• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Sanayi Alanları Muayeneleri

 Sanayi sektörü basit olarak hammaddelerden veya yarı işlenmiş maddelerden, insanların kullanmasına hazır ürünler üreten bir sektördür. Ancak bu sektör tanımlandığı kadar basit değildir. Bugün sanayi sektörü, ülkelerin ekonomisini yönlendiren ve ülkelerin gelişmişlik seviyesini gösteren başlıca sektör durumundadır.

Bir sanayi tesisisin kurulması, yeterli sermaye sağlanmasına, enerji kaynaklarına, hammadde kaynaklarına, ualşım ve pazarlama faaliyetlerine, işgücü ve teknik eleman kullanımına ve birçok faktöre bağlıdır. Ülkemizde hammadde kaynaklarının bol ve çeşitli olması, enerji üretimi açısından zengin maden ve su kaynaklarının bulunması, son yıllarda termik santrellerin doğal gaza çevrilme çalışmalarına ağırlık verilmesi ve yeni hidroelektrik santrallerin kurulması ile birlikte sanayi sektörü ciddi bir gelişme göstermektedir.

Sanayi sektöründe faaliyet gösterilen başlıca sanayi alanları şunlardır:

  • Gıda ve içecek sanayi (bu sektör kendi içinde un ve unlu ürünler sanayi, şeker ve şekerli gıdalar sanayii, süt ve süt ürünleri sanayi, et ve et ürünleri sanayi, çay sanayi, konserve sanayii, bitkisel yağ sanayi ve tütün ve alkollü içki sanayi gibi alt sektörlere ayrılmaktadır)
  • Tekstil (dokuma), deri ve giyim sanayi
  • Maden sanayi
  • Otomotiv ve madeni eşya sanayi
  • Kimya sanayi
  • Taş ve toprağa dayalı sanayi
  • Orman ürünleri sanayi

Bu sanayi alanlarında üretim tesislerinde büyüklü küçüklü birçok makina ve teçhizat kullanılmaktadır. Bu makina ve teçhizat, üretimin çeşitli alanlarında olduğu gibi, ürünlerin taşınması, paketlenmesi, depolanması, sevkedilmesi ve tüketicilere ulaştırılmasına kadar birçok aşamada da kullanılmaktadır.

Yürürülükte olan iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yasal düzenlemeler, çalışanların sağlık ve güvenliklerini korumak amacı ile birçok koşul getirmektedir. Aynı zamanda yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından da birçok standart geliştirilmektedir. Bütün bu çalışmaların tek amacı çalışanların sağlığını korumaya yöneliktir.

Çalışanlar hem üretimde kullandıkları makina ve ekipmanların yarattığı tehlikelere hem de çalışmaları sırasında ortamda oluşan ses, titreşim, gürültü, toz ve özellikle kimyasal maddelere maruz kalmaktadır. Hem çalışanların can güvenliği hem de işverenlerin mal güvenliği açısından sanayi alanlarının muayenelerinin düzenli olarak yaptırılması gerekmektedir.

Yetkili test ve muayene kuruluşları tarafından çevre muayeneleri kapsamında sanayi alanları muayeneleri de gerçekleştirilmektedir.

Düzenli kontrol ve muayenelerin yapılması, sanayi alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için yasal düzenlemeler ile zorunlu tutulmuştur ve hem ürünlerin güvenliği hem de piyasa gözetim denetimleri bakımından da gereklidir. Özellikle ürünlerini Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere başka ülkelere göndermek isteyen işletmeler, ürünlerinin uluslararası standartlara uygun olduğunu bu şekilde kanıtlamış olmaktadır. Bu açıdan sanayi ürünlerinin test, ölçüm, analiz, muayene ve kontrol çalışmaları bir zorunluluk olmuştur.

Diğer yandan iş sağlığı ve güvenliği bakımından sanayi ürünlerinin temel gereklilikleri içinde, sadece üretim koşulları ve üretim aşamaları değil, üretimden sonra bu ürünlerin piyasaya sunulma aşamalarında yapılacak kontrol ve muayeneler de bulunmaktadır. İşletmeler, başka bir süre öngörülmediği takdirde kullanılan makina ve ekipmanların, her yıl en az bir kere, risk analizindeki değerlendirmeler ışığında düzenli muayenelerini yaptırmak zorundadır.