• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Otel ve Tatil Köyü Muayeneleri

Koca bir yıl çalışıp didinen insanlar güzel bir tatili hakediyor elbette. Bir kısım insanların tatil tercihleri, tarih ve kültür tatili, doğa tatili, yayla tatili ve kış tatili gibi altenatif tatil arayışlarına dönüşse bile, bugün için birçok kişinin tatil anlayışında deniz ve güneş tatili ön plandadır. Bu kişiler yaz tatilini iple çekerler ve ilk fırsatta kendilerini otellere ve tatil köylerine atarlar.

Otel ve tatil köyleri işletmeciliği, turizm sektörünün çok hızlı geliştiği günümüzde, ülkemiz ekonomisi açısından ciddi bir döviz girdisi sağlayan en önemli alt sektörlerden biridir. İnsanların tatil anlayışları paralelinde, turizm hareketleri ve konaklama ihtiyaçları, ilk insanlar varolduğu sürece hep önemli olmuştur.

Otel ve tatil köyleri işletmeciliğinde hizmeti üreten ve sunan başlıca faktör insandır. Ancak bu işletmelerin varlıkları olmadan insanlar da tek başına birşey yapamazlar. Bu varlıklar otel ve tatil köylerinin ofis ve binalarından başlayarak, kullanılan makinalara, ekipmanlara, sistemlere ve her türlü girdiye dayanan çok büyük bir yelpazeyi ifade etmektedir.

Turizm sektörü bir hizmet sektörüdür. Hizmetin üretimi, sunumu ve bu tesislerde konaklayan kişilerin memnuniyeti aslında soyut kavramlardır ve bu hizmetlerden yararlanan kişilerin memnuniyet seviyeleri birbirinden farklılık gösterir. Ama herşeyden önemlisi otel ve tatil köylerinde verilen hizmetler, insanların sağlığı ve güvenliği bakımından önem taşımaktadır.

Tesislerin işletme güvenliği bakımından her türlü riskten uzak olması ve insanların can güvenliğini tehdit etmeyecek güvenlik koşullarına sahip olması gerekmektedir. Bu konu çok geniş bir anlam taşımaktadır. Tesislerde kullanılan asansörlerin bakımlarından, yangın ve güvenlik sistemlerine kadar, havuz ve spor alanlarının güvenliğinden mutfakların hijyenine kadar, çalışanların eğitim ve deneyimlerinden, kullanılan her türlü elektrikli ve elektronik cihazların olası tehlikelerine kadar bir dizi risk teşkil edecek faaliyetin kontrol ve muayenelerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Yetkili kuruluşlar tarafından otel ve tatil köyü muayeneleri, yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar çerçevesinde yapılmaktadır. Havuzlarda yaşanan ve ölümle sonuçlanan kazalar, yenilen yemeklerden zehirlenen insanlar, disko eğlencelerinde elektrik kaçağı yüzünden yaşanan kazalar, karşılaşılan çeşitli yangınlar hep kullanılan makinaların veya teçhizatın zamanında kontrol ve muayenelerinin yaptırılmamasından kaynaklanmaktadır. Otel ve tatil köylerinden verilen hizmetler insan merkezlidir ve belli standartlara ve kriterlere uymak bu nedenle çok önemlidir.

Yetkili test ve muayene kuruluşları tarafından çevre muayeneleri kapsamında otel ve tatil köyü muayeneleri de gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sırasında dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 10082 İş yerleri - Konaklama tesisleri - Turizm belgesi olan oteller - Sınıflandırma - Genel ve özel kurallar
  • TS 6915 İş yerleri - Konaklama tesisleri - Genel kurallar
  • TS 12436 Yangın önleme - Tatil köylerinde genel
  • TS ISO/TS 13811 Turizm ve ilgili hizmetler - Konaklama tesisleri için gelişen çevre şartları hakkında kurallar