1 inç) kontak aralıklı uç soketli bağlayıcılar ve baskılı levha bağlayıcıları

TS 11284 EN 60603-3Bağlayıcılar-3 mhz'in altındaki frekanslarda, baskılı levhalarda kullanılan-Bölüm 3: Merkezleri arası 2,54 mm (0,100 inç) olan kontaklara ve aynı aralıklı kademeli sonlandırmalara sahip baskılı levhalar için iki parçalı bağlayıcılar

TS EN 122003 Müşteri detay özelliklerinin hazırlanması için boş detay özellikleri ve kapasite onayı ile birlikte standard üretim için detay özellikleri

TS EN 60352-7 Lehimsiz bağlantılar - Bölüm 7: Yaylı sıkıştırmalı bağlantılar - Genel kurallar, deney metotları ve uygulama kılavuzu

TS EN 60512-2-5 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deney ve ölçümler - Bölüm 2-5: Elektrikte devamlılık ve temas direnci deneyleri - Deney 2e: Temas rahatsızlığı

TS EN 60512-4-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deney ve ölçümler - Bölüm 4-1: Gerilim dayanım deneyleri - Deney 4a: Gerilim direnci

TS EN 60068-2-42 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - bölüm 2-42: Deneyler - Deney kc: Kontak ve bağlantılar için kükürt dioksit deneyi

TS EN 60838-2-2 Lamba duyları - Çeşitli - Bölüm- 2-2: İlgili özellikler - Işık yayan diyot (led) modülleri için bağlayıcılar

TS EN 61169-2 Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 2:Bölüm özellikleri standardı 9,52 tipinde radyo-Frekans eşeksenel bağlayıcılar

TS EN 61076-1 Doğru akım (d.a.), alçak frekans analog ve sayısal yüksek hızlı veri uygulamaları için kullanılan, kalitesi tayin edilmiş konnektörler-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61076-3-114Elektronik donanımlar için bağlayıcılar - Ürün kuralları - Bölüm 3-114: Dikdörtgen bağlayıcılar - Iec 60603-7 serisi arayüz içeren, sanayi ortamlarında kullanılan 600 mhz'e kadar frekanslar için 8 yollu zırhlı veya zırhsız bağlayıcılarla kullanımı amaçlanan koruyucu mahfazalar ile ilgili detay özellikleri - IEC 61076-3-106 ile ilgili çeşit 11 - Mil bağlaştırma tipi

TS EN 60512-15-2 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 15-2: Bağlayıcı deneyleri (mekanik) - Deney 15b: Mahfazada takılı tutma (eksenel)

TS EN 60603-7 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Bölüm 7-1: 8-Yollu, ekranlanmamış serbest ve sabit bağlayıcılar için detay özelliği

TS EN 60603-7-41 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Bölüm 7-41: 8-Yollu, ekranlanmamış serbest ve sabit bağlayıcılar ve 500 MHz'e kadar olan frekanslarda veri iletimi için detay özelliği

TS EN 60512-19-1 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler- Deneyler ve ölçmeler- Bölüm 19-1:Kimyasal direnç deneyleri-Deney 19a:Önceden yalıtılmış kıvırma uçlarının sıvıya dayanıklılığı

TS EN 61076-2-107:2010 Elektronik donanımlar için bağlayıcılar - Mamul özellikleri - Bölüm 2-107: Vida anahtarlı fiber optik bağlı yuvarlak hibrid m12 bağlayıcılar için detay özellikler

TS EN 60603-7-3 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Bölüm 7-3: 8-Yollu, ekranlanmış serbest ve sabit bağlayıcılar ve 100 mhz'e kadar olan frekanslarda veri iletimi için detay özelliği

TS EN 60603-7-5 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Bölüm 7-5: 8-Yollu, ekranlanmış serbest ve sabit bağlayıcılar ve 250 mhz'e kadar olan frekanslarda veri iletimi için detay özelliği

TS EN 61076-3-001 Elektronik cihazlar için konnektörler- Mamul özellikleri - Bölüm 3- 001: Dikdörtgen konnektörler- Boş detay özellikleri

TS EN 60512-20-3 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 20-3:Yangın tehlike deneyleri-Deney 20c:Alevlenebilirlik,kızaran tel

TS EN 60512-21-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 21-1:R.f.direnç deneyleri-Deney 21a:R.f. şönt direnci

TS EN 60512-22-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 22-1:Kapasitans deneyleri-Deney 22a:Kapasitans

TS EN 60603-7-7:2010 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Bölüm 7-7: 600 Mhz'e kadar olan frekanslarla veri iletimi için kullanılan 8 yollu, ekranlanmış, serbest ve sabit bağlayıcılar için detay özelliği

TS EN 61076-3-118 Elektronik donanımlar için bağlayıcılar - Mamul özellikleri - Bölüm 3-118: Dikdörtgen bağlayıcılar-İt-Çek bağlantılı 4 kutuplu+pe güç bağlayıcı için detay özellik "

TS EN 60512-8-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 8-1:Statik yük deneyleri (sabitlenmiş bağlayıcılar)- Deney 8a:Statik yük, enine

TS EN 60512-17-3 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 17-3:Kablo kenetleme deneyleri- Deney 17c:Kablo çekmesine kablo kenetleme dayanımı

TS EN 60512-17-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 17-1:Kablo kenetleme deneyleri- Deney 17a:Kablo kenetleme sağlamlığı

TS EN 60512-17-4 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 17-4:Kablo kenetleme deneyleri- Deney 17d:Kablo burulmasına kablo kenetleme dayanımı

TS EN 61076-3-115 Elektronik donanımlar için bağlayıcılar - Mamul özellikleri - Bölüm 3-115: Dikdörtgen bağlayıcılar - IEC 60603-7 serisi arayüz içeren, sanayi ortamlarında kullanılan 600 mhz'e kadar frekanslar için 8 yollu zırhlı veya zırhsız bağlayıcılarla kullanımı amaçlanan koruyucu mahfazalar ile ilgili detay özellikleri-IEC 61076-3-106 ile ilişkili 12 varyasyon-İt-Çek tipi

TS EN 61169-18 Radyo frekans konektörleri - Bölüm 18: Bölüm özellik standardı- Tip ssma'nın radyo frekanslı tek eksenli bağlayıcılar

TS EN 61984 Bağlayıcılar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 61984 Bağlayıcılar - Güvenlik kuralları ve deneyler (IEC 61984:2008)

TS EN 62047-8 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 8:İnce filmlerin uzama özelliği ölçümü için şerit eğme deney yöntemi

TS EN 60512-8-3 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 8-3:Statik yük deneyleri (sabitlenmiş bağlayıcılar)- Deney 8c:Mekanizmalı kolunun sağlamlığı "

TS EN 60512-9-3 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 9-3: Dayanım deneyleri - Deney 9c: Elektrik yükünde mekanik çalıştırma (bağlama/ayırma)

TS EN 61076-2 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar -Mamul özellikleri- Bölüm 2: Dairesel bağlayıcılar için kısım özellikleri

TS EN 61076-2-106 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar -Mamul özellikleri - Bölüm 2-106: Dairesel bağlayıcılar - Vida kilitlemeli m16x0,75 ve ıp40 veya ıp65/67 koruma dereceli bağlayıcılar için detay özellikleri

TS EN 62047-5 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 5:RF MEMS anahtarlar

TS EN 61076-2-001Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Mamul özellikleri- Bölüm 2-001: Dairesel bağlayıcılar; Boş detay özelliği

TS EN 62047-10Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 10:Mems malzemeleri için ince filmlerin uzama özelliği ölçümü

TS EN 60603-7/tst A1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Bölüm 7: 8-Yollu, ekranlanmamış, serbest ve sabit bağlayıcılar için detay özellikleri  

tst EN 60512-26-100 Elektriksel donanımlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 26-100:Iec 60603-7'ye uygun bağlayıcılar için ölçümlerin oluşturulması, deney ve referans ayarlamalar ve ölçümler -26a'dan 26g'ye kadar deneyler

TS EN 60512-26-100/tstA1 Elektriksel donanımlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 26-100:Iec 60603-7'ye uygun bağlayıcılar için ölçümlerin oluşturulması, deney ve referans ayarlamalar ve ölçümler -26a'dan 26g'ye kadar deneyler  

TS EN 60512-7-2 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 7-2: Çarpma deneyleri (serbest bağlayıcılar) - Deney 7b:Mekanik dayanım çarpması

TS EN 60512-7-2 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 7-2: Çarpma deneyleri (serbest bağlayıcılar) - Deney 7b:Mekanik dayanım çarpması

TS EN 60512-9-2 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 9-2: Dayanım deneyleri - Deney 9b: Elektriksel yük ve sıcaklık

TS EN 60512-27-100 Elektroni donanım için bağlayıcılıar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 27-100:Iec serisi bağlayıcılar üzerinde 500 mhz'e kadar işaret bütünlüğü deneyleri - 27a ila 27g deneyleri

TS EN 60512-1-100 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 1-100: Genel - Uygulanabilir standardlar

TS EN 60352-5 Lehimsiz bağlantılar - Bölüm 5: Baskılı bağlantılar - Genel kurallar, deney metotları ve pratik rehber

TS EN 60603-7/A1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Bölüm 7: 8-Yollu, ekranlanmamış, serbest ve sabit bağlayıcılar için detay özellikleri

TS EN 60512-99-001 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 99-001: Elektriksel yük altındaki bağlayıcıların takılması ve çıkarılması için deney programı - Deney 99a: Uzaktan enerjili bükülü çiftli haberleşme kablajında kullanılan bağlayıcılar

tst EN 61169-2 Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 2:Bölüm özellikleri standardı 9,52 tipinde radyo-Frekans eşeksenel bağlayıcılar (ıec 61169-2:2001)

TS EN 61076-2-101 Elektronik cihazlar için konektörler - Bölüm 2-101: Dairesel konektörler - Alçak gerilim uygulamaları için vida kilitlemeli snap-Kilitlemeli m12 ya da vida kilitlemeli dairesel m8 konektörleri için detay özellik standardı

TS EN 60512-24-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler -Bölüm 24-1: Manyetik enterferans deneyi-Deney 24a:Artık manyetizma

TS EN 60512-16-21 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-21: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16u:Harici mekanik gerilme uygulaması ile whisker testi

TS EN 61076-4-116 Elektronik cihazlar için konektörler - Ürün özellikleri- Bölüm 4-116: Baskılı devre konektörleri - Entegre koruma fonksiyonu ile yüksek hızlı iki parçalı bağlantı için detay özellikleri

TS EN 60512-28-100 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 28-100: IEC 60603-7 ve IEC 61076-3 serisi ile bağlayıcıların 1000 MHz'e kadar işaret bütünlüğü deneyleri - 28a ve 28g deneyleri

TS EN 61169-26 Radyo frekans bağlayıcıları - Bölüm 26: TNCA serisi RF eşeksenli bağlayıcılar için bölüm standardı

TS EN 60512-9-4 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 9-4: Dayanım deneyleri - Deney 9d: Bağlantı tutma sistemi ve contaların dayanıklılığı (bakım, yaşlandırma)

TS EN 60352-2/A1 Lehimsiz bağlantılar - Bölüm 2: Lehimsiz sabitlenmiş bağlantılar - Genel kurallar, deney metotları ve uygulama kılavuzu

TS EN 60512-12-6 Elektronik cihazlar için- Elektromekanik bileşenler-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları -Bölüm 12: Lehimleme deneyleri- Kısım 6: Deney 12f: Makina ile lehimlemede pasta ve temizleme çözücülerine ve lehim pastasına karşı sızdırmazlık

TS EN 50625-1 WEEE için toplama, lojistik ve işleme gereklilikleri-Bölüm 1: Genel İşleme Gereklilikleri

TS EN 60512-12-7 Elektronik donanımlar için bağlantı elemanları- Deneyler ve ölçmele- Bölüm 12-7: Lehimleme deneyleri- Deney 12g: Lehimlenebilirlik- Lehim tutma denge metodu

TS EN 61076-2-109 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Ürün kuralları - Bölüm 2-109: Dairesel bağlayıcılar - M12 x 1 vida-kilitlemeli bağlayıcılar için detay standardı, 500 MHz'e kadar veri iletim frekansları için

TS EN 61076-2-104 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Ürün kuralları - Bölüm 2-104: Dairesel bağlayıcılar - M8 vida kilitmeli veya yay kilitlemeli dairesel bağlayıcılar için detay standardı

TS EN 60352-5/AC Lehimsiz bağlantılar - Bölüm 5: Sıkıştırmalı bağlantılar - Genel kurallar, deney yöntemleri ve uygulama kılavuzu

TS EN 50625-2-1 WEEE için toplama, lojistik ve arıtma gerekleri – Bölüm 2-1: Lambalar için arıtma gerekleri

TS EN 50625-1 AEEE için toplama, lojistik ve arıtma gereklilikleri - Bölüm 1: Genel arıtma gereklilikleri

TS EN 50625-2-1 AEEE için toplama, lojistik ve arıtma gerekleri - Bölüm 2-1: Lambalar için arıtma gerekleri

TS EN 60512-29-100 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 29-100: M12 tür bağlayıcılar üzerinde 500MHz'e kadar işaret bütünlük denyleri

TS EN 61076-4-116/A1 Elektronik cihazlar için konektörler - Ürün özellikleri- Bölüm 4-116: Baskılı devre konektörleri - Entegre koruma fonksiyonu ile yüksek hızlı iki parçalı bağlantı için detay özellikleri

TS EN 60603-7-81 Elektronik donanım için bağlayıcılar – Bölüm 7 -81: 2000 MHz’e kadar frekanslara sahip veri iletimleri için 8 yollu, zırhlı, serbest ve sabit bağlayıcılara ait detay standardı

TS EN 61076-3-110 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Ürün özellikleri - Bölüm 3-110: 3000 MHz'e kadar frekanslı veri iletimi için serbest ve sabit konnektörler için detay özellikleri

TS EN 60603-7-82 Elektronik donanım için bağlayıcılar – Bölüm 7 -81: 2000 MHz’e kadar frekanslara sahip veri iletimleri için 8 yollu, 12 kontaklı, zırhlı, serbest ve sabit bağlayıcılara ait detay standardı

TS EN 61076-3-120 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Ürün özellikleri - Bölüm 3-120: Dikdörtgen bağlayıcılar - Anma gerilimi 250 V dc ve anma akımı 30 A için anahtarı kilitlemeli, tekrar bağlamalı güç konnektörleri

TS 5289 EN 60603-1 Bağlayıcılar - 3 mhz' in altındaki frekanslarda baskılı devre levhalarında kullanılan - Bölüm 1: Genel özellik - Kalite onaylı detay özelliği standardının hazırlanması için kılavuz ve genel kurallar

TS EN 60603-2Bağlayıcılar - 3 mhz’in altındaki frekanslarda baskılı devre kartları ile kullanılması amaçlanan - Bölüm 2: Baskılı devre kartlarında kullanılan, ortak montaj özelliklerine sahip 2,54 mm (0,1 in) temel ızgara için kalite değerlendirmesi yapılmış iki parçalı bağlayıcılara ait detay özellikleri

TS EN 60068-2 -43 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyi - Bölüm 2-43: Deneyler - Kd deneyi: Kontak ve bağlantılar için hidrojen sülfit deneyi

TS EN 60118-12 İşitme cihazları-Bölüm 12: Elektriksel bağlayıcı sistemlerinin boyutları

TS EN 60130-17 3 mhz 'in altındaki frekanslar için bağlayıcılar - Bölüm 17: Yeniden yüklenebilen bataryalarda kullanılan çok yönlü olarak birbirine kilitlenmeye müsade eden ara bağlantı cihazları için detay özellikleri

TS EN 60130-9:2011 3 mhz altı frekanslar için bağlayıcılar- Bölüm 9: Radyo ve ses ekipmanları için dairesel bağlayıcılar

TS EN 60268-12 Ses sistemi cihazları-Bölüm 12: Yayın ve benzeri amaçlar için kullanılan bağlayıcı uygulamaları

TS EN 60512-1-3 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler- Temel deney işlemleri ve ölçme metotları- Bölüm 1: Genel muayene- Kısım 3: Deney 1c- Elektriksel birleşme uzunluğu

TS EN 60512-11-1 Elektronik cihazların elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları - Bölüm 11: İklim deneyleri - Kısım 1: Deney 11a - İklim dizisi

TS EN 60512-1-4 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler- Temel deney işlemleri ve ölçme metotları- Bölüm 1: Genel- Kısım 4: Deney 1d- Kontak koruma etkinliği (temas dayanıklılığı)

TS EN 60512-11-8 Elektronik cihazlar için- Elektromekanik bileşenler- Temel deney işlemleri ve ölçme metotları- Bölüm 11: İklimlendirme deneyleri- Kısım 8: Deney 11h- Kum ve toz

TS EN 60512-10-4 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları-Bölüm 10:Çarpma (serbest bileşenler), durgun yük (sabitlenmiş bileşenler), dayanıklılık ve aşırı yükleme deneyleri-Kısım 4:Deney 10b:Elektriksel aşırı yükleme (bağlayıcılar)

TS EN 60512-14-7 Elektronik cihazlar için- Elektromekanik bileşenler-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları- Bölüm 14: Sızdırmazlık deneyleri- Kısım 7: Deney 14g: Su darbesi

TS EN 60512-1-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 1-1:Genel muayene-Deney 1a:Gözle muayene

TS EN 60512-1-2 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 1-2:Genel muayene-Deney 1b-Boyut ve kütle muayenesi

TS EN 60512-2-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 2-1:Elektriksel süreklilik ve kontak direnci deneyleri-Deney 2a-Milivolt seviye metodu

TS EN 60512-2-3 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 2-3:Elektriksel süreklilik ve kontak direnci deneyleri-Deney 2c-Kontak direnci değişimi

TS EN 60512-2-6 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçümler-Bölüm 2-6:Elektriksel süreklilik ve kontak direnci deneyleri-Deney 2f:Mahfaza (gövde) elektriksel sürekliliği

TS EN 60512-3-1 Elektronik cihazlar iöçin bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 3-1:Yalıtım deneyleri-Deney 3a:Yalıtım direnci

TS EN 60512-4-2 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 4-2:Gerilimle zorlama deneyleri-Deney 4b:Kısmi boşalma

TS EN 60512-4-3 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 4-3:Gerilimle zorlama deneyleri-Deney 4c:Önceden yalıtılmış kıvırma uçlarının gerilim dayanıklılığı

TS EN 60512-5-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 5-1:Akım taşıma kapasitesi deneyleri-Deney 5a:Sıcaklık artışı

TS EN 60512-6-1 Elektronk cihazlar için bağlayıcılar- Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 6-1:Dinamik zorlama deneyleri-Deney 6a: İvmelenme, kararlı durum

TS EN 60512-11-7 Elektronik cihazların elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları - Bölüm 11: İklim deneyleri - Kısım 7: Deney 11g akan karışık gaz korozyonu deneyi

TS EN 60512-11-7 Elektronik cihazların elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları - Bölüm 11: İklim deneyleri - Kısım 7: Deney 11g akan karışık gaz korozyonu deneyi

TS EN 60512-16-11 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-11: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16k: Sıyırma kuvveti, lehimsiz sarımlı bağlantılar

TS EN 60512-11-4 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 11-4:İklimlendirme deneyleri; Deney 11d: Sıcaklığın hızlı değişimi

TS EN 60512-11-6 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 11-6: İklimlendirme deneyleri; Deney 11f; Korozyon, tuzlu sis

TS EN 60512-11-9 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 11-9: İklimlendirme deneyleri; Deney 11: Kuru sıcaklık

TS EN 60512-2-2 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deney ve ölçümler - Bölüm 2-2: Elektrikte devamlılık ve temas direnci deneyleri - Deney 2b: Temas direnci - Özel deney akım metodu

TS EN 60512-6-5 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları-Bölüm 6:Dinamik zorlama deneyleri-Kısım 5: Deney 6e: Rasgele titreşim

TS EN 60512-15-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 15-1: Bağlayıcı deneyleri (mekanik) - Deney 15a: Takma durumunda kontak tutma

TS EN 60512-15-3 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 15-3: Bağlayıcı deneyleri (mekanik) - Deney 15c: Mahfazada kontak tutma (burulma)

TS EN 60512-15-5 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 15-5: Bağlayıcı deneyleri (mekanik) - Deney 15e: Takmada kontak tutma, kablo eğilmesi

TS EN 60512-15-4 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 15-4: Bağlayıcı deneyleri (mekanik) - Deney 15d: Kontak takma, serbest bırakma ve çıkarma kuvveti

TS EN 60512-15-7 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 15-7: Bağlayıcı deneyleri (mekanik) - Deney 15g: Koruyucu kaplı tutturmaların sağlamlığı

TS EN 60512-16-2 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-2: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16b: Sınırlandırılmış giriş

TS EN 60512-16-3 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-3: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16c: Kontak-Eğilme dayanımı

TS EN 60512-16-4 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-4: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16d: Gerilme dayanımı (sıkıştırmalı bağlantılar)

TS EN 60512-16-5 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-5: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16e: Mastar tutma kuvveti (esnek kontaklar) 

TS EN 60512-16-9 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-9: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16i: Topraklama kontak yayı tutma kuvveti 

TS EN 60512-16-17 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-17: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16q: Germe ve sıkıştırma dayanımı, sabit erkek uçlar 

TS EN 60512-7-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 7-1: Vurma deneyleri (serbest bağlayıcılar) - Deney 7a: Serbest düşme (tekrarlanan)  

TS EN 60512-9-1 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 9-1:Dayanım deneyleri - Deney 9a:Mekanik işlem 

TS EN 60512-19-3 Elektronik cihazların elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotlar - Bölüm 19: Kimyasal direnç deneyi - Kısım 3: Deney 19c: Akışkan direnci 

TS EN 60512-9-5 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 9-3: Dayanım deneyleri - Deney 9e:Akım yüklemesi, çevrim 

TS EN 60512-23-7 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deney ve ölçümler - Bölüm 23-7: Ekranlama ve filtre deneyleri - Deney 23g: Bağlayıcıların etkin transfer empedansı 

TS EN 60512-25-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 25-1: Deney 25a-Hat karışma oranı  

TS EN 60512-25-3 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 25-3: Deney 25c-Yükselme süresinin bozulması 

TS EN 60512-25-4 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 25-4: Deney 25d-Yayılma gecikmesi  

TS EN 60512-25-5 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deney ve ölçümler - Bölüm 25-5: Deney 25e: Geri dönüş kaybı 

TS EN 60512-25-7 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deney ve ölçümler - Bölüm 25-7: Deney 25g: Empedans, yansıma, katsayı ve gerilim duram dalga oranı 

TS EN 60512-23-2:2010 Elektronik cihazların elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları - Bölüm 23-2: Görüntüleme ve filtrasyon deneyleri-Deney 23b:İntegral filtrelerin baskılama özellikleri  

TS EN 60512-5-2 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 5-2: Akım taşıma kapasitesi deneyleri-Deney 5b: Akımın sıcaklıkla azalması  

TS EN 60512-23-4 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 23-4: Ekranlama ve filtreleme deneyleri-Deney 23d: Zaman bölgesindeki iletim hattı yansımaları

TS EN 60512-20-2 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları-Bölüm 20-2: Deney 20b- Alevlenebilirlik deneyleri-Yanmaya dayanıklılık 

TS EN 60512-11-10 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 11-10: İklimlendirme deneyleri; Deney 11j: Soğuk  

TS EN 60512-11-11 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler bölüm 11-11: İklimlendirme deneyleri; Deney 11k; Düşük hava basıncı 

TS EN 60512-11-13 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 11-13: İklimlendirme deneyleri; Deney 11n; Gaz sızdırmaz lehimsiz, sarımlı bağlantılar  

TS EN 60512-12-1 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 12-1: Lehimleme deneyleri - Deney 12a: Lehimlenebilirlik, ıslatma, lehim banyo metodu  

TS EN 60512-12-2 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 12-2: Lehimleme deneyleri - Deney 12b: Lehimlenebilirlik, ıslatma, lehim havyası metodu     

TS EN 60512-12-3 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 12-3: Lehimleme deneyleri - Deney 12c: Lehimlenebilirlik, ıslaklığı giderme  

TS EN 60512-12-4 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 12-4: Lehimleme deneyleri - Deney 12d: Lehimleme ısısına dayanım, lehim banyosu metodu  

TS EN 60512-12-5 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 12-5: Lehimleme deneyleri - Deney 12e: Lehimleme ısısına dayanım, lehim havyası metodu  

TS EN 60512-13-1 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 13-1: Mekanik çalışma deneyleri - Deney 13a: Bağlama ve ayırma kuvvetleri  

TS EN 60512-13-2 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 13-2: Mekanik çalışma deneyleri - Deney 13b: Araya girme ve geri çekme kuvvetleri 

TS EN 60512-13-5 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 13-5: Mekanik çalışma deneyleri - Deney 13e: Kutuplandırma ve anahtarlama metodu  

TS EN 60512-14-2 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 14-2: Mühürleme deneyleri - Deney 14b: Mühürleme - İnce hava sızıntısı 

TS EN 60512-14-4 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 14-4: Mühürleme deneyleri - Deney 14f: Daldırma-Su geçirmezlik deneyi 

TS EN 60512-14-5 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 14-5: Mühürleme deneyleri - Deney 14e: Alçak hava basıncında daldırma  

TS EN 60512-14-6 Elektronik donanım için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 14-6: Mühürleme deneyleri - Deney 14f: Yüzeyler arası mühürleme 

TS EN 60512-25-9 Elektriksel donanımlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 25-9: İşaret bütünlüğü deneyleri - Deney 25i: Alien diyafoni 

TS EN 60512-25-6 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deney ve ölçümler - Bölüm 25-6: Deney 25f: Göz paterni ve hata 

TS EN 60512-15-8 Elektronik cihazların elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları-Bölüm 15: Genel bölüm 15: Kontaklar ve bağlantı uçlarına uygulanan mekanik deneyler-Kısım 8: Deney 15h: Aletin uygulanmasına kontak tutma sisteminin direnci

TS EN 60512-16-13 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-13: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16m: Sarımı açma, lehimsiz sarımlı bağlantılar  

TS EN 60512-16-14 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-14: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16n: Bükme dayanımı, sabit erkek uçlar  

TS EN 60512-16-6 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-6: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16f: Sonlandırmaların sağlamlığı  

TS EN 60512-16-8 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-8: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16h: Yalıtıcı sıkılığı etkinliği (sıkıştırmalı bağlantılar)  

TS EN 60512-15-6 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 15-6: Bağlayıcı deneyleri (mekanik) - Deney 15f: Bağlayıcı eşleştirme elemanlarının etkinliği 

TS EN 60512-16-16 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-16: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16p: Burulma dayanımı, sabit erkek uçlar  

TS EN 60512-16-7 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-7: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16g: Sıkıştırma sonrası kontak deformasyonunun ölçülmesi  

TS EN 60512-16-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-1: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16a: Prop hasarı

TS EN 60512-6-2 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 6-2: Dinamik zorlama deneyleri- Deney 6b: Çarpma

TS EN 60512-6-3 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 6-3: Dinamik zorlama deneyleri-Deney 6c: Mekanik darbe

tst EN 60512-11-7 Elektronik cihazların elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları - Bölüm 11: İklim deneyleri - Kısım 7: Deney 11g akan karışık gaz korozyonu deneyi

TS EN 60512-26-100:2008 Elektriksel donanımlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 26-100:Iec 60603-7'ye uygun bağlayıcılar için ölçümlerin oluşturulması, deney ve referans ayarlamalar ve ölçümler -26a'dan 26g'ye kadar deneyler

TS EN 60512-20-1:2010 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 20-1:Yangın tehlike deneyleri-Deney 20a:Alevlenebilirlik,iğne-Alevi

TS EN 60512-11-14 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - bölüm 11-14: İklimlendirme deneyleri - deney 11p: Akan tek gaz korozyon deneyi

TS EN 60512-8-2:2011 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Deneyler ve ölçmeler-Bölüm 8-2:Statik yük deneyleri (sabitlenmiş bağlayıcılar)- Deney 8b:Statik yük, boyuna "

TS EN 60512-26-100:2008/A1:2011 Elektriksel donanımlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 26-100:Iec 60603-7'ye uygun bağlayıcılar için ölçümlerin oluşturulması, deney ve referans ayarlamalar ve ölçümler -26a'dan 26g'ye kadar deneyler

TS EN 60512-17-2:2011 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 17-2:Kablo kenetleme deneyleri- Deney 17b:Kablo dönmesine kablo kenetleme dayanımı "

TS EN 60512-16-18 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - Bölüm 16-18: Kontaklar ve sonlandırmalar üzerinde yapılan mekanik deneyler - Deney 16r: Kontakların eğilmesi, simülasyon

TS EN 60603-8 Bağlayıcılar - 3 mhz' in altındaki frekanslarda baskılı devre levhalarında kullanılan - Bölüm 8: 0,63 mm x 0,63 mm' lik erkek kontakları bulunan 2,54 mm (0,1 inç) temel ızgaralı baskılı devre levhalarında kullanılan iki parçalı

TS EN 60603-2/A1 Bağlayıcılar - 3 mhz’in altındaki frekanslarda baskılı devre kartları ile kullanılması amaçlanan - Bölüm 2: Baskılı devre kartlarında kullanılan, ortak montaj özelliklerine sahip 2,54 mm (0,1 in) temel ızgara için kalite değerlendirmesi yapılmış iki parçalı bağlayıcılara ait detay özellikleri

TS EN 60603-14 Baskı devre plakalı kullanım için 3 mhz in altındaki frekanslar için bağlayıcılar - Bölüm 14: İşitsel , video ve şitsel - Görsel donanım gibi düşük frekanslı işitsel v evideo uygulamaları için dairesel bağlayıcıların detay özellikleri (ıec 60603-14:1998)

TS EN 60603-7-51 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Bölüm 7-3: 8-Yollu, ekranlanmış serbest ve sabit bağlayıcılar ve 500 mhz'e kadar olan frekanslarda veri iletimi için detay özelliği

TS EN 60603-7-1:2011 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar-Bölüm 7-1: 8-Yollu, ekranlanmış serbest ve sabit bağlayıcılar için detay özelliği

TS EN 60603-7-2:2010 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Bölüm 7-2: 8-Yollu, ekranlanmamış serbest ve sabit bağlayıcılar ve 100 mhz'e kadar olan frekanslarda veri iletimi için detay özelliği

TS EN 60603-7-4:2010 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Bölüm 7-4: 250 mhz'e kadar frekanslardaki veri iletimleri için 8 yollu zırhsız serbest ve sabit bağlayıcılar için detay özellik standardı

TS EN 60603-7 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Bölüm 7: 8-Yollu, ekranlanmamış, serbest ve sabit bağlayıcılar için detay özellikleri

TS EN 61020-1 Elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanım için elektromekanik anahtarlar bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61076-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Ürün özellikleri - bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61076-3:2008 Elektronik donanım için konnektörler - Mamul özellikleri - Bölüm 3: Dikdörtgen konnektörler - Kısım özelliği

TS EN 61076-2-105 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Bölüm 2-105: Dairesel bağlayıcılar - Vida kilitlemeli m5 bağlayıcılar için detay özellikleri

TS EN 61076-7-100Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Ürün özellikleri - Bölüm 3-100: Kablo çıkış cihazları -

TS EN 61076-7-001 Elektronik cihazlar için konektörler - Bölüm 7-001: Kablo çıkış uç aksesuarları - Boş detay özelliği standardı

TS EN 61076-2-103 Elektronik cihazlar için konektörler - Bölüm 2-103: Çok kutuplu konektörlerin (xlr tipi) bir çoğu için detay özellik standardı

TS EN 61076-3-100 D.a da kullanılan konnektörler - Sayısal ve anolog frekanslarda yüksek hız veri uygulamaları - Bölüm 3-100 : Kalitesi onaylı dikdörtgen konnektörler - İçin detay özelliği - 1.27 mm çift sıralı kabuk biçimli ve ayrılmaz ribbon kontaklar

TS EN 61076-3-101 D.c., alçak analog ve sayısal yüksek veri uygulamalarında kullanılan kalitesi değerlendirilmiş bağlayıcılar-Bölüm 3: Dikdörtgensel bağlayıcılar -Kısım 101: 1,27x2,54 mm merkez çizgide sabit dikdörtgensel temaslara ve yamuk kılıflara sahip yalıtımlı bağlayıcılar için detay özellikleri

TS EN 61076-3-103 Elektronik cihazlar için konektörler - Bölüm 3-103: Dikdörtgensel konektörler - Yüksek hızlı seri veri (hssdc) için kullanılan 1,25 mm pitch'deki sabit şerit kablo kontaklı tek sıralı konektörler için detay özellik standardı

TS EN 61076-3-104 Elektronik cihazlar için konektörler - Bölüm 3-104: Dikdörtgensel konektörler - En az 600 mhz'e kadar frekanslardaki veri iletimlerindeki 8 yollu ekranlı serbest ve sabit konektörler için detay özellik standardı

TS EN 61076-3-106 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Ürün özellikleri - Bölüm 3-16: Dikdörtgen bağlayıcılar - Iec 60603-7 seri standardlarıyla uyumlu endüstriyel çevre için 8-Yollu zırhlı ve zırhsız bağlayıcılar ile kullanım için koruyucu mahfaza detay özellikleri

TS EN 61076-3-112 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Ürün özellikleri - Bölüm 3-112: Dikdörtgen bağlayıcılar - Tüketücü ses/video cihazları için kullanılan yüksek performanslı seri veri yolları için dört bağlantılı dikdörtgen bağlayıcıların detay özellikleri

TS EN 61076-3-116 Elektronik donanımlar için bağlayıcılar - Ürün kuralları - Bölüm 3-16: Dikdörtgen bağlayıcılar - Iec 60603-7 serisi arayüz içeren, sanayi ortamlarında kullanılan 600 mhz'e kadar frekanslar için 8 yollu zırhlı veya zırhsız bağlayıcılarla kullanımı amaçlanan koruyucu mahfazalar ile ilgili detay özellikleri

TS EN 61076-3-117 Elektronik donanımlar için bağlayıcılar - Ürün kuralları - Bölüm 3-117: Dikdörtgen bağlayıcılar - Iec 60603-7 serisi arayüz içeren, sanayi ortamlarında kullanılan 600 mhz'e kadar frekanslar için 8 yollu zırhlı veya zırhsız bağlayıcılarla kullanımı amaçlanan koruyucu mahfazalar ile ilgili detay özellikleri - Iec 61076-3-106 ile ilgili çeşit 14 - İt-Çek bağlaştırma

TS EN 61076-4-001 D.a. ve alçak frekans analog ile sayısal yüksek hızlı veri uygulamaları için kullanılan, değerlendirilmiş kalitede bağlayıcılar - Bölüm 4: Bölüm özellikleri - Baskılı devre bağlayıcıları - Kısım 001: Boş detay özellikleri

TS EN 61076-4-102 D.a. ve alçak frekans analog ile sayısal yüksek hızlı veri uygulamaları için kullanılan, değerlendirilmiş kalitede bağlayıcılar - Bölüm 4: Bölüm özellikleri - Baskılı devre bağlayıcıları - Bölüm 102

TS EN 61076-4-104 D.c düşük frekanslı analog ve sayısal yüksek hızı veri uygulamalarında kullanılan bağlayıcılar - Bölüm 4-104: Değerlendirilmiş kalite ile birlikte baskı devre bağlayıcıları - İki parçalı modüler bağlayıcıla, 0,15 mm 'lik çoklu ızgara üzerinde sınırlı, 2mm 'lik temel ızgara için detay özellikleri

TS EN 61076-4-105 D.c., alçak analog ve sayısal yüksek veri uygulamalarında kullanılan kalitesi değerlendirilmiş bağlayıcılar-Bölüm 4: Baskılı devre bağlayıcıları-Kısım 105: Ses ve haberleşme endüstrisini kapsayan bir çok uygulamalarda kullanım için 3 'den 8'e kadar temasa sahip 9mm dairesel bağlayıcı için detay özelliği

TS EN 61076-4-113 Elektronik cihazlar için konektörler - Baskılı devre konektörleri - Bölüm 4-113: Veri hattı uygulamalarında baskılı devre ve arka düzlemler için 2,54 mm'lik ızgaralı 5 sıralı 2 kısımlı konektörler için detay özellik standardı

TS EN 61076-4-114 Elektronik cihazlar için konektörler - Bölüm 4-114: Baskılı devre konektörleri -1 mm x 1,5 mm'lik ızgaralı tümleşik ekranlama fonksiyonlu 2 kısımlı konektör için detay özellik standardı

TS EN 61076-4-115 Elektronik cihazlar için konektörler - Bölüm 4-115: Baskılı devre konektörleri - İnfiniband cihaz için arka düzlem konektörü

TS EN 61169-19:2011Radyo frekans konektörleri - Bölüm 18: Bölüm özellik standardı- Tip ssmb'nın radyo frekanslı tek eksenli bağlayıcılar

TS EN 61319-1 Uydu alıcı cihazlarının ara bağlantıları - bölüm 1: Avrupa

TS EN 61797-1 Telekomünikasyon ve elektronik donanımlarda kullanılan transformatörler ve indüktörler - Bobin kalıplarının ana boyutları - bölüm 1: Levhalı çekirdekler için bobin kalıpları

TS EN 62047-4:2010 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 4:Mems için genel özellik

TS EN 62047-6 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 6: İnce film malzemelerinin eşeksenli yorulma deneyi yöntemleri

TS EN 62197-1 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Kalite değerlendirme özellikleri - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 129000+A1 Genel özellikler-Sabit rf sarımlı bobinler

TS EN 129100+A1 Bölüm özellikleri-Telsarımlı yüzeye monte edilen bobinler

TS EN 129101+A1+ A2 Boş detay özellikleri-Belirtilen e seviyesinde-Belirlenmiş kalitenin telsarımlı yüzeye monte edilen bobinleri

TS EN 129102+A1 Boş detay özellikleri-Belirtilen p seviyesinde-Belirlenmiş kalitenin telsarımlı yüzeye monte edilen bobinleri

TS EN 129200+A1 Bölüm özellikleri-Hf devreleri için bakır tel ile sarılmış seramik veya ferrit çekirdekli sabit bobinler

TS EN 129201+A1 Boş detay özellikleri-Belirtilen e seviyesinde, seramik veya ferrit çekirdekli telsarımlı bobinler

TS EN 129202+A1 Boş detay özellikleri-Belirtilen p seviyesinde, seramik veya ferrit çekirdekli telsarımlı bobinler

TS EN 175101-802 Detay özellikleri : 3 veya 4 çubuk üzerine 2,54 mm lik temel ızgaralı kontakların fazla sayısı için baskılı devreler için iki parça bağlayıcılar

TS EN 175101-809 Detay özellik standardı - Kalitesi tayin edilmiş cecc 75101-801'e uygun kısa versiyon 2,54 mm'lik ızgaralı baskılı devreler için 2 kısımlı konektörler

TS EN 175201-804 Detay özelliği : İşlenmiş çiftli 1.6 mm yarıçaplı s-Yuvarlak kontaklı dairevi bağlayıcı

TS EN 175300 Bölüm özellikleri: 3 mhz'in altındaki frekanslar için dikdörtgen şeklindeki bağlayıcılar

TS EN 175301-803 Detay özelliği : Dikdörtgen bağlayıcılar - Düz kontaklar , 0.8 mm kalınlığında sökülemez kenetleme vidası

TS EN 175301-801 Detay özelliği standardı : Yuvarlak sökülebilir sıkıştırmalı temas uçlu, yüksek yoğunluklu dikdörtgen biçimli bağlayıcılar

TS EN 175500 Bölüm özellikleri: Bağlayıcılar için kablo çıkış aksesuarları, kalite onayı ve yeterlilik onayı dahil

tst EN 196000 Genel özellik standardı: Elektromekanik anahtarlar  

tst EN 196000/A1 Genel özellikler: Elektromekanik anahtarlar

TS EN 196403 Böş detay özellikleri: Basmalı (itmeli) tipte elektrik anahtarları. y seviyesini değerlendirme