trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yarı İletken Elemanlar (Genel) Standartları

Türkiye'nin en kaliteli muayene şirketi olarak test,denetim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir. Aşağıda bulunan standartların tümüne test, denetim belgelendirme hizmeti vermektedir. 

 

TS EN 60749-11 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deney metotları-Bölüm 11: Hızlı sıcaklık değişimi-İkili sıvı banyosu metodu

TS EN 60749-12 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deneyleri-Bölüm 12: Titreşim, değişken frekans

TS EN 60749-13 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deney ve metotları-Bölüm 13: Tuzlu atmosfer

TS EN 60749-2 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deneyleri-Bölüm 2: Alçak hava basıncı

TS EN 60749-3 Yarı iletken cihazlar-İklimlendirme ve mekanik deney metodu-Bölüm 3: Harici gözle muayene

TS EN 60749-4 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deney metotları-Bölüm 4: Yaş sıcaklık kararlı durum, oldukça hızlandırılmış zorlanma deneyi (hast)

TS EN 60749-6 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deney metotları-Bölüm 6: Yüksek sıcaklıklarda depolama

TS EN 60749-9 Yarı iletken cihazlar-Mekanik ve iklimlendirme deney metotları-Bölüm 9: İşaretlemenin kalıcılığı

TS EN 60749-1 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 1: Genel

TS EN 60749-5 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları - Bölüm 5: Sürekli hal sıcaklık nem eğim (bias) ömrü deneyi

TS EN 60749-8 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 8: Mühürleme

TS EN 60749-16 "yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 16: Parçacık darbe gürültüsünün algılanması (pınd) "

TS EN 60749-17 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 17: Nötron ışıması

TS EN 60749-18 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 18: İyonize edici radyasyon (toplam doz)

TS EN 60749-19 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 19: Die shear şiddeti

TS EN 60749-22 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 22: Bağ dayanımı

TS EN 60749-31 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 31: Plastik kapsüllü devrelerin tutuşabilirliği

TS EN 60749-32 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 31: Plastik kapsüllü devrelerin tutuşabilirliği

TS EN 60749-36 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 36: Hızlandırma, sürekli hal

TS EN 60749-14 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 14: Sonlandırmaların sağlamlılığı kurşunun (lead) bütünlüğü)

TS EN 60749-23 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 23: Yüksek sıcaklıkta çalışma ömrü

TS EN 60749-24 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 24: Hızlandırılmış nem direnci, eğimsiz (unbiased) (hast)

TS EN 60749-25 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 25: Sıcaklık döngüsü

TS EN 60749-30 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 30: Hermetik olmayan yüzeye takılan devrelerin güvenilirlik deneyinden önce ön şartlandırması

TS EN 62007-2 Fiber optik sistem uygulamaları için yarı iletken optoelektronik düzenler- Bölüm 2: Ölçme metotları

TS EN 60749-20 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları -Bölüm 20: Plastik kapsüllü smd'lerin nem ve lehim ısısının birleşik etkisine karşı dayanıklılığı

TS EN 60749-19/A1 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 19: Yongacık kopma dayanımı

TS EN 62418 Yarı iletken cihazlar- Metal özelliklerin gerilim açıklıüı deneyi

TS EN 62374-1 Yarı iletken cihazlar-Bölüm 1:Kapı dielektrik filmler için zamana bağlı dielektrik kırılma (tddb)

TS EN 60749-30/A1 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 30: Sızdırmaz olmayan yüzey monteli elemanların güvenilirlik deneyi öncesi ön şartlandırılması

TS EN 62047-8 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 8:İnce filmlerin uzama özelliği ölçümü için şerit eğme deney yöntemi

TS EN 60749-21 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 21: Lehimlenebilirlik

TS EN 60749-29 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 29: Kilitleme deneyi

TS EN 62047-5 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 5:RF MEMS anahtarlar

TS EN 62047-7 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 7:Radyo frekans kontrol ve seçim iiçin mems baw filtre

TS EN 62047-9 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 9:Mems için plakanın plakaya bağlanma dayanımının ölçümü

TS EN 60749-40 Yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklimlendirme deney metotları - Bölüm 40: Leke cihazı kullanılarak levha sınırının düşme deney yöntemi

TS EN 62047-10 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 10:Mems malzemeleri için ince filmlerin uzama özelliği ölçümü

TS EN 62047-12 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 12:Mems yapıların rezonans titreşim kullanılarak ince film malzemelerinin bükme yorulma deney yöntemleri

TS EN 60749-34 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 34: Güç çevrimli

tst ISO/IEC 10373-2 Kimlik kartları - Deney metotları - Bölüm 2: Magnetik şeritli kartlar

TS EN 60749-27/A1 Yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklim deney metotları - Bölüm 27: Elektrostatik boşalma (esd) hassasiyet deneyi - Makine modeli (mm)

TS EN 60191-6-22 Yarı iletken elemanarın mekanik standardizasyonu - Bölüm 6-22:Yüzey monteli Yyarı iletken eleman paketlerinin ana hat izimlerinin hazırlanması için genel kurallar -Silikon İnce adımlı Top Izgara Dizi ve Silikon iİnce adımlı Adacık Izgara Dizi yarı iletken paketler için tasarım kılavuzu (S-FBGA ve S-FLGA)

TS EN 60747-5-5 Münferit yarı iletken cihazlar ve entegre devreler-Bölüm 5-3: Optoelektronik cihazlar-Fotokuplörler

TS EN 60191-3 Yarı iletken elemanların mekanik standardizasyonu - bölüm 3: Tümleşik devrelerin ana hat çizimlerinin hazırlanması ile ilgili genel kurallar

TS EN 60749-26 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney yöntemleri - Bölüm 26: Elektrostatik boşalma (ESD) hassasiyet deneyleri - İnsan vücudu modeli (HBM)

TS EN 60749-42 Yarıiletken elemanlar - Mekanik ve iklim deney yöntemleri - Bölüm 42: Sıcaklık ve nem deney odaları

TS EN 62779-2 Yarı iletken cihazlar - İnsan vücudu iletişimi için yarı iletken arabirimler - Bölüm 2: Arabirim performanslarının karakterizasyonu

TS EN 62779-1 Yarı iletken cihazlar - İnsan vücudu iletişimi için yarı iletken arabirimler - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62779-3 Yarı iletken cihazlar - İnsan vücudu iletişimi için yarı iletken arabirimler - Bölüm 3: Fonksiyonel tip ve çalışma şartları

TS EN 60749-44 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Yarıiletken cihazlar için nötron ışını ışınlanmış tek olay efekti (SEE) test yöntemi

TS EN 60191-6-13 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-13: Düzenli aralıklı ızgara düzeni(FLGA) ve ince deliklerin ızgara düzeni (FBGA) için (FBGA/FLGA) tasarım kılavuzu

TS EN 60191-1 Yarı iletken elemanların mekanik standardizasyonu- Bölüm 1: Ayrık elemanların ana hat çizimlerinin hazırlanmasına ilişkin genel kurallar

TS EN 60191-6 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu - Bölüm 6: Yüzeye takılan yarı iletken devre paketlerinin ana hat çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar

TS EN 60191-6-20:2010 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-1: Yüzeye monte edilen yarı iletken cihazların ambalajlarının taslak çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar- Küçük taslak j pinli ambalajların (ktj) boyutları için ölçüm metotları

TS EN 60191-6-17:2011 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-17:Yüzeye monte edilen yarı iletken cihazların ambalajlarının taslak çizimlerinin hazırlanması için genel kurallaristiflenmiş ambalajların tasarım kılavuzu-Düzenli aralıklı çember düzeni ve düzenli aralıklı ızgara düzeni için tasarım kılavuzu (ppfbga and p-Pflga)

TS EN 60191-6-16 Yarı iletken elemanların mekanik standardizasyonu- Bölüm 6-16: Bga, lga, fbga ve flga için alıştırma soketlere ve yarı iletken deneylere ait sözlük

TS EN 60191-6-18 Yarı iletken cihazların mekanik standardizasyonu-Bölüm 6-18:Yarı iletken cihaz paketleri yüzey montesinin anahat çizimlerinin hazırlanması için genel kurallar-Yuvarlak ızgara dizisi için tasarım rehberi

TS EN 60749-4 Yarı iletken cihazlar - mekanik ve iklimlendirme deney metotları - Bölüm 4: Yaş sıcaklık, kararlı durum, yüksek seviyede hızlandırılmış zorlama deneyi (yhzd)

TS EN 60749-6 Yarı iletken cihazlar - mekanik ve iklimlendirme deney metotları - Bölüm 6: Yüksek sıcaklıkta depolama

TS EN 60749-1 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 1: Genel

TS EN 60749-5 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 5: Sürekli durum, sıcaklık ve nem kutuplamalı ömür deneyi

TS EN 60749-8 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 8: Sızdırmazlık

TS EN 60749-16 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 16: Parçacık çarpma gürültüsünün tespiti (pçgt)

TS EN 60749-17 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 17: Nötronla ışınlanma

TS EN 60749-18 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 18: İyonlaştırıcı radyasyon (toplam doz)

TS EN 60749-19 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 19: Yongacık kopma dayanımı

TS EN 60749-20 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 20: Plastik kapsüllü yüzey monteli elemanların nem ve lehimleme sıcaklığının birlikte etkisine dayanıklılığı

TS EN 60749-22 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 22: Tutturma dayanımı

TS EN 60749-31 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 31: Plastik mahfazalı elemanların alevlenebilirliği (içeride meydana gelen)

TS EN 60749-14 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 14: Bağlantı uçlarının sağlamlığı (bacak bütünlüğü)

TS EN 60749-32 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 32: Plastik mahfazalı elemanların alevlenebilirliği (dışarıda meydana gelen)

TS EN 60749-36 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 36: İvme, sürekli durum

TS EN 60749-23 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 23: Yüksek sıcaklık çalışma ömrü

TS EN 60749-24 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 24: Hızlandırılmış neme dayanıklılık - Kutuplamasız aşırı hızlandırılmış zorlama deneyi (ahzd)

TS EN 60749-25 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - bölüm 25: Sıcaklık çevrimi

TS EN 60749-30 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 30: Sızdırmaz olmayan yüzey monteli elemanların güvenilirlik deneyi öncesi ön şartlandırılması

TS EN 60749-2 Yarı iletken cihazlar - mekanik ve iklimlendirme deney metotları - Bölüm 2: Alçak hava basıncı

TS EN 60749-20-1 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 20-1:Nem ve lehimleme sıcaklığının birleşik etkisine hassas olan ve yüzeye monte edilen elemanların elle taşınması, ambalajlanması, etiketlenmesi ve nakliyesi

TS EN 60749-27 Yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklim deney metotları - Bölüm 27: Elektrostatik boşalma (esd) hassasiyet deneyi - Makine modeli (mm)

TS EN 60749-3 Yarı iletken cihazlar - mekanik ve iklimlendirme deney metotları - Bölüm 3: Gözle yapılan dış muayene

TS EN 60749-33 Yarıiletken devreler - Mekanik ve iklim deney metotları -Bölüm 33: Hızlandırılmış nem direnci - Eğimsiz (unbiased) otoklav

TS EN 60749-35 Yarı iletken cihazlar - Mekanik ve iklim deney metotları - Bölüm 35: Plastik kapsüllü elektronik elemanlar için akustik mikroskopi

TS EN 60749-37 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 37: Bir hızlandırıcı kullanılarak zemin seviyesine düşürme deney metodu

TS EN 60749-38 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 38: Hafızalı yarı iletken elemanlar için küçük hata deney metodu

TS EN 60749-32/A1 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 32: Plastik mahfazalı elemanların alevlenebilirliği (dışarıda meydana gelen)

TS EN 60749-19/A1 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 19: Yongacık kopma dayanımı

TS EN 60749-32/A1:2010 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 32: Plastik mahfazalı elemanların alevlenebilirliği (dışarıda meydana gelen)

TS EN 60749-30:2005/A1:2011 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 30: Sızdırmaz olmayan yüzey monteli elemanların güvenilirlik deneyi öncesi ön şartlandırılması

TS EN 60749-23:2004/A1:2011 Yarı iletken elemanlar - Mekanik ve iklimsel deney metotları - Bölüm 23: Yüksek sıcaklık çalışma ömrü

TS EN 62047-2 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 2: İnce film malzemelerin uzama deney metodu

TS EN 62047-4:2010 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 4:Mems için genel özellik

TS EN 62047-3 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 3: Uzama deneyi için ince film standard deney parçası

TS EN 62047-6 Yarı iletken devreler - Mikro elektromekanik cihazlar - Bölüm 6: İnce film malzemelerinin eşeksenli yorulma deneyi yöntemleri

TS EN 62374-1:2010/AC:2011 Yarı iletken cihazlar-Bölüm 1:Kapı dielektrik filmler için zamana bağlı dielektrik kırılma (tddb)

TS EN 62415:2010 Yarı iletken cihazlar-Sabit akım elektromigrasyon deneyi