trarbgzh-TWenfrkadefaru

Tümleşik Devreler, Mikroelektronik Standartları

Dünyanın diğer belgelendirme kuruluşlarının tümünden daha fazla tam zamanlı tetkik uzmanıyla belgelendirme konusunda en büyük ve en deneyimli kuruluşlardan biri olarak aşağıda bulunan tüm standartlarda belgelendirme hizmeti vermekteyiz.

 

TS EN 165000-1 Film ve hibrid entegre devreler-Bölüm 1: Genel özellikler: Yeterlilik onay işlemi

TS EN 165000-2 Film ve hibrid entegre devreler-Bölüm 2: İç görsel kontrol ve özel deneyler

TS EN 165000-3 Film ve hibrid entegre devreler-Bölüm 3: Film ve entegre devre imalatçılar için kesin hesap kontrol listesi ve raporu

TS EN 165000-4 Film ve hibrid entegre devreler-Bölüm 4: Müşteri bilgileri, ürün değerlendirme seviye planları ve boş detay özellikleri

TS EN 165000-5 Film ve hibrit entegre devreler-Bölüm 5: Yeterlilik onay yöntemi

TS EN 61943 Tümleşim devreler- İmalâtın kabul uygulaması kılavuzu

TS EN 60747-16-3 Yarı iletken cihazlar-Bölüm 16-3: Tümleşik mikrodalga devreleri-Frekans dönüştürücüleri

TS EN 61523-1 Gecikme ve güç hesaplama standardları-Bölüm 1: Tümleşik devre gecikmesi ve güç hesaplama sistemleri

TS EN 61967-1 Entegre devreler-150 khz ila 1 ghz arasında-Elektromanyetik yayılmanın ölçülmesi-Bölüm 1. genel şartlar ve tarifler

TS EN 61967-4 Tümleşik devreler-150 khz ila 1 ghz aralığındaki elektromanyetik yayılımın ölçülmesi-Bölüm 4: İletilen yayılımın ölçülmesi-1 /150 doğrudan çiftlendirme metodu

TS EN 60747-16-10 Yarıiletken devreler - Bölüm 16-10: Tek yongalı mikrodalga tümleşik devreler için teknoloji onay şeması (tas)

TS EN 61967-2 Tümleşik devreler - 150 KHz - 1 GHz elektromanyetik yayınların ölçülmesi - Bölüm 2: Havadaki yayınların ölçülmesi - TEM hücresi ve geniş bandlı TEM hücre metodu

TS EN 60747-16-4 Yarı iletken elemanlar - Bölüm 16-4: Mikrodalga tümleşik devreler - Anahtarlar

TS EN 60747-16-4/A1 Yarı iletken elemanlar - Bölüm 16-4: Mikrodalga tümleşik devreler - Anahtarlar

TS EN 62258-2 Yarı iletken zar ürünleri - Bölüm 2: Veri değişim formatları

TS EN 61967-8 Tümleşik devreler -Elektromanyetik yayınların ölçülmesi - Bölüm 8: Işınlanmış yayınların ölçülmesi-IC şerithat yöntemi

TS EN 62132-8 Tümleşik devreler - Elektromanyetik bağışıklık ölçümleri - Bölüm 8:Işınlanmış bağışıklık ölçümleri-IC stripline yöntemi

tst IEC 60191-5 Yarı iletken elemanların mekanik standardizasyonu - Bölüm 5: Otomatik bağlama bandı (tab) kullanımının tümleşik devre paketlerine uygulanmasına yönelik tavsiyeler  

TS EN 62215-3 Tümleşik devreler - Ani darbeye karşı bağışıklık ölçülmesi - Bölüm 3: Eş zamanlı olmayan geçici rejim enjeksiyonu yöntemi

TS EN 62132-1 Tümleşik devreler - Elektromanyetik bağışıklığın ölçülmesi - Bölüm 1 : Genel şartlar ve tanımlar

TS EN 62433-4 EMC IC modellemesi - Bölüm 4: RF bağışıklık davranış simülasyonu için entegre devreler modelleri - İletken bağışıklık modellemesi (ICIM-CI)

TS EN 60747-16-10 Yarı iletken elemanlar - Bölüm 16-10: Tek yongalı mikrodalga tümleşik devreler için teknoloji onay şeması (tas)

TS EN 60747-16-3/A1 Yarıiletken elemanlar - Bölüm 16-3: Mikrodalga tümleşik devreler - Frekans dönüştürücüler

TS EN 61964 Tümleşik devreler - Hafıza cihazları - Pın şekillenimi

TS EN 61967-5 Tümleşik devreler - 150 khz - 1 ghz elektromanyetik yayınların ölçülmesi - Bölüm 5: Temaslı yayınların ölçülmesi - Tezgah faraday kafes metodu

TS EN 61967-6 Tümleşik devreler - 150 khz - 1 ghz elektromanyetik yayınların ölçülmesi - Bölüm 6: Temaslı yayınların ölçülmesi - Manyetik prop metodu

TS EN 61967-4/A1 Tümleşik devreler-150 khz ila 1 ghz aralığındaki elektromanyetik yayılımın ölçülmesi-Bölüm 4: İletilen yayılımın ölçülmesi-1 /150 doğrudan çiftlendirme metodu

TS EN 61967-6/A1 Tümleşik devreler - 150 khz - 1 ghz elektromanyetik yayınların ölçülmesi - Bölüm 6: Temaslı yayınların ölçülmesi - Manyetik prop metodu

TS EN 62090 Barkod ve iki boyutlu semboller kullanan elektronik bileşenler için ürün paket etiketleri

TS EN 62132-5 Tümleşik devreler - 150 khz ila 1 ghz frekans aralığı için elektromanyetik bağışıklık ölçümleri - Bölüm 5: Deney masasına ilişkin faraday kafes metodu

TS EN 62132-3 Tümleşik devreler - 150 khz ila 1 ghz frekans aralığı için elektromanyetik bağışıklık ölçümleri - Bölüm 3: Yığın akım enjeksiyon metodu

TS EN 62132-4 Tümleşik devreler - 150 khz ila 1 ghz frekans aralığı için elektromanyetik bağışıklık ölçümleri - Bölüm 4: Doğrudan rf gücünü araya girme metodu

TS EN 62132-2:2011 Tümleşik devreler - Elektromanyetik bağışıklık ölçümleri - Bölüm 2:Işınlanmış bağışıklık ölçümleri- Tem hücresi ve geniş band tem hücre yöntemi

TS EN 62258-5 Yarı iletken kalıplama ürünleri - Bölüm 5: Elektrik benzetimine ilişkin bilgi için kurallar

TS EN 62258-6 Yarı iletken kalıplama ürünleri - Bölüm 6: Isıl benzetimine ilişkin bilgi için kurallar

TS EN 62417 Yarı iletken cihazlar - Metal oksit yarı iletken alan etkili transistörler (mosfet) için mobil iyon deneyleri

TS EN 62433-2 Emu ıc modelleme - Bölüm 2: Emı davranış simülasyonu için tümleşik devre modelleri - İletim yoluyla yayınımların modellemesi (ıcem-Ce)

TS EN 165000-1 Film ve hibrit tümleşik devreler - Bölüm 1: Genel özellikler - yetenek onay işlemi

TS EN 165000-2 Film ve hibrit tümleşik devreler - bölüm 2: İçten gözle muayene ve özel deneyler

TS EN 165000-3 Film ve hibrit tümleşik devreler - Bölüm 3: Film ve hibrit tümleşik devre imalatçıları için öz denetim kontrol listesi ve rapor

TS EN 165000-4 Film ve hibrit tümleşik devreler - Bölüm 4: Müşteri bilgileri, ürün değerlendirme seviye planları ve boş detay özelliği

TS EN 165000-5 Film ve hibrit tümleşik devreler - Bölüm 5: Kalite onay işlemi

TS EN 190000 Genel özellikler: Monolitik entegre devreler

TS EN 190100  Bölüm özellikleri: Sayısal monolitik entegre devreler

TS EN 190101 Aile özellikleri: Sayısal entegre ttl devreler, 54, 64, 74, 84 serileri

TS EN 190102 Aile özellikleri: Ttl schottky sayısal entegre devreler, 54s, 64s, 74s, 84s serileri

TS EN 190103 Aile özellikleri: Sayısal entegre ttl düşük güçlü schottky devreler, 54ls, 64ls, 74ls, 84ls serileri

TS EN 190106 Aile özellikleri: Ttl gelişmiş düşük güçlü schottky sayısal entegre devreler, 54als ve 74als serileri

TS EN 190107 Aile özellikleri: Ttl hızlı sayısal entegre devreler, 54f ve 74f serileri

TS EN 190108 Aile özellikleri: Ttl gelişmiş schottky sayısal entegre devreler, 54as ve 74as serileri

TS EN 190109 Aile özellikleri: Sayısal entegre hc mos devreler, hc/hct/hcu serileri

TS EN 190110 Boş detay özellikleri: Sayısal mikro işlemci entegre devreler

TS EN 190116 Aile özellikleri: Ac mos sayısal entegre devreler