trarbgzh-TWenfrkadefaru

Medikal Cihazların EMC Testleri

Tıpta kullanılan yöntemler ve cihazlar öylesine gelişmiştir ki bugün artık nükleer tıptan söz edilmektedir. Ultrason ve manyetik rezonans gibi radyolojik yöntemler ile vücudun istenilen bölgesinin anatomik yapısı kaliteli ve ayrıntılı olarak görüntülenmektedir. Nükleer tıp çalışmaları ile iskelet sistemi içinde tümörlü bir dokunun yayılım alanları ya da beyin, kalp veya böbreklerdeki kan akım miktarı görülmektedir. Nükleer tıp, vücudun herhangi bir bölgesinin güvenilir bir şekilde görüntülenmesini ve hastalıkların teşhis ve tedavisini sağlayan bir tıp dalıdır.

Mikro cerrahi, vücutta gözle görülmesi mümkün olmayan en küçük yapıların özel mikroskobik cihazlar yardımı ile çok küçük aletler kullanarak ameliyat edilmesi imkanıdır. Bu yöntem ile çapı 1 milimetreden daha küçük damar ve sinirler tedavi edilmektedir. Bunun yanında mikro cerrahi yöntemlerle serbest doku nakilleri de yapılmaktadır.

Elektrikli ve elektronik cihazların tıp alanında bu kadar yoğun kullanılması beraberinde bir takım elektromanyetik uyumluluk (EMC) problemlerini de getirmektedir. Neticede söz konusu olan insan sağlığı olunca, hiçbir uyumsuzluk problemi kabul edilemez. Bu yüzden medikal cihazların gerek tasarım çalışmalarında gerekse üretildikten sonra elektromanyetik uyumluluk testlerinin mutlaka yapılması gerekmektedir.

Bu testler sırasında esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60601-1-2 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel özellikler - Tamamlayıcı standard: Elektromanyetik bozulmalar - Özellikler ve deneyler
  • TS EN 50527-1 Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazları bulunduran çalışanların maruz kaldığı elektromanyetik alanların değerlendirilmesi için prosedür - Bölüm 1: Genel
  • TS EN 50527-2-1 Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazları bulunduran çalışanların maruz kaldığı elektromanyetik alanların değerlendirilmesi için prosedür - Bölüm 2-1: Kalp pili ile çalışan işçiler için özel değerlendirme
  • TS EN 302510-2 Elektromanyetik uyumluluk ve radyospektrum konuları (ERM). Çok düşük güçlü aktif tıbbi zarlı vücuda yerleştirilebilir cihazlar ve yardımcı cihazlar için 30 mhz - 37,5 mhz frekans aralığındaki radyo cihazları; Bölüm 2: RTTE direktifinin madde 3.2 gereğince temel kuralları kapsayan uyumlaştırılmış en standardı
  • TS EN 60601-2-44 Elektrikli tıbbi cihazlar - Bölüm 2 -44: Bilgisayarlı tomografide X-ışını donanımının güvenliği için özel kurallar