• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Hidrofor Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Hidroforlar, normal basınçta bulunan suyu şebekeden veya belli bir depodan alarak ihtiyaç duyulan basınçta ve debide kullanıma sunan ve otomatik olarak çalışan basınçlandırma sistemleridir. Çok çeşitli amaçlarla kullanılan ve farklı özellikler taşıyan hidroforları kullanım amaçlarına göre, kullanma suyu hidroforları, bahçe sulama hidroforları veya yangın söndürme suyu hidroforları olarak sınıflandırmak mümkündür. Hidroforları yapısal özelliklerine göre paslanmaz gövdeli, dikey tipli, yatay tipli, bronz çarklı veya tank üstü olarak sınıflandırmak mümkündür. Ya da tek pompalı veya çok pompalı olarak da sınıflandırmak mümkündür.

Avrupa’da genel kabul gören standart, temel basınçlandırma sistemlerini ayrıntıları ile tanımlayan DIN 1988 standardıdır. Kullanım suyu hidroforlarının nasıl ve hangi koşullarda seçilip kullanılacağı ise DIN 1988-5 standardında açıklanmıştır. Avrupa Birliği ülkelerinde EN 806 standardı geçerlidir ancak bazı durumlarda yine DIN 1988 standardına atıflarda bulunulmaktadır.

Hidroforun uzun süre sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışması için ilk koşul, uygun işletme ve çevre koşullarına göre seçilmesi ve pompa kapasitesinin doğru bir şekilde belirlenmesidir. İkinci koşul ise, yılda en bir kere makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından kontrol ve muayene ettirilmesidir. Bu zorunluluk İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin getirdiği yasal bir zorunluluktur.

Genel tesisatta basınç dağılımı incelenirken dikkat edilmesi gereken nokta, statik su basıncının tesisatın hiçbir noktasında 5 barı geçmemesidir. Standartlara göre, güvenli su kullanımını sağlamak için giriş basıncının 5 barı geçmesi durumunda basınç düşürücü kullanmak veya tesisatta bölgesel basınçlandırma yapmak gerekmektedir.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında hidroforların düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 1911 Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları - Su besleme sistemleri için
  • TS 11490/T1 Hidrofor (su basınçlandırma) tankları - Yatay
  • TS 6553 Hava besleme ve tahliye cihazları (düşey hidroforlar için)
  • TS 10576 Membranlı hidrofor tankı
  • TS 12852 Yetkili servisler - Basınçlı kaplar ve tanklar - Sabit tanklar (gaz ve sıvı yakıt için olanlar hariç) hidroforlar, atmosfere açık ve kapalı tip genleşme depoları için - Kurallar