• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Havuz ve Su Sporu Alanları Muayeneleri

 Havuzlar ve su sporu alanları, güvenlik koşullarının sağlanmış olması bakımından en önemli merkezlerdir. Burada birçok bakımdan önlemlerin alınmış olması gerekmektedir. En basitinden zemin, kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde tasarlanmış olmalı, iç ve dış zeminler, girişler ve merdivenler düzenli olarak kontrol edilmeli, zeminde çökme, bozulma ve deformasyon olmamalı, zemin kaplamaları ve duvar yüzeylerinde bozulmalar olmamalı, cam yüzeyler üzerinde kırık ve çatlak olmamalı, merdiven genişlikleri ve basamak yükseklikleri uygun olmalı, temizlik yapılan alanlarda kaymayı önleyecek önlemler alınmalıdır.

Ayrıca en önemli güvenlik önlemi olarak acil durum planı hazırlanmalı, çalışanlar acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendirilmiş olmalı, hazırlanan krokiler uygun yerlere asılmış olmalıdır. Yangın merdivenleri kullanılabilir durumda olmalı, yangın merdiveni kapıları her an dışarı doğru açılabilir durumda tutulmalı, yangın söndürücüler mevcut olmalı ve kontrol edilmiş olmalı, otomatik yangına müdahale sistemleri çalışır durumda olmalıdır.

Ve tabi havuz suyunun her türlü mikrobiyolojik ve hijyenik test ve analizlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

Bütün bunlar neticede insan sağlığı açısından önemlidir.

Yüzme havuzları ve su sporu alanlarının, inşaat ve statik gereklilikleri yanı sıra kullanılacak yapı malzemeleri de, hijyenin sağlanması açısından önemlidir. Daha havuzlar proje aşamasındayken doğru karar verilmiş olması gerekmektedir Dahasonra kullanım sırasında da havuzların ve su sporu alanlarının test, analiz, kontrol ve muayenelerin yapılması gerekmektedir.

Bu yerlerin filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemleri eğer standartlara uygun şekilde yapılmışsa ve bakımları iyi yapılıyorsa, yüzme havuzlarındaki su deniz suyundan daha temiz olacaktır.

Yetkili test ve muayene kuruluşları tarafından çevre muayeneleri kapsamında havuz ve su sporu alanları muayeneleri de gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sırasında dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 15288-1 Yüzme havuzları - Bölüm 1: Tasarım için güvenlik kuralları
  • TS EN 15288-2 Yüzme havuzları - Bölüm 2: İşletme için güvenlik kuralları
  • TS EN 13451-1 Yüzme havuzu donanımı - Bölüm 1: Genel güvenlik kuralları ve deney metotları
  • TS EN 13451-2 Yüzme havuzu donanımı - Bölüm 2: Dik ve eğik merdivenler ile tutma yerleri için ilave özel güvenlik kuralları ve deney metotları
  • TS EN 13451-3 Yüzme havuzu donanımı - Bölüm 3: Giriş ve çıkış ağızları ile su/hava esaslı su eğlence tesisleri için ilave özel güvenlik kuralları ve deney metotları
  • TS EN 13451-6 Yüzme havuzu donanımı - Bölüm 6: Dönüş panelleri için ilave özel güvenlik kuralları ve deney metotları
  • TS EN 13451-7 Yüzme havuzu donanımı - Bölüm 7: Su topu kaleleri için ilave özel güvenlik kuralları ve deney metotları
  • TS EN 15031, TS EN 15072, TS EN 15073, TS EN 15075, TS EN 15076, TS EN 15077, TS EN 15078, ... Yüzme havuzu sularının arıtımında kullanılan kimyasal maddeler