trarbgzh-TWenfrkadefaru

Sosyoloji,Hizmetler,Şirket Organizasyonu ve Yönetimi, İdare,Taşıma Standartları

Ulusal ve uluslararası metotlar kullanılarak, hukuki mevzuat çerçevesinde müşterilere zamanında güvenilir hizmeti, bağımsız, tarafsız test ve denetim hizmetleri vermekteyiz. Aşağıdaki standartların tümüne test, denetim ve belgelendirme hizmetleri vermekteyiz.

 

TS EN 12522-1 Mobilya nakil işleri - Gerçek kişiler için mobilya nakili - Bölüm 1: Servis özellikleri

TS EN 12522-2 Mobilya nakil işleri- Gerçek kişiler için mobilya nakili- Bölüm 2: Servis şartı

TS ISO 2859-4 Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre- Bölüm 4: Beyan edilen kalite seviyelerinin değerlendirilmesi için prosedürler

TS EN ISO IEC 17000 Uygunluk değerlendirmesi - Terimler, tarifler ve genel prensipler

TS EN ISO/IEC 17040 Uygunluk değerlendirmesi - Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve akreditasyon kuruluşlarının emsal değerlendirmesi için genel şartlar

TS EN ISO/IEC 17050-2Uygunluk değerlendirmesi - Tedarikçinin uygunluk beyanı - bölüm 2: Destekleyici dokümantasyon

TS EN 9133 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Havacılıkta kullanılan parçalar için kalifikasyon işlemi

TS EN 12973 Değer yönetimi

TS ISO 8423 Muayene ve deney için ardışık numune alma planları - Yüzde uygunsuzluk için (bilinen standart sapmada) ölçülebilen özelliklere göre

TS EN 13809 Turizm hizmetleri- Seyahat acenteleri ve tur operatörleri- Terminoloji

TS EN 13809 Turizm hizmetleri- Seyahat acenteleri ve tur operatörleri- Terminoloji

TS EN 14137 Posta hizmetleri - Hizmet kalitesi - Taahütlü postada ve diğer posta hizmetlerinde kayıpların takip ve izleme sistemi kullanılarak ölçümü.

TS EN ISO 15195Tıbbi laboratuvarlar - Referans ölçüm laboratuvarları için şartlar

TS EN ISO 18513Turizm hizmetleri- Oteller ve diğer turizm konaklama çeşitleri- Terminoloji

TS EN ISO 18513 Turizm hizmetleri- Oteller ve diğer turizm konaklama çeşitleri- Terminoloji

TS EN ISO/IEC 17011 Uygunluk değerlendirmesi — uygunluk değerlendirmesi yapan kuruluşları akredite eden akreditasyon kuruluşları için genel şartlar

TS EN 60300-1 Güvenilebilirlik yönetimi-Bölüm 1:Güvenilebilirlik sistemleri

TS ISO 10019 Kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi ve danışmanların verecekleri hizmetler için kılavuz

TS ISO 10019 Kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi ve danışmanların verecekleri hizmetler için kılavuz

TS EN 12507 Taşımacılık hizmetleri - Karayolu taşımacılığı, depolaması, dağıtımı ve demiryolu ürünleri sektörü için ts en ıso 9001:2000 standardının uygulanması hakkında rehberlik bilgileri

TS EN 12507 Taşımacılık hizmetleri - Karayolu taşımacılığı, depolaması, dağıtımı ve demiryolu ürünleri sektörü için ts en ıso 9001:2000 standardının uygulanması hakkında rehberlik bilgileri

TS 12725 İş yerleri - Fuar hizmetleri ve fuar alanları için genel kurallar

TS EN 14943 Nakliye hizmetleri - Lojistik - Terimler sözlüğü

TS EN 15140 Toplu taşımacılık - Sunulan hizmet kalitesini ölçmeye yönelik sistemler için temel şart ve tavsiyeler

TS EN 14615 Posta hizmetleri - Sayısal posta işaretleri - Uygulamalar, güvenlik ve tasarım

TS EN 14804 Dil öğrenimi için hizmet sağlayıcılar - Gereklilikler

TS EN 14804 Dil öğrenimi için hizmet sağlayıcılar - Gereklilikler

TS EN 14873-1Mobilya taşıma faaliyetleri- Mobilya depolama ve kişisel etkileşimler- Bölüm 1:Depolama imkanları ve ilgili depolama şartları ile ilgili özellikler.

TS EN 14873-2 Mobilya taşıma faaliyetleri- Mobilya depolama ve kişisel etkileşimler- Bölüm 2: Hizmetin şartları

TS EN 13809 Turizm hizmetleri - Seyahat acenteleri ve tur operatörleri - Terminoloji

TS EN 13809 Turizm hizmetleri - Seyahat acenteleri ve tur operatörleri - Terminoloji

TS EN 13816 Ulaştırma - Lojistik ve hizmetler - Toplu taşıma - Hizmet kalitesinin tarifi, hedefi ve ölçümü

TS EN ISO 10012Ölçme yönetim sistemleri-Ölçme prosesleri ve ölçme cihazları için şartlar

TS EN ISO/IEC 17040 Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve akreditasyon kuruluşlarının emsal değerlendirmesi için genel şartlar

TS EN 9102 Havacılık serisi- Kalite sistemleri ilk ürün muayenesi

TS EN 50148/T1 Elektronik taksimetreler

TS ISO 11648-1 Yığın malzemelerden numune alma - İstatistiksel hususlar - Bölüm 1: Genel prensipler

TS EN ISO/IEC 17050-2 Uygunluk değerlendirmesi - Tedarikçinin uygunluk beyanı - Bölüm 2: Destekleyici belgeler

TS 9300 İş yerleri - Reklam hizmeti veren yerler için kurallar

TS EN 61025 Hata ağacı analizi (FTA)

TS EN 12798 Taşıma kalite sistemi - Karayolu, tren ve yurtiçi deniz taşımacılığı - Iso 9002 nin tehlikeli madde taşınmasında güvenlik bakımından tamamlamak için kalite sistemi şartları

TS EN 302571 V1.1.1 Akıllı taşıma sistemleri (ıts); 5855 mhz ila 5925 mhz frekans bandında çalışan radyo iletişim donanımı; Rtte direktifi madde 3.2'sinin temel şartlarını karşılayan uyumlaştırılmış en standardı

tst 9575 ISO 4217 Para birimleri ve fonların gösterilişi için kodlar

TS EN 14943 İletişim hizmetleri - Lojistik - Terimler sözlüğü

TS EN 9100 Havacılık serileri - Kalite yönetim sistemleri -Şartlar (ıso 9001:2000’e göre) ve kalite sistemleri - Tasarım, geliştirme, üretim, montaj ve serviste kalitenin temini için bir model (ıso 9001:1994’e göre)

TS ISO 2859-10Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 10: Nitel özelliklere göre muayene için ıso 2859 serisi standardlara giriş

TSE ISO/TR 8550-1 Muayene ve deney için numune alma metotları - Partilerde farklı birimlerin muayenesinde kabul için numune alma sistemlerinin seçimi ve kullanılması için genel kılavuz - Bölüm 1 : Kabul için numune alma

TSE ISO/TR 8550-2 Muayene ve deney için numune alma metotları - Partilerde farklı birimlerin muayenesinde kabul için numune alma sistemlerinin seçimi ve kullanılması için genel kılavuz - Bölüm 2: Nitel özelliklere göre numune alma

TSE ISO/TR 8550-3 Muayene ve deney için numune alma metotları - Partilerde farklı birimlerin muayenesinde kabul için numune alma sistemlerinin seçimi ve kullanılması için genel kılavuz - Bölüm 3: Ölçülebilen özelliklere göre numune alma

TS EN ISO/IEC 17050-1 Uygunluk değerlendirmesi - Tedarikçinin uygunluk beyanı - Bölüm 1: Genel şartlar

TS EN 12522-2 Taşınma eşyası taşıma hizmetleri - Özel şahıslara verilen - Bölüm 2: Hizmet şartları

TS EN 14892 Taşıma hizmetleri - Şehir lojistiği - Şehir merkezlerine kontrollü geçişin tanımı için kılavuz

TS EN 14892 Taşıma hizmetleri - Şehir lojistiği - Şehir merkezlerine kontrollü geçişin tanımı için kılavuz

TS EN 12798 Taşıma kalite yönetim sistemi - Karayolu, demiryolu ve yurt içi deniz taşımacılığı - Tehlikeli madde taşınmasında güvenlik bakımından ıso 9001’i tamamlamak için kalite yönetim sistemi şartları

TS EN 62508 İnsani yönlerden günenirlik kılavuzu

TS EN 15140 Toplu taşıma - Hizmet kalitesini ölçen sistemler için temel tavsiye ve şartlar

TS 13509 Peyzaj - Terimler ve tarifler

TS EN 14434 Eğitim kurumları için yazı tahtaları - Ergonomik, teknik ve emniyet gerekleri ve bunlara dair deney yöntemleri

TS ISO 2859-5 Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 5: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına (aql) göre indekslenmiş ardışık numune alma planları sistemi

TS EN 15602 Özel güvenlik hizmeti sağlayıcıları - Terminoloji

TS EN ISO/IEC 19796-1 Eğitim, öğretim ve alıştırma - Kalite yönetimi, güvencesi ve ölçütü - Bölüm 1: Genel yaklaşım

TS EN ISO/IEC 19796-1 Eğitim, öğretim ve alıştırma - Kalite yönetimi, güvencesi ve ölçütü - Bölüm 1: Genel yaklaşım

TS EN 12522-1 Taşınma eşyası taşıma hizmetleri - Özel şahıslara verilen - bölüm 1: Hizmet özellikleri

TS EN 12952-4:2011 Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 4: Kazanın çalışma ömrü hesapları

TS EN 15707 Yazılı basın araştırmaları - Terimler ve hizmet kuralları

TS 12630 Yerel Radyo İstasyonları – Genel kurallar

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar

TS 11688 İş yerleri - Turşu üretim tesisleri - Genel kurallar

TS 12076 İş yerleri - Çay fabrikaları için kurallar

TS ISO 11648-1 Yığın malzemelerden numune alma - İstatistiksel hususlar - Bölüm 1: Genel prensipler

TS EN ISO 19011 Yönetim sistemleri tetkik kılavuzu (ISO 19011:2011)

TS EN 15221-7:2012(EN) Tesis yönetimi-Bölüm 7: Performans kıyaslaması için kılavuz

TSE CEN ISO/TS 22475-3Jeoteknik araştırmalar ve deneyler - Numune alma yöntemleri ve yeraltı suyu ölçümleri - Bölüm 3: Kuruluşlar ve kişilerin üçüncü tarafca uygunluk değerlendirmesi

TSE CEN ISO/TS 22475-3Jeoteknik araştırmalar ve deneyler - Numune alma yöntemleri ve yeraltı suyu ölçümleri - Bölüm 3: Kuruluşlar ve kişilerin üçüncü tarafca uygunluk değerlendirmesi

TS EN 9104-002 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Bölüm 002 : Havacılık kalite yönetim sistemi belgelendirme/onaylama programlarını gözetim kuralları

TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar

TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendirmesi yapan kuruluşlar için genel şartlar

TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar

TSE CEN/TS 15844-5:2010Posta servisleri-Mektup posta birimlerinin ıd-İzleme- Bölüm 5:Kısa mektuplar için 4-Resmi kodlama özelliği

TSE CEN/TS 15844-4:2010Posta servisleri-Mektup posta birimlerinin ıd-İzleme- Bölüm 4:Katlar için resmi kodlama özelliği

TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler

TS EN ISO 17262Akıllı ulaşım sistemleri -Otomatik araç ve ekipman kimlik - Sayılama ve veri yapıları

TS EN 16352 Lojistik- Suç vakalarının rapor edilmesi için kurallar  

TS EN ISO 17263Akıllı Ulaşım Sistemleri - otomatik araç ve ekipman tanıma - sistem parametreleri

TS EN ISO 9004 Kalite yönetim sistemleri- Performans iyileştirmeleri için kılavuz

TS ISO 2859-2 Muayene ve deney için numune metotları - Nitel özelliklere göre- Bölüm 2: Ayrılmış parti muayenesinde kalite sınırına (lq) göre indekslenmiş numune alma planları

TS EN 62381 Proses endüstrisindeki otomasyon sistemleri- Fabrika kabul deneyi (fat), kullanım yeri kabul deneyi (sat), ve kullanım yeri entegrasyon deneyi (sıt)

TS EN ISO 14906/AC Elektronik ücret toplama - özel kısa menzilli iletişim için Uygulama arabirimi tanımı

TS EN 9115 Kalite Yönetim Sistemleri- Havacılık, uzay ve savunma kuruluşları için gerekler- Teslim edilebilir yazılım (EN 9100'e ek)

TS EN 16310 Mühendislik hizmetleri - Binalar , altyapı ve endüstriyel hizmetler için terminoloji

TS EN 9100 Havacılık serileri - Kalite yönetim sistemleri -Şartlar (ıso 9001:2000’e göre) ve kalite sistemleri - Tasarım, geliştirme, üretim, montaj ve servis için bir model

TS EN ISO 12052 Sağlık bilişimi- İlaçda (dıcom) iş akışı ve veri yönetimi dahil sayısal görüntüleme ve iletişim

TS ISO/IEC 20000-2 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi Bölüm 2: Hizmet yönetimi sistemlerinin uygulanması hakkında kılavuz

TS EN 31010 Risk Yönetimi – Risk değerlendirme teknikleri (IEC/ISO 31010:2009)

TS EN ISO 22313:2014 Toplumsal Güvenlik – İş sürekliliği yönetim sistemleri – Kılavuz bilgiler

TS EN ISO 13408-2 Öneri aseptik şartlarda üretilen sağlık bakım ürünleri-Bölüm 2:Süzülme

TS EN ISO 13408-3 Öneri aseptik şartlarda üretilen sağlık bakım ürünler ibölüm 3 lyofilzasyon

TS EN ISO 13408-6:2011 Öneri aseptik şartlarda üretilen sağlık bakım ürünleri bölüm 6-İsolatör sistemleri

TS EN 14482 Posta hizmetleri - Uluslararası mektup için kaset - Deney metotları ve performans gereksinimleri

TSE ISO/TS 29001 Petrol, petrokimya ve doğal gaz endüstrileri - Sektöre özel kalite yönetim sistemleri - Ürün ve hizmet sağlayan kuruluşlar için şartlar

TS EN 16271 Değer yönetimi- İhtiyaç duyulan ifadenin işlevselliği ve performans özelliğinin işlevselliği- Bir ürünün sağlanması ve satın alma sürecinin yerine getirilmesi ihtiyacının geçerli kılınması ve ifadesi için gereksinimler

TS EN 13724 Posta Hizmetleri-Özel mektup kutuları ve harf plakalarının açıklıkları- Özellikler ve deney metotları

TS EN 62508 İnsani yönlerden günenirlik kılavuzu

TS EN ISO 24534-4 Otomatik araç ve cihaz tanımlama- Araçlar için elektronik kayıt algılama (erı)-Bölüm 4:Simetrik olmayan teknikler kullanılarak güvenli haberleşme

TS 13573 İş yerleri - Danışmanlık hizmetleri - Sınıflandırma - Genel ve özel kurallar

TS EN 13231-3 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - İş kabulü - Bölüm 3: Demiryolu üzerinde rayların yeniden profilendirilmesi kabulü

TS EN ISO 10012 Ölçme yönetim sistemleri - Ölçme prosesleri ve teçhizatı için gerekli şartlar

TS EN ISO/IEC 17050-1 Uygunluk değerlendirmesi - Tedarikçinin uygunluk beyanı - Bölüm 1: Genel şartlar

TS ISO/IEC 20000-2 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi Bölüm 2: Hizmet yönetimi sistemlerinin uygulanması hakkında kılavuz

TS ISO/IEC 20000-3 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 3 : ıso/ıec 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz

TS ISO 39001:2012 Yol Trafik Güvenliği (YTG) Yönetim Sistemleri - Kullanım rehberi ve gerekler 18.12.2013 03.220.20

TSE ISO/PAS 28007 TSE ISO/PAS 28007-Gemi ve deniz teknolojisi-Gemilere özel sözleşmeli (ve hazır sözleşmeli ) silahlı güvenlik personeli (PCASP) sağlayan özel deniz güvenliği şirketleri (PMSC) için kılavuz

TS EN 419211-2 Güvenli İmza üretim aracı için koruma profilleri - Bölüm 2: Anahtar Üretimli Araç

TS ISO 17442 Finansal hizmetler - Tüzel kişilik belirleyicileri (LEI)

TS EN 15733 Emlak müşavirliği hizmetleri - Emlak müşavirliği hizmetlerinin sağlanması için özellikler

TS EN 13306 Bakım - Terimler ve tarifler 12.06.2013 03.080.10

TS 13656 Sosyal sorumluluk yönetim sistemleri - Şartlar 02.04.2015 03.100.01

TS ISO 29990 Yaygın eğitim ve öğretim için öğrenme hizmetleri - hizmet sağlayıcıları için temel şartlar

TS EN 62508 İnsani yönlerden günenirlik kılavuzu

TS EN ISO 24534-4 Otomatik araç ve cihaz tanımlama- Araçlar için elektronik kayıt algılama (erı)-Bölüm 4:Simetrik olmayan teknikler kullanılarak güvenli haberleşme

TS EN 13231-3 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - İş kabulü - Bölüm 3: Demiryolu üzerinde rayların yeniden profilendirilmesi kabulü

TS EN ISO 10012 Ölçme yönetim sistemleri - Ölçme prosesleri ve teçhizatı için gerekli şartlar

TS EN ISO/IEC 17050-1 Uygunluk değerlendirmesi - Tedarikçinin uygunluk beyanı - Bölüm 1: Genel şartlar

TS ISO/IEC 20000-2 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi Bölüm 2: Hizmet yönetimi sistemlerinin uygulanması hakkında kılavuz

TS ISO/IEC 20000-3 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 3 : ıso/ıec 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz

TS ISO 39001:2012 Yol Trafik Güvenliği (YTG) Yönetim Sistemleri - Kullanım rehberi ve gerekler

TSE ISO/PAS 28007 TSE ISO/PAS 28007-Gemi ve deniz teknolojisi-Gemilere özel sözleşmeli (ve hazır sözleşmeli ) silahlı güvenlik personeli (PCASP) sağlayan özel deniz güvenliği şirketleri (PMSC) için kılavuz

TS EN 419211-2Güvenli İmza üretim aracı için koruma profilleri - Bölüm 2: Anahtar Üretimli Araç

TS ISO 17442 Finansal hizmetler - Tüzel kişilik belirleyicileri (LEI)

TS 13229 Yetkili servisler - Görüntülü ve/veya sesli dâhili haberleşme sistemleri için kurallar

TS EN 15733 Emlak müşavirliği hizmetleri - Emlak müşavirliği hizmetlerinin sağlanması için özellikler

TS EN 13306 Bakım - Terimler ve tarifler

TS ISO 29990 Yaygın eğitim ve öğretim için öğrenme hizmetleri - hizmet sağlayıcıları için temel şartlar

TS EN 62508 İnsani yönlerden günenirlik kılavuzu

TS EN ISO 24534-4 Otomatik araç ve cihaz tanımlama- Araçlar için elektronik kayıt algılama (erı)-Bölüm 4:Simetrik olmayan teknikler kullanılarak güvenli haberleşme

TS EN 13231-3 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - İş kabulü - Bölüm 3: Demiryolu üzerinde rayların yeniden profilendirilmesi kabulü

TS EN ISO 10012 Ölçme yönetim sistemleri - Ölçme prosesleri ve teçhizatı için gerekli şartlar

TS EN ISO/IEC 17050-1 Uygunluk değerlendirmesi - Tedarikçinin uygunluk beyanı - Bölüm 1: Genel şartlar

TS ISO/IEC 20000-2 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi Bölüm 2: Hizmet yönetimi sistemlerinin uygulanması hakkında kılavuz

TS ISO/IEC 20000-3 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 3 : ıso/ıec 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz

TS ISO 39001:2012 Yol Trafik Güvenliği (YTG) Yönetim Sistemleri - Kullanım rehberi ve gerekler

TSE ISO/PAS 28007TSE ISO/PAS 28007-Gemi ve deniz teknolojisi-Gemilere özel sözleşmeli (ve hazır sözleşmeli ) silahlı güvenlik personeli (PCASP) sağlayan özel deniz güvenliği şirketleri (PMSC) için kılavuz

TS EN 419211-2Güvenli İmza üretim aracı için koruma profilleri - Bölüm 2: Anahtar Üretimli Araç

TS ISO 17442 Finansal hizmetler - Tüzel kişilik belirleyicileri (LEI)

TS EN 15733 Emlak müşavirliği hizmetleri - Emlak müşavirliği hizmetlerinin sağlanması için özellikler

TS EN 13306 Bakım - Terimler ve tarifler

TS ISO 29990 Yaygın eğitim ve öğretim için öğrenme hizmetleri - hizmet sağlayıcıları için temel şartlar

TS ISO/IEC 20000-1 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 1: Özellikler

TSE CEN/TS 15523 Posta hizmetleri – Posta gönderimi bildirimi

TS ISO 8422 Muayene ve deney için numune alma bölüm 5:-nitel özelliklerin muayenesi için ardışık numune alma planları

TS EN ISO 17262Akıllı ulaşım sistemleri -Otomatik araç ve ekipman kimlik - Sayılama ve veri yapıları

TS EN 16352 Lojistik- Suç vakalarının rapor edilmesi için kurallar

TS EN ISO 17263 Akıllı Ulaşım Sistemleri - otomatik araç ve ekipman tanıma - sistem parametreleri

TS EN 419211-3 Güvenli elektronik imza oluşturma cihaz için koruma profilleri - Bölüm 3: Anahtar ithalat ile aygıt

TSE CEN/TR 16369 Beton imalatında kontrol grafiklerinin kullanımı

TS ISO 7870-3 Kontrol grafikleri – Bölüm 3: Kabul kontrol grafikleri

TS ISO 7870-4 Kontrol grafikleri – Bölüm 4: Birikimli toplam grafikleri

TS EN 9104-002 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Bölüm 002: Havacılık kalite yönetim sistemi belgelendirme programları teftiş şartları

tst EN 9101:2011 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Değerlendirme  

TS EN 62198 Projelerde Risk Yönetimi-Uygulama Kılavuzları

TS EN ISO 22301 Toplumsal güvenlik - İş sürekliliği yönetim sistemleri - Şartlar

TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşların çalıştırılmaları için genel kriterler

S EN 16311 Mühendislik hizmetleri - Endüstriyel ürünler için mühendislik hizmetleri tanımı

TS EN ISO/IEC 19788-2 Bilgi teknolojisi - Öğrenme, eğitim ve öğretim - kaynaklar öğrenmek için Metadata - Bölüm 2: Dublin Core elemanları

TS EN 16311 Mühendislik hizmetleri - Endüstriyel ürünler için mühendislik hizmetleri tanımı

TS EN ISO/IEC 19788-2 Bilgi teknolojisi - Öğrenme, eğitim ve öğretim - kaynaklar öğrenmek için Metadata - Bölüm 2: Dublin Core elemanları

TSE CEN/TS 16326 Posta Hizmetleri - Hybrid Posta - Posta kayıtlı elektronik posta için fonksiyonel özellikler

TS EN 1325 Değer yönetimi - Sözlük - Terimler ve tarifler

TS ISO 7870-2 Kontrol grafikleri – Bölüm 2: Shewart kontrol grafikleri

TS EN ISO 22313:2014 Toplumsal güvenlik -İş sürekliliği yönetim sistemleri-Kılavuz

TSE ISO/TS 29001 Petrol, petrokimya ve doğal gaz endüstrileri - Sektöre özel kalite yönetim sistemleri - Ürün ve hizmet sağlayan kuruluşlar için şartlar

TS EN 16271 Değer yönetimi- İhtiyaç duyulan ifadenin işlevselliği ve performans özelliğinin işlevselliği- Bir ürünün sağlanması ve satın alma sürecinin yerine getirilmesi ihtiyacının geçerli kılınması ve ifadesi için gereksinimler

TS EN 13724 Posta Hizmetleri-Özel mektup kutuları ve harf plakalarının açıklıkları- Özellikler ve deney metotları

TS EN 15628 Bakım - Bakım personelinin nitelikleri

TS EN 16489-1 Profesyonel kapalı mekan morötesi ışınlarına maruz kalma hizmetleri - Bölüm 1: eğitim için gereksinimler

TSE ISO/TS 22003 Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar

TS EN ISO/IEC 17050-1 Uygunluk değerlendirmesi - Tedarikçinin uygunluk beyanı - Bölüm 1: Genel şartlar

TS EN ISO 9712Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi

TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar

TS EN ISO/IEC 17024 Uygunluk değerlendirmesi - Personel belgelendiren kuruluşlar için genel şartlar

TSE ISO/TS 11774 Tahribatsız muayene - Performansa dayalı yeterlilik

TS EN 14906 Deri - Otomotiv deri - Test yöntemleri ve test parametreleri

TSE ISO/IEC TR 20000-5 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 5: ISO/IEC 20000-1 standardı için örnek uygulama planı

TSE CEN ISO/TS 17419 Akıllı ulaşım sistemleri - Müşterek sistemler - Genel içerikte ITS uygulamalarının yönetim ve sınıflandırması

TSE CEN ISO/TS 17423 Akıllı ulaşım sistemleri - Müşterek sistemler - ITS uygulama gerekleri ve iletişim profillerinin seçim amaçları (ISO/TS 17423:2014)

TS EN 16194 Atıksu bağlantısız tuvalet kabinleri- Kabinlerin yerleşimi ve sanitasyon ürünlerine dair servislerin ve mamullerin özellikleri

TS EN 16372 Estetik cerrahi hizmetler

TS EN 62740 Temel neden analizleri (RCA) (IEC 62740:2015)

TS ISO/IEC 20000-1/D1 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 1: Hizmet yönetimi sistem gereksinimleri

TSE CEN ISO/TS 17969 Petrol, petrokimya ve doğal gaz sanayileri -Personelin yeterliliğine ilişkin esaslar

TS EN 16736 Kimyasalların sağlığı tehdit eden risk tespiti - Eğitim için gereksinimler

TS EN ISO 17575-1 Elektronik Ücret Toplama - Otonom Sistemler için Uygulama Arabirimi Tanımı - Bölüm 1: Şarj Etme

TS EN ISO 17575-2 Elektronik Ücret Toplama - Otonom Sistemler için Uygulama Arabirimi Tanımı - Bölüm 2: Düşük Katmanlara Bağlantı ve İletişim

TS EN ISO 17575-3 Elektronik Ücret Toplama - Otonom Sistemler için Uygulama Arabirimi Tanımı - Bölüm 3: Ortam Verisi

TS EN 15528 Demiryolu uygulamaları - Altyapı ve araçların yük sınırları arasındaki etkileşimin yönetimi için hat kategorileri

TS EN 6550 Yedek parça temini

TS EN 913 Havacılık serisi – Kalite yönetim sistemleri – Parçaların işaretlenmesi için Veri Matrisi Kalite Gereklilikleri

TS EN 9132 Havacılık serisi – Kalite yönetim sistemleri – Parçaların işaretlenmesi için Veri Matrisi Kalite Gereklilikleri

TS ISO 14813-1 Akıllı ulaşım sistemleri - ITS sektörü için referans model yapısı(ları) - Bölüm 1: ITS servis alanı, servis grupları ve servisler

TS ISO 14813-5 Akıllı ulaşım sistemleri - ITS sektörü için referans model yapısı(ları) - Bölüm 5: ITS standartlarında yapılanma tarifi için ihtiyaçlar11.07.2016

TS ISO 14813-6 Akıllı ulaşım sistemleri - ITS sektörü için referans model yapısı(ları) - Bölüm 6: ASN.1 ile veri sunumu

TS ISO 14817-1 Akıllı ulaşım sistemleri -- ITS merkezi veri sözlükleri -- Bölüm 1: ITS veri tanımları için ihtiyaçlar

TS ISO 14817-2 Akıllı ulaşım sistemleri - ITS merkezi veri sözlükleri - Bölüm 2: Merkezi ITS veri kavram kayıtlarının yönetimi

TS ISO/TR 25102Akıllı ulaşım sistemleri -- Sistem yapısı -- 'Kullanım Senaryosu' muhtemel şablon

TS ISO/TR 25100Akıllı ulaşım sistemleri -- Sistem yapısı -- ITS veri kavramlarının uyuşumu

TS ISO/TS 20452Fiziksel depolama formatı (PSF), bir uygulama program arayüzü (API) ve akıllı ulaşım sistemleri (ITS) veritabanı teknolojisinde kullanılan PSF için mantıksal veri yapılandırması

TS ISO 15662 Akıllı ulaşım sistemleri -- Geniş alan iletişimi -- Protokol yöntim bilgisi

TS ISO/TR 21707Akıllı ulaşım sistemleri - Bütünleşik ulaşım bilgisi, yönetimi ve kontrolü - ITS sistemlerindeki verinin kalitesi

TSE ISO/TR 24529 Akıllı ulaşım sistemleri - Sistem mimarisi - ITS Uluslararası Standardlarına Birleşik Modelleme Dili (UML) ve çıktılarının kullanımı

TSE ISO/TR 26999 Akıllı ulaşım sistemleri - sistem mimarisi - ITS Uluslararası Standardlarında süreç odaklı metodolojilerin ve diğer çıktıların kullanımı

TS EN ISO 24534-3 Akıllı ulaşım sistemleri - Otomatik araç ve cihaz tanımlama - Araçlar için elektronik kayıt algılama (ERI) - Bölüm 3: Araç verileri

TS ISO 24534-5 Akıllı ulaşım sistemleri - Otomatik araç ve cihaz tanımlama - Araçlar için elektronik kayıt algılama (ERI) - Bölüm 5: Simetrik teknikler kullanarakgüvenli iletişim

TS ISO 24535 Akıllı ulaşım sistemleri - Otomatik araç tanımlama - Temel elektronik kayıt algılama (Temel ERI)

TS ISO 21210 Akıllı ulaşım sistemleri - Karasal mobil iletişim erişimi (CALM) - IPv6 ağ oluşturma

TS ISO 21212 Akıllı ulaşım sistemleri - Karasal mobil iletişim erişimi (CALM) - 2G hücresel sistemler

TS ISO 21213 Akıllı ulaşım sistemleri - Karasal mobil iletişim erişimi (CALM) - 3G hücresel sistemler

TS ISO 21217 Akıllı ulaşım sistemleri - Karasal mobil iletişim erişimi (CALM) - Mimari

tst EN ISO 24802-2 Eğlence amaçlı dalma hizmetleri - Scuba eğitmenlerinin eğitimi için kurallar - Bölüm 2: Seviye 2 – (ISO 24802-2: 2014)

tst EN ISO 24802-2 Eğlence amaçlı dalma hizmetleri - Scuba eğitmenlerinin eğitimi için kurallar - Bölüm 2: Seviye 2 – (ISO 24802-2: 2014)

tst EN ISO 24802-2 Eğlence amaçlı dalma hizmetleri - Scuba eğitmenlerinin eğitimi için kurallar - Bölüm 2: Seviye 2 – (ISO 24802-2: 2014)

TS ISO 17572-1 Akıllı taşıma sistemleri (ITS) - coğrafi veritabanları için konum referanslama - Bölüm 1: genel gereksinimler ve kavramsal model

TS ISO 17572-2Akıllı taşıma sistemleri (ITS) - coğrafi veritabanları için konum referanslama - Bölüm 2: ön kodlu konum referansları (ön kodlu profil)

TS ISO 17572-3 Akıllı taşıma sistemleri (ITS) - coğrafi veritabanları için konum referanslama - Bölüm 3: Dinamik konum referansları (dinamik profil)

TS ISO 17679 Turizm ve ilgili hizmetler - Sağlık spa - Servis gereksinimleri

TS ISO 17679 Turizm ve ilgili hizmetler - Sağlık spa - Servis gereksinimleri

TS ISO 17679 Turizm ve ilgili hizmetler - Sağlık spa - Servis gereksinimleri

TS EN ISO 9001/D1 Kalite yönetim sistemleri – Şartlar

TSE ISO/IEC TS 17021-2 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 2: Çevre yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları

TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler

TS EN 13269 Bakım - Bakım sözleşmeleri hazırlama klavuzu

TS ISO 24100 Akıllı ulaşım sistemleri - Sonda araç bilgi hizmetlerinde kişisel verilerin korunması için temel ilkeler

TS ISO 24101-1 Akıllı ulaşım sistemleri - Arazi cep telefonları (CALM) için iletişim erişimi- Uygulama yönetimi - Bölüm 1: Genel gereksinimler

TS ISO 24101-2Akıllı ulaşım sistemleri - Arazi cep telefonları (CALM) için iletişim erişimi - Bölüm 2: Uygunluk testi

TS ISO 24102-1Akıllı ulaşım sistemleri - Arazi cep telefonları (CALM) için iletişim erişimi- ITS istasyon yönetimi - Bölüm 1: Yerel yönetim

TS ISO 24102-2Akıllı ulaşım sistemleri - Arazi cep telefonları (CALM) için iletişim erişimi - ITS istasyon yönetimi - Bölüm 2: ITS-SCUs'nin uzaktan yönetimi

TS ISO 24102-3 Akıllı ulaşım sistemleri - Arazi cep telefonları (CALM) için iletişim erişimi - ITS istasyon yönetimi - Bölüm 3: Hizmet erişim noktaları

tst EN ISO 9000Kalite yönetim sistemleri - Temel esaslar, terimler ve tarifler

TS EN 16872 Homeopatide ek nitelikli Tıp Doktorlarının hizmetleri (MDQH) - Homeopatide ek nitelikli Tıp Doktorlarının sağlık hizmeti provizyonları için gerekler

TS EN 16872 Homeopatide ek nitelikli Tıp Doktorlarının hizmetleri (MDQH) - Homeopatide ek nitelikli Tıp Doktorlarının sağlık hizmeti provizyonları için gerekler

TS EN 61078 Blok diyagram güvenilirliği

TS EN 61078 Blok diyagram güvenilirliği

TS EN 61703 Güvenilirlik, yararlanılabilirlik, bakımı yapılabilirlik ve bakım desteği terimlerinin matematiksel ifadesi

TS ISO 18878 Yükseltilebilen seyyar çalışma platformları— Operatör (kullanıcı) eğitimi

TS ISO/IEC 17021-2 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 2: Çevre yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları

TS ISO 17034 Referans malzeme üreticilerinin yeterliliği için genel şartlar

TS ISO/IEC TS 17021-7 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar Bölüm 7: Yol trafik güvenliği yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları

TS ISO/IEC TS 17021-5 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 5: Varlık yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları

TS EN ISO/IEC 17021-1 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar Bölüm 1: Şartlar

TS ISO 10002 Kalite yönetimi – Müşteri memnuniyeti – Kuruluşlarda şikâyetlerin ele alınması için kılavuz bilgiler

TS ISO/IEC TS 17021-4 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 4: Olay sürdürülebilirliği yönetim sistemlerinin tetkiki ve belgelendirmesi için yeterlilik şartları

TS ISO/TR 10017:2003 ISO 9001:2000 için istatistiksel teknikler kılavuzu

TS ISO/TR 10017:2003 ISO 9001:2000 için istatistiksel teknikler kılavuzu

TS ISO 3951-1 Ölçülebilen özelliklere göre muayene için numune alma prosedürleri - Bölüm 1: Tek kalite karakteristiği ve tek kabul kalite sınırı (AQL) için parti parti muayenede AQL’e göre sıralanamış tekli numune alma planları için kurallar 27.08.2015 03.120.30

TSE CEN ISO/TS 17425 Akıllı ulaşım sistemleri - Beraber çalışan sistemler - Dış yol ve trafik ile ilgili bilgilerin araç içi sunumu için veri alışverişi açıklaması

TS EN 61882 Tehlike ve işlerliği çalışmaları (HAZOP çalışmaları) – Uygulama kılavuzu

TS EN 61882 Tehlike ve işlerliği çalışmaları (HAZOP çalışmaları) – Uygulama kılavuzu

TSE CEN ISO/TS 17444-1 Elektronik ücret toplama - Ücretlendirme performansı - Bölüm 1: Ölçübilim

TSE CEN ISO/TS 17426 Akıllı ulaşım sistemleri - Birlikte çalışabilir sistemler - Bağlamsal hızlar

TSE CEN ISO/TS 16410-2 Elektronik ücret toplama - Ekipmanların ISO/TS 17575-3 standardına uygunluğa göre değerlendirilmesi - Bölüm 2: Soyut test ortamı

TSE CEN ISO/TS 16410-1 Elektronik ücret toplama - Ekipmanların ISO/TS 17575-3 standardına uygunluğa göre değerlendirilmesi - Bölüm 1: Test ortamı yapısı ve test amaçları

TSE CEN ISO/TS 16407-2Elektronik ücret toplama - Ekipmanların ISO/TS 17575-1 standardına uygunluğa göre değerlendirilmesi - Bölüm 2: Soyut test ortamı

TSE CEN ISO/TS 16407-1Elektronik ücret toplama - Ekipmanların ISO/TS 17575-1 standardına uygunluğa göre değerlendirilmesi - Bölüm 1: Test ortamı yapısı ve test amaçları

TSE CEN ISO/TS 16401-2Elektronik ücret toplama - Ekipmanların ISO/TS 17575-2 standardına uygunluğa göre değerlendirilmesi - Bölüm 2: Soyut test ortamı

TSE CEN ISO/TS 16401-1Elektronik ücret toplama - Ekipmanların ISO/TS 17575-2 standardına uygunluğa göre değerlendirilmesi - Bölüm 1: Test ortamı yapısı ve test amaçları

TSE CEN ISO/TS 13143-2Elektronik ücret toplama - Yerleşik ve yol kenarı ekipmanlarının ISO/TS 12813 standardına uygunluğa göre değerlendirilmesi - Bölüm 2: Soyut test ortamı

TSE CEN ISO/TS 13143-1Elektronik ücret toplama - Yerleşik ve yol kenarı ekipmanlarının ISO/TS 12813 standardına uygunluğa göre değerlendirilmesi - Bölüm 1: Test ortamı yapısı ve test amaçları

TSE CEN ISO/TS 13140-1Elektronik ücret toplama - Yerleşik ve yol kenarı ekipmanlarının ISO/TS 13141 standardına uygunluğa göre değerlendirilmesi - Bölüm 1: Test ortamı yapısı ve test amaçları

TSE CEN ISO/TS 13140-2Elektronik ücret toplama - Yerleşik ve yol kenarı ekipmanlarının ISO/TS 13141 standardına uygunluğa göre değerlendirilmesi - Bölüm 2: Soyut test ortamı

TSE CEN ISO/TR 24014-3Toplu Taşıma - Birlikte çalışabilir ücret yönetim sistemi - Bölüm 3: Çok-uygulamalı ortamlar için bölüm 1'i tamamlayıcı kavramlar

TSE CEN ISO/TR 17424Akıllı ulaşım sistemleri - Birlikte çalışabilir sistemler - En gelişmiş Yerel Dinamik Harita kavramları

TS ISO 18878 Yükseltilebilen seyyar iş plâtformları -Operatör (sürücü) eğitim

TS ENV 13998 Karayolu taşımacılığı ve trafik telematiği - Toplu taşıma - İnteraktif olmayan karayolundaki dinamik yolcu bilgisi

TS ISO 2859-1/Cor.1 Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 1: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına göre (aql) indekslenmiş numune alma programları

TS ISO 13528 Laboratuarlararası karşılaştırma ile yeterlilik deneyinde kullanılan istatistiksel yöntemler

TS EN ISO 24014-1 Toplu Taşıma - Birlikte çalışabilir ücret yönetim sistemi - Bölüm 1: Mimari

TS EN ISO 12813Elektronik Ücret Toplama - Otonom Sistemler için Uygunluk Kontrolü İletişimi

TS EN ISO 13141Elektronik Ücret Toplama - Otonom Sistemler için Yerelleştirme Artışı İletişimi

TS EN ISO 12855 Elektronik Ücret Toplama - Hizmet Sunumu ve Ücret Alma Arasında Bilgi Alışverişi

TS EN 16763 Yangın güvenliği sistemleri ve güvenlik sistemleri için hizmetler

TS EN ISO 13485/AC Tıbbi cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları bakımıdan gereklilikler

TS EN 15224 Kalite yönetim sistemleri - Sağlık hizmetleri için EN ISO 9001:2015

TS EN 15224 Kalite yönetim sistemleri - Sağlık hizmetleri için EN ISO 9001:2015

TS EN ISO/IEC 17021-1/D1 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirilmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 1: Şartlar

tst ISO 7870-4 Kontrol grafikleri – Bölüm 4: Birikimli toplam grafikleri

TS EN 16247-1 Enerji Denetimleri – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 16247-2 Enerji Denetimleri – Bölüm 2: Binalar

TS ISO 39001 Yol trafik güvenliği (YTG) yönetim sistemi - Kullanım kılavuzu ve şartlar

TS EN 1325 Değer yönetimi - Sözlük - Terim ve tariflerTS EN ISO 22870 Hasta başı test cihazları (POCT) - Kalite ve yeterlilik için gereklilikler

TS ISO 10962 Menkul Kıymetler ve ilgili finansal araçlar - Finansal Araçların Sınıflaması (CFI kodu)

TS EN 13724/AC Posta Hizmetleri-Özel mektup kutuları ve harf plakalarının açıklıkları- Özellikler ve deney metotları

TS EN 14508 Posta hizmetleri - Hizmetin kalitesi- Tek parça önceliksiz posta ve ikinci sınıf postanın göndericiden alıcıya ulaşması zamanının ölçülmesi

tst EN ISO 13485 Tıbbî cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları bakımından şartlar

TS ISO 2859-1 Amd.1 Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 1: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına göre (aql) indekslenmiş numune alma programları

TS ISO 2859-1/Cor.1 Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 1: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına göre (aql) indekslenmiş numune alma programları

TSE ISO/TS 17574 Elektronik ücret toplama - Güvenlik koruma profilleri için kılavuz

TSE ISO/IEC TS 17021-6 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 6: İş sürekliliği yönetimi sistemlerinin tetkiki ve belgelendirilmesi için yeterlilik şartları

TSE ISO/IEC TS 17021-6 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 6: İş sürekliliği yönetimi sistemlerinin tetkiki ve belgelendirilmesi için yeterlilik şartları

TS EN 16747 Denizcilik ve liman güvenlik hizmetleri

TS ISO 18774 Güvenlik ve ilgili finansal araçlar – Finansal araç Kısa ismi (FAKİ)

TS EN 16646 Bakım - Fiziki varlık yönetimi içerisinde bakım

TS EN ISO 11121Eğlence amaçlı dalış hizmetleri- Scuba dalışa tanıtım amacıyla yapılan programları için kurallar

TS EN ISO 11121Eğlence amaçlı dalış hizmetleri- Scuba dalışa tanıtım amacıyla yapılan programları için kurallar

TS EN ISO 24803Eğlence amaçlı dalış hizmetleri- eğlence amaçlı dalış sağlayıcıları için kurallar

TS EN ISO 24803Eğlence amaçlı dalış hizmetleri- eğlence amaçlı dalış sağlayıcıları için kurallar

TS ISO 21218 Akıllı ulaşım sistemleri - Karasal mobil iletişim erişimi (CALM) - Erişim teknolojisi desteği

TS ISO 21218/Amd 1 Akıllı ulaşım sistemleri - Karasal mobil iletişim erişimi (CALM) - Erişim teknolojisi desteği - Tadil 1

TS EN 14534 Posta hizmetleri - Hizmet kalitesi - Toplu posta için uçtan uca hizmet geçiş zamanının ölçülmesi

TSE ISO/TS 24533 Akıllı ulaşım sistemleri - Nakliye ve çok yönlü transferi kolaylaştırmak amacıyla elektronik bilgi değişimi - Yol ulaşım bilgisi değişim metodolojisi

TS EN 16489-1 Profesyonel kapalı mekan morötesi ışınlarına maruz kalma hizmetleri - Bölüm 1: eğitim için gereksinimler

TS ISO 55000 Varlık yönetimi - Genel bakış, prensipler ve terminoloji

TS EN ISO/IEC 17067 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün belgelendirme esasları ve ürün belgelendirme programları için kılavuz

TS ISO 22004 Gıda güvenliği yönetim sistemleri - ISO 22000 uygulama kılavuzu

TS EN ISO 18490Tahribatsız muayene-NDT personelinin görüş keskinliğinin ölçümü

TS EN 15628 Bakım - Bakım personelinin nitelikleri

TS EN 15628 Bakım - Bakım personelinin nitelikleri

TS ISO/IEC 27011 Bilgi teknolojisi - Güvenlik teknikleri - Telekomünikasyon kuruluşları için ISO / IEC 27002'ye dayalı bilgi güvenliği denetimleri için uygulama prensipleri

TSE ISO/TS 9002 ISO 9001: 2015'in uygulanmasına ilişkin esaslar - Kalite yönetim sistemleri

TS EN 16992 Gümrük Temsilcileri Yeterliliği

TS EN 16992 Gümrük Temsilcileri Yeterliliği

TS EN 14534/AC Posta hizmetleri - Hizmet kalitesi - Toplu posta için uçtan uca hizmet geçiş zamanının ölçülmesi

TS ISO 19600 Uygunluk yönetim sistemleri - Kılavuz

TSE ISO/IEC GUIDE 14:1999 Tüketiciler için ürün bilgisi

TSE ISO/IEC GUIDE 15:1999 Standardlara yapılan atıflarla ilgili prensiplerin ıso/ıec kodu

TSE ISO Guide 27 Uygunluk markasının yanlış kullanılması halinde belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak düzeltici işlemler için kılavuz

TSE ISO/IEC GUIDE 37:1999 Tüketiciyi ilgilendiren mamullerin kullanma talimatları

TSE ISO/IEC Guide 43-1 Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar yoluyla yeterlilik deneyi bölüm 1: Yeterlilik deney düzenlemelerinin geliştirilmesi ve çalıştırılması

ISO Guide 43-2 Laboratuarlararası karşılaştırma ile yeterlilik deneyi - Bölüm 2: Laboratuar akreditasyon kuruluşları tarafından yeterlilik programlarının seçimi ve kullanımı

TSE ISO/IEC GUIDE 46:1999 Tüketim mallarının ve bunlarla ilgili hizmetlerin karşılaştırmalı olarak denenmesi- Genel presipler

TSE ISO/IEC GUIDE 53 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün belgelendirmesinde bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin kullanılması için kılavuz

TSE ISO IEC GUIDE 68 Uygunluk değerlendirmesi sonuçlarının tanınması ve kabul edilmesi için düzenlemeler

TSE ISO Guide 73 Risk yönetimi - Terimler ve tarifler

TS EN 15964:2011 Tek kullanımlık dışında nefeste alkol deney cihazları- Özellikler ve deney yöntemleri

TS ISO 3534-2 İstatistik -Terimler ve semboller-Bölüm 2: Uygulamalı istatistik

TS ISO 3534-1 İstatistik - Terimler, tarifler ve semboller - bölüm 1: Olasılık ve genel istatistik terimleri

TS EN 2000 Havacılık serisi - Kalite güvencesi - Havacılık ürünleri - İmalâtçının kalite sisteminin belgelendirilmesi

TS 2609 EN ISO 2922 Akustik- İç su yollarında ve limanlarda gemiler tarafından yayılan ve hava ile taşınan sesin ölçülmesi

st 2756-0 ISO 2859-0 Muayene ve deney için numune alma metotları- Nitel özelliklere göre- Bölüm 0: Numune alma sistemine giriş

tst 2756-4 ISO 3951 Muayene ve deney için numune alma metotları bölüm:4 yüzde uyumsuzluk için ölçülebilen özelliklerin muayenesinde numune alma işlemleri ve diyagramları

TS ISO 2859-3 Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 3: Atlamalı parti numune alma işlemleri

TS ISO 3951-3 Ölçülebilen özelliklere göre muayene için numune alma prosedürleri - Bölüm 3: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına (aql) göre indekslenmiş ikili numune alma programları

TS 5822-2 ISO 5725-2 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik) bölüm 2: Standard bir ölçme metodunun tekrarlanabilirliğinin ve uyarlığın tayini için temel metot

TS 5822-3 ISO 5725-3 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik) - Bölüm 3: Standard bir ölçme metodunun kesinliğinin ara ölçmeleri

TS ISO 5479 Verilerin istatistiksel olarak yorumu- Normal dağılımdan sapmayı tespit için testler

TS ISO 7341 Bankacılık - Nostro (nezd) hesapların mutabakatı

TS EN ISO 9004Kalite yönetim yaklaşımı - bir kuruluşun sürdürülebilir başarısı için yönetim

TS ISO 9019 Menkul kıymetler - Sertifikaların numaralandırılması

TS EN 9101:2011(EN) Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Değerlendirme

TS EN 9111 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Bakım kuruluşlarına uygulanan değerlendirme

TS EN 9121 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Stok yapan bayilere uygulanan değerlendirme

TS ISO/IEC 9126 Bilgi teknolojisi - Yazılım ürün değerlendirmesi - Kalite özellikleri ve kullanım kılavuzu

TS EN 9131 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Uygunsuzluk dokümanları

TS EN 9133 Havacılık serisi - Kalite yönetim sistemleri - Havacılıkta kullanılan standard parçalar için nitelendirme işlemi

TS ISO 9777 Bankacılık-Kambiyo işlemleri için teyit formaları

TS ISO 9778 Bankacılık-Kredi/mevduat anlaşmalarının teyit formları

TS ISO 9926-1 Vinçler-Operatörlerin eğitimi-Bölüm 1: Genel

TS ISO 10005 Kalite yönetim sistemleri - Kalite planları için kılavuz

TS ISO 10006 Kalite yönetim sistemleri - Projelerde kalite yönetimi için rehberlik

TS ISO 10007 Kalite yönetimi - Konfigürasyon yönetimi için kılavuz

TSE ISO/TR 10013 Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu için kılavuz

TS ISO 10014 Kalite yönetimi - Mali ve ekonomik yararların gerçekleştirilmesi için kılavuz bilgiler

TS ISO 10015 Kalite yönetimi- Eğitim için kılavuz

TS ISO 10019 Kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi ve danışmanların verecekleri hizmetler için kılavuz

TS ISO 10019 Kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi ve danışmanların verecekleri hizmetler için kılavuz

TS EN ISO 10360-6 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Koordinat ölçme makinaları (köm) için kabul ve yeniden doğrulama deneyleri- Bölüm 6: Gauss türü uyum hesabında hataların belirlenmesi

TS ISO 10725 Dökme malzemelerin muayenesi için kabul numune alma planları ve prosedürleri

TS ISO 11484 Çelik mamuller-Tahribatsız muayene personeli için işverenin vasıflandırma sistemiTS 

TS ISO 11648-2 Yığın malzemelerden numune alma-İstatistiksel hususlar-Bölüm 2: Taneli malzemelerden numune alma

TS EN ISO 11354-1:2011 İleri otomasyon teknolojileri ve uygulamaları-İşletme süecinde çalışmanın kurulumu için özellikler-Bölüm 1:İşletme çalışmaları için çerçeve

TS ISO 11843-2 Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 2: Doğrusal kalibrasyon durumundaki metodoloji

TS ISO 11843-3 Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 3: Kalibrasyon verisi kullanılmadığında, tepki değişkeninin kritik değerinin tespiti için metodoloji

TS ISO 11843-4 Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 4: Tespit edilebilen en küçük değeri verilen bir değer ile karşılaştırmak için metodoloji

TS ISO 3951-5 Ölçülebilen özelliklere göre muayene için numune alma prosedürleri - Bölüm 5: Ölçülebilen özelliklere (bilinen standart sapma) göre muayene için kabul kalite sınırı (aql) ile indekslenmiş ardışık numune alma planları

TS EN 12408 İnsan taşımak için tasarımlanan havai hat tesisleri için güvenlik kuralları-Kalite güvencesi

TSE ISO/TR 13352 Demir cevheri sanayiinde ts en ıso 9000 standard serisinin uygulanması için kılavuz

TS EN 13460 Bakım-Bakım dokümanları

TS EN 13549 Temizlik hizmetleri- Kalite ölçme sistemleri için temel kurallar ve tavsiyeler

TS EN 13619 Posta hizmetleri- Posta işleme- Mektup işleme için karakteristik özellikler

TS EN 13816 Ulaştırma-Lojistik ve hizmetler-Toplu ulaşım; Hizmet kalitesini tarifi, hedefi ve ölçümü

TS EN 14153-1 Eğlence amaçlı dalma hizmetleri - Eğlence amaçlı scuba dalgıçlarının antrenmanı için güvenlikle ilgili asgari kurallar - bölüm 1: Seviye 1 - Nezaretli dalış"

TS EN 14153-1 Eğlence amaçlı dalma hizmetleri - Eğlence amaçlı scuba dalgıçlarının antrenmanı için güvenlikle ilgili asgari kurallar - bölüm 1: Seviye 1 - Nezaretli dalış"

TS EN 14153-2 Eğlence amaçlı dalma hizmetleri - Eğlence amaçlı scuba dalgıçlarının antrenmanı için güvenlikle ilgili asgari kurallar - bölüm 2: Seviye 2 - Bağımsız dalış"

TS EN 14153-2 Eğlence amaçlı dalma hizmetleri - Eğlence amaçlı scuba dalgıçlarının antrenmanı için güvenlikle ilgili asgari kurallar - bölüm 2: Seviye 2 - Bağımsız dalış"

TS EN 14153-3 Eğlence amaçlı dalma hizmetleri - Eğlence amaçlı scuba dalgıçlarının antrenmanı için güvenlikle ilgili asgari kurallar - bölüm 3: Seviye 3 - Dalış lideri"

TS EN 14153-3 Eğlence amaçlı dalma hizmetleri - Eğlence amaçlı scuba dalgıçlarının antrenmanı için güvenlikle ilgili asgari kurallar - bölüm 3: Seviye 3 - Dalış lideri"

TS EN 14413-1 Rekreasyonel dalış hizmetleri - Aletli dalış eğitmenleri için güvenlikle ilgili asgarî gerekler - Bölüm 1: Seviye 1

TS EN 14413-1 Rekreasyonel dalış hizmetleri - Aletli dalış eğitmenleri için güvenlikle ilgili asgarî gerekler - Bölüm 1: Seviye 1

TS EN 14413-2 Rekreasyonel dalış hizmetleri - Aletli dalış eğitmenleri için güvenlikle ilgili asgari gerekler - Bölüm 2: Seviye 2

TS EN 14413-2 Rekreasyonel dalış hizmetleri - Aletli dalış eğitmenleri için güvenlikle ilgili asgari gerekler - Bölüm 2: Seviye 2

TS EN ISO 14814 Karayolu taşımacılığı ve trafik telematikleri- Otomatik araç ve ekipman tanıma- Referans mimarisi ve terminolojisi

TS EN ISO 14815Karayolu ulaşımı ve trafiği uzaktan algılama sistemleri - Taşıt ve teçhizatın otomatik teşhisi - Sistem özelliği

TS EN ISO 14816Karayolu ulaşımı ve trafiği uzaktan algılama sistemleri - Taşıt ve teçhizatın otomatik teşhisi - Numaralama ve veri yapıları

TS EN ISO 14819-6 Trafic ve yolcu bilgisi (ttı)- Trafik mesaj kodlaması aracılığıyla ttı mesajları- Bölüm 6: Radyo veri sistemleri için şifreleme ve şartlı erişim- Trafik mesaj kanalı alert c kodlama

TS EN 14873-1 Mobilya nakil işleri - Gerçek kişiler için mobilya ve şahsi eşyaların depolanması - Bölüm 1: Depolama tesislerinin özellikleri ve depolama ile ilgili şartlar

TS EN 15221-2 Tesis yönetimi - bölüm 2: Tesis yönetimi anlaşmalarının hazırlanması ile ilgili kılavuz

TS EN 15341 Bakım - Bakımla ilgili anahtar niteliğinde performans göstergeler

TS EN 15221-1 Tesis yönetimi - Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN 15565 Turist rehberliği

TS EN 15565 Turist rehberliği

TS EN 15696 Kişisel muhafaza-Kişisel muhafaza servislerinin özellikleri

TS EN 15838Tüketici danışma merkezleri-Hizmetin yerine getirilmesi için kurallar

TS EN 15900 Enerji verimlilik hizmetleri - Terimler ve kurallar

TSE ISO/TS 16949 Kalite yönetim sistemleri - Otomotiv üretimi ve ilgili yedek parça üreticisi kuruluşlar için ıso 9001:2008’in uygulanmasına dair özel şartlar

TS EN ISO/IEC 17030 (Eski No: TS ISO/IEC 17030) Uygunluk değerlendirmesi - üçüncü taraf uygunluk işaretleri için genel şartlar

TS ISO/IEC 17030/T1 (Numara tadili, TS EN ISO/IEC 17030) Uygunluk değerlendirmesi - Üçüncü taraf uygunluk işaretleri için genel şartlar

TS EN ISO 17264 Akıllı nakliye sistemleri - Otomatik araç ve donanım tanımlaması - Arayüzler

TS EN ISO 18513Turizm hizmetleri - Oteller ve diğer turizm konaklama çeşitleri - Terminoloji

TS EN ISO 18513Turizm hizmetleri - Oteller ve diğer turizm konaklama çeşitleri - Terminoloji

TS EN ISO 19019Açık denizde çalışan gemiler ve denizcilik teknolojisi - Deniz gezilerini planlama , gerçekleştirme ve raporlama için talimatlar"

TS EN ISO 19134 Coğrafi bilgi-Konum tabanlı servisler-Çok modlu yönlendrme ve dolaşım

TS EN ISO 22000Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için şartlar

tst EN ISO 22000/tst AC Gıda güvenliği yönetim sistemleri - Gıda zincirindeki tüm kuruluşlar için şartlar

TS EN ISO 24534-2:2010Otomatik araç ve cihaz tanımlama- Araçlar için elektronik kayıt algılama (erı)-Bölüm 2: Operasyonel özellikler

TS EN ISO 24534-1:2010Otomatik araç ve cihaz tanımlama- Araçlar için elektronik kayıt algılama (erı)-Bölüm 1:Mimar

TS EN ISO 24978 Akıllı nakliye sistemleri-Herhangi bir kablosuz medya kullanımıyla güvenlik ve acil durum mesajları- Veri kayıt işlemleri03.220.01

TS ISO 26000 Sosyal sorumluluk için rehber

TS EN 29367-1+AC Bağlama ve emniyete alma düzenleri-Karayolu taşıtları-(ro/ro gemilerinde) deniz taşımacılığı için-Genel özellikler-Bölüm 1: Ticari taşıtlar ve taşıt kombinezonları, yarı römorklar hariç

TS ISO 31000 Risk yönetimi - Prensipler ve kılavuzlar

TS EN 3101 Risk yönetimi - Risk değerlendirme teknikleri

TS EN 60300-3-1 (Eski no: TS IEC 60300-3-1) Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-1: Uygulama kılavuzu - Güvenilebilirlik için analiz teknikleri - Metodoloji kılavuzu

TS EN 60300-3-3Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-3 : Uygulama kılavuzu - ömür döngüsü maliyeti

TS EN 60300-3-4Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-4: Uygulama kılavuzu - Güvenilebilirlik gereklerini belirleme kılavuzu

TS EN 60300-3-4Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-4: Uygulama kılavuzu - Güvenilebilirlik gereklerini belirleme kılavuzu

TS EN 60300-3-11 Güvenebilirlik yönetimi-Bölüm 3: Uygulama kılavuzu-Kısım 11: Güvenilirlik merkezli bakım

TS EN 60300-3-11 Güvenebilirlik yönetimi-Bölüm 3: Uygulama kılavuzu-Kısım 11: Güvenilirlik merkezli bakım

TS EN 60300-3-14 Güvenilebilirlik yönetimi-Bölüm 3-14:Uygulama kılavuzu-Bakım ve bakım desteği(ıec 60300-3-14:2004)/not:Tasdik notu

TS EN 60300-3-16 Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-16: Uygulama kılavuzu - Bakım destek hizmetlerinin belirlenmesi için kılavuz

TS EN 60300-3-12:2011 Güvenilebilirlik yönetimi-Bölüm 3-12:Uygulama klavuzu-Entegre lojistik destek

TS EN 60300-3-15 Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-15: Uygulama kılavuzu - Güvenilebilirlik sistemi mühendisliği

TS EN 60706-2 Cihazların bakımının yapılabilirliği-Bölüm 2:Bakımın yapılabilirlik kuralları ve tasarım ve geliştirme aşamasındaki incelemeler

TS EN 60706-3 Cihazların bakımının yapılabilirliği-Bölüm 3:Verinin doğrulanması ve toplanması, analizi ve gösterimi

TS EN 60706-5 Cihazların bakımının yapılabilirliği-Bölüm 5:Deney yapılabilirlik ve diagnostik deney

TS EN 60706-5 Cihazların bakımının yapılabilirliği-Bölüm 5:Deney yapılabilirlik ve diagnostik deney

TS EN 61014 Güvenli büyüme için programlar

TS EN 61160 Tasarım gözden geçirmesi

TS EN 61164 Güvenilirliği geliştirme - İstatistiki deney ve tahmin metotları

TS EN 61165 Markov tekniklerinin uygulanması

TS EN 61649 Weibull analizi

TS EN 62267 Demiryolu uygulamaları - Otomatik şehiriçi kılavuzlu ulaştırma (augt) - Emniyet gereksinimleri

TS EN 62290-1 Demiryolu uygulamaları - Şehir içine yönelik taşıma düzenlemeleri ve kumanda /kontrol sistemleri - Bölüm 1: Sistem prensipleri ve temel kurallar

TS EN 62429 Güvenirliğin artırılması - Özgün karmaşık sistemlerde erken tespit edilen arızalar için gerilme deneyi

TS EN 62429 Güvenirliğin artırılması - Özgün karmaşık sistemlerde erken tespit edilen arızalar için gerilme deneyi

TS EN 100014 Temel özellikler - Cecc değerlendirilmiş proses ortalama prosedürü (%60 güvenirlik sınırı)