• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Basınçlı Kap ve Genleşme Tankı Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kapalı genleşme tankları, kalorifer ve ısıtma sistemlerinde ısınan suyun hacimsel değişimini karşılamak, tesisat üzerinde bulunan pompa tarafından oluşturulan statik basıncı düzenlemek ve suyun debisinde oluşan değişimleri kompanse etmek amacı ile kullanılmaktadır. Sisteme uygun ve doğru seçilmiş genleşme tankıları, sistemde ani basınç değişikliklerine engel olmakta ve pompanın ve tesisat elemanlarının kullanım ömrünü uzatmaktadır. Üretiminde kullanılan hijyenik membran sayesinde, genleşme kapları hem ısıtma, hem de sıhhi tesisat uygulamalarında güvenle tercih edilmektedir. Membranlar ve genleşme tankları birbirleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmaktadır. Su membranın içinde bulunur ancak hiçbir şekilde tank ile temas etmez. Bu nedenle tanklar hem ısıtma ve soğutma sistemlerinde hem de sıhhi tesisatlarda kullanılmaktadır.

Ülkemizde doğal gazın yaygınlaşması ile birlikte membranlı tankların kullanımı da artmaya başlamıştır. Bugün bütün kazan dairelerinde bir tane membranlı tank bulunmaktadır.

Basınçlı kaplar ve genleşme tankları, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar başlıklı ekinde (Ek 3), açıklanmıştır. Basınçlı kapların ve genleşme tanklarının düzenli muayene ve kontrollerinde yapılacak hidrostatik testlerde, eğer standartlarda aksine bir kriter bulunmuyorsa, işletme basıncının 1,5 katı fazlası uygulanmaktadır. Ayrıca bu kontrollerin yılda en az bir defa makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılması gerekmektedir.

Genleşme tanklarının periyodik kontrollerinde, yukarıda sözü edilen yönetmelik yanı sıra basınçlı ekipmanlar yönetmeliği, taşınabilir basınçlı ekipmanlar yönetmeliği ve basit basınçlı kaplar yönetmeliği de esas alınmaktadır.

Firmamız, basınçlı kapların düzenli kontrolleri kapsamında basınçlı kapların ve genleşme tanklarının düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 1203 EN 286-1 Tanklar - Basit - Alev almayan - Basınçlı - Hava veya azot depolamak için tasarımlanmış - Bölüm 1: Genel amaçlar için basınçlı tanklar
  • TS EN 1012-1 Kompresörler ve vakum pompaları - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Hava kompresörleri
  • TS EN 13445-5 Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 5: Muayene ve deney