trarbgzh-TWenfrkadefaru

İstatistiksel Metotların Uygulanması Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS ISO 8423 Muayene ve deney için ardışık numune alma planları - Yüzde uygunsuzluk için (bilinen standart sapmada) ölçülebilen özelliklere göre

TS ISO 11462-1 İstatistiksel proses kontrolü (ipk) uygulaması için ana esaslar-Bölüm 1: İpk öğeleri

TS 5822-5 ISO 5725-5Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik)-Bölüm 5: Standard bir ölçme metodunun kesinliğini belirlemek için alternatif metotlar

TS ISO 2859-4 Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre- Bölüm 4: Beyan edilen kalite seviyelerinin değerlendirilmesi için prosedürler

TS ISO 2859-10 Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 10: Nitel özelliklere göre muayene için ıso 2859 serisi standardlara giriş

TSE ISO/TR 8550-1 Muayene ve deney için numune alma metotları - Partilerde farklı birimlerin muayenesinde kabul için numune alma sistemlerinin seçimi ve kullanılması için genel kılavuz - Bölüm 1 : Kabul için numune alma

TSE ISO/TR 8550-2 Muayene ve deney için numune alma metotları - Partilerde farklı birimlerin muayenesinde kabul için numune alma sistemlerinin seçimi ve kullanılması için genel kılavuz - Bölüm 2: Nitel özelliklere göre numune alma

TSE ISO/TR 8550-3 Muayene ve deney için numune alma metotları - Partilerde farklı birimlerin muayenesinde kabul için numune alma sistemlerinin seçimi ve kullanılması için genel kılavuz - Bölüm 3: Ölçülebilen özelliklere göre numune alma

TS ISO 2859-5 Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 5: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına (aql) göre indekslenmiş ardışık numune alma planları sistemi

TS EN 61643-21/A1 Parafudrylar- Alçak gerilim- Bölüm 21: Haberleşme ve işaretleşme şebekelerine bağlı parafudrlar- Özellikler ve deney metotları

TS ISO 11648-1 Yığın malzemelerden numune alma - İstatistiksel hususlar - Bölüm 1: Genel prensipler

TS ISO 11648-1 Yığın malzemelerden numune alma - İstatistiksel hususlar - Bölüm 1: Genel prensipler

TS ISO 8422 Muayene ve deney için numune alma bölüm 5:-nitel özelliklerin muayenesi için ardışık numune alma planları

TS ISO 2859-2 Muayene ve deney için numune metotları - Nitel özelliklere göre- Bölüm 2: Ayrılmış parti muayenesinde kalite sınırına (lq) göre indekslenmiş numune alma planları

TS EN 61124 Güvenirlik deneyleri - Sabit hata oranı ve sabirt hata sıklığı için uygunluk deneyleri

S ISO 7870-3 Kontrol grafikleri – Bölüm 3: Kabul kontrol grafikleri

TS ISO 7870-4 Kontrol grafikleri – Bölüm 4: Birikimli toplam grafikleri

TS ISO 7870-2 Kontrol grafikleri – Bölüm 2: Shewart kontrol grafikleri

tst ISO 7870-2 Kontrol grafikleri – Bölüm 2: Shewart kontrol grafikleri

tst ISO 7870-3 Kontrol grafikleri – Bölüm 3: Kabul kontrol grafikleri

tst ISO 7870-4 Kontrol grafikleri – Bölüm 4: Birikimli toplam grafikleri

TS ISO 2602 Deneysesel sonuçların istatiksel yorumu - Ortalama hesabı- Güven aralığı

TS ISO 13053-1 Süreç iyileştirme niceliksel yöntemler

TS ISO 13053-2 Süreç iyileştirme niceliksel yöntemler

TS ISO 13053-1 Süreç iyileştirme niceliksel yöntemler

TS ISO 13053-2 Süreç iyileştirme niceliksel yöntemler

TS 5822-2 ISO 5725-2/D1 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik) bölüm 2: Standard bir ölçme metodunun tekrarlanabilirliğinin ve uyarlığın tayini için temel metot

TS ISO 3534-3 İstatistik- Terimler, tarifler ve semboller - Bölüm 3: Deneylerin tasarımı

TS ISO 11843-2/Cor.1Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 2: Doğrusal kalibrasyon durumundaki metodoloji

TS ISO 3951-2 Ölçülebilen özelliklere göre muayene için numune alma prosedürleri - Bölüm 2: Bağımsız kalite karakteristiklerinin parti parti muayenesi için kabul edilebilir kalite sınırına (AQL) göre indekslenmiş tekli numune alma planları için genel kurallar

TS ISO/TR 10017:2003 ISO 9001:2000 için istatistiksel teknikler kılavuzu

TS ISO 3951-1 Ölçülebilen özelliklere göre muayene için numune alma prosedürleri - Bölüm 1: Tek kalite karakteristiği ve tek kabul kalite sınırı (AQL) için parti parti muayenede AQL’e göre sıralanamış tekli numune alma planları için kurallar

TS ISO 2859-1 Amd.1 Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 1: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına göre (aql) indekslenmiş numune alma programları

TS ISO 2859-1/Cor.1 Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 1: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına göre (aql) indekslenmiş numune alma programları

TS ISO 13528 Laboratuarlararası karşılaştırma ile yeterlilik deneyinde kullanılan istatistiksel yöntemle

TS EN 61703 Güvenilirlik, yararlanılabilirlik, bakımı yapılabilirlik ve bakım desteği terimlerinin matematiksel ifadesi

TS ISO 2859-1 Amd.1Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 1: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına göre (aql) indekslenmiş numune alma programları

TS ISO 2859-1/Cor.1 Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 1: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına göre (aql) indekslenmiş numune alma programları

TSE ISO/IEC Guide 43-1 Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar yoluyla yeterlilik deneyi bölüm 1: Yeterlilik deney düzenlemelerinin geliştirilmesi ve çalıştırılması

TS ISO 3534-2 İstatistik -Terimler ve semboller-Bölüm 2: Uygulamalı istatistik

TS ISO 3534-1 İstatistik - Terimler, tarifler ve semboller - bölüm 1: Olasılık ve genel istatistik terimleri

tst 2756-0 ISO 2859-0Muayene ve deney için numune alma metotları- Nitel özelliklere göre- Bölüm 0: Numune alma sistemine giriş

tst 2756-4 ISO 3951 Muayene ve deney için numune alma metotları bölüm:4 yüzde uyumsuzluk için ölçülebilen özelliklerin muayenesinde numune alma işlemleri ve diyagramları

TS ISO 2859-3 Muayene ve deney için numune alma metotları - Nitel özelliklere göre - Bölüm 3: Atlamalı parti numune alma işlemleri

TS ISO 3951-3 Ölçülebilen özelliklere göre muayene için numune alma prosedürleri - Bölüm 3: Parti parti muayene için kabul kalite sınırına (aql) göre indekslenmiş ikili numune alma programları

TS ISO 5479 Verilerin istatistiksel olarak yorumu- Normal dağılımdan sapmayı tespit için testler

TS 5822-2 ISO 5725-2 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik) bölüm 2: Standard bir ölçme metodunun tekrarlanabilirliğinin ve uyarlığın tayini için temel metot

TS 5822-3 ISO 5725-3 Ölçme metotlarının ve sonuçlarının doğruluğu (gerçeklik ve kesinlik) - Bölüm 3: Standard bir ölçme metodunun kesinliğinin ara ölçmeleri

TS ISO 10725 Dökme malzemelerin muayenesi için kabul numune alma planları ve prosedürleri

TS ISO 11648-2 Yığın malzemelerden numune alma-İstatistiksel hususlar-Bölüm 2: Taneli malzemelerden numune alma

TS ISO 11843-1 Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS ISO 11843-2 Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 2: Doğrusal kalibrasyon durumundaki metodoloji

TS ISO 11843-3 Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 3: Kalibrasyon verisi kullanılmadığında, tepki değişkeninin kritik değerinin tespiti için metodoloji

TS ISO 11843-4 Ölçme metotlarının tespit yeteneği - Bölüm 4: Tespit edilebilen en küçük değeri verilen bir değer ile karşılaştırmak için metodoloji

TS ISO 3951-5 Ölçülebilen özelliklere göre muayene için numune alma prosedürleri - Bölüm 5: Ölçülebilen özelliklere (bilinen standart sapma) göre muayene için kabul kalite sınırı (aql) ile indekslenmiş ardışık numune alma planları

TS EN 60706-5 Cihazların bakımının yapılabilirliği-Bölüm 5:Deney yapılabilirlik ve diagnostik deney

TS EN 61164 Güvenilirliği geliştirme - İstatistiki deney ve tahmin metotlar

TS EN 61649 Weibull analizi

TS EN 100014 Temel özellikler - Cecc değerlendirilmiş proses ortalama prosedürü (%60 güvenirlik sınırı)