trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yanma Noktası Testi

Kıvılcımlara ve tutuşmaya maruz kalmış kumaşların alev yayma hızlarını ölçmek amacı ile bir takım test yöntemleri geliştirilmiştir. Bu testlerde giysilik kumaşların tutuşma ve alev yayılma hızlarını ölçen cihazlar kullanılmaktadır. Bu tür testlere yürürlükte olan yasal düzenlemeler ve standartlara uygunluk açısından ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü özellikle çalışma ortamlarında kullanılan giysilik kumaşların alev alması ve tutuşması, çalışanların sağlık problemleri yaşamalarına neden olmaktadır.

Tekstil sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler ile birlikte kumaşlara alev geciktirici apreler uygulanmakta ve kumaşlar tutuşmaya ve alev yayılmaya karşı dirençli hale getirilmektedir. Bu uygulamalar hem doğal kumaşlara hem de sentetik kumaşlara yapılmaktadır. Genel olarak alev geciktirici apre uygulanmış doğal kumaşlar, koruyucu karbonlu bir kömür oluşturma eğilimindedir. Buna karşılık sentetik kumaşlar, kıvılcım akışı çevresinde erimeye ve tutuşma olasılığını önlemeye veya azaltmaya yönelik bir delik oluşturma eğilimindedir. Çoğu kumaşlarda, genelde eğimli pozisyonda belirgin şekilde daha hızlı bir alev yayılma hızı gözlenmektedir.

Ateşleme teorik olarak görünür bir yanma meydana getiren bir olaydır. Yanma olayı için sistemin bir noktasının ısıtılması gereken sıcaklıktır. Ya da tutuşmaya neden olan tepkimeler neticesinde geliştirilen ısı oranının tutuşmaya neden olduğu sıcaklıktır.

Yanma noktası testleri, bir tekstil ürününün ateşe veya yüksek ısıya maruz kaldığı zaman veya yakınında bir ateş veya yüksek ısı bulunduğu zaman ne kadar kolay alev alacağını veya yanacağını tespit etmek için yapılmaktadır. Bu testler bir yandan yasal düzenlemelerin ve ilgili standartların gerekliliklerini yerine getirmek ve kamu güvenliği bakımından bir risk olmaktan çıkarmak, bir yandan da işletmelerin rekabet gücünü arttırmak ve bir yaptırım ile karşılaşmamak açısından önemli olmaktadır.

Kısaca yanma noktası testleri, tesktil ürünlerinin yanma eğilimini, bir tutuşturma kaynağına duyarlılığını ve tutuşma sırasında alevlerin yayılma hızını, dolayısıyla tekstil ürünlerinin kırılganlığını belirlemeye yönelik farklı test yöntemlerini kapsamaktadır. Her ülke, yangınların neden olduğu ölüm ve yaralanmaların sayısını düşürmek için birçok malzeme türü ve bitmiş ürün için en düşük yanma noktası gereklilikleri belirlemiştir.

Yayınlanan standartlara ve yasal düzenleme esaslarına uygunluk, genel olarak tarafsız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf yetkili kuruluşlar ve laboratuvarlar tarafından belirlenmektedir. Gerçekleştirilen ölçüm, test ve analizler, yanma noktası yanında ateşleme duyarlılığı, yanma oranı, yayılmış ateş, tutuşma ve parlama noktası gibi testleri de kapsamaktadır.

Yanma noktası testleri, yataklardan branda bezlerine, çocuk yatak kıyafetlerinden perdelere, motorlu araç döşemelerinden halı ve kilimlere, koruyucu giysilerden mobilya döşemelerine kadar çok geniş bir yelpazede tekstil ürünleri için uygulamaktadır.

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında yanma noktası test hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır. Bu testlerde başurulan başlıca standartlar şunlardır:

  • TS EN 1102 Tekstiller ve tekstil ürünleri - Yanma özelliği - Salon perdeleri ve perdeler - Düşey konumdaki deney numunelerinin alev yayılması tayini için ayrıntılı metot
  • TS EN 1103 Tekstil - Yanma özelliği hazır giyim kumaşları - Hazır giyim kumaşlarının yanma özelliğinin tayini için ayrıntılı işlem
  • TS EN 14878 Tekstil - Çocuk gece giyeceklerinin yanma davranışı – Özellikler
  • TS 5193 Tekstil yer döşemeleri - Yanma karakteri - Çevre sıcaklığında tablet deneyi
  • BS 5722 Gecelik giysilerinde kullanılan kumaşların ve kumaş kombinasyonlarının yanma performansı için şartname

Diğer test hizmetleri kapsamında verilen yanma noktası test hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.