trarbgzh-TWenfrkadefaru

Geçiş ve İşaretleme Sistemleri Standartları

Geçiş ve İşaretleme Sistemleri için test, muayene ve belgelendirme hizmetlerinde aşağıdaki standartlar için ihtiyaç duyulan testleri sonuçlandırmaya odaklı yönelik hizmetler vermektedir.

 

TS EN 50065-4-1 Frekans bölgesi 3 khz ila 148,5 khz arasında olan düşük gerilimli elektrik montajlarında işaretleşme - bölüm 4 - 1: Düşük gerilimli ayırma filtreleri; Genel özellikler

TS EN 50065-4-2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme-3 khz ila 148,5 khz frekans aralığında-Bölüm 4-2: Düşükgerilimli ayırma filtreleri-Güvenlik kuralları

TS EN 50065-7 3 khz'den 148,5 khz'e kadar olan frekans aralığında düşük-Gerilimli elektriksel teçhizatın sinyalleşmesi-Bölüm 7: Cihaz empre dansı

TS EN 50065-7 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 kHz ilâ 148,5 kHz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 7: Cihaz empedansı

TS EN 50065-2-1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-1: Yerleşim, ticarî ve hafif endüstriyel çevrelerde kullanılmak için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığındaki şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları27.04.2004

TS EN 50065-2-3 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-3: Elektrik dağıtıcıları ve sağlayıcıları tarafından kullanım için tasarlanmış ve 3 khz ilâ 95 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-1: Yerleşim, ticarî ve hafif endüstriyel çevrelerde kullanılmak için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığındaki şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-3 Bölüm özelliği standardı: Radyo frekans eş eksenli konektörler-Smc serisi

TS EN 50065-4-2/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme - 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında - Bölüm 4-2: Düşük gerilimli ayırma filtreleri - Güvenlik kuralları

TS EN 50065-2-1/A1 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak güçlü elektrik tesislerinde işaretleşme - Bölüm 2-1: 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan ve ev, ticari ve hafif sanayi ortamlarında kullanılması amaçlanan sistemler ve şehir şebekesi haberleşme donanımı için bağışıklık kuralları

TS EN 50065-2-2/A1 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 2-1: Mesken, iş yeri ve aydınlatma sanayinde kullanılması amaçlanmış ve 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan sistemler ile şehir şebekesi haberleşme cihazları için bağışıklık kuralları

TS EN 50065-2-3/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-3: Elektrik dağıtıcıları ve sağlayıcıları tarafından kullanım için tasarlanmış ve 3 khz ilâ 95 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-4-2/A2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme-3 khz ila 148,5 khz ve 1,6 mhz ila 30 mhz frekans aralığında-Bölüm 4-2: Düşük gerilimli ayırma filtreleri-Güvenlik kuralları

TS EN 50065-4-7 3 khz - 148,5 khz ve 1,6 mhz - 30 mhz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-7: Taşınabilir alçak gerilim dekuplaj filtreleri - Güvenlik kuralları

TS EN 50065-4-2/A2 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarındaki işaretleşme-3 khz ila 148,5 khz frekans aralığında-Bölüm 4-2: Düşükgerilimli ayırma filtreleri-Güvenlik kuralları

TS EN 50065-2-2/AC:2003 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-2/AC Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ila 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ila 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-1:2011 3 khz-148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesislerinde işaretleşme-Bölüm 1: Genel kurallar, frekans bantları ve elektromanyetik bozulmalar

TS EN 50065-1 3 kHz ila 148,5 kHz frekans aralığında alçak gerilim elektrik tesislerinde işaretleşme - Bölüm 1: Genel kurallar, frekans bantları ve elektromanyetik bozulmalar

TS EN 50065-2-2:2003/A1:2005/AC 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 2-1: Mesken, iş yeri ve aydınlatma sanayinde kullanılması amaçlanmış ve 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan sistemler ile şehir şebekesi haberleşme cihazları için bağışıklık kuralları

TS EN 50065-2-1/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-1: Yerleşim, ticarî ve hafif endüstriyel çevrelerde kullanılmak için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığındaki şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-3/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-3: Elektrik dağıtıcıları ve sağlayıcıları tarafından kullanım için tasarlanmış ve 3 khz ilâ 95 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-2-2/A1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 2-2: Endüstriyel ortamlarda kullanım için tasarlanmış ve 95 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında çalışan şebeke haberleşme cihazları ve sistemleri için bağışıklık şartları

TS EN 50065-4-3 3 kHz ilâ 148,5 kHz Frekans aralığında alçak gerilim elektrik tesisatlarındaki işaretleşme - Bölüm 4-3: Alçak gerilim dekuplaj filtresi - Giriş filtresi

TS EN 50065-4-7 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 kHz - 148,5 kHz ve 1,6 MHz - 30 MHz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 4-7: Taşınabilir düşük gerilim dekuplaj filtreleri - Güvenlik kuralları

TS EN 50065-4-5 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 kHz ilâ 148,5 kHz frekans aralığında işaretleşme - Bölüm 4-5: Alçak gerilim dekuplaj filtresi - Ayırma filtresi

TS EN 50065-4-1 Düşük gerilimli elektrik tesisatlarında 3 khz ilâ 148,5 khz frekans aralığında işaretleşme -Bölüm 4-1 : Düşük gerilimli ayrıştırma filtreleri - Genel özellik standardı

TS EN 50065-4-4 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-4: Alçak gerilim dekuplaj filtresi - Empedans filtresi

TS EN 50065-4-5 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-5: Alçak gerilim dekuplaj filtresi - Ayırma filtresi

TS EN 50065-4-6 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 4-6: Alçak gerilim dekuplaj filtreleri - Açı bağlaştırıcısı

TS EN 50065-4-3 3 khz - 148,5 khz frekans aralığındaki alçak gerilim elektrik tesisatındaki işaretleşme - Bölüm 2-2: Sanayi ortamlarında kullanılması amaçlanmış ve 95 khz - 148,5 khz frekans aralığında çalışan sistemler ile şehir şebekesi haberleşme cihazları için bağışıklık kuralları