• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Telekomünikasyon Sistemleri Standartları

Şirketimiz aşağıdaki standartların kontrollerini titizlikle, güvenilir ve hızlı olarak tüm deney gerekliliklerini göz önünde bulundurarak test,denetim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. 

 

 

TS EN 300291-1 V 1.2.1 İletişim yönetim ağı (tmn) - Sistem / ağ öğesi arayüz işlemlerinde (os/ne) müşteri yönetimi (ca) için işlevsel belirtimler bölüm 1: Tek hat konfgurasyonları

TS EN 50065-4-1 Frekans bölgesi 3 khz ila 148,5 khz arasında olan düşük gerilimli elektrik montajlarında işaretleşme - bölüm 4 - 1: Düşük gerilimli ayırma filtreleri; Genel özellikler

TS EN 50065-4-2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme-3 khz ila 148,5 khz frekans aralığında-Bölüm 4-2: Düşükgerilimli ayırma filtreleri-Güvenlik kuralları

TS EN 61334-3-22 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 3-22: Ana sinyalleme özellikleri mv fazdan toprağa ve ekrandan toprağı kaplayan kuplaj cihazı

TS EN 61334-4-511 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak- Otomatik dağıtım bölüm- 4-511: Veri iletişim protokolleri- Sistem işletimi- Cıase protokol

TS EN 61334-5-1 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 5-1: Düşük katman profilleri- Yayılmış frekans kaydırma anahtarlama (s-Fsk) profili

TS EN 61334-6 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 6: A- Xdr kodlama kuralları

TS EN 50065-7 3 khz'den 148,5 khz'e kadar olan frekans aralığında düşük-Gerilimli elektriksel teçhizatın sinyalleşmesi-Bölüm 7: Cihaz empre dansı

TS EN 61334-4-512 Dağıtım hattı taşıyıcı sistemleri kullanan dağıtım otomasyonu-Bölüm 4-512:Veri haberleşme protokolleri; 61334-5-1 şartını kullanan sistem yönetimi; Yönetim bilgi tabanı (MIB)

TS EN 50065-7 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 kHz ilâ 148,5 kHz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 7: Cihaz empedansı

TS EN 50065-2-1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-1: Yerleşim, ticarî ve hafif endüstriyel çevrelerde kullanılmak için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığındaki şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-3 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-3: Elektrik dağıtıcıları ve sağlayıcıları tarafından kullanım için tasarlanmış ve 3 khz ilâ 95 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-1: Yerleşim, ticarî ve hafif endüstriyel çevrelerde kullanılmak için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığındaki şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-3 Bölüm özelliği standardı: Radyo frekans eş eksenli konektörler-Smc serisi

TS EN 50065-4-2/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme - 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında - Bölüm 4-2: Düşük gerilimli ayırma filtreleri - Güvenlik kuralları

TS EN 50065-2-1/A1 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak güçlü elektrik tesislerinde işaretleşme - Bölüm 2-1: 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan ve ev, ticari ve hafif sanayi ortamlarında kullanılması amaçlanan sistemler ve şehir şebekesi haberleşme donanımı için bağışıklık kuralları

TS EN 50065-2-2/A1 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 2-1: Mesken, iş yeri ve aydınlatma sanayinde kullanılması amaçlanmış ve 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan sistemler ile şehir şebekesi haberleşme cihazları için bağışıklık kuralları

TS EN 50065-2-3/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-3: Elektrik dağıtıcıları ve sağlayıcıları tarafından kullanım için tasarlanmış ve 3 khz ilâ 95 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-4-2/A2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme-3 khz ila 148,5 khz ve 1,6 mhz ila 30 mhz frekans aralığında-Bölüm 4-2: Düşük gerilimli ayırma filtreleri-Güvenlik kuralları

TS EN 50065-4-7 3 khz - 148,5 khz ve 1,6 mhz - 30 mhz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-7: Taşınabilir alçak gerilim dekuplaj filtreleri - Güvenlik kuralları

TS EN 50065-4-2/A2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme-3 khz ila 148,5 khz frekans aralığında-Bölüm 4-2: Düşükgerilimli ayırma filtreleri-Güvenlik kuralları

TS EN 300152-2 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm):Yanlız ev amaçları için 121.5 mhz'lik frekansta veya 121.5 mhz ve 243 mhz frekanslarda kullanılması düşünülen denize ait acil durumu gösteren radyo yayın kuleleri (epırbs); Bölüm 2:R&tte direktifinin madde 3.2'si ile harmonize edilmiş en standardı

TS EN 300152-3 V1.1.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm): Yanlız ev amaçları için 121.3mhz'lik frekansta veya 121.5 mhz ve 243 mhz frekanslarda kullanılması düşünülen denize ait acil durumu gösteren radyo yayın kuleleri (epırbs); Bölüm 3:R&tte direktifinin madde 3.2'si ile harmonize edilmiş en standardı

TS EN 300162-2 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Vhf bandlarında çalışan deniz mobil hizmeti; İçin radyotelefon vericileri ve alıcıları - Bölüm 2: Rtte direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300162-3 V1.2.1 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (erm); Vhf bandlarında çalışan deniz mobil hizmeti; İçin radyotelefon vericileri ve alıcıları - Bölüm 3: Rtte direktifinin madde 3.3(e) gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı

TS EN 300416 V 1.2.1 Ağ özellikleri (na) - Uluslararası sayısal yolların yol öğelerinin kullanılırlık performansı

TS EN 301001-3 V 1.1.3 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Çıkış çağrı kilidi (ocb) - Tamamlama servisleri - Sayısal abone işaretleşme sistemi no:1 (dss1) - Bölüm 3: Şebeke için deney kurgu yapısı ve deney amaçları(tssstp)özellikleri

TS EN 301001-5 V 1.1.3 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (ısdn) - Çıkış çağrı kilidi (ocb) - Tamamlama servisleri - Sayısal abone işaretleşme sistemi no:1 (dss1) - Bölüm 5: Şebeke için deney kurgu yapısı ve deney amaçları(tssstp)özellikleri

TS EN 301004-1 V 1.1.3 Geniş band tümleşik sayısal şebeke hizmetleri (b-Isdn)- Sayısal abone işaretleşme sistemi no: 7- Mesaj transfer bölümü (mtp) seviye 3 uluslararası bağlantıları desteklemek için fonksiyonlar ve mesajlar -Bölüm 1: Protokol özelliği(ıtu.tq.2210:1996, tadil edilmiş)

TS EN 301007-1 V 1.1.3 Tümleşik sayısal şebeke hizmetleri(ısdn)- İşaretleme sistemino: 7 işlemler , bakım ve idare (omap)- Bölüm 1: Protokol özelliği

TS EN 301025 V 1.1.1 Elekromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum unsurları - "d" sınıfı sayısal seçici çağrı için ilgili cihaz ve genel haberşelme radyo telefon cihazları için ölçüm metodları ve teknik özellikler

TS EN 301098 V 1.1.1 Telekonünikasyon yönetim ağı (tya;Tmn); Zaman planlama fonksiyonu; Destek nesne sınıfları

TS EN 301167 V 1.1.1 İletim ve çoğullama (tm) - Eşzamanlı sayısal hiyerarşik (sdh) iletim cihazlarında yönetim - Hata kontrolu ve çalışma niteliğinin gözlenmesi, işlevsel tanım (alman standardı olarak - İngilizce doküman ) en 301167 v1.1.1'in onaylanması (1998-08)

TS EN 301193 V 1.1.1 Sayısal video ( görüntü) yayını(dvb)- Sayısal olarak artlrılmış kordonsuz haberleşme (dect) denm dolayı kanal tkileşimi

TS EN 301195 V 1.1.1 Sayısal görüntü yayıncılığı (dvb) - Küresel hareketli haberleşme sistemlerinde kanal etkileşimi (gsm)

TS EN 301244 V 4.0.1 Sayısal hücresel haberleşme sistemi (2 .safha) - Gsm güçlendirilmiş tam hız (efr) ses kodu (gsm 6.53,4.0.1 çeşidi)

TS EN 301246 V 4.0.1 Sayısal hücresel haberleşme sistemi (safha 2)

TS EN 301247 V 4.0.1 Sayısal hücresel haberleşme sistemi (safha 2) artırılış am hız kanal trafiği için gürültü rahatlık hali (efr ses trafik kanal gsm 06.62 versiyon 4.01)

TS EN 301249 V 4.0.1 Sayısal hücresel haberleşme sistemi (safha 2) artırılmış tam hız çin gürültü aktıflık dedekterü (vad) gsm 06.82 version 4.01)

TS EN 301250 V 4.0.1 sayısal hücresel haberleşme sistemi (safha 2) artırılmış tam hız için deney sırası(efr ses kodlama gsm 06.54 version 4.01)

TS EN 301251 V 4.2.1 Sayısal hücresel haberleşme sistemi (faz 2+)- Ana istasyon sisteminin (bss), (gsm 12.11 versiyon 4.2.0)

TS EN 301419-2 V5.1.1 Sayısal hücreli telekomünikasyon sistemi (faz 2+); Seyyar haberleşmede küresel sistem için bağlantı kriterleri (gsm); Çok slotlu yüksek hızlı devre anahtarlamalı seyyar veri istasyonları (hscsd); Erişim