• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Telekomünikasyon Ses Ve Görüntü Mühendisliği Standartları

Telekomünikasyon ses ve görüntü mühendisliği alanında gerekli standartlar aşağıda belirtilmiştir. Şirketimiz aşağıdaki belirtilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini son teknoloji cihazlarla hızlı ve güvenilir olarak yapmaktadır. 

 

TS 8117 EN 60118-0 İşitme cihazları bölüm 0: Elektroakustik karakteristiklerle ilgili ölçme metotları

TS EN 60244-9 Radyo-Frekans vericileri için ölçme metotları-Televizyon aktarıcılarının performans karakteristikleri

TS EN 61079-1 Uydu yayın iletişiminde kullanılan 12 ghz bandındaki alıcılarda ölçme metotları bölüm 1: Bina dışı birimlerde radyo frekans ölçmeleri

TS EN 50049-1 Evde veya benzeri yerlerde kullanılan elektronik teçhizatının birbirine bağlanması gerekleri, televizyona bağlanan cihazlara ait bağlayıcı

TS EN 50098-1 Bilgi teknolojisi için müşteri bina ve müştemilatının kablajı-Bölüm 1: Isdn temel erişim

TS EN 60094-1 Manyetik bantlar- Ses kayıt ve okuma sistemleri bölüm 1: Genel şartlar ve özellikler

TS EN 60094-2 Manyetik bant ses kayıt ve okuma sistemleri bölüm 2: Kalibrasyon bantları

TS EN 60094-3 Manyetik bant ses kayıt ve okuma sistemleri bölüm 3: Manyetik bant bant üzerine ses kaydedici ve ses okuyucu cihazların özelliklerini ölçme metodu

TS EN 60094-4 Manyetik bantlar- Ses kayıt ve okuma sistemleri bölüm 4: Manyetik bantların mekanik özellikleri

TS EN 60094-5 Manyetik bantlar- Ses kayıt ve okuma sistemleri bölüm 5: Manyetik bantların elektriksel özellikleri

TS EN 60094-7 Manyetik bant ses kayıt ve okuma sistemleri bölüm 7: Ticari bant kayıtları ve ev benzeri kullanımlar için kaset

TS EN 60169-23  Radyo frekans bağlayıcıları bölüm 23: 3,5 mm dış iletkenli dış çaplı 3,5 mm esnek olmayan hassas eş eksenli hatlar ile kullanılmak için uç ve soket bağlayıcıları

TS EN 60169-25 Radyo frekans bağlayıcıları bölüm 25: 13,56 mm dış iletkenli iç yarıçaplı, çift iç iletkene sahip dengelenmiş korumalı kabloların kullanımı için

TS EN 61319-1+A11 Uydu alıcı cihazlarının ara bağlantıları-Bölüm 1: Avrupa

TS EN 61319-1+A11 Uydu alıcı cihazlarının ara bağlantıları-Bölüm 1: Avrupa

TS EN 61580-7 Dalga kılavuzları için ölçme metotları-Bölüm 7: Dalga kılavuzunun performansını belirlemek için grafik metot

TS EN 60510-2-5 Uydu yer istisyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları-Bölüm 2: Alt-Sistemler için ölçmeler-Kısım 5: Frekans modulatörleri

TS EN 60510-2-6 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları-Bölüm 2: Alt-Sistemler için ölçmeler-Kısım 6: Frekans demodülatörleri

TS EN 60510-3-4 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları-Bölüm 3: Alt sistemlerin kombinasyonları için ölçmeler-Kısım 4: Frekans bölmeli çoklayıcı iletişimi için ölçmeler

TS EN 122001 Boş detay özellikleri-Radyo frekans bağlayıcıları ile ilgili cecc askeri özellikler

TS EN 50147-1 Yankısız odalar-Bölüm 1:Ekran azaltma ölçmesi

TS EN 50147-2 Yankısız odalar-Bölüm 2:Saha azaltmasına göre alternatif deney sahası uygunluğu

TS EN 122130 Bölüm özellikleri: Radyo frekans eş eksenli bağlayıcılar, smb serisi

TS EN 122140 Bölüm özellikleri: Radyo frekans eş eksenli bağlayıcılar-Smc serisi

TS EN 122150 Bölüm özellikleri: Radyo frekans eş eksenli bağlayıcılar-E/a flanş serisi

TS EN 60835-2-2 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2-Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım iki anten

TS EN 60835-2-4 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 2: Karasal radyo röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 4: Modülatör/demodülatör ihtiva eden gönderici/alıcı

TS EN 60835-2-5 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 2: Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 5: Sayısal işaret işleme alt sistemleri

TS EN 60835-2-6 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 2: Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 6: Koruyucu anahtarlama

TS EN 60835-2-7 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 2 : Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 7: Farklılık faktörü anahtarlaması ve birleştirme cihazı

TS EN 60835-2-9 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2: Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 9: Hizmet kanalları

TS EN 60835-2-10 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2: Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler-Kısım 10: Bütün sistemin çalışma niteliği

TS EN 60835-3-1 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 1: Genel

TS EN 60835-3-2 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 2: Anten

TS EN 60835-3-4 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 4: Düşük gürültü yükselteci

TS EN 60835-3-5 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 5: Alt ve üst dönüştürücüler

TS EN 60835-3-6 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 6: Yüksek güç yükselteçleri

TS EN 60835-3-7 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 7: Alma sistemlerinin güvenilirlik değeri

TS EN 60835-3-9 Sayısal mikrodalgaradyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 9: Uç cihazı taşıma başına kanal-Fa2 kaydırmalı anahtarlama

TS EN 60835-3-10 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 10: Uç cihazı tdma trafik yer istasyonu

TS EN 60835-3-12 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 12: Bütün sistemin çalışma niteliği

TS EN 60835-3-13 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 13: Vsat sistemleri

TS EN 60835-3-14 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 14-Uydu haberlerini toplama için yer istasyonları

TS EN 60870-2-1 Uzaktan kontrollü cihaz ve sistemler-Bölüm 2: Çalışma şartları-Kısım 1: Güç kaynağı ve elektromanyetik uyumluluk

TS EN 60933-4 Ses, görüntü ve sesli görüntü sistemleri -Arabağlantılar ve uyumlandırma değerleri-Bölüm 4: Ev ve benzeri yerlerdeki sayısal kablo yolu için bağlayıcı kordon takımı (d2b)

TS EN 61079-5 Uydu yayın iletişimde kullanılan 12 ghz bandındaki alıcılarda ölçme metodu bölüm 5: Mac/paket sistemi için kod çözücü birim üzerinde elektriksel ölçmeler

TS EN 180101 Genel özellikler-Sabit optik lif zayıflatıcıları

TS EN 181101 Boş detay özellikleri: Optik lif kollara ayırma elemanları-Tip: Dalga boyu

TS EN 181102 Boş detay özellikleri: Optik lif kollara ayırma elemanları-Tip: Dalga boyu seçen iletim yıldızı

TS EN 61094-4 Ölçme mikrofonları-Bölüm 4: Çalışma standard mikrofonları için özellikler

TS EN 186220 Bölüm özellikler: Optik lif ve kablolar için bağlayıcı setleri, lsc tip

TS EN 186230 Bölüm özellikleri: Optik lif ve kablolar için bağlayıcı setleri, lsf tip

TS EN 61146-1 Görüntü kameralar 1- (pal/secam/ntsc) ölçme metotları-Bölüm 1: Yayın dışı tek-Sönsörlü kameralar

TS EN 60244-10 Radyo vericileri için ölçme metotları-Bölüm 10:Araya girme deney işareti kullanılan televizyon vericileri ve aktarıcıları için ölçme metotları

TS EN 60244-11 Radyo vericileri için ölçme metotları-Bölüm 11:Fm ses yayını için aktarıcılar

TS EN 60244-12-1 Radyo verilcileri için ölçme metotları-Bölüm 12:Ses ve televizyon yayını ile ilgili açıklayıcı föylerin hazırlanması için kılavuz-Belirtilmesi gereken karakteristikler

TS EN 60244-12-2 Radyo vericileri için ölçme metotları-Bölüm 12:Ses ve televizyon yayını ile ilgili açıklayıcı föylerin hazırlanması için kılavuz spesifikasyon föyleri

TS EN 60244-13 Radyo vericileri için ölme metotları-Bölüm 13:Fm ses yayını için çalışma niteliği karakteristikleri

TS EN 60835-2-11 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2: Yeryüzünde kullanılan radyo - Röle sistemlerinde ölçmeler - Kısım 11: Çapraz polarizasyon girişim iptalcileri"

TS EN 60874-19 Optik fiberler ve kablolar için bağlayıcılar- Bölüm 19: Fiber optik bağlayıcı için bölüm özelliği- Sc-D tipi (çift yüzlü)

TS EN 61269-1-1  Fiber optik terminal setler - Boş detay deneyleri

TS EN 61300-3-19 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme yöntemleri - Bölüm 3-19: İncelemeler ve ölçmeler - Bir tek mod fiber optik bileşenin geridönüş kaybının polarizasyona bağımlılığı

TS EN 60835-1-2 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 1:Yeryüzünde kullanılan raydo-Role sistemlerinde ve uydu yer istasyonlarında ortak ölçmeler kısım 2: Temel karakteristikler

TS EN 60835-3-11 Sayısal radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 3:Uydu yer istasyonlarında ölçmeler-Kısım 11:Scpc-Psk kaydırmalı anahtarlama iletişimi için hizmet kanalı cihazı

TS EN 60835-1-3 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 1:Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ve uydu yer istasyonlarında ortak ölçmeler-Kısım 3: İletim karakteristikleri

TS EN 60244-14 Radyo vericileri için ölçme metodları-Bölüm 14: Aynı veya bitişik anteni kullanan iki veya daha fazla vericinin neden olduğu harici ara-Modülasyon ürünleri

TS EN 61196-3-3 Radyo frekans kabloları -Bölüm 3-3: Yatay yer kablajlarında sayısal haberleşme için koaksiyel kablolar-Uzunluğu 185 m 'ye kadar olan ve hızı 10 mb/s olan lokal alan şebekelerinde köpük dielektrikli koaksiyel kablolar için detaylı haberleşme özellikleri

TS EN 61580-4 Dalga kılavuzları için ölçme metotları-Bölüm 4: Dalga kılavuzu ve dalga kılavuzu düzeneklerinin zayflaması

TS EN 61580-6 Dalga kılavuzları için ölçme metotları-Bölüm 6: Dalga kılavuzu ve dalga kılavuzu düzeneklerinde geri dönüş kaybı

TS EN 61754-8 Optik lif arayüz bağlayıcılar-Bölüm 8:Cf08: Cf08 tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 60864-2 Para vericileri veya verici sistemler ve kontrol cihazları arasındaki bağlantı standardizasyonu - Bus veri tipi bağlantılar için arayüz standardlar

TS EN 60864-2 Para vericileri veya verici sistemler ve kontrol cihazları arasındaki bağlantı standardizasyonu - Bus veri tipi bağlantılar için arayüz standardlar

TS EN 61300-2-32 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri bölüm 2-32: Deneyler- Su buharı sızması

TS EN 61300-3-11 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri- bölüm 3-11: Muayeneler ve ölçmeler-Birleştirme ve ayırma kuvvetleri

TS EN 61300-2-36 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 2-36:Deneyler-Alevlenebilirlik (yangın tehlikesi)

TS EN 61300-3-23 Fiber optik ara -Bağlantı cihazları ve pasif elemanlar- Temel deney ve ölçme yöntemleri- Bölüm 3-23: Deneyler ve ölçümler -Demir halkanın yüzeyine göre fiberin pozisyonu

TS EN 61000-2-10 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 2-10: Çevre-Atmosfer dışı elektromanyetik darbe (hemp) ortamının tanımı-İletilen bozulum

TS EN 300674 V 1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm) - Karayolu nakliyatı ve trafik telematikleri (rttt) - 5,8 ghz endüstriyel, bilimsel,tıbbi (ısm) bondela çalışan veri iletişim cihazları için teknik özellikler ve deney metotları

TS EN 300798 V 1.1.1Sayısal ses yayını - Dağıtım anayüzü - Sayısal temelband fazı ve ikincil arayüzü

TS EN 301091 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum unsurları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematiği(rttt) - 76 ghz - 77 ghz bandında radar donanım işletmesi için deney metodları ve teknik karakteristikler

TS EN 60244-15  Radyo vericileriin ölçme yöntemleri - Bölüm 15: Ses yayıncılığında genlik modilasyonlu vericiler

TS EN 61000-4-28 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4-28: Deney ve ölçme teknikleri-Güç frekansının değişimi, bağışıklık deneyi

TS EN 300291-1 V 1.2.1 İletişim yönetim ağı (tmn) - Sistem / ağ öğesi arayüz işlemlerinde (os/ne) müşteri yönetimi (ca) için işlevsel belirtimler bölüm 1: Tek hat konfgurasyonları

TS EN 50289-3-9 Kablolar - Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - bölüm 3-9: Mekanik deney metotları - Bükme deneyleri

TS EN 50117-1 Kablolar- Koaksiyel kablolar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61204-3 Düşük gerilim güç kaynakları, d.a. çıkışlı - Bölüm 3 : Elektromanyetik uyumluluk (emu)

TS EN 300098-3 V1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Bağlanan hattın numarasının gösterilmemesi (colr) tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistemi no : 1 (dss1) protokolü; Bölüm 3 : Kullanıcı için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss ve tp) için gerekli özellikler

TS EN 300219-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kara seyyar hizmeti; Alıcıda özel bir tepkiyi başlatan işaretleri gönderen radyo cihazları; Bölüm 2: R ve tte direktifi madde 3.2 'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301430 V1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); R ve tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel şartları içeren 11-12/13-14 ghz frekans bandlarında çalışan uydu ile haber toplayan taşınabilir yer istasyonları (sng tes) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301489-5 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı bölüm 5: Özel karasal seyyar radyo (pmr) ve yardımcı cihaz (konuşmalı ve konuşmasız) için özel şartlar

TS EN 301489-8 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı ; Bölüm 8: Gsm baz istasyonları için özel şartlar

TS EN 301489-10 VI.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı - Bölüm 10: Birinci (ct1 ve ct1+) ve ikinci nesil kablosuz telefon (ct2) cihazı için özel şartlar

TS EN 301489-15 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm)- Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı- Bölüm 15: Ticari olarak bulunabilen amatör radyo cihazları için özel şartlar

TS EN 301489-16 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 16: Seyyar ve taşınabilir analog hücreli radyo haberleşme cihazları için özel şartlar

TS EN 301489-19 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk( emc) standardı; Bölüm 19: Veri iletişimi sağlayan 1,5 ghz bandında çalışan sadece alıcı seyyar yer istasyonları (romes) için özel şartlar

TS EN 301511 V9.0.2Seyyar haberleşmeler için küresel sistem (gsm); rvette direktifinin madde 3.2‘sine göre temel şartları içeren gsm 900 ve gsm 1800 bandlarındaki seyyar istasyonlar için uyumlaştırılmış en standardı

TS 2140 EN 60215 Radyo verici cihazları için - Güvenlik kuralları

TS EN 50065-4-1 Frekans bölgesi 3 khz ila 148,5 khz arasında olan düşük gerilimli elektrik montajlarında işaretleşme - bölüm 4 - 1: Düşük gerilimli ayırma filtreleri; Genel özellikler

TS EN 50065-4-2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme-3 khz ila 148,5 khz frekans aralığında-Bölüm 4-2: Düşükgerilimli ayırma filtreleri-Güvenlik kuralları

TS EN 50248 Sayısal ses yayını (ssy-Dab) sistemi - Alıcılarının karakteristikleri

TS EN 50289-1-3 Haberleşme kabloları- Deney metotları için- Özellikler- Bölüm 1-3: Elektriksel deney metotları- Dielektrik dayanıklılık

TS EN 50289-1-4 Haberleşme kabloları- Deney metotları için özellikler- Bölüm 1-4: Elektriksel deney metotları- Yalıtım direnci

TS EN 50289-1-5 Haberleşme kabloları- Deney metotları için özellikler- Bölüm 1-5: Elektriksel deney metotları- Sığa

TS EN 50289-1-7 Haberleşme kabloları- Deney metotları için özellikler bölüm 1-7: Elektriksel deney metotları- Yayılma hızı

TS EN 50289-3-1  Haberleşme kabloları- Deney metotları için özellikler- Bölüm 3-1: Mekanik deney metotları- Genel özellikler

TS EN 50289-3-11 Haberleşme kabloları- Deney metotları için özellikler- Bölüm 3-11: Mekanik deney metotları- Kablonun yalıtımdan içeri doğru kesmeye karşı dayanıklılığı

TS EN 50289-3-12 Haberleşme kabloları- Deney metotları için özellikler- Bölüm 3-12: Mekanik deney metotları- Saçma ile hasarlanma

TS EN 50320 Sayısal ses yayım sistemi - Alıcılar için dab emirli düzeneklerin özellikleri (dcsr)

TS EN 61000-4-27 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4-27: Deney ve ölçme teknikleri-Dengesiz, bağışıklık deneyi

TS EN 61966-8 Multimedya sistemleri ve donanımı- Renk ölçümü ve yönetimi- Bölüm 8: Multimedya renk tarayıcıları (ıec 61966-8:2001)

TS EN 62099 Fiber optik dalga uzunluğu şalterleri- Genel özellik

TS EN 62107 Süper video kompaktdisk- Disk- Birbiriyle değişme sistemi- Özellik

TS EN 61000-3-11 Elektromanyetik uyumluluk (emu)_bölüm 3-11:Sınır değerler-Düşük gerilimli şehir şebekesi besleme sistemlerindeki gerilim değişimleri, gerilim dalgalanmaları ve kırpışma sınır değerleri-Beyan akımı <75a olan ve bağlantısı şarta dayalı donanım

TS EN 61000-4-23 Elektromanyetik uygunluk - Bölüm 4 - 23: Deney ve ölçme teknikleri; Yüksek elektromanyetik darbeler ve diğer ışıyan bozulumlar için kullanılan koruyucu devre elemanlarının deney metotları

TS EN 61120-1 Sayısal ses kaydedicisi- Makaradan makaraya sistem- 6-3 mm manyetik kaset veya profesyonel kullanım- Kısım 1: Genel özellikler

TS EN 61204-3 Düşük gerilimli güç kaynakları, d.a. çıkışlı - Bölüm 3: Elektromanyetik uyumluluk

TS EN 61334-5-1 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 5-1: Düşük katman profilleri- Yayılmış frekans kaydırma anahtarlama (s-Fsk) profili

TS EN 61334-6 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 6: A- Xdr kodlama kuralları

TS EN 61753-2-1 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif bileşenler performans standardı- Bölüm2-1: U kategorisi için tek modda sonlandırılmış fiber optik bağlayıcılar- Kontrolsüz çevre şartları (ıec 61753-2-1:2000)

TS EN 61834-10 Kayıt- Heliks- Tüketici kullanımı için 6,35 mm manyetik bant kullanan sayısal video kaset sistemi taraması (525-0-625-50, 1128-60 ve 1250-50- Bölüm 10: Dtv format

TS EN 61834-6 Kaydetme- Tüketici kullanımı için 6,35 mm'lik manyetik band kullanan helical scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50, 1125-60 ve 1250-50 sistemler)- Bölüm 6:Sdl formatı

TS EN 61834-7 Tüketici kullanımı için 6,35 mm manyetik bant kullanan kayıt- Helezonik taramalı sayısal video kayıt sistemi (525-60, 625-50, 1125-60 ve 1250-50 sistemleri) bölüm 7: Edtv2 formatı

TS EN 61834-8 Tüketici kullanımı için 6,35 mm manyetik bant kullanan kayıt- Helezonik taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi (525-60, 625-50, 1125-60 ve 1250-50 sistemleri) bölüm 8: 625-50 sistemleri için palplus formatı

TS EN 61834-9 Tüketici kullanımı için 6,35 mm manyetik bant kullanan- Helizonik- Taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi (525-60-625-50, 1125-60 ve 1250-50 sistemleri) bölüm 9: Dvb formatı

TS EN 301796 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); R ve tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan ct1 ve ct1+ kablosuz telefon cihazları için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 60315-3+A1 Çeşitli emisyon sınıfları için radyo alıcılarında ölçme metotları - bölüm 3: Genlik modülasyonlu ses yayın emisyonları için alıcılar

TS EN 61300-3-16 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3-16: Deneyler ve ölçmeler - Küresel olarak parlatılmış yüksüklerin uç yüzünün yarıçapı

TS EN 60835-3-6 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 3 : Uydu yer istasyonlarında ölçmeler kısım 6: Yüksek güçlü yükselteçler

TS EN 60835-3-7 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanım için ölçme metotları- Bölüm 3 : Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - Kısım 7: Alıcı sistemin yararlılığı

TS EN 60835-3-9 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 3:Uydu yer istasyonlarında ölçmeler kısım 9: Scpc-Psk terminal donanımları

TS EN 50065-7 3 khz'den 148,5 khz'e kadar olan frekans aralığında düşük-Gerilimli elektriksel teçhizatın sinyalleşmesi-Bölüm 7: Cihaz empre dansı

TS EN 50117-3-1 Koaksiyel kablolar-Bölüm 3-1: Haberleşme uygulamalarında kullanılan kablolar için ilgili ösellikler-Sayısal haberleşmede kullanılan minyatürize edilmiş kablolar

TS EN 122340 Bölüm özelliği standardı - Radyo frekans eş eksenli konektörler - MMCX serisi

TS EN 62105 Sayısal ses yayın sistemi-Alıcı veri arayüzü (RDI) özellikleri (EN 50255:1997, EN 62105 olarak yeniden numaralandırılmıştır

TS EN 62121 Minidisk kaydedici/çalıcı için ölçme metotları

TS EN 62122 Tüketici kullanımı için sayısal VTR ölçme metotları-Elektronik ve mekanik performansları

TS EN 62148-1 Fiber optik aktif bileşenler ve cihazlar-Paket ve arayüz standardları bölüm 1: Genel özellikler ve kılavuz

TS EN 50290-2-24 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-24: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pe kılıf hamurları

TS EN 50290-2-26 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-26: Genel tasarım kuralları ve imalat-Halojen içermeyen alev geciktiricili yalıtım hamurları

TS EN 50290-2-27 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-27: Genel tasarım kuralları ve imalat-Halojen içermeyen alev geciktiricili termoplastik kılıf hamurları

TS EN 50290-2-28 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-28: Genel tasarım kuralları ve imalat-Dolgulu kablolar için dolgu hamurları

TS EN 50290-2-29 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-29: Genel tasarım kuralları ve imalat-Çapraz bağlı pe yalıtım hamurları

TS EN 50290-2-30 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-30: Genel tasarım kuralları ve imalat- Poli (tetrafloroetilen-Hekzafloropropilen) (fep) yalıtım ve kılıf hamurları

TS EN 61290-5-3 Fiber optik yükselteçler-Temel özellikler-Bölüm 5-3: Yansıma parametreleri için deney metotları; Elektriksel spektrum analiz özü kullanarak yansıma toleransı

TS EN 61300-3-20 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 3-20: Muayeneler ve ölçmeler; Fiber optik dallara ayırma cihazının yönlendirilmesi

TS EN 300224-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu konuları (erm); Yerinde çağrı servisi; Bölüm 2: R ve tte direktifi madde 3.2'sine göre uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 61334-4-512 Dağıtım hattı taşıyıcı sistemleri kullanan dağıtım otomasyonu-Bölüm 4-512:Veri haberleşme protokolleri; 61334-5-1 şartını kullanan sistem yönetimi; Yönetim bilgi tabanı (MIB)

TS EN 300341-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kara seyyar hizmetleri (rp 02); Alıcıda özel bir tepkiyi başlatmak için işaret gönderen dahili antenin kullanıldığı radyo cihazı; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300390-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kara seyyar hizmeti-Veri (ve konuşma) iletimi için amaçlanan ve dahili anten kullanan radyo cihazları-Bölüm 2: R ve tte direktifi madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 60793-1-21 Fiber optikler-Bölüm 1-21: Ölçme metotları ve deney işlemleri-Kaplama geometrisi (ıec 60793-1-22:2001)

TS EN 60793-1-22 Fiber optikler-Bölüm 1-21: Ölçme metotları ve deney işlemleri-Uzunluk ölçmesi (ıec 60793-1-22:2001)TS EN 60793-1-33 Optik amaçlı fiberler-Bölüm 1-33: Ölçme metotları ve deney işlemleri-Gerilme korozyonuna karşı hassasiyet

TS EN 60793-1-46 Fiber optikler-Bölüm 1-46: Ölçme metodları ve deney işlemleri; Optik geçişteki değişikliğinin izlenmesi.

TS EN 61603-6 Infra-Red (kızıl ötesi) ışıma kullanarak ses ve/veya görüntü ve ilgili sinyallerin iletimi-Bölüm 6: Görüntü ve sesli görüntü sinyalleri.

TS EN 300454-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Geniş band ses hatları; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300471-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm)- Kara seyyar hizmeti; Ortak kullanılan kanalların en 300 113 ile uyumlu cihazlar vasıtasıyla erişim ve paylaşımı için kurallar-Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300718-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Çığ işaret ışığı; Verici ve alıcı sistemler; Bölüm 2 : R&tte yönetmeliğinin madde 3.2'sinde belirtilmiş şartları kapsayan uyumlandırılmış en

TS EN 300761-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); 2,45 ghz frekans aralığında çalışan demiryolları için otomatik taşıt tanıma; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış standard

TS EN 61753-2-3 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar performans standardı-Bölüm 2-3: U kateforisi için bağlantı yapılmamış tek modlu (*n ve 2*n dalga boyu şeçmeli olmayan dallara ayırma cihazı; Kontrolsüz ortam.

TS EN 61754-3 Fiber optik bağlayıcı arayüzleri-Bölüm 3: Lsa tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 61754-9 Fiber optik bağlayıcı arayüzeyler-Bölüm 9: Ds tipi bağlayıcı ailesi.

TS EN 61754-18 Fiber optik bağlayıcı arayüzleri-Bölüm 18: Mt-Rj tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 61754-19 Fiber optik bağlayıcı ara yüzeyler-Bölüm 19. tip 56 bağlayıcı ailesi

TS EN 301426 V1.2.1Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan düşük veri aktarma hızlı kara seyyar uydu yer istasyonları (lmes) ve 1,5/1,6 ghz frekans bandlarında çalışan tehlike ve güvenlik haberleşme sistemlerini amaçlamayan deniz seyyar uydu yer istasyonları (mmes) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 61842 Konuşma ile iletiminde kullanılan mikrofonlar ve kulaklıklar

TS EN 301441 V1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); R ve tte direktifleri madde 3.2'deki temel özellikleri kapsayan hareketli uydu hizmetleri altında 1,6/2,4 ghz bandında uydu kişisel haberleşme şebesinde kullanılan yer istasyonlarını içeren hareketli yer istasyonları için en ile harmonize edilmiş

TS EN 301489-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 2: Radyo çağrı cihazları için özel şartlar

TS EN 301489-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 2: Radyo çağrı cihazları için özel şartlar

TS EN 301489-18 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk(emc)standardı;Bölüm 18:Karasal trank radyo(tetra)cihazları için özel şartlar

TS EN 301489-18 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk(emc)standardı;Bölüm 18:Karasal trank radyo(tetra)cihazları için özel şartlar

TS EN 62156 525/60 ve 625/50 (sayısal s) formatında, d-9 tipli bileşen, 12,65 mm video baskılı sayısıl video kaydetme sistemi

TS EN 61947-2 Elektronik projeksiyon-Anahtar preformans kriterinin dokümantasyon ve ölçülmesi-Bölüm 2: Değişken çözünürlüklü projektörler

TS EN 301721 V1.2.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses): R&tte direktifinin madde 3.2'deki temel şartlarını içeren, 1 ghz'nin altında çalışan ve düşük yer yörüngeli (led) uyduları kullanılarak düşük basamak hızlı veri haberleşmeleri sağlayan mobil yer istasyonları (mes) için harmonize edilmiş en standardı

TS EN 301796 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm):Ct1 ve ct1+r&tte direktifinin madde 3.2'deki temel şartları içeren kordonsuz telefon donanımı için harmonize edilmiş en standardı

TS EN 301797 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Ct2 kablosuz telmefon cihazları için r ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301840-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm):1785 mhz ila 1800 mhz'lik cept harmonize bandında çalışan dijital telsiz mikrofonlar; Bölüm 2:R&tte direktifinin madde 3.2'si ile harmonize edilmiş en standardı

TS EN 50289-1-6 Haberleşme kabloları-Deney metotları için özellikler-Bölüm 1-6: Elektriksel deney metotları-Elektromanyetik performans

TS EN 50289-1-10 Haberleşme kabloları-Deney metotları için özellikler-Bölüm 1-10: Elektriksel deney metotlar-Diyafoni

TS EN 50289-3-17 Haberleşme kabloları-Deney metotları için özellikler-Bölüm 3-17: Mekanik deney metotları-Dielektrik yapışma ve kılıf

TS EN 301908-8 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü jenerasyon hücresel şebekeler için baz istasyonları (bs) ve kullanıcı cihazlar (ue); Bölüm 8:R&tte yönetmeliğinin 3.2'sinde belirtilmiş şartları kapsayan ıtm-2000, tdma tek-Taşıyıcı (uwc 136) (ue) için uyumlandırılmış en

TS EN 301908-9 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü jenerasyon hücresel şebekeler için baz istasyonları (bs) ve kullanıcı donanımı (ue); Bölüm 9:R&tte yönetmeliğinin 3.2'sinde belirtilmiş şartları kapsayan ıtm-2000, tdma tek-Taşıyıcı (uwc 136) (bs) için uyumlandırılmış en

TS EN 50289-4-9 Haberleşme kabloları-Deney metotları için özellikler-Bölüm 4-9: Çevresel deney metotları-Havaya karşı dayanıklılık

TS EN 50290-2-20 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-20: Genel tasarım kuralları ve imalat-Genel

TS EN 50290-2-21 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-21: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pvc yalıtım hamurları

TS EN 50290-2-22 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-22: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pvc kılıf hamurları

TS EN 50385 Radyo frekansı elektromanyetik alanlarına (110 mhz-40ghz) kamunun genel maruziyetine ilişkin referans seviyeleri ya da temel kısıtlamaları bulunan telsiz haberleşme sistemleri için radyo baz istasyonları ve sabit terminal istasyonlarının uyumluluğunu göstermek için ürün standardı

TS EN 61000-4-13 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Deney ve ölçme teknikleri; A.a güç şebeke uçlarında harmonikler ve harmonikler arası işaretleşmesi, düşük frekans bağışıklık deneyleri (ıec 61000-4-13:2002/not:Onay ilanı)

TS EN 61000-4-25 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Bölüm 4-25:Cihazlar ve sistemler için hemp bağışıklık deney metotları (ıec 61000-4-25:2001)

TS EN 61966-8 Çoklu ortam sistemleri ve teçhizatı - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 8: Çoklu ortam renkli tarayıcıları

TS EN 50117-3-1 Kablolar- Koaksiyel kablolar - Bölüm 3-1: Telekomünikasyon uygulamalarında kullanılan kabloların kısım özellikleri - Sayısal haberleşme sistemlerinde kullanılan minyatürize edilmiş kablolar

TS EN 300098-1 V1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Bağlanan hattın numarasının gösterilmemesi (colr) tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistemi no: 1 (dss1) protokolü; Bölüm 1: Protokol özellikleri

TS EN 300718-3V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Çığ radyo cihazları; Verici ve alıcı sistemler; Bölüm. 3: R ve tte direktifinin madde 3.3 e’sine göre temel şartlarını kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 50289-1-10 Kablolar - Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - Bölüm 1-10: Elektriksel deney metotları - Diyafoni

TS EN 50289-3-17 Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - Bölüm 3-17: Mekanik deney metotları - Dielektriğin ve kılıfın yapışması

TS EN 50289-4-9 Kablolar - Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - Bölüm 4-9: Çevresel deney metotları - Pnömatik dayanıklılık

TS EN 50065-7 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 kHz ilâ 148,5 kHz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 7: Cihaz empedansı

TS EN 60244-10 Radyo vericileri için ölçme metotları - bölüm 10: Devreye alma deney sinyalleri kullanılan televizyon vericileri ve aktarıcılar için ölçme metotları

TS EN 60244-11 Radyo vericileri için ölçme metotları - bölüm 11: Fm ses yayını için aktarıcılar

TS EN 60244-14 Radyo vericileri için ölçme metotları - bölüm 14: Aynı veya bitişik antenleri kullanan iki veya daha fazla vericiden kaynaklanan haricî ara modülâsyon ürünleri

TS EN 60244-14 Radyo vericileri için ölçme metotları - bölüm 14: Aynı veya bitişik antenleri kullanan iki veya daha fazla vericiden kaynaklanan haricî ara modülâsyon ürünleri

TS EN 60510-2-5 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları bölüm 2: Alt-Sistemler için ölçmeler kısım 5: Frekans modülatörleri

TS EN 60510-2-6 Uydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları - bölüm 2: Alt-Sistemler için ölçmeler - kısım altı: Frekans demodülatörleri

TS EN 60510-3-4U ydu yer istasyonlarında kullanılan radyo cihazları için ölçme metotları - bölüm 3: Alt-Sistemlerin birleşimleri için ölçme metotları - kısım 4: Frekans bölmeli çoklamalı (f.d.m.) iletim sistemleri için ölçmeler

TS EN 60864-2 Yayın vericileri veya verici sistemleri ile denetleme cihazları arasındaki ara bağlantıların standardizasyonu - Bölüm 2: Veri yolu tipi ara bağlantıları kullanan sistemler için ara yüz standardları

TS EN 60864-2 Yayın vericileri veya verici sistemleri ile denetleme cihazları arasındaki ara bağlantıların standardizasyonu - Bölüm 2: Veri yolu tipi ara bağlantıları kullanan sistemler için ara yüz standardları

TS EN 60870-5-1 Telekontrol donanım ve sistemleri bölüm 5: İletim protokolleri kısım 1 - İletim çerçeve biçimleri

TS EN 61000-4-13 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - bölüm 4-13 : Deney ve ölçme teknikleri - A.a. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara-Harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri

TS EN 61603-6 Ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin kızıl ötesi ışıma kullanılarak iletimi - Bölüm 6: Görüntü ve sesli - Görsel işaretler

TS EN 300188-4 V1.4.1 Tümleşik hizmetler sayısıl şebekesi (ısdn); Sayısal abone işaretleşme sistem no.1 (dss1) protokolü; Üç aboneli (3pty) tamamlayıcı hizmeti; Bölüm 4: Kullanıcı için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmi protokol uygulamaları ilave bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 61754-3 Fiber optik bağlayıcı ara yüzleri - bölüm 3: Lsa tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 61754-9 Fiber optik bağlayıcı ara yüzleri - bölüm 9: Ds tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 61754-19 Fiber optik bağlayıcı ara yüzleri bölüm 19: Sg tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 301489-13 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 13: Halk bandında çalışan radyo (cb) ve yardımcı cihaz (konuşmalı - Konuşmasız özellikli) için özel şartlar

TS EN 301489-13 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 13: Halk bandında çalışan radyo (cb) ve yardımcı cihaz (konuşmalı - Konuşmasız özellikli) için özel şartlar

TS EN 50065-2-1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-1: Yerleşim, ticarî ve hafif endüstriyel çevrelerde kullanılmak için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığındaki şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-1: Yerleşim, ticarî ve hafif endüstriyel çevrelerde kullanılmak için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığındaki şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları 27.04.2004

TS EN 50065-2-3 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-3: Elektrik dağıtıcıları ve sağlayıcıları tarafından kullanım için tasarlanmış ve 3 khz ilâ 95 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50370-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Takım tezgâhları için ürün ailesi standardı - Bölüm 2: Bağışıklık

TS EN 50385 İnsanların maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlarla (110 MHz- 40 GHz) ilgili olarak, kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan radyo baz istasyonlarının ve sabit terminal istasyonlarının, referans seviyelere veya temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermek için mamul standardı - Kamuyla ilgili

TS EN 50385 İnsanların maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlarla (110 MHz- 40 GHz) ilgili olarak, kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan radyo baz istasyonlarının ve sabit terminal istasyonlarının, referans seviyelere veya temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermek için mamul standardı - Kamuyla ilgili

TS EN 50385 İnsanların maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlarla (110 MHz- 40 GHz) ilgili olarak, kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan radyo baz istasyonlarının ve sabit terminal istasyonlarının, referans seviyelere veya temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermek için mamul standardı - Kamuyla ilgili

TS EN 300718-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Çığ radyo cihazı; Verici ve alıcı sistemler; Bölüm. 2: R ve tte direktifinin madde 3.2’ sine göre temel şartlarını kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301840-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); 1785 mhz - 1800 mhz cept uyumlaştırılmış bandında çalışan sayısal radyo mikrofonları; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2’sine göre uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 61000-4-7 Elektromanyetik uyumluluk (emu) bölüm 4-7: Deneyler ve ölçme teknikleri - güç kaynağı sistemlerinde ve bunlara bağlı cihazlardaki harmonik ve ara harmoniklerin ölçmeleri ve ölçme cihazı için genel kılavuz

TS EN 61000-4-7 Elektromanyetik uyumluluk (emu) bölüm 4-7: Deneyler ve ölçme teknikleri - güç kaynağı sistemlerinde ve bunlara bağlı cihazlardaki harmonik ve ara harmoniklerin ölçmeleri ve ölçme cihazı için genel kılavuz

TS EN 50384 Radyo frekans elektromanyetik alanlara verilen referans seviyelerle ilgili veya temel kısıtlamalı kablosuz telekominikasyon sistemleri için sabit uç istasyonları ve radyo istasyonlarının uyğunluğunu gösretmek için ürün standardı (110 mhz-40 ghz)

TS EN 61300-3-16 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme yöntemleri - Bölüm 3-16: Deneyler ve ölçmeler - Küresel olarak parlatılmış demir halkalarının bitim yüzeyinin yarıçapı

TS EN 301489-10 VI.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı - Bölüm 10: Birinci (ct1 ve ct1+) ve ikinci nesil kablosuz telefon (ct2) cihazı için özel şartla

TS EN 303035-1 VI.2.1 R ve tte direktifi madde 3.2'deki temel özellikleri kapsayan tetra cihazı için harmonize edilmiş en, bölüm 1: Ses+veri (v+d)

TS EN 303035-2 VI.2.2 R&tte direktifinin madde 3.2'deki temel şartları içeren tetra donanımı için harmonize edilmiş en standardı bölüm 2:Doğrudan mod işlemi (dmo

TS EN ISO 11904-1 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilmiş ses kaynaklarından gelen ses kirliliğinin tayini - Bölüm 1: Gerçek kulak içerisine yerleştirilen mikrofonun kullanıldığı teknik (mıre tekniği)

TS EN 50065-2-1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-1: Yerleşim, ticarî ve hafif endüstriyel çevrelerde kullanılmak için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığındaki şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-3 Bölüm özelliği standardı: Radyo frekans eş eksenli konektörler-Smc serisi

TS EN 50065-2-3 Bölüm özelliği standardı: Radyo frekans eş eksenli konektörler-Smc serisi

TS EN 50370-2 Elektromanyetik uyumluluk(emu)-Makina cihazları için ürün ailesi standardı-Bölüm 2:Bagışıklık

TS EN 62148-10 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 10: Sff mu dupleks 20 uçlu alıcı-Vericiler

TS EN 187103 Aile özellik standardı - Bina içi uygulamalar için fiber optik kablolar

TS EN 60774-4 Vhs tipi 12,65 mm'lik (0,5 inç) manyetik şerit kullanan helisel taramalı video teyp kaseti - Bölüm4: S-Vhs video kaset sistemi - Et modu

TS EN 61000-2-12 Elektromanyetik uyumluluk (emu) bölüm 2-12: Çevre - Şehir şebekesi orta-Gerilim güç kaynağı sistemlerinde işaretleşme için ve alçak frekanslı iletilen bozulmalar için uyumululuk seviyeleri

TS EN 61291-5-2 Optik yükselteçler - Bölüm 5-2: Vasıflandırma özellik standardı - Optik fiber yükselteçler için güvenilirlik vasıflandırması

TS EN 62148-4 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 4: Pn 1x9 plastik optik fiber alıcı-Vericiler

TS EN 62148-5 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 5: Sc 1x9 fiber optik modüller

TS EN 62148-7 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 7: Sff lc 10 uçlu alıcı-Vericiler

TS EN 62148-8 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 8: Sff lc 20 uçlu alıcı-Vericiler

TS EN 62148-9 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 9: Sff mu dupleks 10 uçlu alıcı-Vericiler

TS EN 61000-2-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 2-2: Çevre - Kamuya ait düşük gerilimli güç kaynağı sistemlerinde düşük frekanslı iletilen bozulmalar ve işaretleşme için uyumluluk seviyeleri

TS EN 61000-2-4 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 2-4: Çevre - Düşük frekanslı iletilen bozulmalar için sanayi tesislerindeki uyumluluk seviyeleri

TS EN 61000-2-4 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 2-4: Çevre - Düşük frekanslı iletilen bozulmalar için sanayi tesislerindeki uyumluluk seviyeleri

TS EN 50065-4-2/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme - 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında - Bölüm 4-2: Düşük gerilimli ayırma filtreleri - Güvenlik kuralları

TS EN 13500 Isı yalıtım malzemeleri - Yapılarda kullanılan - mineral yün esaslı haricî kompozit ısı yalıtım sistemleri (etıcs) - özellikler

TS EN 50288-5-2 Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar - Bölüm 5-2: 250 mhz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı; Çalışma alanı ve yama kiriş kabloları

TS EN 50289-3-13 Haberleşme kabloları-Deney metotları için şartlar-Bölüm 3-13: Mekanik deney metotları-Rüzgar titreşimi.

TS EN 50377-9-2 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 9-2: Iec 60793-2 kategori b.1.1 tek modlu fiberde sonlandırılmış mt-Rj tipi

TS EN 60793-1-40 Optik fiberler - Bölüm 1- 40: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Zayıflatma

TS EN 60793-1-45 Optik fiberler - Bölüm 1- 45: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Mod alan çapı

TS EN 60794-4 Optik fiber kablolar - Bölüm 4: Bölüm özellik standardı; Elektrik hatlarına paralel havai optik kablolar

TS EN 61290-3-1 Optik yükselteçler - Deney metotları - Bölüm 3-1: Gürültü işaret parametreleri; Optik spektrum analizör metodu

TS EN 61290-5-2 Optik yükselteçler - Deney metotları - Bölüm 5-2: Yansıtma parametreleri; Elektrik spektrum analizör metodu

TS EN 61290-10-3 Optik yükselteçler - Deney metotları - Bölüm 10-3: Çok kanallı parametreler; Prop metodları

TS EN 61603-7 Ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin kızıl ötesi ışıma kullanılarak iletimi - Bölüm 7: Konferans ve benzeri uygulamalar için sayısal ses işaretleri

TS EN 61603-8-1 Ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin kızıl ötesi ışıma kullanılarak iletimi - Bölüm 8-1: Sayısal ses ve sayısal ses ile ilgili işaretler

TS EN 61753-053-3 Fiber optik ara bağlantı devreleri ve pasif elemanların performans standardı - Bölüm 053-3: Kategori u için sürekli değişken zayıflatıcılar - Kontrolsuz ortam

TS EN 62148-6 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 6: Atm-Pon alıcı-Vericiler

TS EN 62148-12 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 12: Eş eksenli rf konektörlü lazer vericiler

TS EN 62149-6 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler - Performans standardları - Bölüm 6: 650 nm 250 mbit/s plastik optik fiber alıcı-Vericiler

TS EN 50288-4-2 Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar - Bölüm 4-2: 600 mhz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı; Çalışma alanı ve yama kiriş kabloları

TS EN 300373-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300373-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300373-3 V.1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 3: Rtte direktifinin madde 3.3(e)'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300373-3 V.1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 3: Rtte direktifinin madde 3.3(e)'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301997-2 V.1.1.1 İletişim ve çoklama (tm); Çok noktalı cihaz; 40,5 ghz ilâ 43,5 ghz frekans bandında çoklu ortam telsiz sistemlerinde (mws) kullanmak için radyo cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302054-2 V.1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Meteorolojik yardımcı cihazlar (met aids); 200 mw'a kadar güç seviyelerinde ve 400,15 mhz ilâ 406 mhz frekans aralığında kullanılan radyo sonda cihazları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302054-2 V.1.1.1  Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Meteorolojik yardımcı cihazlar (met aids); 200 mw'a kadar güç seviyelerinde ve 400,15 mhz ilâ 406 mhz frekans aralığında kullanılan radyo sonda cihazları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302186 V.1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel kuralları kapsayan 11/12/14 ghz frekans bandlarında çalışan uydu mobil hava yer istasyonları (aes) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 50407-1 Yüksek bit hızlı telekomünikasyon şebekelerde kullanılan son kullanıcı çok çiftli kablolar - Bölüm 1: Bina dışı kablolar

TS EN 50117-2-2 Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-2: kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için Seksiyonel şartname - 5 MHz'de işletim sistemleri için Açık açılan kablolar - 1 000 MHz

TS EN 50117-2-3 Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-3: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 1000 mhz'de çalışan sistemler için dağıtım ve ana hat kabloları

TS EN 50117-2-4 Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-4: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 3000 mhz'de çalışan sistemler için bina içi iniş kabloları

TS EN 50117-2-5 Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-5: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 3000 mhz'de çalışan sistemler için bina dışı iniş kabloları

TS EN 50406-2 Yüksek bit hızlı telekomünikasyon şebekelerde kullanılan son kullanıcı çok çiftli kablolar - Bölüm 2: Oluk ve gömme kablolar

TS EN 50406-1 Yüksek bit hızlı telekomünikasyon şebekelerde kullanılan son kullanıcı çok çiftli kablolar - Bölüm 1: Havai kablolar

TS EN 301427 V1.2.1Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel kuralları kapsayan 11/12/14 ghz frekans bandlarında çalışan hava mobil uydu yer istasyonları hariç düşük veri hızlı mobil uydu yer istasyonları (mes) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301489-20 VI.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 20: Mobil uydu hizmetlerinde (mss) kullanılan mobil yer istasyonları (mes) için özel şartlar

TS EN 301489-22 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 22: Yer tabanlı vhf hava mobil ve sabit radyo cihazı için özel şartlar

TS EN 61000-6-2 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 6-2: Genel standardlar - Endüstriyel çevreler için bağışıklık

TS EN 50384 İnsanların maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlarla (110 mhz - 40 ghz) ilgili olarak, kablosuz haberleşme sistemlerinde kullanılan radyo baz istasyonlarının ve sabit terminal istasyonlarının referans seviyelere ve temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermek için mamul standardı - Mesleği gereği maruz kalan kişiler için

TS EN 60825-2 Güvenlik kuralları - Lâzer mamulleri için bölüm 2 : Fiber optik haberleşme sistemlerinin (fohs) güvenliği

TS EN 61800-3 Ayarlanabilir hızda elektrik güç sürme sistemleri -Bölüm 3: Özel deney yöntemleri içeren emu ürün standardı

TS EN 50370-1 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Makine aletleri için ürün aile standardı - Bölüm 1: Emisyon

TS EN 60825-2 Lazer mamullerin güvenliği- Bölüm 2: Fiber optik haberleşme sistemlerinin güvenliği

TS EN 301489-27 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 27: Çok düşük güçlü aktif tıbbi implant (ulp-Amı) ve ilgili çevre devreleri (ulp-Amı-P) için özel şartlar

TS EN 301489-28 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 28: Telsiz sayısal video hatları için özel şartlar

TS EN 301843-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Deniz radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 2: Radyotelefon vericileri ve alıcıları için özel şartlar

TS EN 301843-4 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Deniz radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 4: Dar band doğrudan yazıcı (nbdp) navtex alıcıları için özel şartlar

TS EN 301843-5 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Deniz radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 5: Mf/hf radyotelefon vericileri ve alıcıları için özel şartlar

TS EN 302195-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Çok düşük güçlü aktif tıbbi implant (ulp-Amı) ve yardımcı devreleri için 9 khz - 315 khz frekans aralığındaki radyo cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302245-2 V.1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Sayısal dünya radyo (drm) yayın hizmeti için gönderme cihazı - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine uyan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302297 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Analog televizyon yayın hizmeti için gönderme cihazı; Rtte direktifinin madde 3.2'sine uyan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302077-2 V.1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karasal sayısal ses yayıncılığı için (t-Dab) verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 60332-1-1 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 1-1: Yalıtkan tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - Aparat

TS EN 60332-1-2 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 1-2: Yalıtkan tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - 1 kw'lık ön karışımlı alev için prosedür

TS EN 60332-1-3 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 1-3: Yalıtkan tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılımı deneyi - Alev sıçraması/parçalarının belirlenmesi için prosedür

TS EN 60332-2-1 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 2-1: Yalıtkan küçük tek bakır tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - Aparat

TS EN 60332-2-2 Yangın riski altındaki elektrik ve optik fiber kablo deneyleri - Bölüm 2-2: Yalıtkan küçük tek tel ve fiber kablo için dikey alev yayılım deneyi - Yayılıma alevi için prosedür

TS EN 50065-2-1/A1 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak güçlü elektrik tesislerinde işaretleşme - Bölüm 2-1: 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan ve ev, ticari ve hafif sanayi ortamlarında kullanılması amaçlanan sistemler ve şehir şebekesi haberleşme donanımı için bağışıklık kuralları

TS EN 50065-2-1/A1 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak güçlü elektrik tesislerinde işaretleşme - Bölüm 2-1: 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan ve ev, ticari ve hafif sanayi ortamlarında kullanılması amaçlanan sistemler ve şehir şebekesi haberleşme donanımı için bağışıklık kuralları

TS EN 50065-2-2/A1 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 2-1: Mesken, iş yeri ve aydınlatma sanayinde kullanılması amaçlanmış ve 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan sistemler ile şehir şebekesi haberleşme cihazları için bağışıklık kuralları

TS EN 50065-2-2/A1 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 2-1: Mesken, iş yeri ve aydınlatma sanayinde kullanılması amaçlanmış ve 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan sistemler ile şehir şebekesi haberleşme cihazları için bağışıklık kuralları

TS EN 50065-2-3/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-3: Elektrik dağıtıcıları ve sağlayıcıları tarafından kullanım için tasarlanmış ve 3 khz ilâ 95 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-3/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-3: Elektrik dağıtıcıları ve sağlayıcıları tarafından kullanım için tasarlanmış ve 3 khz ilâ 95 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-4-2/A2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme-3 khz ila 148,5 khz ve 1,6 mhz ila 30 mhz frekans aralığında-Bölüm 4-2: Düşük gerilimli ayırma filtreleri-Güvenlik kuralları

TS EN 50065-4-7 3 khz - 148,5 khz ve 1,6 mhz - 30 mhz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-7: Taşınabilir alçak gerilim dekuplaj filtreleri - Güvenlik kuralları

TS EN 50065-4-7 3 khz - 148,5 khz ve 1,6 mhz - 30 mhz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-7: Taşınabilir alçak gerilim dekuplaj filtreleri - Güvenlik kuralları

TS EN 50288-7 Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar - Bölüm 7: Enstrümantasyon ve kontrol kabloları için bölüm özellik standardı

TS EN 50290-2-1 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-1:Ortak tasarım kuralları ve yapılış

TS EN 61280-2-10 Fiber optik haberleşme yardımcı sistem deney prosedürleri - Bölüm 2-10: Sayısal sistemler - Lâzer vericilerin zaman tabanlı chirp'in ve alfa faktör ölçümü

TS EN 61290-11-2 Optik yükselteç - Deney metotları - Bölüm 11-2: Polarizasyon modu dağılımı; Poincare küre analiz metodu

TS EN 61000-4-14/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-14: Deney ve ölçme teknikleri - Faz başına giriş akımı 16 a’yı aşmayan donanım için gerilim dalgalanma bağışıklık deneyi

TS EN 61753-091-3 Fiber optik ara bağlantı devreleri ve pasif elemanların performans standardı - Bölüm 091-3: Kategori U için tek modlu fiber optik domuz kuyruk tipi sirkülatörler - Kontrolsuz ortam

TS EN 61754-21 Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 21: Plastik optik fiber için smı tipi konektör ailesi

TS EN 61754-22 Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 22: F-SMA tipi konektör ailesi

TS EN 61754-23 Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 23: Lx.5 tipi konektör ailesi

TS EN 61967-2 Tümleşik devreler - 150 KHz - 1 GHz elektromanyetik yayınların ölçülmesi - Bölüm 2: Havadaki yayınların ölçülmesi - TEM hücresi ve geniş bandlı TEM hücre metodu

TS EN 62150-1 Fiber optik aktif elemanlar ve devreler -Deney ve ölçme prosedürleri - Bölüm 1: Genel ve kılavuz

TS EN 62356-1 Video kaydı - 12,65 mm tipinde D-11 formatı - Bölüm 1: Şerit kaydı

TS EN 62356-2 Video kaydı - 12,65 mm tipinde D-11 formatı - Bölüm 2: Resim sıkıştırma ve veri akışı

TS EN 62356-3 Video kaydı - 12,65 mm tipinde d-11 formatı - Bölüm 3: SDTI üzerinden veri eşleştirme

TS EN 50083-9 Televizyon ve ses işaretleri için kablolu dağıtım sistemleri bölüm 9: Catv/smatv baş uçları ve dvb/mpe6-2 iletim akışları için benzeri profesyonel cihazlar için arayüzler"

TS EN 61937-7 IEC 60958'e uygulanan doğrusal olmayan PCM kodlu ses bitleri dizisi için arayüz-Bölüm 7: ATRAC, ATRAC 2/3 ve ATRAC-X formatlarına göre doğrusal olmayan PCM bit dizileri

TS EN 62005-4 Optik lif ara bağlantı cihazlarının pasif optik bileşenlerinin güvenilirliği - Bölüm 4: Ürünün görüntülenmesi

TS EN 50117-2-1 Kablolar - Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-1: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan - 5 mhz-1000 mhz’de çalışan sistemlerde bina içi saplama kabloları için kısım özellikleri

TS EN 60315-3+A1 Çeşitli yayın sınıflarında kullanılan radyo alıcıları için ölçme metotları-Bölüm 3:Genlik modülasyonlu yayınları almaya mahsus alıcılar

TS EN 60512-11-14 Elektronik cihazlar için- Elektromekanik bileşenleri-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları - Bölüm 11: İklimlendirme deneyleri - Kısım 14: Deney 11p - Akan tek gaz korozyon deneyi

TS EN 61300-2-18 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 2-18: Deneyler-Kuru sıcaklık-Yüksek sıcaklığa dayanıklılık

TS EN 61883-2 Tüketici için ses /görüntü cihazı- Sayısal ara- Yüzlü-Bölüm 2: Sd- Sayısal video kaset kaydedici(svkk-Dvcr) ile data iletimi

TS EN 60708 Nem koruyuculu polyolefin kılıf ve polyofelin yalıtımlı alçak frekans kabloları

TS EN 61744 Fiber optik kromatik dispersiyon (dağılma)- Deneylerinin kalibrasyonu

TS EN 61744 Fiber optik kromatik dispersiyon (dağılma)- Deneylerinin kalibrasyonu

TS EN 61543/A2 Elektromanyetik uyumluluk-Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd)-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 61754-13 Fiberoptik bağlayıcı arayüzler- Bölüm 13: Fc-Pc tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 61280-2-11 Fiber optik haberleşme yardımcı sistem deney prosedürleri - Bölüm 2-11: Sayısal sistemler - Optik sinyal kalite izlemesi için genlik histogram değerlendirmesi kullanarak ortalam q-Faktörün tesbiti

TS EN 61280-4-4 Fiber optik haberleşme yardımcı sistem deney prosedürleri - Bölüm 4-4: Kablo tesisi ve hatları - Tesis edilmiş hatlar için kutuplaşma mod dağılım ölçümü

TS EN 61300-3-18 Fiber optik ara -Bağlantı cihazları ve pasif elemanlar- Temel deney ve ölçme yöntemleri- Bölüm 3-18: Deneyler ve ölçümler-Açılı bitim yüzeyinde konnektörün kilitlenme doğruluğu

TS EN 62040-2 Kesintisiz güç sistemleri (kgc) - Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (emu) kuralları

TS EN 300674-2-1 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300674-2-1 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300674-2-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300674-2-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301360 V1.2.1Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 27,5 ghz ilâ 29,5 ghz frekans bandında yer sabit uydulara gönderme yapan uydu kullanıcı terminali (sut) ve uydu etkileşimli terminaller (sıt) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301360 V1.2.1Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 27,5 ghz ilâ 29,5 ghz frekans bandında yer sabit uydulara gönderme yapan uydu kullanıcı terminali (sut) ve uydu etkileşimli terminaller (sıt) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301428 V1.3.1Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Çok küçük hüzmeli terminal (vsat) cihazları için uyumlaştırılmış en standardı; Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan ve 11/12/14 ghz frekans bandında çalışan sadece veriş, verici/alıcı veya sadece alış yapan uydu yer istasyonları

TS EN 301443 V1.3.1Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Çok küçük hüzmeli terminal (vsat) cihazları için uyumlaştırılmış en standardı; Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan ve 4 ghz ve 6 ghz frekans bandında çalışan sadece veriş, verici/alıcı veya sadece alış yapan uydu yer istasyonları

TS EN 301489-11 VI.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 11: Karasal ses yayın hizmeti vericileri için özel şartlar

TS EN 301489-11 VI.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 11: Karasal ses yayın hizmeti vericileri için özel şartlar

TS EN 301489-25 V2.3.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 25: Cdma 1x yaygın spektrumlu mobil istasyonlar ve yardımcı cihazlar için özel şartlar

TS EN 301489-25 V2.3.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 25: Cdma 1x yaygın spektrumlu mobil istasyonlar ve yardımcı cihazlar için özel şartlar

TS EN 301489-26 V2.3.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 26: Cdma 1x yaygın spektrumlu baz istasyonları, tekrarlayıcılar ve yardımcı cihazlar için özel şartlar

TS EN 301489-26 V2.3.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 26: Cdma 1x yaygın spektrumlu baz istasyonları, tekrarlayıcılar ve yardımcı cihazlar için özel şartlar

TS EN 301489-32 VI.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 32: Yer ve duvar sonda radar uygulamaları için özel şartlar

TS EN 301489-32 VI.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 32: Yer ve duvar sonda radar uygulamaları için özel şartlar

TS EN 302017-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Genlik modülasyonlu (am) ses yayın hizmetleri için verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302017-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Genlik modülasyonlu (am) ses yayın hizmetleri için verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302018-2 VI.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Frekans modülasyonlu (fm) ses yayın hizmetleri için verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302018-2 VI.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Frekans modülasyonlu (fm) ses yayın hizmetleri için verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 50065-4-2/A2Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme-3 khz ila 148,5 khz frekans aralığında-Bölüm 4-2: Düşükgerilimli ayırma filtreleri-Güvenlik kuralları

TS EN 301489-31 V.1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 31: Oldukça çok düşük güçlü aktif tıbbi amaçlı vücuda yerleştirilebilir (ulp-Amı) cihazlar ve bunlara ait çevresel cihazlar (ulp-Amı-P) için 9 khz ilâ 315 khz bandındaki cihazlar için özel şartlar

TS EN 301489-7 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 7: Sayısal hücresel radyo telekomünikasyon sistemlerinin

TS EN 301489-7 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 7: Sayısal hücresel radyo telekomünikasyon sistemlerinin (gsm ve dcs) mobil ve taşınabilir radyo ve yardımcı cihazlar için özel şartları

TS EN 302291-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa mesafeli cihazlar (srd); 13,56 mhz'de çalışan yakın mesafe endüktif veri haberleşme cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302291-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa mesafeli cihazlar (srd); 13,56 mhz'de çalışan yakın mesafe endüktif veri haberleşme cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302340 V1.1.1Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan sabit uydu hizmeti (fss)'e tahsis edilmiş 11/12/14 ghz frekans bandında çalışan gemi güvertesindeki uydu yer istasyonları (esv) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 50401 Telsiz telekomünikasyon şebekelerinde kullanılması amaçlanan radyo göndermesi (110 mhz - 40 ghz) için sabit ekipmanların nizmete alındığında genel halkın maruz kaldığı radyofrekans elektromanyetik alanlara ilişkin referans seviyelerinde veya temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermek için ürün standardı

TS EN 301449 V1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 450 mhz hücresel bandda (cdma 450) ve 410, 450 ve 870 mhz pamr bandlarında (cdma-Pamr) çalışan cdma yaygın spektrum baz istasyonları için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301526 V1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 450 mhz hücresel bandda (cdma 450) ve 410, 450 ve 870 mhz pamr bandlarında (cdma-Pamr) çalışan cdma yaygın spektrumlu mobil istasyonları için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301843-6 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Deniz radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 6: 3 ghz'in üzerindeki frekans bandlarında çalışan gemi güvertelerindeki yer istasyonları için özel şartlar

TS EN 302064-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - 1,3 ghz ilâ 50 ghz frekans bandında çalışan telsiz video linkleri (wvl); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302426 V1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan 450 mhz hücresel bandda (cdma 450) ve 410, 450 ve 870 mhz pamr bandlarında (cdma-Pamr) çalışan cdma yaygın spektrumlu tekrarlayıcılar için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN ISO 11904-1 Akustik - Kulağa yakın yerleştirilen ses kaynaklarından ortaya çıkan sesin tayini - Bölüm 1: Gerçek bir kulakta mikrofon kullanma tekniği (mıre tekniği)

TS EN 60332-2-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-2:Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Difüzyon alevi için işlem

TS EN 60332-2-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 2-1: Yalıtılmış küçük kesitli tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60332-1-3 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-3:Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Alev damlalarının/parçacıklarının belirlenmesi için işlem

TS EN 60332-1-2 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 1-2: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - 1 kw ön karışımlı alev için işlem

TS EN 60332-1-1 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler- Bölüm 1-1: Yalıtılmış tek bir tel veya kablo için düşey alev yayılma deneyi - Donanım

TS EN 60825-2/A1 Güvenlik kuralları - Lazer mamulleri için bölüm 2 : Fiber optik haberleşme sistemlerinin (fohs) güvenliği

TS EN 50401 Halkın maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlara ilişkin temel sınırlamalara veya referans seviyelerine sahip olan kablosuz haberleşme şebekeleri çalıştırıldığında; Radyo haberleşmesinde (110 mhz - 40 ghz)kullanılan sabit cihazların uygunluğuna ait mamul standardı

TS EN 61754-8 Fiber optik bağlayıcı arayüzleri - Bölüm 8: Cf08 tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 61300-2-40 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-40: Deneyler - Tek modlu, akortlu tip açılı optik bağlayıcıları zayıflatma deneyi ile ayıklama

TS EN 62007-2 Fiber optik sistem uygulamaları için yarı iletken optoelektronik düzenler- Bölüm 2: Ölçme metotları

TS EN 61290-5-2 Optik yükselteçler - Deney metotları - Bölüm 5-2: Yansıma parametreleri - Elektriksel spektrum analizörü metodu

TS EN 61290-10-3 Optik yükselteçler - Deney metotları bölüm 10-3: Çok kanallı parametreler - Deney sondası metotları

TS EN 50117-1/A1 Kablolar- Koaksiyel kablolar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61290-1-1 Fiber optik yükselteçler-Temel özellikler standardı-Bölüm 1-1: Kazanç parametreleri için deney metotları-Optik spektrum analizörü

TS EN 62148-4 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 4: Pn tipi 1x9 plâstik fiber optik alıcı vericiler

TS EN 62148-6 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 6: Atm-Pon alıcı vericiler

TS EN 62148-8 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 8: Sff lc tipi 20 pimli alıcı vericiler

TS EN 62148-9 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve arayüz standardları - Bölüm 9: Sff mu tipi dubleks 10 pimli alıcı vericiler

TS EN 62148-10 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve arayüz standardları - Bölüm 10: Sff mu tipi dubleks 20 pimli alıcı vericiler

TS EN 50377-9-2 Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı takımı ve ara bağlantı bileşenleri - Ürün özellikleri - Bölüm 9-2: Iec 60793-2 kategori b1.1 tek modlu fiberde sonlandırılan tip mt-Rj

TS EN 61753-053-3 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 053-3: Kategori u için sürekli değişken zayıflatıcılar - Kontrolsüz ortam

TS EN 61754-7 Fiber optik ara bağlayıcı elemanlar ve pasif bileşenler - Fiber optik bağlayıcı arayüzleri bölüm 7: Mpo tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 61754-23 Fiber optik bağlayıcı arayüzler - bölüm 23: Lx.5 tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 62005-4 Fiber optik ara bağlantı düzenlerinin ve pasif optik bileşenlerin güvenirliliği - Bölüm 4: Ürün ekranlanlaması

TS EN 61300-2-5 Fiber optik arabağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme prosedürleri - Bölüm 2-5: Deneyler - Burma

TS EN 55014-1 Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım

TS EN 55020 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları

TS EN 55020 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları

TS EN 61000-4-12 Elektromanyetik uyumluluk (emu)- Bölüm 4: Deney ve ölçme teknikleri- Kısım 12: Salınımlı dalgalar bağışıklık deneyi

TS EN 61000-6-1 Elektromanyetik uyumluluk (emu);Bölüm 6-1:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı

TS EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

TS EN 61000-6-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-4: Genel standardlar-Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı

TS EN 62261-2 Televizyon verileri - Bölüm 2. anahtar uzunluk değeri kullanan veri kod çözme protokolü

TS EN 301178-2 V1.2.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Vhf bandlarında (sadece gmdss'in haricindeki uygulamalar için) çalışan deniz mobil hizmeti için taşınabilir çok yüksek frekanslı (vhf) radyotelefon cihazları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standard

TS EN 301459 V1.4.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan 29,5 ghz - 30,0 ghz frekans bandlarında yer sabit yörüngede uydulara doğru gönderme yapan uydu etkileşimli terminallar (sıt) ve uydu kullanıcı terminallari (sut) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301929-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Deniz mobil hizmetindeki gmdss ve diğer uygulamalar için sahil istasyonları olarak vhf vericileri ve alıcıları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302326-2 V1.2.2 Sabit radyo sistemleri; Çok noktalı cihazlar ve antenler; - bölüm 2: Sayısal çok noktalı radyo cihazları için rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302454-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Meteorolojik yardımcı cihazları (met aids); 1668,4 mhz - 1690 mhz frekans aralığında kullanılan radyosondalar; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302510-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Çok düşük güçlü aktif tıbbi zarlı vücuda yerleştirilebilir cihazlar ve yardımcı cihazlar için 30 mhz - 37,5 mhz frekans aralığındaki radyo cihazları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 50441-3 Kablolar - Konutların bina içi haberleşme tesisleri için - bölüm 3: Ekranlı kablolar - Derece 3

TS EN 61300-3-10 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri- Bölüm 3-10: Muayeneler ve ölçmeler-Mastar tutma kuvveti

TS EN 61000-4-18 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4-18: Deney ve ölçme teknikleri-Sönümlü salınımlı dalga bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-34 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4-18: Deney ve ölçme teknikleri-Faz başına giriş akımı 16 a'den fazla olan cihazlar için gerilim çukuru, kısa kesiklikler ve gerilim değişimleri bağışıklık deneyi

TS EN 61169-8 Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 8: Bölüm özellikleri standardı tipik olarak 50 ohmluk (tip BNC) mil kilitli, 6,5 mm'lik dış iletken iç çapına sahip radyo-Frekans eş-Eksenel kablo bağlayıcıları

TS EN 61169-16 Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 16 : Bölüm özellikleri standardı tipik olarak 50 ohmluk (75 ohm) (tip n) vida eşleştirmeli, 7 mm'lik dış iletken iç çapına sahip radyo-Frekans eş-Eksenel kablo bağlayıcıları

TS EN 61169-37 Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 37 : Bölüm özellikleri standardı - Stwx8 r.f bağlayıcıları için

TS EN 62273-1 Radyo vericileri için ölçme metotları - Bölüm 1: Karasal sayısal televizyon vericileri performans özellikleri

TS EN 50290-2-21/A1Haberleşme kabloları - bölüm 2-21: Genel tasarım kuralları ve imalât - Pvc yalıtım hamurları

TS EN 50290-2-22/A1Haberleşme kabloları - Bölüm 2-22: Genel tasarım kuralları ve imalat - Pvc kılıf hamurları

TS EN 50290-2-26/A1 Haberleşme kabloları - bölüm 2-26: Genel tasarım kuralları ve imalat - Halojen içermeyen alev geciktiricili yalıtım hamurları

TS EN 60908 Ses kaydedici - Kompak disk sayısal ses sistemi

TS EN 50290-2-21/A1haberleşme kabloları-Bölüm 2-21: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pvc yalıtım hamurları

TS EN 50290-2-22/A1 haberleşme kabloları-Bölüm 2-22: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pvc kılıf hamurları

TS EN 50290-2-27/A1Haberleşme kabloları-Bölüm 2-27: Genel tasarım kuralları ve imalat-Halojen içermeyen alev geciktiricili termoplastik kılıf hamurları

TS EN 50377-8-2 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı düzenekleri ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri - Bölüm 8-2: Iec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiber, karma ferrül kategori c'de sonlandırılmış tek yönlü tip LSH-APC

TS EN 50377-8-5 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı düzenekleri ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri - Bölüm 8-5: IEC 60793-2 50 kategori B1.1 ve B1.3 tek modlu fiber, karma ferrül kategori U'da sonlandırılmış tek yönlü LSH-PC

TS EN 50377-8-7 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı düzenekleri ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri - Bölüm 8-7: Tam zirkonyumlu ferrül kategori C olan IEC 60793-2 50 kategori B1.1 ve B1.3 tek modlu fiberde sonlandırılmış LSH-PC

TS EN 50378-3-2 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan pasif elemanlar- Ürün özellikleri - Bölüm 3-2: Tip: IEC 60793-2 50 kategori B1.1 ve B1.3 tek modlu fiberde sonlandırılmış Tip 4/8 kanal CWDM modül

TS EN 50400 Hizmete alındığında radyofrekans elektromanyetik alanlara halkın maruz kalmasına ilişkin referans seviyeleri veya temel kısıtlamalara sahip telsiz telekomünikasyon şebekelerinde kullanılması amaçlanan radyo transmisyon (110 mhz - 40 ghz) için sabit cihazın uygunluğunu göstermek için temel standard

TS EN 62104 Dab özellikleri

TS EN 61937-2 Sayısal ses - IEC 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 2: Mpeg ses formatına göre doğrusal olmayan pcm bit akışı

TS EN 60793-1-48 Optik fiberler - Bölüm 1-48: Ölçme metotları ve deney prosedürleri; Polarizasyon mod dağılımı

TS EN 50377-8-8 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı düzenekleri ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri - Bölüm 8-8: Tam zirkonyumlu ferrül kategori u olan ıec 60793-2 50 kategori B1.1 ve B1.3 tek modlu fiberde sonlandırılmış tek yönlü LSH-APC

TS EN 55012 Taşıtlar, tekneler ve içten yanmalı motorla çalışan araçlar - Radyo bozulma karakteristikleri - Off-Board radyo alıcılarının korunması için sınırlar ve ölçme metotları

TS EN 61753-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenleri performans standardları-Bölüm 1: Genel ve performans standardları için kılavuz

TS EN 300135-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumlulukve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Halk bandı (cb) radyo cihazı; Açı modülasyonlu halk bandı radyo cihazı

TS EN 302066-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Yer ve duvar sonda radar uygulamaları (gpr/wpr) görüntüleme sistemleri; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302326-3 V.1.3.1 Sabit radyo sistemleri; Çok noktalı cihaz ve antenler; Bölüm 3: Çok noktalı radyo antenleri için rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302448 V 1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan 14/12 ghz frekans bandlarında çalışan trenlerdeki izleme yer istasyonları (est'ler) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302480 V1.1.2Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uçağa monteli gsm sistemi için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302502 V1.2.1Geniş bandlı radyo erişim şebekeleri (bran); 5,8 ghz sabit geniş bandlı veri iletim sistemleri; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan ımt-2000, cdma çok taşıyıcılı (cdma 2000) (tekrarlayıcılar) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302537-2 V 1.1.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Kısa mesafe cihazları (srd); 401 mhz - 402 mhz ve 405 mhz - 406 mhz frekans aralığında çalışan çok düşük güçlü tıbbi veri hizmet sistemleri; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı  

TS EN 302561 V1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);25 khz, 50 khz, 100 khz veya 150 khz'lik bir kanal band genişliğinde çalışan sabit ya da sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan radyo cihazı; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 50117-2-1/A1 Kablolar - Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-1: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan - 5 mhz-1000 mhz’de çalışan sistemlerde bina içi saplama kabloları için kısım özellikleri

TS EN 50117-2-1/A1 Kablolar - Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-1: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan - 5 mhz-1000 mhz’de çalışan sistemlerde bina içi saplama kabloları için kısım özellikleri

TS EN 50117-2-2/A1 Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-2: kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için Seksiyonel şartname - 5 MHz'de işletim sistemleri için Açık açılan kablolar - 1 000 MHz

TS EN 50117-2-3/A1 Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-3: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 1000 mhz'de çalışan sistemler için dağıtım ve ana hat kabloları

TS EN 50117-2-4/A1 Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-4: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 3000 mhz'de çalışan sistemler için bina içi iniş kabloları

TS EN 50117-2-5/A1 Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-5: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 3000 mhz'de çalışan sistemler için bina dışı iniş kabloları

TS EN 50289-4-5 Kablolar- Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - Bölüm 4-5:Çevresel deney metotları- İklim dizisi

TS EN 50289-4-7 Kablolar- Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - Bölüm 4-7:Çevresel deney metotları- Nemli ısı kararlılık durumu

TS EN 50377-11-1 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak bağlayıcı takımları ve ara bağlantı bileşenleri - Ürün özellikleri - Bölüm 11-1: Kategori c için b1.3 tek modlu fiber ve ıec 60793-2-50 kategori b1.1'de sonlandırılmış mf tipi

TS EN 60728-4 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablolu şebekeler - Bölüm 4: Eş eksenli kablo şebekeleri için pasif geniş bandlı donanım

TS EN 60728-4 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablolu şebekeler - Bölüm 4: Eş eksenli kablo şebekeleri için pasif geniş bandlı donanım

TS EN 60793-2-60 Optik lifler- Bölüm 2-60: Ürün özellikleri - Sınıf c tek uçlu arabağlantı lifleri için bölüm özellikleri

TS EN 60794-2-40 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 2-40: Bina içi-A4 fiber optik kablolar için aile özelliği

TS EN 60794-2-50 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 2-50: Bina içi-Sonlandırılmış kablo donanımlarında kullanılan tekli ve çiftli kablolar için aile özelliği

TS EN 61000-6-1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 6-1: Genel özellik standardı - Mesken, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık

TS EN 61753-083-2 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 083-2: C kategorisi için bağlantısız tek modlu fiber optik C bandı/ L bandı WDM cihazları - Kontrollü ortam

TS EN 61966-2-5 Çokluortam sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 2-5: Renk yönetimi - Seçimli rgb renk uzayı - Oprgb

TS EN 62071-2 6.35 mm manyetik teyp kullanan helisel taramalı sıkıştırılmış sayısal video kaset sistemi - Biçim d-7-Bölüm 2: Sıkıştırma biçimi

TS EN 62071-3 6.35 mm manyetik teyp kullanan helisel taramalı sıkıştırılmış sayısal video kaset sistemi - Biçim d-7-Bölüm 3: Veri akış biçimi

TS EN 62389 Dvd oynatıcıları için ölçüm yöntemleri

TS EN 60793-1-49 Optik fiberler - Bölüm 1-49: Ölçme metotları ve deney prosedürleri; Diferansiyel mod gecikmesi

TS EN 61937-6 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 6: Mpeg-2 aac formatına göre doğrusal olmayan pcm bit akışı

TS EN 61290-10-2 Optik yükselteçler - Deney metotları - Bölüm 10-2: Çok kanallı parametreler; Kapılı optik spektrum analizör kullanan darbe metodu

TS EN 61754-7 Fiber optik bağlayıcı arayüzleri-Bölüm 7: Mpo tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 50290-2-24/A1Haberleşme kabloları - Bölüm 2-24: Genel tasarım kuralları ve imalat - Pe kılıf hamurları

TS EN 60966-2-3 Radyo frekans ve eş eksenli kablo donanımları - bölüm 2-3: Bükülgen eş eksenli kablo donanımları için bölüm özelliği - Frekans aralığı 0 ilâ 1000 mhz, ıec 61169-8 bağlayıcılar

TS EN 61547 Genel aydınlatma amacıyla kullanılan cihazlar - Emu bağışıklık kuralları

TS EN 60332-3-10 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-10: Düşey olarak monte edilen demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Donanım

TS EN 60332-3-23 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-23: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev alması için deney - Kategori b

TS EN 60332-3-24 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-24: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılma deneyi - Kategori c

TS EN ISO 14982 Tarım ve ormancılık makinaları-Elektromanyetik uyumluluk-Deney metotları ve kabul edilebilirlik kriterleri

TS EN 14010+A1 Makinalarda güvenlik - Motorlu taşıtlarda güç tahrikli park ettirme teçhizeti - Tasarım, imalat, montaj ve işletmeye alma aşamalarında güvenlik ve emu şartları

TS EN 55103-2 Elektromanyetik uyumluluk- Profesyonel kullanıma yönelik ses, görüntü, sesli görüntü ve eğlence aydınlatması kumanda cihazları için mamul ailesi standardı - Bölüm 2: Bağışıklık

tst EN 61280-4-1 Fiber optik haberleşme alt sistemleri temel deney işlemleri - Bölüm 4-1: Kablo grubu ve bağlantıları - Çok modlu fiber optik kablo grubundaki zayıflamanın ölçülmesi  

TS EN 61547 Genel aydınlatma amaçları için kullanılan donanımlar- Emu bağışıklık kuralları

TS EN 61547 Genel aydınlatma amaçları için kullanılan donanımlar- Emu bağışıklık kuralları

TS EN 61755-3-8 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik bağlayıcı optik arayüzleri - Bölüm 3-8: Fiberi çevreleyen malzeme olarak titanyumun kullanıldığı tek modlu fiberler için optik arayüz, 2,5 mm ve 1,25 mm çaplı silindirik, 8 derece açılı apc bileşik halka

TS EN 61754-25 Fiber optik bağlayıcı arayüzleri - Bölüm 25: Tip rao bağlayıcı ailesi

TS EN 61753-101-3 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 101-3: U kategorisi için fiber yönetim sistemi - Kontrolsüz ortam

TS EN 61000-4-7/A1 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Deney ve ölçme teknikleri - Harmonik ve ara harmonik ölçmeler ve enstrümantasyon - Güç besleme sistemleri ve bunlara bağlanan donanım için

TS EN 61000-4-34/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-34: Deney ve ölçme teknikleri - Faz başına 16 a'den daha büyük şebeke akımına sahip donanımlar için gerilim çukurları, kısa kesilmeler ve gerilim değişimleri bağışıklık deneyleri

TS EN 61000-4-3/IS1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 438: Deney ve ölçme teknikleri - Işıma yoluyla, radyo frekans, elektromanyetik alan bağışıklık deneyi -

TS EN 61000-4-13/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-13: Deney ve ölçme teknikleri - A.a. güç kapısındaki şebeke işaretleşmeleri dahil harmonikler ve ara harmonikler, alçak frekans bağışıklık deneyleri

TS EN 60794-3-60 Optik fiber kablolar- Bölüm 3-60:Dış bina kabloları-İçme suyu borularına hava verilerek ve/veya çekilerek/sürüyerek/yüzdürülerek montajı için içme suyu boru kabloları ve altkanallar için aile özellikleri

TS EN 60794-3-50 Optik fiber kablolar- Bölüm 3-50:Dış bina kabloları-Gaz borusuna hava verilerek ve/veya çekilerek/sürüyerek montajı için gas boru kabloları ve altkanallar için aile özellikleri

TS EN 55012/A1 Araçlar, botlar ve iç yanmalı motorlar - Radyo bozulma karakteristikleri -

TS EN 50290-2-24/A1 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-24: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pe kılıf hamurları

TS EN 302623 V1.1.13400 mhz ila 3800 mhz frekans bandındaki geniş band telsiz erişim sistemleri (bwa); Mobil terminal istasyonları; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302623 V1.1.13400 mhz ila 3800 mhz frekans bandındaki geniş band telsiz erişim sistemleri (bwa); Mobil terminal istasyonları; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302609 V1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); Euroloop tren yolu kontrol sistemleri; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302608 V1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); Eurobalise tren yolu kontrol sistemleri; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302571 V1.1.1Akıllı taşıma sistemleri (ıts); 5855 mhz ila 5925 mhz frekans bandında çalışan radyo iletişim donanımı; Rtte direktifi madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-2 V1.1.1 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-2 V1.1.1 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-1 V1.1.1 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-1 V1.1.1 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302435-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar; Ultra geniş band (uwb) teknolojisi kullanan srd donanımı ile ilgili teknik özellikler; 2,2 ghz ila 8 ghz frekans bandında çalışan yapı malzemesi analizi ve sınıflandırma donanımı uygulamaları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302264-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar; Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri (rttt); 77 ghz ila 81 ghz bandında çalışan kısa mesafe radar donanımı; Bölüm 2: R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302248 V1.1.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Denizde can güvenliği sözleşmesine (solas) uygun olmayan gemilerde kullanılan seyrüsefer radarı; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 301908-10 V4.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (erm); Imt 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (ue), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (bs); Bölüm 10: R ve tte direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan ımt 2000 fdma/tdma (dect) için harmonize edilmiş en

TS EN 301489-33 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 33: Ultra geniş band (uwb) iletişim cihazları için özel şartlar

TS EN 301489-33 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 33: Ultra geniş band (uwb) iletişim cihazları için özel şartlar

TS EN 301489-29 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 29: 401 mhz ila 402 mhz ve 405 mhz ila 406 mhz bandlarında çalışan tıbbi veri servis cihazları (meds) için özel şartlar

TS EN 301489-29 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 29: 401 mhz ila 402 mhz ve 405 mhz ila 406 mhz bandlarında çalışan tıbbi veri servis cihazları (meds) için özel şartlar

TS EN 301489-6 VI.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardları; Bölüm 6: Sayısal gelişmiş kablosuz telekomünikasyon (dect) cihazları için özel şartlar

TS EN 300065-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konulari (erm); Meteoroloji ve denizcilikle ılgili bilgileri (navtex) almak ıcin dar bant dogrudan yazma telgraf cihazlari; Bolum 2:R&tte yonetmeliginin madde 3.2'sinde belirtilmis sartlari kapsayan uyumlandirilmis en

TS EN 300065-3 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konulari (erm); Meteoroloji ve denizcilikle ılgili (navtex) almak ıcin dar bant dogrudan yazma telgraf cihazlari; Bolum 3:R&tte yonetmeliginin madde 3.3'unde belirtilmis sartlari kapsayan uyumlandirilmis en

TS EN 301166-2 V 1.2.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve dar band kanallarda çalışan ve analog ve/veya sayısal haberleşme (konuşma ve/veya veri) için radyo cihazları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standard

TS EN 301357-2 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum (erm) 25 mhz-2000 mhz aralığındaki kablosuz ses cihazları-Tüketici radyo mikrofonları ve 863 mhz-865 mhz cept uyumlandırılmış bandında çalışan kulak içi izleme sistemleri-Bölüm 2:R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre uyumlaştrılmış en standardı

TS EN 301406 V2.1.1 Geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon cihazı (dect); R ve tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon cihazı (dect) için uyumlaştırılmış en standardı; Genel radyo standardı

TS EN 61300-3-2 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 3-2:Muayeneler ve ölçmeler-Tek modlu fiber optik cihazlarda zayıflamanın kutuplanmaya bağlılığı

TS EN 61000-4-8 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) bölüm 4-8: Deney ve ölçme teknikleri - Şebeke frekanslı manyetik alan bağışıklık deneyi

TS EN 61300-2-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-1: Deneyler - Titreşim (sinüs biçimli)

TS EN 60332-3-10 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-10: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Donanım

TS EN 60332-3-24 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-24: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori c

TS EN 61935-2-20 En 50173serisine uygun dengeli haberleşme kablolama sisteminin deney işlemi-Bölüm 2-20-Toplu kordonlar ve iş alanı kordonları -Sınıf d uygulamalar için boş detay özelliği

TS EN 62106 87,5 MHz ila 108.0 MHz frekans aralığında VHF/FM ses yayını için radyo veri sistemi (RDS) özellikleri

TS EN 300330-2 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); 9 khz-25 mhz frekans aralığında radyo cihazları ve 9 khz-30 mhz frekans aralığında endüktif döngü sistemleri; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2 temel gereklerini kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 62431 Elektromanyetik dalga soğurucuların milimetre cinsinden dalga frekansına dayanabilirliği - Ölçme metotları

tst EN 61280-4-1 Fiber optik haberleşme alt sistemleri temel deney işlemleri - Bölüm 4-1: Kablo grubu ve bağlantıları - Çok modlu fiber optik kablo grubundaki zayıflamanın ölçülmesi

TS EN 55016-1-1 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 1-1: Radyo rahatsızlığı ve bağışıklık ölçme aparatı - Ölçme aparatı

TS EN 41003 Haberleşme ağlarına bağlanan cihazlar için özel güvenlik kuralları

TS EN 61753-083-2 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 083-2: C kategorisi için bağlantısız tek modlu fiber optik C bandı/ L bandı WDM cihazları - Kontrollü ortam

TS EN 61966-2-5 Çokluortam sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 2-5: Renk yönetimi - Seçimli rgb renk uzayı - Oprgb

TS EN 62071-2 6.35 mm manyetik teyp kullanan helisel taramalı sıkıştırılmış sayısal video kaset sistemi - Biçim d-7-Bölüm 2: Sıkıştırma biçimi

TS EN 62071-3 6.35 mm manyetik teyp kullanan helisel taramalı sıkıştırılmış sayısal video kaset sistemi - Biçim d-7-Bölüm 3: Veri akış biçimi

TS EN 62389 Dvd oynatıcıları için ölçüm yöntemleri

TS EN 60793-1-49 Optik fiberler - Bölüm 1-49: Ölçme metotları ve deney prosedürleri; Diferansiyel mod gecikmesi

TS EN 61937-6 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 6: Mpeg-2 aac formatına göre doğrusal olmayan pcm bit akışı  

TS EN 61290-10-2 Optik yükselteçler - Deney metotları - Bölüm 10-2: Çok kanallı parametreler; Kapılı optik spektrum analizör kullanan darbe metodu 

TS EN 61754-7 Fiber optik bağlayıcı arayüzleri-Bölüm 7: Mpo tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 50290-2-24/A1 Haberleşme kabloları - Bölüm 2-24: Genel tasarım kuralları ve imalat - Pe kılıf hamurları  

TS EN 60966-2-3 Radyo frekans ve eş eksenli kablo donanımları - bölüm 2-3: Bükülgen eş eksenli kablo donanımları için bölüm özelliği - Frekans aralığı 0 ilâ 1000 mhz, ıec 61169-8 bağlayıcılar

TS EN 61547 Genel aydınlatma amacıyla kullanılan cihazlar - Emu bağışıklık kuralları

TS EN 60332-3-10 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-10: Düşey olarak monte edilen demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Donanım 

TS EN 60332-3-23 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-23: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev alması için deney - Kategori b  

TS EN 60332-3-24 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-24: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılma deneyi - Kategori c

TS EN ISO 14982 Tarım ve ormancılık makinaları-Elektromanyetik uyumluluk-Deney metotları ve kabul edilebilirlik kriterleri  

TS EN 14010+A1 Makinalarda güvenlik - Motorlu taşıtlarda güç tahrikli park ettirme teçhizeti - Tasarım, imalat, montaj ve işletmeye alma aşamalarında güvenlik ve emu şartları

TS EN 55103-2 Elektromanyetik uyumluluk- Profesyonel kullanıma yönelik ses, görüntü, sesli görüntü ve eğlence aydınlatması kumanda cihazları için mamul ailesi standardı - Bölüm 2: Bağışıklık

tst EN 61280-4-1 Fiber optik haberleşme alt sistemleri temel deney işlemleri - Bölüm 4-1: Kablo grubu ve bağlantıları - Çok modlu fiber optik kablo grubundaki zayıflamanın ölçülmesi  

TS EN 61547 Genel aydınlatma amaçları için kullanılan donanımlar- Emu bağışıklık kuralları  

TS EN 61547 Genel aydınlatma amaçları için kullanılan donanımlar- Emu bağışıklık kuralları

TS EN 61755-3-8 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik 

TS EN 61753-101-3 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 101-3: U kategorisi için fiber yönetim sistemi - Kontrolsüz ortam 

TS EN 61000-4-7/A1 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Deney ve ölçme teknikleri - Harmonik ve ara harmonik ölçmeler ve enstrümantasyon - Güç besleme sistemleri ve bunlara bağlanan donanım için  

TS EN 61000-4-34/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-34: Deney ve ölçme teknikleri - Faz başına 16 a'den daha büyük şebeke akımına sahip donanımlar için gerilim çukurları, kısa kesilmeler ve gerilim değişimleri bağışıklık deneyleri  

TS EN 61000-4-3/IS1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 438: Deney ve ölçme teknikleri - Işıma yoluyla, radyo frekans, elektromanyetik alan bağışıklık deneyi -  

TS EN 61000-4-13/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-13: Deney ve ölçme teknikleri - A.a. güç kapısındaki şebeke işaretleşmeleri dahil harmonikler ve ara harmonikler, alçak frekans bağışıklık deneyleri

TS EN 60794-3-60 Optik fiber kablolar- Bölüm 3-60:Dış bina kabloları-İçme suyu borularına hava verilerek ve/veya çekilerek/sürüyerek/yüzdürülerek montajı için içme suyu boru kabloları ve altkanallar için aile özellikleri  

TS EN 60794-3-50 Optik fiber kablolar- Bölüm 3-50:Dış bina kabloları-Gaz borusuna hava verilerek ve/veya çekilerek/sürüyerek montajı için gas boru kabloları ve altkanallar için aile özellikleri

TS EN 55012/A1 Araçlar, botlar ve iç yanmalı motorlar - Radyo bozulma karakteristikleri -  

TS EN 50290-2-24/A1 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-24: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pe kılıf hamurları

TS EN 302623 V1.1.13400 mhz ila 3800 mhz frekans bandındaki geniş band telsiz erişim sistemleri (bwa); Mobil terminal istasyonları; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302623 V1.1.13400 mhz ila 3800 mhz frekans bandındaki geniş band telsiz erişim sistemleri (bwa); Mobil terminal istasyonları; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302609 V1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); Euroloop tren yolu kontrol sistemleri; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302608 V1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); Eurobalise tren yolu kontrol sistemleri; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302571 V1.1.1Akıllı taşıma sistemleri (ıts); 5855 mhz ila 5925 mhz frekans bandında çalışan radyo iletişim donanımı; Rtte direktifi madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-2 V1.1.1 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-2 V1.1.1 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-1 V1.1.1 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-1 V1.1.1 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302435-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar; Ultra geniş band (uwb) teknolojisi kullanan srd donanımı ile ilgili teknik özellikler; 2,2 ghz ila 8 ghz frekans bandında çalışan yapı malzemesi analizi ve sınıflandırma donanımı uygulamaları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302264-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar; Karayolları taşımacılık ve ulaşım telematik sistemleri (rttt); 77 ghz ila 81 ghz bandında çalışan kısa mesafe radar donanımı; Bölüm 2: R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 302248 V1.1.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Denizde can güvenliği sözleşmesine (solas) uygun olmayan gemilerde kullanılan seyrüsefer radarı; R&tte direktifi madde 3.2'deki temel kuralları kapsayan harmonize edilmiş en standardı

TS EN 301908-10 V4.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (erm); Imt 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (ue), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (bs); Bölüm 10: R ve tte direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan ımt 2000 fdma/tdma (dect) için harmonize edilmiş en standardı

TS EN 301489-33 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 33: Ultra geniş band (uwb) iletişim cihazları için özel şartlar

TS EN 301489-33 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 33: Ultra geniş band (uwb) iletişim cihazları için özel şartlar

TS EN 301489-29 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 29: 401 mhz ila 402 mhz ve 405 mhz ila 406 mhz bandlarında çalışan tıbbi veri servis cihazları (meds) için özel şartlar

TS EN 301489-29 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 29: 401 mhz ila 402 mhz ve 405 mhz ila 406 mhz bandlarında çalışan tıbbi veri servis cihazları (meds) için özel şartlar

TS EN 301489-6 VI.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardları; Bölüm 6: Sayısal gelişmiş kablosuz telekomünikasyon (dect) cihazları için özel şartlar

TS EN 300065-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konulari (erm); Meteoroloji ve denizcilikle ılgili bilgileri (navtex) almak ıcin dar bant dogrudan yazma telgraf cihazlari; Bolum 2:R&tte yonetmeliginin madde 3.2'sinde belirtilmis sartlari kapsayan uyumlandirilmis en

TS EN 300065-3 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konulari (erm); Meteoroloji ve denizcilikle ılgili (navtex) almak ıcin dar bant dogrudan yazma telgraf cihazlari; Bolum 3:R&tte yonetmeliginin madde 3.3'unde belirtilmis sartlari kapsayan uyumlandirilmis en

TS EN 301166-2 V 1.2.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve dar band kanallarda çalışan ve analog ve/veya sayısal haberleşme (konuşma ve/veya veri) için radyo cihazları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standard

TS EN 301357-2 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum (erm) 25 mhz-2000 mhz aralığındaki kablosuz ses cihazları-Tüketici radyo mikrofonları ve 863 mhz-865 mhz cept uyumlandırılmış bandında çalışan kulak içi izleme sistemleri-Bölüm 2:R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre uyumlaştrılmış en standardı

TS EN 301406 V2.1.1 Geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon cihazı (dect); R ve tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan geliştirilmiş sayısal kablosuz telekomünikasyon cihazı (dect) için uyumlaştırılmış en standardı; Genel radyo standardı

TS EN 61300-3-2 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 3-2:Muayeneler ve ölçmeler-Tek modlu fiber optik cihazlarda zayıflamanın kutuplanmaya bağlılığı

TS EN 61300-2-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-1: Deneyler - Titreşim (sinüs biçimli)

TS EN 60332-3-10 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-10: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Donanım

TS EN 60332-3-24 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-24: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori c

TS EN 61935-2-20 En 50173serisine uygun dengeli haberleşme kablolama sisteminin deney işlemi-Bölüm 2-20-Toplu kordonlar ve iş alanı kordonları -Sınıf d uygulamalar için boş detay özelliği

TS EN 62106 87,5 MHz ila 108.0 MHz frekans aralığında VHF/FM ses yayını için radyo veri sistemi (RDS) özellikleri

TS EN 300330-2 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); 9 khz-25 mhz frekans aralığında radyo cihazları ve 9 khz-30 mhz frekans aralığında endüktif döngü sistemleri; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2 temel gereklerini kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 62431 Elektromanyetik dalga soğurucuların milimetre cinsinden dalga frekansına dayanabilirliği - Ölçme metotları

tst EN 61280-4-1 Fiber optik haberleşme alt sistemleri temel deney işlemleri - Bölüm 4-1: Kablo grubu ve bağlantıları - Çok modlu fiber optik kablo grubundaki zayıflamanın ölçülmesi  

TS EN 55016-1-1 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 1-1: Radyo rahatsızlığı ve bağışıklık ölçme aparatı - Ölçme aparatı

TS EN 41003 Haberleşme ağlarına bağlanan cihazlar için özel güvenlik kuralları

TS EN 50377-8-12 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı düzenekleri ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri - Bölüm 8-11: Titanyum bileşimli ferrül kategori U olan IEC 60793-2 50 kategori B1.1 ve B1.3 tek modlu fiberde sonlandırılmış tek yönlü LSH-APC

TS EN 61300-2-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-1: Deneyler - Titreşim (sinüs biçimli)

TS EN 60794-3-11 Fiber optik kablolar- Bölüm 3-11:Bina dışı kablolar - Kanala doğrudan gömülmüş ve bağlanmış tek modlu fiber optik haberleşme kabloları için ürün özellikleri

TS EN 60794-2-30 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 2-30: Bina içinde kullanılan kablolar - Şerit kablolar için aile özelliği standardı

TS EN 60793-1-1 Optik fiberler - Bölüm 1-1: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Genel ve kılavuz

TS EN 62071-1 6.35 mm manyetik teyp kullanan helisel taramalı sıkıştırılmış sayısal video kaset sistemi - Biçim d-7-Bölüm 1: Vtr özellikleri

TS EN 300086-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Öncelikli olarak analog konuşma için amaçlanan iç veya dış rf bağlayıcısına sahip radyo donanımı - Bölüm 2: R ve tte direktifinin 3.2 maddesindeki temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302977 V1.1.2Satellite earth stations and systems (ses); Harmonized en for vehicle-Mounted earth stations (vmes) operating in the 14/12 ghz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302977 V1.1.2Satellite earth stations and systems (ses); Harmonized en for vehicle-Mounted earth stations (vmes) operating in the 14/12 ghz frequency bands covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302752 V1.1.1 Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); Active radar target enhancers; Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302752 V1.1.1Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); Active radar target enhancers; Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302645 V1.1.1Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); Short range devices; Global navigation satellite systems (gnss) repeaters; Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302645 V1.1.1Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); Short range devices; Global navigation satellite systems (gnss) repeaters; Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302625 V1.1.1Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); 5 ghz broadband disaster relief applications (bbdr); Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302625 V1.1.1Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); 5 ghz broadband disaster relief applications (bbdr); Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302561 V1.2.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);25 khz, 50 khz, 100 khz veya 150 khz'lik bir kanal band genişliğinde çalışan sabit ya da sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan radyo cihazı; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302561 V1.2.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);25 khz, 50 khz, 100 khz veya 150 khz'lik bir kanal band genişliğinde çalışan sabit ya da sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan radyo cihazı; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-1 V1.1.2 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302544-1 V1.1.2 2500 mhz ila 2690 mhz frekans bandında çalışan geniş band veri iletim sistemleri; Bölüm 1: Tdd kullanıcı donanım istasyonları; Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302498-2 V1.1.1 Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); Short range devices (srd); Technical characteristics for srd equipment using ultra wideband technology (uwb); Object discrimination and characterization applications for power tool devices operating in the frequency band from 2,2 ghz to 8,5 ghz; Part 2: Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302498-2 V1.1.1 Electromagnetic compatibility and radio spectrum matters (erm); Short range devices (srd); Technical characteristics for srd equipment using ultra wideband technology (uwb); Object discrimination and characterization applications for power tool devices operating in the frequency band from 2,2 ghz to 8,5 ghz; Part 2: Harmonized en covering the essential requirements of article 3.2 of the r&tte directive

TS EN 302435-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar; Ultra geniş band (uwb) teknolojisi kullanan srd donanımı ile ilgili teknik özellikler; 2,2 ghz ila 8 ghz frekans bandında çalışan yapı malzemesi analizi ve sınıflandırma donanımı uygulamaları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302435-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar; Ultra geniş band (uwb) teknolojisi kullanan srd donanımı ile ilgili teknik özellikler; 2,2 ghz ila 8 ghz frekans bandında çalışan yapı malzemesi analizi ve sınıflandırma donanımı uygulamaları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302217-4-2 V1.5.1 Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar bölüm 4-2: Antenler için rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302217-4-2 V1.5.1 Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar bölüm 4-2: Antenler için rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302217-3 V1.3.1 Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar; Bölüm 3: Koordineli frekansın ya da koordinesiz kullanımın uygulanabildiği frekans bandlarında çalışan cihaz; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302217-3 V1.3.1 Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar; Bölüm 3: Koordineli frekansın ya da koordinesiz kullanımın uygulanabildiği frekans bandlarında çalışan cihaz; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302217-2-2 V1.4.1 Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar bölüm 2-2: Frekans koordinasyonunun uygunlandığı frekans bantlarında çalışan sayısal sistemler için rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302217-2-2 V1.4.1 Sabit radyo sistemleri; Noktadan noktaya cihaz ve antenler için karakteristikler ve kurallar bölüm 2-2: Frekans koordinasyonunun uygunlandığı frekans bantlarında çalışan sayısal sistemler için rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301908-12 V4.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Imt-2000 3. kuşak hücresel şebekeler için baz istasyonları (bs), tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue); ; bölüm 12: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan ımt-2000, cdma çok taşıyıcılı (cdma 2000) (tekrarlayıcılar) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301908-12 V4.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Imt-2000 3. kuşak hücresel şebekeler için baz istasyonları (bs), tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue); ; bölüm 12: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan ımt-2000, cdma çok taşıyıcılı (cdma 2000) (tekrarlayıcılar) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301839-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); 402 mhz - 405 mhz frekans aralığında çalışan çok düşük güçlü aktif tıbbi amaçlı vücuda yerleştirilebilen cihazlar (ulp-Amı) ve çevre elemanları (ulp-Amı-P) - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standard

TS EN 301839-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); 402 mhz - 405 mhz frekans aralığında çalışan çok düşük güçlü aktif tıbbi amaçlı vücuda yerleştirilebilen cihazlar (ulp-Amı) ve çevre elemanları (ulp-Amı-P) - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standard

TS EN 301783-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Seyyar kara hizmeti; Ticarî olarak piyasada bulunan amatör radyo cihazları; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2.’sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301783-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Seyyar kara hizmeti; Ticarî olarak piyasada bulunan amatör radyo cihazları; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2.’sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301489-12 V2.2.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 12: Sabit uydu hizmetlerinde (fss) 4 ghz ilâ 30 ghz frekans aralıklarında çalışan uydu etkileşmeli yer istasyonları ve çok küçük açıklıklı terminaller için özel şartlar 

TS EN 301489-12 V2.2.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm);Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 12: Sabit uydu hizmetlerinde (fss) 4 ghz ilâ 30 ghz frekans aralıklarında çalışan uydu etkileşmeli yer istasyonları ve çok küçük açıklıklı terminaller için özel şartlar

TS EN 301166-2 V1.2.3 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve dar band kanallarda çalışan ve analog ve/veya sayısal haberleşme (konuşma ve/veya veri) için radyo cihazları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standard

TS EN 301166-2 V1.2.3 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve dar band kanallarda çalışan ve analog ve/veya sayısal haberleşme (konuşma ve/veya veri) için radyo cihazları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standard

TS EN 300698-3 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Vhf bandlarında çalışan seyyar deniz hizmeti için iç sularda kullanılan radyotelefon vericileri ve alıcıları; Bölüm 3: R ve tte direktifinin madde 3.3 (e)'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300698-3 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Vhf bandlarında çalışan seyyar deniz hizmeti için iç sularda kullanılan radyotelefon vericileri ve alıcıları; Bölüm 3: R ve tte direktifinin madde 3.3 (e)'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300698-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Vhf bandlarında çalışan seyyar deniz hizmeti için iç sularda kullanılan radyotelefon vericileri ve alıcıları; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300698-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Vhf bandlarında çalışan seyyar deniz hizmeti için iç sularda kullanılan radyotelefon vericileri ve alıcıları; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300373-3 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 3: Rtte direktifinin madde 3.3(e)'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300373-3 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 3: Rtte direktifinin madde 3.3(e)'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300373-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300373-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Mf ve hf bandlarında mobil deniz sistemlerinde kullanılan verici ve alıcılar; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 61937-12 Sayısal ses - IEC 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm

TS EN 61937-12 Sayısal ses - IEC 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm

TS EN 61937-11 Sayısal ses - IEC 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 11:

TS EN 50383 Telsiz telekomünikasyon (110 mhz - 40 ghz) sistemlerindeki radyo baz istasyonları ve sabit terminal istasyonlarının yaydığı elektromanyetik alanlara maruz kalan insanlara ilişkin alan şiddeti ve sar değerlerinin ölçülmesi ve hesaplanmasına ait temel standard

TS EN 55016-1-4 Radyo bozulmasının özelliği ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları- Bölüm 1-4: Radyo bozulması ve bağışıklık ölçme aparatı - Yardımcı cihaz - Havadan bozulmalar için antenler ve deney siteleri

TS EN 55016-2-3/A1 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-3: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Havadaki rahatsızlık ölçümeleri

TS EN 61850-7-4 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 7-4: Yardımcı istasyonlar ve besleme cihazı için ana haberleşme yapısı - Uyumlu mantık düğüm ve veri sınıfları

TS EN 61300-2-24 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-24: Deneyler - Gerilme uygulamaları ile seramik ayarlı ayrı fişlerin ekran deneyleri

TS EN 60794-3-30 Fiber optik kablolar-Bölüm 3-30:Bına dışı kablolar-Göl ve nehir atlamaları için olan fiber optik haberleşme kabloları için aile özelliği

TS EN 60825-2/A2:2010 Güvenlik kuralları - Lâzer mamulleri için bölüm 2 : Fiber optik haberleşme sistemlerinin (fohs) güvenliği

TS EN 62614 Fiber optikler - Çok modlu fiber optik kablo grubundaki zayıflamanın ölçülmesi için lansman durumunun özellikleri

TS EN 60728-11 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo şebekeleri - Bölüm 11: Güvenlik

TS EN 60793-1-41 Optik fiberler - Bölüm 1- 41: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Band genişliği

TS EN 60793-1-32 Optik fiberler - Bölüm 1-32: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Kaplamanın sıyrılabilirliği

TS EN 61169-24 Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 24: Bölüm özellikleri standardı tipik olarak 75 okurluk kablo dağıtım sistemlerinde kullanmak için vida eşleştirmeli radyo-Frekans eş-Eksenel kablo bağlayıcıları.

TS EN 61300-2-48 Fiber optik ara bağlantı devreleri ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-48: Deneyler - Sıcaklık-Nem döngüsü

TS EN 55016-2-3 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-3: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Havadaki rahatsızlık ölçümeleri

TS EN 55016-1-1/A1 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 1-1: Radyo rahatsızlığı ve bağışıklık ölçme aparatı - Ölçme aparatı

TS EN 55014-1/A1 Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım

TS EN 302574-3 V1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses) - Bölüm 3: Dar bantlı sistemler için kullanıcı cihazları (ue)- Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302574-2 V1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses) - Bölüm 2: Geniş bant sistemleri için kullanıcı cihazları (ue)- Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302574-1 V1.1.1 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses) - Bölüm 1 - 2010 mhz (toprak-Uzay) ve 2200 mhz (uzay-Toprak) frekans bantlarında için 2170 mhz 1980 mhz faaliyet mss için uydu yer istasyonları için uyumlaştırılmış standart : Geniş bant sistemleri için tamamlayıcı zemin bileşen (tzb) - Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302500-2 V2.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Çok yüksek geniş bandlı (uwb) teknoloji kullanan kısa mesafeli cihazlar (srd) 6 ghz - 8.5 ghz frekans aralığında çalışan konum izleme cihazı bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302065 V1.2.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Haberleşme amacıyla çok geniş bandlı (uwb) teknolojileri; Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301502 V9.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Küresel sistem mobil haberleşmesi (gsm) için uyumlandırılmış en; R&tte yönetmeliğinin madde 3.2'sinde belirtilmiş şartları kapsayan baz istasyonlar ve tekrarlayıcı cihazlar

TS EN 301489-24 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 24: Seyyar ve taşınabilir (ue) radyo ve yardımcı cihazlara ait ımt-2000 cdma doğrudan yayılmalı (utra) için özel şartlar

TS EN 301442 V1.2.1Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rvette direktifinin madde 3.2’sine göre temel şartları kapsayan seyyar uydu hizmeti (mss) altındaki 2,0 ghz bandında çalışan kişisel uydu haberleşme şebekelerinde kullanılan avuç içi yer istasyonunu kapsayan seyyar yer istasyonları için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300440-2 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Kısa mesafe cihazları; 1 ghz - 40 ghz frekans aralığında kullanılan radyo cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 61850-7-2 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 7-2: Yardımcı istasyonlar ve besleme cihazı için ana haberleşme yapısı - Özgün haberleşme hizmet ara yüzü (acsı)

TS EN 61753-121-2 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 121-2:Kategori c için tek modlu fiber ve silindir bilezik bağlantılar- Kontrollü çevre

TS EN 61753-121-3 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 121-2:Kategori U için tek modlu fiber ve silindir bilezik bağlantılar- Kontrollü çevre

TS EN 61280-2-9 Fiber optik iletişim alt sistemi deney işlemleri - Bölüm 2-9: Sayısal sistemler - Yoğun dalga boyu bölme çoklayıcılı sistemlerde optik işaret gürültü oranının ölçülmesi

TS EN 61280-2-9 Fiber optik iletişim alt sistemi deney işlemleri - Bölüm 2-9: Sayısal sistemler - Yoğun dalga boyu bölme çoklayıcılı sistemlerde optik işaret gürültü oranının ölçülmesi

TS EN 61000-4-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-2: Deney ve ölçme teknikleri - Elektrostatik boşalma bağışıklık deneyi

TS EN 62537 Iec 609582ye dayalısayısal giriş sinyalleriyle hoparlörler için arayüz

TS EN 61907 Haberleşme ağı bağımlı mühendislik

TS EN 60794-2-30 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-30: Bina içinde kullanılan kablolar - Fiber optik şerit kablolar için aile özelliği

TS EN 55020/ISI Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları - Madde 1.7'nin açıklaması

TS EN 55020/ISI Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları - Madde 1.7'nin açıklaması

TS EN 50529-1 Emu şebeke standardı - Bölüm 1: Telefon kablolarının kullanıldığı telli haberleşme şebekeleri

TS EN 50529-2 Emu şebeke standardı - Bölüm 2: Eşmerkezli kabloların kullanıldığı telli haberleşme şebekeleri

TS EN 61000-6-2/ACElektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 6-2: Genel standardlar - Endüstriyel çevreler için bağışıklık

TS EN 617+A1 Sürekli taşıma donanımları ve sistemleri-Silo, bunker, ambar ve depolarda yığın halindeki malzemenin depolanmasında kullanılan donanım için emniyet ve elektromanyetik uyumluluk (emu) özellikleri

TS EN 50065-2-2/AC:2003 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-2/AC:2003 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50121-1/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 1: Genel

TS EN 50121-2/AC:2008 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 2: Tüm demiryolu sisteminin dış dünyaya yayımı

TS EN 50412-2-1/AC 1,6 mhz - 30 mhz frekans aralığındaki alçak gerilim tesislerinde kullanılan elektrik hattı haberleşme aparatı ve sistemleri - Bölüm 2-1: Mesken, iş yeri ve sanayi ortamı - Bağışıklık kuralları

TS EN 50412-2-1/AC 1,6 mhz - 30 mhz frekans aralığındaki alçak gerilim tesislerinde kullanılan elektrik hattı haberleşme aparatı ve sistemleri - Bölüm 2-1: Mesken, iş yeri ve sanayi ortamı - Bağışıklık kuralları

TS EN 61543/AC Elektromanyetik uyumluluk-Artık akımla çalışan koruyucu düzenler (rcd)-Evlerde ve benzeri yerlerde kullanılan

TS EN 62040-2/AC Kesintisiz güç sistemleri (kgc) - Bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (emu) kuralları

TS EN 50360/AC:2006İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara (300 mhz-3 ghz) ilişkin temel sınırlamalar ile seyyar telefonların uygunluğunu gösteren ürün standardı

TS EN 50360/AC:2006 İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara (300 mhz-3 ghz) ilişkin temel sınırlamalar ile seyyar telefonların uygunluğunu gösteren ürün standardı

TS EN 50360/AC İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara (300 mhz-3 ghz) ilişkin temel sınırlamalar ile seyyar telefonların uygunluğunu gösteren ürün standardı

TS EN 50065-2-2/AC Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ila 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ila 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 62150-2 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 1: Atm-Pon alıcı-Vericiler

TS EN 62287-1 Deniz seyir ve radyokomünikasyon cihaz ve sistemleri - Otomatik tanımlama sisteminin (aıs) gemide taşınan sınıf b cihazı - Bölüm 1: Taşıyıcıya duyarlı zaman bölmeli çoklu erişim (cstdma)

TS EN 61000-4-20 Elektromanyetik uyumluluk (emu) bölüm 4-20: Deney ve ölçme teknikleri - Dik elektromanyetik (tem) dalga klavuzlarında emisyon ve bağışıklık deneyleri

TS EN 50529-2:2010 Emu şebeke standardı - Bölüm 2: Eşeksenli kabloları kullanan telli hatlı haberleşme şebekeleri

TS EN 50529-1 Emu şebeke standardı - Bölüm 1: Telefon hatlarını kullanan telli hatlı haberleşme şebekeleri

TS EN 61746-2 Optik zaman bölgesi yansıtıcıların (otdrs) kalibresi- Bölüm 2:Çok modlu fiberler için otdr

TS EN 62148-2 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 2: Sff tipi 10 pimli alıcı vericiler

TS EN 62149-5 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Performans standardları - Bölüm 5: Ld sürücüsü ve cdr ıc’leri olan atm-Pon tipi alıcı vericiler

TS EN 55024 Bilgi teknolojisi cihazları - Bağışıklık karakteristikleri - Ölçme metotları ve sınırları

TS EN 60332-3-22 Kablolar - Yangın şartları altında elektrik ve fiber optik kablolardaki deneyler - Bölüm 3-22: Düşey olarak monte edilmiş demetlenmiş teller veya kabloların düşey alev yayılması için deney - Kategori a

TS EN 300720-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) çok yüksek frekanslı (uhf) gemi güvertesine monteli haberleşme sistemleri ve cihazları; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301447 V1.1.1Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan sabit uydu hizmetine (fss) tahsis edilen 4/6 ghz frekans bantlarında çalışan gemi güvertesine monteli uydu yer istasyonları (esv) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301489-9 VI.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo donanımı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 9: Telsiz mikrofonlar, benzeri radyo frekans (rf) ses hattı donanımı,kablosuz ses ve kulak içi izleme cihazları için özel şartlar

TS EN 302194-2 V1.1.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); İç sularda kullanılan seyrüsefer radarı bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302536-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); 315 khz - 600 khz frekans aralığındaki radyo cihazı bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 50551-1 Kordonlarda kullanılan simpleks ve dubleks kablolar - Bölüm 1: Boş detay özelliği standardı ve asgari özellikler 02.04.2015 33.180.10

TS EN 50065-4-7:2005/AC:20063 khz - 148,5 khz ve 1,6 mhz - 30 mhz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-7: Taşınabilir alçak gerilim dekuplaj filtreleri - Güvenlik kuralları

TS EN 50065-4-7:2005/AC:20063 khz - 148,5 khz ve 1,6 mhz - 30 mhz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-7: Taşınabilir alçak gerilim dekuplaj filtreleri - Güvenlik kuralları

TS EN 302686 V1.1.1Akıllı taşıma sistemleri (ıts); 63 ghz ila 64 ghz frekans bandında çalışan radyo iletişim donanımı; Rtte direktifi madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302617-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu (erm); Yer tabanlı genlik modülasyonu kullanarak uhf havacılık ile mobil servis için uhf radyo vericileri, alıcıları ve alıcı-Vericiler; Bölüm 2: Rtte direktifi madde 3.2 temel gereklilikleri kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302372-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa mesafeli cihazlar (srd); Algılama ve hareket için cihazlar; 5,8 ghz, 10 ghz, 25 ghz, 61 ghz ve 77 ghz frekans bandında çalışan tank seviyesini sondalama radarı-Bölüm 2: Rtte direktifi madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300609-4 V9.2.1 Seyyar haberleşmede küresel sistem (gsm)-Bölüm 4: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan tekrarlayıcı cihazlar için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 61850-7-3 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 7-3: Yardımcı istasyonlar ve besleme cihazı için ana haberleşme yapısı - Ortak veri sınıfları

TS EN 55016-2-2 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-2: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Rahatsızlık şiddetinin ölçülmesi

TS EN 61000-4-21 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) bölüm 4-21: Deney ve ölçme teknikleri - Yansıma odası deney metotları

TS EN 60793-1-30 Optik fiberler - Bölüm 1- 30: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Fiber mukavemet deneyi

TS EN 61000-6-4/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-4: Genel standardlar-Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı

TS EN 62496-3 Optik devre kartları - Bölüm 3: Performans standardı -Genel ve klavuz

TS EN 50377-13-2 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 13-2:Tam zirkonyumlu ferrül kategori u olan ıec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiberde sonlandırılmış lx.5- pc duplex "

TS EN 60268-7 Ses sistemi cihazları-Bölüm 7: Başa ve kulağatakılan kulaklıklar

TS EN 61169-18 Radyo frekans konektörleri - Bölüm 18: Bölüm özellik standardı- Tip ssma'nın radyo frekanslı tek eksenli bağlayıcılar

TS EN 61300-2-17 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-17 : Deneyler - Soğuk

TS EN 61746-1 Optik zaman bölgesi yansıtıcıların (otdrs) kalibresi- Bölüm 2:Tek modlu fiberler için otdr

TS EN 61753-131-3:2011 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 131-3: U kategorisi için tek modlu mekanik fiber ek -Kontrolsüz ortam

TS EN 50065-1:2011 3 khz-148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesislerinde işaretleşme-Bölüm 1: Genel kurallar, frekans bantları ve elektromanyetik bozulmalar

TS EN 301489-1 V1.9.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı ve hizmetleri için elekttromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 1: Ortak tenik kurallar

TS EN 300113-2 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanılan verilerin (ve/veya konuşma) iletilmesi amaçlanmış radyo cihazları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 301489-1 V1.9.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Radyo cihazı ve hizmetleri için elekttromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 1: Ortak tenik kurallar  

TS EN 300113-1 V1.7.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan ve bir anten bağlayıcısına sahip olan veri iletimi (ve/veya konuşma) için amaçlanan radyo donanımı - Bölüm 1: Teknik karakteristikler ve ölçme metotları

TS EN 300113-2 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan veri (ve/veya konuşma) iletimi için amaçlanan ve bir anten bağlayıcıya sahip radyo donanımı - bölüm 2: R&tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300113-2 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan veri (ve/veya konuşma) iletimi için amaçlanan ve bir anten bağlayıcıya sahip radyo donanımı - bölüm 2: R&tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300113-2 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanan veri (ve/veya konuşma) iletimi için amaçlanan ve bir anten bağlayıcıya sahip radyo donanımı - bölüm 2: R&tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300793 V1.1.1Elektromanyetik uygunluk ve radyo spektrum unsurları - Yeryüzü seyyar hizmeti - Tip deneyi için cihaz tanıtımı

TS EN 300296-2 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Öncelikle analog konuşma için tasarımlanmış ayrılmaz anten kullanan radyo cihazı - Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 61300-2-6 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler- Temel deney ve ölçme prosedürleri- Bölüm 2-6: Deneyler- Bağlantı mekanizmasının çekme dayanımı

TS EN 62524 Çoklu ortam sistemleri ve teçhizatı-Çoklu ortam elektronik yayınlar ve elektronik kitaplar- Elektronik yayınlar için okuyucuların düzeni

TS EN 62458 Ses sistemi cihazları-Elektroakustik dönüştürücüler-Geniş sinyal parametrelerinin ölçülmesi

TS EN 62459 Ses sistemi cihazları-Elektroakustik dönüştürücüler-Taşıyıcı parçaların ölçülmesi

TS EN 62496-4 Optik devre kartları - Bölüm 4:Arayüz standardları- Genel ve kılavuz

TS EN 50065-1 3 kHz ila 148,5 kHz frekans aralığında alçak gerilim elektrik tesislerinde işaretleşme - Bölüm 1: Genel kurallar, frekans bantları ve elektromanyetik bozulmalar

TS EN 50377-7-4 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 7-4: Kategori c için tam zirkonyumlu ferrülıü ıec 60793-2-50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiberde sonlandırılmış lc-Pc simpleks

TS EN 61300-2-5 Fiber optik arabağlantı elemanları ve pasif bileşenler- Temel deney ve ölçme prosedürleri- Bölüm 2-5: Deneyler- Bükme/burma

TS EN 62571 Dijital seskitap dosyası formatı ve çalıcı özellikleri

TS EN 62637-1 Elde taşınan çoklu ortam cihazlarının pil şarj arayüzü- Bölüm 1: 2 mm gömlek arayüz

TS EN 301908-2 V5.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için baz istasyonları (bs), tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazları (ue); - bölüm 2: Imt-2000 için uyumlaştırılmış en standardı, rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan cdma doğrudan yaygın dizgeli (utra fdd) (ue)

TS EN 301908-3 V5.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (erm); Imt 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (ue), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (bs); Bölüm 3: R ve tte direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan ımt 2000 cdma doğrudan yaygın spektrum (utra tdd) (bs) için harmonize edilmiş en standardı

TS EN 301908-6 V5.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue) bölüm 6: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan ımt-2000 cdma tdd (utra tdd) (ue) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301908-7 V5.2.10 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (erm); Imt 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (ue), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (bs); Bölüm 7: R ve tte direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan ımt 2000 cdma tdd (utra tdd) (bs) için harmonize edilmiş en standardı

TS EN 301908-15 V5.2.10 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü-Kuşak hücresel şebekeler için baz istasyonları (bs) ve kullanıcı cihazı (ue); Bölüm 15: Imt-2000 için uyumlaştırılmış en evrensel karasal telsiz erişim (e-Utra) (fdd tekrarlayıcılar) r & tte direktifi madde 3.2 temel gerekliliklerini kapsayan

TS EN 301908-18 V5.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü-Kuşak hücresel şebekeler için baz istasyonları (bs) ve kullanıcı cihazı (ue); Bölüm18: E-Utra, utra ve gsm / edge multi-Standart radyo (msr) baz istasyonu (bs)

TS EN 302296-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karasal, sayısal televizyon yayın hizmeti (dvb-T) için verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302729-2 V1.1.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu mevzuatı (erm); Kısa mesafe cihazları (ket), seviye probing radar (lpr) ekipman işletim frekans aralıkları 6 ghz - 8,5 ghz, 24,05 ghz ile 26,5 ghz, 57 ghz64 ghz, 75 ghz - 85 ghz, bölüm 2: R & tte direktifi madde 3.2 temel gerekliliklerini kapsayan harmonize en standardı

TS EN 302998-1 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu mevzuatı (erm); Multimedya noktaya yayın hizmeti sunmak için karasal mobil tv için ekipman verici; Bölüm 1: R & tte direktifi madde 3.2 temel gereksinimleri, ortak gereksinimleri kapsayan harmonize en standardı

TS EN 302998-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu mevzuatı (erm); Multimedya noktaya yayın hizmeti sunmak için karasal mobil tv için ekipman verici; Bölüm 2: Vericiler için test düzenlemeler ofdm teknolojisini kullanarak r & tte direktifi madde 3.2 temel gerekliliklerini kapsayan harmonize en standardı

TS EN 61850-4 Tali istasyonlarda haberleşme şebekeleri ve sistemleri-Bölüm 4:Sistem ve proje yönetimi

TS EN 50377-14-1 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 14-1:L kategori c için ıec 60793-2 50 tek modlu kategori b1.1 ve b1.3 fiber

TS EN 50411-6-1 Optik fiber iletişim sistemlerinde kullanılan fiber düzenleyiciler ve kutular - Ürün özellikleri - Bölüm 6-1: Kategori s ve a için korumasız mikro kanallar

TS EN 60728-6 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 6: Optik donanım

TS EN 60728-6 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 6: Optik donanım

TS EN 61000-4-15 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-15 : Deney ve ölçme teknikleri - Kırpışma ölçer - Fonksiyon ve tasarım özellikleri

TS EN 61937-10 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 4: Mpeg ses formatına göre doğrusal olmayan pcm bit akışı "

TS EN 62216 Dvb-T sistem için sayısal karasal televizyon alıcıları

TS EN 62129-2 Dalgaboyu/optik frekans ölçüm cihazlarının kalibrasyonu bölüm 2: Michelson tek dalgaboyu ölçerleri

TS EN 62216 DVB-T sistemi için sayısal karasal televizyon alıcıları

TS EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 2-1: Mesken, iş yeri ve aydınlatma sanayinde kullanılması amaçlanmış ve 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan sistemler ile şehir şebekesi haberleşme cihazları için bağışıklık kuralları

TS EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 2-1: Mesken, iş yeri ve aydınlatma sanayinde kullanılması amaçlanmış ve 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan sistemler ile şehir şebekesi haberleşme cihazları için bağışıklık kuralları

TS EN 60118-13 Elektro-Akustik - İşitme cihazları - Bölüm 13: Elektromanyetik uyumluluk (EMU)

TS EN 61162-450 Deniz seyrüsefer ve radyokomünikasyon ekipman ve sistemleri-Sayısal ara yüzler-Bölüm 450:Çoklu konuşmacılar ve çoklu dinleyiciler-Ethernet arabağlayıcılar

TS EN 61300-3-46 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3-46: Muayeneler - Mt yüksüklerde klavuz iğne için bor çapı

TS EN 62516-2 Karasal sayısal çoklu ortam yayın (t-Dmb) alıcıları - Bölüm 2:Bıfs kullanılan interaktif veri hizmetleri

TS EN 62634 Radyo veri sistemi (RDS) - Alıcı ürünler ve karakterleri- Ölçüm yöntemleri

TS EN 60268-16 Ses sistem cihazları -Bölüm 16: Konuşma iletim indeksi ile konuşma anlaşılabilirliğinin tarafsız sınıflandırılması

TS EN 50360/AC İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara (300 mhz-3 ghz) ilişkin temel sınırlamalar ile seyyar telefonların uygunluğunu gösteren ürün standardı

TS EN 300296-1 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Öncelikli olarak analog konuşma için amaçlanan ayrılmaz antenleri kullanan radyo donanımı - Bölüm 1: Teknik karakteristikler ve ölçme metotları

TS EN 50065-2-1/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-1: Yerleşim, ticarî ve hafif endüstriyel çevrelerde kullanılmak için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığındaki şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

tst EN 300743 V 1.4.1Digital video broadcasting (dvb) - Subtitling systems

tst EN 300706 V 1.2.1Geliştirilmiş teleteks özellikleri dokümanı

tst EN 300472 V 1.3.1Sayısal video yayını (dvb) - Itu-R sistemi b’nin gönderilmesi için özellik dokümanı

tst EN 300294 V 1.4.1 Televizyon sistemleri- 625 çizgili televizyon geniş ekran işaretleşme (wss)  

tst EN 301775 V 1.2.1 Sayısal video yayını (dvb) - Dvb bit katarında dikey boşluk bilgisi (vbı)’nin taşınması için özellik dokümanı  

tst EN 300231 V 1.3.1 Televizyon sistemleri- Evlerde kullanılan video program dağıtımı kontrol sistemi (pdc) için özellik dokümanı  

tst EN 300231 V 1.3.1Televizyon sistemleri- Evlerde kullanılan video program dağıtımı kontrol sistemi (pdc) için özellik dokümanı

tst EN 300468 V 1.12.1 Sayısal video yayını (dvb) - Dvb sistemlerde servis bilgileri (sı) için özellikler dokümanı

TS EN 61850-8-1 Güç kullanım otomasyonu için iletişim şebekeleri ve sistemleri-Bölüm 8-1: Özel haberleşme hizmet eşleştirmesi (scsm); Mms'ye (ıso 9506-1 ve ıso 9506-2) ve ıso/ıec 8802-3'e eşleştirmeler

TS EN 55014-1/A2 Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım

TS EN 61169-35 Radyo frekans konnektörleri - Bölüm 33:2,92 seri RF konnektörleri için bölüm özellikleri

TS EN 61290-4-2 Optik yükselteçler- Deney metotları - Bölüm 4-2: Gürültü değeri parametreleri - Geniş band kaynağı metodu

TS EN 62496-2-1 Optik devre kartları - Bölüm 2-1:Ölçümler- Optik değişim ve izolasyon

TS EN 55016-1-1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-1: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Ölçme cihazları (CISPR 16-1-1:2010)

TS EN 55016-1-4 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-4: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Işıma yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri için antenler ve deney yerleri

TS EN 55016-2-4 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard – Bölüm 2-4: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri - Bağışıklık ölçmeleri (CISPR 16-2-4:2003)

TS EN 55016-2-4 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard – Bölüm 2-4: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri - Bağışıklık ölçmeleri (CISPR 16-2-4:2003)

tst EN 55016-4-2 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır değer modellemesi - Emu ölçümlerindeki belirsizlik

tst EN 55016-4-2 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır değer modellemesi - Emu ölçümlerindeki belirsizlik

TS EN 55016-4-2 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır değer modellemesi - Enstrümantal ölçümlerindeki belirsizlik

TS EN 61850-7-1 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 7-1: Yardımcı istasyonlar ve besleme cihazı için ana haberleşme yapısı - İlke ve modeller

TS EN 302296-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karasal, sayısal televizyon yayın hizmeti (dvb-T) için verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302729-2 V1.1.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu mevzuatı (erm); Kısa mesafe cihazları (ket), seviye probing radar (lpr) ekipman işletim frekans aralıkları 6 ghz - 8,5 ghz, 24,05 ghz ile 26,5 ghz, 57 ghz64 ghz, 75 ghz - 85 ghz, bölüm 2: R & tte direktifi madde 3.2 temel gerekliliklerini kapsayan harmonize en standardı

TS EN 302998-1 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu mevzuatı (erm); Multimedya noktaya yayın hizmeti sunmak için karasal mobil tv için ekipman verici; Bölüm 1: R & tte direktifi madde 3.2 temel gereksinimleri, ortak gereksinimleri kapsayan harmonize en standardı

TS EN 302998-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrumu mevzuatı (erm); Multimedya noktaya yayın hizmeti sunmak için karasal mobil tv için ekipman verici; Bölüm 2: Vericiler için test düzenlemeler ofdm teknolojisini kullanarak r & tte direktifi madde 3.2 temel gerekliliklerini kapsayan harmonize en standardı

TS EN 61850-4 Tali istasyonlarda haberleşme şebekeleri ve sistemleri-Bölüm 4:Sistem ve proje yönetimi

TS EN 50377-14-1 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 14-1:L kategori c için ıec 60793-2 50 tek modlu kategori b1.1 ve b1.3 fiber

TS EN 50411-6-1 Optik fiber iletişim sistemlerinde kullanılan fiber düzenleyiciler ve kutular - Ürün özellikleri - Bölüm 6-1: Kategori s ve a için korumasız mikro kanallar

TS EN 60728-6 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 6: Optik donanım

TS EN 60728-6 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 6: Optik donanım

TS EN 61000-4-15 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-15 : Deney ve ölçme teknikleri - Kırpışma ölçer - Fonksiyon ve tasarım özellikleri

TS EN 61937-10 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 4: Mpeg ses formatına göre doğrusal olmayan pcm bit akışı "

TS EN 62216 Dvb-T sistem için sayısal karasal televizyon alıcıları

TS EN 62129-2 Dalgaboyu/optik frekans ölçüm cihazlarının kalibrasyonu bölüm 2: Michelson tek dalgaboyu ölçerleri

TS EN 62216 DVB-T sistemi için sayısal karasal televizyon alıcıları

TS EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 2-1: Mesken, iş yeri ve aydınlatma sanayinde kullanılması amaçlanmış ve 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan sistemler ile şehir şebekesi haberleşme cihazları için bağışıklık kuralları

TS EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 2-1: Mesken, iş yeri ve aydınlatma sanayinde kullanılması amaçlanmış ve 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan sistemler ile şehir şebekesi haberleşme cihazları için bağışıklık kuralları

TS EN 60118-13 Elektro-Akustik - İşitme cihazları - Bölüm 13: Elektromanyetik uyumluluk (EMU)

TS EN 61162-450 Deniz seyrüsefer ve radyokomünikasyon ekipman ve sistemleri-Sayısal ara yüzler-Bölüm 450:Çoklu konuşmacılar ve çoklu dinleyiciler-Ethernet arabağlayıcılar

TS EN 61300-3-46 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3-46: Muayeneler - Mt yüksüklerde klavuz iğne için bor çapı

TS EN 62516-2 Karasal sayısal çoklu ortam yayın (t-Dmb) alıcıları - Bölüm 2:Bıfs kullanılan interaktif veri hizmetleri

TS EN 62634 Radyo veri sistemi (RDS) - Alıcı ürünler ve karakterleri- Ölçüm yöntemleri

TS EN 60268-16 Ses sistem cihazları -Bölüm 16: Konuşma iletim indeksi ile konuşma anlaşılabilirliğinin tarafsız sınıflandırılması

TS EN 50360/AC İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara (300 mhz-3 ghz) ilişkin temel sınırlamalar ile seyyar telefonların uygunluğunu gösteren ürün standardı

TS EN 300296-1 V1.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Öncelikli olarak analog konuşma için amaçlanan ayrılmaz antenleri kullanan radyo donanımı - Bölüm 1: Teknik karakteristikler ve ölçme metotları

TS EN 50065-2-1/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-1: Yerleşim, ticarî ve hafif endüstriyel çevrelerde kullanılmak için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığındaki şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

tst EN 300743 V 1.4.1 Digital video broadcasting (dvb) - Subtitling systems  

tst EN 300706 V 1.2.1 Geliştirilmiş teleteks özellikleri dokümanı  

tst EN 300472 V 1.3.1 Sayısal video yayını (dvb) - Itu-R sistemi b’nin gönderilmesi için özellik dokümanı  

tst EN 300294 V 1.4.1 Televizyon sistemleri- 625 çizgili televizyon geniş ekran işaretleşme (wss)

tst EN 301775 V 1.2.1 Sayısal video yayını (dvb) - Dvb bit katarında dikey boşluk bilgisi (vbı)’nin taşınması için özellik dokümanı  

tst EN 300231 V 1.3.1 Televizyon sistemleri- Evlerde kullanılan video program dağıtımı kontrol sistemi (pdc) için özellik dokümanı  

tst EN 300231 V 1.3.1Televizyon sistemleri- Evlerde kullanılan video program dağıtımı kontrol sistemi (pdc) için özellik dokümanı

tst EN 300468 V 1.12.1 Sayısal video yayını (dvb) - Dvb sistemlerde servis bilgileri (sı) için özellikler dokümanı  

TS EN 61850-8-1 Güç kullanım otomasyonu için iletişim şebekeleri ve sistemleri-Bölüm 8-1: Özel haberleşme hizmet eşleştirmesi (scsm); Mms'ye (ıso 9506-1 ve ıso 9506-2) ve ıso/ıec 8802-3'e eşleştirmeler

TS EN 55014-1/A2 Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım

TS EN 61169-35 Radyo frekans konnektörleri - Bölüm 33:2,92 seri RF konnektörleri için bölüm özellikleri

TS EN 61290-4-2 Optik yükselteçler- Deney metotları - Bölüm 4-2: Gürültü değeri parametreleri - Geniş band kaynağı metodu

TS EN 62496-2-1 Optik devre kartları - Bölüm 2-1:Ölçümler- Optik değişim ve izolasyon

TS EN 55016-1-1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-1: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Ölçme cihazları (CISPR 16-1-1:2010)

TS EN 55016-1-4 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-4: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Işıma yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri için antenler ve deney yerleri

TS EN 55016-2-4 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard – Bölüm 2-4: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri - Bağışıklık ölçmeleri (CISPR 16-2-4:2003)

TS EN 55016-2-4 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard – Bölüm 2-4: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri - Bağışıklık ölçmeleri (CISPR 16-2-4:2003)

tst EN 55016-4-2 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır değer modellemesi - Emu ölçümlerindeki belirsizlik

tst EN 55016-4-2 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır değer modellemesi - Emu ölçümlerindeki belirsizlik

TS EN 55016-4-2 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır değer modellemesi - Enstrümantal ölçümlerindeki belirsizlik

TS EN 61850-7-1 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 7-1: Yardımcı istasyonlar ve besleme cihazı için ana haberleşme yapısı - İlke ve modeller

TS EN 61967-8 Tümleşik devreler -Elektromanyetik yayınların ölçülmesi - Bölüm 8: Işınlanmış yayınların ölçülmesi-IC şerithat yöntemi

TS EN 60794-2-10 Kablolar - Fiber- Optik kablolar - Bölüm 2-10: Bina içi fiber optik kablolar - Simpleks ve dupleks kabloların aile özellikleri

TS EN ISO 30013 Lastik ve plastik hortumlar-Laboratuvar ışık kaynağına maruz bırakma yöntemleri- Renk, görünüş ve diğer fiziksel özelliklerdeki değişimin tayini

TS EN 50401:2006/A1Halkın maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlara ilişkin temel sınırlamalara veya referans seviyelerine sahip olan kablosuz haberleşme şebekeleri çalıştırıldığında; Radyo haberleşmesinde (110 mhz - 40 ghz)kullanılan sabit cihazların uygunluğuna ait mamul standardı

TS EN 55020/A11 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları

tst EN 300220-2 V2.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa erişimli cihazlar (srd) - 500 mw' a kadar olan güç seviyelerine ulaşabilen ve 25 mhz ile 1000 mhz frekans aralığında çalışan radyo cihazları - Bölüm 2: Uygunluk maksatlarını amaçlayan ek parametreler

tst EN 300220-2 V2.3.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa erişimli cihazlar (srd) - 500 mw' a kadar olan güç seviyelerine ulaşabilen ve 25 mhz ile 1000 mhz frekans aralığında çalışan radyo cihazları - Bölüm 2: Uygunluk maksatlarını amaçlayan ek parametreler

tst EN 300330-2 V1.5.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); 9 khz-25 mhz frekans aralığında radyo cihazları ve 9 khz-30 mhz frekans aralığında endüktif döngü sistemleri; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2 temel gereklerini kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300440-2 V1.4.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Kısa mesafe cihazları; 1 ghz - 40 ghz frekans aralığında kullanılan radyo cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300328 V1.7.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Geniş bandlı iletim sistemleri; Yaygın spektrum modülasyon tekniğini kullanan ve 2,4 ghz ısm bandında çalışan veri iletim cihazı; Bölüm 2:R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300674 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm) - Karayolu nakliyatı ve trafik telematikleri (rttt) - 5,8 ghz endüstriyel, bilimsel,tıbbi (ısm) bondela çalışan veri iletişim cihazları için teknik özellikler ve deney metotları  

tst EN 300674-2-1 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300674-2-1 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300674-2-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300674-2-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik sistemleri (rttt); 5,8 ghz sanayi, bilimsel ve tıbbi (ısm) bandda çalışan tahsisli kısa mesafeli haberleşme (dsrc) gönderme cihazı (500 kbit/s / 250 kbit/s); Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

tst EN 300761 V 1.1.1Elektromanyetik uygunluk ve radyo spektrum unsurları - Demiryolları için otomatik araç tanıma

TS EN 301091-2 V.1.3.2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Kısa menzilli elemanlar - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematiği (RTTT) - 76 GHz - 77 GHz frekans aralığında çalışan radar donanımı - Bölüm 2: R&TTE direktifinin 3.2 maddesindeki temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış EN standardı 1

tst EN 301357 V 1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Cept tarafından tavsiye edilen 863 - 865 mhz frekans bandında çalışan ve interral anten kullanan kablosuz analog geniş bandlı ser devrelerinin deney yöntemleri ve teknik özellikleri

tst EN 301357 V 1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Cept tarafından tavsiye edilen 863 - 865 mhz frekans bandında çalışan ve interral anten kullanan kablosuz analog geniş bandlı ser devrelerinin deney yöntemleri ve teknik özellikleri

TS EN 50065-2-3/A1Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-3: Elektrik dağıtıcıları ve sağlayıcıları tarafından kullanım için tasarlanmış ve 3 khz ilâ 95 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-3/A1Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-3: Elektrik dağıtıcıları ve sağlayıcıları tarafından kullanım için tasarlanmış ve 3 khz ilâ 95 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-1/A1Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-1: Yerleşim, ticarî ve hafif endüstriyel çevrelerde kullanılmak için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığındaki şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

tst EN 50221 Şartlı erişim ve diğer sayısal görüntü yayını kodçözücü uygulamaları için ortak arayüz istekleri"

tst EN 50221 Şartlı erişim ve diğer sayısal görüntü yayını kodçözücü uygulamaları için ortak arayüz istekleri"

TS EN 60958-1 Sayısal ses arayüzü – Bölüm 1: Genel (IEC 60958-1:2008)

TS EN 61300-3-6 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme yöntemleri - Bölüm 3-6: İncelemeler ve ölçmeler - Geri dönüş kaybı

TS EN 50290-2-27:2003/A1:2008/AC Haberleşme kabloları-Bölüm 2-27: Genel tasarım kuralları ve imalat-Halojen içermeyen alev geciktiricili termoplastik kılıf hamurları

TS EN 50411-2-4 Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılan fiber düzenleyiciler ve kutular - Ürün özellikleri - Bölüm 2-4: Sızdırmaz kubbe biçiminde tip 1 fiber ekleme kutuları - S ve a kategorileri için

TS EN 50411-2-4 Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılan fiber düzenleyiciler ve kutular - Ürün özellikleri - Bölüm 2-4: Sızdırmaz kubbe biçiminde tip 1 fiber ekleme kutuları - S ve a kategorileri için

TS EN 60874-1-1 Optik fiberler ve kablolar için bağlayıcılar - Bölüm 1-1: Boş detay özellikleri

TS EN 62149-1 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Performans standardları - Bölüm 1: Genel ve kılavuz

TS EN 50492 Baz istasyolarının yakınında insanın maruz kaldığı elektromanyetik alanın yerinde ölçülmesi için temel standard

TS EN 60793-1-47 Optik fiberler- Bölüm 1-47: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Makro bükülmelerin sebep olduğu kayıplar

TS EN 62369-1 0 ghz ila 300 ghz frekans aralığı boyunca çeşitl uygulamalarda kısa menzilli elemanlardan (srd'ler) üretilen elektromanyetik alanlara insanın maruz kalmasının değerlendirilmesi - Bölüm 1: Elektronik madde arama, radyo frekans tanıma ve benzeri sistemler

TS EN 61968-13 Elektrik tesislerinde uygulamanın bütünleştirilmesi- Dağıtım yönetimi ile ilgili sistem arayüzleri-Bölüm 13:Dağıtım için cım rdf model değşiklik formatı

TS EN 61291-6-1:2008(EN) -Optik yükselteçler-Bölüm 6-1: Arayüzler- Komut dizisi

TS EN 61073-1 Optik fiberler ve kablolar için mekanik eklemeler ve eritme ile yapılmış ekleme koruyucuları - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60794-3-11 Optik fiber kablolar- Bölüm 3-11:Bina dışı kablolar - Kanala doğrudan gömülmüş ve bağlanmış tek modlu fiber optik haberleşme kabloları için ürün özellikleri

TS EN 60728-3 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 3:Koaksiyel kablo şebekeleri için aktif , geniş bantlı cihazlar

TS EN 62684 Veri etkili mobil telefonlar ile kullanılması amaçlanan genel dış şehir şebeke beslemesinin (EPS)birlikte çalışılabilirlik özellikleri

TS EN 61291-4 Optik yükselteçler - Bölüm 4: Çok kanallı uygulamalar - Performans özellik şablonu

TS EN 50360/A1 İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara (300 MHz-3 GHz) ilişkin temel sınırlamalar ile seyyar telefonların uygunluğunu gösteren ürün standardı

TS EN 50360/A1 İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlara (300 MHz-3 GHz) ilişkin temel sınırlamalar ile seyyar telefonların uygunluğunu gösteren ürün standardı

TS EN 61274-1-1 Fiber optik adaptörler- Bölüm 1-1: Boş detay özellikleri

TS EN 61314-1-1 Fiber optik dağıtım elemanı - Bölüm 1-1: Boş detay özellik standardı

TS EN 62041 Güç transformatörleri, güç kaynakları, reaktörler ve benzeri ürünler - EMU özellikleri

TS EN 61935-2 Genel kablolama sistemleri - ISO/IEC 11801'ye uygun dengeli haberleşme kablolama işleminin deneyi

TS EN 50083-2 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 2: Cihaz için elektromanyetik uyumluluk

TS EN 50065-2-2/A1Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 61290-1-2 Fiber optik yükselteçler-Temel özellikler standardı - Bölüm 1-2: Kazanç parametreleri için deney metotları - Elektriksel spektrum analizörü

TS EN 50441-1 Kablolar - Konutlarda bina içi haberleşme tesisleri için - Bölüm 1: Ekransız kablolar - Derece 1

TS EN 50441-2 Kablolar - Konutlarda bina içi haberleşme tesisleri için - Bölüm 2: Ekranlı kablolar - Derece 1

TS EN 60874-1 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar - Optik fiberler ve kablolar için bağlayıcılar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61300-3-39:2012(EN) Fiber optik ara -Bağlantı cihazları ve pasif elemanlar- Temel deney ve ölçme yöntemleri- Bölüm 3-39: Deneyler ve ölçmeler -Pc tipi optik konnektör için referans fiş seçimi

TS EN 50411-3-3:2011(EN) Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılan fiber düzenleyiciler ve kutular - Ürün özellikleri - Bölüm 3-3: Tek modlu fiber optik ergitme birleştirme koruyucuları

TS EN 61000-3-12:2011(EN) Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 3-12: Sınır değerler - Faz başınan 16 a ve 75 a giriş akımlı alçak gerilim sistemlerine bağlanan cihazın neden olduğu harmonik akımlar için sınır değerler

TS EN 61300-3-28 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 3-28: Muayene ve ölçmeler; Geçiş kaybı

TS EN 61850-9-2 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 9-2: Özel haberleşme hizmet eşleştirmesi (scsm); Iso/ıec 8802-3 üzerinden örneklenen değerler

TS EN 301091 V 1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Karayolu taşımacılığı ve trafik telematiği (RTTT) - 76 GHz - 77 GHz frekans aralığında çalışan radar donanımı ile ilgili teknik karakteristikler ve deney yöntemleri

TS EN 300422-2 V1.3.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - 25 mhz ila 3 ghz frekans bölgesinde kablosuz mikrofonlar için teknik karakteristikler ve deney metodları

TS EN 300433-2 V1.3.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kara seyyar hizmeti-Çift yan band (dsb) ve/veya tek yan band (ssb) genlik modülasyonlu halk bandı radyo cihazı-Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300676-2 V1.5.1(EN) Genlik modülasyonu kullanarak vhf hava mobil hizmet alıcıları ve zemin tabanlı vhf el, mobil ve sabit radyo vericileri; Bölüm 2: Madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en r & tte direktifinin

TS EN 301444 V1.2.1(EN) Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan 1.5 ghz ve 1.6 ghz frekans bandlarında çalışan, ses ve/veya veri iletişimi sağlayan kara seyyar uydu yer istasyonları (lmes) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301489-23 V1.5.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı; Bölüm 23: Imt-2000 cdma doğrudan yayılmalı (utra) baz istasyonu (bs) radyoları, tekrarlayıcıları ve yardımcı cihazları için özel şartlar

TS EN 301908-1 V5.2.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (erm); Imt 2000 üçüncü nesil hücre şebekesi üretimi için kullanıcı cihazı (ue), tekrarlayıcılar ve ana istasyonlar (bs); Bölüm 1: R ve tte direktifi paragraf 3.2'deki temel özellikleri kapsayan ımt 2000 giriş ve ortak özellikleri için harmonize edilmiş en

TS EN 301908-4 V5.2.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue) bölüm 4: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan ımt-2000 cdma çok taşıyıcılı (cdma2000) (ue) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301908-4 V5.2.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue) bölüm 4: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan ımt-2000 cdma çok taşıyıcılı (cdma2000) (ue) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301908-5 V5.2.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue) bölüm 5: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan ımt-2000 cdma çok taşıyıcılı (cdma2000) (bs) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301908-5 V5.2.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Imt-2000 üçüncü kuşak hücresel şebekeler için tekrarlayıcılar ve kullanıcı cihazı (ue) bölüm 5: Rtte direktifinin madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan ımt-2000 cdma çok taşıyıcılı (cdma2000) (bs) için uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301908-13 V5.2.1 Imt hücresel ağlar; R & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı;Bölüm 13: Karasal telsiz erişim evrensel gelişimi (e-Ultra) kullanıcı donanımı (ue)

TS EN 301908-13 V5.2.1 Imt hücresel ağlar; R & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı;Bölüm 13: Karasal telsiz erişim evrensel gelişimi (e-Ultra) kullanıcı donanımı (ue)

TS EN 301908-19 V5.2.1 Imt hücresel ağlar; Uyumlaştırılmış enstandardı, r & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan; Bölüm 19: Ofdma tdd wman (mobile wimax) tdd kullanıcı donanımı (ue)

TS EN 301908-20 V5.2.1(EN) Imt hücresel ağlar; Uyumlaştırılmış en standardı, r & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan; Bölüm 20: Ofdma tdd wman (mobile wimax) tdd baz istasyonları (bs)

TS EN 301908-21 V5.2.1(EN) Imt hücresel ağlar; Uyumlaştırılmış en standardı r & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan; Bölüm 21: Ofdma tdd wman (mobile wimax) fdd kullanıcı donanımı (ue

TS EN 302208-2 V1.4.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);2 w'a kadar güç seviyelerinde 865 mhz - 868 mhz bandında çalışan radyo tanımlama cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302858-2 V1.2.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Karayolu taşımacılığı ve trafik telematik (rttt); Otomotiv uygulamaları için 24,25 ghz frekans aralığı için 24,05 ghz kısa menzilli radar cihazı;Bölüm 2: R & tte direktifi madde 3.2 şartlarını kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302885-2 V1.1.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Taşınabilir çok yüksek frekans (vhf) entegre el d sınıfı dsc vhf bantlarında çalışan deniz mobil hizmeti için telsiz ekipmanları;Bölüm 2:R & tte direktifi madde 3.2 şartlarını kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302885-3 V1.1.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Taşınabilir çok yüksek frekans (vhf) entegre el d sınıfı dsc vhf bantlarında çalışan deniz mobil hizmeti için telsiz ekipmanları;Bölüm 2:R & tte direktifi madde 3.3 (e) şartlarını kapsayan uyumlaştırılmış en standardı2

TS EN 305550-2 V1.1.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd);246 ghz frekans aralığında 40 ghz kullanılacak radyo cihazı;Bölüm 2:R & tte direktifi madde 3.2 şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 55017 Pasif EMU süzme cihazlarının bastırma özelliklerini ölçme metotları

TS EN 61000-4-25/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) bölüm 4-25: Deney ve ölçme teknikleri - Cihazlar ve sistemler için atmosfer dışında oluşturulan elektromanyetik darbelere (hemp) karşı bağışıklık deney metotları

TS EN 61755-3-6/A1 Fiber optik bağlayıcı optik ara yüzleri- Bölüm 3-5: Optik ara yüz - Malzemeyi saran fiber olarak cu-Ni alaşımı tek modlu fiber kullanan, 2,5 mm ve 1,25 mm çaplı silindirik 8 derece açılı pc kompozit demir başlığı

TS EN 61300-3-33:2012(EN) Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif devre bileşenleri - Temel deneyler ve ölçme işlemleri - Bölüm 3 - 33: Deneme ve ölçümler - İt/ çek mekanizmalı başlığa uygulanan çekme kuvveti

TS EN 50411-2-8 Optik fiber iletişimde kullanılan fiber yönlendiriciler ve kutular-Ürün özellikleri-Bölüm 2-8:Micro kanal bağlayıcılar hava üflenmiş optik fiberler, tip 1 05.06.2012 33.180.20

TS EN 50516-1-1 Fiber optik kontrol ve haberleşme sistemlerinde kullanılacak sanayi konnektör setleri ve ara bağlantı bileşenleri-Mamul özelliği-Bölüm 1-1: IEC 61753-3'deki kategori ı (endüstriyel çevreler)'e karşılık gelen, EN 60793-2-10 kategori a1a ve a1b çoklu mod f

TS EN 50516-2-1 Fiber optik kontrol ve haberleşme sistemlerinde kullanılacak sanayi konnektör setleri ve ara bağlantı bileşenleri-Mamul özelliği-Bölüm 1-1: Tip ODVA PC endüstri terminalleri EN 60793-2-10'daki kategori A1a ve A1b modlu fiberlerin IEC 50173-1 ve IEC 61753-1-3'de belirtilen kategori I (endüstriyel çevreler)'e karşılık gelen gereksinimleri

TS EN 50516-2-1 Fiber optik kontrol ve haberleşme sistemlerinde kullanılacak sanayi konnektör setleri ve ara bağlantı bileşenleri-Mamul özelliği-Bölüm 1-1: Tip ODVA PC endüstri terminalleri EN 60793-2-10'daki kategori A1a ve A1b modlu fiberlerin IEC 50173-1 ve IEC 61753-1-3'de belirtilen kategori I (endüstriyel çevreler)'e karşılık gelen gereksinimleri

TS EN 50516-2-1 Fiber optik kontrol ve haberleşme sistemlerinde kullanılacak sanayi konnektör setleri ve ara bağlantı bileşenleri-Mamul özelliği-Bölüm 1-1: Tip ODVA PC endüstri terminalleri EN 60793-2-10'daki kategori A1a ve A1b modlu fiberlerin IEC 50173-1 ve IEC 61753-1-3'de belirtilen kategori I (endüstriyel çevreler)'e karşılık gelen gereksinimleri

TS EN 61300-3-7 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif devre bileşenleri - Temel deneyler ve ölçme işlemleri - Bölüm 3 - 7: Deneme ve ölçümler; Zayıflamaya bağlı dalga boyu ve geri dönüş kaybı

TS EN 61169-14 Radyo frekans bağlayıcıları - Vida ile kuple edilen dış iletkenin iç çapı 12 mm olan rf eş eksenli bağlayıcılar - Karakteristik empedansı 75 ohm (tip 3,5/12)

TS EN 50411-2-3 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak fiber derleyicileri ve muhafazaları - Ürün özellikleri - Bölüm 2-3: Kategori s & a için sızdırmaz iç hat fiber birleştirme muhafazaları tip 1

TS EN 61300-3-34 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 3-28: Muayene ve ölçmeler; Rastgele eşleştirilmiş bağlayıcılarda zayıflama

TS EN 50443 Yüksek gerilim a.a.elektrik cer sistemleri ve/veya yüksek gerilim a.a. güç tedarik sistemleriyle boru hatlarında oluşan elektromanyetik girişim etkileri

TS EN 50377-16-1:2011(EN) Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellikleri - Bölüm 16-1:Titanyum bileşimli ferrül kategori c olan ıec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiberde simpleks sonlandırılmış type l

TS EN 50411-2-2 Fiber optik sistemlerde kullanılan fiber düzenleyiciler ve muhafazaları-Ürün spesifikasyonu- Bölüm 2-2: S ve a kategorisi için sızdırmaz fiber ek mahfaza tipi 1

TS EN 50132-5-3 Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için cctv gözetim sistemleri - 5-3 bölüm: Video iletim - Analog ve dijital video aktarımı

TS EN 50132-5-2 Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-2: IP video iletim protokolleri

TS EN 16031 Ayarlanabilir teleskopik alüminyum dikmeler -Mamul özellikleri, tasarım, hesaplamayla ve deneyle değerlendirme

TS EN 50132-5-1 Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için cctv sistemleri - Bölüm 5-1: Video iletim - Genel video iletimi performans gereksinimlerini

TS EN 61314-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik yelpaze çıkışlı elemanlar - Bölüm 1: Genel özellikler

tst EN 60730-1 Otomatik kontrol düzenleri - Elektrikli - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan bölüm 1 : Genel kurallar

TS EN 61753-087-6 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı - Bölüm 087-6: Kategori o için bağlayıcısız tek modlu çift yönlü kaynağa doğru 1310 nm lik ve yüke doğru 1490 nm lik wwdm elemanları - Kontrol edilmeyen ortam

TS EN 62149-7 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Performans standardları - Bölüm 7: 1310 nm lik münferit dikey boşluk yüzeyiden yayınım yapan laser elemanları

TS EN 60244-15 Radyo vericileri için ölçme metotları - Bölüm 15: Ses yayını için genlik modülasyonlu vericiler

TS EN 61000-4-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) – Bölüm 4-2: Deneyler ve ölçme teknikleri – Elektrostatik boşalma bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-25:2002/A1 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-25: Deney ve ölçme teknikleri - Cihazlar ve sistemler için atmosfer dışında oluşturulan elektromanyetik darbelere (HEMP) karşı bağışıklık deney metotları

TS EN 50293 Elektromanyetik uyumluluk-Yol trafik işaret sistemleri-Ürün standardı

TS EN 61300-2-33 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm: 2-33: Deneyler - Fiber optik mekanik eklentilerin, fiber yönetim sistemlerinin ve kutularının monatjı ve demontajı

TS EN 61937-1:2007/A1 Sayısal ses - IEC 60958'i uygulayan doğrusal olmayan PCM kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 1: Genel

TS EN 50288-8 Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolda kullanılan çok elemanlı metalik kablolar -Bölüm 8 : 2 MHz'e kadar karakterize tip 1 kablolar için kurallar

TS EN 50400:2006/A1 Servise konduğunda, radyo frekanslı elektomanyetik alanlara maruz kalan halkla ilgili referans seviyelerinde veya temel kısıtlamalarla telsiz haberleşme şebekelerinde kullanıması için öngörülen (110 MHz - 40 GHz) radyo iletimi amacıyla kullanılan sabit donanımın uygunluğunu gösteren temel standard

TS EN 60794-1-23 Optik fiber kablolar - Bölüm 1-23: Genel özellikler - Temel optik kablo deney işlemleri - Kablo elemanı deney metodları

TS EN 61753-061-2 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı - Bölüm 061-2: Kategori C için bağlayıcısız tek-modlu kısa fiber optik izolatörleri - Kontrollü ortam

TS EN 300386 V1.6.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Telekomünikasyon şebeke cihazları; Elektromanyetik uyumluluk

TS EN 300220-2 V2.4.1 Elektromanyetik Uyumluluk Ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) - Kısa Erişimli Cihazlar (SRD) - 500 mW' a Kadar Olan Güç Seviyelerine Ulaşabilen Ve 25 MHz İle 1000 MHz Frekans Aralığında Çalışan Radyo Cihazları - Bölüm 2: Uygunluk Maksatlarını Amaçlayan Ek Parametreler

TS EN 300220-2 V2.4.1 Elektromanyetik Uyumluluk Ve Radyo Spektrum Konuları (ERM) - Kısa Erişimli Cihazlar (SRD) - 500 mW' a Kadar Olan Güç Seviyelerine Ulaşabilen Ve 25 MHz İle 1000 MHz Frekans Aralığında Çalışan Radyo Cihazları - Bölüm 2: Uygunluk Maksatlarını Amaçlayan Ek Parametreler

TS EN 300328 V1.8.1(EN) Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Geniş Bandlı İletim Sistemleri; Yaygın Spektrum Modülasyon Tekniğini Kullanan ve 2,4 GHz ISM Bandında Çalışan Veri İletim Cihazı; Bölüm 2:R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

TS EN 301489-17 V2.2.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Radyo cihazı için elekttromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 17: 2,4 GHz geniş bandlı transmisyon sistemleri, 5 GHz yüksek performanslı RLAN cihazı ve 5,8 GHz geniş bandlı veri iletme sistemleri için özel şartlar

TS EN 301559-2 V1.1.2(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM) - Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMU) standardı; Bölüm 27: 2483,5 Mhz ve 2500 Mhz bandı arasında çalışan çok düşük güçlü aktif tıbbi implantlar R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

TS EN 301843-1 V1.3.1(EN) Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Denizcilikte Kullanılan Radyo Cihazları ve Servisleri İçin Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Standardı; Bölüm 1:Ortak Teknik Özellikler

TS EN 302288-2 V1.6.1(EN) Elektromanyetik uyumluluk ve Radyospektrum konuları (ERM);Kısa mesafe cihazlar; Karayolu ulaştırma ve trafik telematik (RTTT); 24 GHz aralığında çalışan kısa mesafe radar cihazı R ve TTE direktifi paragraf 3.2'deki temel ozellikleri kapsayan harmonize edilmis EN

tst EN 61169-2 Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 2:Bölüm özellikleri standardı 9,52 tipinde radyo-Frekans eşeksenel bağlayıcılar (ıec 61169-2:2001)  

tst EN 50121-5/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı  

tst EN 50121-5 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı

tst EN 50121-3-1/AC Demiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-1: Demiryolu taşıtları-Tren ve komple taşıt

tst EN 50121-3-2/AC Demiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-2: Demiryolu taşıtları-Cihazlar

tst EN 50121-4 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı

tst En 50121-4/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı

TS EN 50239/AC Demiryolu uygulamaları- Yük trafiği için cer taşıtının radyo ile uzaktan kumanda sistemi

TS EN 61757-1 Optik lif algılayıcılar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50132-7 Alarm sistemleri- Güvenlik uygulamalarında kullanılan CCTV izleme sistemleri- Bölüm 7: Uygulama kılavuzu

TS EN 61000-6- 3/A1/AC Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

TS EN 61291-1 Optik yükselteçler - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61754-20 Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 20: Lc tipi konektör ailesi

TS EN 61000-4-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - bölüm 4-4: Deney ve ölçme teknikleri - elektriksel hızlı geçici rejime / anî darbeye karşı bağışıklık deneyi

TS EN 61300-2-10 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri bölüm 2-10: Deneyler-Ezilmeye karşı dayanıklılık

TS EN 61280-2-2 Fiber optik iletişim alt sistemi deney işlemleri - bölüm 2-2: Sayısal sistemler - Optik göz deseni, dalga biçimi ve sönme oranı ölçülmesi

TS EN 50132-5-1/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-1: Video iletim - Genel video iletimi performans gereksinimlerini

TS EN 50132-5-2/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-2: IP video iletim protokolleri

TS EN 61754-28 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 28: LF3 tipi konektör ailesi

TS EN 50516-1-1/AC Fiber optik kontrol ve haberleşme sistemlerinde kullanılacak sanayi konnektör setleri ve ara bağlantı bileşenleri-Mamul özelliği-Bölüm 1-1: IEC/PAS 61753-1-3'deki kategori ı (endüstriyel çevreler)'e karşılık gelen, EN 60793-2-10 kategori A1a ve A1b çoklu mod f

TS EN 50289-4-16 Kablolar-Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler- Çevresel deney metotları -Bölüm 4-16: Yangın koşullarında devre bütünlüğünün korunması

TS EN 50173-4/A2 Bilgi teknolojisi -Genel kablolama sistemleri - Bölüm 4 : Evler

TS EN 50173-5/A2 Bilgi teknolojisi - Genel kablolama sistemleri-Bölüm 5 :Veri merkezleri

TS EN 61754-20-100 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 20-100:IEC 61076-3-106 ile ilgili koruyucu muhafazalar ile LC bağlantı için arayüz standardı

TS EN 62037-1 Pasif RF ve mikrodalga cihazlar,intermodülasyon seviye ölçümleri-Bölüm 1:Genel kurallar ve ölçme yöntemleri

TS EN 50288-10-1 Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar - Bölüm 10-1: 500 Hz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı - Yatay ve bina ana omurga kabloları

TS EN 60794-4-20 Fiber optik kablolar - Bölüm 4-20: elektrik hatları boyunca Hava optik kablolar - ADSS için Aile özellikleri (Tüm Dielektrik Kendi Desteklenen) optik kablolar

TS ISO 8061 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi

TS ISO 8061/A1 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi - Tadil 1

TS EN 60793-1-54 Optik fiberler - bölüm 1-54: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Gama ışıması

tst EN 61169-2 Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 2:Bölüm özellikleri standardı 9,52 tipinde radyo-Frekans eşeksenel bağlayıcılar (ıec 61169-2:2001)

tst EN 50121-5/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı

tst EN 50121-5 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı

tst EN 50121-3-1/AC Demiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-1: Demiryolu taşıtları-Tren ve komple taşıt

tst EN 50121-3-2/AC Demiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-2: Demiryolu taşıtları-Cihazlar

tst EN 50121-4  Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı

tst En 50121-4/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı

TS EN 50239/AC Demiryolu uygulamaları- Yük trafiği için cer taşıtının radyo ile uzaktan kumanda sistemi

TS EN 61757-1 Optik lif algılayıcılar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50132-7 Alarm sistemleri- Güvenlik uygulamalarında kullanılan CCTV izleme sistemleri- Bölüm 7: Uygulama kılavuzu

TS EN 61000-6-3/A1/AC Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

TS EN 61291-1 Optik yükselteçler - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61754-20 Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 20: Lc tipi konektör ailesi

TS EN 61000-4-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - bölüm 4-4: Deney ve ölçme teknikleri - elektriksel hızlı geçici rejime / anî darbeye karşı bağışıklık deneyi

TS EN 61300-2-10 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri bölüm 2-10: Deneyler-Ezilmeye karşı dayanıklılık

TS EN 61280-2-2 Fiber optik iletişim alt sistemi deney işlemleri - bölüm 2-2: Sayısal sistemler - Optik göz deseni, dalga biçimi ve sönme oranı ölçülmesi

TS EN 50132-5-1/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-1: Video iletim - Genel video iletimi performans gereksinimlerini

TS EN 50132-5-2/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-2: IP video iletim protokolleri

TS EN 61754-28 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 28: LF3 tipi konektör ailesi

TS EN 50516-1-1/AC Fiber optik kontrol ve haberleşme sistemlerinde kullanılacak sanayi konnektör setleri ve ara bağlantı bileşenleri-Mamul özelliği-Bölüm 1-1: IEC/PAS 61753-1-3'deki kategori ı (endüstriyel çevreler)'e karşılık gelen, EN 60793-2-10 kategori A1a ve A1b çoklu mod f

TS EN 50289-4-16 Kablolar-Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler- Çevresel deney metotları -Bölüm 4-16: Yangın koşullarında devre bütünlüğünün korunması

TS EN 50173-4/A2 Bilgi teknolojisi -Genel kablolama sistemleri - Bölüm 4 : Evler

TS EN 50173-5/A2 Bilgi teknolojisi - Genel kablolama sistemleri-Bölüm 5 :Veri merkezleri

TS EN 61754-20-100 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 20-100:IEC 61076-3-106 ile ilgili koruyucu muhafazalar ile LC bağlantı için arayüz standardı

TS EN 62037-1 Pasif RF ve mikrodalga cihazlar,intermodülasyon seviye ölçümleri-Bölüm 1:Genel kurallar ve ölçme yöntemleri

TS EN 61169-47 Radyo frekans konnektörleri -Bölüm 47:75 ohm kablo şebekelerinde kullanılan radyofrekans eş eksenli konektörler için bölüm özellikleri

TS EN 50288-9-1 Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 9-1:1000 MHz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı-Yatay ve bina kabloları.

TS EN 50288-11-1 Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 11-1:500 MHz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı-Yatay ve bina kabloları.

TS EN 50117-2-5/ACEş eksenli kablolar - Bölüm 2-5: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 3000 mhz'de çalışan sistemler için bina dışı iniş kabloları

TS EN 61754-26 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 26: SF tipi konektör ailesi

TS EN 62150-3 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3:Optik kaplar ve alıcı-verici arayüzler mekanik rahatsızlık neden olduğu optik güç değişimi

TS EN 60794-1-22 Fiber optik kablolar - Bölüm 1-22: Genel özellikleri - Temel optik kablo test prosedürleri - Çevre test yöntemleri

TS EN 60794-2-11 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-11: Kapalı fiber optik kablolar - kablolama tesislerinde kullanılmak üzere simpleks ve dubleks kablolar için ayrıntılı özellikleri

TS EN 60794-2-21 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-21: Kapalı fiber optik kablolar - kablolama tesislerinde kullanılmak üzere çoklu fiber optik dağıtım kabloları Ayrıntılı özellikleri

TS EN 50411-3-1:2012 Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere Fiber organizatörleri ve kapakları - Ürün özellikleri - 3-1 Bölüm: Fiber yönetim sistemi, ek duvar kutusu, kategori C & G için  

TS EN 50411-3-1/AC Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere Fiber organizatörleri ve kapakları - Ürün özellikleri - 3-1 Bölüm: Fiber yönetim sistemi, ek duvar kutusu, kategori C & G için

TS EN 61754-29 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik bağlayıcı arayüzü-Bölüm 29: BLINK tipi bağlayıcı serisi

TS EN 50288-10-1 Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar - Bölüm 10-1: 500 Hz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı - Yatay ve bina ana omurga kabloları

TS EN 60794-4-20 Fiber optik kablolar - Bölüm 4-20: elektrik hatları boyunca Hava optik kablolar - ADSS için Aile özellikleri (Tüm Dielektrik Kendi Desteklenen) optik kablolar

TS ISO 8061 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi

TS ISO 8061/A1 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi - Tadil 1

TS EN 60793-1-54 Optik fiberler - bölüm 1-54: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Gama ışıması

tst EN 61169-2 Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 2:Bölüm özellikleri standardı 9,52 tipinde radyo-Frekans eşeksenel bağlayıcılar (ıec 61169-2:2001)

tst EN 50121-5/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı  

tst EN 50121-5 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı

tst EN 50121-3-1/AC Demiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-1: Demiryolu taşıtları-Tren ve komple taşıt

tst EN 50121-3-2/AC Demiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-2: Demiryolu taşıtları-Cihazlar  

tst EN 50121-4 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı

tst En 50121-4/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı  

TS EN 50239/AC Demiryolu uygulamaları- Yük trafiği için cer taşıtının radyo ile uzaktan kumanda sistemi

TS EN 61757-1 Optik lif algılayıcılar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50132-7 Alarm sistemleri- Güvenlik uygulamalarında kullanılan CCTV izleme sistemleri- Bölüm 7: Uygulama kılavuzu

TS EN 61000-6-3/A1/AC Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

TS EN 61291-1 Optik yükselteçler - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61754-20 Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 20: Lc tipi konektör ailesi

TS EN 61000-4-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - bölüm 4-4: Deney ve ölçme teknikleri - elektriksel hızlı geçici rejime / anî darbeye karşı bağışıklık deneyi

TS EN 61300-2-10 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri bölüm 2-10: Deneyler-Ezilmeye karşı dayanıklılık

TS EN 61280-2-2 Fiber optik iletişim alt sistemi deney işlemleri - bölüm 2-2: Sayısal sistemler - Optik göz deseni, dalga biçimi ve sönme oranı ölçülmesi

TS EN 50132-5-1/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-1: Video iletim - Genel video iletimi performans gereksinimlerini

TS EN 50132-5-2/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-2: IP video iletim protokolleri

TS EN 61754-28 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 28: LF3 tipi konektör ailesi

TS EN 50516-1-1/AC Fiber optik kontrol ve haberleşme sistemlerinde kullanılacak sanayi konnektör setleri ve ara bağlantı bileşenleri-Mamul özelliği-Bölüm 1-1: IEC/PAS 61753-1-3'deki kategori ı (endüstriyel çevreler)'e karşılık gelen, EN 60793-2-10 kategori A1a ve A1b çoklu mod f

TS EN 50289-4-16 Kablolar-Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler- Çevresel deney metotları -Bölüm 4-16: Yangın koşullarında devre bütünlüğünün korunması

TS EN 50173-4/A2 Bilgi teknolojisi -Genel kablolama sistemleri - Bölüm 4 : Evler

TS EN 50173-5/A2 Bilgi teknolojisi - Genel kablolama sistemleri-Bölüm 5 :Veri merkezleri

TS EN 61754-20-100 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 20-100:IEC 61076-3-106 ile ilgili koruyucu muhafazalar ile LC bağlantı için arayüz standardı

TS EN 62037-1 Pasif RF ve mikrodalga cihazlar,intermodülasyon seviye ölçümleri-Bölüm 1:Genel kurallar ve ölçme yöntemleri

TS EN 61169-470 Radyo frekans konnektörleri -Bölüm 47:75 ohm kablo şebekelerinde kullanılan radyofrekans eş eksenli konektörler için bölüm özellikleri

TS EN 50288-9-1 Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 9-1:1000 MHz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı-Yatay ve bina kabloları.

TS EN 50288-11-1 Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 11-1:500 MHz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı-Yatay ve bina kabloları.

TS EN 50117-2-5/AC Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-5: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 3000 mhz'de çalışan sistemler için bina dışı iniş kabloları

TS EN 61754-26 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 26: SF tipi konektör ailesi

TS EN 62150-3 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3:Optik kaplar ve alıcı-verici arayüzler mekanik rahatsızlık neden olduğu optik güç değişimi

TS EN 60794-1-22 Fiber optik kablolar - Bölüm 1-22: Genel özellikleri - Temel optik kablo test prosedürleri - Çevre test yöntemleri

TS EN 60794-2-11 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-11: Kapalı fiber optik kablolar - kablolama tesislerinde kullanılmak üzere simpleks ve dubleks kablolar için ayrıntılı özellikleri

TS EN 60794-2-21 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-21: Kapalı fiber optik kablolar - kablolama tesislerinde kullanılmak üzere çoklu fiber optik dağıtım kabloları Ayrıntılı özellikleri

TS EN 50411-3-1:2012 Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere Fiber organizatörleri ve kapakları - Ürün özellikleri - 3-1 Bölüm: Fiber yönetim sistemi, ek duvar kutusu, kategori C & G için

TS EN 50411-3-1/AC Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere Fiber organizatörleri ve kapakları - Ürün özellikleri - 3-1 Bölüm: Fiber yönetim sistemi, ek duvar kutusu, kategori C & G için

TS EN 61754-29 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik bağlayıcı arayüzü-Bölüm 29: BLINK tipi bağlayıcı serisi

TS EN 50288-10-1 Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar - Bölüm 10-1: 500 Hz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı - Yatay ve bina ana omurga kabloları

TS EN 60794-4-20 Fiber optik kablolar - Bölüm 4-20: elektrik hatları boyunca Hava optik kablolar - ADSS için Aile özellikleri (Tüm Dielektrik Kendi Desteklenen) optik kablolar

TS ISO 8061 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi

TS ISO 8061/A1 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi - Tadil 1

TS EN 60793-1-54 Optik fiberler - bölüm 1-54: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Gama ışıması

tst EN 61169-2 Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 2:Bölüm özellikleri standardı 9,52 tipinde radyo-Frekans eşeksenel bağlayıcılar (ıec 61169-2:2001)

tst EN 50121-5/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı  

tst EN 50121-5 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı  

tst EN 50121-3-1/AC Demiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-1: Demiryolu taşıtları-Tren ve komple taşıt

tst EN 50121-3-2/AC Demiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-2: Demiryolu taşıtları-Cihazlar

tst EN 50121-4 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı

tst En 50121-4/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı

TS EN 50239/AC Demiryolu uygulamaları- Yük trafiği için cer taşıtının radyo ile uzaktan kumanda sistemi

TS EN 61757-1 Optik lif algılayıcılar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50132-7 Alarm sistemleri- Güvenlik uygulamalarında kullanılan CCTV izleme sistemleri- Bölüm 7: Uygulama kılavuzu

TS EN 61000-6-3/A1/AC Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

TS EN 61291-1 Optik yükselteçler - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61754-20 Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 20: Lc tipi konektör ailesi

TS EN 61000-4-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - bölüm 4-4: Deney ve ölçme teknikleri - elektriksel hızlı geçici rejime / anî darbeye karşı bağışıklık deneyi

TS EN 61300-2-10 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri bölüm 2-10: Deneyler-Ezilmeye karşı dayanıklılık

TS EN 61280-2-2 Fiber optik iletişim alt sistemi deney işlemleri - bölüm 2-2: Sayısal sistemler - Optik göz deseni, dalga biçimi ve sönme oranı ölçülmesi

TS EN 50132-5-1/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-1: Video iletim - Genel video iletimi performans gereksinimlerini

TS EN 50132-5-2/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-2: IP video iletim protokolleri

TS EN 61754-28 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 28: LF3 tipi konektör ailesi

TS EN 50516-1-1/AC Fiber optik kontrol ve haberleşme sistemlerinde kullanılacak sanayi konnektör setleri ve ara bağlantı bileşenleri-Mamul özelliği-Bölüm 1-1: IEC/PAS 61753-1-3'deki kategori ı (endüstriyel çevreler)'e karşılık gelen, EN 60793-2-10 kategori A1a ve A1b çoklu mod f

TS EN 50289-4-16 Kablolar-Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler- Çevresel deney metotları -Bölüm 4-16: Yangın koşullarında devre bütünlüğünün korunması

TS EN 50173-4/A2 Bilgi teknolojisi -Genel kablolama sistemleri - Bölüm 4 : Evler

TS EN 50173-5/A2 Bilgi teknolojisi - Genel kablolama sistemleri-Bölüm 5 :Veri merkezleri

TS EN 61754-20-100 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 20-100:IEC 61076-3-106 ile ilgili koruyucu muhafazalar ile LC bağlantı için arayüz standardı

TS EN 62037-1 Pasif RF ve mikrodalga cihazlar,intermodülasyon seviye ölçümleri-Bölüm 1:Genel kurallar ve ölçme yöntemleri

TS EN 61169-47 Radyo frekans konnektörleri -Bölüm 47:75 ohm kablo şebekelerinde kullanılan radyofrekans eş eksenli konektörler için bölüm özellikleri

TS EN 50288-9-1 Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 9-1:1000 MHz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı-Yatay ve bina kabloları.

TS EN 50288-11-1 Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 11-1:500 MHz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı-Yatay ve bina kabloları.

TS EN 50117-2-5/AC Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-5: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 3000 mhz'de çalışan sistemler için bina dışı iniş kabloları

TS EN 61754-26 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 26: SF tipi konektör ailesi

TS EN 62150-3 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3:Optik kaplar ve alıcı-verici arayüzler mekanik rahatsızlık neden olduğu optik güç değişimi

TS EN 60794-1-22 Fiber optik kablolar - Bölüm 1-22: Genel özellikleri - Temel optik kablo test prosedürleri - Çevre test yöntemleri

TS EN 60794-2-11 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-11: Kapalı fiber optik kablolar - kablolama tesislerinde kullanılmak üzere simpleks ve dubleks kablolar için ayrıntılı özellikleri

TS EN 60794-2-21 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-21: Kapalı fiber optik kablolar - kablolama tesislerinde kullanılmak üzere çoklu fiber optik dağıtım kabloları Ayrıntılı özellikleri

TS EN 50411-3-1:2012 Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere Fiber organizatörleri ve kapakları - Ürün özellikleri - 3-1 Bölüm: Fiber yönetim sistemi, ek duvar kutusu, kategori C & G için  

TS EN 50411-3-1/AC Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere Fiber organizatörleri ve kapakları - Ürün özellikleri - 3-1 Bölüm: Fiber yönetim sistemi, ek duvar kutusu, kategori C & G için

TS EN 61754-29 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik bağlayıcı arayüzü-Bölüm 29: BLINK tipi bağlayıcı serisi

TS EN 61169-47 Radyo frekans konnektörleri -Bölüm 47:75 ohm kablo şebekelerinde kullanılan radyofrekans eş eksenli konektörler için bölüm özellikleri

TS EN 50288-9-1 Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 9-1:1000 MHz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı-Yatay ve bina kabloları.

TS EN 50288-11-1 Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 11-1:500 MHz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı-Yatay ve bina kabloları.

TS EN 50117-2-5/AC Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-5: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 3000 mhz'de çalışan sistemler için bina dışı iniş kabloları

TS EN 61754-26 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 26: SF tipi konektör ailesi

TS EN 62150-3 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3:Optik kaplar ve alıcı-verici arayüzler mekanik rahatsızlık neden olduğu optik güç değişimi

TS EN 60794-1-22 Fiber optik kablolar - Bölüm 1-22: Genel özellikleri - Temel optik kablo test prosedürleri - Çevre test yöntemleri

TS EN 60794-2-11 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-11: Kapalı fiber optik kablolar - kablolama tesislerinde kullanılmak üzere simpleks ve dubleks kablolar için ayrıntılı özellikleri

TS EN 60794-2-21 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-21: Kapalı fiber optik kablolar - kablolama tesislerinde kullanılmak üzere çoklu fiber optik dağıtım kabloları Ayrıntılı özellikleri

TS EN 50411-3-1:2012 Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere Fiber organizatörleri ve kapakları - Ürün özellikleri - 3-1 Bölüm: Fiber yönetim sistemi, ek duvar kutusu, kategori C & G için

TS EN 50411-3-1/AC Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere Fiber organizatörleri ve kapakları - Ürün özellikleri - 3-1 Bölüm: Fiber yönetim sistemi, ek duvar kutusu, kategori C & G için

TS EN 61754-29 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik bağlayıcı arayüzü-Bölüm 29: BLINK tipi bağlayıcı serisi

TS EN 50288-10-1 Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar - Bölüm 10-1: 500 Hz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı - Yatay ve bina ana omurga kabloları

TS EN 60794-4-20 Fiber optik kablolar - Bölüm 4-20: elektrik hatları boyunca Hava optik kablolar - ADSS için Aile özellikleri (Tüm Dielektrik Kendi Desteklenen) optik kablolar

TS ISO 8061 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi

TS ISO 8061/A1 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi - Tadil 1

TS EN 60793-1-5 Optik fiberler - bölüm 1-54: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Gama ışıması

tst EN 61169-2 Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 2:Bölüm özellikleri standardı 9,52 tipinde radyo-Frekans eşeksenel bağlayıcılar (ıec 61169-2:2001)  

tst EN 50121-5/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı

tst EN 50121-5 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı

tst EN 50121-3-1/AC Demiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-1: Demiryolu taşıtları-Tren ve komple taşıt  

tst EN 50121-3-2/AC Demiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-2: Demiryolu taşıtları-Cihazlar

tst EN 50121-4 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı  

tst En 50121-4/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı

TS EN 61757-1 Optik lif algılayıcılar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50132-7 Alarm sistemleri- Güvenlik uygulamalarında kullanılan CCTV izleme sistemleri- Bölüm 7: Uygulama kılavuzu

TS EN 61000-6-3/A1/AC Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

TS EN 61291-1 Optik yükselteçler - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61754-20 Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 20: Lc tipi konektör ailesi

TS EN 61000-4-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - bölüm 4-4: Deney ve ölçme teknikleri - elektriksel hızlı geçici rejime / anî darbeye karşı bağışıklık deneyi

TS EN 61300-2-10 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri bölüm 2-10: Deneyler-Ezilmeye karşı dayanıklılık

TS EN 50516-1-1/AC Fiber optik kontrol ve haberleşme sistemlerinde kullanılacak sanayi konnektör setleri ve ara bağlantı bileşenleri-Mamul özelliği-Bölüm 1-1: IEC/PAS 61753-1-3'deki kategori ı (endüstriyel çevreler)'e karşılık gelen, EN 60793-2-10 kategori A1a ve A1b çoklu mod f

TS EN 50289-4-16 Kablolar-Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler- Çevresel deney metotları -Bölüm 4-16: Yangın koşullarında devre bütünlüğünün korunması

TS EN 50173-4/A2 Bilgi teknolojisi -Genel kablolama sistemleri - Bölüm 4 : Evler

TS EN 50173-5/A2 Bilgi teknolojisi - Genel kablolama sistemleri-Bölüm 5 :Veri merkezleri

TS EN 61754-20-100 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 20-100:IEC 61076-3-106 ile ilgili koruyucu muhafazalar ile LC bağlantı için arayüz standardı

TS EN 62037-1 Pasif RF ve mikrodalga cihazlar,intermodülasyon seviye ölçümleri-Bölüm 1:Genel kurallar ve ölçme yöntemleri

TS EN 61169-47 Radyo frekans konnektörleri -Bölüm 47:75 ohm kablo şebekelerinde kullanılan radyofrekans eş eksenli konektörler için bölüm özellikleri

TS EN 50288-9-1 Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 9-1:1000 MHz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı-Yatay ve bina kabloları.

TS EN 50288-11-1 Kablolar-analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar-Bölüm 11-1:500 MHz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı-Yatay ve bina kabloları.

TS EN 50117-2-5/AC Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-5: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 3000 mhz'de çalışan sistemler için bina dışı iniş kabloları

TS EN 61754-26 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 26: SF tipi konektör ailesi

TS EN 62150-3 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3:Optik kaplar ve alıcı-verici arayüzler mekanik rahatsızlık neden olduğu optik güç değişimi

TS EN 60794-1-22F iber optik kablolar - Bölüm 1-22: Genel özellikleri - Temel optik kablo test prosedürleri - Çevre test yöntemleri

TS EN 60794-2-11 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-11: Kapalı fiber optik kablolar - kablolama tesislerinde kullanılmak üzere simpleks ve dubleks kablolar için ayrıntılı özellikleri

TS EN 60794-2-21 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-21: Kapalı fiber optik kablolar - kablolama tesislerinde kullanılmak üzere çoklu fiber optik dağıtım kabloları Ayrıntılı özellikleri

TS EN 50411-3-1:2012 Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere Fiber organizatörleri ve kapakları - Ürün özellikleri - 3-1 Bölüm: Fiber yönetim sistemi, ek duvar kutusu, kategori C & G için  

TS EN 50411-3-1/AC Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere Fiber organizatörleri ve kapakları - Ürün özellikleri - 3-1 Bölüm: Fiber yönetim sistemi, ek duvar kutusu, kategori C & G için

TS EN 61754-29 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik bağlayıcı arayüzü-Bölüm 29: BLINK tipi bağlayıcı serisi

TS EN 50288-10-1 Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar - Bölüm 10-1: 500 Hz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı - Yatay ve bina ana omurga kabloları

TS EN 60794-4-20 Fiber optik kablolar - Bölüm 4-20: elektrik hatları boyunca Hava optik kablolar - ADSS için Aile özellikleri (Tüm Dielektrik Kendi Desteklenen) optik kablolar

TS ISO 8061 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi

TS ISO 8061/A1 Alp kayak bağlamaları - sürüm tork değerleri seçimi - Tadil 1

TS EN 60793-1-54 Optik fiberler - bölüm 1-54: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Gama ışıması

tst EN 61169-2 Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 2:Bölüm özellikleri standardı 9,52 tipinde radyo-Frekans eşeksenel bağlayıcılar (ıec 61169-2:2001)

tst EN 50121-5/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı

tst EN 50121-5 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 5: Sabit güç kaynağı kurulumlerının ve cihazlarının yayılımı ve bağışıklığı

tst EN 50121-3-1/AC Demiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-1: Demiryolu taşıtları-Tren ve komple taşıt

tst EN 50121-3-2/AC Demiryolu uygulamaları-Elektromanyetik uyumluluk bölüm 3-2: Demiryolu taşıtları-Cihazlar

tst EN 50121-4 Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı  

tst En 50121-4/AC Demiryolu uygulamaları - Elektromanyetik uyumluluk - Bölüm 4: İşaretleşme ve telekomünikasyon cihazlarının yayımı ve bağışıklığı

TS EN 50239/AC Demiryolu uygulamaları- Yük trafiği için cer taşıtının radyo ile uzaktan kumanda sistemi

TS EN 61757-1 Optik lif algılayıcılar - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 50132-7 Alarm sistemleri- Güvenlik uygulamalarında kullanılan CCTV izleme sistemleri- Bölüm 7: Uygulama kılavuzu

TS EN 61000-6-3/A1/AC Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

TS EN 61291-1 Optik yükselteçler - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61754-20 Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 20: Lc tipi konektör ailesi

TS EN 61000-4-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - bölüm 4-4: Deney ve ölçme teknikleri - elektriksel hızlı geçici rejime / anî darbeye karşı bağışıklık deneyi

TS EN 61300-2-10 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri bölüm 2-10: Deneyler-Ezilmeye karşı dayanıklılık

TS EN 61280-2-2 Fiber optik iletişim alt sistemi deney işlemleri - bölüm 2-2: Sayısal sistemler - Optik göz deseni, dalga biçimi ve sönme oranı ölçülmesi

TS EN 50132-5-1/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-1: Video iletim - Genel video iletimi performans gereksinimlerini

TS EN 50132-5-2/AC Alarm sistemleri - Güvenlik uygulamalarında kullanım için CCTV sistemleri - Bölüm 5-2: IP video iletim protokolleri

TS EN 61754-28 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 28: LF3 tipi konektör ailesi

TS EN 50516-1-1/AC Fiber optik kontrol ve haberleşme sistemlerinde kullanılacak sanayi konnektör setleri ve ara bağlantı bileşenleri-Mamul özelliği-Bölüm 1-1: IEC/PAS 61753-1-3'deki kategori ı (endüstriyel çevreler)'e karşılık gelen, EN 60793-2-10 kategori A1a ve A1b çoklu mod f

TS EN 50289-4-16 Kablolar-Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler- Çevresel deney metotları -Bölüm 4-16: Yangın koşullarında devre bütünlüğünün korunması

TS EN 50173-4/A2 Bilgi teknolojisi -Genel kablolama sistemleri - Bölüm 4 : Evler

TS EN 50173-5/A2 Bilgi teknolojisi - Genel kablolama sistemleri-Bölüm 5 :Veri merkezleri

TS EN 61754-20-100 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik ara bağlantı ara yüzleri - Bölüm 20-100:IEC 61076-3-106 ile ilgili koruyucu muhafazalar ile LC bağlantı için arayüz standardı

TS EN 62037-1 Pasif RF ve mikrodalga cihazlar,intermodülasyon seviye ölçümleri-Bölüm 1:Genel kurallar ve ölçme yöntemleri

TS EN 50117-2-2/A2 Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-2: kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için Seksiyonel şartname - 5 MHz'de işletim sistemleri için Açık açılan kablolar - 1 000 MHz

TS EN 50117-2-3/A2 Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-3: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 1000 mhz'de çalışan sistemler için dağıtım ve ana hat kabloları

TS EN 50117-2-4/A2 Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-4: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 3000 mhz'de çalışan sistemler için bina içi iniş kabloları

TS EN 50117-2-5/A2 Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-5: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 3000 mhz'de çalışan sistemler için bina dışı iniş kabloları

TS EN 61643-311 Alçak gerilim şok koruma cihazlarıyla ilgili bişelenler-Bölüm 312:Gaz boşalmalı tüpler için seçim ve kullanım kuralları

TS EN 61643-312 Alçak gerilim şok koruma cihazlarıyla ilgili bişelenler-Bölüm 311:Gaz boşalmalı tüpler için özellikler

TS EN 61970-456 Enerji yönetim sistemi uygulama programı arayüzü (EMS-API) - Bölüm 456: Çözümlenmiş güç sistemi durum profili

TS EN 50289-3-8 Haberleşme kabloları-Deney metotları için özellikler bölüm 3-8: Mekanik deney metotları-Kablo kılıfı işaretlerinin aşınmaya karşı dayanıklılığı

TS EN 50290-2-23 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-23: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pe yalıtım hamurları

TS EN 50290-2-25 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-25: Genel tasarım kuralları ve imalat-Polipropilen yalıtım hamurları

TS EN 62325-450 Enerji piyasası iletişim için Çerçeve - Bölüm 450: Profil ve bağlam modelleme kuralları

TS EN 62361-2 Güç sistemleri yönetimi ve ilgili bilgi alış verişi - Uzun vadede birlikte çalışılabilirlik - Bölüm - 2 : Gözetimli denetim ve veri toplama için uç kalite noktaları sonu

TS EN 61968-100 Elektrik dağıtımında uygulama entegrasyonu - Dağıtım yöndetimi için sistem arabirimleri - Bölüm - 100 : Uygulama profilleri

TS EN 55014-1 Elektromanyetik uyumluluk- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aygıtlar, elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için kurallar- Bölüm 1: Yayılım (CISPR 14-1:2005)

TS EN 50136-2 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı -Bölüm 2: Denetlenen tesislerde kullanılan alıcı vericiler için kurallar

TS EN 61280-1-1 Fiber optik haberleşme alt sistemi temel deney işlemleri-Bölüm 1-1: Genel haberleşme alt sistemleri için deney işlemleri-Tek modlu fiber optik kablolar için verici çıkışındaki optik gücün ölçülmesi

TS EN 62343 Dinamik modüller-Genel ve kılavuz

TS EN 62343Dinamik modüller-Genel ve kılavuz

TS EN 61300-2-28 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölm 2-28:Deneyler-Endüstriyel atmosfer (kükürt dioksit)

TS EN 61300-2-44 Fiber optik ara bağlantı devreleri ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-44: Deneyler - Fiber optik devrelerin gerilim azaltma esnekliği

TS EN 61300-3-48 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3-48: Muayeneler ve ölçmeler - Dikdörtgen bilezikli çoklu fiber bağlayıcılar için bağlantı mufunun yay sıkıştırma kuvveti

TS EN 61938 Çoklu ortam sistemleri - Birlikte çalışabilirlik özelliğini sağlamak için analog ara yüzlerin tavsiye edilen karakteristiklerine ait kılavuz

TS EN 50332-1 Ses sistem cihazı - Kulaklıklar ve taşınablir ses cihazları ile birleşik kulaklıklar - En büyük ses basıncı seviye ölçüm metodu ve sınır değerleri - Bölüm 1: Paket cihazlar için genel metot

TS EN 50332-2 Ses sistemi donanımı: Taşınabilir ses donanımına ilişkin başa ve kulağa takılan kulaklık - Azami ses basınç seviyesi ölçüm metodolojisi ve sınır hususlar - Bölüm 2: Başa ve kulağa takılan kulaklıkların her birisinin ayrı ayrı veya her ikisinin beraber sunberaber sunulması durumunda başa takılan kulaklığa uyan takım

TS EN 50413/A1 İnsanların elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara (0 hz - 300 ghz) maruz kalması ile ilgili ölçmeler ve hesaplama işlemlerine ait temel standard

TS EN 62388 Denizcilikte kullanılan yön bulma ve radyo haberleşme cihazları ve sistemleri - Gemi radarları - Performans özellikleri, deney metotu ve talep edilen deney sonuçları

TS EN 50377-17-1 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı takımları ve ara bağlantı bileşenleri - Ürün standardları - Bölüm 17-1: EN 60793-2-50'deki kategori B1.3 fiber ve IEC 60793-2-50'deki kategori B1.3 veya B6a_1 veya B6a_2 tek modlu fiber, kategori C

TS EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 6-3: Genel standardlar - Yerleşim, ticari ve hafif sanayi ortamları için yayınım standardı (IEC 61000-6-3: 2006)

TS EN 61169-1 Radyo-Frekans konektörler-Bölüm 1: Genel özellikler-Genel gerekler ve ölçme metotları

TS EN 61754-1 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik bağlayıcı arayüzleri - Bölüm 1: Genel hususlar ve klavuz

TS EN 61754-4 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik bağlayıcı arayüzleri- Bölüm 4: Tip SC bağlayıcı ailesi

TS EN 61754-6 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif elemanlar-Fiber optik bağlayıcı arayüzleri - Bölüm 6: MU tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 55016-2-1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 2-1: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri - İletim yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri (CISPR 16-2-1:2014)

TS EN 50083-8 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 8: Şebekeler için elekromanyetik uyumluluk

TS EN 50083-8 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 8: Şebekeler için elekromanyetik uyumluluk

TS EN 50561-1 Alçak gerilim tesislerinde kullanılan güç hattı iletişim cihazları – Radyo bozulma karakteriskleri – Sınırlar ve ölçme yöntemleri – Bölüm 1: Evde kullanılan cihazlar

TS EN 61918 Endüstriyel haberleşme ağları - Endüstriyel terimlerde haberleşme ağlarının kurulumu

TS EN 62680-2 Veriler ve güç için evrensel seri veriyolu arayüzleri - Bölüm 2: Evrensel seri veriyolu - Mikro-USB kablolar ve bağlayıcılar standardı, Revizyon 1.01

tst EN 55014 Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım

TS EN 55016-1-2/A2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-2: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Yardımcı cihazlar – İletim yoluyla yayılan bozulmalar (CISPR 16-1-2:2003/A2:2006)

TS EN 55016-1-2/A2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-2: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Yardımcı cihazlar – İletim yoluyla yayılan bozulmalar (CISPR 16-1-2:2003/A2:2006)

TS EN 55016-1-3 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-3: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Yardımcı cihazlar - Bozulma gücü (CISPR 16-1-3:2004)

TS EN 55016-1-3 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-3: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Yardımcı cihazlar - Bozulma gücü (CISPR 16-1-3:2004)

TS EN 60793-1-42/AC Optik fiberler - Bölüm 1-42: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Kromatik dağılım

TS EN 62514 Ev ağlarında çoklu ortam geçidi - Ana esaslar

TS EN 50551-2 Kordonlarda kullanılan tekli ve çiftli kablolar - Bölüm 2 :

tst EN 61000-4-6 Elektromanyetik uyumluluk (emc)- Bölüm 4-6: Deney ve ölçme teknikleri- Radyofrekans alanlarının neden olduğu temaslı rahatsızlıklara karşı bağışıklık

TS EN 50492/A1 Baz istasyolarının yakınında insanın maruz kaldığı elektromanyetik alanın yerinde ölçülmesi için temel standard

TS EN 55020/IS3 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları

TS EN 50601 Genel kablolama sistemleri - Ekranlı düz patch kablo ve D sınıfı uygulamaları için düz çalışma alanı kordonlar - - Detaylı teknik özellikleri EN 50173-4 çerçevesinde dengeli iletişim kablolama test için şartname

TS EN 50602 Genel kablolama sistemleri - EN 50173-4 çerçevesinde dengeli iletişim kablolama test için Özellikler - Ekrans düz patch kablo ve E sınıfı uygulamalar için düz çalışma alanı kordonlar - Detaylı teknik özellikleri

TS EN 50603 Genel kablolama sistemleri - EN 50173-4 çerçevesinde dengeli iletişim kablolama test için Özellikler - E sınıfı uygulamalar için Ekranlı düz patch kablo ve düz çalışma alanı kordonlar - Detaylı teknik özellikleri

TS EN 62148-17 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve arayüz standardları - Bölüm 17: Çift eşeksenli RF bağlayıcılara sahip verici ve alışı bileşenleri

TS EN 62481-3 Dijital canlı ağ bileşeni (dlna) ev ağı biçimindeki cihaz ile birlikte çalıştırma kılavuzu-Bölüm 3:Erişim koruması

TS EN 62481-5 Dijital canlı ağ birleşimi (DLNA) ev ağı biçimindeki cihaz ile birlikte çalıştırma kılavuzu-Bölüm 5: DLNA Cihaz profil kılavuzu

TS EN 61290-3-3 Optik yükselteçler-Deney metodları-Bölüm 3-3: Gürültü sayısı parametresi-İşaret gücünün topla ASE gücüne oranı

TS EN 12015 Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı - Emisyon

TS EN 61290-11-2 Optik yükselteçler - Deney metotları - bölüm 11-2: Polarizasyon modu dağılma parametresi - Poincaré küre analiz metodu

TS EN 61580-7 Dalga kılavuzları için ölçme metotları-Bölüm 7: Dalga kılavuzunun performansını belirlemek için grafik metot

TS EN 61000-6-4 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 6-4: Genel standardlar - Endüstriyel ortamlar için yayınım standardı

TS EN 61000-4-6 Elektromanyetik uyumluluk (EMU)- Bölüm 4-6: Deney ve ölçme teknikleri- Radyofrekans alanlarının neden olduğu temaslı rahatsızlıklara karşı bağışıklık

TS EN 50289-1-10 Kablolar - Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - Bölüm 1-10: Elektriksel deney metotları - Diyafoni

TS EN 61000-4-6 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-6: Deney ve ölçme teknikleri - Radyo frekans alanlar tarafından endüklenen iletim yoluyla yayılan bozulmalara karşı bağışıklık (IEC 61000-4-6:2013)

TS EN 61000-4-5 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-5: Deney ve ölçme teknikleri - Darbe bağışıklık deneyi (IEC 61000-4-5: 2014)

TS EN 55014-1/A1 Elektromanyetik uyumluluk - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aygıtlar, elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için kurallar - Bölüm 1: Yayılım (CISPR 14-1:2005/A1:2008)

TS EN 300220-1 V 2.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM); Kısa mesafeli cihazlar (SRD); Güç seviyesi 500 mW'a kadar olan 25 MHz-1000 MHz aralığında kullanılan radyo cihazları; Bölüm 1:Teknik özellikler ve test metotları

TS EN 61883-8/A1 Tüketici audio/video donanımı - Sayısal arayüz -- Bölüm 8: ITU-R BT.601 stili sayısal video veri iletimi

TS EN 50585 Uydudan alınmış işaretlerin IP ağları üzerinden aktarımı için iletişim protokolü

TS EN 60728-14 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 14: RFoG teknolojisi kullanan optik iletim sistemleri

TS EN 61754-30 Fiber optik arabağlantı elemanları ve pasif bileşenler- Fiber optik bağlayıcı ara yüzleri - Bölüm 30: Tip CLIK bağlayıcı serisi

TS EN 61966-12-2 Çoklu medya sistemleri ve donanımı - Renk ölçme ve yönetim- Bölüm 121-2: Renk skalasınınn tanıtımı için basit metadata forma

TS EN 62379-5-2 Ağ tabanlı sayısal audio ve video ürünleri için ortak kontrol arayüzü - Bölüm 5-2: Ağlar üzerinden iletim - İşaretleşme (TA4)

TS EN 62481-4 Sayısal canlı ağ birleşimi (DLNA) ev içi ağ tabanlı elemanların birlikte çalışabilirlik kılavuzları -- Bölüm 1: DRM birlikte çalışabilirlik çözümleri (TA9)

TS EN 62608-1 Çoklu medya ev ağ konfigürasyonu - Temel Referans modeli - Bölüm 1: Sistem modeli

TS EN 50516-3-1 Optik fiber kontrol ve iletişim sistemlerinde kullanılan sanayi tipi bağlayıcı takımları ve ara bağlantı bileşenleri - Mamul standardı - Bölüm 3-1: EN 50173-1 ve IEC 61753-1-3'de belirtilen kategori 1 (sanayi ortamları) kurallarını karşılamak için EN 60793-2-50'e göre kategori B1.1 ve B1.3 tek modlu fiber üzerinde sonlandırılan Tip ODVA APC

TS EN 60728-10 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 10: Geri dönüş yolları için sistem performansı

TS EN 62149-8 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Performans standardları - Bölüm 8: Tohumlanmış yansıtmalı yarıiletken optik yükselteç elemanları

TS EN 61300-3-52 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri -- Bölüm 3-52: Muayeneler ve ölçmeler - Kılavuz deliği ve hizalama pimi deformasyon sabiti, 8 derece açılı PC dikdörtgen halka için CD, tek modlu fiberler

TS EN 62074-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik WDM elemanları - Bölüm 1: Genel standard

TS EN 62074-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik WDM elemanları - Bölüm 1: Genel standard

TS EN 61937-6/A1 Sayısal audio - IEC 60958'e uygun doğrusal olmayan PCM kodlu audio bit katarları için arayüz -- Bölüm 6: MPEG-2 AAC ve MPEG-4 AAC formatlarına göre doğrusal olmayan PCM bit katarları

TS EN 62448 Çoklu medya sistemleri ve donanımı - Çoklu ortam e-yayın ve e-kitaplar - E-yayın için jenerik format

TS EN 62481-1 Sayısal canlı ağ birleşimi (DLNA) ev içi ağ tabanlı elemanların birlikte çalışabilirlik kılavuzları -- Bölüm 1: Mimari ve protokoller

TS EN 62680-4 Veri ve güç için evrensel seri veri yolu (USB) arayüzleri -- Bölüm 4: Evrensel Seri Veriyolu Kabloları ve Bağlayıcıları Sınıflama Dokümani, Revizyon 2.0

TS EN 60728-14 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 14: RFoG teknolojisi kullanan optik iletim sistemleri

TS EN 60728-14 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 14: RFoG teknolojisi kullanan optik iletim sistemleri

TS EN 61300-2-42 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri -- Bölüm 2-42: Deneyler - Gerilme giderimi için statik yan yükü

TS EN 60958-1/A1 Sayısal audio arayüzü - Bölüm 1: Genel

TS EN 61280-2-12 Fiber optik alt sistem deney işlemleri - Bölüm 2-12: Sayısal sistemler - İletim işaret kalitesi değerlendirmesi için bir yazılım tetikleme tekniği kullanarak göz diyagramları ve Q-faktörü ölçülmesi

TS EN 61290-10-5 Optik yükselteçler - Deney yöntemleri - Bölüm 10-5: Çoklu kanal parametreleri - Dağıtık Raman yükselteç kazancı ve gürültü sayısı

TS EN 61300-2-35 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri -- Bölüm 2-35: Deneyler - Kablo nütasyonu

TS EN 61300-3-29 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri -- Bölüm 3-29: Muayeneler ve ölçmeler - DWDM elemanların spektral aktarım karakteriskleri

TS EN 61753-1-3 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı -- Bölüm 1-3: Genel ve kılavuz - Sanayi ortamı için tek modlu fiber optik bağlayıcı ve kablo montajı için, Kategori I

TS EN 61753-041-2 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı -- Bölüm 041-12: Kategori C için bağlayıcısız tek modlu ODTR yansıtma elemanı - Kontrollü ortam

TS EN 61753-053-2 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı -- Bölüm 053-2: Kategori C için bağlayıcısız tek modlu fiber, elektrik kontrollü, değişken optik zayıflatıcı - Kontrollü ortamlar

TS EN 61753-071-2 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı -- Bölüm 071-2: Kategori C için bağlayıcısız tek modlu fiber optik 1x2 ve 2x2 konumsal anahtarlar - Kontrollü ortamlar

TS EN 62149-3 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı -- Bölüm 3: 2,5 Gbit/s ila 40 Gbit/s fiber optik iletim sistemleri için modülatör-tümleşik lazer diyot vericileri

TS EN 62149-9 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Performans standardları - Bölüm 9: Tohumlanmış yansıtmalı yarıiletken optik yükselteç alıcı-vericileri

TS EN 62343-3-3 Dinamik modüller - Bölüm 3-3: Performans standard şablonları - Dalga boyu seçici anahtarlar

TS EN 62522 Akortlanabilen lazer kaynaklarının kalibrasyonu

TS EN 60268-4 Ses sistemi donanımı - Bölüm 4: Mikrofonlar

TS EN 60728-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 1: İleri yollar için sistem performansı

TS EN 60728-1-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 1-1: İki yollu ev ağları RF kablajı

TS EN 60728-1-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 1-1: İki yollu ev ağları RF kablajı

TS EN 60728-1-2 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 1-2: Çalışır haldeki sistem çıkışında aktarılan işaretler için performans kuralları

TS EN 60728-1-2 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli servisler için kablo ağları - Bölüm 1-2: Çalışır haldeki sistem çıkışında aktarılan işaretler için performans kuralları

TS EN 61000-3-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-2: Sınırlar - Harmonik akım yayınımları için sınırlar (faz başına ? 16 A giriş akımı taşıyan donanım)

TS EN 61000-4-5 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-5: Deney ve ölçme teknikleri - Darbe bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-19 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-5: Deney ve ölçme teknikleri - a.a güç kapılarında 2 kHz ila 150 kHz frekans aralığında iletim yoluyla yayılan fark modu bozulmaları ve işaretleşmeye karşı bağışıklık için deney

TS EN 61169-45 Radyo-frekans bağlayıcıları - Bölüm 45: SQMA serisi çabuk kilitlenen eş eksenli bağlayıcılar serisi için bölüm standardı

TS EN 61978-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik pasif kromatik dağılma kompanzatörleri - Bölüm 1: Genel standard

TS EN 62148-15 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 15: Ayrık düşey oyuk yüzeyinden lazer yayan paketler

TS EN 62149-2 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 2: Ayrık düşey oyuk yüzeyinden lazer yayan elemanlar

TS EN 62368-1 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

TS EN 61968-9 Elektrik tesislerinde uygulama entegrasyonu – Dağıtım yönetimi için sistem arayüzleri - Bölüm 9: Sayaç okuma ve kontrol arayüzleri

TS EN 55016-1-2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-2: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - İletim yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri için kuplaj elemanları

TS EN 55016-1-2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-2: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - İletim yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri için kuplaj elemanları

TS EN 55016-2-1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 2-1: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme cihazları - İletim yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri

TS EN 55016-2-1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 2-1: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme cihazları - İletim yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri

TS EN 55016-4-2/A1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır modelleme - Ölçme techizatının belirsizliği

TS EN 55016-4-2/A1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır modelleme - Ölçme techizatının belirsizliği

TS EN 61970-453 Enerji yönetimi sistem uygulama program arayüzü (EMS-API) – Bölüm 453: Diyagram yerleşim profili

TS EN 61850-3 Elektrik sistemlerinin otomasyonu için haberleşme ağları ve sistemleri - Bölüm 3: Genel kurallar

TS EN 62325-301 Enerji piyasasında haberleşme yapısı – Bölüm 301: Piyasalara yönelik ortak bilgi modeli (CIM) uzantıları

TS EN 62325-451-2 Enerji piyasasında haberleşme yapısı – Bölüm 451-2: CIM (Ortak Bilgi Modeli) Avrupa piyasası için planlanan iş süreci ve bağlamsal model

TS EN 60794-1-20 Fiber optik kablolar- Bölüm 1-20: Genel standard- Temel optik kablo deney işlemleri- Genel hususlar ve tarifler

TS EN 60794-5-10 Fiber optik kablolar- Bölüm 5-10: Aile özellikleri standardı- Hava verilerek tesis edilen harici tip mikrokanallı fiber optik kablolar, mikrokanallar ve korumalı mikrokanallar

TS EN 50407-3 Haberleşme şebekelerinde kullanılan yüksek bit hızlı sayısal erişimli çok çiftli kablolar - Bölüm 3: En fazla 100 m bağlantı uzunluğu için evrensel servisleri, xDSL ve IP üzerindeki 100 Mbit/s'e kadar uygulmaları destekleyen 100 MHz'e kadar bina içi çok çiftli/dörtlü dikey kablolar

TS EN 60793-1-51 Optik fiberler- Bölüm 1-51: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Kuru sıcaklık

TS EN 60793-1-52 Optik amaçlı fiberler-Bölüm 1-52: Ölçme metotları ve deneş işlemleri-Sıcaklık değişikliği

TS EN 60793-1-53 Optik amaçlı fiberler-Bölüm 1-53: Ölçme metotları ve deney işlemleri-Suya daldırma

TS EN 60794-2-20 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 2-20: Bina içi kablolar - çoklu fiber optik dağıtım kablolarının aile özellikleri

TS EN 60794-2-20 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 2-20: Bina içi kablolar - çoklu fiber optik dağıtım kablolarının aile özellikleri

TS EN 60794-5-20 Fiber optik kablolar - Bölüm 5-20: Aile özellikleri standardı - Hava verilerek tesis edilen harici tip mikrokanallı fiber optik birimler, mikrokanallar ve korumalı mikrokanallar

TS EN 60794-2-51 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-51: Bina içi kablolar - Kontrollü çevre şartlarında, kordonlarda kullanma amacıyla simpleks ve dupleks kablolar için detay standardı

TS EN 60794-1-24 Fiber optik kablolar - Bölüm 1-24: Genel standard- Temel optik kablo deney işlemleri- Elektriksel deney yöntemleri

TS EN 55016-2-3/A2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 2-3: Bozulma ve bağışıklık ölçme yöntemleri - Işıma yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri

TS EN 55016-2-3/A2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 2-3: Bozulma ve bağışıklık ölçme yöntemleri - Işıma yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri

TS EN 55016-2-1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 2-1: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri - İletim yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri (CISPR 16-2-1:2014)

TS EN 55016-2-1 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-1: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Temaslı durumdaki rahatsızlık ölçümleri  

TS EN 55016-2-1 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-1: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Temaslı durumdaki rahatsızlık ölçümleri

TS EN 50599 Genel kabloloma sistemleri- EN 50173-4'e uygun dengeli haberleşme kablolama deneyleri için özellikler - Sınıf D uygulamaları için ekranlanmış düz bağlantı kordonları ve düz çalışma alanı kordonları- Detay standardı

TS EN 61000-2-4/AC Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 2-4: Ortam - Alçak frekansta iletim yoluyla bozulmalar için sanayi tesislerinde uyumluluk seviyeleri

TS EN 61000-2-4/AC Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 2-4: Ortam - Alçak frekansta iletim yoluyla bozulmalar için sanayi tesislerinde uyumluluk seviyeleri

TS EN 61753-081-2 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı - Bölüm 081-2: Kategori C için bağlayıcısız tek modlu fiber optik orta ölçekli 1 x N DWDM elemanları - Kontrollü ortamlar

TS EN 60870-6-802 Uzaktan kontrollü donanım ve sistemler - Bölüm 6-802: ISO standardları ve ITU-T tavsiyeleri ile uyumlu uzaktan kontrol protokolleri; TASE.2 Nesne modelleri

TS EN 60870-6-503 Uzaktan kontrollü donanım ve sistemler - Bölüm 6-503: ISO standardları ve ITU-T tavsiyeleri ile uyumlu uzaktan kontrol protokolleri; TASE.2 Servisler ve protokol

TS EN 60870-6-702 Uzaktan kontrollü donanım ve sistemler - Bölüm 6-702: ISO standardları ve ITU-T tavsiyeleri ile uyumlu uzaktan kontrol protokolleri - Uç sistemlerde TASE.2 uygulama servisinin sağlanmasına yönelik fonksiyonel profil

TS EN 62325-451-3 Enerji piyasasında haber

TS EN 55016-1-1/A2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-1: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları - Ölçme cihazları

TS EN 61280-4-2 Fiber optik iletişim altsistem deney işlemleri - Bölüm 4-2: Döşenmiş kablo tesisi - Tek modlu zayıflatma ve optik geri dönüş kaybı ölçmesi

TS EN 61300-2-43 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-43: Deneyler - Tek modlu PC optik fiber bağlayıcıların geri dönüş kaybı ekran deneyi

TS EN 61300-3-47 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3-47: Muayeneler ve ölçmeler - İnterferometri kullanılarak küresel olarak parlatılmış PC/APC halkaların uç yüz geometrisi

TS EN 61746-1/AC Zaman bölgesi optik reflektometrelerin (OTDR) kalibrasyonu - Bölüm 1: Tek modlu fiberler için OTDR

TS EN 61746-2/AC Zaman bölgesi optik reflektometrelerin (OTDR) kalibrasyonu - Bölüm 2: Çok modlu fiberler için 

TS EN 62343-2 Dinamik modüller - Bölüm 2: Güvenilirlik kalifikasyonu

TS EN 60876-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik uzaysal anahtarlar - Bölüm 1: Jenerik standard

TS EN 61753-031-2 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı - Part 031-2: Kategori C için bağlayıcısı olmayan tek modlu 1xN ve 2xN dalgaboyu seçmesiz kollara ayırma elemanları - Kontrollü ortam

TS EN 61753-031-6 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı - Part 031-2: Kategori O için bağlayıcısı olmayan tek modlu 1xN ve 2xN dalgaboyu seçmesiz kollara ayırma elemanları - Kontrolsüz ortam

TS EN 61753-042-2 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı - Part 042-2: Kategori C için fişli kısa fiber ve fiş-priz biçiminde OTDR yansıtma elemanları - Kontrollü ortamlar

TS EN 61754-7-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik bağlayıcı arayüzleri - Bölüm 7-1: Tip MPO bağlayıcı ailesi - Tek fiber dizisi

TS EN 61883-6 Tüketici audio/video donanımı - Sayısal arayüz - Bölüm 6: Ses ve müzik veri iletim protokolu

TS EN 62379-5-1 Ağ tabanlı sayısal audio ve video ürünleri için ortak kontrol arayüzü - Bölüm 5-1: Ağlar üzerinden iletim - Genel

TS EN 61158-1 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 1:IEC 61158 ve IEC 61784 standard serisi için genel yapı ve kılavuz

TS EN 16603-50-04:2014 Uzay mühendisliği -Uzay veri bağlantıları-Uzaktan kumanda protokolleri, senkronizasyon ve kanal kodlama

TS EN 13757-1 Ölçme cihazları için iletişim sistemi - Bölüm 1: Veri değişimi

TS EN 50136-2 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı - Bölüm 2: Gözetlenen tesislerde kullanılan alıcı vericiler için kurallar

TS EN 55014-1/tst A2Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım

TS EN 55015 Elektrikli aydınlatma ve benzeri donanımın radyo bozulma karakteristiklerinin sınır değerleri ve ölçme yöntemleri (CISPR 15:2013 + IS1:203 + IS2:2013)

TS EN 55016-1-2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-2: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları -İletim yoluyla yayılan bozulmalar için kuplaj elemanları (CISPR 16-1-2:2014)

TS EN 55016-1-2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 1-2: Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları -İletim yoluyla yayılan bozulmalar için kuplaj elemanları (CISPR 16-1-2:2014)

TS EN 55016-4-2/tst A1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır modelleme - Ölçme techizatının belirsizliği  

TS EN 55016-4-2/tst A1 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 4-2: Belirsizlikler, istatistik ve sınır modelleme - Ölçme techizatının belirsizliği  

TS EN 55020/tst IS3 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları  

tst EN 62368-1 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

TS EN 61000-2-4/tst AC Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 2-4: Ortam - Alçak frekansta iletim yoluyla bozulmalar için sanayi tesislerinde uyumluluk seviyeleri  

TS EN 61000-2-4/tst AC Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 2-4: Ortam - Alçak frekansta iletim yoluyla bozulmalar için sanayi tesislerinde uyumluluk seviyeleri  

TS EN 61000-3-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-2: Sınır değerler - Harmonik akım yayınımları için sınır değerler (faz başına cihaz giriş akımı ? 16 A) (IEC 61000-3-2:2014)

TS EN 61000-4-19 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-19: Deney ve ölçme teknikleri - a.a. güç kapılarında 2 kHz ila 150 kHz frekans aralığında işaretleşme ve iletim yoluyla yayılan fark mod bozulmalara karşı bağışıklık ile ilgili deney (IEC 61000-4-19:2014)

TS EN 61000-4-4 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-4: - Deney ve ölçme teknikleri - Elektriksel hızlı geçici rejim/patlama bağışıklık deneyi (IEC 61000-4-4: 2012)

TS EN 61000-6-3/tst A1/AC Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı

TS EN 55016-2-3/A2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard – Bölüm 2-3: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri –Işıma yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri (CISPR 16-2-3:2010/A2:2014)

TS EN 55016-2-3/A2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard – Bölüm 2-3: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri –Işıma yoluyla yayılan bozulma ölçmeleri (CISPR 16-2-3:2010/A2:2014)

TS EN 55016-2-2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 2-2: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri - İletim yoluyla yayılan bozulma gücünün ölçülmesi CISPR 16-2-2:2010)

TS EN 55016-2-2 Radyo bozulma ve bağışıklık ölçme cihazları ve yöntemleri için standard - Bölüm 2-2: Bozulmalar ve bağışıklık ölçme yöntemleri - İletim yoluyla yayılan bozulma gücünün ölçülmesi CISPR 16-2-2:2010)

tst EN 61850-3 Elektrik sistemlerinin otomasyonu için haberleşme ağları ve sistemleri - Bölüm 3: Genel kurallar (IEC 61850-3:2013)

tst EN 61968-100 Elektrik dağıtımında uygulama entegrasyonu - Dağıtım yöndetimi için sistem arabirimleri - Bölüm - 100 : Uygulama profilleri (IEC 61968-100:2013)

tst EN 61968-9 Elektrik tesislerinde uygulama entegrasyonu – Dağıtım yönetimi için sistem arayüzleri - Bölüm 9: Sayaç okuma ve kontrol arayüzleri (IEC 61968-9:2013)

tst EN 61970-453 Enerji yönetimi sistem uygulama program arayüzü (EMS-API) – Bölüm 453: Diyagram yerleşim profili (IEC 61970-453:2014) 33.200

tst EN 61970-456 Enerji yönetim sistemi uygulama programı arayüzü (EMS-API) - Bölüm 456: Çözümlenmiş güç sistemi durum profili (IEC 61970-

tst EN 62325-301 Enerji piyasasında haberleşme yapısı – Bölüm 301: Piyasalara yönelik ortak bilgi modeli (CIM) uzantıları (IEC 62325-301:2014)

tst EN 62325-450 Enerji piyasası iletişim için Çerçeve - Bölüm 450: Profil ve bağlam modelleme kuralları (IEC 62325-450:2013)  

tst EN 62325-451-2 Enerji piyasasında haberleşme yapısı – Bölüm 451-2: CIM (Ortak Bilgi Modeli) Avrupa piyasası için planlanan iş süreci ve bağlamsal model (IEC 62325-451-2:2014)

tst EN 62361-2 Güç sistemleri yönetimi ve ilgili bilgi alış verişi - Uzun vadede birlikte çalışılabilirlik - Bölüm - 2 : Gözetimli denetim ve veri toplama için uç kalite noktaları sonu (IEC 62361-2:2013)  

TS EN 50117-2-1/tst A2 Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-1: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan - 5 mhz-1000 mhz’de çalışan sistemlerde bina içi saplama kabloları için kısım özellikleri

TS EN 50117-2-2/tst A2 Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-2: kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için Seksiyonel şartname - 5 MHz'de işletim sistemleri için Açık açılan kablolar - 1 000 MHz

TS EN 50117-2-3/tst A2 Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-3: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 1000 mhz'de çalışan sistemler için dağıtım ve ana hat kabloları

TS EN 50117-2-4/tst A2 Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-4: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 3000 mhz'de çalışan sistemler için bina içi iniş kabloları  

TS EN 50117-2-5/tst A2 Eş eksenli kablolar - Bölüm 2-5: Kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için bölüm özellik standardı - 5 mhz - 3000 mhz'de çalışan sistemler için bina dışı iniş kabloları  

TS EN 50288-7 Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metalik kablolar - Bölüm 7:Ölçme ve kontrol kabloları için bölüm özellik standardı

tst EN 50289-3-8 Haberleşme kabloları-Deney metotları için özellikler bölüm 3-8: Mekanik deney metotları-Kablo kılıfı işaretlerinin aşınmaya karşı dayanıklılığı

tst EN 50290-2-23 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-23: Genel tasarım kuralları ve imalat-Pe yalıtım hamurları

tst EN 50290-2-25 Haberleşme kabloları-Bölüm 2-25: Genel tasarım kuralları ve imalat-Polipropilen yalıtım hamurları  

tst EN 50407-3 Haberleşme şebekelerinde kullanılan yüksek bit hızlı sayısal erişimli çok çiftli kablolar - Bölüm 3: En fazla 100 m bağlantı uzunluğu için evrensel servisleri, xDSL ve IP üzerindeki 100 Mbit/s'e kadar uygulmaları destekleyen 100 MHz'e kadar bina içi çok çiftli/dörtlü dikey kablolar

tst EN 50551-2 Kordonlarda kullanılan simpleks ve dubleks kablolar - Bölüm 2 :U kategorisi ara bağlantı kordonlarında/kordonlarda kullanılan 3,0 mm tek modlu simpleks zor şartlara dayanıklı fiber kablo için detay özellikleri ve asgari özellikler  

tst EN 50599 Genel kabloloma sistemleri- EN 50173-4'e uygun dengeli haberleşme kablolama deneyleri için özellikler - Sınıf D uygulamaları için ekranlanmış düz bağlantı kordonları ve düz çalışma alanı kordonları- Detay standardı

TS EN 60793-1-42 Optik fiberler - Bölüm 1-42: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri –Kromatik dağılım

TS EN 60793-1-42/AC Optik fiberler - Bölüm 1-42: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Kromatik dağılım  

tst EN 60793-1-51 Optik fiberler- Bölüm 1-51: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri - Kuru sıcaklık (kararlı durum) deneyleri

tst EN 60793-1-52 Optik fiberler-Bölüm 1-52: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri-Sıcaklık değişikliği deneyleri  

tst EN 60793-1-53 Optik fiberler-Bölüm 1-53: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri-Suya daldırma deneyi

TS EN 60793-1-30 Optik fiberler – Bölüm 1-30: Ölçme yöntemleri ve deney prosedürleri – Fiber mukavemet deneyi

tst EN 60793-1-31 Optik fiberler - Bölüm 1- 31: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri – Çekme dayanımı

tst EN 60793-1-32 Optik fiberler - Bölüm 1-32: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri - Kaplamanın sıyrılabilirliği  

tst EN 60793-1-34 Optik fiberler - Bölüm 1-34: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri- Fiber kıvrılması

tst EN 60793-1-41 Optik fiberler - Bölüm 1-41: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri- Band genişliği

tst EN 60793-1-44 Optik fiberler - Bölüm 1-44: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri- - Kesim dalga boyu

tst EN 60793-1-50 Optik fiberler- Bölüm 1-50: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Yaş sıcaklık (kararlı durum)

tst EN 60793-1-54 Optik kablolar - Bölüm 1-54: Ölçme yöntemleri ve deney işlemleri –Gama ışıması

tst EN 60793-2 Optik fiberler - Bölüm 2: Ürün özellikleri - Genel

TS EN 55032 Multimedya donanımının elektromanyetik uyumluluğu-Yayınım kuralları

TS EN 62657-2 Endüstriyel İletişim Ağları – Kablosuz iletişim ağları – Bölüm 2 – Bir arada yönetim

TS EN 301549 Avrupa’da ICT ürünleri ve hizmetlerinin satın alınması için erişilebilirlik gereksinimleri

TS EN 16494 Demiryolu uygulamaları - ERTMS demiryolu hattı kenarındaki panoları

TS EN 60118-13 Elektroakustik – İşitme cihazları – Bölüm 13: Elektromanyetik uyumluluk (EMU) (IEC 60118-13: 2011)

TS EN 50117-2-2 Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-2: kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için Seksiyonel şartname - 5 MHz'de işletim sistemleri için Açık açılan kablolar - 1 000 MHz  

TS EN 50117-2-2/A1 Koaksiyel kablolar - Bölüm 2-2: kablolu dağıtım şebekelerinde kullanılan kablolar için Seksiyonel şartname - 5 MHz'de işletim sistemleri için Açık açılan kablolar - 1 000 MHz

TS EN 301489-34 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (ERM); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (EMC) standardı; Bölüm 24: Seyyar ve taşınabilir (UE) radyo ve yardımcı cihazlara ait harici güç kaynağı (HGK) için özel şartlar18.02.2016

tst EN 50561-1 Alçak gerilim tesislerinde kullanılan güç hattı iletişim cihazları – Radyo bozulma karakteriskleri – Sınırlar ve ölçme yöntemleri – Bölüm 1: Evde kullanılan cihazlar

tst EN 55032 Multimedya donanımının elektromanyetik uyumluluğu-Yayınım kuralları  

tst EN 12015 Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için ürün ailesi standardı - Emisyon  

TS EN 62368-1/AC-2 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları  

TS EN 50561-1/tstACAlçak gerilim tesislerinde kullanılan enerji hattı iletişim cihazları - Radyo bozulma karakteristikleri - Sınırlar ve ölçme yöntemleri - Bölüm 1: Ev içi kullanım için cihazlar

tst EN 12016 Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdiven ve bantlar için ürün aile standardı - Bağışıklık

TS EN 12016 Elektromanyetik uyumluluk - Asansörler, yürüyen merdiven ve bantlar için ürün aile standardı - Bağışıklık

TS EN 62368-1/AC-1Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

tst EN 61800-3 Ayarlanabilir hızda elektrik güç sürme sistemleri -Bölüm 3: Özel deney yöntemleri içeren emu ürün standardı

TS EN 61800-3/tstA1Ayarlanabilir hızda elektrik güç sürme sistemleri -Bölüm 3: Özel deney yöntemleri içeren emu ürün standardı

TS ISO 11452-2 Karayolu taşıtları--Darbant ışıma yolu ile yayılan elektromanyetik enerjiden kaynaklanan elektriksel bozulmalar için bileşen deney yöntemleri--Bölüm 2: Soğurucular-kaplanmış zırhlı mahfaza

TS ISO 11452-4 Karayolu taşıtları--Darbant ışıma yolu ile yayılan elektromanyetik enerjiden kaynaklanan elektriksel bozulmalar için bileşen deney yöntemleri--Bölüm 4: Kılıf uyarı yöntemleri

TS EN 55020/A12 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları 2

TS EN 55020/A12 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları

TS EN 55020/A12 Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazlar - Bağışıklık karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme metotları

TS EN 55024/A1 Bilgi teknolojisi cihazları - Bağışıklık karakteristikleri - Ölçme metotları ve sınırları

TS EN 62087-1 Ses, video ve ilgili donanım-güç tüketiminin belirlenmesi-Bölüm 1: Genel

TS EN 62087-2 Ses, video ve ilgili donanım-güç tüketiminin belirlenmesi-Bölüm 2: İşaretler ve medya

TS EN 62087-3 Ses, video ve ilgili donanım-güç tüketiminin belirlenmesi-Bölüm 3: Televizyon cihazları

TS EN 62087-4 Ses, video ve ilgili donanım-güç tüketiminin belirlenmesi-Bölüm 4: Video kayıt donanımı

TS EN 62087-5 Ses, video ve ilgili donanım-güç tüketiminin belirlenmesi-Bölüm 5: Set üstü kutular (STB)

TS EN 62087-6 Ses, video ve ilgili donanım-güç tüketiminin belirlenmesi-Bölüm 6: Ses donanımı

TS EN 60958-3/A2 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 3: Tüketici (abone ) uygulamaları

TS EN 60958-3/A2 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 3: Tüketici (abone ) uygulamaları

TS EN 50288-4-1 Analog ve sayısal haberleşme ve kontrolde kullanılan çok elemanlı metal kablolar - Bölüm 4-1: 600 mhz'e kadar özellikleri belirlenmiş ekranlı kablolar için bölüm özellik standardı; Yatay ve bina ana omurga kabloları

TS EN 50290-2-21/A1/AC Haberleşme kabloları - bölüm 2-21: Genel tasarım kuralları ve imalât - Pvc yalıtım hamurlar

TS EN 50290-2-21/AC Haberleşme kabloları - bölüm 2-21: Genel tasarım kuralları ve imalât - Pvc yalıtım hamurları

TS EN 50289-1-3 Haberleşme kabloları- Deney metotları için- Özellikler- Bölüm 1-3: Elektriksel deney metotları- Dielektrik dayanıklılık  

TS EN 50289-1-4 Haberleşme kabloları- Deney metotları için özellikler- Bölüm 1-4: Elektriksel deney metotları- Yalıtım direnci  

TS EN 50289-3-10 Haberleşme kabloları-Deney metotları için şartlar-Bölüm 3-10: Mekanik deney metotları-Bükülme ve burulma  

TS EN 50289-3-13 Haberleşme kabloları-Deney metotları için şartlar-Bölüm 3-13: Mekanik deney metotları-Rüzgar titreşimi.  

TS EN 50289-4-16 Kablolar-Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler- Çevresel deney metotları -Bölüm 4-16: Yangın koşullarında devre bütünlüğünün korunması

TS EN 61196-10 Koaksiyel haberleşme kabloları - Bölüm 10: politetrafloroetilen (PTFE) ile yarı sert kablolar için Seksiyonel şartname dielektrik

TS EN 61968-6 Elektrikli cihazlarda birleştirme ile ilgili uygulama - Dağıtım yönetimi için sistem ara yüzleri – Güvenlik- Bölüm 6: Bakım ve yapılış için arayüzler

TS EN 61970-456/A1 Enerji yönetim sistemi uygulama programı arayüzü (EMS-API) - Bölüm 456: Çözümlenmiş güç sistemi durum profilleri

TS EN 60601-1-2 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel özellikler - Tamamlayıcı standard: Elektromanyetik bozulmalar - Özellikler ve deneyler

TS EN 60601-1-2 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel özellikler - Tamamlayıcı standard: Elektromanyetik bozulmalar - Özellikler ve deneyler

TS EN 50289-4-17 Haberleşme kabloları-Deney metotları için şartlar-Bölüm 4-17:Elektrik ve optik kabloların kılıflarının uv dayanıklılığı için deney metotları

TS EN 60793-2-30 Optik fiberler- Bölüm 2-30: Mamul teknik özellikleri - Kategori a3 çok modlu fiberler için bölüm özellikleri

TS EN 61726 Kablo donanımı kablo bağlantıları ve pasif mirkrodalga bileşenleri - Yansımalı hazne metoduyla perdeleyici zayıflama ölçümleri

TS EN 61726 Kablo donanımı kablo bağlantıları ve pasif mirkrodalga bileşenleri - Yansımalı hazne metoduyla perdeleyici zayıflama ölçümleri

TS EN 62333-2:2006/A1 Sayısal aygıtlar ve cihazlar için gürültü bastırma tabakası - Bölüm 2: Ölçme metotları

TS EN 50411-3-8  Fiber optik iletişim sistemlerinde kullanılan fiber düzenleyiciler ve mahfazalar - Mamül özellikleri - Bölüm 3 - 8: Kategori C için fiber yönetim sistemi, tip 1 bağlantı ucu donanım kutusu

TS EN 50411-3-8 Fiber optik iletişim sistemlerinde kullanılan fiber düzenleyiciler ve mahfazalar - Mamül özellikleri - Bölüm 3 - 8: Kategori C için fiber yönetim sistemi, tip 1 bağlantı ucu donanım kutusu

TS EN 50561-3 Alçak gerilim tesislerinde kullanılan enerji hatları üzerinden haberleşme cihazları - radyo bozulma karakteristikleri - Sınır değerler ve ölçme yöntemi - Bölüm 3: 30 MHz üzerinde çalışan cihazlar

TS EN 61169-53 Radyo frekans bağlayıcılar - Bölüm 53: Dış iletken iç çapı 16 mm olan RF eş eksenli bağlayıcılar için bölüm özellikleri - Karakteristik empedans 50 ? (Tip S7-16)

TS EN 61169-1:2013/AC Radyo-Frekans konektörler-Bölüm 1: Genel özellikler-Genel gerekler ve ölçme metotları

TS EN 61753-382-2 Fiber optik arabağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Performans standardı - Bölüm 382-2: Kategori C için Bağlayıcısız tek mod çift yönlü G-PON-NGA WWDM elemanları - Kontrollü ortam

TS EN 61754-4-100 Fiber optik arabağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik bağlayıcı arayüzleri - Bölüm 4-100: Tip SC bağlayıcı ailesi - Basitleştirilmiş piriz SC PC bağlayıcı arayüzleri

TS EN 62077 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik sirkülatörler - Genel özellikler

TS EN 60794-3-21 Fiber optik kablolar-Bölüm 3-21: Bina dışı kablolar - Bina içi kablajda kullanılması için kendinden destekli optik hava hattı haberleşme kablolarının ayrıntılı özelliği

TS EN 60793-2-50 Optik fiberler - Bölüm 2-50: Ürün özellikleri - B sınıfı tek modlu fiberler için Seksiyonel özellikleri

TS EN 60793-2-20 Optik fiberler- Bölüm 2-20: Mamul teknik özellikleri - Kategori a2, çok modlu fiberler için bölüm özellikleri

TS EN 60793-2-10 Optik fiberler- Bölüm 2-10: Mamul özellikleri - Kategori a1 çok modlu fiberler için bölüm özellikleri

TS EN 61755-3-31 Fiber optik arabağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Optik bağlayıcı arayüzleri- Bölüm 3-31: Dağılımsız, kaymış, tek modlu fiziksel olarak temas eden fiberlere ait bağlayıcı parametreleri - Açılı polifenilin sülfür dikdörtgen halkalar

TS EN 62343-4-1 Dinamik Modüller - Bölüm 4-1: Donanım ve yazılım arabirimi - 1 x 9 Dalga boyu seçici anahtarlar

TS ETSI EN 300 330 V1.2.2 Elektroamnyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa menzilli cihazlar (srd) - 9 khz ile 30 mhz frekans aralığındaki endüktif döngü sistemleri ve 9 khz ile 25 mhz frekans aralığındaki radyo cihazları için teknik özellikler ve deney metotları  

TS ETSI EN 300 330-2 V1.6.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Kısa mesafeli cihazlar (srd); 9 khz-25 mhz frekans aralığında radyo cihazları ve 9 khz-30 mhz frekans aralığında endüktif döngü sistemleri; Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2 temel gereklerini kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS ETSI EN 301 444 V1.2.2 Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses); R ve tte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları kapsayan 1.5 ghz ve 1.6 ghz frekans bandlarında çalışan, ses ve/veya veri iletişimi sağlayan kara seyyar uydu yer istasyonları (lmes) için uyumlaştırılmış en standardı  

TS ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (erm); 2 w güç seviyesine kadar 865 mhz - 868 mhz bandında çalışan radyo frekansla tanıma cihazı; Bölüm 1: Teknik kurallar ve ölçme metotları

TS ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum hususları (erm); 2 w güç seviyesine kadar 865 mhz - 868 mhz bandında çalışan radyo frekansla tanıma cihazı; Bölüm 1: Teknik kurallar ve ölçme metotları

TS ETSI EN 301 489-6 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihaz ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardları; Bölüm 6: Sayısal gelişmiş kablosuz telekomünikasyon (dect) cihazları için özel şartlar

TS ETSI EN 301 489-4 V2.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 4: Sabit radyo hatları, yardımcı cihazı ve hizmetleri için özel şartlar

TS ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 3: 9 khz - 40 ghz frekans aralığında çalışan kısa mesafeli cihazlar (srd) için özel şartlar

TS ETSI EN 301 489-3 V1.6.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 3: 9 khz - 40 ghz frekans aralığında çalışan kısa mesafeli cihazlar (srd) için özel şartlar

TS ETSI EN 300 296-2 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Öncelikle analog konuşma için tasarımlanmış ayrılmaz anten kullanan radyo cihazı - Bölüm 2: R ve tte direktifinin madde 3.2’sine göre temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı  

TS ETSI EN 300 328 V1.9.1 Elektromanyetik Uyumluluk ve Radyo Spektrum Konuları (ERM); Geniş Bandlı İletim Sistemleri; Yaygın Spektrum Modülasyon Tekniğini Kullanan ve 2,4 GHz ISM Bandında Çalışan Veri İletim Cihazı; Bölüm 2:R ve TTE Direktifinin Madde 3.2'sine Göre Temel Şartları Kapsayan Uyumlaştırılmış EN Standardı

TS EN 62911 Audio, video ve bilgi teknolojileri donanımı - Üretimde rutin elektrik güvenlik deneyi

TS EN 60966-2-4 Radyo frekans ve koaksiyel kablo montajları -Böülm 2-4: Radyo ve teleizyon alıcıları için kablo montajlarının detay özllikleri (ferkans bölgesi 0 ila 3000 mhz, ıec 60169-2 konnektörler)

TS EN 60793-2 Optik fiberler - Bölüm 2: Ürün özellikleri - Genel

TS EN 61291-2 Optik yükselteçler- Bölüm 2: Sayısal uygulamalar -Performans özellik şablonu

TS EN 62129-1 Dalga boyunun kalibrasyonu/optik frekans ölçme cihazları – Bölüm 1: Optik spektrum analizörleri

TS EN 62129-1 Dalga boyunun kalibrasyonu/optik frekans ölçme cihazları – Bölüm 1: Optik spektrum analizörleri

TS EN 62572-3 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Güvenilirlik standardları - Bölüm 3: Haberleşme için kullanılan lazer modülleri

TS EN 62702-1-1 Ses arşiv sistemi- Bölüm 1-1: Uzun süreli ses veri depolama için DVD disk ve veri göçü

TS EN 62760 Normalize edilmiş ses şiddeti seviyesi için sesi yeniden oluşturma yöntemi

TS EN 62777 Yönlü hoparlör dizi sisteminin ses alanı için kalite değerlendirme yöntemi

TS EN 55032/AC Multimedya donanımının elektromanyetik uyumluluğu-Yayınım kuralları

TS EN 60958-4-1 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 4-1: Profosyonel uygulamalar - Ses içeriği

TS EN 60958-4-2 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 4-2: Profosyonel uygulamalar - Metadata ve subcode

TS EN 60958-4-4 Sayısal ses arayüzü - Bölüm 4-4: Profesyonel uygulamalar- Fiziksel ve elektriksel parametreler

TS EN 62343-1 Dinamik modüller - Bölüm 1: Performans standardları - Genel şartlar

TS EN 62343-1 Dinamik modüller - Bölüm 1: Performans standardları - Genel şartlar

TS EN 62343-3-1 Dinamik modüller - Bölüm 3-1:Performans özellik şablonları-Dinamik kanal dengeleyici

TS EN 62343-3-2 Dinamik modüller - Bölüm 3-1:Performans özellik şablonları- Optik kanal izleyici

TS EN 62343-3-2 Dinamik modüller - Bölüm 3-1:Performans özellik şablonları- Optik kanal izleyici

TS EN 60875-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler – Dalga boyu olmayan – seçmeli fiberoptik dallara ayırma elemanları – Bölüm 1 - Genel standard

TS EN 62325-451-2/AC Enerji piyasasında haberleşme yapısı – Bölüm 451-2: CIM (Ortak Bilgi Modeli) Avrupa piyasası için planlanan iş süreci ve bağlamsal model

TS EN 62325-351 Enerji marketi iletişimi için çerçeve - Bölüm 351 :Ortak bilgi modeli, Avrupa marketi model değişim profili

TS EN 62325-451-6 Enerji piyasasında haberleşme çerçevesi - Bölüm 451-6: Avrupa tarzı piyasa için pazar, bağlamsal ve kurulum modelleriyle ilgili bilgilerin yayınlanması

TS EN 62361-100 Güç sistemleri yönetimi ve bununla ilişkili bilgi alışverişi - Uzun vadede birlikte çalışabilirlik - Bölüm 100: XML şema eşlemesi için CIM profilleri

TS EN 60870-5-104/A1 Telekontrol cihaz ve sistemleri- Bölüm 5-105: İletim protokolleri- Standart nakil profillerinin kullanılması ile IEC 60870-5-101 için şebeke erişimi

TS EN 16836-1 Sayaçlar için iletişim sistemleri - Sayaç veri alışverişi için kablosuz örgü ağı - Bölüm 1: Giriş ve standardizasyon çerçevesi

TS EN 16836-2 Sayaçlar için iletişim sistemleri - Sayaç veri alışverişi için kablosuz örgü ağı - Bölüm 2: Ağ katmanı ve yığın belirtimi

TS EN 16836-3 Sayaçlar için iletişim sistemleri - Sayaç veri alışverişi için kablosuz örgü ağı - Bölüm 3: Enerji profil özellikleri verilmiş uygulama katmanı

TS EN 61300-2-37 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-37: Deneyler - Fiber optik kutular için kablo bükme

TS EN 60153-1 İçi boş metalik dalga kılavuzları - Bölüm 1: Genel gereklilikler ve ölçüm yöntemleri

TS EN 60153-2 İçi boş metalik dalga kılavuzları - Bölüm 2: Sıradan dikdörtgen dalga kılavuzları için ilgili özellikler

TS EN 60154-1 Dalga kılavuzları için flanşlar - Bölüm 1: Genel gereklilikler

TS EN 61000-1-2 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) - Bölüm 1-2: Genel - Elektromanyetik olaylarla ilgili ekipman da dahil olmak üzere elektrik ve elektronik sistemlerin işlevsel güvenliğinin sağlanması için metodoloji

TS EN 61094-3 Elektroakustik - Ölçme mikrofonları - Bölüm 3: Karşılıklı olma tekniği ile standard laboratuvar mikrofonlarının serbest-Alan kalibrasyonu için ana metod

TS EN 61937-7/A1 Dijital ses - IEC 60958'e uygulanan doğrusal olmayan PCM kodlu ses bitleri dizisi için arayüz-Bölüm 7: ATRAC, ATRAC 2/3 ve ATRAC-X (TA 4) formatlarına göre doğrusal olmayan PCM bit dizileri

TS EN 61966-2-4/A1 Çoklu ortam sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 2-4: Renk yönetimi - Video uygulamaları için tamamı genişletilmiş ycc renk çubuğu - Xvycc

TS EN 61000-4-9 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-9: Deney ve ölçme teknikleri - Darbe şeklinde manyetik alan bağışıklık deneyi

TS EN 62803 Telsiz iletişimi için iletim donanımı - Fiber sistemlerde yüksek frekanslı radyoda optik-elektrik dönüşüm cihazının frekans tepkisi - Ölçüm yöntemi

TS EN 60154-2 Dalga kılavuzları için flanşlar - Bölüm 2: Normal dikdörtgen dalga kılavuzu için bağlantı elemenlarına ilişkin özellikler

TS EN 61300-2-47 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-47: Deneyler - Isıl şoklar

TS EN 61169-58 Radyo frekans bağlayıcıları - Bölüm 58: Kör-çift bağlantılı RF koaksiyel konektörler için bölümsel özellikler - Karakteristik empedans 50 ? (SBMA tipi)

TS EN 61300-3-25 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme yöntemleri - Bölüm 3-25: İncelemeler ve ölçmeler - Fiber ile kurulmuş ferruller ile ferrullerin eş merkezliliği

TS EN 62209-1 Elle tutulan ve vücuda monte edilen kablosuz iletişim cihazlarında radyo frekans alanına insan maruziyetinde emilim hızının değerlendirilmesi için ölçüm prosedürü - Bölüm 1: Kulak arkasında kullanılan cihazlar (300 MHz ila 6 GHz frekans aralığı)

TS EN 62605 Çokluortam sistemleri ve cihazları- Çokluortam e-Yayınlar ve e-Kitaplar - e-sözlükler için değişim formatı

TS EN 62680-1-3 Veri ve güç için evrensel seri veriyolu arayüzleri - Bölüm 1-3: Evrensel seri veriyolu arayüzleri - USB CTM Tipi kablo ve konektör özellikleri

TS EN 62680-1-3 Veri ve güç için evrensel seri veriyolu arayüzleri - Bölüm 1-3: Evrensel seri veriyolu arayüzleri - USB CTM Tipi kablo ve konektör özellikleri

TS EN 50289-1-11 Haberleşme kabloları-Deney metotları için özellikler bölüm 1-11: Elektriksel deney metotları-Karakteristik empedans, giriş empedansı, geri dönüş kaybı

TS EN 60794-3-20 Fiber optik kablolar-Bölüm 3-20: Bina dışı optik kendini taşıyan havai haberleşme kabloları

TS EN 60794-5 Fiber optik kablolar - Bölüm 5: Kısım özellikleri - Üfleyerek tesisat için mikro kanal kablolama

TS EN 61970-552 Enerji yönetim sistemi uygulama programı arayüzü (EMS-API) - Bölüm 552: CIMXML Model değişim biçimi

TS EN 62952-1 Bir kablosuz iletişim cihazı için güç kaynakları - Bölüm 1: Güç modülleri için genel gereksinimler

TS EN 62952-2 Bir kablosuz iletişim cihazı için güç kaynakları - Bölüm 2: Pilli güç moülleri için pofil

TS EN 61169-54 Radyo frekans bağlayıcıları - Bölüm 54: 10 mm iç çapı dış iletkenli koaksiyel konektörler için bölümsel spesifikasyon, nominal karakteristik empedansı 50 ?, seri 4,3-10

TS EN 61290-4-1 Optik yükselteçler- Deney metotları - Bölüm 4-1: Gürültü değeri parametreleri - İki dalga yolu metodu

TS EN 61300-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 1: Genel ve kılavuz

TS EN 61753-052-3 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler - Performans standardı - Bölüm 052-3: Tek modlu fiber bağlantısız sabit zayıflatıcı - Kontrolsüz çevre şartlarında Kategori U

TS EN 61753-052-6 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler - Performans standardı - Bölüm 052-3: Tek modlu fiber bağlantısız sabit zayıflatıcı - Dış bitki ortamında Kategori O

TS EN 61754-32 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler - Fiber optik bağlayıcı arayüzleri - Bölüm 32: DiaLink tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 61754-34 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler - Fiber optik bağlayıcı arayüzleri - Bölüm 34: URM tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 61000-4-30/ACElektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-30: Deney ve ölçme teknikleri - Güç kalitesi ölçme metotları

TS EN 61094-3/AC  Elektroakustik - Ölçme mikrofonları - Bölüm 3: Karşılıklı olma tekniği ile standard laboratuvar mikrofonlarının serbest-Alan kalibrasyonu için ana metod

TS EN 62368-1/A11 Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

TS EN 62680-1-2 Veri ve güç için evrensel seri veri yolu arabirimleri - Bölüm 1-2: Ortak parçalar - USB Güç Dağıtım özellikleri

TS ISO 7176-21 Tekerlekli sandalyeler - Bölüm 21: Elektrikli tekerlekli sandalyelerin, üç tekerleklilerin ve batarya şarj cihazlarının elektromanyetik uyumluluğu için gereklilikler ve deney yöntemleri

TS EN 61970-301 Enerji yönetim sistemi uygulama program arayüzü (EMS-API)-Bölüm 301: Ortak bilgi modelinin (CIM) temeli

TS EN 61000-4-30 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-30: Deney ve ölçme teknikleri - Güç kalitesi ölçme metotları

TS EN 61757-1-1 Fiber optik sensörler - Bölüm 1-1: Gerinim ölçümü - Fiber Bragg ızgaralarına dayalı gerinim sensörleri

TS EN 60966-2-5 Radyo frekans ve koaksiyel kablo montajları - Bölüm 2-5: Radyo ve televizyon alıcıları için kablo montajlarına ait detay özellikler - Frekans aralığı 0 ila 1000 mhz

TS EN 60966-2-6 Radyo frekans ve koaksiyel kablo montajları - Bölüm 2-6: Radyo ve televizyon alıcıları için kablo montajlarına ait detay özellikler - Frekans aralığı 0 ila 3000 mhz

TS EN 50289-1-1 Haberleşme kabloları- Deney metotları için özellikler- Bölüm 1-1: Elektriksel deney metotları- Genel özellikler

TS EN 50289-1-8 Haberleşme kabloları- Deney metotları için özellikler- Bölüm 1-8: Elektrisel deney metotları- Zayıflama

TS EN 50289-1-9 Haberleşme kabloları-Deney metotları için özellikler-Bölüm 1-9: Elektriksel deney metotları-Dengesiz zayıflama (uzunlamasına dönüşüm kaybı, uzunlamasına dönüşüm transfer kaybı)

TS EN 60794-1-2 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 1-2: Genel özellikler - Temel optik kablo deney işlemleri

TS EN 62351-11 Güç sistemleri yönetimi ve bunlarla ilişkili bilgi alışverişi - Veri ve haberleşme güvenliği - Bölüm 11: XML dokümanlarında güvenlik

TS EN 60794-2-22 Fiber optik kablolar - Bölüm 2-22: Dahili kablolar - Konektörlerle sonlandırılabilecek çok-simplex koparma optik kablolarının detaylı özellikleri

TS EN 61643-351 Alçak gerilim darbe koruma düzenleri için bileşenler - Bölüm 351: Telekominikasyon ve sinyalizasyon şebekeleri için darbe yalıtım transformatörlerinin (SIT) performans gereklilikleri ve deney yöntemleri

TS EN 50332-3 Ses sistemi donanımı: Kişisel müzik çalarlar ile ilişkili başa ve kulağa takılan kulaklık - Maksimum ses basınç seviyesi ölçüm metodolojisi - Bölüm 3: Ses dozu yönetimi için ölçüm yöntemi

TS EN 60153-1/AC İçi boş metalik dalga kılavuzları - Bölüm 1: Genel gereklilikler ve ölçüm yöntemleri

TS EN 60153-2/AC İçi boş metalik dalga kılavuzları - Bölüm 2: Sıradan dikdörtgen dalga kılavuzları için ilgili özellikler

TS EN 61000-4-10 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-10: Deney ve ölçme teknikleri - Sönümlü osilasyonlu manyetik alan bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-31 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 4-31: Deney ve ölçme teknikleri - AC şebeke bağlantı noktaları genişbant iletken bozulma bağışıklık testi

TS EN 61202-1 Fiber optik bağlantı aygıtları ve pasif bileşenler - Fiber optik izolatörler - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61300-2-9 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 2-9: Deneyler-Mekanik darbe

TS EN 62368-1/AC Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

TS EN 55025 Araçlar, tekneler ve içten yanmalı motorlar - Radyo bozulma karakteristikleri - Araçta bulunan alıcıların korunması için sınır değerler ve ölçüm yöntemleri

TS EN 55025 Araçlar, tekneler ve içten yanmalı motorlar - Radyo bozulma karakteristikleri - Araçta bulunan alıcıların korunması için sınır değerler ve ölçüm yöntemleri

TS EN 50601 Genel kablolama sistemleri - Ekranlı düz patch kablo ve D sınıfı uygulamaları için düz çalışma alanı kordonlar - - Detaylı teknik özellikleri EN 50173-4 çerçevesinde dengeli iletişim kablolama test için şartname  

TS EN 50602 Genel kablolama sistemleri - EN 50173-4 çerçevesinde dengeli iletişim kablolama test için Özellikler - Ekrans düz patch kablo ve E sınıfı uygulamalar için düz çalışma alanı kordonlar - Detaylı teknik özellikleri

TS EN 50603 Genel kablolama sistemleri - EN 50173-4 çerçevesinde dengeli iletişim kablolama test için Özellikler - E sınıfı uygulamalar için Ekranlı düz patch kablo ve düz çalışma alanı kordonlar - Detaylı teknik özellikleri

TS EN 50289-3-8 Haberleşme kabloları-Deney metotları için özellikler bölüm 3-8: Mekanik deney metotları-Kablo kılıfı işaretlerinin aşınmaya karşı dayanıklılığı

TS 2086 EN 60244-1 Radyo frekans vericileri için ölçme metotları bölüm 1:Yayın vericilerinin genel özellikleri

TS 2086 EN 60244-1 Radyo frekans vericileri için ölçme metotları bölüm 1:Yayın vericilerinin genel özellikleri

TS 2202 EN 60244-5 Radyo vericileri için ölçme yöntemleri - Bölüm 5: Televizyon vericilerinin performans özellikleri

TS 4342 EN 60107-2 Televizyon alıcıları için ölçme metotları-Bölüm 2: Ses kanalları-Genel metotlar ve tekli ses kanalları için metotlar

TS EN 13757-2 Ölçü aletlerinde haberleşme sistemleri ve uzaktan okuma - Bölüm 2: Fiziki ve hat katmanı

TSE ISO/TS 22002-3:2011 Gıda güvenliğinde önkoşullu programlar- Bölüm 3:Çiftçilik

TS EN 50065-4-1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme -Bölüm 4-1 : Düşük gerilimli ayrıştırma filtreleri - Genel özellik standardı

TS EN 50065-4-4 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-4: Alçak gerilim dekuplaj filtresi - Empedans filtresi

TS EN 50065-4-5 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-5: Alçak gerilim dekuplaj filtresi - Ayırma filtresi

TS EN 50065-4-6 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-6: Alçak gerilim dekuplaj filtreleri - Açı bağlaştırıcısı

TS EN 50065-4-3 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 2-2: Sanayi ortamlarında kullanılması amaçlanmış ve 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan sistemler ile şehir şebekesi haberleşme cihazları için bağışıklık kuralları

TS EN 50080 Mac-Artık yan bant kablo alıcılarının radyo frekans karakteristikleri

TS EN 50083-8 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri-Bölüm 8: Şebekeler için elekromanyetik uyumluluk

TS EN 50083-9 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 9: Catv/smatv baş-Uç cihazları için ara yüzler ve dvb/mpeg-2 gönderme akışları için profesyonel donanım

TS EN 50083-8/A11 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 8: Şebekeler için elektromanyetik uyumluluk

TS EN 50083-8/A11 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 8: Şebekeler için elektromanyetik uyumluluk

tst EN 50090-2-2/A2 Ev ve bina elektronik sistemleri (ebes) bölüm 2-2: Sistemin görünümü- Genel teknik özellikler  

TS EN 50094+A1 Mac/paket ailesi için erişim kontrol sistemi-Euro crypt

TS EN 50098-1/A1 Bilgi teknolojisi için müşteri bina ve müştemilatının kablajı-Bölüm 1: Isdn temel erişim

TS EN 50098-1/A1 Bilgi teknolojisi için müşteri bina ve müştemilatının kablajı-Bölüm 1: Isdn temel erişim

TS EN 50098-2 Bilgi teknolojisi için müşteri bina ve müştemilatının kablajı-Bölüm 2: 2048 kbit/s ısdn birincil erişim ve kiralanmış hat şebeke arayüzü

TS EN 50147-1 Yankısız odalar - Bölüm 1: Ekran zayıflatmasının ölçülmesi

TS EN 50147-2 Yankısız odalar - Bölüm 2: Saha zayıflatmasına göre alternatif deney sahası uygunluğu

TS EN 50157-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik cihaz bağlantılarında aranan özellikler: Av.link bölüm 1: Genel

TS EN 50157-2-2 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik cihazların ara bağlantı özellikleri: Av. bağlantısı - Bölüm 2-2: Temel sistem yönlendirme komutları

TS EN 50157-2-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik teçhizatın birbirlerine bağlanması gerekleri-Ses görüntü irtibatı bölüm 2-1: İşaret kalite uyumlaması ve kaynak cihazlarını otomatik seçme

TS EN 50157-2-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektronik teçhizatın birbirlerine bağlanması gerekleri-Ses görüntü irtibatı bölüm 2-1: İşaret kalite uyumlaması ve kaynak cihazlarını otomatik seçme

TS EN 50173-2 Bilgi teknolojisi - Genel kablolama sistemleri - Bölüm 2: Ofis yerleşkes

TS EN 50173-4:2007/A1:2010 Bilgi teknolojisi - Genel kablolama sistemleri - Bölüm 4: Evler

TS EN 50201 Dvb-Ird için arayüzler.

TS EN 50203+A1 Otomatik kanal montajı (okm)

TS EN 50221 Şartlı erişim ve diğer sayısal görüntü yayını kodçözücü uygulamaları için ortak arayüz istekleri"

TS EN 50255 Sayısal ses yayını (ssy-Dab) sistemi -Alıcı data ara -Yüz biriminin özellikleri

TS EN 50256 Sayısal video yayını (svy -Dvb) alıcılarının karakteristikleri

TS EN 50256 Sayısal video yayını (svy -Dvb) alıcılarının karakteristikleri

TS EN 50289-1-2 Kablolar-Haberleşme kabloları-Deney metotları için özellikler-Bölüm 1-2: Elektriksel deney metotları-D.a. direnci

TS EN 50289-1-7 Kablolar - Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - Bölüm 1-7: Elektriksel deney metotları - Yayılma hızı

TS EN 50289-4-4 Kablolar- Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - Bölüm 4-4:Çevresel deney metotları- Çözücülere ve kirletici sıvılara karşı dayanıklılık

TS EN 50289-4-6 Kablolar - Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - Bölüm 4-6: Çevresel deney metotları - Sıcaklık çevrimi

TS EN 50289-3-16 Kablolar - Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - bölüm 3-16: Mekanik deney metotları - Kablo çekme performansı

TS EN 50289-4-11 Haberleşme kabloları-Deney metotları için deney metotları-Bölüm 4-11:Çevresel deney metotları-Bütünleştirilmiş yatay yangın deney metodu

TS EN 50289-1-5 Kablolar - Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - Bölüm 1-5: Elektriksel deney metotları - Kapasitans

TS EN 50289-3-11 Kablolar - Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler - bölüm 3-11: Mekanik deney metotları - Kablonun içeri doğru kesmeye karşı dayanıklılığı

TS EN 50289-3-12 Kablolar - Haberleşme kabloları - Deney metotları için özellikler bölüm 3-12: Mekanik deney metotları - Saçma ile hasarlama

TS EN 50289-1-13 Haberleşme kabloları-Deney metotları için şartlar-Bölüm 1-13: Elektriksel deney metotları-Önceden konektörle bağlanmış kabloların/parça kordonların/koaksiyel kabloların kuplaj zayıflaması veya ekranlama zayıflaması

TS EN 50289-1-14 Haberleşme kabloları-Deney metotları için şartlar-Bölüm 1-14: Elektriksel deney metotları-Bağlı donanımın kuplaj zayıflaması veya ekranlama zayıflaması

TS EN 50289-1-15 Haberleşme kabloları-Deney metotları için şartlar-Bölüm 1-15: Elektromanyetik performans-Kanalların veya bağlantıların kuplaj zayıflaması (laboratuvar şartları)

TS EN 50289-1-16 Kablolar - Haberleşme kabloları - Deney metoıtları için özellikler - Bölüm 1: 16: Elektromanyetik performans - Kablo donanımlarının kuplaj zayıflaması

TS EN 50289-3-10 Haberleşme kabloları-Deney metotları için şartlar-Bölüm 3-10: Mekanik deney metotları-Bükülme ve burulma

TS EN 50289-3-15 Haberleşme kabloları-Deney metotları için şartlar-Bölüm 3-15: Mekanik deney metotları-Hidrostatik basınca karşı su altı kablosunun direnci/not: En 50289-3-1 ile birlikte uygulanır.

TS EN 50289-4-14 Haberleşme kabloları-Deney metotları için şartlar-Bölüm 4-14: Çevresel deney metotları-Aydınlatma/not: En 50289-3-1 ile birlikte uygulanır.

TS EN 50289-4-12 Haberleşme kabloları-Deney metotları için şartlar-Bölüm 4-12: Çevresel deney metotları-Demet halindeki küçük haberleşme kablolarında düşey alev yayılma deneyi

TS EN 50290-1-1 Haberleşme kabloları-Bölüm 1-1:Genel

TS EN 50290-1-2 Haberleşme kabloları-Bölüm 1-2:Tarifler

TS EN 50377-10-2 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 10-2: Iec 60793-2 kategorisi b1 fiberde sonlandırılmış mu/apc tek modlu fiber

TS EN 50377-3-1 Fiber optik sistemlerde kullanılan birbiriyle bağlantılı elemanlar ve bağlantı elemanları tertibatları- Ürün özellikleri- Bölüm 3-1: Iec 60793-2 standardının alave alb çoklu mod fiber üzerine sonlandırılan sg tipi

TS EN 50377-5-1 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 5-1: Iec 60793-2 kategorisi b1.1 tek modlu fiberde sonlandırılmış ec tipi

TS EN 50377-6-1 Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılacak olan ara bağlantı elemanları ve bağlayıcı takımları-Ürün özellikleri-Bölüm 6-1: Iec 60793-2 üzerinde sc-Rj sonlandırmalı a1a ve a1b kategorisi çok modlu fiber.

TS EN 50377-7-1 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 7-1: Iec 60793-2 kategori a1a ve a1b, çok modlu fiberde sonlandırılmış lc-Pc tipi dupleks

TS EN 50377-7-2 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 7-1: Iec 60793-2 kategori a1a ve a1b, çok modlu fiberde sonlandırılmış lc-Pc tipi dupleks

TS EN 50377-8-3 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı düzenekleri ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri - Bölüm 8-3: Iec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiber, karma ferrül kategori c'de sonlandırılmış tek yönlü lsh-Pc

TS EN 50377-8-4 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı düzenekleri ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri - Bölüm 8-4: Iec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiber, karma ferrül kategori u'da sonlandırılmış tek yönlü lsh-Apc

TS EN 50377-8-6 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı düzenekleri ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri - Bölüm 8-6: Tam zirkonyumlu ferrül kategori c olan ıec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiberde sonlandırılmış tek yönlü lsh-Hr

TS EN 50377-8-9 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı düzenekleri ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri - Bölüm 8-9: Tam zirkonyumlu ferrül kategori u olan ıec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiberde sonlandırılmış tek yönlü lsh-Pc

TS EN 50377-9-1 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 9-1: Iec 60793-2 kategori a1a ve a1b, çok modlu fiberde sonlandırılmış mt-Rj tipi

TS EN 50377-6-2 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı takımları ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri- Bölüm 6-2: Iec 60793-2-50 kategori b.1.1 ve b1.3 tek modlu fiber, kategori u'da sonlandırılan sc-Rj tek modlu fiber

TS EN 50377-4-2:2011 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 4-2:Tam zirkonyumlu ferrül kategori u olan ıec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiberde tek 8° sonlandırılmış sc/apc "

TS EN 50377-8-10 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı düzenekleri ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri - Bölüm 8-11: Titanyum bileşimli ferrül kategori c olan ıec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiberde sonlandırılmış tek yönlü lsh-Apc

TS EN 50377-8-11 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı düzenekleri ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri - Bölüm 8-11: Titanyum bileşimli ferrül kategori c olan ıec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiberde sonlandırılmış tek yönlü lsh-Pc

TS EN 50377-8-13 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı düzenekleri ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri - Bölüm 8-11: Titanyum bileşimli ferrül kategori u olan ıec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiberde sonlandırılmış tek yönlü lsh-Pc

TS EN 50377-10-1 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan bağlayıcı takımları ve ara bağlantı elemanları- Ürün özellikleri- Bölüm 10-1: Tam zirkonyumlu ferrül kategori c'li ıec 60793-2-50 kategori b.1.1 ve b1.3 tek modlu fiberde sonlandırılan tek yönlü tip mu-Pc

TS EN 50377-2-2 Optik fiber iletişim sistemşlerinde kullanılan bağlayıcı takımları ve ara bağlantı bileşenleri - Ürün özellikleri - Bölüm 2-2: Iec 60793-2-50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiber ile sonlandırılmış tip fc/apc 8, tamamen zirkon dioksitten yapılmış halkaya sahip, kategori c

TS EN 50377-4-4:2011 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 4-4:Tam zirkonyumlu ferrül kategori u olan ıec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiberde tek sonlandırılmış sc-Pc "

TS EN 50377-13-3:2011 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 13-3:Tam zirkonyumlu ferrül kategori u olan ıec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiberde sonlandırılmış lx.5- apc duplex "

TS EN 50377-15-1:2011 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılacak konektör takımları ve ara bağlantı elemanları - Ürün özellik standardı - Bölüm 15-1:50/120 mikron çok modlu fiber için ıec 60793-2 kategori a1a çok modlu fiberde 12 fiber ferrül sonlandırılmış mpo tipi

TS EN 50378-3-1 Optik fiber haberleşme sistemlerinde kullanılan pasif elemanlar- Ürün özellikleri - Bölüm 3-1: Tip: Iec 60793-2 50 kategori b1.1 ve b1.3 tek modlu fiberde sonlandırılmış 100/200 ghz modül

TS EN 50400:2006/AC:2011 Halkın maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlara ilişkin temel sınırlamalara veya referans seviyelerine sahip olan kablosuz haberleşme şebekeleri çalıştırıldığında; Radyo haberleşmesinde (110 mhz - 40 ghz)kullanılan sabit cihazların uygunluğuna ait temel standard

TS EN 50400 Halkın maruz kaldığı radyo frekans elektromanyetik alanlara ilişkin temel sınırlamalara veya referans seviyelerine sahip olan kablosuz haberleşme şebekeleri çalıştırıldığında; Radyo haberleşmesinde (110 mhz - 40 ghz)kullanılan sabit cihazların uygunluğuna ait temel standard

TS EN 50411-2-9 Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılan fiber düzenleyiciler ve kutular - Ürün özellikleri - Bölüm 2-9:Hava üflemeli fiber mikrokanal kablo için sızdırmaz olmayan kutular, kategori s&a

TS EN 50411-2 Optik fiber iletişim sistemlerinde kullanılan fiber düzenleyiciler ve kutular - Ürün özellikleri - Bölüm 2: Korunmuş küçük kanal bağlayıcıları kutuları, fiber optik kablo ek kutuları için genel özellikler ve kılavuz

TS EN 50411-2-5 Optik fiber iletişim sistemlerinde kullanılan fiber düzenleyiciler ve kutular - Ürün özellikleri - Bölüm 2-5: Hava üflemeli fiber mikrokanal için sızdırmaz mahfazalar - Tip 1, kategori s ve a

TS EN 50411-3-2:2011 Fiber optik haberleşme sistemlerinde kullanılan fiber düzenleyiciler ve kutular - Ürün özellikleri - Bölüm 3-2: Tek modlu mekanik fiber ek

TS EN 50476 Radyofrekans elektromanyetik alanlara karşı insanların kaldığı maruza ilişkin temel kısıtlamalar ve referans seviyeleri olan yayın istasyon vericilerinin uygunluğunu göstermek için ürün standardı (3 mhz - 30 mhz)

TS EN 50478 Uydu için fonksiyonel alıcı özellikleri - Uydu üzerinden dönüş kanalında düşük veri hızlı sayısal interaktif televizyon- Modem tabaka özellikleri

TS EN 50478 Uydu için fonksiyonel alıcı özellikleri - Uydu üzerinden dönüş kanalında düşük veri hızlı sayısal interaktif televizyon- Modem tabaka özellikleri

TS EN 50494 Tek bir konut tesisatında, tek eş-Eksenli kablo üzerinden uydu sinyal dağıtımı

TS EN 50494 Tek bir konut tesisatında, tek eş-Eksenli kablo üzerinden uydu sinyal dağıtımı

TS EN 50551-1:2011 Kordonlarda kullanılan tek yönlü ve çift yönlü kablolar - Bölüm 1: Boş ayrıntı özelliği ve asgari özellikler

TS EN 55016-2-4 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-4: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Bağışıklık ölçümleri

TS EN 55016-2-4 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 2-4: Rahatsızlık ve bağışıklığı ölçme metotları - Bağışıklık ölçümleri

TS EN 55016-1-3 Radyo rahatsızlığı için özellik standardı ve bağışıklık ölçme aparatı ve metotları - Bölüm 1-3: Radyo rahatsızlığı ve bağışıklık ölçme aparatı - Yardımcı donanım - Rahatsızlık şiddeti

TS EN 55025 Taşıtlar, gemiler ve içten yanmalı motorlar - Radyo bozulma karakteristikleri - Yerleşik alıcıların korunması için sınır değerleri ve ölçme yöntemleri

TS EN 55025 Taşıtlar, gemiler ve içten yanmalı motorlar - Radyo bozulma karakteristikleri - Yerleşik alıcıların korunması için sınır değerleri ve ölçme yöntemleri

TS EN 60027-2 Elektrik teknolojisinde kullanılan harf semboller bölüm 2: Haberleşme ve elektronik

TS EN 60065:2002/AC:2006 Güvenlik kuralları - Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar  

TS EN 60065/tst AC Güvenlik kuralları - Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar

TS EN 60107-5 Televizyon alıcıları için tavsiye edilen metotlar bölüm 5: Nıcam 2-Kanal dijital ses-Sistemi kullanılarak çok kanallı televizyon alıcıları ile ilgili elektriksel ölçmeler

TS EN 60107-7 Televizyon alıcılarında ölçme metotları - Bölüm 7: Hdtv ekranları"

TS EN 60107-8 Televizyon yayını iletiminde kullanılan alıcılarda tavsiye edilen ölçme metodları -Bölüm 8: D2-Mac/paket cihazında ölçmeler

TS EN 60107-1 Televizyon yayın iletimleri için alıcılardaki ölçme yöntemleri - bölüm 1: Genel hususlar - Radyo ve görüntü frekanslarındaki ölçmeler

TS EN 60107-5/A1 Televizyon alıcıları için tavsiye edilen metotlar bölüm 5: Nıcam 2-Kanal dijital ses-Sistemi kullanılarak çok kanallı televizyon alıcıları ile ilgili elektriksel ölçmeler

TS EN 60169-24 Radyo frekans bağlayıcıları bölüm 24: Özellikle 75 ohm kablo dağıtım sistemlerinde kullanım için vida kuplazlamalı radyo frekans eş eksenli konnektörler

TS EN 60169-21 Radyo frekans konnektörleri-Bölüm 21: Dış iletkenin iç çapı 9.5 mm (0.374 inch ) olan farklı tipte vida bağlantılı radyo frekans konnektörlerinin iki tipi-Karakteristik empedansı 50 ohm (tip sc-A ve tip sc-B)

TS EN 60244-8 Radyo vericileri için ölçme metotları-Bölüm 8: Televizyon vericilerinin ve aktarıcılarının ölçmesinde kullanılan artık-Yanbant demodülatörleri için çalışma niteliği karakteristikler

TS EN 60244-13 Radyo vericileri için ölçme metotları - Bölüm 13: Frekans modülâsyonlu ses yayını için performans karakteristikleri

TS EN 60244-12-1 Radyo vericileri için ölçme metotları bölüm 12: Ses ve televizyon yayınında kullanılan vericilerde ve aktarıcılarda kullanılacak tanımlayıcı dokümanların hazırlanması için gerekli kılavuz - Belirtilecek karakteristikler

TS EN 60244-12-2 Radyo vericileri için ölçme metotları - bölüm 12: Ses ve televizyon yayınında kullanılan vericilerde ve aktarıcılarda kullanılacak tanımlayıcı dokümanların hazırlanması için gerekli kılavuz - Özelliğe ilişkin çizelgeler

TS EN 60268-5/A1 Ses sistemi donanımları - Bölüm 5: Hoparlörler

TS EN 60315-7 Çeşitli yayım sınıfları için radyo alıcılarında ölçme metodları- Bölüm 7: Sayısal uydu radyo alıcıları üzerinde ölçme metotları

TS EN 60461: 2011 Zaman ve kontrol kodu

TS EN 60512-10-4 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları-Bölüm 10:Çarpma (serbest bileşenler), durgun yük (sabitlenmiş bileşenler), dayanıklılık ve aşırı yükleme deneyleri-Kısım 4:Deney 10b:Elektriksel aşırı yükleme (bağlayıcılar)

tst EN 60512-10-4 Elektronik cihazlar için elektromekanik bileşenler-Temel deney işlemleri ve ölçme metotları-Bölüm 10:Çarpma (serbest bileşenler), durgun yük (sabitlenmiş bileşenler), dayanıklılık ve aşırı yükleme deneyleri-Kısım 4:Deney 10b:Elektriksel aşırı yükleme (bağlayıcılar)

TS EN 60512-11-14 Elektronik cihazlar için bağlayıcılar - Deneyler ve ölçmeler - bölüm 11-14: İklimlendirme deneyleri - deney 11p: Akan tek gaz korozyon deneyi

TS EN 60574-21 Sesli görüntü, video ve televizyon cihazları ve sistemleri bölüm 21: Eğitim ve öğretim uygulamaları için video kaset baş ve son kısmı

TS EN 60601-1-2 /tst A1 (Öncelikli 2) Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans kuralları - Kısım 2: Tamamlayıcı standard : Elektromanyetik uyumluluk - Kurallar ve deneyler

TS EN 60601-1-2 /tst A1 (Öncelikli 2) Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans kuralları - Kısım 2: Tamamlayıcı standard : Elektromanyetik uyumluluk - Kurallar ve deneyler  

TS EN 60712+A1 U-Format olarak bilinen 19 mm manyetik bant kullanan helezon taramalı görüntü bandı kaset sistemi

TS EN 60728-7-3 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 7-3: Tesis dışını gözlemleyen hibrid fiber eş eksenli - Transponder ara yüz veri hattı (pstıb) özelliğine uyan güç kaynağı

TS EN 60728-7-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 7-1: Tesisin durumunun dışarıdan gözlenmesinde kullanılan hibrid fiber eş eksenli kablo - Fiziki (phy) tabakanın özelliği

TS EN 60728-7-1 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 7-1: Tesisin durumunun dışarıdan gözlenmesinde kullanılan hibrid fiber eş eksenli kablo - Fiziki (phy) tabakanın özelliği

TS EN 60728-7-2 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 7-2: Tesisin durumunun dışarıdan gözlenmesinde kullanılan hibrid fiber eş eksenli kablo - Ortam erişim kontrol (mac) tabakanın özelliği

TS EN 60728-13 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 13:Yayın sinyaliiletimleri için optik sistemler

TS EN 60728-13 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 13:Yayın sinyaliiletimleri için optik sistemler

TS EN 60735 Video bant özellikleri için ölçme metotları

TS EN 60756 Yayınla ilgili olmayan video bant kaydedicileri, zaman tabanı kararlılığı

TS EN 60774-1 Vhs tipi 12,65 mm manyetik bant kullanan helisel taramalı görüntü bant kaset sistemi-Bölüm 1:Vhs ve kompakt vhs görüntü kaset sistemi

TS EN 60774-2 12.65 mm'lik (0.5 inç) manyetik şeritli vhs sistemi kullanan sarmal taramalı manyetik şeritli görüntü kaset sistemi - Bölüm 2: Fm ses kayıdı (ıec 60774-2:1999)

TS EN 60774-3 Vhs tipinde 12,65 mm'lik manyetik bant kullanan, helis taramalı video bant kaset sistemi-Bölüm 3:5-Vhs

TS EN 60774-5 Vhs tipi 12,65 mm'lik (0,5 inç) manyetik şerit kullanan helisel taramalı video teyp kaseti - Bölüm 5: D-Vhs

TS EN 60793-1-48 Optik fiberler - Bölüm 1- 48: Ölçme metotları ve deney işlemleri - polarizasyon mod dağılımı

TS EN 60793-1-1 Optik fiberler- Bölüm 1-1: Ölçme metotları ve deney işlemleri - genel ve kılavuz bilgiler

TS EN 60793-1-31:2010 Optik fiberler- Bölüm 1-31: Ölçme metotları ve deney işlemleri- Çekme mukavemeti

TS EN 60793-1-34 Optik fiberler - Bölüm 1-34: Ölçme metotları ve deney prosedürleri - Fiber eğriliği

TS EN 60793-1-47 Optik fiberler- Bölüm 1-47: Ölçme metotları ve deney işlemleri - makro bükülmelerin sebep olduğu kayıplar

TS EN 60793-1-49 Optik fiberler - Bölüm 1- 49: Ölçme metotları ve deney işlemleri - fark mod gecikmesi

TS EN 60793-1-21 Optik fiberler- Bölüm 1- 21: Ölçme metotları ve deney işlemleri-Kaplama geometrisi

TS EN 60793-1-22 Optik fiberler- Bölüm 1- 22: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Uzunluk ölçme

TS EN 60793-1-33 Optik fiberler - Bölüm 1-33: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Gerilme korozyon hassasiyeti

TS EN 60793-1-40 Optik fiberler - Bölüm 1- 40: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Zayıflatma

TS EN 60793-1-45 Optik fiberler - Bölüm 1- 45: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Mod alan çapı

TS EN 60793-1-46 Optik fiberler - Bölüm 1- 46: Ölçme metotları ve deney işlemleri - optik geçirgenlikteki değişikliklerin izlenmesi

TS EN 60793-1-44:2011 Optik fiberler - Bölüm 1- 44: Ölçme metotları ve deney işlemleri - Kesim dalga boyu

TS EN 60794-4 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 4: Kısım özellikleri - Hava hattı optik kablolar elektrik güç hatlarında kullanılan

TS EN 60794-2 Optik fiber kablolar - bölüm 2: Bina içi kablolar - Bölüm özellikleri

TS EN 60794-2-41 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 2-41: Bina içi kablolar - Tekli ve çiftli toplanmış a4 fiberler için ürün özelliği

TS EN 60794-2-42 Kablolar - Fiber optik kablolar - Bölüm 2-42: Bina içi-A4 fiberli tekli ve çiftli kablolar için ürün özelliği

TS EN 60794-3-40 Optik fiber kablolar- Bölüm 3-40:Dış bina kabloları-Tıbbi atık ve insan giremeyen borulara hava verilerek ve/veya çekilerek montajı için atık boru kablolarıiçin aile özellikleri

TS EN 60835-1-1 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 1: Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ve uydu yer istasyonlarında ortak ölçmeler kısım bir-Genel

TS EN 60835-1-4 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları-Bölüm 1: Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ve uydu yer istasyonlarında ortak ölçmeler-Kısım 4: İletim çalışma niteliği

TS EN 60835-2-1 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları bölüm 2: Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler kısım bir: Genel

TS EN 60835-2-3 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan cihazlarla ilgili ölçme metotları bölüm 2:Yeryüzünde kullanılan radyo röle sistemleri üzerinde yapılan-Kısım 3: Rf kollara ayırma şebekeleri

TS EN 60835-3-5 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - Kısım 5: Yukarı ve aşağı çeviriciler

TS EN 60835-2-4/A1 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 2: Karasal radyo röle sistemlerinde ölçmeler - Kısım 4: Modülatör/demodülatör içeren verici/alıcı

TS EN 60835-2-5 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanım için ölçme metotları - Bölüm 2 : Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler -Kısım 5: Sayısal sinyal işleme alt sitemi

TS EN 60835-2-8 Sayısal mikrodalga radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları - Bölüm 2: Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler kısım 8: Uyarlamalı dengeleyici

TS EN 60835-2-9 Sayısal mikrodalga radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları - Bölüm 2 : Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler - Kısım 9 : Servis kanalları

TS EN 60835-3-4 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - kısım 4: Düşük gürültülü yükselteç

TS EN 60835-2-10 Sayısal mikrodalga radyo iletişim sistemlerinde kullanılan cihazlar için ölçme metotları - Bölüm 2 : Yeryüzünde kullanılan radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler kısım 10: Tüm sistemin performansı

TS EN 60835-2-11 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanım için ölçme metotları - Bölüm 2 : Karasal radyo-Röle sistemlerinde ölçmeler - Kısım 11: Çapraz kutuplama girişim değiştiricisi

TS EN 60835-3-10 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanım için ölçme metotları - Bölüm 3 : Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - kısım 10: Terminal donanımı - Tdma trafik yer istasyonu

TS EN 60835-3-11 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanım için ölçme metotları- Bölüm 3 : Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - Kısım 11: Scpc-Spk iletimi için servis kanal donanımı

TS EN 60835-3-12 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları- Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - kısım 12: Bütün sistemin performansı

TS EN 60835-3-14 Sayısal mikrodalga radyo iletim sistemlerinde kullanılan donanımlar için ölçme metotları - Bölüm 3: Uydu yer istasyonlarında ölçmeler - Kısım 14: Uydu bilgi toplama sistemi (sng) için yer istasyonları

TS EN 60843-1 8 mm video-8 mm manyetik bant kullanan helezon-Taramalı video bant kaset sistemi-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 60843-2 8 mm video-8 mm manyetik bant kullanan helezon-Taramalı video bant kaset sistemi-Bölüm 2: Pcm çoklu-İzli ses sistemi

TS EN 60843-3 8 mm video-8 mm manyetik bant kullanan helezon-Taramalı video bant kaset sistemi-Bölüm 3: Hi 8 için yüksek-Bant özellikleri

TS EN 60843-4 8 mm'lik manyetik şerit (8 'mm görüntü ) kullanan sarmal taramalı manyetik şeritli görüntü kaset sistemleri - Bölüm 4: Görüntü alt kodu (vsc ) (ıec 60843-4:2000)

TS EN 60849 Acil durumlar için ses sistemleri

TS EN 60856+A1+A2Önceden kayıtlı optik yansıtıcılı videodisk sistemi "lazer görüntü" 50 hz/625 tarama çizgili-Pal

TS EN 60856/A2 Önceden kayıtlı optik yansıtıcılı videodisk sistemi "lazer görüntü" 50 hz/625 tarama çizgili-Pal

TS EN 60870-2-2 Telekontrol cihaz ve sistemleri - Bölüm 2: Çalıştırma şartları - Kısım 2:Çevre şartları (iklimsel,mekanik ve elektriksel olmayan etkiler)

TS EN 60870-5-3 Uzaktan kontrol cihazı ve sistemleri-Bölüm 5: İletişim protokolları-Kısım 3: Uygulama verilerinin genel yapısı

TS EN 60870-5-5 Uzaktan kontrol cihazı ve sistemleri-Bölüm 5: İletişim protokolları-Kısım 5: Temel uygulama fonksiyonları

TS EN 60870-6-2 Uzaktan kontrol cihazı ve sistemleri bölüm 6: Iso standardları ve ıtu-T tavsiyeleri ile uyumlu uzaktan kontrol protokolları-Kısım 2: Temel standardların kullanımı

TS EN 60870-5-2 Uzaktan kontrol cihazı ve sistemleri - Bölüm 5: İletim protokolleri - kısım 2: Link iletim işlemleri

TS EN 60870-5-6 Telekontrol donanım ve sistemleri - Bölüm 5-6: Iec 60870-5 standardları için uygunluk deneyi ile ilgili kılavuz

TS EN 60870-5-102 Uzaktan kontrol cihazı ve sistemleri-Bölüm 5: İletişim protokolları-Kısım 102: Elektrikli güç sistemlerinde tümleşik bilgilerin iletimi için el kitabı standardı

TS EN 60870-5-103 Telekontrol cihazları ve sistemleri- Bölüm 5-103: Veriş protokolleri- Koruma cihazının bilgi vermekte kullandığı ara-Bağlantılar için rehber standard

TS EN 60870-6-501 Uzaktan kontrol cihazı ve sistemleri bölüm 6: Iso standardları ve ıtu-T tavsiyeleri ile uyumlu uzaktan kontrol protokolları-Kısım 501: Tase 1. servis tarifleri

TS EN 60870-6-502 Uzaktan kontrol cihazı ve sistemleri-Bölüm 6: Iso standardları ve ıtu-T tavsiyeleri ile uyumlu uzaktan kontrol protokolları-Kısım 502: Tase 1 protokol tarifleri

TS EN 60870-6-601 Uzaktan kontrol cihazı ve sistemleri-Bölüm 6: Iso standardları ve ıtu-T tavsiyeleri ile uyumlu uzaktan kontrol protokolları-Kısım 601: Paket anahtarlamalı veri şebekelerine sürekli erişim yolu ile irtibatlanmış uç sistemlerinde bağlantı yönlendirmeli aktarma hizmeti sağlamak için fonksiyonel durumu

TS EN 60870-6-701 Telekontrol cihazları ve sistemleri- Bölüm 6-710: Itu-T tavsiyeleri ve ıso standardları ile uyumlu telekontrol protokolleri -Uç sistemde tase.1 uygulama servisini sağlamak için fonksiyonel görünüş

TS EN 60870-5-101 Uzaktan kontrol cihazı ve sistemleri-Bölüm 5: İletişim protokolları-Kısım 101-Temel uzaktan kontrol görevleri için el kitabı standardı

TS EN 60874-17 Bağlayıcılar - Optik fiberler ve kablolar için - Bölüm 17: Fiber optik bağlayıcı için bölüm özelliği - Tip f-05 (sürtünmeli kilit)

TS EN 60875-1-1 Fiber optik kollara ayırma elemanları- Bölüm 1-1: Boş detay özelliği

tst EN 60908 Ses kaydedici - Kompak disk sayısal ses sistemi  

TS EN 60933-3 Ses, görüntü ve sesli görüntü sistemleri-Ara bağlantılar ve uyumlandırma değerleri- Bölüm 3: 625 çizgi/50 alan sistemleri için kompozit olmayan işaret kullanan taşınabilir görüntü kayıt cihazları ile elektronik haber toplama kameralarına ait ara bağlantı ara yüzü

TS EN 60933-5 Ses görüntü ve sesli görüntü sistemleri-Ara bağlantı ve uyumlama değerleri-Bölüm 5:Görüntü sistemleri için y/c bağlayıcısı, elektriksel uyumlama değerleri ve bağlayıcının tanımlanması

TS EN 60958-4 Sayısal ses arayüzü bölüm 4: Profosyonel uygulamalar

TS EN 60958-3 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 3: Tüketici (abone ) uygulamaları

TS EN 60958-3 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 3: Tüketici (abone ) uygulamaları

TS EN 60958-3/A1 Sayısal ses arayüzeyi - Bölüm 3: Tüketici (abone ) uygulamaları

TS EN 60961 L tipinde 12,65 mm (0,5 ın) manyetik bant kullanan helezon-Taramalı görüntü bandı kaset sistemi

TS EN 60966-1 Radyo frekans ve koaksiyel kablo takımları-Bölüm 1:Genel özellikler-Genel şartlar ve deney metotları

TS EN 60966-3:2009 Radyo frekansı - Koaksiyal kablo donanımları - Bölüm 3 : Yarı rijit koaksiyal kablo donanımları için kesit özellikleri

TS EN 60966-4 Radyo frekansı - Koaksiyal kablo donanımları - Bölüm 4 : Yarı rijit koaksiyal kablo donanımları için kesit özellikleri

TS EN 60966-2-2 Radyo frekans ve koaksiyal kablo donanımları - Bölüm 2 - 2 : Bükülgen koaksiyal kablo donanımları için boş detay özellikleri

TS EN 60966-3-1:2009 Radyo frekansı - Koaksiyal kablo donanımları - Bölüm 3-1 : Yarı rijit koaksiyal kablo donanımları için boş detay özellikleri

TS EN 60966-4-1 Radyo frekansı - Koaksiyal kablo donanımları - Bölüm 4-1 : Yarı rijit koaksiyal kablo donanımları için boş detay özellikleri

TS EN 60966-2-1 Radyo frekans ve eş eksenli kablo donanımları - bölüm 2-1: Bükülgen eş eksenli kablo donanımları için bölüm özelliği

TS EN 61000-4-17 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4-17: Deney ve ölçme teknikleri-D.a giriş güç uçlarında meydana gelen dalgacıklara karşı bağışıklık deneyi

TS EN 61000-2-9 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 2: Çevre - Kısım 9: Hemp çevresinin tanımı - İletilen bozulum - Temel emu standardı

TS EN 61000-4-34/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-34: Deney ve ölçme teknikleri - Faz başına 16 a’den daha büyük giriş akımına sahip cihazlar için gerilim çukurları, kısa süreli kesintiler ve gerilim değişimleri ile ilgili bağışıklık deneyleri

TS EN 61000-4-1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-1: Deney ve ölçme teknikleri - Iec 61000-4 serisine genel bakış

TS EN 61000-4-3/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-3: Deney ve ölçme teknikleri - Işımalı, radyofrekans elektromanyetik alan bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-14 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4-14:Deney ve ölçme teknikleri-Düzensiz gerilim değişimi bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-17/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4-17: Deney ve ölçme teknikleri-D.a giriş güç uçlarında meydana gelen dalgacıklara karşı bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-24 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4: Deney ve ölçme teknikleri-Kısım 24:Hemp iletilen bozulum için koroyucu cihazlara ait deney metotları-Temel emu yayını

TS EN 61000-4-18/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-18: Deney ve ölçme teknikleri - Sönümlü salınımlı dalga bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-13/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-13: Deney ve ölçme teknikleri - A.a. enerji ucunda enerji şebeke işaretleşmesini içeren harmonikler ve ara harmonikler - Düşük frekans bağışıklık deneyleri

TS EN 61000-4-11 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - bölüm 4-11: Deney ve ölçme teknikleri - Gerilim çukurları, kısa kesintiler ve gerilim değişmeleri ile ilgili bağışıklık deneyleri

TS EN 61000-4-17/A2 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-17: Deney ve ölçme teknikleri - D.a. giriş güç kapısı üzerindeki dalgalanma, bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-18 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-18: Deney ve ölçme teknikleri - Sönümlü salınımlı dalga bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-25 Elektromanyetik uyumluluk (emu) bölüm 4-25: Deney ve ölçme teknikleri - Cihazlar ve sistemler için atmosfer dışında oluşturulan elektromanyetik darbelere (hemp) karşı bağışıklık deney metotları

TS EN 61000-4-25 Elektromanyetik uyumluluk (emu) bölüm 4-25: Deney ve ölçme teknikleri - Cihazlar ve sistemler için atmosfer dışında oluşturulan elektromanyetik darbelere (hemp) karşı bağışıklık deney metotları

TS EN 61000-4-27/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-27: Deney ve ölçme teknikleri - Faz başına 16 a'i aşmayan giriş akımına sahip donanımlar için dengesiz, bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-28/A2Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-28: Deney ve ölçme teknikleri - Faz başına 16 a'i aşmayan giriş akımına sahip donanımlar için güç frekanslı değişim, bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-34 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-34: Deney ve ölçme teknikleri - Faz başına şebeke akımı 16 a'den fazla olan donanımlar için gerilim çukuru, kısa kesintiler ve gerilim değişimleri bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-3 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4-3: Deney ve ölçme teknikleri-Işıyan, radyo frekans, elektromanyetik alan, bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-28/A1Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4-28: Deney ve ölçme teknikleri-Güç frekansının değişimi, bağışıklık deneyi

TS EN 61000-2-12 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - bölüm 2-12: Çevre - Şehir şebekesi orta gerilim güç kaynağı sistemlerinde işaretleşme ve alçak frekanslı iletilen bozulmalar için uyumluluk seviyeleri

TS EN 61000-4-14/A1 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-14: Deney ve ölçme teknikleri - Gerilim dalgalanma bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-14/A2 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-14: Deney ve ölçme teknikleri - Faz başına giriş akımı 16 a’yı aşmayan donanım için gerilim dalgalanma bağışıklık deneyi (isimde de tadil )

TS EN 61000-4-3/A2:2010 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 4-3: Deney ve ölçme teknikleri-Işıyan, radyo frekans, elektromanyetik alan, bağışıklık deneyi

TS EN 61000-4-22:2011 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-22: Deney ve ölçme teknikleri- Tamamen yankısız odalarda ışım yoluyla emisyon ve bağışık ölçümleri

TS EN 61000-4-18/A1:2010 Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 4-18: Deney ve ölçme teknikleri - Sönümlü salınımlı dalga bağışıklık deneyi

TS EN 61030 Ses, görüntü ve sesligörüntü sistemleri-Evlerde kullanılan sayısal veri yolu (esvey)

TS EN 61033 Emay kaplı telin alt tabakasına uygulanan emprenye edilmiş malzemelerin yapışma dayanımının belirlenmesi için deney metotları

TS EN 61041-1 Yayın özelliği olmayan video bant kaydedici cihazlar- Ölçme cihazlar- Ölçme metotları- Bölüm 1: Genel video (ntsc/pal) ve ses (boyuna kayıt) karakteristikleri

TS EN 61041-2 Yayın özelliği olmayan video bant kaydedeci cihazlar- Ölçme metotları- Bölüm 2: Secam video karakteristikleri

TS EN 61041-3 Yayın özelliği olmayan video bant kaydedici cihazlar- Ölçme cihazları- Bölüm 3: Fm kayıt için ses karakteristikleri

TS EN 61041-4 Yayında kullanılmayan video teyp kaydediciler -Ölçme metodları - Bölüm 4: Kalibrasyon teybi (ntcs/pal/secam)

TS EN 61041-5 Yayında kullanılmayan video teyp kaydediciler -Ölçme metodları - Bölüm 5: Üzerinde y/c tipi video konnektörü bulunduran yüksek - Bandlı video kaydediciler

TS EN 61077 Vhs tipinde 12,65 mm manyetik bant kullanan helezon-Taramalı görüntü bandı kaset sistemi; Kompakt vhs görüntü kaseti

TS EN 61079-2 Uydu yayın iletişiminde kullanılan 12 gh2 bandındaki alıcılarda ölçme metotları bölüm 2: Doğrudan uydu yayını akortlayıcı birimler için elektriksel ölçmeler

TS EN 61079-3 Uydu yayın iletişiminde kullanılan 12 ghz bandındaki alıcılarda ölçme metotları bölüm 3: Bir adet bina dışı birim ve bir adet doğrudan uydu yayını akortlayıcı birimden müteşekkil alıcı sistemlerinin tüm çalışma niteliklerinin elektriksel ölçmeleri

TS EN 61094-4 Ölçme mikrofonları - Bölüm 4: Çalışma standardı olarak kullanılan mikrofonların özellikleri

TS EN 61094-1 Ölçme mikrofonları - bölüm 1: Lâboratuvar standard mikrofonları için özellikler

TS EN 61094-2:2009 Elektroakustik-Ölçme mikrofonları-Bölüm 2: Laboratuvar standard mikrofonlarının karşılıklılık tekniğiyle yapılan basınç kalibrasyonu için birincil metot

TS EN 61096 kompak diskler- Sayısal ses sistemi cihazlarının karakteristikleri ölçme metodukarakteristiklerinin metotları

TS EN 61104 Kompakt disk görüntü sistemi-12 cm cd-V

TS EN 61105 Görüntü bant kayıt cihazı sistemleri için referans bantlar

TS EN 61106 Görüntü diskleri; Parametreler için ölçme metotlar

TS EN 61110 Gemiler için omega sistemi ve diferansiyel omega alıcıları-İşletim ve çalışma niteliği gerekleri-Deney metotları ve gerekli deney sonuçları

TS EN 61114-1 11/12 ghz bandındaki uydu yayınlarında kullanılan alıcı antenler - Bölüm 1: Elektriksel ölçmeler

TS EN 61114-1 11/12 ghz bandındaki uydu yayınlarında kullanılan alıcı antenler - Bölüm 1: Elektriksel ölçmeler

TS EN 61114-2 11/12 ghz bandındaki uydu yayını alıcı antenleri için ölçme metotları- Tek ve müşterek alıcı antenlerin mekanik ve çevre şartları deneyleri

TS EN 61118 M2 tipinde 12,65 mm manyetik bant kullanan helezon-Taramalı görüntü bandı kaseti

TS EN 61119-1 Sayısal ses bandı kaset sistemi-Bölüm 1: Ebadlar ve karakteristikler

TS EN 61119-2 Sayısal ses bandı kaset sistemi-Bölüm 2: Dat kalibrasyon bandı

TS EN 61119-3 Sayısal ses bandı kaset sistemi bölüm 3: Dat bant özellikleri

TS EN 61119-5 Sayısal ses bandı kaset sistemi bölüm 5: Dat profesyonel kullanma için-

TS EN 61119-6 Sayısal ses bandı kaset sistemi bölüm 6: Seri kopya yönetim sistemi

TS EN 61120-2 Personel kullanım için 6,3 mm manyetik bant kullanan iki makaralı sayısal ses bandı kayıtedici sistemi bölüm 2: Format a

TS EN 61120-3 Profesyonel kullanım için 6,3 mm manyetik bant kullanan iki makaralı sayısal ses bandı kayıtedici sistemi bölüm 3: Format b

TS EN 61120-4 Profesyonel kullanım için 6,3 mm manyetik bant kullanan iki makaralı sayısal ses bandı kayıtedici sistemi-Bölüm 4: Manyetik bant özellikleri-Tarifler ve ölçme metotları

TS EN 61120-5 Profesyonel kullanım için 6,3 mm manyetik bant kullanan iki makaralı sayısal ses bandı kayıtedici sistemi-Bölüm 5: Makaralar

TS EN 61122 Donuk görüntü flopi disk manyetik kayıt sistemi

TS EN 61146-2 Video kameralar (pal/secam/ntsc) _ölçme metodları -Bölüm 2: İki ve üç duyarlı kameralar

TS EN 61146-3 Video kameralar (pal-Secam/ntsc) -Ölçme metodları -Bölüm 3: Yayında kullanılmayan kamera kaydediciler

TS EN 61146-4 Video kameralar (pal/secam/ntsc)-Ölçme metodları -Bölüm 4: Video kameralarının ve kamera kaydedicilerinin otomatik fonksiyonları

TS EN 61169-1-1 Radyo frekans konnektörleri - Bölüm 1: Genel özellikler - Ölçme metotları

TS EN 61169-29 Radyo frekans konektörleri - Bölüm 29: Bölüm özellik standardı - Küçük radyofrekans eş eksenli konektörler model vida, snap on, it-Çek ya da hızlı kilitlemeli, sürgülü (raf ve panel uygulamaları) - Karakteristik empedansı 50 ohm (tip 1, 0/2, 3) - 50 ohm ve 75 ohm uygulamaları

TS EN 61169-31 Radyo frekans konnektörleri - Bölüm 31: Dış iletkenin içi çapı 1.0 mm(0.039 inch ) olan vidalı tip radyo frekans konnektörleri - Karakteristik empedansı 50ohm (tip 1.0)

TS EN 61169-32 Radyo frekans konnektörler - Dış iletkeninin içi çapı 1.85 mm(0.072 inch) olan vidalı tip radyo frekans konnektörler - Karakteristik empedans 50 ohm(tip 1.85)

TS EN 61169-33 Radyo frekans konnektörleri - Bölüm 33: Bma serisi r.f. konnektörleri için bölüm özellikleri"

TS EN 61169-36 Radyo frekans konnektörleri - Bölüm 36: Karakteristik empedansı 50 ohm olan minyatür eş eksenli r.f. konnektörleri için bölüm özellikleri"

TS EN 61169-19:2011Radyo frekans konektörleri - Bölüm 18: Bölüm özellik standardı- Tip ssmb'nın radyo frekanslı tek eksenli bağlayıcılar

TS EN 61169-38 Radyo frekans bağlayıcıları - Bölüm 38: Bölüm özellikleri - Radyo frekans eş eksenli bağlayıcı modeli, kaydırmalı (raf ve pano uygulamaları) - Karakteristik empedansı 50 ohm (tip tma) - 50 ohm uygulamaları

TS EN 61169-41:2011 Radyo-Frekans bağlayıcıları- Bölüm 41: Cqa seilerin kolay çabuk kilitlenen eş-Eksenel kablo bağlayıcıları için bölüm özellikleri

TS EN 61169-40:2011Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 39 : 2.4 seriler r.f bağlayıcıları için bölüm özellikleri

TS EN 61169-39:2011 Radyo-Frekans bağlayıcıları-Bölüm 39 : Cqm serileri hızlı kilit r.f bağlayıcıları için bölüm özellikleri

TS EN 61179 19 mm manyetik bant kullanan helezon-Tanımalı sayısal tümleşik görüntü kaseti kayıt sistemi-Format d2 (ntsc, pal, pal-M)

TS EN 61196-3 Radyo frekans kabloları - Bölüm 3: Lokal şebekeler için koaksiyel kablolara ait kesitsel özellikler

TS EN 61196-2 Kablolar - Radyo-Frekans kabloları - Bölüm 2: Politetrafloroetilen (ptfe) yalıtımlı yarı rijit radyo frekans ve koaksiyel kabloları için kısım özelikleri

TS EN 61196-3-3 Kablolar - Radyo frekans kabloları - Bölüm 3-3: Yatay zemin tesisatlarındaki sayısal haberleşme için koaksiyel kablolar - 185 m’ ye ulaşan ve 10 mb/s’ ye kadar olan yerel alan ağları için detay özelliği

TS EN 61196-3-2 Radyo frekans kabloları -Bölüm 3-2: Yatay yer kablajlarında sayısal haberleşme için koaksiyel kablolar- Uzunluğu 185 m ' ye kadar olan ve hızı 10 mb/s olan lokal alan şebekelerinde köpük dielektrikli koaksiyel kablolar için detaylı haberleşme özellikleri

TS EN 61196-4 Koaksiyal haberleşme kabloları - Bölüm 4 : Işın yayıcı kablolar için özellikler

TS EN 61213 Video bandına analog ses kayıdı-Mıknatıslamanın kutuplaması

TS EN 61237-1 Yayın görüntü bant kayıtedicileri-Ölçme metotları-Bölüm 1: Mekanik ölçmeler

TS EN 61237-2 Yayın amaçlı görüntü bant kayıt cihazları-Ölçme metotları-Bölüm 2:Analog kompozit işaretin elektriksel ölçmeleri

TS EN 61237-3 Yayın görüntü bandı kayıtedicileri için ölçme metotları-Bölüm 3: Analog komponent görüntü işaretleri için elektriksel ölçmeler

TS EN 61237-4 Yayında kullanılan video teyp kaydediciler -Ölçme metodları -Bölüm 4: Analog ses performans ölçmeleri

TS EN 61269-1 Fiber optik terminal setler- Genel özellikler

TS EN 61269-1-1 Fiber optik sonlandırma setleri - bölüm 1-1: Boş detay özelliği

TS EN 61274-1 Fiber optik bağlayıcılar için adaptörler - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61280-2-4 Fiber optik haberleşme alt sistemleri temel deney işlemleri-Bölüm 2-4: Sayısal sistemler için deney işlemleri-Bit hızı tolerans ölçmeleri

TS EN 61280-2-5 Fiber optik haberleşme alt sistemleri temel deney işlemleri-Bölüm 2-5: Sayısal sistemler için deney işlemleri-Jiter transfer fonksiyon ölçmeleri

TS EN 61280-4-4 Fiber optik iletişim alt sistem deney işlemleri - Bölüm 4-4: Kablo tesisleri ve linkler - Tesis edilen linklerde polarizasyon mod dağılmasının ölçülmesi

TS EN 61280-1-3 Fiber optik haberleşme alt sistemleri deney işlemleri-Bölüm 1-3: Genel haberleşme alt sistemleri-Merkez dalga boyu ve spektral genişlik ölçmeleri

TS EN 61280-2-1 Fiber optik haberleşme alt sistemleri deney işlemleri-Bölüm 2-1:Sayısal sistemler -Alıcı hassasiyeti ve aşırı yük ölçmeleri

TS EN 61280-2-3 Fiber optik haberleşme alt sistem deney işlemleri - Bölüm 2-3: Sayısal sistemler - Titreşme ve gezinme ölçmeleri

TS EN 61280-2-8 Fiber optik haberleşme yardımcı sistem deney prosedürleri - Sayısal sistemler - Bölüm 2-8: Q faktörü ölçümleri kullanılarak düşük ber'in hesaplanması

TS EN 61280-4-1 Fiber optik haberleşme alt sistemleri temel deney işlemleri - Bölüm 4-1: Kablo grubu ve bağlantıları - Çok modlu fiber optik kablo grubundaki zayıflamanın ölçülmesi

TS EN 61280-2-10 Fiber optik haberleşme alt sistemi deney işlemleri - bölüm 2-10: Sayısal sistemler - Lazer vericilerde zaman çözünürlüklü dalgalanmanın ve alfa faktörünün ölçümü

TS EN 61280-2-11 Fiber optik iletişim alt sistemi deney işlemleri - bölüm 2-11: Sayısal sistemler - Optik işaret kalitesini izlemek için genlik histogram değerlendirmesini kullanarak ortalama q faktörünün belirlenmesi

TS EN 61280-1-4 Fiber optik iletişim alt sistemi deney işlemleri - Bölüm 1-4: Genel iletişim alt sistemleri - Işık kaynağı içinde akış ölçüm yöntemi

TS EN 61281-1 Fiber optik haberleşme alt sistemleri temel deneyleri-Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN 61290-5-1 Optik yükselteçler - Deney metotları - bölüm 5-1: Yansıma parametreleri - Optik spektrum analizörü metodu

TS EN 61290-3 Optik yükselteçler - Deney yöntemleri - bölüm 3: Gürültü değeri parametreleri

TS EN 61290-7-1 Optik yükselteçler- Deney metotları- Bölüm 7-1: Band dışı araya girme kayıpları- Süzgeçten geçirilmiş optik güç ölçer metodu

TS EN 61290-6-1 Fiber optik yükselteçler-Temel özellikler-Bölüm 6-1: Pompa sızıntı parametreleri için deney metotları-Optik bilgi dağıtıcı

TS EN 61290-10-2 Optik yükselteçler - Deney metotları - Bölüm 10-2: Çok kanallı parametreler - Kapılı optik spektrum analizörünün kullanıldığı darbe metodu

TS EN 61290-10-4 Optik yükselteçler- Deney metotları- Bölüm 10-4: Çok kanal parametreleri- Optik spektrum analizörünün kullanıldığı enterpolasyonlu kaynak çıkartma metodu

TS EN 61290-11-1  Optik yükselteçler - Deney metotları - Bölüm 11-1: Polarizasyon mod dağılma parametresi - Jones matrisi öz değer analizi (jme)

TS EN 61290-3-1 Optik yükselteçler - Deney metotları - Bölüm 3-1: Gürültü değeri parametreleri - Optik spektrum analizörü metodu

TS EN 61290-3-2 Optik yükselteçler- Deney metotları - Bölüm 3-2: Gürültü değeri parametreleri - Elektriksel spektrum analizörü metodu

TS EN 61290-1-3 Optik yükselteçler - Deney metotları - Bölüm 1-3: Güç ve kazanç parametreleri - Optik güç ölçer metodu

TS EN 61290-1-2:2005 Optik yükselteçler-Deney metotları -Bölüm 1-2: Güç ve kazanç parametreleri -Elektriksel spektrum analizör yöntemi

TS EN 61291-5-2 Optik yükselteçler - Bölüm 5-2: Nitelendirme özellikleri - Fiber optik yükselteçler için güvenilirlik nitelendirmesi

TS EN 61300-2-4 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler- Temel deney ve ölçme prosedürleri- Bölüm 2-4: Deneyler- Fiber- Kablo bağlantı muhafaza bölgesi

TS EN 61300-2-8 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 2-8: Deneyler-Çarpma

TS EN 61300-3-8 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 3-8: Muayeneler ve ölçmeler-Ortam ışığına hassasiyet

TS EN 61300-3-9 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme yöntemleri - Bölüm 3-9: Uzak uç diyafonisi"

TS EN 61300-3-2 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3-2: Muayeneler ve ölçmeler - Tek modlu bir fiber optik elemandaki polarizasyona bağlı kayıp

TS EN 61300-2-13 Fiber optik arabağlantı elemanları ve pasif bileşenler- Temel deney ve ölçme prosedürleri- Bölüm 2-13: Deneyler- İvme

TS EN 61300-2-18 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-18: Deneyler - Kuru sıcaklık - Yüksek sıcaklık dayanımı

TS EN 61300-2-2:2009 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-2: Deneyler - Eşleme dayanımı

TS EN 61300-2-27 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölm 2-27-Toz-Düzgün akış

TS EN 61300-2-29 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölm 2-29:Deneyler-Düşük hava basıncı

TS EN 61300-2-41 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri bölüm 2-41: Tek modlu ayarlı açılı olmayan fiber optik bağlayıcılarının zayıflama ekranlaması deneyi

TS EN 61300-3-13 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 3-13: Muayeneler ve ölçmeler-Fiber optik anahtarın kontrol kararlılığı

TS EN 61300-3-18 Fiber optik ara bağlantı düzenleri ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3-18: Muayeneler ve ölçmeler - Açılı son uç bağlantı elemanının kilitleme doğruluğu

TS EN 61300-3-36 Fiber optik ara -Bağlantı cihazları ve pasif elemanlar- Temel deney ve ölçme yöntemleri- Bölüm 3-36: Muayene ve ölçümler - Fiber optik bağlantı halkalarının iç ve dış yarıçaplarını ölçme metotları

TS EN 61300-2-15 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-15: Deneyler - Bağlaşım mekanizmasının tork kuvveti

TS EN 61300-2-21 Fiber optik ara -Bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 2-21:Deneyler-Karma sıcaklık-Nem çevrim deneyi

TS EN 61300-2-22 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler- Temel deney ve ölçme prosedürleri- Bölüm 2-22: Deneyler: Sıcaklık değişimi

TS EN 61300-2-26 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler- Temel deney ve ölçme prosedürleri- Bölüm 2-26: Deneyler: Tuz sisi

TS EN 61300-2-34 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işleml

TS EN 61300-2-46 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-46: Deneyler - Nemli ısı çevrimi

TS EN 61300-2-49 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler- Temel deney ve ölçme prosedürleri- Bölüm 2-49: Deneyler: Bağlayıcı kurulum deneyi

TS EN 61300-2-50 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler- Temel deney ve ölçme prosedürleri- Bölüm 2-50: Deneyler: Statik yüklü fiber optik bağlayıcı ispat deneyi- Tek modlu ve çok modlu

TS EN 61300-2-51 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler- Bölüm 2-51: Deneyler: Esnek yüklü gönderme için fiber optik bağlayıcı deneyi- Tek modlu ve çok modlu

TS EN 61300-3-31 Fiber optik ara bağlantı devreleri ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3-31: Muayene ve ölçümler - Fiber optik kaynaklar için kuplajlı güç oran ölçümü

TS EN 61300-3-32 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3-32: Deneme ve ölçümler - Pasif optik bileşenler için kutuplama modu dağılım ölçümleri

TS EN 61300-3-37 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3-37: Muayeneler ve ölçmeler - Ucu açılı ve parlatılmış optik fiberler

TS EN 61300-3-40 Fiber optik ara -Bağlantı cihazları ve pasif elemanlar- Temel deney ve ölçme yöntemleri- Bölüm 3-40: Deneyler ve ölçmeler- Bir ucu konnektörlü oan fiber kabloda polarizasyonun korunmasına ilişkin söndürme oranı

TS EN 61300-3-42 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3-42: Deneme ve ölçümler - Tek modlu hizalama maşonların ve esnek hizalama maşonlu adaptörlerin zayıflaması

TS EN 61300-3-45:2011 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 3-45:Deneyler ve ölçmeler-Rastgele seçilen çoklu fiber bağlantılarının incelenmesi "

TS EN 61300-2-12  Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 2-12: Deneyler - Çarpma

TS EN 61300-3-15 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 3-15: Deneyler ve ölçmeler-Parlatılmış dışbükey yüksüğün uç yüzünün dış merkezliği

TS EN 61300-3-19 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3 - 19: Muayeneler ve ölçmeler - Tek modlu fiber optik bileşenin polarizasyona bağlı geri dönüş kaybı

TS EN 61300-3-22:2011 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme yöntemleri - Bölüm 3-22: İncelemeler ve ölçmeler - Ferrule sıkıştırma kuvveti

TS EN 61300-3-23 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenleri - Temel deney ve ölçme işlemleri- Bölüm 3-23: Muayene ve ölçmeler - Yüksüğün dış yüzeyine göre fiber konumu

TS EN 61300-3-24 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler-Temel deney ve ölçme işlemleri-Bölüm 2-34: Deneyler-Çözücü ve kirletici sıvılara karşı mukavemet

TS EN 61300-3-26 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme yöntemleri - Bölüm 2-26: İncelemeler ve ölçmeler - Fiber ile ferrule ekseni arasındaki açısal eğilmenin ölçülmesi

TS EN 61300-3-30 Fiber optik ara bağlantı devreleri ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3-30: Tekli ferrül çoklu fiber konektörlerindeki fiberin konumu ve polish açısı

TS EN 61300-3-1 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler - Temel deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 3-1: Muayeneler ve ölçmeler - Gözle muayene

TS EN 61300-3-3:2009 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif elemanlar - Temel deney ve ölçme yöntemleri - Bölüm 3-3: İncelemeler ve ölçmeler - Geri dönüş kaybındaki ve zayıflamadaki değişimin gözlenmesi (çoklu yol)

TS EN 61305-1 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan yüksek kaliteli ses cihazları ve sistemleri- Performansı ölçme ve belirleme metotları bölüm 1: Genel

TS EN 61305-2 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan yüksek doğruluklu ses cihazları ve sistemleri -Ölçme ve performansı belirleme metotları - Bölüm 2: Fm radio tunerleri

TS EN 61305-3 Ev ve benzeri yerlerde kullanılan yüksek kaliteli ses cihazları ve sistemleri- Performans ölçme ve belirleme metotları- Bölüm 3: Yükselteçler

TS EN 61305-5 Evde kullanılan yüksek kaliteli ses cihazları ve sistemleri - Ölçme metotları ve performans tayini bölüm 5: Hoparlörler (ıec 61305-5: 2003)

TS EN 61313-1 Fiber optik pasif bileşenleri ve kablo birimleri - Bölüm 1: Yetenek onayı - Genel özellikler

TS EN 61315 Fiber optik güç ölçerlerin kalibrasyonu

TS EN 61319-1 Uydu alıcı cihazlarının ara bağlantıları - bölüm 1: Avrupa

TS EN 61319-1 Uydu alıcı cihazlarının ara bağlantıları - bölüm 1: Avrupa

TS EN 61326-3-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 3-1: Güvenlikle ilgili sistemlerde ve güvenlikle ilgili işlevlerin gerçekleştirilmesi için cihazların bağışıklık özellikleri - Genel endüstri uygulamaları

TS EN 61326-3-2 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 3-2: Güvenlikle ilgili sistemlerde ve güvenlikle ilgili işlevlerin gerçekleştirilmesi için cihazların bağışıklık özellikleri - Belirli elektromanyetik çevrelerdeki endüstriyel uygulamalar

TS EN 61326/tst AC Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanım için elektrikli cihazlar-Elektromanyetik uyumluluk (emu) şartları

TS EN 61327 12,65 mm manyetik bant kullanan helezon-Taramalı sayısal tümleşik görüntü kaseti kayıt sistemi-Format d-3

TS EN 61334-4-1 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak otomatik dağıtım bölüm 4: Veri iletişim protokolleri -Kısım 1: İletişim sistemlerinin referans modelleri

TS EN 61334-4-1 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak otomatik dağıtım bölüm 4: Veri iletişim protokolleri -Kısım 1: İletişim sistemlerinin referans modelleri

TS EN 61334-3-21 Dağıtım hattı taşıma sistemleri kullanılarak dağıtım otomasyonu-Bölüm 3: Şebeke işaret gerekleri-Kısım 21: Mv faz-Faza yalıtılmış kapasitif kuplaz cihazı

TS EN 61334-3-21 Dağıtım hattı taşıma sistemleri kullanılarak dağıtım otomasyonu-Bölüm 3: Şebeke işaret gerekleri-Kısım 21: Mv faz-Faza yalıtılmış kapasitif kuplaz cihazı

TS EN 61334-4-33 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak otomatik dağıtım bölüm 4-33: Veri iletişim protokolleri - Veri hattı düzenlenmesi - Bağlantı tabanlı protokol

TS EN 61334-4-61 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak otomatik dağıtım bölüm 4-61: Veri iletişim protokolleri - Ağ düzenlemesi - Bağlantısız protokol

TS EN 61338-2 Dalga kılavuzu tipi dielektrik rezonatörler - Bölüm 2: Osilatör ve filtre uygulamaları için kılavuzlar

TS EN 61338-1-3 Dalga klavuzu tipli dielektrik renzonatörler - Bölüm 3: Genel bilgi ve deney şartları - Mikrodalga frekansındaki dieletrik rezonatör malzemeler için komplex bağıl geçirgenlik ölçme metodu (ıec 61338 -1-3:1999)

TS EN 61338-1 Dalga klavuzu tipli dielektrik renzonatörler - Bölüm 3: Genel bilgi ve deney şartları - Mikrodalga frekansındaki dieletrik rezonatör malzemeler için komplex bağıl geçirgenlik ölçme metodu

TS EN 61338-1-4 Dalga kılavuzu tipinde dielektrik rezonatörler - Bölüm 1-4: Genel bilgi ve deney şartları - Milimetrik dalga frekansındaki dielektrik rezonatör malzemeler için karmaşık bağıl geçirgenliği ölçme metodu

TS EN 61566 Radyo frekans elektromanyetik alanlara maruz kalan ölçme - 100 khz ilâ 1 ghz frekans aralığındaki alan şiddeti

TS EN 61580-1 Dalga kılavuzları için ölçme metotları-Bölüm 1: Kutuplama düzleminin ayrılması ve dönmesi

TS EN 61580-2 Dalga kılavuzları için ölçme metotları-Bölüm 2: Ara-Modülasyon ürünlerinin seviyesi

TS EN 61580-3 Dalga kılavuzları için ölçme metotları-Bölüm 3: Grup gecikmesinin değişimi

TS EN 61580-8 Dalga kılavuzları için ölçme metotları-Bölüm 8: Dalga kılavuzunun enerji tutma kapasitesi

TS EN 61580-9 Dalga kılavuzları için ölçme metotları-Bölüm 9: Dikdörtgen tipi dalga kılavuzu ara yüzlerinde yansıma katsayısı

TS EN 61595-1 Banddan - Banda kayıt sistemine sahip profosyonel kullanım için çok kanallı sayısal ses teyp kaydedicisi bölüm 1: Format a

TS EN 61595-2 Banddan - Banda kayıt sistemine sahip profosyonel kullanım için çok kanallı sayısal ses teyp kaydedicisi bölüm 2: Format b

TS EN 61595-3 Profosyonel kullanımlar için makaradan makaraya kayıt yapan çok kanallı sayısal ses teyp kaydediciler - Bölüm 3: 24- 16 bitlik ortam için bit işleme

TS EN 61599 Video disk göstericisi-Ölçme metotları

TS EN 61603-1 Ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin kızıl ötesi ışıma kullanılarak iletimi-Bölüm 1: Genel

TS EN 61603-3 Kızıl ötesi yayım kullanarak ses ve/veya video ve iligli işaretlerin yayımı-Bölüm 3: Konferans ve benzeri sistemler için ses işaretlerinin yayım sistemleri

TS EN 61603-2 Ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin kızıl ötesi ışıma kullanılarak iletimi - Bölüm 2: Geniş ses bandı ve ilgili işaretler için iletim sistemleri

TS EN 61603-7 Kızıl ötesi ışıma kullanan ses ve/veya video ve ilgili işaretlere ilişkin iletişim sistemleri - Bölüm 7: Konferans ve benzeri uygulamalar için sayısal ses işaretleri

TS EN 61603-8-1 Kızıl ötesi ışıma kullanılarak ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin iletimi - Bölüm 8-1: Sayısal ses ve ilgili işaretler

TS EN 61603-8-1 Kızıl ötesi ışıma kullanılarak ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin iletimi - Bölüm 8-1: Sayısal ses ve ilgili işaretler

TS EN 61606-3 Alçak gerilim ani yükselme koruyucu elemanları - Bölüm 21: Haberleşme ve işaretleşme şebekelerine bağlanan ani yükselme koruyucu elemanları - Performans kuralları ve deney metotları

TS EN 61606-1 Ses ve ses-Görsel donanım - Sayısal ses kısımları - Ses özelliğini temel ölçme metotları - Bölüm 1: Genel

TS EN 61606-2 Ses ve ses-Görsel donanım - Sayısal ses kısımları - Ses özelliğini temel ölçme metotları - Bölüm 2: Tüketici kullanımı

TS EN 61606-4 Ses ve sesli görüntü cihazları- Sayısal ses bölümleri- Ses karakteristikleri temel ölçme metotları- Bölüm 4: Personel bilgisayarı

TS EN 61744 Fiber optik kromatik dispersiyon - Deney düzeneklerinin kalibrasyonu

TS EN 61744 Fiber optik kromatik dispersiyon - Deney düzeneklerinin kalibrasyonu

TS EN 61753-086-2 Fiber optik arabağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Bölüm 086-2: Katogori c ile ilgili bağlayıcısız tek modlu iki yönlü 1490/1550 nm çıkış 1310 nm giriş wwdm cihazları-Kontrollü ortam

TS EN 61753-111-7 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 111-7:Kategori a için sızdırmaz mahfazalar - Hava hattı

TS EN 61753-111-8 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 111-8:Kategori g için sızdırmaz mahfazalar - Toprak

TS EN 61753-111-9 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 111-9:Kategori s için sızdırmaz mahfazalar - Yeraltı

TS EN 61753-101-2 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif elemanlara ait performans standardı - Bölüm 101-2: Kategori c için fiber yönetim sistemleri - Kontrollu ortam

TS EN 61753-2-1 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenleri performans standardı- Bölüm 2-1: U kategorisi için tek modda sonlandırılmış fiber optik bağlayıcılar, kontrolsüz çevre şartları

TS EN 61753-2-3 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 2-3: U kategorisi için bağlantı yapılmamış tek-Modlu 1xn ve 2xn dalga boyu seçmeli olmayan dallara ayırma cihazları - Kontrolsüz çevre şartları

TS EN 61753-061-3 Fiber optik ara bağlantı devreleri ve pasif elemanların performans standardı - Bölüm 061-3: Kategori u için tek modlu fiber optik domuz kuyruk tipi izolatörler - Kontrolsuz ortam

TS EN 61753-087-2:2011 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 087-2:: c kategorisi için bağlantısız tek modlu 1310 nm giriş 1490 nm çıkış wwdm cihazları - Kontrollü ortam

TS EN 61753-021-2 Fiber optik ara bağlantı devreleri ve pasif elemanların performans standardı - Bölüm 021-2: Kategori c için tek modlu fiberde sonlandırılan fiber optik konektörler - Kontrollu ortam

TS EN 61753-086-6:2011 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 086-6:: o kategorisi için bağlantısız tek modlu 1490/1550 nm çıkış 1310 nm giriş wwdm cihazları - Kontrolsüz ortam

TS EN 61753-021-6 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenlerin performans standardı - Bölüm 021-6: Kategori o için derece b/2 tek modlu fiber optik konektörler - Kontrolsüz ortam

TS EN 61753-062-6 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 062-6: O kategorisi için bağlantısız tek modlu fiber optik uzantılı yalıtkanlar - Kontrolsüz ortam ve sıralı deney

TS EN 61753-084-2 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 084-2: C kategorisi için bağlantısız tek modlu 980/1550 nm wwdm cihazları - Kontrollü ortam

TS EN 61753-092-6 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 092-6: O kategorisi için bağlantısız tek modlu devreler - Kontrolsüz ortam ve sıralı deney

TS EN 61753-087-2:2011/AC:2011 Fiber optik ara bağlantı cihazları ve pasif bileşenler performans standardı - Bölüm 087-2:: c kategorisi için bağlantısız tek modlu 1310 nm giriş 1490 nm çıkış wwdm cihazları - Kontrollü ortam

TS EN 61753-141-2:2011 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler-Performans standardı - Bölüm 141-2:Kategori c için tek modlu dağıma dengeleyici fiber kullanan fiber optik pasif kromatik dağılma kompansatörleri- Kontrollü çevre

TS EN 61754-2 Fiber optik bağlayıcı arayüzleri - Bölüm 2: Tip bfoc/2,5 bağlayıcı ailesi

TS EN 61754-12 Fiber optik bağlayıcı arayüzeyleri - Bölüm 12: Fs bağlayıcı ailesi tipi

TS EN 61754-13 Fiberoptik bağlayıcı arayüzleri - bölüm 13: Fc-Pc tipi bağlayıcı

TS EN 61754-16 Fiber optik bağlayıcı arayüzeyleri - Bölüm 16: Pn boylayıcı ailesi tipi

TS EN 61754-15 Fibre optic connector interfaces - Part 15: Type lsh connector family

TS EN 61754-18 Fiber optik bağlayıcı ara yüzleri - bölüm 18: Mt-Rj tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 61754-24-11 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik bağlayıcı arayüzleri - Bölüm 24-11: Iec 61076-3-117'yi esas alan koruyucu mahfazalara sahip tip sc-Rj bağlayıcılar

TS EN 61754-21 Fiber optik bağlayıcı arayüzler - bölüm 21: Plastik optik fiber için smı tipi bağlayıcı ailesi

TS EN 61754-24 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik bağlayıcı arayüzleri - Bölüm 24: Tip sc-Rj bağlantı ailesi

TS EN 61754-5 Fiber optik bağlayıcı arayüzler - Bölüm 5: Mt tip bağlayıcı ailesi

TS EN 61754-10 Fiber optik bağlayıcı arayüzler - Bölüm 10: Mini-Mpo tip bağlayıcı ailesi

TS EN 61754-24-21 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik bağlayıcı arayüzleri - Bölüm 24-21: Iec 61076-3-106, çeşit 06'yı esas alan koruyucu mahfazalara sahip tip sc-Rj bağlayıcılar

TS EN 61755-2-1 Fiber optik konektör optik ara yüzleri - Bölüm 2-1: Fiziksel temaslı açısız (dik kesimli) tek modlu fiberler için optik ara yüz standardı

TS EN 61755-2-2 Fiber optik konektör optik ara yüzleri - Bölüm 2-2: Fiziksel temaslı açılı tek modlu fiberler için optik ara yüz standardı

TS EN 61755-3-1 Fiber optik bağlayıcı optik arayüzleri - Bölüm 3-1: 8 derece açılı pc tek modlu fiberler için optik arayüz, 2,5 mm ve 1,25 mm çaplı silindirik tamamen zirkon dioksit pc halka

TS EN 61755-3-2 Fiber optik bağlayıcı optik arayüzleri - Bölüm 3-2: 8 derece açılı pc tek modlu fiberler için optik arayüz, 2,5 mm ve 1,25 mm çaplı silindirik tamamen zirkon dioksit halkalar

TS EN 61755-3-7 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Fiber optik bağlayıcı optik arayüzleri - Bölüm 3-7: Fiberi çevreleyen malzeme olarak titanyumun kullanıldığı tek modlu fiberler için optik arayüz, 2,5 mm ve 1,25 mm çaplı silindirik pc bileşik halka

TS EN 61755-1 Fiber optik konektörlerin optik ara yüzleri - Bölüm 1: Tek modlu "saçılmasız kaydırmalı" fiberler - Genel ve kılavuz

TS EN 61755-3-5 Fiber optik bağlayıcı optik ara yüzleri- Bölüm 3-5: Optik ara yüz - Malzemeyi saran fiber olarak cu-Ni alaşımı tek modlu fiber kullanan, 2,5 mm ve 1,25 mm çaplı silindirik pc kompozit demir başlığı

TS EN 61755-3-6 Fiber optik bağlayıcı optik ara yüzleri- Bölüm 3-5: Optik ara yüz - Malzemeyi saran fiber olarak cu-Ni alaşımı tek modlu fiber kullanan, 2,5 mm ve 1,25 mm çaplı silindirik 8 derece açılı pc kompozit demir başlığı

TS EN 61756-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler -Fiber yönetim sistemleri için ara yüz standardı - Bölüm 1: Genel ve kılavuz

TS EN 61758-1 Fiber optik ara bağlantı elemanları ve pasif bileşenler - Sonlandırma için arayüz standardı - Bölüm 1: Genel ve kılavuz

tst EN 61800-3 Ayarlanabilir hızda elektrik güç sürme sistemleri -Bölüm 3: Özel deney yöntemleri içeren emu ürün standardı

TS EN 61834-1 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 1: Genl özellikler

TS EN 61834-2 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 2: 525-60 ve 625-50 sistemleri için sd formatı

TS EN 61834-3 Kayıt -Sarmal - Tüketici kullanımı için 6.35 mm manyetik band kullanan taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi / 525-60, 625 -50, 1125-60ve 1250 -50 sistemleri ) bölüm 3: 1125-60 ve 1250 -50 sistemleri için hd format (ıec 61834-3:1999)

TS EN 61834-4 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 4: Tümleşik kafa çizelgesi ve içeriği

TS EN 61834-5 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 5: Karakter bilgi sistemi

TS EN 61834-1/A1 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 1: Genl özellikler

TS EN 61834-11 Kayıt - Müşteri kullanımı için 6.35 mm manyetik teyp kullanan helisel taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi

TS EN 61834-4:1998/A1:2011 Kaydetme-Tüketici kullanımı için 6.35 mm'lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal video kaset kaydedici sistem (525-60, 625-50,1125-60 ve 1250-50 sistemleri) -Bölüm 4: Tümleşik kafa çizelgesi ve içeriği

TS EN 61835 12.65 mm(0.5 inch)' lik manyetik band kullanan helical-Scan tip sayısal elemanlı video kaset kaydedici sistem - Format d-5

TS EN 61850-6 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 6:Ied'lere ait elektrik yardımcı istasyonlarındaki haberleşme için konfigürasyon tanımlama dili

TS EN 61850-7-420 Güç kullanım otomasyonu için iletişim şebekeleri ve sistemleri - Bölüm 7-420: Temel iletişim yapısı - Dağıtılmış enerji kaynakları lojik düğümler

TS EN 61850-9-1 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 9-1: Özel haberleşme hizmet eşleştirmesi (scsm); Seri yönsüz çok aktarmalı noktadan noktaya hat üzerinden örneklenen değerler

TS EN 61866 Ses -Görüntü sistemleri-Birbiri ile etkileşimli metin (yazı) iletim sistemi

TS EN 61883-7 Tüketici ses/video cihazı - Sayısal ara yüz - Bölüm 7: Itu-R bo.1294 sistem b'nin iletimi

TS EN 61883-1 Multimedya sistemleri ve donanım- Renk ölçmesi ve yönetim- Kısım 5: Plasma gösterge paneli kullanılan donanım

TS EN 61883-3 Tüketici için ses /görüntü cihazı- Sayısal ara- Yüzlü-Bölüm 3: Hd- Sayısal video kaset kaydedici(svkk-Dvcr) ile data iletimi

TS EN 61883-4 Tüketici ses/video cihazı - Sayısal ara yüz - Bölüm 4: Mpeg2-Ts veri iletimi

TS EN 61883-5 Tüketici ses/video cihazı - Sayısal ara yüz - Bölüm 5: Sdl-Dvcr veri iletimi

TS EN 61883-8 Tüketici ses/görüntü cihazları - Sayısal arayüz - Bölüm 8: Itu-R bt.601 tipi sayısal görüntü veri iletimi

TS EN 61925 Çoğul ortam sistemleri ve cihazları - Çoklu ev sunucusu sistemleri - Ev sunucusu sözlüğü

TS EN 61935-3 Dengeli ve koaksiyel bilgi teknolojisi kablolama sisteminin deney işlemi-Bölüm 3-En 50173 ve ilgili standardlarda belirtildiği gibi tesis edilmiş kablolama

TS EN 61935-1 Genel kablolama sistemleri- Iso/ıec 801'e göre kablolamada dengeleme deneyleri için özellikler- Kısım 1: Kurulmuş kablolama

TS EN 61937-4 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 4: Mpeg ses formatına göre doğrusal olmayan pcm bit akışı

TS EN 61937-1 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 1: Genel

TS EN 61937-3 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 2: Patlama bilgisi

TS EN 61937-9 Sayısal ses - Iec 60958'e uygulanan doğrusal olmayan pcm kod çözücü ses bit dizileri için ara yüz- Bölüm 9: Mat formatına göre göre doğrusal olmayan pcm bit dizileri

TS EN 61937-5 Sayısal ses - Iec 60958'i uygulayan doğrusal olmayan pcm kodlamalı ses bit akışı için ara yüz - Bölüm 5: Dts'ye (sayısal tiyatro sistemi) formatına göre doğrusal olmayan pcm bit akışı

TS EN 61937-8 Sayısal ses - Iec 60958'e uygulanan doğrusal olmayan pcm kod çözücü ses bit dizileri için ara yüz- Bölüm 8: Profesyonel windows ses ortamına göre doğrusal olmayan pcm bit dizileri

TS EN 61947-1 Elektronik projeksiyon - Önemli performans kriterlerinin ölçülmesi ve dokümantasyonu - Bölüm 1: Sabit çözünürlüklü projektörler

TS EN 61966-3 Multimedya sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve kontrolu - Bölüm 3: Katot ışınlı tüpleri kullanan cihazlar

TS EN 61966-4 Multimedya sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve kontrolu - Bölüm 4: Sıvı kristal göstergeli panelleri kullanan cihazlar

TS EN 61966-9 Multimedya sistemleri ve donanım- Renk ölçümü ve usulü- Bölüm 9: Sayısal kameralar

TS EN 61966-2-1 Mıltimedya sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve kontrolu - Bölüm 2-1: Renk kontrolu - Asıl rgb (kym= kırmızı yeşil mavi ) renk boşluğu

TS EN 61966-2-2 Çoklu ortam sistemleri ve donanımı - Renk ölçme ve yönetme - bölüm 2-2: Renk yönetimi - Uzatılmış rgb renk boşluğu - Scrgb"

TS EN 61966-2-4  Çoğul ortam sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 2-4: Renk yönetimi - Video uygulamaları için tamamı genişletilmiş ycc renk çubuğu - Xvycc (ta 2)

TS EN 61966-5 Multimedya sistemleri ve donanım- Renk ölçmesi ve yönetim- Kısım 5: Plasma gösterge paneli kullanılan donanım

TS EN 61966-2-1/A1 Mıltimedya sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve kontrolu - Bölüm 2-1: Renk kontrolu - Asıl rgb (kym= kırmızı yeşil mavi ) renk boşluğu

TS EN 61966-6 Çoğul ortam sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 6: Önden yansıtmalı ekranlar

TS EN 61966-12-1:2011 Çokluortam sistemleri ve cihazları - Renk ölçümü ve yönetimi - Bölüm 12-1:Renk çubuğu tanımlaması için meta veri

TS EN 61966-7-1 Çoklu ortam sistemleri ve donatı-Renk ölçümü ve yönetimi-Bölüm 7-1:Renkli yazıcılar; Yansı yazdırmalar; Rgb girişleri

TS EN 61967-6/A1 Tümleşik devreler - 150 khz - 1 ghz elektromanyetik yayınların ölçülmesi - Bölüm 6: Temaslı yayınların ölçülmesi - Manyetik prop metodu

TS EN 61988-4 Plazma ekranlar - Bölüm 4: İklim ve mekanik deney metotları

TS EN 62002-1 Mobil ve taşınabilir dvb-T/h radyo erişimi - Bölüm 1: Arayüz özelliği

TS EN 62002-2 Mobil ve taşınabilir dvb-T/h radyo erişimi - Bölüm 2: Arayüz uygunluk deneyi

TS EN 62005-7 Fiber optik ara bağlantı devrelerinin ve pasif optik elemanların güvenirlirliği - Bölüm 7: Ömür dayanım modellemesi

TS EN 62005-2 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif bileşenlerin güvenilirliği- Bölüm 2: Hızlandırılmış yaşlandırma deneyleri temeline dayanan güvenilirliğin nitelik kabulü- Sıcaklık ve nem- Kararlı durum

TS EN 62005-1 Fiber optik arabağlantı cihazları ve pasif bileşenlerin güvenilirliği- Bölüm 1: Tanıtım kılavuzu ve tarifler

TS EN 62008 Sayısal veri alma sistemleri için performans özellikleri ve kalibrasyon metotları ve ilgili yazılım

TS EN 62012-1 Zor çevre şartlarında kullanılan sayısal haberleşme için çok damarlı ve simetrik ikili/dörtlü kablolar - Bölüm 1: Genel özellik standardı

TS EN 62028 Sayısal televizyon alıcıları için genel ölçme metotları

TS EN 62071 Video kaydedici- 6,35 mm manyetik kaset kullanan helezonik taramalı sayısal- Format d-7

TS EN 62132-5 Tümleşik devreler - 150 khz ila 1 ghz frekans aralığı için elektromanyetik bağışıklık ölçümleri - Bölüm 5: Deney masasına ilişkin faraday kafes metodu

TS EN 62132-4 Tümleşik devreler - 150 khz ila 1 ghz frekans aralığı için elektromanyetik bağışıklık ölçümleri - Bölüm 4: Doğrudan rf gücünü araya girme metodu

TS EN 62132-2:2011Tümleşik devreler - Elektromanyetik bağışıklık ölçümleri - Bölüm 2:Işınlanmış bağışıklık ölçümleri- Tem hücresi ve geniş band tem hücre yöntemi

TS EN 62134-1 Fiber optik mahfazaları-Bölüm 1: Genel özellikler standardı

TS EN 62141 12.65 mm manyetik teyp kullanan ve mpeg-4 sıkıştırma sağlayan helisel taramalı sayısal video kaset sistemi - Tip d-16 biçim

TS EN 62148-5 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 5: Sc tipi 1x9 fiber optik modüller

TS EN 62148-16 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 16:Lc konektör arayüzü ile kullanım için alıcı ve verici bileşenleri

TS EN 62148-3:2011/AC:2011 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 2: Sff tipi 20 pimli alıcı vericiler

TS EN 62148-7 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 7: Sff lc tipi 10 pimli alıcı vericiler

TS EN 62148-3:2011 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 2: Sff tipi 20 pimli alıcı vericiler

TS EN 62148-11 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Paket ve ara yüz standardları - Bölüm 11: 14 pimli modülatörle tümleşik lazer diyot vericileri

TS EN 62149-6 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Performans standardları bölüm 6: 650 nm 250 mbit/s plâstik fiber optik alıcı vericiler

TS EN 62149-4:2010 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Performans standardları - Bölüm 4: Gigabit ethernet uygulaması için 1300 nm fiber optik verici alıcılar

TS EN 62150-1 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 1: Genel ve kılavuz

TS EN 62150-4 Fiber optik aktif bileşenler ve elemanlar - Deney ve ölçme işlemleri - Bölüm 4: Zaman uzayı optik algılama sistemi kullanılarak bağıl gürültü şiddetinin belirlenmesi

TS EN 62153-1-1 Metalik haberleşme kablolarının deney metotları-Bölüm 1-1: Elektriksel-Ters farklı fourier dönüşümü (ıdft) (ıec 62153-1:2003)kullanılarak frekans bölgesindeki darbe/kademe dönüş kaybının ölçülmesi/not: Onay bilgisi

TS EN 62153-4-2 Metalik haberleşme kablolarının deney metotları-Bölüm 4-2: Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Ekranlama ve kuplaj zayıflaması-Enjeksiyon kelepce metodu (ıec 62153-4-2:2003/not: Onay bilgisi

TS EN 62153-4-2 Metalik haberleşme kablolarının deney metotları-Bölüm 4-2: Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Ekranlama ve kuplaj zayıflaması-Enjeksiyon kelepce metodu (ıec 62153-4-2:2003/not: Onay bilgisi

TS EN 62209-1 Elde tutulan ve vücuda takılan telsiz haberleşme cihazlarından kaynaklanan radyo frekans alanlarına insanların maruz kalması - İnsan modelleri, ölçme cihazları ve işlemler - Bölüm 1: Kulağa çok yakın kullanılan ve elde tutulan cihazlar için özgül soğurma oranının (sar) belirlenmesi için işlem (300 mhz - 3 ghz frekans aralığı)

TS EN 62209-1 Elde tutulan ve vücuda takılan telsiz haberleşme cihazlarından kaynaklanan radyo frekans alanlarına insanların maruz kalması - İnsan modelleri, ölçme cihazları ve işlemler - Bölüm 1: Kulağa çok yakın kullanılan ve elde tutulan cihazlar için özgül soğurma oranının (sar) belirlenmesi için işlem (300 mhz - 3 ghz frekans aralığı)

TS EN 62261-1 Televizyon verileri - Bölüm 1. veri sözlük yapısı

TS EN 62286 Tüketici elektroniği ürünleri ve şebekeleri için hizmet teşhis ara yüzü

TS EN 62289 Video kayıdı - Mpeg-2 sıkıştırmalı ve 12,65 mm manyetik şerit kullanan helisel taramalı sayısal video kaset kayıt formatı - D-10 formatı

TS EN 62295 Çoklu ortam sistemleri - Farklı şebekelere ara bağlantı yapılabilirlik için ortak haberleşme protokolü

TS EN 62295 Çoklu ortam sistemleri - Farklı şebekelere ara bağlantı yapılabilirlik için ortak haberleşme protokolü

TS EN 62297-1 Radyo-Tv yayın uygulamaları için tetikleme mesajları - Bölüm 1: Format

TS EN 62297-2 Radyo-Tv yayın uygulamaları için tetikleme mesajları - Bölüm 2: Nakil metotları

TS EN 62298-1 Teleweb uygulaması - Bölüm 1: Genel tarif

TS EN 62298-4 Teleweb uygulaması - Bölüm 4: Hiperteleteks şartı

TS EN 62298-2 Teleweb uygulaması - Bölüm 2: Sunum metotları

TS EN 62298-3 Teleweb uygulaması - Bölüm 3: Süperteleteks şartı

TS EN 62300 Platik optik fiberli tüketici ses/video cihazı sayısal ara yüzü

TS EN 62300 Platik optik fiberli tüketici ses/video cihazı sayısal ara yüzü

TS EN 62315-1 Sıkıştırılmamış sayısal video ara yüzler için dtv profilleri - Bölüm 1: Genel

TS EN 62328-1 Çoklu ortam ev sunucu sistemleri - Radyo-Tv alıcıları için birbiriyle değiştirilebilir hacim/dosya yapı uyarlaması - Bölüm 1: Genel tarif ve mimari yapı

TS EN 62328-2 Çoklu ortam ev sunucu sistemleri - Radyo-Tv alıcıları için birbiriyle değiştirilebilir hacim/dosya yapı uyarlaması - Bölüm 2: Genel kayıt yapısı

TS EN 62330-1 12,65 mm (0,5 inç) manyetik şerit kullanan helisel taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi - Hd-D5 formatı - Bölüm 1: Vtr özellikleri

TS EN 62330-2 12,65 mm (0,5 inç) manyetik bant kullanan spiral taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi - Hd-D5 formatı - Bölüm 2: Sıkıştırma formatı

TS EN 62330-3 12,65 mm (0,5 inç) manyetik şerit kullanan helisel taramalı sayısal video kaset kayıt sistemi - Hd-D5 formatı - Bölüm 3: Veri akış formatı

TS EN 62333-1 Sayısal aygıtlar ve cihazlar için gürültü bastırma tabakası - Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN 62333-2 Sayısal aygıtlar ve cihazlar için gürültü bastırma tabakası - Bölüm 2: Ölçme metotları

TS EN 62365 Bölüm 2-12: Beton vibratörleri için özel kurallar

TS EN 62375 Video sistemleri (625/50 artırımlı) - Dikey karartma aralığı kullanan video ve ilgili veri - Analog ara yüz

TS EN 62379-2 Şebeke haline getirilmiş sayısal ses ve görüntü ürünleri için ortak kontrol arayüzü - Bölüm 2: Ses

TS EN 62433-2 Emu ıc modelleme - Bölüm 2: Emı davranış simülasyonu için tümleşik devre modelleri - İletim yoluyla yayınımların modellemesi (ıcem-Ce)

TS EN 62455:2011 İnternet protokolü (ıp) ve gönderme akışları (ts) altyapı servis çıkışı

TS EN 62480 Çoklu ortam ev şebekeleri - Şebeke adaptörleri için şebeke arayüzleri

TS EN 62480 Çoklu ortam ev şebekeleri - Şebeke adaptörleri için şebeke arayüzleri

TS EN 62496-1 Optik devre kartları - Bölüm 1: Genel

TS EN 62496-3-1 Optik devre kartları - Performans standardı - Bölüm 3-1:Bağlayıcısız optik cam fiber kullanılan esnek optik devre kartları

TS EN 62496-2-2:2011 Optik devre kartları - Bölüm 2-2:Ölçümler- Optik devre kartlarının boyutları

TS EN 62496-4:2011 Optik devre kartları - Bölüm 4-2:Arayüz standardları- Genel ve kılavuz

TS EN 62503 Çoklu ortam kalitesi- Ses ve görüntüdeki eş zamanlılığın değerlendirilmesi metodu

TS EN 62514:2010 Evsel iletişim ağlarında çoklu ortam sistemi-Kılavuz bilgiler

TS EN 62516-1 Karasal sayısal çoklu ortam yayın (t-Dmb) alıcıları - Bölüm 1: Temel kurallar

TS EN 62546 Yüksek çözünürlü (hd) kayıt bağlantı kılavuzu

TS EN 62574:2011 Ses, görüntü ve çoklu ortam sistemleri-Çoklukanal sesin genel kanal sınıflandırılması

TS EN 62637-2:2011 Elde taşınan çoklu ortam cihazlarının pil şarj arayüzü- Bölüm 1: 2 mm gömlek tipi arayüzün uygunluk deneyi

S EN 122001 Boş detay özelliği - Radyo frekans bağlantı elemanları için cecc tarafından belirlenen özellik (askerî) (tip mıl-C-39012)

TS EN 122002 Boş detay özellikleri: Radyo frekans eşeksenli bağlayıcılar

TS EN 122110 Bölüm özellikleri: Radyo frekans eş eksenli bağlayıcılar-Sma serisi

TS EN 122120 Bölüm özellikleri: Radyo frekans eş eksenli bağlayıcılar-Bnc serisi

TS EN 122130 Bölüm özelliği: Radyo frekans koaksiyel konektörler - Smb serisi

TS EN 122140 Bölüm özelliği: Radyo frekans eş eksenli konektörler-Smc serisi

TS EN 122150 Bölüm özelliği: Radyo frekans eş eksenli konektörleri - Eıa flanş serisi

TS EN 122160 Bölüm özellikleri: Radyo frekans eş eksenli bağlayıcılar-Ssma serisi

TS EN 122170 Bölüm özellikleri: Radyo frekans eş eksenli bağlayıcılar-Ssmb serisi

TS EN 122180 Bölüm özellikleri: Radyo frekans eş eksenli bağlayıcılar-Ssmc serisi

TS EN 122190 Bölüm özellikleri: Radyo frekans eş eksenli bağlayıcılar- 7-16 series

TS EN 122200 Bölüm özellikleri: Radyo frekans eş eksenli bağlayıcılar- Tnc serisi

TS EN 166100 Kısmi özellikler: Yüzey akustik dalga filtreleri(saw)

TS EN 180101 Boş detay özelliği - Sabit fiber optik zayıflatıcılar

TS EN 181000 Genel özellikler: Optik lif kollara ayırma elemanları

TS EN 181101 Fiber optik kollara ayırma elemanları - Tip: Dalga boyu seçici olmayan iletici yıldız - Boş detay özelliği

TS EN 181102 Fiber optik kollara ayırma elemanları - tip: Dalga boyu seçici iletici yıldız - Boş detay özelliği

TS EN 181103 Boş detay özellikleri: Optik lif hatlara ayırma cihazları-Tip: Haberleşme uygulamaları için dalga boyuna göre seçici olmayan dağıtım noktası

TS EN 181104 Boş detay özellikleri: Optik lif hatlara ayırma cihazı-Tip: Haberleşme uygulamaları için dalgaboyuna göre seçici dağıtım noktası

TS EN 186220 Bölüm özelliği: Optik fiberler ve kablolar için konektör setleri - Tip lsc

TS EN 186230 Bölüm özelliği - Optik fiberler ve kablolar için konektör setleri - Tip lsf

tst EN 186240 Optik fiberler ve kablolar için bağlayıcı takımları - Tip mt - Bölüm özellikleri

TS EN 187105 Tek modlu optik kablo (kanal/ doğrudan gömülü tesisat)

TS EN 300019-2-2 V2.1.2 Çevre mühendisliği (ee); Telekomünikasyon cihazları için çevre şartları ve çevre deneyleri; Bölüm 2-2: Çevre deneylerinin özellikleri; Taşınma

TS EN 300019-2-3V2.2.2  Çevre mühendisliği (ee); Telekomünikasyon cihazları için çevre şartları ve çevre deneyleri; Bölüm 2-3: Çevre deneylerinin özellikleri; Hava şartlarına karşı korumalı yerlerde sabit kullanım

TS EN 300019-2-4V2.2.2 Çevre mühendisliği (ee); Telekomünikasyon cihazları için çevre şartları ve çevre deneyleri; Bölüm 2-4: Çevre deneylerinin özellikleri; Hava şartlarına karşı korumalı olmayan yerlerde sabit kullanım

TS EN 300019-2-5 V3.0.0 Çevre mühendisliği (ee); Telekomünikasyon cihazları için çevre şartları ve çevre deneyleri; Bölüm 2-5: Çevre deneylerinin özellikleri;Yer araçlarının kurulumu

TS EN 300019-2-6V3.0.0 Çevre mühendisliği (ee); Telekomünikasyon cihazları için çevre şartları ve çevre deneyleri; Bölüm 2-6: Çevre deneylerinin özellikleri; Gemi ortamı

TS EN 300052-1 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Çoklu abone numarası (msn) tamamlayıcı hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1 (dss1) protokolü - Bölüm 1: Protokol özellikleri

TS EN 300052-2 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn), çoklu abone numarası (msn) tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistemi no.1 (dss1) prokolü;Bölüm 2:Protokol uygulamaları uygunluk beyanı (pıcs) proforma özellikleri

TS EN 300052-3 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn)- Çoklu abone numarası (msn)- Tamamlayıcı hizmeti- Sayısal abone işaretleşme sistemi no: 1 (dss1) protokolü- Bölüm 3: Kullanıcıları için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss&tp) için gerekli özellikler

TS EN 300052-5 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn)- Çoklu abone numarası (msn) tamamlayıcı hizmet sayısal abone işaretleşme sistem no 1: (dss1) protokolü- Bölüm 5: Şebeke için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss&tp) için gerekli özellikler

TS EN 300052-6 V 1.3.3 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Çoklu abone numarası (msn) tamamlayıcı hizmeti;Sayısal abone işaretleme sistem no.1(dss1) protokolü;Bölüm 6:Şebeke için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmi protokol uygulamaları ilave bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 300052-4 V 1.3.1 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn), sayısal abone işaretleşme sistem no.1 (dss1)protokolü; Çoklu abone numarası (msn) tamamlayıcı hizmeti; Bölüm 4:Kullanıcı için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmi protokol uygulamaları ilave bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 300055-1 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Terminal taşınabilirliği(tp) tamamlama servisi - Sayısal abone işaretleşme sistemleri no: 1(dss1) protokol - Bölüm 1 : Protokol özelliği

TS EN 300055-2 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Terminal taşınabilirliği(tp) tamamlama servisi - Sayısal abone işaretleşme sistemleri no: 1(dss1) protokol - Bölüm 2: Protokol yürürlüğe koyma uygunluk beyanı(pıcs) proform özelliği

TS EN 300058-1 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) çağrı bekletme (cw) tamamlama servisi - Sayısal abone işaretleşme sistemi no: 1 (dds1) protokol -Bölüm 1: Protokol özelliği

TS EN 300058-2 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Çağrı bekletme (cw) tamamlayıcı hizmeti - Sayısal abone işaretleme sistemi no: 1 (dss1) protokolü - Bölüm 2: Protokol uygulamaları uygunluk beyanı (pıcs) - proforma özellikleri

TS EN 300058-3 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn)- Çağrı bekletme (cw)- Tamamlayıcı hizmeti- Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1 (dss1) protokolü- Bölüm 3: Kullanıcı için deney düzeneği yapısı ve deney amaçları (tss&tp) özellikleri)

TS EN 300058-5 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn)- Çağrı bekletme (cw) tamamlayıcı hizmeti- Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1: (dss1) protokolü- Bölüm 5: Şebeke için deney düzeneği yapısı ve deney amaçları (tss&tp) özellikleri

TS EN 300061-3 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Altadresleme ilave hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokol - Bölüm 3: Kullanıcı için deney amaçlarını belirleme ve deney sıra yapısı

TS EN 300061-4 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) alt adreslmeme (sub) tamamlama servisi - Sayısal abone işaretleşme sistemi no: 1 (dss1) protokol bölüm 4: Soyut deney düzeni (ats) ve deney içi ek bilgi olarak protokol oluşturma (pıxıt) kullanıcı içn proforma özelliği

TS EN 300061-5 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) alt adreslmeme (sub) tamamlama servisi - Sayısal abone işaretleşme sistemi no: 1 (dss1) protokol bölüm 5: Deney düzeni yapısı ve deney amaçları (tss, tp) şebeke için özellikler

TS EN 300061-1 V1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); alt adresleme (sub) tamamlayıcı hizmeti; sayısal abone işaretleşme sistemi no. bir (dss1) protokolü;Bölüm 1: Protokol özelliği

TS EN 300061-2 V1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); alt adresleme (sub) tamamlayıcı hizmeti; sayısal abone işaretleşme sistemi no. bir (dss1) protokolü;Bölüm 2: Protokol uygulamaları uygunluk beyanı (pıcs) proforma özelliği

TS EN 300064-1 V 1.3.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn) - Doğrudan çağrı (ddı) için tamamlayıcı hizmet - Sayısal abone işaretleşme sistemi no: 1 (dds1) protokolü - Bölüm 1: Protokol özellikleri

TS EN 300064-2 V 1.3.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn) doğrudan dahili arama (ddı) tamamlayıcı hizmeti, sayısal abone işaretleşme sistemi no. 1 (dss1) protokolü- Bölüm 2: Protokol uygulamaları uygunluk beyanı (pıcs) proforma özellikleri

TS EN 300064-3 V 1.3.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn)- Doğrudan dahili arama (ddı) tamamlayıcı hizmeti- Sayısal abone işaretleşme sistem no:1 (dss1) protokolü- Bölüm 3: Kullanıcı için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss&tp) için gerekli özellikler

TS EN 300064-4 V 1.3.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Doğrudan dahili arama (ddı) tamamlayıcı hizmeti;Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1 (dss1) protokolu; Bölüm 4: Kullanıcı için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmi protokol uygulamaları ilave bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 300064-5 V 1.3.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn) doğrudan dahili arama (ddı) tamamlayıcı hizmeti sayısal abone işaretleşme s istem no: 1 (dss1) protokolü- Bölüm 5: Şebeke için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss&tp) için gerekli özellikler

TS EN 300064-6 V1.4.3 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn) doğrudan dahili arama (ddı) tamamlayıcı hizmeti- Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1: Bölüm 6: Şebeke için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmi protokol uygulamaları ilave bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 300086-1 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kara seyyar hizmeti - Öncelikli olarak analog konuşma için amaçlanan iç veya dış rf bağlayıcısına sahip radyo donanımı - Bölüm 1: Teknik karakteristikler ve ölçme metotları

TS EN 300092-2 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Çağrı hat numarasının gösterilmesi (clıp) tamamlayıcı hizmeti;Sayısal abone işaretleşme sistem no.1 (dss1)protokolü: Bölüm 2:Protokol uygulamaları uygunluk beyanı (pıcs) proforma özellikleri

TS EN 300092-3 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri - Çağrı hattı kimlik sunumu ek hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi için 1 nolu protokolu - Bölüm 3: Kullanıcı için deney oda yapısı ve deney amaçları özellikler

TS EN 300092-5 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn) arayan hattın numarasını gösteren (clıp) tamamlayıcı hizmeti sayısal abone işaretleşme sistem no: 1 (dss1) protokolü- Bölüm 5: Şebeke için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss&tp) için gerekli özellikler

TS EN 300092-1 V.2.1.1 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn) - Çağrı hat numarasının gösterilmesi (clıp) - Tamamlayıcı hizmeti - Sayısaş abone işaretleşme sistemi no: 1 - (dss1) protokolü - Bölüm 1: Protokol özellikleri

TS EN 300093-1 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Çağrı hat numarasının gizlenmesi (clır) tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1 (dss1) protokolu; Bölüm 1: Protokol özellikleri

TS EN 300093-2 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn)- Çağrı hat numarasının gizlenmesi (clır)- Tamamlayıcı hizmeti- Sayısal abone işaretleşme sistem no:1 (dss1) protokolü- Bölüm 2: Protokol uygulamaları uygunluk beyanı (pıcs) proforma özellikleri

TS EN 300093-3 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Çağrı yapan hattın tesbitini sınıflandıran (clır) tmalayıcı hizmet - Sayısal abone işaretleşme sistemi no 1 (dss1) protokolü - Bölüm 3: Kullanıcı için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss&tp) için gerekli özellikler

TS EN 300093-5 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn)- Çağrı yapan hattın tesbitin engelleyen (clır) tamamlayıcı hizmet- Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1: (dss1) protokolu- Bölüm 5: Şebeke için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss&tp) için gerekli özellikler

TS EN 300093-4 V1.3.1 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Çağrı hat numarasının gizlenmesi (clır)tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistemi no.1 (dss1) protokolü; Bölüm 4:Kullanıcı için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmi protokol uygulamaları ilave bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri  

TS EN 300097-1 V1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn) - Bağlanan hattın numarasının gösterimi (colp) tamamlayıcı hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi no. 1 (dss1) protokolü - Bölüm 1: Protokol özellikleri

TS EN 300097-2 V1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Bağlanan hattın numarasının gösterilmesi (colp) tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistemi no.1 (dss1) protokolü; Bölüm 2 : Protokol uygulamaları uygunluk beyanı (pıcs) proforma özellikleri

TS EN 300097-3 V1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Bağlanan hattın numarasının gösterilmesi (colp) tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistemi no 1 (dss1) protokolü; Bölüm 3 : Kullanıcı için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss ve tp) için gerekli özellikler

TS EN 300097-4 V1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Bağlanan hattın numarasının gösterimi (colp) tamamlayıcı hizmeti sayısal abone işaretleşme sistemi no. 1 (dss1) protokolü; ; bölüm 4: Kullanıcı için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmî protokol uygulamaları ilâve bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 300097-5 V1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Bağlanan hattın numarasının gösterilmesi (colp) tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistemi no .1 (dss1) protokolü; Bölüm 5 : Şebeke için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss ve tp) için gerekli özellikler

TS EN 300098-2 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn) - Bağlanan hattın numarasının gösterilmemesi (colr) tamamlayıcı hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi no.1 (dss1) protokolü - Bölüm 2: Protokol uygulamaları uygunluk beyanı (pıcs) proforma özellikleri22.12.2003

TS EN 300098-4 V1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn) - Bağlanan hattın numarasının gösterilmemesi (colr) tamamlayıcı hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi no. 1 (dss1) protokolü - Bölüm 4: Kullanıcı için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmî protokol uygulamaları ilâve bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 300098-5 V1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Bağlanan hattın numarasının gösterilmemesi (colr) tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistemi no: 1 (dss1) protokolü - Bölüm 5: Şebeke için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tssvetp) için gerekli özellikler

TS EN 300113-1 V1.7.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Kara mobil hizmeti; Anten konektörü olan ve sabit veya sabit olmayan zarf modülasyonu kullanılan verilerin (ve/veya konuşma) iletilmesi amaçlanmış radyo cihazları - Bölüm 1: Teknik karakteristikler ve ölçme metotları

TS EN 300122-1 V.1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri - Tamamlayıcı servislerin desteği için genel tuş takım protokolu - Sayısal abone işaretleşme sistemi için 1 nolu protokol - Kısım 1: Protokol şartnamesi

TS EN 300122-2 V 1.2.4 Birleşik sayısal şebeke hizmetleri - Ek hizmeti destekleyen generik tuş protokolü - Sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokolü - Bölüm 2: Proforma özellikler için protokol uygulama onay beyanı

TS EN 300130-1 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn) - Rahatsız edici çağrı hat numarasının tespiti (mcıd) için tamamlayıcı hizmet - Sayısal abone işaretleşme sistemi no: 1 (dss1) protokolü - Bölüm 1: Protokol özellikleri

TS EN 300130-2 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Rahatsız edici çağrı hat numarasının tespiti (mcıd) için tamamlayıcı hizmet; Sayısal abone işaretleşme sistemi no.1 (dss1) protokolü; Bölüm 2: Protokol uygulamaları uygunluk beyanı pıcs) proforma özellikleri

TS EN 300130-3 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn) rahatsız edici çağrının tesbiti (mcıd) için tamamlayıcı hizmet- Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1 (dss1) protokolü- Bölüm 3: Kullanıcı için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss&tp) için gerekli özellikler

TS EN 300130-5 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn)- Rahatsız edici çağrı belirleme (mcıd) tamamlayıcı hizmeti- Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1: (dss1) protokolü- Bölüm 5: Şebeke için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss&tp) için gerekli özellikler

TS EN 300130-6 V 1.3.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn)- Rahatsız edici çağrı tanıtımı (mcıd) tamamlayıcı hizmeti- Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1 (dss1) protokolü- Bölüm 6: Şebeke için genel deney düzeği (ats) ve deney için kısmi protokol uygulamaları ilave bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 300130-4 V 1.3.2 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Rahatsız edici çağrı hat numarasının tespiti (mcıd)tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistemi no.1 (dss1) protokolü; Bölüm 4: Kullanıcı için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmi protokol uygulamaları ilave bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 300138-1 V 1.3.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri - Kapalı kullanıcı grubu ek hizmetleri - Sayısal abone işaretleşme sistemi için 1 nolu protokol - Bölüm 1: Protokol özellikleri

TS EN 300138-2 V 1.3.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Kapalı kullanıcı grubu (cug) tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistem no.1 (dss1) protokolü; Bölüm 2: Protokol uygulamaları uygunluk beyanı (pıcs)proforma özellikleri

TS EN 300138-3 V1.3.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Kapalı kullanıcı grubu (cug) tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistemi no bir (dss1) protokolü; Bölüm 3: Kullanıcı için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçlarının (tss ve tp) özellikleri

TS EN 300138-6 V1.5.1 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Sayısal abone işaretleşme sistem no.1 (dss1) protokolü; Kapalı kullanıcı grubu (cug) tamamlayıcı hizmeti; Bölüm 6: Şebeke için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmi protokol uygulamaları ilave bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 300141-1 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Çağrı tutma ilave hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokol - Bölüm 1: Protokol belirleme

TS EN 300141-2 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn)- Çağrı bekletme (hold) tamamlayıcı hizmeti- Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1 (dss1) protokolü- Bölüm 2: Protokol uygulamaları uygunluk beyanı (pıcs) proforma özellikleri

TS EN 300141-3 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn)- Çağrı bekletme (hold) tamamlayıcı hizmeti- Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1 (dss1) protokolü- Bölüm 3: Kullanıcı için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss&tp) için gerekli özellikler

TS EN 300141-4 V1.3.3 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Çağrı tutma (hold) tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1 (dss1) protokolu; Bölüm 4: Kullanıcı için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmi protokol uygulamaları ilave bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 300141-5 V 1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn) - Çağrı beklet (hold) tamamlayıcı hizmet - Sayısal abone işaretleşme sistem no. 1 (dss1) protokolü - Bölüm 5: Şebeke için deney düzeneğinin yapısı ve deney amaçları (tss ve tp) için gerekli özellikler

TS EN 300141-6 V 1.3.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn)- Çağrı tutma (hold)- Tamamlayıcı hizmeti- Sayısal abone işaretleşme sistem no: 1 (dss1) protokolü- Bölüm 6: Şebeke için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmi protokol uygulamaları ilave bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 300152-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm):Yanlız ev amaçları için 121.5 mhz'lik frekansta veya 121.5 mhz ve 243 mhz frekanslarda kullanılması düşünülen denize ait acil durumu gösteren radyo yayın kuleleri (epırbs); Bölüm 2:R&tte direktifinin madde 3.2'si ile harmonize edilmiş en standardı

TS EN 300152-3 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm): Yanlız ev amaçları için 121.3mhz'lik frekansta veya 121.5 mhz ve 243 mhz frekanslarda kullanılması düşünülen denize ait acil durumu gösteren radyo yayın kuleleri (epırbs); Bölüm 3:R&tte direktifinin madde 3.2'si ile harmonize edilmiş en standardı  

TS EN 300152 V 1.2.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Sadece rota tayin amaçlı 121.5 mhz veya 121.5 ve 243 mhz frekanslarında kullanımı amaçlanan seyrüsefer acil pozisyon gösterme radyo sinyali - Teknik özellikler ve ölçüm metodları

TS EN 300162-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Vhf bandlarında çalışan deniz mobil hizmeti; İçin radyotelefon vericileri ve alıcıları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300162-3 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Vhf bandlarında çalışan deniz mobil hizmeti; İçin radyotelefon vericileri ve alıcıları - Bölüm 3: Rtte direktifinin madde 3.3(e) gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300163 V 1.2.1Televizyon sistemi - Nıcam 728: B sistemi yeryüzü televizyonu ile iki kanallı sayısal ses iletimi b, g, h, ı, k1 and l

TS EN 300185-1 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Konferans çağrı ilve hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokol - Bölüm 1: Protokol belireme

TS EN 300185-2 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) -Konferans çağrısı hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokol - Protokol oluşturma onay durumu taslak belirlemesi

TS EN 300185-3 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Konferans çağrısı ialve hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokol - Bölüm 3: Kullanıcı için deney amaçlarını belirleme ve deney sıra yapısı

TS EN 300185-5 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Konferans çağrısı ilave hizmet - Sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokol - Bölüm 5: Şebeke için deney amaçlarını belirleme ve deney sıra yapısı

TS EN 300188-1 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn)-Üç parti ilave hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokol - Bölüm 1: Protokol belirleme

TS EN 300188-2 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Üç parti ilave hizmet sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokol - Bölüm 2: Protokol oluşturma uyum durumu taslak belirleme

TS EN 300188-3 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Üç parti ilave hizmet sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokol - Bölüm 3: Kullanıcı için deney amaçlarını belirleme ve deney sıra yapısı

TS EN 300188-5 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Üç parti ilave hizmet sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokol - Bölüm 5: Şebeke için deney amaçlarını belirleme ve deney sıra yapısı

TS EN 300188-6 V1.4.1 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Sayısal abone işaretleşme sistem no. 1 (dss1) protokolü; Üç aboneli (3pty) tamamlayıcı hizmeti; Bölüm 6: Şebeke için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmî protokol uygulamaları ilâve bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 300210-1 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri - Ücretsiz telefon ek hizmetleri - Sayısal abone işaretleme sistemi bir nolu protokolu - Bölüm 1 : Protokol özellilkleri

TS EN 300210-3 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri - Ücretsiz telefon ek hizmetleri - Sayısal abone işaretleme sistemi bir nolu protokolu - Bölüm 3: Kullanıcı için deney odası yapı özellikleri ve deney amaçları

TS EN 300210-4 V 1.2.3 Tümleşik servis sayısal ağ (ısdn) kablosuz telefon tamamlayıcı servis - Sayısal abone sinyalleşme sistemi no: 1:(dss1) protokolü - Bölüm 4: Ayrılmış test (ats) birimi ve kısmi protokol uygulaması test için fazla bilgi ağ için (pıxıt) proforma şartname

TS EN 300210-2 V1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Ücretsiz telefon (fph) tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistemi no.1 (dss1) protokolü; Bölüm 2 : Protokol uygulamaları uygunluk beyanı (pıcs) proforma özellikleri

TS EN 300210-5 V1.2.4 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn) - Ücretsiz telefon (fph) tamamlayıcı hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi no.1 (dss1) protokolü - Bölüm 5: Şebeke için deney düzeneği yapısı ve deney amaçları (tss ve tp) için gerekli özellikler

TS EN 300220-3 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (emr); Kısa mesafeli cihazlar (srd); Güç seviyesi 500 mw'a kadar olan 25 mhz-1000 mhz aralığında kullanılan radyo cihazları; Bölüm 3: R ve tte direktifi madde 3.2 'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300220-3 V 1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (emr); Kısa mesafeli cihazlar (srd); Güç seviyesi 500 mw'a kadar olan 25 mhz-1000 mhz aralığında kullanılan radyo cihazları; Bölüm 3: R ve tte direktifi madde 3.2 'sine göre temel şartları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300231 V 1.3.1 Televizyon sistemleri- Evlerde kullanılan video program dağıtımı kontrol sistemi (pdc) için özellik dokümanı

TS EN 300231 V 1.3.1Televizyon sistemleri- Evlerde kullanılan video program dağıtımı kontrol sistemi (pdc) için özellik dokümanı

TS EN 300236 V 1.2.2 Uç malzemeleri - Sentaks tabanlı videoteks protokol - Uç onay deneyi

TS EN 300286-1 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) kullanıcıdan kullanıcıya işaretleşme ek hizmeti- Sayısal abone işaretleşme sistemi için 1 nolu protokol - Bölüm 1: Protokol özellikleri

TS EN 300286-2 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Kullanıcıdan kullanıcıya işaretleşme tamamlayıcı hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi no 1 protokol - Bölüm 2: Protokol oluşturma onay durumu taslak belirlemesi

TS EN 300286-3 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Kullanıcıdan kullanıcıya işaretleşme ilave hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokol bölüm3 ç kullanıcı tarifi için deney amaçları ve deney sıra yapısı

TS EN 300291-1 V 1.2.1 Telekomünikasyon yönetim ağı (tmn); Çalışma sistemi/ağ ögesi (os/ne) arayüzünde müşteri yönetimi’nin (ca) işlevsel özellikleri bölüm 1: Tek hat yapılandırmaları

TS EN 300291-2 V 1.1.1 Telekomünikasyon yönetim ağı (tmn); Çalışma sistemi/ağ ögesi (os/ne) arayüzünde müşteri yönetimi’nin (ca) işlevsel özellikleri - Bölüm 2: Çoklu hat yapılandırmaları

TS EN 300294 V 1.4.1Televizyon sistemleri- 625 çizgili televizyon geniş ekran işaretleşme (wss)

TS EN 300301-1 V 1.1.1 Sayısal şebeke genişband tümleşik hizmetleri - Trafik ve yoğunluk kontrolü - Bloklanmış atm transferi ve mevcut bit hızı için onay tanımları

TS EN 300367 V 1.2.1Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Açık çağrı transferi (ect) tamamlama servisi - Servis tanımı

TS EN 300369-4 V1.3.1 Tümleşik hizmetler sayısal şebekesi (ısdn); Açık çağrı aktarımı (ect) tamamlayıcı hizmeti; Sayısal abone işaretleşme sistem no.1 (dss1) protokolü; Bölüm 4: Kullanıcı için genel deney düzeneği (ats) ve deney için kısmi protokol uygulamaları ilave bilgisi (pıxıt) proforma özellikleri

TS EN 300416 V 1.2.1Ağ özellikleri (na) - Uluslararası sayısal yolların yol öğelerinin kullanılırlık performansı

TS EN 300421 V 1.1.2Sayısal video yayını (dvb) çerçeve yapı ,kanal kodlama ve 11/12 ghz uydu servisleri için modülasyon

TS EN 300429 V 1.2.1 Sayısal video yayını (dvb) çerçeve yapı ,kanal kodlama ve kablo sistemleri için modülasyon

TS EN 300440-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm);Kısa mesafe cihazları; 1 ghz - 40 ghz frekans aralığında kullanılan radyo cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'si gereğince temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300462-1-1 V 1.1.1 İletim ve çoklama (tm) - Senkorizasyon ağları için jenerik ihtiyaçlar - Bölüm 1-1 : Senkorizasyon ağları için tarifler ve terminoloji

TS EN 300462-4-1 V 1.1.1 İletim ve çoklama (tm) - Senkronizasyon ağları için jenerik ihtiyaçlar - Bölüm 4-1 : Senkron sayısal hiyerarşi (sdh) ve hemen hemen (pdh) senkron sayısal hiyerarşi cihazlarında senkronizasyon kaynağı için ikincil frekans kaynağının zamanlama karakteristikleri

TS EN 300462-5-1 V 1.1.2 İletim ve çoklama (tm) - Senkronizasyon ağları için jenerik ihtiyaçlar - Bölüm 5-1: Senkron sayısal hiyerarşi cihazlarında (sdh) çalışan ikincil frekans kaynağının zamanlama karakteristikleri

TS EN 300462-6-1 V 1.1.1 İletim ve çoklama (tm) - Ağların senkronizasyonu için jenerik ihtiyaçlar bölüm 6-1 : Birincil referans saat vuruları için zamanlama karakteristikleri

TS EN 300472 V 1.3.1Sayısal video yayını (dvb) - Itu-R sistemi b’nin gönderilmesi için özellik dokümanı

TS EN 300473 V 1.1.2Sayısal video yayını (dvb) - Uydu antenli televizyon (smatv) dağıtım sistemleri

TS EN 300481 V 1.2.2Terminal ekipmanı(te)- Sayısal şebeke entegre servisler(ısdn)-B- Kanal birleşme ünitesi(cau)- Metotlar ve terminal özelliği

TS EN 300497-4 V 0.3.0 Sayısal aktarılmış kablosuz haberleşme cihazı (dect) - Ortak arayüzey (cı) deney kütüphanesi (tcl) - Bölüm 4: Deney takımı yapısı ve deneyin amaçları (tss & tpp) data (veri) hat kontrol >(dlc) tabakası

TS EN 300497-5 V 0.3.0 Sayısal artırılmış kablosuz haberleşme cihazı (dect) - Ortak arayüzey (cı) deney durum kütüphanesi (tcl) - Bölüm 5: Özet deney takımı (ats) - Veri (data) hat kontrol (dlc) tabakası

TS EN 300497-7 V 0.3.0 Sayısal artırılmış kablosuz haberleşme cihazı (dect) - Ortak arayüzey (cı) deney durum kütüphanesi (tcl) - Bölüm 7: Şebeke (nwk) tabakası için özet deney takımı (ats) - Taşınabilir radyo terminal cihazı

TS EN 300652 V 1.2.1 Geniş band radyo ulaşım şebeksi (bran) - Yüksek performanslı radyo lokal alan şebekesi (hiperlan) tip 1 - Fonksiyonel özellikler

TS EN 300703 V 1.2.2 Saysal geliştirilmiş kablosuz haberleşme (dect)- Hareketli haberleşme (gsm) için küresel sistem - Dect/gsm ara çalışma profili (ıwp) - Gsm evre 2 tamamlama servisleri yürütmesi

TS EN 300706 V 1.2.1Geliştirilmiş teleteks özellikleri dokümanı

TS EN 300733 V 1.1.1 Uydu kişisel haberleşme şebekeleri(ukhş)- Seyyae uydu hizmetleri altında ses ve / veya veri haberleşmesi sağlayan 1,6/ 2,4 ghz ' bandında ukhş için elde tutulan yer istasyonlarını da içeren seyyar yer istasyonları

TS EN 300734 V 1.1.1 Uydu kişisel haberleşme şebekesi (ukhş)- Seyyar uydu hizmetleri altında ses ve / veya veri haberleşmesi sağlayan 2 ghz bandında ukhş için elde tutulan yer istasyonlarını da içeren seyyar yer istasyonları

TS EN 300745-1 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(ısdn)- Mesaj bekleme gösterimi (mwı)tamamlama srvisi-Sayısal abone işaretleme sistemino: 1 (dss1)protokol -Bölüm 1: Protokol özelliği

TS EN 300745-2 V 1.2.4 Tümleşilk sayısal şebeke (ısdn)- Mesaj bekleme gösterimi (mwı) tamamlama servisi -Sayısal abone işaretleşme sistemi no:1 (dss1) protokol - Bölüm 2: Protokol uygunluk uyum beyanı(pıcs) proforma özelliği

TS EN 300745-3 V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn)- Mesaj bekleme göstergesi ilave hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokol - Bölüm 3: Kullanıcı için deney amaçlarını belirleme ve deney sıra yapısı

TS EN 300745-5: V 1.2.4 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn)- Mesaj bekleme göstergesi ilave hizmeti - Sayısal abone işaretleşme sistemi 1 nolu protokol - Bölüm 5 : Şebeke için deney amaçlarını belirleme ve deney sıra yapısı

TS EN 300748 V 1.1.2 Sayısal video yayını- 10 ghz ve üzerinde çoklu nokta video dağıtım sistemi

TS EN 300749 V 1.1.2Saayısal video yayın- 10ghz in altında mikrodalga çoklunokta dağıtım sistemleri

TS EN 300761 V 1.1.1Elektromanyetik uygunluk ve radyo spektrum unsurları - Demiryolları için otomatik araç tanıma

TS EN 300793 V 1.1.1Elektromanyetik uygunluk ve radyo spektrum unsurları - Yeryüzü seyyar hizmeti - Tip deneyi için cihaz tanıtımı

TS EN 300899-1 V 1.1.2 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(ısdn) işaretleşme sistemi no:7 işaretleşme bağlantı kontrol bölümü(scpp) versiyon 2 ve sayısal abone işaretleşme sistemi no: 1(dss1) arasında ara çalışma bölüm 1: Protokol özelliği(ıtu-Tq699,tadil)

TS EN 301001-3 V 1.1.3 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Çıkış çağrı kilidi (ocb) - Tamamlama servisleri - Sayısal abone işaretleşme sistemi no:1 (dss1) - Bölüm 3: Şebeke için deney kurgu yapısı ve deney amaçları(tssstp)özellikleri

TS EN 301001-5 V 1.1.3 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Çıkış çağrı kilidi (ocb) - Tamamlama servisleri - Sayısal abone işaretleşme sistemi no:1 (dss1) - Bölüm 5: Şebeke için deney kurgu yapısı ve deney amaçları(tssstp)özellikleri

TS EN 301004-1 V 1.1.3 Geniş band tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (b-Isdn)- Sayısal abone işaretleşme sistemi no: 7- Mesaj transfer bölümü (mtp) seviye 3 uluslararası bağlantıları desteklemek için fonksiyonlar ve mesajlar -Bölüm 1: Protokol özelliği(ıtu.tq.2210:1996, tadil edilmiş)

TS EN 301006-1 V1.2.3 Analog ve tümleşik hizmetler sayısal şebekesinin (ısdn) hat ve devre deneyi için yerel santraldeki (le) q3 ara yüzü, bölüm 1:Q3 ara yüz özellikleri

TS EN 301007-1 V 1.1.3 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(ısdn)- İşaretleme sistemino: 7 işlemler , bakım ve idare (omap)- Bölüm 1: Protokol özelliği

TS EN 301008 V 1.1.2Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(ısdn) işaretleşme sistemi no:7 işaretleşme bağlantı kontrol bölümü(scpp) işletimle rarası deney özelliği

TS EN 301011 V 1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Deniz seyyar hizmetinde çalışan dar-Bandlı-Doğrudan-Yazmalı (nbdp) navtex alıcıları için elektromanyetik uyumluluk (emc) standardı

TS EN 301025 V 1.1.1Elekromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum unsurları - "d" sınıfı sayısal seçici çağrı için ilgili cihaz ve genel haberşelme radyo telefon cihazları için ölçüm metodları ve teknik özellikler

TS EN 301025-2 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Genel haberleşme için vhf radyotelefon cihazı ve sınıf "d" sayısal seçmeli çağrı (dsc) için ilgili cihazlar; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301025-3 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Genel haberleşme için vhf radyotelefon cihazı ve sınıf "d" sayısal seçmeli çağrı (dsc) için ilgili cihazlar; Bölüm 3: Rtte direktifinin madde 3.3(e) gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 301029-1 V 1.1.2 Sayısal şebeke genişband tümleşik hizmetleri _ 7 nolu işaretleşme sistemi kullanıcı kısmı - Bölüm 1: Şebeke düğüm arayüz işaretleşme yeteneği set 2

TS EN 301029-2 V 1.1.2 Geniş band tümleşik hizmetler sayısak şebeke(b-Isdn)- İşaretleşme sistemi no.7-B-Isdn kullanıcı bölümü(b-Isup)- Bölüm 2: Noktadan çoklu noktaya arama/bağlantı kontrolü için şebeke düğüm arayüz özelliği (ıtu-Tq2722.1:1996)

TS EN 301029-3 V 1.2.3 Geniş band tümleşik hizmetler sayısak şebeke(b-Isdn)- İşaretleşme sistemi no.7-B-Isdn kullanıcı bölümü(b-Isup)- Bölüm 3: İstatistik bit hızı (sbr), mevcurt bit hızı(abr), atm blok transferş (abt) ve servis kalitesi(qos) için ilave trafik parametrelerinin desteklenmesi(ıtu-Tq2723.4: 1997)

TS EN 301029-4 V 1.2.1 Geniş band tümleşik hizmetler sayısak şebeke(b-Isdn)- İşaretleşme sistemi no.7-B-Isdn kullanıcı bölümü(b-Isup)- Bölüm 4: Şebeke düğüm arayüzü için durum değişimi oluşturmayan birim(look-Ahead)(ıtu-T q2724.1:1996)

TS EN 301029-5 V 1.2.1 Sayısal şebeke genişband tümleşik hizmetler7 nolu iaşretlşme sistemi kullanıcı ksmı - Bölüm 5: Bağlantı tesisi sırasında görüşmeyi destekleme

TS EN 301029-6 V 1.1.2 Geniş band tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(b-Isdn) işaretleşme sistemi no: 7 -B-Isdn kullanıcı bölümü (b-Isdn) - Bölüm 6: Değişim metotları (ıtu-T q 2725 .2 :1996)

TS EN 301029-7 V 1.1.3 Geniş band tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(b- Isdn) işaretleşme sistemi no: 7 - B- Isdn kullanıcı bölümü (b-Isup) - Bölüm 7:Atm ve sistem adresi (ıtu-T q 2726.1: 1996)

TS EN 301029-9 V 1.1.2 Geniş band tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(b- Isdn) işaretleşme sistemi no: 7 - B- Isdn kullanıcı bölümü (b-Isup) - Bölüm 9: Şebeke tarafından üretilen seans tanıtıcı (ıtu-T q 2726.3: 1996)

TS EN 301029-10 V 1.1.3 Geniş band tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(b- Isdn) işaretleşme sistemi no: 7 - B- Isdn kullanıcı bölümü (b-Isup) - Bölüm 10 : Çerçeve anahtarlamasının desteklenmesi (ıtu-T q 2727: 1996)

TS EN 301047 V 1.1.1 Özel tümleşik şebeke hizmetleri (pısn) - Özellikler, fonksiyonel maddeler ve bilgi akışı - Şebeke özelliğine ilave olarak geçiş sayıcısı(ıso/ıec 15055: 19997 , tadil)

TS EN 301048 V 1.1.1 Özel tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(pısn) - Ara - Değiştirmeli işaretleşme protokolü - Network özelliğine ilave olarak geçiş sayıcısı(ıso/ıec 15056: 1997, tadil)

TS EN 301049 V 1.1.1özel tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(ısdn) - Özellikler , fonksiyonel modeller ve bilgi akışı - Devre modu çoklu hız (ıso/ ıec 11584: 1996, tadil)

TS EN 301060-1 V 1.2.2 Tümleşik servislere ait sayısal abone işaretleme sistemi 1 numaralı protokol - Temel arama kontrolü - Gerçek olmayan (virtual) özel devre uygulamaları için "b" servisi giriş noktasında gelişme - Bölüm 1-Protokol özelliği

TS EN 301060-2 V 1.1.3 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(ısdn)-Sayısal aboıne işaretleme sistemi bir numaralı protokol -Temel arama kontrolü- Gerçek olmayan özel devre uygulamaları için "b" sservisi giriş noktasında gelişme - Bölüm 2: Protokol oluşturma uygunluk durumu taslak özelliği

TS EN 301060-3 V 1.1.3 Tümleşik servis sayısal şebekesi (ısdn) - Sayısal işaretleşme sistemi no: 1(dssı) protokolü - Temel çağrı kontrolü - Gerçek özel şebeke (vpn) uygulamaları için "b" servis giriş noktasında güçnlendirme - Bölüm 3: Kullanıcı için deney uygunluk yapısı ve deney amaç özellikleri (tss&tp)

TS EN 301060-5 V 1.1.3 Tümleşik servis sayısal şebekesi (ısdn) - Sayısal işaretleşme sistemi no: 1(dssı) protokolü - Temel çağrı kontrolü - Gerçek özel şebeke (vpn) uygulamaları için "b" servis giriş noktasında güçlendirme - Bölüm 5: Şebeke için deney uygunluk yapısı ve deney amaç özellikleri (tss&tp)

TS EN 301061-1 V 1.2.2 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri - Sayısal abone işaretleme sistemi bir numaralı protokol - Özel şebeke uygulamaları için "b" servisi giriş noktasında tamamlayıcı servisleri desteklemek için genel fonksiyonel protokol - Bölüm 1: Protokol belirleme20.03.2000

TS EN 301061-2 V 1.1.3 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri - Saısal abone işaretleme sistemi bir numaralı protokol - -özel şebeke uygulamaları için "b" servisi giriş noktasında tamamlayıcı servisleri desteklemek için genel fonksiyonel protokol - Bölüm 2: Protokol yapımı onay esasları taslağını belirleme

TS EN 301061-3 V 1.1.3 Tümleşik servis sayısal şebekesi (ısdn) - Sayısal işaretleşme sistemi no: 1(dssı) protokolü - Gerçek özel şebeke (vpn) uygulamaları için "b" servis giriş noktasında ilave servislerin desteklenmesi için genel fonksiyon protokolü - Bölüm 3: Kullanıcı için deney uygunluk yapısı ve deney amaç özellikleri (tss&tp)

TS EN 301061-5 V 1.1.3 Tümleşik servis sayısal şebekesi (ısdn) - Sayısal işaretleşme sistemi no: 1(dssı) protokolü - Gerçek özel şebeke (vpn) uygulamaları için "b" servis giriş noktasında ilave servislerin desteklenmesi için genel fonksiyon protokolü - Bölüm 5: Şebeke için deney uygunluk yapısı ve deney amaç özellikleri (tss&tp)

TS EN 301065-1 V 1.2.2 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri - Cevapsız tamamlayıcı servislerde konuşmanın tamamlanması - Sayısal abone işaretleme sistemi bir numaralı protokol - Bölüm 1: Protokol belirleme

TS EN 301065-2 V 1.2.2 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Cevapsız ilave hizmet üzerine çağrıların tamamlanması - Sayısal abone işaretleme sistemi bir numaralı protokol - Bölüm 2: Protokol oluşturma uygunluk durumu proforma özelliği

TS EN 301065-3 V 1.1.3 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri - Cevapsız tamamlayıcı servislerde konuşmanın tamamlanması - Sayısal abone işaretleme sistemi bir numaralı protokol - Bölüm 3: Kullanıcı için deney amaçlarını belirleme ve deney sıra yapısı

TS EN 301098 V 1.1.1Telekonünikasyon yönetim ağı (tya;Tmn); Zaman planlama fonksiyonu; Destek nesne sınıfları

TS EN 301102 V 1.1.1 Özel tümleşik şebeke hizmetleri (pısn) - Pınx bağlantıları arası ihtiyacın bir çifti oalrak kullanıcıdan kullanıcıya işaretleşme ilave hizmet ve bir devre mod temel hizmeti için haritalama fonksiyonları (mapping/uus)

TS EN 301104 V 1.1.1İnsan faktörleri (hf) - Avrupa telefon numaralandırma dizilişi (etns) için insan faktörüne ait gereksinimler

TS EN 301117 V 1.1.1Genişband tümleşik hizmetler - Sayısal şebeke(b-Isdn) - Atm adaptasyon katman (aal) : Alt katmanlar: Bağlantıyı sağlamak için belirli hizmet koordinasyon fonksiyonu (sscf) - Yerleşik nakil hizmeti ( cots9 ıtu -T ı 365.3:1995)

TS EN 301131 V 1.1.1Tüleşik hizmetler sayısal şebeke (ısdn) - Uzaktan hizmet etkileşimi - Hizmet tanımlaması

TS EN 301132 V 1.1.1tümleşik hizmet sayısal şebeke (ısnd) - Birbirleriyle haberleşme de kullanılan güvenlik aletleri için kullanım

TS EN 301133 V 1.1.1Tümleşik hizmetler sayısal şebeke (ısdn) - İleriye doğru seçici çağrı (scf) ilave hizmetleri (şartsız , meşgul ve cevapsız =- Hizmet tanımlaması

TS EN 301134 V 1.1.1 Tümleşik hizmetler sayısal şebeke (ısdn) - Cevapsız çağrının bitirilmesi (ccnr) ilave hizmetleri - Hizmet tanımlaması

TS EN 301144-2 V 1.1.1 Tümleşik sayısal hizmetler şebekesi (ısdn) - Sayısal abone işaretlendirme sistem no: 1 (dss1 ) ve işaretlendirme sistem no:7 protokolleri - İlk (alfa) arayüzeyinde hareketli yönetim hizmetleri için işaretlendirme uygulaması - Bölüm 2: Protokol uygulamalarında uygunluk tayini ( belgesi) (pıcs) proforma şartı

tst EN 301166 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm)- Kara mobil hizmetleri - Anten bağlantı elemanı olan ve darband kanallarda çalışan (konuşma ve /veya data (veri)) sayısal haberleşme ve / veya analog radyo cihazları için teknik karakteristikler ve deney şartları  

TS EN 301167 V 1.1.1İletim ve çoğullama (tm) - Eşzamanlı sayısal hiyerarşik (sdh) iletim cihazlarında yönetim - Hata kontrolu ve çalışma niteliğinin gözlenmesi, işlevsel tanım (alman standardı olarak - İngilizce doküman ) en 301167 v1.1.1'in onaylanması (1998-08)

TS EN 301171 V 1.1.1 Düşük bit hızı haberleşmesi için video kodlaması

TS EN 301172 V 1.1.1hareketli resimler ve birleştirilmiş ses bilgisi için genel kodlama (ıtu - T h. 262: 1995 ve h . 220. 0 :1995)

TS EN 301178 V 1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Vhf bandlarında çalışan deniz hareketli hizmetler için taşınabilir çok yüksek frekanslı (vhf) telsiz telefon cihazları için ölçme yöntemleri ve teknik özellikler (gmdss) haricindeki sistemler için )

TS EN 301178 V 1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Vhf bandlarında çalışan deniz hareketli hizmetler için taşınabilir çok yüksek frekanslı (vhf) telsiz telefon cihazları için ölçme yöntemleri ve teknik özellikler (gmdss) haricindeki sistemler için )

TS EN 301193 V 1.1.1Sayısal video ( görüntü) yayını(dvb)- Sayısal olarak artlrılmış kordonsuz haberleşme (dect) denm dolayı kanal tkileşimi

TS EN 301195 V 1.1.1Sayısal görüntü yayıncılığı (dvb) - Küresel hareketli haberleşme sistemlerinde kanal etkileşimi (gsm)

TS EN 301210 V 1.1.1Sayısal görüntü yayıncılığı (dvb ) - Sayısal uydu haber toplama (dsng) için çerçeve yapısı, kanal kodlaması ve modülasyonu ve uyduların katkı sağladığı diğer uygulamalar

TS EN 301239 V 1.1.3 Sayısal olarak güçlendirilmiş kablosuz haberleşme (dect) - Veri hizmetleri profili (dsp) - Kapalı kullanıcı gruplar için asenkron veri taşıyıcı hizmetleri (d tipi hizmet,1. sınıf hareket edebilirlik)

TS EN 301241-1 V 1.1.1 Sayısal geliştirilmiş kordonsuz iletim (dect) - Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Dect/ ısdn ara sistem konfigrasyonu için ara çalışma - Profil oluşturma uygunluk beyanı(pıcs) - Kısım 1: Portatif radyo sonlandırması(pt)

TS EN 301241-1 V 1.1.1 Sayısal geliştirilmiş kordonsuz iletim (dect) - Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Dect/ ısdn ara sistem konfigrasyonu için ara çalışma - Profil oluşturma uygunluk beyanı(pıcs) - Kısım 1: Portatif radyo sonlandırması(pt)

TS EN 301241-2 V 1.1.1 Sayısal geliştirilmiş kordonsuz iletim (dect) - Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Dect/ ısdn ara sistem konfigrasyonu için ara çalışma - Profil oluşturma uygunluk beyanı(pıcs) - Kısım 2: Sabit radyo sonlandırması(pt)

TS EN 301241-2 V 1.1.1 Sayısal geliştirilmiş kordonsuz iletim (dect) - Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Dect/ ısdn ara sistem konfigrasyonu için ara çalışma - Profil oluşturma uygunluk beyanı(pıcs) - Kısım 2: Sabit radyo sonlandırması(pt)

TS EN 301244 V 4.0.1Sayısal hücresel haberleşme sistemi (2 .safha) - Gsm güçlendirilmiş tam hız (efr) ses kodu (gsm 6.53,4.0.1 çeşidi)

TS EN 301246 V 4.0.1Sayısal hücresel haberleşme sistemi (safha 2)

TS EN 301247 V 4.0.1 Sayısal hücresel haberleşme sistemi (safha 2) artırılış am hız kanal trafiği için gürültü rahatlık hali (efr ses trafik kanal gsm 06.62 versiyon 4.01)

TS EN 301249 V 4.0.1Sayısal hücresel haberleşme sistemi (safha 2) artırılmış tam hız çin gürültü aktıflık dedekterü (vad) gsm 06.82 version 4.01)

TS EN 301250 V 4.0.1sayısal hücresel haberleşme sistemi (safha 2) artırılmış tam hız için deney sırası(efr ses kodlama gsm 06.54 version 4.01)

TS EN 301251 V 4.2.1Sayısal hücresel haberleşme sistemi (faz 2+)- Ana istasyon sisteminin (bss), (gsm 12.11 versiyon 4.2.0)

TS EN 301259 V 1.1.1Özel tümleşik servis şebekeleri (pısn) - Santrallar arsı işaretleşme protokolü - Özel tümleşik şebekelerde (pınx) santral saatinin senkranizasyonu (ıso / ıec 15507:19997, değişikliğe uğramış)

TS EN 301357 V 1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Cept tarafından tavsiye edilen 863 - 865 mhz frekans bandında çalışan ve interral anten kullanan kablosuz analog geniş bandlı ser devrelerinin deney yöntemleri ve teknik özellikleri

TS EN 301357 V 1.1.1Elektromanyetik uyumluluk ve radyo frekans bandı konuları (erm) - Cept tarafından tavsiye edilen 863 - 865 mhz frekans bandında çalışan ve interral anten kullanan kablosuz analog geniş bandlı ser devrelerinin deney yöntemleri ve teknik özellikleri

TS EN 301358 V 1.1.1Uydu yer istasyonları ve sistemleri (ses) - 29.5 -30 ghz (yerden uzaya ) ve 19,7-20.2 ghz (uzaydan yere badlarında çalışan yere göre sabit konumda olan uyduların kullanıldığı uydu abone terminalleri (sut)

TS EN 301359 V 1.1.1Uydu yer istasyon ve sistemleri (ses) - Uydu etkileşimli terminaller (sıt) - 29,5 ghz ile 30 ghz (yerden uzaya ) ve 11 ghz ile 12 ghz ( uzaydan yere ) frekans aralıklarında çalışan yerküreye göre sabit konumda olan uydularda kullanılan

TS EN 301361-1 V 1.1.1 Sayısal güçlendirilmiş kablosuz haberleşmeler (dect) -Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Isdn hareketlilik protokolu uyumlu çalışma özellik profili (ımıd) - Bölüm 1: Kablosuz terminal hareketlilik desteği (ctm) için dect/ ısdn uyumlu çalışması

TS EN 301361-1 V 1.1.1 Sayısal güçlendirilmiş kablosuz haberleşmeler (dect) -Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Isdn hareketlilik protokolu uyumlu çalışma özellik profili (ımıd) - Bölüm 1: Kablosuz terminal hareketlilik desteği (ctm) için dect/ ısdn uyumlu çalışması

TS EN 301366 V 1.1.2Evrensel kişisel iletişim (upt) - Upt 2. aşama - Tümleşik devre kartı (ıcc) ve kart kabul cihazlarının (cad’ler) arayüzünün fonksiyonel özellikleri - Upt kartını kabul eden iki tonlu çoklu frekans (dtmf) cihazı - Uyum deneyi özellikleri

TS EN 301366 V 1.1.2Evrensel kişisel iletişim (upt) - Upt 2. aşama - Tümleşik devre kartı (ıcc) ve kart kabul cihazlarının (cad’ler) arayüzünün fonksiyonel özellikleri - Upt kartını kabul eden iki tonlu çoklu frekans (dtmf) cihazı - Uyum deneyi özellikleri

TS EN 301371-1 V 0.0.1 Sayısal güçlendirilmiş kablosuz haberleşmeler (dect) - Kablosuz terminal hareketliliği ( ctm) - Ctm ulaşabilirlik profili (cap) - Profil deney özellikleri (pts) - Bölüm 1: Özet

TS EN 301371-2 V 0.0.1 Sayısal güçlendirilmiş kablosuz haberleşmeler - (dect) - Kablosuz terminal hareketliliği (ctm) - Ctm ulaşılabilirlik profili (cap) - Profil deney özellikleri (pts) - Bölüm 2: Profile özgü deney özellikleri (psts) - Taşınabilir radyo terminali (pt)

TS EN 301419-2 V5.1.1 Sayısal hücreli telekomünikasyon sistemi (faz 2+); Seyyar haberleşmede küresel sistem için bağlantı kriterleri (gsm); Çok slotlu yüksek hızlı devre anahtarlamalı seyyar veri istasyonları (hscsd); Erişim

TS EN 301419-3 V5.0.2 Sayısal hücreli telekomünikasyon sistemi (faz 2+); Seyyar haberleşme (gsm) için küresel sistem bağlantı şartları; Geliştirilmiş konuşma çağrı maddeleri (ascı); Seyyar istasyonlar; Erişim

TS EN 301419-7 V5.1.1 Sayısal hücreli telekomünikasyon sistemi (faz 2+);Seyyar haberleşme için küresel sistem (gsm) bağlantı şartları; Demiryolları bandı (r-Gsm) ; Seyyar istasyonlar; Erişim

TS EN 301437 V 1.1.1 sonlandırma cihazı (te) - Çift ton frekanslı işaretleşme yoluyla ( var ise ) yapılan şebeke adreslemesinde, ses telefon hizmetini destekleyen te' lerin analog anahtarlamalı telefon şebekelerinde bağlantı için tüm avrupa için onaylı ilave edilen kurallar

TS EN 301439 V 1.1.1 Sayısal güçlendirilmiş kablosuz haberleşmeler (dect) - Mobil haberleşmeler için global sistem (gsm) - Dect / gsm çift - Modlu terminal donanım için bağlantı kriterleri

TS EN 301440 V 1.2.2Sayısal güçlendirilmiş kablosuz haberleşmeler (dect) tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Ana çalışma profil uygulamalarında dect/ ısdn için terminal donanıma bağlantı kriterleri

TS EN 301440 V 1.2.2 Sayısal güçlendirilmiş kablosuz haberleşmeler (dect) tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Ana çalışma profil uygulamalarında dect/ ısdn için terminal donanıma bağlantı kriterleri

TS EN 301489-3 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 3: 9 khz - 40 ghz frekans aralığında çalışan kısa mesafeli cihazlar (srd) için özel şartlar

TS EN 301489-3 V1.4.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 3: 9 khz - 40 ghz frekans aralığında çalışan kısa mesafeli cihazlar (srd) için özel şartlar

tst EN 301489-26 V2.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazları ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 26:Imt-2000 cdma, çoklu-Taşıyıcılı baz istasyonlar ve bunlarla ilişkin cihazlar için özel şartlar

TS EN 301775 V 1.2.1 Sayısal video yayını (dvb) - Dvb bit katarında dikey boşluk bilgisi (vbı)’nin taşınması için özellik dokümanı

TS EN 302 291-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa mesafeli cihazlar (srd); 13,56 mhz'de çalışan yakın mesafe endüktif veri haberleşme cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302 291-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Kısa mesafeli cihazlar (srd); 13,56 mhz'de çalışan yakın mesafe endüktif veri haberleşme cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 302296 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm) - Karasal, sayısal televizyon yayın hizmeti (dvb-T) için verici cihazı; Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2'sine göre temel şartları sağlayan uyumlaştırılmış en standardı