trarbgzh-TWenfrkadefaru

Satın Alma, Stok Yönetimi, Pazarlama Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS EN 14943 İletişim hizmetleri - Lojistik - Terimler sözlüğü

TS EN 14943 Nakliye hizmetleri - Lojistik - Terimler sözlüğü

TS EN 14892 Taşıma hizmetleri - Şehir lojistiği - Şehir merkezlerine kontrollü geçişin tanımı için kılavuz

TS EN 16352 Lojistik- Suç vakalarının rapor edilmesi için kurallar

TS EN 16271 Değer yönetimi- İhtiyaç duyulan ifadenin işlevselliği ve performans özelliğinin işlevselliği- Bir ürünün sağlanması ve satın alma sürecinin yerine getirilmesi ihtiyacının geçerli kılınması ve ifadesi için gereksinimler

TS EN ISO 10360-6 Geometrik mamul özellikleri (gmö)-Koordinat ölçme makinaları (köm) için kabul ve yeniden doğrulama deneyleri- Bölüm 6: Gauss türü uyum hesabında hataların belirlenmesi