• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Sabit İniş Mahallerinde Hizmet Veren Makina Periyodik Kontrol ve Muayenesi

Kaldırma makinaları piyasaya sunuldukları zaman veya ilk defa kullanılmaya başlandığı zaman, üretici firmalar tarafından uygun önlemler alınmakta ve makinaların kaldırma ve iletme işlevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmeleri sağlanmaktadır. Bu makinalar kullanılmaya başlandıktan sonra da her yıl düzenli olarak en az bir kere kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir. Bu bir yasal zorunluluktur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince bütün kaldırma ve iletme makinalarının, beyan edilen yükün en az 1,25 katını kaldıracak ve havada tutacak güce sahip olmaları gerekmektedir. Sadece makine mühendisleri, makine teknikerleri ve yüksek teknikerler tarafından yapılması gereken bu kontroller insan sağlığı ve mal güvenliği açsından zorunludur.

Bu kontrollerde yapılan statik deneylerde makinalar önce muayene edilmekte, azami çalışma yüküne maruz bırakılmakta, daha sonra bu yük kaldırılarak makinanın hasar görüp görmediği tespit edilmektedir. Dinamik deneylerde ise makinalar olası bütün konfigürasyonlarda azami çalışma yükü altında çalıştırılmakta ve makinanın düzgün bir şekilde çalıştığı tespit edilmektedir.

Bu deneylerde makinaların dengesizlikten kaynaklanan, mekanik dayanım gücünden kaynaklanan ya da dişli çark, halat ve zincirler gibi mekanik aksamlarından kaynaklanan olası bütün fiziksel hataları ortaya çıkarılmaktadır.

Sabit iniş mahallerine hizmet veren makinalar iniş mahallerine doğru hareket ettiklerinde, tehlike yaratacak etkilere maruz kalmadan yönlendirilmelidir. İniş mahallerinde çalışanların, hareketli taşıyıcılara temasından doğan riskler önlenmelidir. Makinalar, herhangi bir yükün düşmesini önleyecek yapıda olmak zorundadır.

Sabit iniş mahallerine hizmet veren makinelerde, çalışanların taşıyıcıya erişimi söz konusu olduğu durumlarda, özellikle yükleme ve boşaltma yapılırken kaldırma makineleri hareketsiz kalmalıdır. Hareket halindeki taşıyıcıya temas yüzünden çalışanlar ezilme riski ile karşı karşıyadır. Bu nedenle makina çevresinde fiziki bir sığınma alanı olmalı veya taşıyıcının hareketini birden durduracak bir düzeneği bulunmalıdır.

Firmamız, kaldırma ve iletme makinalarının periyodik kontrolleri kapsamında sabit iniş mahallerine hizmet veren makinaların düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır.