• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Endüstriyel Üretim Alanları Muayeneleri

 Endüstriyel üretim yapan işletmelerde, bütün ürünler sıfırdan tasarlanmakta veya sipariş üzerine özel mühendislik çalışmaları ile ortaya çıkmaktadır. Endüstriyel üretim yapan işletmelerde müşteriler, işletme stoklarında hazır olan bir ürünü sipariş edebileceği gibi, önceden tasarlanmış ancak henüz üretimi yapılmamış ürünler için, bazı ilave özellikler ve opsiyonlar katarak sipariş verebilirler. Bu nedenle endüstriyel üretim yapan işletmeler daha çok operasyonel verimliliğe ağırlık vermektedir.

Endüstriyel üretim alanları çok geniştir. Tarım makinalarından tıbbi ürünlere kadar, otomotiv sektöründen havacılık sektörüne kadar, farklı özelliklerde ve niteliklerde faaliyet gösteren birçok sektör, endüstriyel üretim alanına girmektedir. İşin alsına bakılırsa endüstriyel üretim alanları, kaçınılmaz olarak karmaşıktır. Yayınlanmış birçok standarda ve yapılan yasal düzenlemelere önem verilmezse, işletmeler beklenmedik durumlar ile karşılaşabilir. Bunun yanı sıra kaliteli üretim, verimli üretim, insanların can sağlığı ve güvenliği ve hatta uluslararası düzenlemelere uygunluk önemli gerekliliklerdir.

Birçok yetkili test ve muayene kuruluşu, işletmelerin üretim süreçlerinin doğru ve eksiksiz işlemesi ve gerek üretim faaliyetlerinde ve gerekse üretilen malların kullanımları sırasında bir problem yaşanmaması amacı ile, test, ölçüm, analiz, gözetim, denetim ve kontrol hizmetleri vermektedir. Bu hizmetler sadece üretim süreçlerinin kontrolü amaçlı değil, aynı zamanda ürünlerin paketlenmesi, depolanması, taşınması, sevkedilmesi ve tüketicilere sunulmasına kadar birçok süreci kapsamaktadır.

Bu çerçevede olmak üzere işletmelere, malzeme testi, süreç tasarımı, üretim tesislerinde operasyonel destek, kalite kontrol, makinaların düzenli kontrol ve muayeneleri ve çeşitli yönetim sistemlerinin kurulması gibi birçok hizmet verilmektedir.

İşletmelerin daha güçlü, daha verimli, daha karlı ve daha rekabetçi faaliyet göstermeleri ve hem ürünlerin hem de süreçlerin endüstriyel üretim alanlarına uygun olması, aynı zamanda yürürlükte olan yasal düzenleme esaslarına uygun olması, buna bağlıdır.

Yetkili test ve muayene kuruluşları tarafından çevre muayeneleri kapsamında endüstriyel üretim alanları muayeneleri de gerçekleştirilmektedir. Başlıca endüstriyel üretim alanları şunlardır:

  • Kimyasal maddeler: İnsanların yaşamlarını doğrudan etkileyen sektörlerden biri kimyasal ürünler sektörüdür. Yerli ve yabancı yasal düzenlemeler ile çok sıkı kontrol altına alınmak istenen bu sektörde işletmeler sürekli inceleme altında tutulmaktadır.
  • İnşaat mühendisliği ve yapı malzemeleri: İnşaat sektörü ekonominin itici bir gücüdür. Ancak insanların can güvenliği bakımından en tehlikeli sektörlerden biridir.
  • Orman ve kağıt ürünleri: Bu sektörde maliyet kontrolü, performans geliştirme, sürdürülebilirlik, tedarik zinciri yönetimi, çevre yönetimi ve operasyonel risk yönetimi önemli konulardır.
  • Metal ve maden endüstrisi: Bu sektörler en fazla iş kazalarının yaşandığı sektörlerdir. İşletmeler iş sağlığı ve güvenlik konularında standartlara ve yasal düzenlemelere daha fazla uymak zorundadırlar.
  • Taşımacılık ve lojistik: Bu sektör de endüstriyel üretimde önemli bir rol üstlenmektedir.

Endüstriyel üretimde en önemli konulardan biri çevre koşullarıdır. Faaliyetler sırasında doğayı kirletmemek ve doğal çevreyi korumak, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün işletmeler açısından öncelikli bir konudur. Tüketiciler de artık bu konuda daha bilinçlidir.