trarbgzh-TWenfrkadefaru

PED ve AD 2000 Test ve Sertifikasyonu

PED Sertifikası tüm Avrupa üye ülkeleri için ortak bir standarttır. Avrupa Birliği pazarına bağlı tüm basınçlı ekipmanların onaylanmış bir kuruluş tarafından sertifikalandırılmasını içerir. Avrupa'da basınçlı ekipman satmak istiyorsanız, PED 2014/68/EU uyarınca, ürünleri test etmeli ve onaylı bir üçüncü tarafça onaylattırmalısınız. Üreticinin CE işaretini ürünlerine uygulamasına izin verir.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (PED), Avrupa'da 2002'den bu yana yeni basınçlı ekipman ve kazanlar için zorunludur. Aşağıdaki CEN standartları PED'i oluşturur:

 • EN 13445 1-9 Ateşsiz basınçlı kaplar
 • EN 13480 1-6 Metalik endüstriyel borular
 • EN 12952 1-16 Su borulu kazanlar
 • EN 12953 1-11 Kabuk kazanları

Bu standartlar, PED ile birlikte, Avrupa Basınçlı Gemi Kodunu oluşturur. Uyumlaştırılmış standartlar Resmi Gazetede sunulmuştur (bkz. '2014/68 / EU Direktifi' veya 'Standartlar').

Avrupa Basınçlı Kap Kod, basınçlı kaplar, ısı eşanjörleri, boru sistemleri ve müşteri tarafından yapılan farklı kazanlar gibi bitmiş basınçlı ekipmanları düzenlemektedir.

Yukarıdaki standartlar uyumlaştırılmış malzeme standartları ile desteklenmektedir.

AD 2000 Merkblatt W serisi basınçlı ekipmanların tasarımı ve üretimi için geliştirilmiş bir teknik standarttır. Bu standart, teknik dokümanların değerlendirilmesi, test raporlarının değerlendirilmesi, test prosedürlerinin değerlendirilmesi, çalışma prosedürlerinin ve personelin güvenilirliğinin kontrolü ve kullanılan malzemelerin onaylanması gibi amaçlara hizmet etmekte ve süreç kontrollerini sağlamaktadır.

TÜRCERT bu belgeye sahip olmak için gereken imalat kontrol prosesinin oluşturulması, gereken eğitimlerin sunulması, tahribatlı, tahribatsız gerçekleşecek proses ve final kontrol proseslerinin belirlenmesi hususunda müşterilerimizi yönlendirmekteyiz.

AD 2000 Merkblatt W 0 Malzemelerin Genel Prensipleri

 • AD 2000 Merkblatt W 1
 • AD 2000 Merkblatt W 2
 • AD 2000 Merkblatt W 3
 • AD 2000 Merkblatt W 4
 • AD 2000 Merkblatt W 5
 • AD 2000 Merkblatt W 6
 • AD 2000 Merkblatt W 7
 • AD 2000 Merkblatt W 8
 • AD 2000 Merkblatt W 9
 • AD 2000 Merkblatt W 10
 • AD 2000 Merkblatt W 11
 • AD 2000 Merkblatt W 12
 • TS EN 764-4 Basınçlı Donanım – Bölüm 4 Metalik Malzemeler için Teknik Teslim Şartlarının Belirlenmesi
 • TS EN 764-5 Basınçlı Donanım – Bölüm 5 Malzemelerin Uygunluk ve Muayene Dokümanları
 • TS 552 EN 1561 Lamel Grafitli Dökme Demirler
 • TS 526 EN 1563 Küresel Grafitli Dökme Demirler
 • TS EN 10213 Basınç Amaçlı Çelik Dökümler
 • TS EN 1559 - 1 Dökümler Teknik Teslim Şartları Bölüm 1 Genel
 • TS EN 1559 - 2 Dökümler Teknik Teslim Şartları   Bölüm 2   Çelik Dökümler İçin İlave Özellikler
 • TS EN 1559 - 3 Dökümler Teknik Teslim Şartları  Bölüm  3 Demir Dökümler İçin İlave Şartlar
 • EN 10216-1 Çelik borular - Dikişsiz, basınç amaçları için - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular
 • DIN 1629 Dikişsiz Çelik Alaşımsız Çelik Borular