trarbgzh-TWenfrkadefaru

Şirket Organizasyonu ve Yönetimi (Genel) Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS ISO 26000 Sosyal sorumluluk için rehber

TS EN ISO 22313:2014 Toplumsal Güvenlik – İş sürekliliği yönetim sistemleri – Kılavuz bilgiler

TS ISO 20121:2012 Olay sürdürülebilirliği yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım kılavuzu

TS ISO 20121 Etkinlik sürdürülebilirliği yönetim sistemleri — Şartlar ve kılavuzluk

TS EN 62198 Projelerde Risk Yönetimi-Uygulama Kılavuzları

TS EN ISO 22301 Toplumsal güvenlik - İş sürekliliği yönetim sistemleri - Şartlar

TS EN ISO 22300 Toplumsal güvenlik- Terminoloji

SE ISO/IEC TS 17021-6 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 6: İş sürekliliği yönetimi sistemlerinin tetkiki ve belgelendirilmesi için yeterlilik şartları

TSE ISO/IEC TS 17021-6 Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar – Bölüm 6: İş sürekliliği yönetimi sistemlerinin tetkiki ve belgelendirilmesi için yeterlilik şartları

TS EN ISO 22301 Toplumsal güvenlik - İş sürekliliği yönetim sistemleri - Şartlar

TS ISO 55000 Varlık yönetimi - Genel bakış, prensipler ve terminoloji

TS ISO 55001 Varlık yönetimi - Yönetim sistemleri - Şartlar

tst ISO 55002 Varlık yönetimi - Yönetim sistemleri - ISO 55001’in uygulanması için kılavuz

TS ISO 55002 Varlık yönetimi - Yönetim sistemleri - ISO 55001’in uygulanması için kılavuz

TS ISO 55001 Varlık yönetimi - Yönetim sistemleri - Şartlar

TS EN ISO 22313:2014 Toplumsal güvenlik -İş sürekliliği yönetim sistemleri-Kılavuz

TS ISO 22320 Toplumsal güvenlik - Acil durum yönetimi - Olay Yanıt Gereksinimleri

TS ISO 22320 Toplumsal güvenlik - Acil durum yönetimi - Olay Yanıt Gereksinimleri

TS ISO 55000 Varlık yönetimi - Genel bakış, prensipler ve terminoloji

TS ISO 26000/D1 Sosyal sorumluluk için rehber

TS EN 31010 Risk Yönetimi – Risk değerlendirme teknikleri (IEC/ISO 31010:2009)

TS ISO 19600 Uygunluk yönetim sistemleri - Kılavuz

TS EN ISO 22311 Toplumsal güvenlik - Video gözetim - İhracat birlikte çalışabilirlik (ISO 22311: 2012)

TS EN ISO 22311 Toplumsal güvenlik - Video gözetim - İhracat birlikte çalışabilirlik (ISO 22311: 2012)

TS ISO 19600 Uygunluk yönetim sistemleri - Kılavuz

TS EN ISO 11354-1:2011 İleri otomasyon teknolojileri ve uygulamaları-İşletme süecinde çalışmanın kurulumu için özellikler-Bölüm 1:İşletme çalışmaları için çerçeve

TS ISO 26000 Sosyal sorumluluk için rehber

TS ISO 31000 Risk yönetimi - Prensipler ve kılavuzlar