• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • I info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Изследване на зъбни машини

Смилането е процес на отстраняване на метални стърготини от детайла с режещ инструмент (т.е. шлифовъчен камък), който се произвежда в определена форма и съдържа твърди и абразивни частици. Тези работни маси се наричат ​​шлифовъчни машини. Машините за смилане обикновено се използват от мелниците, особено за продукти, които са чувствителни по размер и чието качество на повърхността е много високо.

Съществуват много видове шлифовъчни машини според характеристиките на работата. Например, повърхностни шлифовъчни машини, безцентрови шлифовъчни машини, цилиндрични шлифовъчни машини или CNC шлифовъчни машини. Сред тези цилиндрични шлифовъчни машини се използват за смилане на външните повърхности на детайлите с цилиндрични свойства. В такива машини се извършва и смилане на дупки. За тази цел се използва апарат за шлифоване на специални отвори. Освен това се извършва цилиндрично шлайфане на външен диаметър, шлифоване на коничния външен диаметър, шлифоване на профили, шлифоване при втъпкване, шлифоване на коляно и кула и шлифоване на зъбни колела.

Шлифовъчните машини имат зъбни колела със силови и трансмисионни елементи. Зъбните колела работят, като се допират един до друг на определен диаметър. Тези колела трябва да работят точно. Обикновено, методите за смилане на зъбните колела са два вида, като формата на шлифоване и линейно смилане.

В резултат на това, машините за зъбни колела са сред машините, които трябва да работят точно. В съответствие с Наредбата за здравословни и безопасни условия на труд, издадена от Министерството на труда и социалното осигуряване през година 2013, контролите на тези машини и оборудване трябва да се извършват на интервали и критерии, които производителят счита за подходящи, освен ако не е предвидено друго в съответните стандарти. Ако производителят не посочи период или условие, оценката на риска следва да се извърши, като се вземат предвид условията на околната среда на работното място, честотата и продължителността на използване на тези машини, като редовно се провеждат редовни проверки на определени интервали от време. Този интервал обаче не трябва да надвишава една година. Този въпрос се обсъжда под заглавието „Металообработващи машини“ в приложението на споменатия регламент (Приложение 3).

Инспекционните работи трябва да се извършват от механици, машинни техници или високи техници.

Проверка на зъбни машини, в съответствие със съответните законови разпоредби, стандарти и методи за изпитване, публикувани от местни и чуждестранни организации.