trarbgzh-TWenfrkadefaru

Termik Oksidasyon Tesisleri Muayenesi

Yakma olayı, yanabilir atıkların kül ve cüruf gibi bir kalıntıya dönüştürülmesi sürecidir. Atıklar doğrudan yakılabilir ya da ısıl değerini arttırmak ve yakmak tesisinde daha etkin süreç kontrolü sağlamak amacı ile ön işleme de tabi tutulabilir. Bu şekilde ön işleme tabi tutulmuş atıklar, kömür veya başka yakıtlar ile birlikte ısı geri kazanımla yakma tesislerinde yakılabilir.

Büyük şehirlerde zaman zaman yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerinin nedeni, sanıldığı gibi yanmamış doğalgaz değil, atık gazlardır. Kirletici gazların oluşumu, hava kalitesi konusunda ciddi bir problemdir. Termik oksidasyon yöntemi, parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda da kullanılmakta ve toplam organik karbon miktarı tespit edilmektedir.

Termik sistemlerde egzoz gazları, 600-700 derece sıcaklığa sahip bir odada bir süre bekletilmekte ve sisteme ilave hava gönderilerek karbonmonoksit ve hidrokarbonların okside olması sağlanmaktadır. Ancak termik sistemler nitrik oksitlerin düşürülmesinde etkili olamamaktadır. 1970’lerde kullanılan bu sistemler bugün tamamen terkedilmiş ve yerini katalitik sistemlere bırakmıştır.

Oksidasyon katalisti, termal oksidasyona benzer. Daha çok karbonmonoksit ve hidrokarbonların emisyon kontrolünde kullanılır. Tepkimeler için yeterli miktarda oksijen olması gerekir.

İçten yanmalı motorlardan çıkan kirletici maddelerin bir kısmı yanma ürünü olan egzoz gazları içinde havaya karışmaktadır. Bir kısım kirleticiler de karter havalandırması ve yakıt deposu ile karbüratördeki buharlaşmalar sonucu oluşmaktadır. Bu nedenle emisyon kontrolü için alınacak önlemler çok önemlidir.

Benzin uçucu bir yakıttır ve yakıt deposunda buharlaşarak havaya kaçmaktadır. Benzer şekilde karbüratörde bulunan benzin de buharlaşma ile havaya kaçmaktadır. Yakıt deposundaki havalandırma deliği tıkalı olursa depo içinde vakum oluşmakta benzin akışı durmaktadır. Bu durumda buhar halindeki yakıt havalandırma deliğinden dışarı çıkmaktadır. Bilhassa sıcak ortamlarda bu yoldan önemli miktarda hidrokarbonlar havaya karışmaktadır. Buharlaşma yolu ile oluşan emisyona bu nedenle sınırlama getirilmiştir. 1970 yılında Amerika’da başlayan bu uygulama kısa sürede bütün dünyaya yayılmıştır.

Firmamız, termik oksidasyon tesisleri muayene ve testleri kapsamında olmak üzere atık gaz yakma uygunluk muayenesi çalışmalarını, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır.