trarbgzh-TWenfrkadefaru

Brulör ve Kazanlar Standartları

Onaylı akredite olan şirketimiz Brulör ve Kazanların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır.

 

TS EN 226 Brülörler (sıvı yakıtlı, basınçlı)-Brülörler ile kazan arasındaki bağlantı boyutları

TS EN 293 Yakıt püskürtme memeleri-Minimum özellikler-Deneyler

TS EN 304 Kazanlar-Sıvı yakıt püskürtme brülörlü deney kuralları

TS EN 45510-4-2 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu-Bölüm 4: Kazan yardımcı tesisleri-Kısım 2: Gaz/hava, buhar/hava ve gaz/gaz ısı değiştiriciler

TS EN 12514-1 Yağ yakan brülörlerinin yağ besleme sistemleri için tesisatlar - Güvenlik ve deneylerin özellikleri - Yağ besleme pompaları, kontrol ve güvenlik vanaları, besleme tankları

TS EN 12514-2 Yağ yakan brülerinin yağ besleme sistemleri için tesissatlar - Güvenlik ve deneylerin özellikleri- Vanalar, borular, filtreler, yağ giderme cihazı, metreler

TS EN 303-2 Kazanlar- Bölüm 2: Cebri çekiş brülörlü kazanlar- Püskürtmeli yakıt brülörlü kazanlar için özel şartlar

TS 377-4 EN 12953-4 Silindirik kazanlar - Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

TS 377-5 EN 12953-5 Silindirik kazanlar - Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi esnasında muayane

TS 377-7 EN 12953-7 Silindirik kazanlar - Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sistemi özellikleri

TS EN 14222 Kazanlar-Silindirik-Paslanmaz çelikler

TS EN 12953-10 Kazanlar ve yardımcı donanımları-Kazan su kalitesi

TS 377-12 EN 12953-12 Silindirik kazanlar - Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler

TS 377-11 EN 12953-11 Silindirik kazanlar - Bölüm 11: Kabul deneyleri

TS EN 12067-2 Gaz yakıcılar ve gaz yakan cihazlar için hava/gaz oran kontrolleri

TS EN 12952-13+A1 Çatılar için prefabrik aksesuarlar - Sabit, kalıcı çatı merdivenleri -Mamül

TS EN 12952-14 Çatılar için prefabrik aksesuarlar - Sabit, kalıcı çatı merdivenleri -Mamül

TS EN 12952-13+A1 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 13: Baca gazı arıtma sistemlerinin özellikleri

TS EN ISO 15547-1 Petrol petrokimya ve doğal gaz endüstrisi-Levha tipi ısı değiştiriciler bölüm 1:Levha ve kafes tipi ısı değiştiriciler

TS EN ISO 15547-2 Petrol, petrokimya ve doğalgaz sanayi - Plakalı ısı değiştiriciler - Bölüm 2: Bronzlu alüminyum plakalı ısı değiştiriciler

TS EN 521 Belirli amaca yönelik sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) cihazları için özellikler-Sıvılaştırılmış petrol gazlarını buhar basıncında kullanan taşınabilir cihazlar

TS EN 267+A1 Brülörler - Sıvı yakıtlar için - Otomatik cebri çekişli

TS 12865 Yetkili servisler - Brülörler (sıvı yakıtlı, gaz yakıtlı ve çift yakıtlı) - Kurallar

TS EN 12953-13 Silindirik kazanlar - Bölüm 13: Çalıştırma talimatları

TS EN 257 Termostatlar – Mekanik – Gaz yakan cihazlar için

TS EN 12186 Gaz besleme sistemleri - Gaz basıncı ayarlama istasyonları - İletim ve dağıtım için - Fonksiyonel kurallar

TS EN 15502-1+A1 Gaz yakan ısıtma kazanları - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler

TS EN 1397 Isı değiştiricileri (eşanjörler)- Isıtıcı/soğutucu (fan coil) üniteler- Sulu- Fanlı performans tayini için deney metotları

TS EN 16583 Eşanjörler - Hidronik oda fan coil üniteleri - ses gücü seviyesi belirlenmesi

TS EN 50156-1 Fırınlar ve yardımcı donanımlar için elektrikli donanımlar - Bölüm 1: Uygulama tasarımı ve tesis için kurallar

TS EN 50156-2 Fırınlar ve yardımcı donanımlar için elektrikli donanımlar - Bölüm 2: Güvenlik cihazları ve alt sistemlerin tasarımı, gelişimi ve tip onayı için kurallar

TS EN 12953-3 Silindirik kazanlar - Bölüm 3 : Basınçlı kısımların tasarımı ve hesabı

TS EN 125+A1 Gaz yakan cihazlar için alev denetleme tertibatları - Termo-Elektrik alev denetleme tertibatları

TS EN 1397/AC Isı değiştiricileri (eşanjörler)- Isıtıcı/soğutucu (fan coil) üniteler- Sulu- Fanlı performans tayini için deney metotları

TS EN 15502-2-1+A1 Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları - Bölüm 2-1: Tip C cihazlar için spesifik standartlar ve nominal ısı girdisinin 1.000 kW'ı geçmeyen B2, B3 ve B5 tipi cihazlar

TS EN 267/tst T1 Brülörler, cebri çekişli, sıvı yakıt için - Tarifler, özellikler, deney ve işaretleme  

TS EN 299 Sıvı yakıt püskürtme memeleri- Basınçlı,açı ve püskürtme açısı ve püskürtme karakteristiklerinin tayini

TS EN 305 Isı değiştiricileri (eşanjörleri)- Performansla ilgili tarifler ve performansın belirlenmesi için genel deney işlemleri

TS EN 306 Isı değiştiriciler (eşanjörleri)-Performansın belirlenmesi için gerekli parametreleri ölçme metotları

TS EN 307 Isı değiştiriciler (eşanjörler)- Performansın sürekliliğini sağlamak için gerekli olan montaj, işletme ve bakım talimatlarını hazırlama kılavuz

TS 377-8 EN 12953-8 Silindirik kazanlar - Bölüm 8: Aşırı basınca karşı güvenlik tertibatlarının özellikleri

TS 377-10 EN 12953-10 Silindirik kazanlar - Bölüm 10: Besleme suyu ve kazan suyu kalitesi için özellikler

TS EN 676+A2/tst AC Brülörler - Otomatik üflemeli - Gaz yakıtlar için

TS EN 1117 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Sıvı soğutmalı soğutucu akışkan kondenserleri-Performansın belirlenmesi için deney metotları

TS EN 1117/A1 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Sıvı soğutmalı soğutucu akışkan kondenserleri-Performansın belirlenmesi için deney metotları

TS EN 1118/A1 Isı değiştiriciler (eşanjörler)- Soğutucu akışkan soğutmalı sıvı soğutucular-Performansın tayini için deney metotları

TS EN 1216 Isı değiştiriciler (eşanjörler) - Cebrî (zorlanmış) dolaşımlı, hava ısıtma ve hava soğutma sarmalları (coiller) - Performans sağlamak için - Deney işlemleri

TS EN 1854/A1 Basınç algılama tertibatları- Gaz brülörleri ve gaz yakan cihazlar için

TS EN 12514-1 Sıvı yakıt brülörleri-Yakıt besleme sistemlerinin donanımları-Bölüm 1: Emniyet kuralları ve deneyler-Parçalar, yakıt besleme pompaları, kumanda ve emniyet cihazları, besleme tankları

TS EN 12514-2 Sıvı yakıt brülörleri - Yakıt besleme sistemlerinin donanımları - Bölüm 2: Emniyet kuralları ve deneyler - Parçalar, vanalar, borular, filtreler, sayaçlar

tst EN 12952-5 Su borulu kazanlar ve yardımcı donanımlar - Bölüm 5:Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı

TS EN 12952-14 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 14: Basınçlı amonyak ve amonyak-Su çözeltileri kullanılan baca gazındaki azot oksitlerini azaltma (denox) sistemlerinin özellikleri

TS EN 12953-9 Silindirik kazanlar - Bölüm 9:Kazan ve aksesuarlarının sınırlama cihazları için özellikler

TS EN 13487 Isı değiştiriciler - Cebri konveksiyonlu hava soğutmalı soğutucu madde yoğuşturucuları ve kuru soğutucular - Ses ölçmesi"

TS EN ISO 13706 Petrol ve doğal gaz sanayii - Hava soğutmalı ısı eşanjörleri  

TS EN 14222 Paslanmaz çelik gövdeli kazanlar

TS EN 14705 Isı değiştiriciler (eşanjörler)-Islak soğutma kulelerinde ısıl performansınının ölçüm ve değerlendirme metodu

TS EN ISO 16812 Petrol ve doğal gaz sanayii - Kabuk-Boru tipi ısı değiştiriciler