trarbgzh-TWenfrkadefaru

Telefon Şebekeleri Standartları

Şirketimiz geniş kapsamlı test, analiz hizmetleri yapısını ile oluşturmuş bulunmakta olduğu çalışmalarıyla aşağıdaki standartların tümüne test, denetim hizmeti vermektedir.

 

TS EN 301047 V 1.1.1 Özel tümleşik şebeke hizmetleri (pısn) - Özellikler, fonksiyonel maddeler ve bilgi akışı - Şebeke özelliğine ilave olarak geçiş sayıcısı(ıso/ıec 15055: 19997 , tadil) 

TS EN 301048 V 1.1.1 Özel tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(pısn) - Ara - Değiştirmeli işaretleşme protokolü - Network özelliğine ilave olarak geçiş sayıcısı(ıso/ıec 15056: 1997, tadil) 

TS EN 301049 V 1.1.1 özel tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(ısdn) - Özellikler , fonksiyonel modeller ve bilgi akışı - Devre modu çoklu hız (ıso/ ıec 11584: 1996, tadil) 

TS EN 301102 V 1.1.1 Özel tümleşik şebeke hizmetleri (pısn) - Pınx bağlantıları arası ihtiyacın bir çifti oalrak kullanıcıdan kullanıcıya işaretleşme ilave hizmet ve bir devre mod temel hizmeti için haritalama fonksiyonları (mapping/uus) 

TS EN 301259 V 1.1.1 Özel tümleşik servis şebekeleri (pısn) - Santrallar arsı işaretleşme protokolü - Özel tümleşik şebekelerde (pınx) santral saatinin senkranizasyonu (ıso / ıec 15507:19997, değişikliğe uğramış) 

TS EN 301366 V 1.1.2 Evrensel kişisel iletişim (upt) - Upt 2. aşama - Tümleşik devre kartı (ıcc) ve kart kabul cihazlarının (cad’ler) arayüzünün fonksiyonel özellikleri - Upt kartını kabul eden iki tonlu çoklu frekans (dtmf) cihazı - Uyum deneyi özellikleri