trarbgzh-TWenfrkadefaru

Parlama Noktası Testi

Ateş günlük yaşamın hemen her alanında var. Sigara içmekten yemek pişirmeye, endüstriyel fırınların kullanımından kaynak işlerine ateşin olmadığı bir an yok Ateş modern yaşamın temel bir gereksinimi haline gelmiştir. Bugün yaşanan hızlı sanayileşme ateşin daha fazla kullanılmasını gerektiriyor, ama aynı oranda insanlar için güvenlik önlemleri her zamankinden daha fazla gündemdedir. Kontrol altına alınamayan bir yangın, onu son derece tehlikeli ve yıkıcı hale getirir. Bugün biraz metaforik bir yaklaşımla ateş, hayatta kalabilmek için hem oksijen hem de madde tüketen bir canlı varlık olarak tanımlanmaktadır. Yaklaşık 790 bin yıl öncesinde de ilk insanlar ateşi kontrollü olarak kullanmışlardır. Bunun bugün izleri tespit edilmiştir.

Bir alev, yanıcı maddeler içeren bir ortamda başladığı zaman ısı üretmeye başlar, hızla gelişir ve gittikçe daha fazla ısı üretir. Bu durum ortam ısısını yükseltir ve radyan ısı ve sıcaklık, ortamdaki malzemeleri tutuşturur. Zaman içindeki bu noktaya alevlenme denmektedir. Alevlenme çok kısa süre içinde tamamen gelişmiş bir yangına yol açar.

Alevlenme başladığında her polimer, ağırlığının yaklaşık yüzde 20’sini karbon monoksit olarak serbest bırakır ve çok zehirli bir duman oluşmasına neden olur. Yangın ölümlerinin yaklaşık yüzde 90’ı, yangınların çok büyük olması ve çok fazla zehirli duman çıkması yüzündendir.

Bir yanma olayının farklı birçok tanımı var. Ancak hepsinin ortak noktası, bir yakıtın oksijen ile birleştiği yerde, ısı üreten bir kimyasal tepkimenin meydana gelmesidir. Yangın, ısı yakıt ve oksijenin bir araya gelmesi ile oluşan bir durumdur. Bu üç bileşen, yanma olayının temel bileşenleridir.

Gelişmiş labortauvarlarda gerçekleştirilen parlama noktası testleri, başta Amerikan Test ve Malzeme Kurumu (ASTM, American Society for Testing and Materials) ve Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan standartlar olmak üzere yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar ve yöntemler esas alınarak yapılmaktadır. Bu testler başta tekstil ürünleri olmak üzere petrol, kimyasallar, yakıtlar, tüketim malları ve daha birçok malzeme için uygulanmaktadır.

Genel olarak parlama noktası testlerinde, Abel parlama noktası test cihazı, Pensky-Martens parlama noktası test cihazı, Cleveland parlama ve alevlenme noktası test cihazı ve benzer cihazlar kullanılmaktadır.

Örneğin ASTM D93-18 standardına göre (Pensky-Martens kapalı kap test cihazı ile parlama noktası standart test yöntemleri standardı), parlama noktası sıcaklığı, test edilen numunenin kontrollü laboratuvar koşullarında, hava ile yanıcı bir karışım oluşturma eğiliminin bir ölçüsüdür. Parlama noktası, nakliye ve güvenlik düzenlemelerinde, yanıcı maddeleri tanımlamak amacı ile kullanılmaktadır.

Bu test yönteminin sonuçları, belli bir ürünün yangın tehlikesini değerlendirirken geçerli olan tüm faktörleri dikkate alan bir risk değerlendirmesinin unsurlarıdır. Bu test yöntemi genel olarak 370 derece sıcaklığa kadar sadece kapalı kap parlama noktası test prosedürlerini sunmaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında parlama noktası test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır. Bu testlerde başurulan diğer standartlar şunlardır:

  • TS EN ISO 2719 Parlama noktası tayini - Pensky martens kapalı kap metodu
  • TS EN ISO 3679 Parlama ve parlamama noktası tayini - Hızlı denge kapalı kap yöntemi
  • TS EN ISO 13736 Parlama noktası tayini - Abel kapalı kap yöntemi

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen parlama noktası test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.