• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Genleşme Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Genleşme tankları sistemdeki basıncın kontrol altında tutulması ve sisteme gerekli miktarda suyun sağlanması bakımından çok önemlidir. Esas olarak genleşme tankları açık ve kapalı olmak üzere iki çeşittir.

Açık genleşme tankları atmosfere açık olarak çalışmaktadır. Bu sistemde genleşmek tankları, genleşen suyu toplamak amacı ile dağıtım sisteminin en yüksek noktasından daha yükseğe yerleştirilmektedir. Kazanda genleşen su bir güvenlik borusu aracılığı ile genleşme tankında toplanmaktadır. Genleşme tankı aynı zamanda sistemi atmosfere açık tutumaktadır ve tesisattaki basıncın yükselmesine engel olarak sistemin güvenli çalışmasını sağlamaktadır.

Ancak açık genleşme tankları, zamanla yerini kapalı genleşme tanklarına bırakmştır. Kapalı genleşme tankları bir emniyet ventili ve manometre ile birlikte kullanılmaktadır. Bu tanklar genelde mebranlı olmaktadır. Bu tankların kullanıldığı kazanlar otomatik kontrollü yanma sağlayan kazanlar olmalıdır. Günümüzde daha çok kapalı genleşme tankları kullanılmaktadır. Çünkü kalorifer sistemi kapalı sisteme dönmüş olmaktadır ve hava ile teması olmayacağı için korozyon daha düşük olmaktadır. Sistemde su buharlaşıp yok olmamakta, dolayısıyla su hiç eksilmemektedir. Sistemde basınç dağılımı eşit olacağı için elde edilecek ısınma daha dengeli olmaktadır.

Genleşme tankları, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde basınçlı kap ve tesisatlar başlıklı maddesinde ele alınmıştır. Esas olarak genleşme tanklarının kontrollerinde hidrostatik testler yapılmaktadır. Buna göre kontroller yılda en az bir kere yaptırılmalıdır ve kontroller sırasında, eğer standartlarda aksine bir hüküm bulunmuyorsa, işletme basıncının 1,5 katı fazlası uygulanmalıdır.

Kontrol çalışmalarında sözü edilen yönetmelik yanı sıra ayrıca basınçlı ekipmanlar yönetmeliği, taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği ve basit basınçlı kaplar yönetmeliği gibi başka yasal düzenlemeler de dikkate alınmaktadır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında genleşme tanklarının periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 1203 EN 286-1 Tanklar - Basit - Alev almayan - Basınçlı - Hava veya azot depolamak için tasarımlanmış - Bölüm 1: Genel amaçlar için basınçlı tanklar
  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney