trarbgzh-TWenfrkadefaru

Gemi ve Tekne Cihazları EMC Testleri

Gemi ve teknelerde birçok elektrikli ve elektronik cihaz ve sistem kullanılmaktadır. Bunlardan mutlaka bulunması gerekenler Gemi Teçhizatı Yönetmeliği ekinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Gemi ve teknelerde bulunan başlıca seyir teçhizatı şunlardır: manyetik pusula, verici manyetik rota cihazı (eski elektromanyetik pusula), radar teçhizatı, otomatik radar plotlama cihazı, derinlik ölçme teçhizatı, hız ve mesafe ölçüm teçhizatı, dümen açısı, devir ve piç göstergeleri, dönme dairesi göstergesi, yön bulucu, navigasyon teçhizatı, GPS teçhizatı, rota kontrol sistemi, SAR arama ve kurtarma göndericisi, pervane devir göstergesi,yüksek hızlı tekneler için otomatik rota cihazı, elektronik plotlama cihazı, entegre köprü üstü sistemi, kara kutu, yedekleme düzenekli elektronik harita görüntüleme ve bilgi sistemi ve harita görüntüleme sistemi.

Bunun yanında gemi ve teknelerde telsiz iletişim teçhizatı da bulunmaktadır. Örneğin, telsiz telefon gönderebilen ve alabilen VHF telsiz, çeşitli alıcı sistemler, deniz güvenlik bilgi teçhizatı, iki tonlu alarm jeneratörü, havayollu iki yönlü VHF telsiz telefon cihazı.

Elektrik veya elektronik bileşenler içeren bu teçhizat, aynı zamanda Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2014/30/AB) kapsamına girmektedir. Bu nedenle gemi ve teknelerde kullanılan her türlü elektrikli ve elektronik cihazın elektromanyetik uyumluluk (EMC) testleri yapılmak zorundadır.

Denizcilerin gemi ve tekneleri yönetirken en büyük yardımcıları radardır. Her türlü hava koşulunda gözlerin göremediği her yer radarda takip edilmektedir. Bütün gemiler, tekneler ve yatlarda radar olmak zorundadır.

Radar sistemi, radyo sinyallerini kullanarak sinyal ulaşım mesafesi içinde bulunan nesnelerin görüntülerini siluet şeklinde bir ekranda gösteren cihazdıri Radar anteninden çıkan radyo dalgaları, karşılaştıkları sert cisimlerden yansıyarak geri dönmekte ve ekranda iz bırakmaktadır.

Günümüzde klasik radarlar, yerlerini çoktan bilgisayar kontrollü radarlara bırakmıştır. Radarların yanı sıra elektronik plotlama cihazı (EPA), elektronik harita görüntüleme ve bilgi sistemi (ECDIS) ve harita görüntüleme sistemi gibi elektronik sistemler kullanılmaktadır. Bu sistemlerin çevrelerindeki elektromanyetik dalgalardan etkilenmeden ve yaydıkları elektromanyetik dalgalar ile başka cihazların çalışmasını bozmadan düzenli ve devamlı olarak çalışmaları gerekmektedir.

Özellikle denizcilikte bu cihazların elektromanyetik uyumluluk problemi yaşamaması çok önemlidir. Aksi halde sistemlerin yanlış yönleri göstermesi veya yanlış haritalara odaklanması kaçınılmazdır.