• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Sanayi Gazları Depolama Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Sanayide kullanılan gazlar, hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, depolandıkları tankların kendilerine özgü imalat yöntemleri ve standartları bulunmaktadır. Bu gazlar atmosferik kaplarda depolandığı gibi basınçlı kaplarda da depolanabilir.

Gazlar genel olarak tavan bölümü hareketli olan gazometreler içinde depolanmaktadır. Gazometreler bir silindir içinde, aşağı ve yukarı yönde hareket eden diğer bir silindir şeklindedir. Tankın içine gaz dolduruldukça üstteki silindir yukarı yönde hareket eder ve gazometre içindeki hacim genişler. İki silindir birbirlerine sürtünmeden hareket eder. Burada hareketli olan üst silindirin dengesi ve ağırlığı çok önemlidir. Hareketli olan üst silindir bir nedenle hareket etmezse, tankta basınç oluşmaya başlar. Ya da gaz dışarı alınırken üst silindir aşağı yönde inmezse bu defa ters basınç yani vakum oluşur. Her iki durum da gaz tankları için önemli ve tehlikelidir. Gazlar bu yöntem ile atmosfer basıncının bir miktar üzerinde ve sabit bir basınç altında depolanmaktadır.

Gazlar basınç altında büyük tankların, küçük kapların veya boru hatlarının içinde depolanabilir. Basınçla gazların hacmi de küçülmektedir.

Sanayileşme hareketleri başladığı günden itibaren basınçlı kaplar hep ilgi odağı olmıştur ve bu konuda birçok ayrıntılı standartlar geliştirilmiştir. Aynı zamanda yasal düzenlemelerle de bir takım kriterler ve kurallar getirilmiştir.

Sanayi gazları depolama tankları basınç altında kullanıldığı için tehlike yaratmaktadır ve uygulamada bu tankların kontrol ve muayeneleri, tankların üretimi tamamlandığı zaman, veya yerine monte edilip kullanılmaya başlanmadan önce ya da tanklar üzerinde herhangi bir değişiklik veya onarım yapıldıktan hemen sonra mutlaka yapılmalıdır. Tanklar üç ay boyunca boş tutulduktan sonra yeniden kullanılmaya başlanacak olması durumunda da bu kontrollerin yapılması gerekmektedir. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince işletmeler, her yıl en az bir defa kontrol ve muayene ettirmek zorundadır.

 

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında sanayi gazları depolama tanklarının düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır.