trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kazanlar ve Isı Eşanjörleri Standartları

Yıllardır içinde bulunduğumuz test, belgelendirme sektöründe giderek önem kazanan aşağıdaki tüm standartların tümüne test, denetim ve belgelendirme hizmetleri sunmaktayız.

 

TS EN 304 Kazanlar-Sıvı yakıt püskürtme brülörlü deney kuralları

TS EN 308 Isı eşanjörleri-Havadan havaya ve atık gazlardan ısı kazanımı cihazlarının performansının tayini için deney metotları

TS EN 1118 Isı değiştiriciler (eşanjörler)- Soğutucu akışkan soğutmalı sıvı soğutucular-Performansın tayini için deney metotları

TS EN 247 Isı değiştiricileri (eşanjörler)-Terimler ve tarifler

TS EN 45510-4-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri-Kısım 2: Gaz/hava, buhar/hava ve gaz/gaz ısı değiştiriciler

TS EN 303-2 Kazanlar- Bölüm 2: Cebri çekiş brülörlü kazanlar- Püskürtmeli yakıt brülörlü kazanlar için özel şartlar

TS 377-4 EN 12953-4 Silindirik kazanlar - Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

TS 377-5 EN 12953-5 Silindirik kazanlar - Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi esnasında muayane

TS 377-7 EN 12953-7 Silindirik kazanlar - Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sistemi özellikleri

TS EN 14222 Kazanlar-Silindirik-Paslanmaz çelikler

TS EN 12953-10 Kazanlar ve yardımcı donanımları-Kazan su kalitesi

TS 377-12 EN 12953-12 Silindirik kazanlar - Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler

TS 377-11 EN 12953-11 Silindirik kazanlar - Bölüm 11: Kabul deneyleri

TS EN 12952-13+A1 Çatılar için prefabrik aksesuarlar - Sabit, kalıcı çatı merdivenleri -Mamül

TS EN 12952-14 Çatılar için prefabrik aksesuarlar - Sabit, kalıcı çatı merdivenleri -Mamül

TS EN 12952-13+A1 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 13: Baca gazı arıtma sistemlerinin özellikleri

TS EN ISO 15547-1 Petrol petrokimya ve doğal gaz endüstrisi-Levha tipi ısı değiştiriciler bölüm 1:Levha ve kafes tipi ısı değiştiriciler

TS EN ISO 15547-2 Petrol, petrokimya ve doğalgaz sanayi - Plakalı ısı değiştiriciler - Bölüm 2: Bronzlu alüminyum plakalı ısı değiştiriciler

TS EN 12953-6 Silindirik kazanlar - Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler

TS EN 12953-1 Silindirik kazanlar - Bölüm 1: Genel

TS EN 12953-2 Silindirik kazanlar - Bölüm 2: Kazanların basınca maruz bölümleri ve yardımcı donanımları için malzemeler

TS EN 12953-1 Silindirik kazanlar-Bölüm 1:Genel

TS EN 12953-2 Silindirik boylar-Bölüm 2: Boylar ve yardımcı donanımlarının basınçlı kısımlarının malzemeleri

TS EN ISO 13706:2011(EN) Petrol,petrokimya ve doğal gaz sanayii - Hava soğutmalı ısı eşanjörleri

TS EN 12953-13 Silindirik kazanlar-Bölüm 13: Çalıştırma talimatları

TS EN ISO 12211 Petrol, petrokimya ve doğalgaz sanayi - Spiral yüzeyli ısı değiştiriciler

TS EN ISO 12212 Petrol, petrokimya ve doğalgaz sanayi - Spiral yüzeyli ısı değiştiriciler - Hairpin tipi ısı değiştiriciler

TS 13083/T3 Çay kazanları - Prizmatik - Kahvehaneler, çay ocakları vb. yerlerde kullanılan - Gaz ve/veya elektrikle çalışan

TS EN 12953-9 Silindirik kazanlar - Bölüm 9:Kazan ve aksesuarlarının sınırlama cihazları için özellikler

TS EN 1048 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Hava soğutmalı sıvı soğutucular "kuru soğutucular"-Performansın belirlenmesi için deney metotları

TS EN 15502-2-2 Gaz Yakan Merkezi ısıtma kazanları- Bölüm 2-2:Tip B1 cihazlar için standard

TS EN 327 Isı eşanjörleri-Hava soğutmalı zorlanmış konveksiyonlu soğutucu akışkanlı kondenserlerin performansının tayini için deney metotları

TS EN 328 Isı değiştiricileri - Soğutmada kullanılan cebri konveksiyonlu hava soğutma üniteleri - Performans tayini için deney metotları

TS EN 15502-2-2 Gaz Yakan Merkezi ısıtma kazanları- Bölüm 2-2:Tip B1 cihazlar için standard

TS EN 1048 Isı değiştiriciler (eşanjörler) - Hava soğutmalı sıvı Soğutucular “kuru soğutucular” - Performansın belirlenmesi için deney işlemleri

TS EN 12953-13 Silindirik kazanlar - Bölüm 13: Çalıştırma talimatları

TS EN 15502-1+A1 Gaz yakan ısıtma kazanları - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

TS EN 1397 Isı değiştiricileri (eşanjörler)- Isıtıcı/soğutucu (fan coil) üniteler- Sulu- Fanlı performans tayini için deney metotları

TS EN 16583 Eşanjörler - Hidronik oda fan coil üniteleri - ses gücü seviyesi belirlenmesi

TS EN 12953-3 Silindirik kazanlar - Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı

TS EN 1397/AC Isı değiştiricileri (eşanjörler)- Isıtıcı/soğutucu (fan coil) üniteler- Sulu- Fanlı performans tayini için deney metotları

TS EN 15502-2-1+A1Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları - Bölüm 2-1: Tip C cihazlar için spesifik standartlar ve nominal ısı girdisinin 1.000 kW'ı geçmeyen B2, B3 ve B5 tipi cihazlar

TS EN 305 Isı değiştiricileri (eşanjörleri)- Performansla ilgili tarifler ve performansın belirlenmesi için genel deney işlemleri

TS EN 306 Isı değiştiriciler (eşanjörleri)-Performansın belirlenmesi için gerekli parametreleri ölçme metotları

TS EN 307 Isı değiştiriciler (eşanjörler)- Performansın sürekliliğini sağlamak için gerekli olan montaj, işletme ve bakım talimatlarını hazırlama kılavuz

TS 377-8 EN 12953-8Silindirik kazanlar - Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikleri

TS 377-10 EN 12953-10 Silindirik kazanlar - Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellikler

TS EN 1117/A1 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Sıvı soğutmalı soğutucu akışkan kondenserleri-Performansın belirlenmesi için deney metotları

TS EN 1118/A1 Isı değiştiriciler (eşanjörler)- Soğutucu akışkan soğutmalı sıvı soğutucular-Performansın tayini için deney metotları

TS EN 1216 Isı değiştiriciler (eşanjörler) - Cebrî (zorlanmış) dolaşımlı, hava ısıtma ve hava soğutma sarmalları (coiller) - Performans sağlamak için - Deney işlemleri

TS EN 12952-14 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 14: Basınçlı amonyak ve amonyak-Su çözeltileri kullanılan baca gazındaki azot oksitlerini azaltma (denox) sistemlerinin özellikleri

TS EN 12953-9 Silindirik kazanlar - Bölüm 9:Kazan ve aksesuarlarının sınırlama cihazları için özellikler

TS EN 13487 Isı değiştiriciler - Cebri konveksiyonlu hava soğutmalı soğutucu madde yoğuşturucuları ve kuru soğutucular - Ses ölçmesi"

TS EN ISO 13706 Petrol ve doğal gaz sanayii - Hava soğutmalı ısı eşanjörleri

TS EN 14222 Paslanmaz çelik gövdeli kazanlar

TS EN 14705 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Islak soğutma kulelerinde ısıl performansınının ölçüm ve değerlendirme metodu

TS EN ISO 16812 Petrol ve doğal gaz sanayii - Kabuk-Boru tipi ısı değiştiriciler