• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kompresör Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Bugün basınçlı hava, elektrik enerjisi ile birlikte sanayide en fazla kullanılan çok önemli bir enerji kaynağıdır. Kompresörlerde mekanik bir enerji kaynağı kullanılmakta ve hava yüksek basınç enerjisine dönüştürülmektedir. Kompresörler sadece havayı değil, kullanım alanlarına bağlı olarak gazları da sıkıştırmakta ve daha yüksek basınçlar elde edilmektedir.

Kompresörler üretim şekillerine ve kullanım alanlarına farklı özelliklere ve farklı çalışma yöntemlerine sahiptir. Örneğin bazı kompresörler pistonların ileri geri hareketi ile havayı sıkıştırmaktadır. Bazı kompresörlerin çalışma esası merkezkaç kuvvetine veya eksenel akımlı hareketlere bağlıdır. Gaz ve buhar kompresörleri ya da hidrolik kompresörler gibi farklı kompresör çeşitleri de bulunmaktadır.

Ancak basıncın kullanıldığı bütün makina ve teçhizatlar patlama riski taşımaktadır. Bu nedenle insan sağlığı ve mal güvenliğini sağlamak için kompresörler düzenli kontrollere tabi olmak zorundadır. Bu yasal zorunluluk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafındna yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğidir. Bu yönetmeliğin bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar başlıklı ekinde kompresörler basınçlı hava tankları grubunda kabul edilmektedir. Bu gruba taşınabilir veya sabit kompresör hava tankları yanında içinde basınçlı hava bulunan her türlü kap ve bunların sabit ekipmanları girmektedir. Yönetmeliğe göre kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her bir kademesinde hidrostatik basınç deneyi yapılmalıdır ve bu sırada, basınçlı hava tankları ve bunların sabit ekipmanlarının, o kademede izin verilen en yüksek basınç değerinin 1,5 katı uygulanmalıdır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında kompresörlerin periyodik kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. bu çalışmalarda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 1203 EN 286-1 Tanklar - Basit - Alev almayan - Basınçlı - Hava veya azot depolamak için tasarımlanmış - Bölüm 1: Genel amaçlar için basınçlı tanklar
  • TS EN 1012-1 Kompresörler ve vakum pompaları - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Hava kompresörleri
  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney