trarbgzh-TWenfrkadefaru

İletişim Sistemleri Standartları

İletişim Sistemleri konusunda deneyimli ve profesyonel ekibimiz ile kaliteli olarak test, denetim ve belgelendirme işlemlerinizi gerçekleştiriyoruz. Şirketimiz aşağıda bahsedilen tüm standartların test, denetim ve belgelendirmesini yapmaktadır.

 

TS EN 62037-5 Pasif RF ve mikrodalga elemanları, ara modülasyon seviye ölçmeleri - Bölüm 5: Filtrelerde pasif ara modülasyonun ölçülmesi 

TS EN 62037-6 Pasif RF ve mikrodalga elemanları, ara modülasyon seviye ölçmeleri - Bölüm 6: Antenlerde pasif ara modülasyonun ölçülmesi 

TS EN 62037-3 Pasif RF ve mikrodalga cihazlar, intermodülasyon seviye ölçümleri-Bölüm 3:Eş eksenli bağlayıcılarda pasif intermodülasyon ölçümü 

TS EN 62037-4 Pasif RF ve mikrodalga cihazlar, intermodülasyon seviye ölçümleri-Bölüm 4:Eş eksenli kablolarda pasif intermodülasyon ölçümü 

TS EN 62037-2 Pasif RF ve mikrodalga elemanları, ara modülasyon seviye ölçeleri - Bölüm 2: Eşeksenli kablo kurulumlarında pasif ara modülasyonun ölçülmesi  

TS EN 61968-11 Elektrikli cihazlarda birleştirme ile ilgili uygulama - Dağıtım yönetimi için sistem ara yüzleri - Bölüm 11:Dağıtım için ortak bilgi modeli(CIM)

TS EN 61603-8-1 Kızıl ötesi ışıma kullanılarak ses ve/veya görüntü ve ilgili işaretlerin iletimi - Bölüm 8-1: Sayısal ses ve ilgili işaretler 

TS EN 300163 V 1.2.1 Televizyon sistemi - Nıcam 728: B sistemi yeryüzü televizyonu ile iki kanallı sayısal ses iletimi b, g, h, ı, k1 and l 

TS EN 300462-1-1 V 1.1.1 İletim ve çoklama (tm) - Senkorizasyon ağları için jenerik ihtiyaçlar - Bölüm 1-1 : Senkorizasyon ağları için tarifler ve terminoloji 

TS EN 300462-4-1 V 1.1.1 İletim ve çoklama (tm) - Senkronizasyon ağları için jenerik ihtiyaçlar - Bölüm 4-1 : Senkron sayısal hiyerarşi (sdh) ve hemen hemen (pdh) senkron sayısal hiyerarşi cihazlarında senkronizasyon kaynağı için ikincil frekans kaynağının zamanlama karakteristikleri

TS EN 300462-5-1 V 1.1.2 İletim ve çoklama (tm) - Senkronizasyon ağları için jenerik ihtiyaçlar - Bölüm 5-1: Senkron sayısal hiyerarşi cihazlarında (sdh) çalışan ikincil frekans kaynağının zamanlama karakteristikleri  

TS EN 300462-6-1 V 1.1.1 İletim ve çoklama (tm) - Ağların senkronizasyonu için jenerik ihtiyaçlar bölüm 6-1 : Birincil referans saat vuruları için zamanlama karakteristikleri