trarbgzh-TWenfrkadefaru

Enerji ve Isı Transfer Mühendisliği Standartları

Dünyanın diğer belgelendirme kuruluşlarının tümünden daha fazla tam zamanlı tetkik uzmanıyla belgelendirme konusunda en büyük ve en deneyimli kuruluşlardan biri olarak aşağıda bulunan tüm standartlarda belgelendirme hizmeti vermekteyiz.

 

TS EN 226Brülörler (sıvı yakıtlı, basınçlı)-Brülörler ile kazan arasındaki bağlantı boyutları

TS EN 293 Yakıt püskürtme memeleri-Minimum özellikler-Deneyler

TS EN 304Kazanlar-Sıvı yakıt püskürtme brülörlü deney kuralları

TS prEN 255-7 Isı pompaları, elektrik enerjisiyle tahrik edilen-Kompresörle çalışan-Bölüm7: Isı pompaları ve kullanma sıcak suyu hazırlamada kullanılan ısı pompaları -Hava kaynaklı gürültünün ölçülmesi-Ses gücü seviyesinin tayin edilmesi

TS EN 308 Isı eşanjörleri-Havadan havaya ve atık gazlardan ısı kazanımı cihazlarının performansının tayini için deney metotları

TS EN 61063 Akustik- Buhar türbinlerinden ve tahrik edilen makinelerden kaynaklanan ve hava ile taşınan gürültünün ölçülmesi

TS EN 1118 Isı değiştiriciler (eşanjörler)- Soğutucu akışkan soğutmalı sıvı soğutucular-Performansın tayini için deney metotları

TS EN 247 Isı değiştiricileri (eşanjörler)-Terimler ve tarifler

TS EN 45510-1 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 1:Ortak maddeler

TS EN 45510-5-1 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 5-1:Buhar türbinleri

TS EN 45510-5-1 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 5-1:Buhar türbinleri

TS EN 45510-5-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-Kısım 2: Gaz türbinleri

TS EN 45510-5-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-Kısım 2: Gaz türbinleri

TS EN 45510-5-3 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-3:Rüzgar türbinleri

TS EN 45510-5-3 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-3:Rüzgar türbinleri

TS EN 45510-6-1 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 6-1:Türbin yardımcı cihazları-Hava giderici cihazlar

TS EN 45510-6-1 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 6-1:Türbin yardımcı cihazları-Hava giderici cihazlar

TS EN 45510-6-3 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 6-3: Türbin yardımcı cihazları-Yoğuşturma tesisi

TS EN 45510-6-3 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 6-3: Türbin yardımcı cihazları-Yoğuşturma tesisi

TS EN 45510-6-7 Güç istasyonu donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-7: Türbin yardımcı cihazları - Rutubet ayırıcı tekrar ısıtıcıları

TS EN 45510-6-7 Güç istasyonu donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-7: Türbin yardımcı cihazları - Rutubet ayırıcı tekrar ısıtıcıları

TS EN 45510-8-1 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 8-1: Kumanda işlemi, ölçme, ayar ve kontrol cihazları

TS EN 61724 Fotovoltaik sistem peformans izleme-Ölçüm, veri değişimi ve analiz için kılavuz

TS EN 45510-4-1 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 1: Toz yayılmasının azaltılması için donanım

TS EN 45510-4-1 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 1: Toz yayılmasının azaltılması için donanım

TS EN 1834-1 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan motorların tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları- Bölüm 1: Alevlenebilir gazlı ve buharlı ortamlarda kullanılan ıı. grup motorlar

TS EN 1834-2 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan motorların tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları- Bölüm 2: Grizu ve/veya alevlenebilir tozlara hassas olan yer altındaki çalışmalarda kullanılan ı. grup motorlar

TS EN 1834-3 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan motorların tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları- Bölüm 3: Alevlenebilir tozlu ortamlarda kullanılan ıı. grup motorlar

TS EN 45510-3-1 Enerji santralları- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 3: Kazanlar- Kısım 1: Su borulu kazanlar

TS EN 45510-3-1 Enerji santralları- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 3: Kazanlar- Kısım 1: Su borulu kazanlar

TS EN 45510-3-2 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 3: Kazanlar- Kısım 2: Silindirik kazanlar

TS EN 45510-3-2 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 3: Kazanlar- Kısım 2: Silindirik kazanlar

TS EN 45510-4-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri-Kısım 2: Gaz/hava, buhar/hava ve gaz/gaz ısı değiştiriciler

TS EN 45510-4-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri-Kısım 2: Gaz/hava, buhar/hava ve gaz/gaz ısı değiştiriciler

TS EN 45510-4-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri-Kısım 2: Gaz/hava, buhar/hava ve gaz/gaz ısı değiştiriciler

TS EN 45510-4-7 Enerji santrallerı- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 7: Kül atma tesisi

TS EN 45510-4-7 Enerji santrallerı- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 7: Kül atma tesisi

TS EN 45510-4-8 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 4-8: Kazanalr - Yardımcılar - Toz giderme tesisi

TS EN 45510-4-8 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 4-8: Kazanalr - Yardımcılar - Toz giderme tesisi

TS EN 45510-6-4 Güç istasyonu donanım tedarik kılavuzu - Bölüm 6-4: Türbin yardımcıları - Pompalar

TS EN 45510-6-4 Güç istasyonu donanım tedarik kılavuzu - Bölüm 6-4: Türbin yardımcıları - Pompalar

TS EN 45510-6-8 Güç istasyonu donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-8: Türbin yardımcıları - Soğutma suyu sistemleri

TS EN 45510-6-8 Güç istasyonu donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-8: Türbin yardımcıları - Soğutma suyu sistemleri

TS EN 45510-7-2 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 7-2: Boru tesisatı ve vanalar - Kazan ve yüksek basınç boru vanaları

TS ISO 13464 Yeniden işleme tesislerinde çıkan çözücü çözeltilerdeki uranyum ve plütonyumun eşzamanlı tayini: K- Soğurma kenarı ve x- Işını floresans spektrometrisini kullanan birleşik metot

TS EN 12514-1 Yağ yakan brülörlerinin yağ besleme sistemleri için tesisatlar - Güvenlik ve deneylerin özellikleri - Yağ besleme pompaları, kontrol ve güvenlik vanaları, besleme tankları

TS EN 12514-2 Yağ yakan brülerinin yağ besleme sistemleri için tesissatlar - Güvenlik ve deneylerin özellikleri- Vanalar, borular, filtreler, yağ giderme cihazı, metreler

TS EN 303-2 Kazanlar- Bölüm 2: Cebri çekiş brülörlü kazanlar- Püskürtmeli yakıt brülörlü kazanlar için özel şartlar

TS EN ISO 8990 Isı yalıtımı- Kararlı durum ısı iletim özelliklerinin tayini- Kalibre edilmiş ve mahfazalı sıcak kutu

TS EN 60045-1 Buhar türbinleri- Bölüm 1: Özellikler

TS EN 60953-3 Buhar türbini ısıl kabul deneyleri için kurallar-Bölüm 3:Yeniden uyarlanmış buhar türbinlerinin ısıl performans doğrulama deneyleri

TS ISO 8107 Nükleer güç santralleri-Kullanıma devam ettirilebilirlik-Terimler ve tarifler

TS EN 12952-16 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 16: Kazanlarda katı yakıtlar için ızgaralı ve akışkan-Yatak yakma sistemlerinin özellikleri

TS 377-4 EN 12953-4Silindirik kazanlar - Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

TS 377-4 EN 12953-4 Silindirik kazanlar - Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

TS 377-5 EN 12953-5 Silindirik kazanlar - Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi esnasında muayane

TS 377-5 EN 12953-5 Silindirik kazanlar - Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi esnasında muayane

TS 377-7 EN 12953-7 Silindirik kazanlar - Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sistemi özellikleri

TS 377-7 EN 12953-7 Silindirik kazanlar - Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sistemi özellikleri

TS EN 14222 Kazanlar-Silindirik-Paslanmaz çelikler

TS EN 50380 Güneş enerjisi pil modülleri için veri föyleri ve isimlik bilgileri

TS EN 12952-12 Kazanlar ve yardımcı donanımları-Kazan su kalitesi

TS EN 12953-10 Kazanlar ve yardımcı donanımları-Kazan su kalitesi

TS EN 12953-10 Kazanlar ve yardımcı donanımları-Kazan su kalitesi

TS EN 12952-15 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları – Bölüm 15: Kabul deneyleri

TS 377-12 EN 12953-12 Silindirik kazanlar - Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler

TS 377-12 EN 12953-12 Silindirik kazanlar - Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler

TS 377-11 EN 12953-11 Silindirik kazanlar - Bölüm 11: Kabul deneyleri

TS 377-11 EN 12953-11 Silindirik kazanlar - Bölüm 11: Kabul deneyleri

TS EN 12067-2 Gaz yakıcılar ve gaz yakan cihazlar için hava/gaz oran kontrolleri

TS EN 45510-2-8 Üretim santralı teçhizatının tedariki için kılavuz-Elektriksel teçhizat-Bölüm 2-8: Güç kabloları

TS EN 12952-13+A1 Çatılar için prefabrik aksesuarlar - Sabit, kalıcı çatı merdivenleri -Mamül

TS EN 12952-13+A1 Çatılar için prefabrik aksesuarlar - Sabit, kalıcı çatı merdivenleri -Mamül

TS EN 12952-14 Çatılar için prefabrik aksesuarlar - Sabit, kalıcı çatı merdivenleri -Mamül

TS EN 12952-14 Çatılar için prefabrik aksesuarlar - Sabit, kalıcı çatı merdivenleri -Mamül

TS EN 50308 Rüzgar türbinleri - Koruyucu tedbirler - Tasarım, işletme ve bakım için gerekenler

TS EN 12952-12 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatlar - Bölüm 12: Kazan besleme suyu ve kazan suyu kalitesi

TS EN 12952-13+A1 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 13: Baca gazı arıtma sistemlerinin özellikleri

TS EN 12952-13+A1 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 13: Baca gazı arıtma sistemlerinin özellikleri

TS EN 62124 Bağımsız güneş pil (PV) sistemleri - Tasarım doğrulaması

TS EN 61215 Kristalin silikon karasal fotovoltaik (PV) modüller-Tasarım değerlendirmesi ve tip kabulü

TS EN 61400-1 Rüzgar türbinleri - Bölüm 1: Tasarım kuralları

TS EN ISO 15547-1 Petrol petrokimya ve doğal gaz endüstrisi-Levha tipi ısı değiştiriciler bölüm 1:Levha ve kafes tipi ısı değiştiriciler

TS EN ISO 15547-2 Petrol, petrokimya ve doğalgaz sanayi - Plakalı ısı değiştiriciler - Bölüm 2: Bronzlu alüminyum plakalı ısı değiştiriciler

TS EN 521 Belirli amaca yönelik sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) cihazları için özellikler-Sıvılaştırılmış petrol gazlarını buhar basıncında kullanan taşınabilir cihazlar

TS EN 61400-12-1 Rüzgar türbinleri - Bölüm 12-1: Elektrik üreten rüzgar türbinlerinin enerji performansının ölçülmesi

TS EN 50461 Güneş pilleri - Silisyum kristalli güneş pilleri için veri sayfası bilgisi ve mamul verileri

TS EN 61400-25-1 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 25-1: Rüzgâr güç santrallerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili haberleşmeler - Prensiplerin ve modellerin genel açıklaması

TS EN 13771-2 Soğutma için kompresörler ve yoğuşturucu üniteler - Performans deneyi ve deney metotları - Bölüm 2: Yoğuşturucu üniteler

TS EN 61730-1 Fotovoltaik (pv) modül güvenlik niteliği - Bölüm 1- Yapım özellikleri

TS EN 61730-2 Fotovoltaik (pv) modül güvenlik niteliği - Bölüm 2- Deney özellikleri

TS EN 13771-2 Soğutma için kompresörler ve yoğuşturucu üniteler - Performans deneyi ve deney metotları - Bölüm 2: Yoğuşturucu üniteler

TS EN 225-1 Brülörler -Brulör pompaları ve motorları-Bağlantı boyutları bölüm 1:Brulör pompaları

TS EN 225-2 Brülörler -Brulör pompaları ve motorları-Bağlantı boyutları- Bölüm 1:Brulör motorları

TS EN ISO 9346 Binalar ve bina malzemelerinin higrotermal performansı - Kütle transferi için fiziksel büyüklükler - Terimler ve tarifleri

TS EN 15450 Binalarda ısıtma sistemleri-Isı pompa ısıtma sistemlerinin tasarımı

TS ISO 3046-6 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Performans - Bölüm 6: Aşırı hız koruması

TS EN 521 Sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) yakan cihazlar için özellikler -Buhar basıncında sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan, taşınabilir cihazlar

TS EN 676+A2 Brülörler - Otomatik üflemeli - Gaz yakıtlar için

TS EN 676+A2 Brülörler - Otomatik üflemeli - Gaz yakıtlar için

TS EN 61400-12-1 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 12-1: Elektrik üreten rüzgâr türbinlerinin güç performansı ölçmeleri

TS EN 61400-25-1 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 25-1: Rüzgâr güç santrallerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili haberleşmeler - Prensiplerin ve modellerin genel açıklaması

tst EN 61400-25-3 Rüzgar türbinleri - Bölüm 25-3: Rüzgar güç santrallerinin kontrolü ve izlenmesi ile ilgili haberleşme sistemleri- Bilgi alışveriş modelleri

TS EN 61400-25-5 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 25-5: Rüzgâr güç santrallerinin kontrolü ve izlenmesi ile ilgili haberleşme - Uygunluk deneyi (IEC 61400-25-5:2006)

TS EN 61400-3 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 3: Deniz üstü rüzgâr türbinleri için tasarım kuralları (IEC 61400-3:2009)

TS EN 437+A1 Deney gazları - Deney basınçları - Cihaz kategorileri

TS EN 437+A1 Deney gazları - Deney basınçları - Cihaz kategorileri

TS EN ISO 14314 İçten yanmalı pistonlu motorlar - Bobinli marş teçhizatı - Genel güvenlik şartları

TS EN 61683 Fotovoltaik sistemler - Güç şartlandırıcılar - Verim ölçme prosedürü

tst EN 61427-1 Sekonder pil ve bataryalar - Yenilenebilir enerji sistemleri için - Genel kurallar ve deney metotları - Bölüm 1 : Fotovoltaik sistem grid çıkış uygulaması

TS EN 61194 Şebekeden bağımsız fotovoltaik sistemlerin karakteristik parametreleri (IEC 1194: 1992, değiştirilmiş)

tst EN 62124 Bağımsız güneş pil (pv) sistemleri - Tasarım doğrulaması

TS EN 50524 Fotovoltaik çeviriciler için veri föyü ve isim plakası

TS EN 50513 Güneş tabakaları - Güneş hücresi üretimi için kristal silikon tabakalar için veri föyü ve ürün bilgisi

TS EN 676+A2/AC Brülörler - Otomatik üflemeli - Gaz yakıtlar için

TS EN ISO 8178-6/T1 (Numara tadili, TS ISO 8178-6) Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonunu ölçme- Bölüm 6: Ölçme sonuçları ve deney raporu

TS EN 61724 Fotovoltaik sistem performansının izlenmesi - Ölçme, veri alış verişi ve analiz için kılavuz

TS EN 50380 Fotovoltaik modüller için veri sayfası ve tanıtma levhası bilgileri

TS EN 60904-9 Fotovoltaik cihazlar - Bölüm 9: Güneş simülatörü performans kuralları (IEC 60904-9:2007)

TS EN 61215 Kristal silikon yapıda karasal fotovoltaik (PV) modüller-Tasarım yeterliliği ve tip onayı

TS EN 61646 İnce filmli karasal fotovoltaik modüler- Tasarım yeterliliği ve tip onayı (IEC 61646:2008)

TS EN 61829 Kristal yapıda silikon fotovoltaik (PV) dizisi - Sahada I-V karakteristiğinin ölçümü

TS EN 50513 Güneş enerjisi silikon dilimleri - Güneş hücresi üretimine yönelik kristal silikon dilimler için veri föyü ve ürün bilgisi

TS EN 61730-1 Fotovoltaik (PV) modül güvenlik yeterliliği - Bölüm 1- Yapım için kurallar (IEC 61730-1:2004, değiştirilmiş)

TS EN 61730-2 Fotovoltaik (PV) modül güvenlik yeterliliği – Bölüm 2: Deney için kurallar (IEC 61730-2:2004, değiştirilmiş)

TS 377-1 EN 12953-1/tst T1 Silindirik kazanlar - Bölüm 1 : Genel

TS 377-1 EN 12953-1/tst T1 Silindirik kazanlar - Bölüm 1 : Genel

TS EN 257Termostatlar-Mekanik- Gaz yakan cihazlar için

TS EN 61400-24 Rüzgar türbinleri-Bölüm 24: Yıldırıma karşı koruma

TS EN 62109-1 Fotovoltaik güç sistemlerinde kullanım için güç çeviricilerinin güvenliği- Bölüm 1:Genel kurallar

tst EN 50530 Izgara bağlanmış fotovoltaik çeviricilerin toplam vermliliği

TS EN 61400-1/A1 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 1: Tasarım kuralları (IEC 61400-1:2005/A1:2010)

TS EN 12953-6 Silindirik kazanlar - Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler05.06.2012

TS EN 50521 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar – Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN ISO 23993 Bina donanımı ve endüstriyel tesisat için ısı yalıtım mamullleri - Tasarım ısıl iletkenlik tayini

TS EN 61400-25-6:2011 Rüzgar türbinleri - Bölüm 25-6: Rüzgar güç santrallerinin kontrolü ve izlenmesi ile ilgili haberleşme - Durum izlemesi için mantık düğüm sınıfları ve veri sınıfları

TS EN ISO 12952-1 Tekstil yatak malzemelerinin yanma davranışları-Bölüm 1:Tutuşma kaynağı: Sönmemiş sigara

TS EN 61701 Fotovoltaik (PV) modüllerinin tuzlu su korozyon deneyi (IEC 61701:2011)

TS EN 61400-1/A1 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 1: Tasarım kuralları

TS EN 14276-1+A1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları için basınçlı ekipmanlar bölüm 1 :Tanklar - Genel özellikler

TS EN 14276-1+A1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları için basınçlı ekipmanlar bölüm 1 :Tanklar - Genel özellikler

TS EN 14276-2+A1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları için basınçlı ekipmanlar bölüm 2:Borular genel kurallar

TS EN 14276-2+A1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları için basınçlı ekipmanlar bölüm 2:Borular genel kurallar

TS EN 12953-6 Silindirik kazanlar - Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler

TS EN 12953-6 Silindirik kazanlar - Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler

TS ISO 8178-4 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 4: Farklı motor uygulamaları için kararlı durum deney çevrimleri

TS ISO 8178-2 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi – Bölüm 2: Saha koşulları altında gaz ve tanecikli madde egzoz emisyonlarının ölçülmesi

TS ISO 8178-1 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 1: Gaz halindeki ve tanecikli maddeli egzoz emisyonlarının deney-yatağında ölçülmesi

TS ISO 8178-5 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 5: Deney yakıtları

TS EN 12975-1+A1 Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri-Güneş enerjisi kolektörleri-Bölüm 1:Genel kurallar

TS EN 15879-1 Mekan ısıtma ve/veya soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan doğrudan bağlanmış ısı pompa çiftlerinin deneyi ve değerlendirilmesi-Bölüm 1:Su ısı pompalarına direkt dönüşüm

TS EN 16084 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları- Bileşenlerin ve bağlantıların sızdırmazlığının yeterliliği

TS EN 16084 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları- Bileşenlerin ve bağlantıların sızdırmazlığının yeterliliği

TS EN ISO 50001 Enerji yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım için kılavuz

TS EN 50548 Fotovoltaik moduller için bağlantı kutuları

TS EN 267:2009+A1:2011 Brülörler - Sıvı yakıtlar için - Otomatik cebri çekişli

TS EN 12952-2 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları-Bölüm 2: Kazanların ve aksesuarların basınca maruz kalan parçaları için malzemeler

TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene; Basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi

TS EN 60671 Nükleer reaktörler-Güvenlik için önemli donanım ve kontrol sistemleri- İzleme deneyleri

TS EN 61500 Nükleer reaktörler-Güvenlik için önemli donanım ve kontrol - Kategori a fonksiyonlarının uygulandığı sistemlerde vere iletişimi

TS EN 61853-1 Fotovoltaik modül performansı deneyi ve enerji derecelendirmesi bölüm 1: Işınlama ve sıcaklık performans ölçümleri ve güç derecelendirmesi

TS EN 62109-2 Fotovoltaik güç sistemlerinde kullanım için güç çeviricilerinin güvenliği- Bölüm 2: Dönüştürücüler için belirli kurallar

TS EN 12952-5 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları-Bölüm 5: Kazanın basınca maruz kalan kısımlarının işçiliği ve imalâtı

TS EN 12953-1 Silindirik kazanlar - Bölüm 1: Genel

TS EN 12953-2 Silindirik kazanlar - Bölüm 2: Kazanların basınca maruz bölümleri ve yardımcı donanımları için malzemeler

TS 7936 EN 60335-2-40/A13 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcıları için özel kurallar

TS EN 61730-1/A1 Fotovoltaik (pv) modül güvenlik niteliği - Bölüm 1- Yapım özellikleri

TS EN 61730-2:2007/A1 Fotovoltaik (pv) modül güvenlik niteliği - Bölüm 2- Deney özellikleri

TS EN 61400-25-4 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 25-2: Rüzgâr güç santrallerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili haberleşmeler - Haberleşme profiline eşleştirme

TS EN 62006 Hidrolik makinalar - Küçük hidrolik tesislerin kabul deneyleri

TS EN 12952-3 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatlar - Bölüm 3: Basınca maruz kalan parçaların tasarımı ve hesapları

TS EN 12952-4 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 4: kazanın çalışma ömrü hesapları

TS EN 12952-5 Su borulu kazanlar ve yardımcı donanımlar - Bölüm 5: Kazanın basınca maruz kalan parçalarının işçiliği ve imalâtı

TS EN 12952-6 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 6: İmalat sırasında muayene; Basınca maruz kalan parçaların dokümantasyonu ve işaretlenmesi

TS EN 12952-3 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 3: Basınca maruz kalan parçaların tasarımı ve hesapları

TS EN 61701 Foto voltaj (pv) modüllerinin tuz buğusu orozyon deneyi

TS EN 12953-1 Silindirik kazanlar-Bölüm 1:Genel

TS EN 12953-2 Silindirik boylar-Bölüm 2: Boylar ve yardımcı donanımlarının basınçlı kısımlarının malzemeleri

TS EN 12977-3 Termal güneş sistemleri ve bileşenleri - Özel yapılan sistemler- Bölüm 3 : Güneş enerjili su ısıtma depoları için performans deney metotları

TS EN 12977-5 Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri - Özel yapılan sistemler - Bölüm 5: Kontrol donanımları için performans deney yöntemleri

tst EN 298Gaz veya sıvı yakıt yakan cihazlar ve ocaklar için otomatik bek kumanda sistemleri

TS EN 298 Gaz veya sıvı yakıt yakan cihazlar ve ocaklar için otomatik bek kumanda sistemleri

TS EN 12977-4 Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri - Özel yapılan sistemler - Bölüm 4: Güneş enerjili kombi depoları için performans deney yöntemleri

TS EN 12977-2 Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri - Özel yapılan sistemler - Bölüm 2: Güneş enerjili su ısıtıcılar ve kombi sistemleri için deney yöntemleri

TS EN 62253 Fotovoltaik pompa sistemleri- Tasarım yeterliliği ve performans ölçümü

TS EN 62282-3-100 Yakıt pili teknolojisi - Bölüm 3-100: Sabit yakıt pilli güç sistemleri - Güvenlik

TS EN 12952-7 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 7: Kazan donanımı için gerekler

TS EN ISO 13706:2011(EN) Petrol,petrokimya ve doğal gaz sanayii - Hava soğutmalı ısı eşanjörleri

TS EN 12953-13 Silindirik kazanlar-Bölüm 13: Çalıştırma talimatları

TS EN 50521/A1 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar – Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 12952-18 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatlar - Bölüm 18:Çalıştırma talimatları

TS EN 16247-1 Enerji Tetkikleri-Bölüm 1: Genel şartlar

TS EN 62282-3-300 Yakıt hücresi teknolojileri - Bölüm 3- 300 - Sabit yakıt hücreleri - Kurulum

TS EN 50521/A1 Fotovoltaik sistemler için bağlayıcılar - Güvenlik kuralları ve deneyler

TS EN 62282-5-1 Yakıt hücresi teknolojisi - Bölüm 5-1: Taşınabilir yakıt pilli güç sistemleri - Güvenlik

TS EN 61362 Hidrolik türbin kontrol sistemlerinin özellikleri ile ilgili kılavuz

TS EN 62282-2 Yakıt hücre teknolojileri - Bölüm 2: Yakıt hücre modülleri

TS EN 62282-6-100/A1 Yakıt hücresi teknolojileri - Bölüm 6-100: Mikro yakıt hücresi güç sistemleri - Güvenlik

TS EN ISO 16147/A1 Küçük tekne - İç dizel motorlar - Motor monte yakıtı ve elektrik malzemeleri

TS EN ISO 12211 Petrol, petrokimya ve doğalgaz sanayi - Spiral yüzeyli ısı değiştiriciler

TS EN 16214-3:2012 Enerji uygulamalarında sürdürülebilir üretilmiş biyo kütleler - Biyo sıvılar ve biyo yakıt ürünleri için İlkeler, kriterler, belirteçler ve doğrulayıcılar - Bölüm 3 : Doğa koruma amaçlı Yaşam döngüsü analizi yaklaşımı  

TS EN 50530/A1 Izgara bağlanmış fotovoltaik çeviricilerin toplam vermliliği

TS EN 61400-4 Rüzgar tirbünleri Bölüm 4: Dişli çark kutuları için özel gereklilikler

TS EN 61400-11 Rüzgâr türbini jeneratör sistemleri - bölüm 11: Akustik gürültü ölçme teknikleri

TS EN 61513 Nükleer güç istasyonları - Güvenlik açısından önemli ölçüm ve kontroller - Sistemler için genel kurallar

TS EN 61772 Nükleer güç istasyonları - Kontrol odaları - Görsel gösterge uygulamaları

TS EN ISO 12212 Petrol, petrokimya ve doğalgaz sanayi - Spiral yüzeyli ısı değiştiriciler - Hairpin tipi ısı değiştiriciler

TS EN 62097 Hidrolik makinalar, radyal ve tek eksenli - Modelden protipe kadar performans çevirim metotları

TS EN ISO 11102-1 İçten yanmalı pistonlu motorlar- El ile çalıştırma teçhizatı- Bölüm 1: Güvenlik kuralları ve deneyleri

TS EN ISO 11102-2 İçten yanmalı pistonlu motorlar- El ile çalıştırma teçhizatı- Bölüm 2: Ayrılma açısı deneyi yöntemi

TS EN 12977-5 Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri – Sipariş usulü kurulan sistemler - Bölüm 5: Kontrol donanımları için performans deney yöntemleri

TS EN 12977-2 Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri - Sipariş usulü kurulan sistemler - Bölüm 2: Güneş enerjili su ısıtıcıları ve kombi sistemleri için deney yöntemleri

TS EN 60904-1 Fotovoltaik cihazlar-Bölüm 1: Fotovoltaik akım- gerilim karakteristiklerinin ölçülmesi

TS EN 60904-4 Fotovoltaik cihazlar – Bölüm 4: Referans güneş enerjisi cihazları – Kalibrasyon izlenebilirliğinin oluşturulması için prosedürler

TS EN 60904-5 Fotovoltaik cihazlar – Bölüm 5: Fotovoltaik (PV) cihazların eşdeğer hücre sıcaklığının (ECT) açık-devre gerilim yöntemiyle belirlenmesi (IEC 60904-5:2011)

TS EN 60904-7 Fotovoltaik cihazlar – Bölüm 7: Fotovoltaik cihaz ölçümlerinde spektral uyumsuzluk düzeltmesinin hesaplanması

TS EN 60904-8 Fotovoltaik cihazlar – Bölüm 8: Fotovoltaik cihazların (PV) spektral duyarlılıklarının ölçümü

TS EN 16343 Kozmetik - kozmetik ürünlerinin analizi - kozmetik preparatlarda 3-iyodo-2-propinil butilkarbamat (IPBC) belirlenmesi,LC-MS yöntemi

TS EN 12900 Soğutucu akışkan kompresörleri - Sınıflandırma şartları, toleranslar ve imalatçının performans verilerinin sunulması

TS EN 61730-1/A2 Fotovoltaik (PV) modül güvenlik niteliği - Bölüm 1- Yapım özellikleri

TS EN 50548/A1 Fotovoltaik moduller için bağlantı kutuları

TS EN 61400-12-2 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 12-1: Motor yuvası üzrinden rüzgar hızı ölçme sistemi ile çalışarak Elektrik üreten rüzgâr türbinlerinin güç performansı ölçmeleri

TS EN 61427-1 Sekonder pil ve bataryalar - Yenilenebilir enerji sistemleri için - Genel kurallar ve deney metotları - Bölüm 1 : Fotovoltaik sistem grid çıkış uygulaması

TS EN 62282-6-300 Yakıt hücresi teknolojileri - Bölüm 6 -300: Mikro yakıt hücresi güç sistemleri - Yakıt kartuşunun değiştirilebilirliği

TS EN 15218 Mekân soğutma için buharlaşmalı soğutulan yoğuşturuculu, elektrik enerjisi ile tahrik edilen kompresörleri bulunan sıvı soğutma paketleri ve iklimlendirme cihazları -Terimler, tarifler, deney şartları, deney metotları ve kurallar

TS EN 14511-3 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 3: Deney yöntemleri

TS EN 14825 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresörle çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Kısmi yük koşullarında değerlendirme ve deney ile mevsimsel performansın hesaplanması

TS EN 14511-1 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 1: Terimler, tarifler ve sınıflandırma

TS EN 14511-2 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 2: Deney şartları

TS EN 14511-4 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 4: Çalıştırma özellikleri, işaretleme ve kullanım talimatları

TS EN 14825 Ortam ısıtma ve soğutması için elektrikle çalıştırılan kompresörlü klimalar,sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları-Deney ve kısmi yükte sınıflama ve mevsimsel performansın hesaplanması

TS EN 13136 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Basınç tahliye tertibatları ve boru tesisatı- Hesaplama metotları

TS EN 13136 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Basınç tahliye tertibatları ve boru tesisatı- Hesaplama metotları

TS EN 62364 Hidrolik makineler - Kaplan, Francis ve Pelton türbinlerindeki hidro-aşındırıcı erozyonla ilgili kılavuz

TS EN 14511-3 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 3: Deney yöntemleri

TS EN 14511-1 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 1: Terimler, tarifler ve sınıflandırma

TS EN 14511-2 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 2: Deney şartları

TS EN 14511-4 Mekân ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 4: İşletme gerekleri, işaretleme ve kullanım talimatları

TS EN 16214-1 Enerji uygulamaları için biyoyakıt ve biyolikit ürünlerin sürdürülebilirlik kriteri-Prensipler,kriterler, göstergeler ve doğrulayıcılar-Bölüm 1:Terminoloji

TS EN 12952-2 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 2: Kazanların ve aksesuarların basınca maruz kalan parçaları için malzemeler

TS EN 12952-18 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatlar - Bölüm 18:Çalıştırma talimatları

TS EN 12952-11 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 11: Kazan ve aksesuarlarının sınırlama tertibatları için özellikler

TS EN 12953-9 Silindirik kazanlar - Bölüm 9:Kazan ve aksesuarlarının sınırlama cihazları için özellikler

tst EN 60709:2010 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli Enstrümantasyon ve kontrol sistemleri - Ayırma (IEC 60709:2004)  

tst EN 60709:2010 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli Enstrümantasyon ve kontrol sistemleri - Ayırma (IEC 60709:2004)  

TS ISO 8178-1 Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonu ölçümesi -Bölüm 1: Egzoz emisyonlarındaki gaz ve parçacıkların motor dinamometresinde ölçülmesi

TS ISO 8178-2 Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonunu ölçme- Bölüm 2: Gaz ve parçacık halindeki egzoz emisyonlarını sahada ölçme

TS ISO 8178-4 Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonunu ölçme- Bölüm 4: Farklı motor uygulamaları için deney çevrimleri

TS EN 61400-25-6 Rüzgâr türbinleri – Bölüm 25-6: Rüzgâr güç santrallerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili haberleşme sistemleri – Durum izlemesi için mantıksal düğüm sınıfları ve veri sınıfları (IEC 61400-25-6:2010)

TS EN 61730-1/A1 Fotovoltaik (pv) modül güvenlik niteliği - Bölüm 1- Yapım özellikleri

TS EN 61730-2/A1 Fotovoltaik (PV) modül güvenlik yeterliliği – Bölüm 2: Deney için kurallar (IEC 61730-2:2004/A1:2011, değiştirilmiş)

tst EN 60891 Fotovoltaik elemanlar - I-V karakteristiklerinde ölçülen sıcaklık ve ışık şiddeti düzeltmeleri için işlemler  

TS EN 62093 Fotovoltaik sistemler için sistem denge bileşenleri - Doğal çevrelerde tasarım yeterliliğini değerlendirme (IEC 62093:2005)

tst EN ISO 9806 Güneş enerjisi- Güneş kollektörleri- Deney metotları  

TS EN 50524 Fotovoltaik eviriciler için veri föyü ve isim plakası

TS EN 1048 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Hava soğutmalı sıvı soğutucular "kuru soğutucular"-Performansın belirlenmesi için deney metotları

TS EN 1048 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Hava soğutmalı sıvı soğutucular "kuru soğutucular"-Performansın belirlenmesi için deney metotları

TS EN ISO 17225-1 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 1: Genel özellikler

TS EN ISO 17225-2 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 2: Sınıflandırılmış ahşap peletler

TS EN ISO 17225-3 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 3: Sınıflandırılmış ahşap briketler

TS EN ISO 17225-4 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 4: Sınıflandırılmış ahşap yongalar

TS EN ISO 17225-5 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 5: Sınıflandırılmış yakacak odun

TS EN ISO 17225-6 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 6: Sınıflandırılmış ahşap olmayan peletler

TS EN ISO 17225-7 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 7: Sınıflandırılmış ahşap olmayan briketler

TS EN ISO 16559 Katı biyoyakıtlar - Terimler, tarifler ve açıklamalar

TS EN ISO 23553-1 Sıvı yakıt brülörleri ve sıvı yakıt yakan cihazlar için emniyet ve kontrol tertibatları-özel gerekler-Bölüm 1 : Otomatik ve yarı otomatik vanalar

TS EN 16340 Gaz veya sıvı yakıt yakan cihazlar ve brülörler için güvenlik ve kumanda tertibatları-Yanma ürünü algılama cihazları

TS EN 15502-2-2 Gaz Yakan Merkezi ısıtma kazanları- Bölüm 2-2:Tip B1 cihazlar için standard

TS EN 327 Isı eşanjörleri-Hava soğutmalı zorlanmış konveksiyonlu soğutucu akışkanlı kondenserlerin performansının tayini için deney metotları

TS EN 328 Isı değiştiricileri - Soğutmada kullanılan cebri konveksiyonlu hava soğutma üniteleri - Performans tayini için deney metotları

TS EN 15502-2-2 Gaz Yakan Merkezi ısıtma kazanları- Bölüm 2-2:Tip B1 cihazlar için standard

TS ISO 8178-5 İçten yanmalı motorlar-Egzoz emisyon ölçümü kısım 5 : Deney yakıtları

TS EN 16247-2 Enerji Tetkikleri - Bölüm 2 : Binalar

TS EN 16247-3 Enerji Tetkikleri - Bölüm 3 : Süreçler

TS EN 16247-4 Enerji Tetkikleri - Bölüm 4 : Ulaşım

TS EN ISO 22975-3:2014 Güneş Enerjisi - Toplayıcı parçalar ve maşzemeler - Bölüm 3: Soğurucu yüzey dayanıklılığı

TS EN 61400-23 Rüzgar türbinleri - Bölüm 23: Rotor kanatlarının tam skala yapısal testleri

TS EN 62670-1:2014 Fotovoltaik yoğunlaştırıcı - Performans deneyi - Bölüm 1: Standard koşullar

TS EN 60904-8 Fotovoltaik cihazlar - Bölüm 8: Fotovoltaik cihaz spektral duyarlılık ölçümü

TS EN 61839:2014 Nükleer güç santralleri - Kontrol odası tasarımı - Fonksiyonel analiz ve atama

TS EN 62566 Nükleer güç santralleri - Güvenlik açısında önemli ölçüm ve kontroller - HDL Geliştirme -Kategori A fonksiyonlarını gerçekleştirecek sistemler için programlanabilir entegre devreler

tst EN 61400-23 Rüzgar türbinleri - Bölüm 23: Rotor kanatlarının tam skala yapısal testleri

TS EN ISO 22975-3 Güneş enerjisi - Kolektör bileşenleri ve malzemeler - Bölüm 3: Soğurucu yüzey dayanıklılığı

TS EN ISO 6806 Lastik hortumlar ve hortum takımları-Sıvı yakıt brülörlerinde kullanılan-Özellikler

TS EN 61400-2 Rüzgar türbinleri- Bölüm 2: Küçük rüzgar türbinleri

TS EN 62282-4-101 Yakıt hücresi teknolojileri- Bölüm 4-101: Karayolu araçları dışında itici güç sağlayan yakıt hücresi güç sistemleri ve yedek güç birimleri (APU)- Elektrikle çalışan endüstriyel yük araçlarının güvenliği

TS EN 12186 Gaz besleme sistemleri - Gaz basıncı ayarlama istasyonları - İletim ve dağıtım için - Fonksiyonel kurallar

TS EN 1048 Isı değiştiriciler (eşanjörler) - Hava soğutmalı sıvı Soğutucular “kuru soğutucular” - Performansın belirlenmesi için deney işlemleri

TS EN 1048 Isı değiştiriciler (eşanjörler) - Hava soğutmalı sıvı Soğutucular “kuru soğutucular” - Performansın belirlenmesi için deney işlemleri

TS EN 13136 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Basınç tahliye tertibatları ve boru tesisatı- Hesaplama metotları

TS EN 13136 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Basınç tahliye tertibatları ve boru tesisatı- Hesaplama metotları

TS EN 267+A1 Brülörler - Sıvı yakıtlar için - Otomatik cebri çekişli

TS EN 61730-1/A2 Fotovoltaik (PV) modül güvenlik yeterliliği - Bölüm 1- Yapım için kurallar (IEC 61730-1:2004/A2:2013)

tst EN 62116 Kamu enterkonnekte güneş enerjisi çeviricileri - Adasal koruma için deney prosedürü

TS EN 62670-1:2014 Fotovoltaik yoğunlaştırıcılar (CPV) – Performans deneyi - Bölüm 1: Standart şartlar (IEC 62670-1:2013)

TS EN 16247-1 Enerji Denetimleri – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 16247-2 Enerji Denetimleri – Bölüm 2: Binalar

tst EN 62716 Fotovoltaik (PV) modüller - Amonyak paslanma deneyi  

TS EN 16247-3 Enerji Denetimleri – Bölüm 3: Süreçler

TS EN 16247-4 Enerji denetimleri - Bölüm 4: Taşıma

tst EN 62364 Hidrolik makineler - Kaplan, Francis ve Pelton türbinlerindeki hidro-aşındırıcı erozyonla ilgili kılavuz (IEC 62364:2013)

TS EN 12977-3 Termal güneş sistemleri ve bileşenleri - Özel yapılan sistemler- Bölüm 3 : Güneş enerjili su ısıtma depoları için performans deney metotları

TS EN 12977-4 Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri - Özel yapılan sistemler - Bölüm 4: Güneş enerjili kombi depoları için performans deney yöntemleri

TS EN 12977-1 Termal güneş sistemleri ve bileşenleri - Özel yapılan sistemler- Bölüm 1 : Güneş enerjili su ısıtma depoları için performans deney metotları  

TS 7936 EN 60335-2-40/A13:2014/AC Güvenlik kuralları - ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - bölüm 2- 40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar

TS EN 12309-1 İklimlendirme ve/veya ısı pompası cihazları-Gaz yakan - Absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu-Net ısı girdisi 70 kw'a kadar (70 kw dahil)-Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN 12309-3 İklimlendirme ve/veya ısı pompası cihazları-Gaz yakan - Absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu-Net ısı girdisi 70 kw'a kadar (70 kw dahil)– Bölüm 3: Deney koşulları

TS EN 12309-4 İklimlendirme ve/veya ısı pompası cihazları-Gaz yakan - Absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu-Net ısı girdisi 70 kw'a kadar (70 kw dahil) – Bölüm 4: Deney yöntemleri

TS EN 12309-5 İklimlendirme ve/veya ısı pompası cihazları-Gaz yakan - Absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu-Net ısı girdisi 70 kw'a kadar (70 kw dahil) – Bölüm 5: Gereklilikler

TS EN 12309-6 İklimlendirme ve/veya ısı pompası cihazları-Gaz yakan - Absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu-Net ısı girdisi 70 kw'a kadar (70 kw dahil) – Bölüm 6: Mevsimsel performansların hesaplanması

TS EN 12309-7 İklimlendirme ve/veya ısı pompası cihazları-Gaz yakan - Absorbsiyonlu ve adsorbsiyonlu-Net ısı girdisi 70 kw'a kadar (70 kw dahil) – Bölüm 7: Hibrid cihazlar için özel hükümler

TS EN 50465 Gaz yakan cihazlar - Anma ısı girişi 70 kW’a eşit veya daha az olan birleştirilmiş ısı ve güç cihazları

TS EN 50548/A2 Fotovoltaik modüller için eklem kutuları

TS EN 61730-1/A11 Fotovoltaik (PV) modül güvenlik yeterliliği - Bölüm 1- Yapım için kurallar

TS EN 50548/A2 Fotovoltaik modüller için bağlantı kutuları

TS EN 50548/A1 Fotovoltaik moduller için bağlantı kutuları

TS EN 50548 Fotovoltaik moduller için bağlantı kutuları

TS ISO 8300 Nükleer yakıt teknolojisi - Nükleer yakıt kalitesindeki Plütonyum dioksit içindeki Plütonyum içeriğinin tayini - Gravimetrik yöntem

TS ISO 1709 Nükleer enerji - Bölünebilir malzemeler - Depolama, elleçleme ve işleme sırasında kritiklik prensipleri

TS EN ISO 7345 Isıl yalıtım - Fiziksel nicelikler ve tarifler (ISO 7345:1987)

TS EN 12953-13 Silindirik kazanlar - Bölüm 13: Çalıştırma talimatları

TS EN 15450 Binalarda ısıtma sistemleri – Isı pompalı ısıtma sistemlerinin tasarımı

TS ISO 50002 Enerji yönetimi ve kullanım özellikleri

TS ISO 50002 Enerji tetkikleri – Kurallar ve kullanım kılavuzu

TS ISO 50003 Enerji yönetim sistemleri – Enerji yönetim sistemlerinin tetkik ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar

TS ISO 50004 Enerji yönetim sistemleri – Bir enerji yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için kılavuz bilgiler

TS EN 257Termostatlar – Mekanik – Gaz yakan cihazlar için

tst EN ISO 17225-1 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 1: Genel özellikler

tst EN ISO 17225-2 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 2: Sınıflandırılmış ahşap peletler

tst EN ISO 17225-3 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 3: Sınıflandırılmış ahşap briketler

tst EN ISO 17225-4 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 4: Sınıflandırılmış ahşap yongalar

tst EN ISO 17225-5 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 5: Sınıflandırılmış yakacak odun

tst EN ISO 17225-6 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 6: Sınıflandırılmış ahşap olmayan peletler

tst EN ISO 17225-7 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 7: Sınıflandırılmış ahşap olmayan briketler

TS EN 16440-1 Yalıtımlı taşıma için kullanılan soğutma cihazlarının deney yöntemleri – Bölüm 1: Isıtma cihazı olan veya olmayan cebri hava sirkülasyon evaporatörlü mekanik soğutma cihazı

TS ISO 8528-5 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 5: Jeneratör grupları

TS ISO 50003 Enerji yönetim sistemleri - enerji yönetim sistemlerinin denetim ve belgelendirme sağlayan kuruluşlar için şartlar

TS ISO 50004 Enerji yönetim sistemleri - Enerji yönetim sistemi uygulaması, bakımı ve iyileştirmesi için rehberlik.

TS EN 12102 Mekanların ısıtılması ve soğutulmasında kullanılan elektrikli komprösörlerle tahrik edilen iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri, ısı pompaları ve nem gidericiler – Hava ile yayılan sesin ölçülmesi - Ses güçü seviyesinin belirlenmesi

TS EN 12975-1+A1 Isıl güneş enerji sistemleri ve bileşenleri-Güneş enerjisi kolektörleri-Bölüm 1:Genel kurallar

TS EN ISO 16995 Katı biyoyakıtlar - Suda çözünen klorür, sodyum ve potasyum içeriğinin tayini

TS EN 61400-11 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 11: Akustik gürültü ölçüm teknikleri

TS EN 62241 Nükleer Güç Santralleri-Ana kontrol odası-Alarım fonksiyonları ve sunumu.

TS EN 60987 Nükleer Güç Santraller Güvenlik açısından önemli ölçüm cihazları ve kontrol bilgisayar temelli sistemler için donanım tasarım kuralları

TS EN 60904-2 Fotovoltaik cihazlar-Bölüm 2:Fotovoltak referans cihazlar için kurallar.

TS EN 62790 Fotovoltaik modüller için bağlantı kutuları-Güvenlik kuralları ve deneyler.

TS EN 62817 Fotovoltaik sistemler-güneş enerjisi izleyicilerin tasarım yeterliği

TS EN 62852 Fotovoltaik sistemlerde d.a.uygulaması için bağlama elemanları

tst EN ISO 16995 Katı biyoyakıtlar - Suda çözünen klorür, sodyum ve potasyum içeriğinin tayini

TS EN 12186 Gaz besleme sistemleri - Gaz basıncı ayarlama istasyonları - İletim ve dağıtım için - Fonksiyonel kurallar

TS ISO 7967-4 İçten yanmalı motorlar-Gidip gelme hareketli-Terimler ve tarifler bölüm 4: Aşırı doldurma, hava ve egzos gazı kanalları sistemi

TS ISO 9463 Nükleer enerji – Nükleer yakıt teknolojisi – Nitrik asit çözeltilerindeki plütonyumun spektrofotometrik tayini

TS ISO 8299 Nükleer yakıt teknolojisi – Nitrik asit çözeltileri içindeki nükleer maddelerde izotopik ve elementel uranyum ve plütonyum derişimlerinin termal iyonizasyon kütle spektrometresi ile tayini

TS ISO 9005 Nükleer enerji – Uranyum dioksit tozu ve sinterlenmiş peletleri – Oksijen/uranyum atom oranının amperometrik yöntemle tayini

TS ISO 13465 Nükleer enerji – Nükleer yaktı teknolojisi – Nitrik asit çözeltilerindeki neptünyumun spektrofotometrik tayini

TS ISO 9278 Nükleer enerji – Uranyum dioksit peletleri – Yoğunluğun ve açık ve kapalı gözenekliliğin hacimsel oranının tayini

TS ISO 11483 Plutonyum kaynaklarının hazırlanması ve alfa spektrometresiyle 238pu/239pu izotop oranının tayini

TS ISO 7476 Nükleer yakıt teknolojisi – Nükleer saflık kalitesindeki uranil nitrat çözeltilerinde uranyum tayini – Gravimetrik metot

TS ISO 12183 Nükleer yakıt teknolojisi – Plütonyumun kontrol altında potansiyelde kulometrik analizi

TS ISO 3046-4 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Performans - Bölüm 4: Hız kontrolü

TS ISO 8178-9 Pistonlu içten yanmalı motorlar-Egzoz emisyonunu ölçme-Bölüm 9: Geçiş şartları altında çalışan sıkıştırma ateşlemeli motorlardan kaynaklanan egzoz gazı emisyonlarının deney yatağı ölçmeleri için deney çevrimleri ve deney yöntemler

TS ISO 7967-5 İçten yanmalı motorlar-Gidip gelme hareketli-Terimler ve tarifler bölüm 5: Soğutma sistemleri

TS ISO 7967-8 İçten yanmalı motorlar-Gidip gelme hareketli-Terimler ve tarifler bölüm 8: İlk hareket sistemleri

TS ISO 7967-1 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli-Parça ve sistemler için terimler bölüm 1: Yapı ve dış elemanlar

TS ISO 7967-2 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli-Terimler ve tarifler bölüm 2: Hareketli ana parçalar

TS ISO 7967-3 İçten yanmalı motorlar-Gidip gelme hareketli terimler ve tarifler bölüm 3: Supaplar kam mili ve hareket ettirme mekanizmaları

TS ISO 8528-2 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 2: Motorlar

TS ISO 7967-6 İçten yanmalı motorlar-Gidip gelme hareketli-Terimler ve tarifler bölüm 6-Yağlama sistemleri

TS ISO 8178-7 Pistonlu içten yanmalı motorlar - Egzoz emisyonunu ölçme - Bölüm 7: Motor ailesinin belirlenmesi

TS ISO 3046-1 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Performans - Bölüm 1: Güç, yakıt ve yağ tüketiminin ve test yöntemlerinin deklerasyonu - Genel kullanım motorları için ek gereklilikler

TS ISO 3046-3 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Performans - Bölüm 3: Test ölçümleri

TS ISO 3046-5 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Performans - Bölüm 5: Burulma titreşimi

TS ISO 8528-1 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 1: Uygulama, beyan değerleri ve performans

TS ISO 8528-3 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 3: Jeneratör grupları için alternatif akım jeneratörleri

TS ISO 2710-1 Pistonlu içten yanmalı motorlar - Terimler ve tarifler - 1. Bölüm: Motor dizaynı ve işleyişi için terimler ve tarifler

TS ISO 2710-2 Pistonlu içten yanmalı motorlar - Terimler ve tarifler - 2. Bölüm: Motor bakımı için terimler ve tarifler

TS ISO 8528-4 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 4: Kontrol tertibatı ve bağlama donanımı

TS ISO 8528-6 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motorla tahrik edilen alternatif akım jeneratör grupları - Bölüm 6: Deney metotları

TS ISO 8301/A1 Isı yalıtımı - Kararlı halde ısıl direncin ve ilgili özelliklerin tayini - Isı akış tayini için metotlar

TS ISO 9459-4 Güneş enerjisi-Konut su ısıtma sistemleri-Bölüm 4: Bileşen testler ve bilgisayar simülasyonu ile sistem performansı karakterizasyonu

TS ISO 9459-5 Güneş enerjisi-Konut su ısıtma sistemleri-Bölüm 5: Tüm sistem testleri ve bilgisayar simülasyonum ile sistem performansı karakterizasyonu

TS ISO 9459-4 Güneş enerjisiyle ısıtma – Konut su ısıtma sistemleri – Bölüm 4: Bileşen deneyleri ve bilgisayar simülasyonu vasıtasıyla sistem performans karakterizasyonu

TS ISO 9459-5 Güneş enerjisi ile ısıtma – Konut su ısıtma sistemleri – Bölüm 5: Bütün sistem deneyleri ve bilgisayar simülasyonu yoluyla sistem performans karakterizasyonu

TS ISO 21483 Işınlanmamış (U, Pu) O2 karışık oksit yakıt peletlerindeki plütonyumun nitrik asit içerisindeki çözünürlüğünün tayini

TS EN 15502-1+A1 Gaz yakan ısıtma kazanları - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

TS EN 1397 Isı değiştiricileri (eşanjörler)- Isıtıcı/soğutucu (fan coil) üniteler- Sulu- Fanlı performans tayini için deney metotları

TS EN 16583 Eşanjörler - Hidronik oda fan coil üniteleri - ses gücü seviyesi belirlenmesi

TS EN 50156-1 Fırınlar ve yardımcı donanımlar için elektrikli donanımlar - Bölüm 1: Uygulama tasarımı ve tesis için kurallar

TS EN 50156-2 Fırınlar ve yardımcı donanımlar için elektrikli donanımlar - Bölüm 2: Güvenlik cihazları ve alt sistemlerin tasarımı, gelişimi ve tip onayı için kurallar

TS EN 16247-5 Enerji denetimleri - Bölüm 5 : Enerji denetçilerin Yetkinliği

TS EN 62670-2 Fotovoltaik yoğunlaştırıcılar (CPV) – Performans deneyi – Bölüm 2: Enerji ölçümü

TS ISO 8178-8 Pistonlu içten yanmalı motorlar - Egzoz emisyonunu ölçme - Bölüm 8: Motor grubunun tayini

TS EN 61400-25-2 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 25-2: Rüzgâr güç santrallerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili haberleşme sistemleri- Bilgi modelleri

TS EN 61400-25-3 Rüzgar türbinleri - Bölüm 25-3: Rüzgar güç santrallerinin kontrolü ve izlenmesi ile ilgili haberleşme sistemleri- Bilgi alışveriş modelleri

tst EN 61400-25-2 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 25-2: Rüzgâr güç santrallerinin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili haberleşme sistemleri- Bilgi modelleri

TS EN 50597 Otomatik Satış Makineleri Enerji Tüketimi

TS ISO 50015 Enerji yönetim sistemleri — Kuruluşların enerji performanslarının ölçümü ve doğrulanması – Genel prensipler ve kılavuzluk

TS ISO 6622-1 İçten Yanmalı Motorlar - Piston Segmanları - 1. Dökme Demirden Yapılan Dikdörtgensel Segmanlar

TS EN ISO 17829 Katı biyoyakıtlar - Peletlerin çap ve uzunluğunun tayini

TS EN 12952-1 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - bölüm 1: Genel

TS EN 16325+A1 Enerjiyle ilgili menşe garantileri - Elektrik enerjisi için menşe garantileri

TS CWA 16975 Bölgesel ısıtma için ekonomik açıdan verimli ara istasyonlar

TS EN 50583-1 Binalarda kullanılan fotovoltaik sistemler - Bölüm 1: BIPV modülleri

TS EN 50583-2 Binalarda kullanılan fotovoltaik cihazlar - Bölüm 2: BIPV sistemleri

TS EN 62759-1 Fotovoltaik (PV) modüller - Nakliye deneyleri - Bölüm 1: Modül ambalaj birimlerinin nakliyesi ve kargosu

TS EN 61400-27-1 Rüzgar türbinleri - Bölüm 27-1: Elektriksel simülasyon modelleri - Rüzgar Türbinleri

TS EN ISO/IEC 13273-1 Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları - Uluslararası ortak terimler - Bölüm 1: Enerji verimliliği

TS EN ISO/IEC 13273-2 Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları - Uluslararası ortak terimler - Bölüm 2: Yenilenebilir enerji kaynakları

TS ISO 15550 İçten Yanmalı Motorlar - Motor Gücünün Ölçülmesi için Metot ve Belirleme - Genel Gereksinimler

TS EN 62446-1 Fotovoltaik (PV) sistemleri - test , dokümantasyon ve bakım için kurallar - Bölüm 1 : şebeke bağlantı sistemleri - kontrol ve test devreye alma dokümantasyonu

TSE K 520BİYOKÜTLE ENERJİSİNE DAYALI KOJENERASYON VE TRİJENERASYON SİSTEMİ ENERJİ ÜRETİM TESİSİ

TS HD 60364-7-712 Binalarda elektrik tesisatı - Bölüm 7-712: Özel tesis ve yerler için kurallar - Solar fotovaltaik (pv) güç besleme sistemleri

TS EN 12953-3 Silindirik kazanlar - Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı

TS EN 12953-3 Silindirik kazanlar - Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı

TS EN 125+A1 Gaz yakan cihazlar için alev denetleme tertibatları - Termo-Elektrik alev denetleme tertibatları

TS EN ISO 17827-2 Katı biyoyakıtlar - Sıkıştırılmamış yakıtlar için tane büyüklüğü dağılımının tayini - Bölüm 2: 3,15 mm ve daha küçük göz açıklıklı elekler kullanılarak titreşimli eleme yöntemi

TS EN ISO 17827-1 Katı biyoyakıtlar - Sıkıştırılmamış yakıtlar için tane büyüklüğü dağılımı tayini - Bölüm 1: 3,15 mm ve daha büyük göz açıklıklı elekler kullanılarak salınımlı eleme yöntemi

TS EN ISO 17830 Katı biyoyakıtlar - Parçalanmış peletlerin tane büyüklüğü dağılımının tayini

TS EN 1397/AC Isı değiştiricileri (eşanjörler)- Isıtıcı/soğutucu (fan coil) üniteler- Sulu- Fanlı performans tayini için deney metotları

TS EN ISO 8528-13 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motor tahrikli alternatif akım jeneratör grupları – Bölüm 13: Güvenlik

TS EN 61215-1-1 Karasal fotovoltaik (PV) modülleri - Tasarım yeterlilik ve tip onay - Bölüm 1-1: kristal silikon fotovoltaik (PV) Modülleri test için özel şartlar

TS EN 62788-1-2 Fotovoltaik modül kullanılan malzemeler için ölçüm prosedürleri - Bölüm 1-2: Enkapsülantların - fotovoltaik enkapsülantların ve diğer polimerik malzemelerin hacmi direnç ölçümü

TS EN 16825 Profesyonel kullanım için soğutucu saklama dolapları ve sayaçlar - Sınıflandırma, gerekler ve deney şartları

TS EN ISO 16994 Katı biyoyakıtlar - Toplam kükürt ve klorür içeriğinin tayini

TS EN ISO 18846 Katı biyoyakıtlar - Peletlerdeki ince tane içeriğinin tayini

TS EN ISO 18847 Katı biyoyakıtlar - Peletler ve briketlerin tane yoğunluğunun tayini

TS EN ISO 15366-1 Nükleer yakıt teknolojisi - Solvent özütleme kromatografisi ile izotopik ve izotopik seyreltme analizi için nitrik asit çözeltilerinde uranyum ve plütonyumun kimyasal ayırma ve saflaştırılması - Bölüm 1: Mikrogran aralığında plutonyum ve miligram aralığında uranyum içeren numuneler

TS EN ISO 15366-2 Nükleer yakıt teknolojisi - Çözücü ekstraksiyon kromatografisi ile izotopik ve izotopik seyreltme analizi için nitrik asit çözeltilerinde uranyum ve plütonyumun kimyasal ayırma ve saflaştırılması - Bölüm 2: nanogram aralığında ve altındaki plütonyum ve uranyum içeren numuneler

TS EN ISO 15646 UO2, (U, Gd) O2 ve (U, Pu) O2 pelletleri için yeniden sinterleme testi

TS EN 61227 Nükleer santraller - Kontrol odaları - Operatör kontrolleri

TS EN 62282-3-200 Yakıt hücresi teknolojileri - Bölüm 3-200: Sabit yakıt hücresi güç sistemleri - Performans test yöntemleri

TS EN 378-1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları - bölüm 1: Temel kurallar, tarifler, sınıflandırma ve seçim kriterleri

TS EN 378-1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları - bölüm 1: Temel kurallar, tarifler, sınıflandırma ve seçim kriterleri

TS EN 378-2 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 2: Tasarım, yapım, deney, işaretleme ve dokümantasyon

TS EN 378-2 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 2: Tasarım, yapım, deney, işaretleme ve dokümantasyon

TS EN 378-3 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 3: Tesis yeri ve personel koruma

TS EN 378-3 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 3: Tesis yeri ve personel koruma

TS EN 378-4 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları- Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 4: İşletme, bakım, onarım ve geri kazanım

TS EN 378-4 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları- Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 4: İşletme, bakım, onarım ve geri kazanım

TS EN 12178 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Sıvı seviyesini gösteren cihazlar - Kurallar, deneyler ve işaretleme

TS EN 12178 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Sıvı seviyesini gösteren cihazlar - Kurallar, deneyler ve işaretleme

TS EN 13215 Soğutucular için yoğuşturucular - Değer şartları toleransları ve imalatçının performans bilgilerinin takdimi

TS EN 13771-1 Soğutma için kompresörler ve yoğuşturucu üniteler - Performans deneyi ve deney metodları - Bölüm 1: Soğutucu akışkan kompresörleri

TS EN ISO 8528-13 Gidip gelme hareketli içten yanmalı motor tahrikli alternatif akım jeneratör grupları – Bölüm 13: Güvenlik

TS EN 61400-12-2:2013/AC Rüzgar türbinleri - Bölüm 12-2: Elektrik üreten rüzgar türbinlerinin nasel anemometrisi esaslı güç performansı

TS EN ISO 22975-1 Güneş enerjisi - Kolektör bileşenleri ve malzemeleri - Bölüm 1: Vakumlu tüpler - Dayanıklılık ve performans

TS EN ISO 22975-2 Güneş enerjisi - Kolektör bileşenleri ve malzemeleri - Bölüm 2: Güneş enerjisiyle ısıtma uygulamaları için ısı boruları - Dayanıklılık ve performans

TS EN 60904-3 Fotovoltaik Cihazlar –Bölüm 3: Referans spektral ışınım verileri kullanılarak karasal fotovoltaik (PV) güneş enerjisi cihazlarına ilişkin ölçme prensipleri

TS EN 60965 Nükleer güç tesisleri-Kontrol odaları-Ana kontrol odasına erişilmeksizin reaktörün kapatılması için, destek kontrol odaları.

TS EN 62808 Nükleer güç tesisleri-Güvenlik için önemli cihazlar ve kontrol sistemleri-Yalıtım cihazlarının tasarımı ve yeterliği

TS EN 16723-1 Taşımada kullanılan doğal gaz ve biyometan ve doğal gaz sistemine enjekte edilen biyometan - Bölüm 1: Doğal gaz sistemine enjekte edilen biyometan için özellikler

TS EN 12976-1 Isıl Güneş Sistemleri ve Bileşenleri - Seri Üretilmiş Sistemler - Bölüm 1: Genel Gereklilikler

TS EN 12976-2 Isıl Güneş Sistemleri ve Bileşenleri - Seri Üretim Sistemler - Bölüm 2: Deney Metodları

TS EN 62282-6-200 Yakıt hücresi teknolojileri - Bölüm 6-200: Mikro yakıt hücresi güç sistemleri - Performans test yöntemleri

TSE CLC/TR 50670 Fotovoltaik (PV) dizilerle birlikte çatılara dıştan yangına maruz kalma - Test yöntemi (leri)

TS EN 61215-1 Karasal fotovoltaik (PV) modüller - Tasarım yeterliliği ve tip onayı - Bölüm 1: Test şartları

TS EN 61853-2 Fotovoltaik (PV) modül performans testi ve enerji derecelendirmesi - Bölüm 2: Spektral yanıtlama, insidans açısı ve modül çalışma sıcaklığı ölçümleri

TS EN 62108 Konsantratör fotovoltaik (CPV) modülleri ve montajları - Tasarım yeterliliği ve tip onayı

TS EN 62788-1-4 Fotovoltaik modüllerde kullanılan materyallerin ölçüm işlemleri - Bölüm 1-4: Encapsulants - Optik transmitansın ölçülmesi ve güneş ağırlıklı foton transmitans, sarılık indeksi ve UV cut-off dalga boyunun hesaplanması

TS EN 62788-1-5 Fotovoltaik modüllerde kullanılan malzemeler için ölçüm işlemleri - Kısım 1-5: Enkapsülanlar - Uygulanan termal koşullardan kaynaklanan tabakalı kapsülleme malzemesinin doğrusal boyutlarındaki değişimin ölçümü

TS EN 16147 İklimlendirme cihazları, sıvı soğutma üniteleri ve ısı pompaları-Elektrik enerjisi ile tahrik edilen ısı pompaları-Kullanma sıcak suyu hazırlama ünitelerinin deneyi, özellikleri, işaretlenmesi

TS EN 15502-2-1+A1 Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları - Bölüm 2-1: Tip C cihazlar için spesifik standartlar ve nominal ısı girdisinin 1.000 kW'ı geçmeyen B2, B3 ve B5 tipi cihazlar

TS EN ISO 18134-2 Katı biyoyakıtlar - Rutubet içeriğinin tayini - Etüvde kurutma yöntemi - Bölüm 2: Toplam rutubet - Basitleştirilmiş yöntem (EN ISO 18134-2:2017)

TS EN 16905-1 Gazla çalışan endotermik motor tahrikli ısı pompaları - Bölüm 1: Terimler ve tanımlar

TS EN 16905-3 Gazla çalışan endotermik motor tahrikli ısı pompaları - Bölüm 3: Test koşulları

TS EN 16905-5 Gazla çalışan endotermik motor tahrikli ısı pompaları - Bölüm 5: Isıtma ve soğutma modunda mevsim performanslarının hesaplanması

TS EN 16905-4 Gazla çalışan endotermik motor tahrikli ısı pompaları - Bölüm 4: Test yöntemleri

TS EN 267/tst T1 Brülörler, cebri çekişli, sıvı yakıt için - Tarifler, özellikler, deney ve işaretleme

TS EN 299 Sıvı yakıt püskürtme memeleri- Basınçlı,açı ve püskürtme açısı ve püskürtme karakteristiklerinin tayini

TS EN 305 Isı değiştiricileri (eşanjörleri)- Performansla ilgili tarifler ve performansın belirlenmesi için genel deney işlemleri

TS EN 306 Isı değiştiriciler (eşanjörleri)-Performansın belirlenmesi için gerekli parametreleri ölçme metotları

TS EN 307 Isı değiştiriciler (eşanjörler)- Performansın sürekliliğini sağlamak için gerekli olan montaj, işletme ve bakım talimatlarını hazırlama kılavuz

TS 377-8 EN 12953-8Silindirik kazanlar - Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikleri

TS 377-8 EN 12953-8Silindirik kazanlar - Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikleri

TS 377-10 EN 12953-10 Silindirik kazanlar - Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellikler

TS 377-10 EN 12953-10 Silindirik kazanlar - Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellikler

TS 389 EN ISO 8497 Termal yalıtım - Yuvarlak borular için ısıl yalıtımın kararlı durum ısıl iletim özelliklerinin tayini

TS EN 676+A2/tst AC Brülörler - Otomatik üflemeli - Gaz yakıtlar için

TS EN 1117 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Sıvı soğutmalı soğutucu akışkan kondenserleri-Performansın belirlenmesi için deney metotları

TS EN 1117 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Sıvı soğutmalı soğutucu akışkan kondenserleri-Performansın belirlenmesi için deney metotları

TS EN 1117/A1 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Sıvı soğutmalı soğutucu akışkan kondenserleri-Performansın belirlenmesi için deney metotları

TS EN 1117/A1 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Sıvı soğutmalı soğutucu akışkan kondenserleri-Performansın belirlenmesi için deney metotları

TS EN 1118/A1 Isı değiştiriciler (eşanjörler)- Soğutucu akışkan soğutmalı sıvı soğutucular-Performansın tayini için deney metotları

TS EN 1118/A1 Isı değiştiriciler (eşanjörler)- Soğutucu akışkan soğutmalı sıvı soğutucular-Performansın tayini için deney metotları

TS ISO 2261 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli - Elle çalıştırılan kontrol düzenleri-Standard hareket yönü

TS EN 1216 Isı değiştiriciler (eşanjörler) - Cebrî (zorlanmış) dolaşımlı, hava ısıtma ve hava soğutma sarmalları (coiller) - Performans sağlamak için - Deney işlemleri

TS EN 1679-1+A1 İçten yanmalı motorlar - Gidip gelme hareketli - Güvenlik - Bölüm 1: Sıkıştırmalı ateşlemeli motorlar

TS EN 1736 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları-Esnek boru elemanları, titreşim yalıtıcıları ve genleşme bağlantıları- Özellikler, tasarım ve montaj

TS EN 1736 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları-Esnek boru elemanları, titreşim yalıtıcıları ve genleşme bağlantıları- Özellikler, tasarım ve montaj

TS EN 1854/A1 Basınç algılama tertibatları- Gaz brülörleri ve gaz yakan cihazlar için

TS EN 1861 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Sistem akış diyagramları, boru tesisatı cihazları için diyagramlar - Devre ve semboller

TS EN 1861 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Sistem akış diyagramları, boru tesisatı cihazları için diyagramlar - Devre ve semboller

TS EN 3781 Havacılık serisi - Spiral sarımlı tutma halkaları için kılavuz yivler - Tasarım standardı

TS EN 3781 Havacılık serisi - Spiral sarımlı tutma halkaları için kılavuz yivler - Tasarım standardı

TS EN ISO 3977-5 Gaz tirbünleri- Tedarik -Bölüm 5: Petrol ve doğalgaz sanayiindeki uygulamalar

TS EN ISO 3977-5/AC Gaz tirbünleri- Tedarik -Bölüm 5: Petrol ve doğalgaz sanayiindeki uygulamalar

TS 5320 ISO 9846 Güneş enerjisi pirheliyometre kullanılarak bir piranometrenin kalibrasyonu

TS EN ISO 7345 Isıl yalıtım - Fiziksel büyüklükler ve tarifler

TS ISO 8178-6 (Eski no: TS EN ISO 8178-6) Pistonlu içten yanmalı motorlar- Egzoz emisyonunu ölçme- Bölüm 6: Ölçme sonuçları ve deney raporu

TS ISO 8178-3 Pistonlu içten yanmalı motorlar - Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 3 : Tarifler ve kararlı durumda egzoz gazı dumanı ölçme metotları

TS EN ISO 8497 Isıl yalıtımı-Yuvarlak borular için ısıl yalıtımın kararlı durum ısıl iletim özelliklerinin tayini

TS ISO 8690 Radyoaktif olarak kirlenmiş yüzeylerin temizlenmesi- Temizleme kolaylığının deneyi ve değerlendirilmesi için metot

TS ISO 9006 Metalik uranyum ile uranyum dioksit tozu ve peletleri- Azot muhtevasının tayini- Amonyağa duyarlı elektrot kullanma metodu

TS ISO 9060 Güneş enerjisi yarı küresel ve direkt güneş ışınımının ölçülmesi için kullanılan ölçme cihazları özellikler ve sınıflandırma

TS EN ISO 9229 Isıl yalıtım - Terimler ve tarifler

TS ISO 9271 Radyoaktif olarak kirlenmiş yüzeylerin temizlenmesi- Tekstiller için temizleme maddelerinin denenmesi

TS ISO 9279 Uranyum dioksit peletleri- Yoğunluk ve toplam gözeneklilik tayini- Cıva yer değiştirme metodu

TS ISO 9459-1 Güneş enerjisiyle ısıtma-Konut su ısıtma sistemleri-Bölüm 1:İç ortam deney metotları kullanılarak performans değerlendirme işlemi

TS ISO 9459-2 Güneş enerjisi-Konut su ısıtma sistemleri-Bölüm 2: Sadece güneş enerjili sistemlerin yıllık performans tahmini ve sistem performans karakteristikleri için dış ortam deney metodu

TS EN ISO 9488 Güneş enerjisi- Terimler ve tarifler

TS ISO 9553 Güneş enerjisi kollektörlerinde kullanılan ön şekillendirilmiş kauçuk esaslı sızdırmazlık elemanları- Deney metotları

TS ISO 9808 Güneş enerjili su ısıtıcıları- Absorplayıcılar, bağlantı boruları ve bağlantı parçaları için elastomerik malzemeler- Değerlendirme metodu

TS ISO 9845-1 Güneş enerjisi-Yeryüzünde-Farklı alıcı şartlarda-Referans güneş spektral ışınımı-Bölüm 1: 1,5 hava yutma katsayısı için direkt normal ve yarı küresel ışınım

TS ISO 9847 Güneş enerjisi-Alan piranometrelerinin bir referans piranometre ile karşılaştırılarak kalibrasyonu

TS ISO 9889 Uranyum dioksit tozunda ve sinterlenmiş peletlerinde karbon muhtevasının tayini- Resistanslı yakma fırını- Titrimetrik/kulometrik/kızılötesi absorpsiyon

TS ISO 9891 uranyum dioksit tozunda ve sinterlenmiş peletlerinde karbon muhtevasının tayini- Yüksek frekans indüksiyon yakma fırını- Titrimetrik/kulumetrik/kızılötesi absorpsiyon metodu

TS ISO 9892 Uranyum metali- Uranyum dioksit tozu ve peletleri ve uranil nitrat çözeltileri- Flor muhtevasının tayini- Florür iyon seçici elektrot metodu

TSE ISO/TR 9901 Güneş enerjisi-Alan piranometreleri-Tavsiye edilen kullanma uygulamaları

TS ISO 9978 Radyasyondan korunma- Sızdırmaz şekilde kapatılmış radyoaktif kaynaklar- Kaçak tespiti deney metotları

TS ISO 10054 İçten yanmalı sıkıştırma ateşlemeli (dizel) motorlar - Kararlı halde çalışan motorlardan kaynaklanan duman ölçme cihazları - Filtreli tip duman ölçer

TS EN 10090 İçten yanmalı motorlar için supap çelikleri ve alaşımları

TS EN ISO 10270 Metaller ve alaşımlarının korozyonu - Nükleer güç reaktörlerinde kullanılan zirkonyum alaşımlarının suyla ilgili korozyon deneyi

TS EN ISO 10437 Boru tesisat işleri-Bükülebilir metal borular için bağlantı elemanları

TS ISO 10648-1 Kapalı mahfazalar- Bölüm 1: Tasarım prensipleri

TS ISO 10648-2 Kapalı mahfazalar- Bölüm 2: Sızdırmazlığa göre sınıflandırma ve ilgili kontrol metotları

TS ISO 10980 Derişim ölçmelerinde kullanılan referans çözeltilerin derişimlerinin doğrulanması

TS ISO 10981 Yeniden işleme tesisi çözücü çözeltisinde uranyum tayini-Sıvı kromatografi metodu

TS ISO 11042-1 Gaz türbinleri- Egzoz gaz emisyonları- Bölüm 1: Ölçme ve değerlendirme

TS ISO 11042-2 Gaz türbinleri- Egzoz gaz emisyonları- Bölüm 2: Emisyonların otomatik olarak izlenmesi

TS ISO 11086 Gaz türbinleri- Terim ve tarifler

TS EN ISO 11102-1 İçten yanmalıgidip gelme hareketli motorlar- El ile çalıştırma techizatı- Bölüm 1: Güvenlik kuralları ve deneyleri

TS EN ISO 11102-2 İçten yanmalı pistonlu motorlar- El ile çalıştırma teçhizatı- Bölüm 2: Elektroteknik bileşenler- Genel kurallar

TS ISO 11482 Nükleer tekrar işleme tesisinde plütonyum dioksit (puo2) numunesi alma rehberi

TS ISO 11482 Nükleer tekrar işleme tesisinde plütonyum dioksit (puo2) numunesi alma rehberi

TS ISO 11597 Uranil veya plütonyum nitrat çözeltisi numunelerinin doğrulanması-Yoğunluk ölçümleri ile

TS ISO 11598 Uranyum konsantrasyonunun tayini için uranil nitrat çözeltilerinden temsili numune alınmasıyla ilgili kurallar

TS ISO 11614 Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar - Egzoz gazlarının opaklıklarını ölçme ve ışık absorplama katsayılarını tayin etme cihazları

TS ISO 11841-1 Karayolu taşıtları ve içten yanmalı motorlar- Flitrelerle ilgili terimler- Bölüm 1: Filtre ve filtre bileşenlerinin tarifleri

TS ISO 11841-2 Karayolu taşıtları ve içten yanmalı motorlar- Filtrelerle ilgili terimler- Bölüm 2: Filtre ve filtre bileşenleri özelliklerinin tarifleri

TS EN 12263 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları- Basınç sınırlaması için emniyet anahtarlama cihazları- Özellikler ve deneyler

TS EN 12263 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları- Basınç sınırlaması için emniyet anahtarlama cihazları- Özellikler ve deneyler

TS EN 12300 Kroyojenik tanklar - Kroyojenik kullanım için temizlik

TS EN 12514-1 Sıvı yakıt brülörleri-Yakıt besleme sistemlerinin donanımları-Bölüm 1: Emniyet kuralları ve deneyler-Parçalar, yakıt besleme pompaları, kumanda ve emniyet cihazları, besleme tankları

TS EN 12514-2 Sıvı yakıt brülörleri - Yakıt besleme sistemlerinin donanımları - Bölüm 2: Emniyet kuralları ve deneyler - Parçalar, vanalar, borular, filtreler, sayaçlar

TSE ISO/TR 12596 Güneş enerjisiyle ısıtma-Yüzme havuzları ısıtma sistemleri- Boyutlandırma, tasarım ve montaj kılavuzu

TS EN 12693 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre ile ilgili kurallar -Pozitif deplasmanlı soğutma kompresörleri

TS ISO 12803 Plütonyum konsantrasyonunun tayini için plütonyum nitrat çözeltilerinden temsili numune alınması

TS ISO 12807 Radyoaktif malzemelerin güvenli taşınması - ambalâjlar ile ilgili sızıntı deneyleri

tst EN 12952-5 Su borulu kazanlar ve yardımcı donanımlar - Bölüm 5:Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı  

tst EN 12952-5 Su borulu kazanlar ve yardımcı donanımlar - Bölüm 5:Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

TS EN 12952-8 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 8: Sıvı ve gaz yakıtlı kazanların yakma sistemlerinin özellikleri

TS EN 12952-9 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları -Bölüm 9: Pulvarize edilmiş katı yakıt yakma sistemlerinin özellikleri

TS EN 12952-10 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 10: Aşırı basınca karşı koruma kuralları

TS EN 12952-11 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 11:Kazan ve aksesuarlarının sınırlama cihazları için özellikler

TS EN 12952-14 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 14: Basınçlı amonyak ve amonyak-Su çözeltileri kullanılan baca gazındaki azot oksitlerini azaltma (denox) sistemlerinin özellikleri

TS EN 12952-14 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 14: Basınçlı amonyak ve amonyak-Su çözeltileri kullanılan baca gazındaki azot oksitlerini azaltma (denox) sistemlerinin özellikleri

TS EN 12952-15 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları- Bölüm 15:Kabul testi

TS EN 12953-9 Silindirik kazanlar - Bölüm 9:Kazan ve aksesuarlarının sınırlama cihazları için özellikler

TS EN 13313:2010 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Personelin yeterliği

TS EN 13313:2010 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Personelin yeterliği

TS EN 13487 Isı değiştiriciler - Cebri konveksiyonlu hava soğutmalı soğutucu madde yoğuşturucuları ve kuru soğutucular - Ses ölçmesi"

TS EN ISO 13706 Petrol ve doğal gaz sanayii - Hava soğutmalı ısı eşanjörleri

TS EN 14222 Paslanmaz çelik gövdeli kazanlar

TS EN 14705 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Islak soğutma kulelerinde ısıl performansınının ölçüm ve değerlendirme metodu

TS EN 14705 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Islak soğutma kulelerinde ısıl performansınının ölçüm ve değerlendirme metodu

TS EN ISO 16812 Petrol ve doğal gaz sanayii - Kabuk-Boru tipi ısı değiştiriciler

TS ISO 19013-1 İçten yanmalı motorlardaki yakıt sistemleri için lâstik hortumlar ve borular - Özellikler - Bölüm 1: Dizel yakıtlar

TS ISO 19013-2 İçten yanmalı motorlardaki yakıt sistemleri için lâstik hortumlar ve borular - Özellikler - Bölüm 2: Benzin yakıtları

TS EN 45510-2-2 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu bölüm 2-2 : Elektrik donanımı - Kesintisiz güç kaynağı

TS EN 45510-2-3 Güç santralı donanımı satınalma kılavuzu bölüm 2-3: Stansyoner bataryalar ve yükler

TS EN 45510-2-4 Güç santralı donanımı satınalma kılavuzu bölüm 2-4: Elektrik donanımı - Yüksek güçlü statik konvertörler

TS EN 45510-2-5 Enerji santralleri - Donanımlar için tedarik kılavuzu - Bölüm 2-5: Elektrikli donanım, motorlar

TS EN 45510-2-6 Güç santralı donanımı satınalma kılavuzu bölüm 2-6: Elektrik donanımı - Genaratörler

TS EN 45510-2-7 Güç istasyonu donanımının temin edilmesiyle ilgili kılavuz-Bölüm 2-7:Elektrikli donanım-Anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS EN 45510-3-3 Enerji santarlları- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 3: Kazanlar- Kısım 3: Akışkan yataklı kazanlar

TS EN 45510-3-3 Enerji santarlları- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 3: Kazanlar- Kısım 3: Akışkan yataklı kazanlar

TS EN 45510-4-3 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri-Kısım 3: Havalandırma donanımı

TS EN 45510-4-3 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri-Kısım 3: Havalandırma donanımı

TS EN 45510-4-4 Enerji santralleri - Donanımlar için tedarik kılavuzu - Bölüm 4-4: Boyler yardımcı donanımı, yakıt hazırlama donanımı

TS EN 45510-4-4 Enerji santralleri - Donanımlar için tedarik kılavuzu - Bölüm 4-4: Boyler yardımcı donanımı, yakıt hazırlama donanımı

TS EN 45510-4-5 Enerji santralleri - Donanımlar için tedarik kılavuzu - Bölüm 4-4: Boyler yardımcı donanımı, kömür elleçleme ve yığın depolama tesisi

TS EN 45510-4-5 Enerji santralleri - Donanımlar için tedarik kılavuzu - Bölüm 4-4: Boyler yardımcı donanımı, kömür elleçleme ve yığın depolama tesisi

TS EN 45510-4-6 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 6: Baca gazını kükürt oksitlerinden (sox) arındırma için donanım

TS EN 45510-4-6 Enerji santralleri- Donanımlar için tedarik kılavuzu- Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri- Kısım 6: Baca gazını kükürt oksitlerinden (sox) arındırma için donanım

TS EN 45510-4-9 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4-9:Kazan yardımcı tesisleri-Kurum üfleyiciler

TS EN 45510-4-9 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4-9:Kazan yardımcı tesisleri-Kurum üfleyiciler

TS EN 45510-5-4 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-4:Su türbinleri, pistonlu pompalar ve turbo pompalar

TS EN 45510-5-4 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 5-4:Su türbinleri, pistonlu pompalar ve turbo pompalar

TS EN 45510-6-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 6-2 : Türbin yardımcı cihazları-Besleme suyu ısıtıcıları

TS EN 45510-6-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 6-2 : Türbin yardımcı cihazları-Besleme suyu ısıtıcıları

TS EN 45510-6-5 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-5: Türbin yardımcıları - Kuru soğutma sistemleri

TS EN 45510-6-5 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-5: Türbin yardımcıları - Kuru soğutma sistemleri

TS EN 45510-6-5 Güç istasyon donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-5: Türbin yardımcıları - Kuru soğutma sistemleri

TS EN 45510-6-6 Güç istasyon donanımı tedariki - Bölüm 6-6 : Türbin yardımcıları - Islak ve ıslak / kuru soğutma kuleleri

TS EN 45510-6-6 Güç istasyon donanımı tedariki - Bölüm 6-6 : Türbin yardımcıları - Islak ve ıslak / kuru soğutma kuleleri

TS EN 45510-6-6 Güç istasyon donanımı tedariki - Bölüm 6-6 : Türbin yardımcıları - Islak ve ıslak / kuru soğutma kuleleri

TS EN 45510-6-9 Güç istasyonu donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-9: Türbin yardımcıları - Soğutma suyu sistemleri

TS EN 45510-6-9 Güç istasyonu donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-9: Türbin yardımcıları - Soğutma suyu sistemleri

TS EN 45510-6-9 Güç istasyonu donanımı tedarik kılavuzu - Bölüm 6-9: Türbin yardımcıları - Soğutma suyu sistemleri

TS EN 45510-7-1 Enerji santralları-Tesis, donanım ve sistemler için tedarik kılavuzu-Bölüm 7-1: Boru tesisatı ve vanalar-Yüksek basınçlı boru sistemleri

TS EN 45510-6-4 Enerji santralları - Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 6-4: Türbin yardımcı cihazları - Pompalar

TS EN 45510-6-4 Enerji santralları - Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 6-4: Türbin yardımcı cihazları - Pompalar

TS EN 45510-6-7 Enerji santralları - Donanımlar için tedarik kılavuzu - Bölüm 6-7: Türbin yardımcı cihazları - Rutubet ayırıcı tekrar ısıtıcıları

TS EN 45510-6-7 Enerji santralları - Donanımlar için tedarik kılavuzu - Bölüm 6-7: Türbin yardımcı cihazları - Rutubet ayırıcı tekrar ısıtıcıları

TS EN 45510-6-8 Enerji santralları - Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 6-8 : Türbin yardımcı cihazları - Vinçler

TS EN 45510-6-8 Enerji santralları - Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 6-8 : Türbin yardımcı cihazları - Vinçler

TS EN 45510-7-2 Enerji santralları - Tesis, donanım ve sistemler için tedarik kılavuzu - Bölüm 7-2: Boru tesisatı ve vanalar - Kazan ve yüksek basınçlı boru tesisat vanaları

TS EN 45510-4-10 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4-10: Kazan yardımcı tesisleri-Baca gazını azot oksitlerinden arındırma için donanım

TS EN 45510-4-10 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4-10: Kazan yardımcı tesisleri-Baca gazını azot oksitlerinden arındırma için donanım

TS EN 50530 Izgara bağlanmış fotovoltaik çeviricilerin toplam vermliliği

TS EN 50564:2011 Elektrik ve elektronik ev ve ofis donanımı- Düşük güç kullanımın ölçümü

TS EN 60041 Hidrolik türbinler,depolama pompaları ve türbin-Pompaların hidrolik performanslarının belirlenmesi için şantiye kabul deneyleri

TS EN 60193  Hidrolik türbinler, depolama pompaları ve pompa turbinleri - Kabul deneyleri modeli

TS EN 60308 Hidrolik türbinler - Kumanda sistemleriyle ilgili deneyler

TS EN 60609-2 Hidrolik türbinlerde, depolama pompalarında, pompalarda kavitasyon oyuklarının değerlendirilmesi - Türbinler - Bölüm 2: Pelton - Türbinlerinde değerlendirme (ıec 60609-2:1997)

TS EN 60709 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli endtrümantasyon ve kontrol sistemi -Ayırma

TS EN 60709 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli endtrümantasyon ve kontrol sistemi -Ayırma

TS EN 60880 Nükleer santraller - Emniyet için önemli enstrümantasyon ve kontrol sistemleri - Kategori a fonksiyonları gerçekleştiren bilgisayar tabanlı sistemler için yazılım hususları

TS EN 60891 Fotovoltaik elemanlar - I-V karakteristiklerinde ölçülen sıcaklık ve ışık şiddeti düzeltmeleri için işlemler

TS EN 60904-4 Fotovoltaik elemanlar - Bölüm 4: Referans güneş elemanları- Kalibrasyon izlenebilirliğinin oluşturulması için prosedürler

TS EN 60904-7:2009 Fotovoltaik elemanlar - Bölüm 7: Fotovoltaik elemanların deneylerinde ortaya çıkan spektruma ait uyumsuzluğun hesaplanması

TS EN 60904-1 Fotovoltaik elemanları bölüm 1: Fotovoltaik akım- Gerilim karakteristiklerinin ölçülmesi

TS EN 60904-5:2011 Fotovoltaik elemanlar-Bölüm 5: Açık devre gerilim metodu fotovoltaik elemanların eşdeğer hücre sıcaklığının belirlenmesi

TS EN 60904-10 Fotovoltaik cihazlar-Bölüm 10: Doğrusallık ölçüm metodları

TS IEC 60910 Hafif sulu reaktörlerde normal çalışmadan sapma gelişiminin erken algılanması için mahfaza izleme enstrümantasyonu

TS EN 60953-1 Buhar türbinleri-Isıl kabul deneyleri-Bölüm 1:Metot a- Yoğuşmalı büyük buhar türbinlerinde yüksek hassasiyet (ıec 953-1:1990)

TS EN 60953-2 Buhar türbinleri-Isıl kabul deneyleri-Bölüm 2:Metot b-Çeşitli tip ve boyutlardaki türbinler için geniş hassasiyet aralığı

TS EN 60964 Nükleer güç santralları - Kontrol odaları - Tasarım

TS EN 61064 Buhar türbinlerinin hız kontrol sistemlerinin kabul deneyleri

TS EN 61116 Küçük hidroelektrik tesislerde elektromekanik donanım için kılavuz

TS IEC 61151 Nükleer enstrümantasyon- İyonlaştırıcı radyasyon dedektörleri ile kullanılan yükselteç ve ön yükselteçler- Deney metotları

TS EN 61194 Tek başına fotovoltaik sistemlerin karakteristik parametreleri

TS IEC 61224 Nükleer reaktörler -Dirençli sıcaklık dedektörlerinde (dsd) tepki süresi - Yerinde yapılan ölçmeler

TS EN 61226 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli enstrümantasyon ve kontrol - Enstrümantasyon ve kontrol fonksiyonlarının sınıflandırılması

TS EN 61345 Fotovoltaik (fv) ünitelerin uv (ultraviole) deneyi

TS EN 61400-1 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 1: Tasarım kuralları

TS EN 61400-3 Rüzgar türbinleri - Bölüm 3: Deniz üstü rüzgar türbinlerinin tasarım kuralları

TS EN 61400-22 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 22: Uygunluk deneyi ve belgelendirme

TS EN 61400-21 Rüzgâr türbinleri - Bölüm 21: Şebekeye bağlı rüzgâr türbinlerinde güç kalitesi karakteristiklerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi

TS EN 61400-25-5 Rüzgar türbinleri - Bölüm 25-5: Rüzgar güç santrallerinin kontrolü ve izlenmesi ile ilgili haberleşme - Uygunluk deneyi

TS EN 61646 İnce filmli düz alanlı fotovoltaik modüler- Tasarım nitelikleri ve tip onayı

TS EN 61683 Fotovoltaik sistemler - Güç şartlandırıcılar - Verim ölçme işlemi

TS EN 61702 Doğrudan bağlantılı foto voltaj pompalama sistemlerinin sınıflandırılması (ıec 61702:1995)

TS EN 61725 Günlük güneş profillerinin analitik olarak ifade edilmesi

TS EN 61829 Fotovoltaik silikon kristal dizisi-Yerine ı-V karakteristik ölçümü

TS IEC 61976 Nükleer enstrümantasyon spektrometri-Hpge gama ışınları spektrometrisinde spectrum doğal fonunun belirlenmesi

TS EN 62093 Güneş pil sistemleri için sistem denge bileşenleri - Tasarım nitelendirmesi doğal ortamları"

TS EN 62138 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli enstrümantasyon ve kontrol - Kategori b ve c fonksiyonlarını gerçekleştiren bilgisayar destekli sistemler için yazılım özellikleri

TS EN 62256 Hidrolik türbinler, depo pompaları ve pompa türbinler - İyileştirme ve performans artırımı

TS EN 62270 Hidroelektrik enerji santral otomasyonu - Bilgisayar-Tabanlı kontrol için kılavuz 

TS EN 62282-6-100 Yakıt hücresi teknolojisi - Bölüm 6-100: Mikro yakıt hücresi güç sistemleri - Güvenlik

TS EN 62340 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli endtrümantasyon ve kontrol sistemi - Ortak hedef hatası (ccf) ile kopyalama için özellikler

TS EN 62509:2011 Fotovoltaik sistemler için pil şarj kontrol cihazları- Performans ve fonksiyonlanma