trarbgzh-TWenfrkadefaru

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir.

S EN 15224 Kalite yönetim sistemleri - Sağlık hizmetleri için

EN ISO 9001:2015 TS ISO/IEC 27011 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Telekomünikasyon kuruluşları için

ISO / IEC 27002'ye dayalı bilgi güvenliği denetimleri için uygulama prensipleri