• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Eğlence Alanları Muayeneleri

 Eğlence alanları ve lunaparklar, sadece çocukların değil her yaşta insanların heyecanla gittikleri ve hoşça vakit geçirdikleri alanlardır. Bu yerlerdeki aktivitelerin büyük bir kısmı elektrik ile çalışan elektrikli ve elektronik araçlardır. Bu bakımdan eğlenmeye giden insanların herhangi bir tehlike yaşamaması ve herhangi bir riskli durum ile karşılaşmaması açısından insanların kullanımına açılmış bütün makina ve ekipmanların belli aralıklarla kontrol ve muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir.

Çoğu zaman haberlere konu olan kazaların nasıl oldukları ve ilgililerin nasıl yeterli güvenlik önlemlerini almamış oldukları hayretle izlenmektedir. Can ve mal kaybı yaşanmaması için, eğlence alanlarının ve lunaparkların yetkili kuruluşlar tarafından muayene edilmesi ve rapor düzenlenmesi gerekmektedir.

Özellikle havaların güzelleşmesi ile birlikte lunapark ve eğlence alanları dolmaktadır. Ayrıca kapalı alanlarda da sınırlı kapasitede olsa da bu tür eğlence alanları düzenlenmektedir. Gerekli bakımları yapılmadan işletmeye açılan, günlük ve aylık düzenli kontrol ve muayeneleri yapılmayan ve eğitimsiz personel tarafından işletilen her türlü bu eğlence alanları, büyük tehlikeler taşımaktadır.

Açık veya kapalı olun bütün eğlence alanlarının ve lunaparkların açılması ve çalıştırılması, ruhsat vermeye ve işyeri açmaya yönelik yasal düzenlemeler çerçevesinde belediyeler tarafından yürütülmektedir. Bu yasal düzenlemeler gereğince aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği esaslarına da uyulması gerekmektedir. Yasa karşısında söz konusu alanlar tehlikeli işyerleri sınıfına girmektedir. Bu açıdan çalışanların işe uygun olduklarının tespit edilmesi, eğitimli ve deneyimli olması, bu işyerilerine ait tehlikeler konusunda bilgili olması, kullanılan makina ve ekipmanlar ile ilgili risk analizlerinin yapılması, olası tehlikelerin tespit edilmesi ve bu tehlikelere yönelik gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerekmektedir. Ayrıca kullanılan makina ve ekipmanların güvenli olduklarına dair gerekli bakımların sistematik olarak yapılması gerekmektedir.

İşin doğrusu, eğlence alanları, sirkler ve lunaparklarda, buradaki oyun ve eğlence makinalarının tamamının kontrol ve bakımından sorumlu olan bir mühendis ve teknisyenin görevli olması gerekmektedir.

Uygulamada, belediyeler tarafından yapılması gereken güvenlik denetimlerinin yeterli sıklıkta ve düzeyde yapılmadığı bilinmektedir. Sadece çalışma ruhsatının verilmesi sırasında yapılan kontrollerin yeterli olmadığı da bir gerçektir. Aksi halde bunca kaza yaşanmazdı. Bu konuda belediyelere büyük sorumluluk düşmektedir.

Yetkili test ve muayene kuruluşları tarafından çevre muayeneleri kapsamında eğlence alanları muayeneleri de gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar sırasında dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 13814 Lunapark ve oyun alanlarında kullanılan makinalar ve yapılar - Güvenlik
  • TSE CEN/TR 16879 Oyun alanları ve diğer eğlence tesislerinde yer seçimi - Düzenleme ve ayırma yöntemleri için tavsiyeler
  • TS EN 1176-4 Oyun alanları elemanları ve zemin düzenlemeleri - Bölüm 4: Halat yolları için ilave özel güvenlik kuralları ve deney metotları
  • TS EN 1177 Oyun alanları - Çarpma etkisini azaltan zemin düzenlemeleri - Kritik düşme yüksekliğinin belirlenmesi
  • TS EN 60335-2-82 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-82: Hizmet ve eğlence makineleri için özel kurallar