trarbgzh-TWenfrkadefaru

Sağlık Teknolojisi, Tıbbı ekipmanlar,Transfüzyon, Infüzyon ve Enjeksiyon Ekipmanları, Kan Torbaları Standartları, Kan Torbaları Standartları

İnsan yaşamına doğrudan etki ettiğinden dolayı önemli bu kadar fazla iken bu sektöründeki Transfüzyon, Infüzyon ve Enjeksiyon Ekipmanları test, denetim ve belgelendirme hizmetini sizlere aktarmaktayız. Şirketimiz aşağıda bahsedilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır. 

 

TS 3521-1 EN 20594-1  Konik bağlantı parçaları % 6 (luer) incelen tıpta kullanılan şırıngalar iğneler ve diğer tıbbi malzemeler için bölüm 1-Genel özellikler

TS EN ISO 7886-2  Tek kullanımlık hipodermik şırınga- Bölüm 2: Güç kullanılarak hareket ettirilen şırınga pompası ile kullanım için şırıngalar

TS EN 1618  Damar içi kataterler dışındaki kateterler- Ortak özellikler için deney metotları

TS EN 14820  Numune kapları-İnsan venöz kan numunesi toplamak için - Bir kullanımlık

TS EN ISO 8871-2  Parenteral ve farmasötik kullanım amaçlı cihazlar için elastomerik parçalar - Bölüm 2: Tanıtılması ve özellikleri

TS EN ISO 8871-3  Parenteral ve farmasötik kullanım amaçlı cihazlar için elastomerik parçalar - Bölüm 3: Serbest kalan tanecik sayısının tayini

TS EN ISO 8871-4  Parenteral ve farmasötik kullanım amaçlı cihazlar için elastomerik parçalar - Bölüm 4: Biyolojik özellikler ve deney yöntemleri

TS EN ISO 21649  Tıbbi kullanım için iğnesiz enjektörler - Özellikler ve deney yöntemleri 

TS EN ISO 8536-3  Tıbbi kullanım amaçlı infüzyon donanımı-Bölüm 3: İnfüzyon şişeleri için alüminyum kapaklar  

TS 3521-1 EN 20594-1/AC  Konik bağlantı parçaları, % 6 (luer) konik - Tıpta kullanılan şırıngalar, iğneler ve diğer tıbbî malzemeler için - Bölüm 1: Genel özellikler

S EN ISO 8536-2  Tıbbi kullanım için infüzyon donanımı - Bölüm 2: İnfüzyon şişeleri için kapaklar  

TS EN ISO 8536-4  Tıbbi kullanım için infüzyon donanımı - Bölüm 4: Yerçekimi etkisiyle çalışan tek kullanımlık infüzyon setleri (ISO 8536-4:2010)

TS EN ISO 9187-1  Tıbbi kullanım için enjeksiyon donanımı - Bölüm 1: Enjekte edilebilen ilaçlar için ampuller(ISO 9187-1:2010)  

TS EN ISO 9187-2  Tıbbi kullanım için enjeksiyon donanımı-Bölüm 2: Tek nokta kesimli (TNK) ampuller(ISO 9187-2:2010)+

TS EN ISO 8362-6  Enjeksiyon kapları ve aksesuarları-Bölüm 6:Enjeksiyon flakonları için alüminyum-Plastik birleşimlerinden yapılan başlıklar 

TS EN ISO 9187-1  Tıbbi kullanım için enjeksiyon donanımı - Bölüm 1: Enjekte edilebilen ilaçlar için ampuller  

TS EN ISO 9187-2  Tıbbi kullanım için enjeksiyon donanımı-Bölüm 2: Tek nokta kesimli (opc) ampuller

TS EN 60601-2-41/A11  Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-41: Cerrahi girişimlerde ve tanı koymada kullanılan aydınlatma armatürlerinin temel güvenliği ve gerekli performansıyla ilgili belirli özellikler  05.06.2012  11.040.20

TS EN ISO 8362-4  Enjeksiyon kapları ve aksesuarları - Bölüm 4: Kalıplanmış camdan imal edilen enjeksiyon şişeleri 

TS EN ISO 8536-1  Tıbbi kullanım için infüzyon donanımı - Bölüm 1: Cam infüzyon şişeleri