• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Dişli Taşlamaların Muayenesi

Taşlama işlemi, belli bir formda üretilmiş olan ve üzerinde sert ve aşındırıcı taneler bulunan kesici ile (yani zımpara taşı ile) işlenecek parça üzerinden talaş kaldırma çalışmalarıdır. Bu çalışmaların yapıldığı tezgahlara, taşlama tezgahları adı verilmektedir. Taşlama tezgahları genel olarak işletmeler tarafından özellikle ölçüleri bakımından hassasiyet gösteren ve yüzey kalitesi çok yüksek olması gereken ürünler için kullanılmaktadır.

Yapılan işin özelliklerine göre taşlama tezgahlarının birçok çeşidi bulunmaktadır. Örneğin yüzey taşlama tezgahları, puntasız taşlama tezgahları, silindirik taşlama tezgahları veya CNC taşlama tezgahları gibi. Bunların arasında silindrik taşlama tezgahları, silindirik özellikte işlenecek parçaların dış yüzeylerini taşlamak için kullanılmaktadır. Bu tür tezgahlarda aynı zamanda delik taşlama işlemi de yapılmaktadır. Bunun için özel delik taşlama aparatları kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, silindirik dış çap taşlama, konik dış çap taşlama, profil taşlama, dalma taşlama, krank ve kam taşlama ve dişli taşlama işleri de yapılmaktadır.

Dişli taşlama tezgalarında, güç ve hareket iletme elemanları olan dişli çarklar bulunmaktadır. Dişli çarklar belli bir çap üzerinde birbirleri ile temas ederek çalışmaktadır. Bu çarkların hassas işlemesi gerekmektedir. Genel olarak dişli taşlama yöntemleri, form taşlama ve çizgisel taşlama olarak iki çeşittir.

Neticede dişli taşlama tezgahları, hassas çalışması gereken iş makinaları arasındadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, bu makinaların ve ekipmanlarının kontrolleri, ilgili standartlarda başka bir süre ve koşul öngörülmemişse, öncelikle üretici firmanın uygun bulduğu aralık ve kriterlerde yapılmalıdır. Eğer üretici firma herhangi bir süre veya koşul belirtmemişse, bu tezgahların bulunduğu işyeri ortam koşullarına, kullanım sıklığına ve kullanım süresine bakılarak bir risk değerlendirmesi yapılmalı ve buna göre belirlenecek aralıklarda düzenli kontroller yapılmalıdır. Ancak yine de bu aralık bir yılı geçmemelidir. Bu konu, sözü edilen yönetmelik ekinde (Ek 3), Tezgahlar başlığı altında ele alınmıştır.

Yapılacak kontrol çalışmaları mutlaka makine mühendisleri, makine teknikerleri veya yüksek teknikerler tarafından yapılmalıdır.

Firmamız, dişli taşlama tezgahlarının muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.