• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

CNC İşleme Tezgahları Muayenesi

Taşlama işleri, temel üretim çalışmalarının en son aşamasını oluşturmaktadır. Birbirleri üzerinde kayarak veya birbirleri içinde dönerek çalışan iş parçalarının istenilen tolerans ve kalitede işlenmeleri gerekir. Eğer bu sağlanmazsa taşlama aşamasına gelen iş parçalarının üretimi için harcanan emek, zaman ve para boşa harcanmış olur.

Düzlem veya silindirik taşlama işlemlerinde yüksek hassasiyet ve yüzey kalitesi beklenmektedir. Ancak, teknolojik bakımdan nümerik kontrole çok uygun olmasına rağmen taşlama alanında nümerik kontrol kullanımında geç kalınmıştır. Üretici firmalar, taşlama ile ilgili problemlerini çözümlemiş, üretimlerini nümerik kontrol sistemi ile bütünleştirmiş ve kendi CNC sistemlerini geliştirmişlerdir.

Torna ve işleme merkezleri için tasarlanmış kontrol standartları, taşlama tezgahları için uygun değildir. Bu yüzden taşlama tezgahlarının kontrol sistemlerinde, kullanılan diğer tezgahlardan daha farklı çözümlere ihtiyaç duyulmuştur. Taşlama tezgahlarında çoğu zaman 0.1 mikrona varan yüksek hassasiyet ve oldukça geniş bir ilerleme hızı alanına ihtiyaç duyulmaktadır (örneğin 0.02 mm/dk ile 60 m/dk arasında değişen ilerleme hızları kullanılmaktadır). Bunun yanı sıra taşlama işlemlerinde, çok özel taşlama döngüleri gerekmektedir. Örneğin bekleme, salınım, kademeli ilerleme artışı, taş bileme gibi döngülere ihtiyaç duyulmaktadır. Keza otomatik kesici telafisi, zımpara taşı bilendikten sonra ve eğrisel ve doğrusal tahmini hız kesilmeden yapılmalıdır. Taşlama tezgahlarında kullanılan kesici miktarı çok olmadığı için, telafi işlemi de oldukça basittir.

CNC işleme tezgahları, çalışan sağlığı açısından tehlike yaratan makinalar arasındadır. Bu yüzden İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, bu makinaların ve ekipmanlarının kontrolleri, ilgili standartlarda farklı bir süre ve koşul açıklanmamışsa, öncelikle üretici firmanın uygun bulduğu periyodlarda ve kriterlerde yapılmaktadır. Ancak üretici firma da herhangi bir süre veya koşul öngörmemişse, bu durumda tezgahların kullanıldığı işyeri koşullarına, ne sıklıkta kullanıldığına ve ne kadar fazla kullanıldığına bakılarak bir risk değerlendirmesi yapılmakta ve buna göre kontrol periyodları belirlenmektedir. Yine de yılda en az bir kere kontrol edilmek zorundadır.

Firmamız, CNC işleme tezgahları muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.