• 0 212 702 40 00
  • 0 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Veri İletişim Şebekeleri Standartları

Şirketimiz aşağıda bahsedilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır. Veri İletişim Şebekeleri kontrolünde deneyimli ve profesyonel olarak test, denetim ve belgelendirme işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. 

 

TS EN 300291-1 V 1.2.1 İletişim yönetim ağı (tmn) - Sistem / ağ öğesi arayüz işlemlerinde (os/ne) müşteri yönetimi (ca) için işlevsel belirtimler bölüm 1: Tek hat konfgurasyonları  

TS EN 61334-3-22 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 3-22: Ana sinyalleme özellikleri mv fazdan toprağa ve ekrandan toprağı kaplayan kuplaj cihazı 

TS EN 61334-4-511 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak- Otomatik dağıtım bölüm- 4-511: Veri iletişim protokolleri- Sistem işletimi- Cıase protokol 

TS EN 61334-5-1 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 5-1: Düşük katman profilleri- Yayılmış frekans kaydırma anahtarlama (s-Fsk) profili  

TS EN 61334-6 Bilgi teknolojisi- Dağıtım hat taşıyıcısı kullanılarak dağıtımın otomasyonu- Bölüm 6: A- Xdr kodlama kuralları  

TS EN 61334-4-512 Dağıtım hattı taşıyıcı sistemleri kullanan dağıtım otomasyonu-Bölüm 4-512:Veri haberleşme protokolleri; 61334-5-1 şartını kullanan sistem yönetimi; Yönetim bilgi tabanı (MIB)

TS EN 61850-7-4 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 7-4: Yardımcı istasyonlar ve besleme cihazı için ana haberleşme yapısı - Uyumlu mantık düğüm ve veri sınıfları 

TS EN 61850-7-2 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 7-2: Yardımcı istasyonlar ve besleme cihazı için ana haberleşme yapısı - Özgün haberleşme hizmet ara yüzü (acsı) 

TS EN 61907 Haberleşme ağı bağımlı mühendislik 

TS EN 61850-7-3 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 7-3: Yardımcı istasyonlar ve besleme cihazı için ana haberleşme yapısı - Ortak veri sınıfları 

TS EN 61850-4 Tali istasyonlarda haberleşme şebekeleri ve sistemleri-Bölüm 4:Sistem ve proje yönetimi  

TS EN 61850-7-1 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 7-1: Yardımcı istasyonlar ve besleme cihazı için ana haberleşme yapısı - İlke ve modeller 

TS EN 61850-7-410 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 7-410:Hidroelektrik güç tesisleri-İzleme ve kumanda için haberleşme

TS EN 61850-5  Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 5: Fonksiyon ve devre modelleri için haberleşme kuralları 

TS EN 61850-10 Haberleşme şebekeleri ve yardımcı istasyonlardaki sistemler - Bölüm 10: Uygunluk deneyi 

TS EN 50136-2 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı -Bölüm 2: Denetlenen tesislerde kullanılan alıcı vericiler için kurallar 

TS EN 16603-50-04:2014 Uzay mühendisliği -Uzay veri bağlantıları-Uzaktan kumanda protokolleri, senkronizasyon ve kanal kodlama 

TS EN 50136-2 Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı - Bölüm 2: Gözetlenen tesislerde kullanılan alıcı vericiler için kurallar 

TS EN 16603-50-53 Uzay mühendisliği - - CCSDS paket transfer protokolü

TS EN 62952-1 Bir kablosuz iletişim cihazı için güç kaynakları - Bölüm 1: Güç modülleri için genel gereksinimler 

TS EN 62952-2 Bir kablosuz iletişim cihazı için güç kaynakları - Bölüm 2: Pilli güç moülleri için pofil 

TS EN 60728-13 Televizyon işaretleri, ses işaretleri ve etkileşimli hizmetler için kablo şebekeleri - Bölüm 13:Yayın sinyaliiletimleri için optik sistemler 

TS EN 61334-4-1 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak otomatik dağıtım bölüm 4: Veri iletişim protokolleri -Kısım 1: İletişim sistemlerinin referans modeller 

TS EN 61334-4-33 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak otomatik dağıtım bölüm 4-33: Veri iletişim protokolleri - Veri hattı düzenlenmesi - Bağlantı tabanlı protokol 

TS EN 61334-4-61 Hatlı taşıyıcı sistemleri ile dağıtım kullanılarak otomatik dağıtım bölüm 4-61: Veri iletişim protokolleri - Ağ düzenlemesi - Bağlantısız protokol

TS EN 61850-7-420 Güç kullanım otomasyonu için iletişim şebekeleri ve sistemleri - Bölüm 7-420: Temel iletişim yapısı - Dağıtılmış enerji kaynakları lojik düğümler

TS EN 62295 Çoklu ortam sistemleri - Farklı şebekelere ara bağlantı yapılabilirlik için ortak haberleşme protokolü 

TS EN 62480 Çoklu ortam ev şebekeleri - Şebeke adaptörleri için şebeke arayüzleri 

TS EN 300291-1 V 1.2.1  Telekomünikasyon yönetim ağı (tmn); Çalışma sistemi/ağ ögesi (os/ne) arayüzünde müşteri yönetimi’nin (ca) işlevsel özellikleri bölüm 1: Tek hat yapılandırmaları 

TS EN 300291-2 V 1.1.1 Telekomünikasyon yönetim ağı (tmn); Çalışma sistemi/ağ ögesi (os/ne) arayüzünde müşteri yönetimi’nin (ca) işlevsel özellikleri - Bölüm 2: Çoklu hat yapılandırmaları 

TS EN 301437 V 1.1.1 sonlandırma cihazı (te) - Çift ton frekanslı işaretleşme yoluyla ( var ise ) yapılan şebeke adreslemesinde, ses telefon hizmetini destekleyen te' lerin analog anahtarlamalı telefon şebekelerinde bağlantı için tüm avrupa için onaylı ilave edilen kurallar