trarbgzh-TWenfrkadefaru

Araştırma ve Geliştirme Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir.

 

TS EN 12973 Değer yönetimi

TS EN 1325 Değer yönetimi - Sözlük - Terimler ve tarifler

TS EN 1325 Değer yönetimi - Sözlük - Terim ve tarifler

TS EN 60300-3-4 Güvenilebilirlik yönetimi - Bölüm 3-4: Uygulama kılavuzu - Güvenilebilirlik gereklerini belirleme kılavuzu

TS EN 60706-2 Cihazların bakımının yapılabilirliği-Bölüm 2:Bakımın yapılabilirlik kuralları ve tasarım ve geliştirme aşamasındaki incelemeler

TS EN 60706-3 Cihazların bakımının yapılabilirliği-Bölüm 3:Verinin doğrulanması ve toplanması, analizi ve gösterimi