trarbgzh-TWenfrkadefaru

Gıda Mikrobiyolojisi Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS 3834 ISO 2293 Et ve et mamulleri/mikroorganizmaların sayımı 30°c'da koloni sayımı tekniği (referans metot)

TS EN ISO 11290-1 Gıda ve yem maddelerinin mikrobiyolojisi-Listeria monocytogenes'in aranması ve sayımı metodu bölüm 1: Arama metodu

TS 8125 ISO 6391 Et ve et ürünleri- Escherichia coli sayımı- Membran kullanılarak 44°c'da koloni sayım tekniği

TS EN 13783 Gıdalar-Epifloresans süzgeç tekniği/aerobik plak sayımı (deft/apc) kullanılarak ışınlanmış gıdaların tesbiti-Sınıflandırma yöntemleri

TS EN ISO 6579 Mikrobiyoloji - Gıda ve hayvan yemleri - Salmonella türlerinin belirlenmesi için yatay yöntem

TS EN ISO 6888-3 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Koagülaz pozitif stafilokok (staphylococcus aureus ve diğer türler) sayımı için yatay yöntem - Bölüm 3: Düşük sayılar için belirleme ve ems tekniği

TS EN ISO 6887-2 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Mikrobiyolojik muayene için deney numunelerinin, başlangıç suspansiyonunun ve ondalık seyreltilerin hazırlanması - Bölüm 2: Et ve et ürünlerinin hazırlanması için özel kurallar

TS EN ISO 6887-3 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Mikrobiyolojik muayene için deney numunelerinin, başlangıç suspansiyonunun ve ondalık seyreltilerin hazırlanması - Bölüm 3: Balık ve balık ürünlerinin hazırlanması için özel kurallar

TS EN ISO 6887-4 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Mikrobiyolojik muayene için deney numunelerinin, başlangıç suspansiyonunun ve ondalık seyreltilerin hazırlanması - Bölüm 4: Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile balık ve balık ürünleri dışındaki diğer ürünlerin hazırlanması için özel kurallar

TS EN ISO 7937 Gıda ve hayvan yem maddeleri - Clostridium perfringens'in sayımı için yatay yöntem - Koloni sayım yöntemi (ıso/dfıs 7937:2004) / note: En 13401 (1999-04)' in yerine koyulmak üzere tasarlanmıştır.

TS EN ISO 13969 Süt ve süt ürünleri - Mikrobiyal inhibitor testlerin standarsize edilmiş kılavuzları

TSE CEN ISO/TS 20836 Gıda ve hayvan yem maddelerinin mikrobiyolojisi - Gıda kaynaklı patojenlerin tespiti için polimeraz zincir reaksiyonu (pcr) - Termal cyclersin performans testleri

TS EN ISO 22174 Gıda ve hayvan yem maddelerinin mikrobiyolojisi - Gıda kaynaklı patojenlerin tespiti için polimeraz zincir reaksiyonu (pcr) - Genel gereksinimler ve tanımlamalar

TS EN ISO 7932 Mikrobiyoloji-Bacillus cereus sayımı için genel kurallar-Koloni sayım tekniği (30 c'da)

TS EN ISO 10272-1 Gıda ve hayvan besleme maddelerinin mikrobiyolojisi-Campylobacter spp. nin sayımı ve belirlenmesi için yatay metot-Bölüm ı:Belirleme yöntemi

TS EN ISO 6579/AC Mikrobiyoloji - Gıda ve hayvan yemleri - Salmonella türlerinin belirlenmesi için yatay yöntem

TS EN ISO 21572 Gıda maddeleri - Moleküler biyo-işaret analizi - Protein esaslı yöntemler

TS EN ISO 6579/A1 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Salmonella spp. tayini için yatay metot - Tadil 1: Ek d:İlk üretim basamağından başlayarak çevre numunelerinde ve hayyvan dışkılarında salmonella spp. tayini

TS EN ISO 22119 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Gıda kaynaklı patojenlerin tespiti için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) -Genel kurallar ve tanımlar

TS EN ISO 6887-4/A1 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Mikrobiyolojik muayene için deney numunelerinin, başlangıç suspansiyonunun ve ondalık seyreltilerin hazırlanması - Bölüm 4: Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile balık ve balık ürünleri dışındaki diğer ürünlerin hazırlanması için özel kurallar

TS ISO 21527-1 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Maya ve küflerin sayımı için yatay yöntem - Bölüm 1: Su aktivitesi 0,95'ten yüksek olan ürünlerde koloni sayım tekniği

TS ISO 21527-2 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Maya ve küflerin sayımı için yatay yöntem - Bölüm 2: Su aktivitesi 0,95'e eşit veya daha düşük olan ürünlerde koloni sayım tekniği

TS ISO 21527-2:2008 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Maya ve küflerin sayımı için yatay yöntem - Bölüm 2: Su aktivitesi 0,95'e eşit veya daha düşük olan ürünlerde koloni sayım tekniği

TS ISO 21527-1:2008 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Maya ve küflerin sayımı için yatay yöntem - Bölüm 1: Su aktivitesi 0,95'ten yüksek olan ürünlerde koloni sayım tekniği

TS EN ISO 13307 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi-İlk üretim basamağı-Numune alma teknikleri

TS EN ISO 6887-6 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi-Mikrobiyolojik muayene için deney numunelerinin, başlangıç süspansiyonların ve ondalık seyreltilerin hazırlanması için genel kılavuz-Bölüm -Bölüm 6:İlk üretim aaşmasındaki hazırlıklar için özel kurallar

TS EN ISO 4833-1 Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Mikroorganizmaların sayımı için yatay yöntem -Bölüm 1: Dökme plak tekniğiyle 30°C’ta koloni sayımı

TS EN ISO 4833-2 Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Mikroorganizmaların sayımı için yatay yöntem - Bölüm 2: Yayma plak tekniğiyle 30°C’ta koloni sayımı

TS EN ISO 7218/A1 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Mikrobiyolijik analizler için genel şartlar ve rehber

TS ISO 4831 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Koliformların tespiti ve sayımı için yatay yöntem - En muhtemel sayı tekniği

TS ISO 4832 Gıda ve Hayvan Yemleri Mikrobiyolojisi - Koliformların Sayımı İçin Yatay Yöntem - Koloni Sayım Tekniği

TS EN ISO 4833-2/AC Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Mikroorganizmaların sayımı için yatay yöntem - Bölüm 2: Yayma plak tekniğiyle 30°C’ta koloni sayımı – Teknik Düzeltme 1

TS EN ISO 5817 Kaynak - Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler - Kusurlar için kalite seviyeleri )

TS EN ISO 7218/A1 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Mikrobiyolijik analizler için genel şartlar ve rehber

TS EN ISO 7218 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Mikrobiyolijik analizler için genel şartlar ve rehber

TS EN ISO 11133 Gıda, yem ve su mikrobiyolojisi-Kültür ortamının hazırlama, üretim, muhafaza ve performans deneyi

TS EN ISO 11133 Gıda, yem ve su mikrobiyolojisi-Kültür ortamının hazırlama, üretim, muhafaza ve performans deneyi

TS EN ISO 4833-1 Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Mikroorganizmaların sayımı için yatay yöntem -Bölüm 1: Dökme plak tekniğiyle 30°C’ta koloni sayımı

TS EN ISO 4833-2 Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Mikroorganizmaların sayımı için yatay yöntem - Bölüm 2: Yayma plak tekniğiyle 30°C’ta koloni sayımı

TS EN ISO 4833-2/AC Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Mikroorganizmaların sayımı için yatay yöntem - Bölüm 2: Yayma plak tekniğiyle 30°C’ta koloni sayımı – Teknik Düzeltme 1 (ISO 4833-2:2013/Cor 1:2014)

TS EN ISO 22118 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Gıda kaynaklı patojenlerin tespiti için polimeraz zincir reaksiyonu (prc) -Performans özellikleri

TS ISO 7251 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Muhtemel escherichia coli'nin belirlenmesi ve sayımı için yatay yöntem - En muhtemel sayı tekniği

TS ISO 11866-1 Süt ve süt ürünleri- Muhtemel escherichia coli sayımı- Bölüm 1: 4-4- Metilumbelliferil b-D- Glukuronit (MUG) kullanılan en muhtemel sayı tekniği

TS ISO 11866-2 Süt ve süt ürünleri- Muhtemel escherichia coli sayımı- Bölüm 2: Membran kullanılarak 44 °C'da koloni sayım tekniği

TS ISO 15214 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Mezofilik laktik asit bakterilerinin sayımı için yatay yöntem - 30°C’ta koloni sayımı tekniği

TS ISO 15174 Süt ve süt ürünleri - Mikrobiyal pıhtılaştırıcılar - toplam süt pıhtılaştırma etkinliğinin tayini

TS ISO 6611 Süt ve süt ürünleri-Küf ve/veya mayaların koloni oluşturan birimlerinin sayımı-25 °c'da koloni sayım tekniği

TS ISO 6730 Süt-Psikrotrofik mikroorganizmaların koloni oluşturan birimlerinin sayımı-6,5 °C'da koloni sayım tekniği

TS EN ISO 16649-3 Gıda zinciri mikrobiyolojisi-Beta-Glucuronidase-Positive escherichia coli'nın sayımı için yatay yöntem-Bölüm 3: 5-Bromo-4-Chloro-3-İndolyl beta-D-Glucuronide kullanılarak aranması ve en muhtemel sayı tekniği

TS EN ISO 6785 Süt ve süt ürünleri-Salmonella spp. aranması

TS ISO 10718 Mantar tıkaçlar-Alkollü ortamda ekstakte edilelebilen ve üreyebilen küf, maya ve bakterilerin koloni oluşturan birimlerinin sayımı ile düşük jerm tıkaçların özellikleri

TS EN ISO 7218/A1/D1 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Mikrobiyolojik analizler için genel şartlar ve rehber

TS EN ISO 17604 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi -Mikrobiyolojik analiz için karkasdan numune alma

TS EN ISO 18743 Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Yapay parçalama yöntemi ile etlerde Trichinella larvasının tayini

TS EN ISO 18744 Gıda zinciri mikrobiyolojisi-Taze yeşil yapraklı sebzeler ve üzümsü meyvelerde Cryptosporidium and Giardia tespiti ve sayımı

TS EN ISO 16140-1 Gıda zinciri mikrobiyolojisi-Doğrulama yöntemi- Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN ISO 16140-2 Gıda zinciri mikrobiyolojisi- Doğrulama yöntemi- Bölüm 2: Alternatif (patentli) yöntemlerin eferans yöntemlere karşı doğrulaması için protokol

TS EN ISO 17468 Gıda zinciri mikrobiyolojisi-Standartlaştırılmış referans yöntemin oluşturulması veya revizyonuna dair teknik gereklilikler ve 

TS ISO 16649-1 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi-Beta-Glucuronidase-Positive escherichia coli'nın sayımı için yatay yöntem-Bölüm 1:Membrenlar ve 5-Bromo-4-Chloro-3-İndolyl beta-D-Glucuronide kullanılarak 44°c'da koloni sayım yöntemi

TS EN ISO 22174 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Gıda kaynaklı patojenlerin tespiti için polimeraz zincir reaksiyonu (pcr) - Genel kurallar ve tarifler

TS ISO 4831 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Koliformların tespiti ve sayımı için yatay yöntem - En muhtemel sayı tekniği

TS ISO 4832 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Koliformların sayımı için yatay yöntem - Koloni sayım tekniği

TS ISO 5944 Süt ve süt esaslı ürünler-Koagülaz pozitif stafilokok belirlenmesi-En muhtemel sayı tekniği

TS 6235 EN ISO 6887-1 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi- Deney numunelerinin başlangıç süspansiyonunun ve ondalık seyreltilerinin hazırlanması için genel kurallar

TS EN ISO 7932 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Muhtemel bacillus cereus sayımı için yatay yöntem - 30°c ’ta koloni sayım tekniği

TS EN ISO 6579 Mikrobiyoloji - Gıda ve hayvan yemleri - Salmonella türlerinin belirlenmesi için yatay yöntem

TS EN ISO 6579/T1 Mikrobiyoloji - Gıda ve hayvan yemleri - Salmonella türlerinin belirlenmesi için yatay yöntem

TS EN ISO 6579/AC Mikrobiyoloji - Gıda ve hayvan yemleri - Salmonella türlerinin belirlenmesi için yatay yöntem

TS EN ISO 6579/A1 Mikrobiyoloji - Gıda ve hayvan yemleri - Salmonella türlerinin belirlenmesi için yatay yöntem

TS 6582-1 EN ISO 6888-1 Gıda ve hayvan yemlerinin-Mikrobiyolojisi-Koagulaz-Pozitif stafilokokların (staphyloccus aureus ve diğer türler) sayımı için yatay metot-Bölüm 1: Baird-Parker agar besiyeri kullanarak

TS 6582-2 EN ISO 6888-2 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi- Koagulaz- Pozitif- Stafilokokların (staphylococcus aureus ve diğer türler) sayımı için yatay metot- Bölüm 2: Tavşan fibrinojeni agar besiyeri kullanarak

TS 6582-3 EN ISO 6888-3 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Koagülaz-Pozitif stafilokok sayımı için yatay yöntem (staphylococcus aureus ve diğer türler) bölüm 3: Belirleme ve düşük sayımlar için ems tekniği

TS EN ISO 6887-2 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Deney numunelerinin, başlangıç süspansiyonunun ve ondalık seyreltilerin mikrobiyolojik muayene için hazırlanması - Bölüm-2:Et ve et ürünlerinin hazırlanması için özel kurallar

TS EN ISO 6887-4/AC Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Mikrobiyolojik muayene için deney numunelerinin, başlangıç suspansiyonunun ve ondalık seyreltilerin hazırlanması - Bölüm 4: Süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri ile balık ve balık ürünleri dışındaki diğer ürünlerin hazırlanması için özel kurallar

TS EN ISO 6887-5:2010 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi-Mikrobiyolojik muayene için deney numunelerinin, başlangıç süspansiyonların ve ondalık seyreltilerin hazırlanması için genel kılavuz-Bölüm 5:Süt ve süt ürünlerinin hazırlanması için özel kurallar

TS EN ISO 6888-1/A1 Gıda ve hayvan yemlerinin-Mikrobiyolojisi-Koagulaz-Pozitif stafilokokların (staphyloccus aureus ve diğer türler) sayımı için yatay metot-Bölüm 1: Baird-Parker agar besiyeri kullanarak

TS EN ISO 6888-2/A1 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi- Koagulaz- Pozitif- Stafilokokların (staphylococcus aureus ve diğer türler) sayımı için yatay metot- Bölüm 2: Tavşan fibrinojeni agar besiyeri kullanarak

TS EN ISO 6888-3/AC Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Koagülaz-Pozitif stafilokok sayımı için yatay yöntem (staphylococcus aureus ve diğer türler) bölüm 3: Belirleme ve düşük sayımlar için ems tekniği

TS EN ISO 7218 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Mikrobiyolijik analizler için genel şartlar ve rehber

TS ISO 7889 Yoğurt - Karakteristik mikroorganizmaların sayımı - 37oc’ta koloni sayım tekniği

TS EN ISO 7937 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - clostridium perfrıngens sayımı için yatay yöntem - koloni sayım tekniği

TS ISO 9232 Yoğurt - Yoğurda özgü mikroorganizmaların (lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve streptococcus thermophilus) belirlenmesi

TS EN ISO 10273 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Muhtemel hastalık sebebi olan yersinia enterocolitica’nın belirlenmesi için yatay yöntem

TS EN ISO 11290-2 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi- Listeria monocytogenes'in aranması ve sayımı için yatay metot bölüm 2: Sayım metodu

TS EN ISO 11290-1/A1 Gıda ve yem maddelerinin mikrobiyolojisi-Listeria monocytogenes'in aranması ve sayımı metodu bölüm 1: Arama metodu

TS EN ISO 11290-2/A1 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi- Listeria monocytogenes'in aranması ve sayımı için yatay metot bölüm 2: Sayım metodu

TS ISO 13559 Tereyağı, fermente sütler ve taze peynir - Bulaşan mikroorganizmaların sayımı - 30ºc’ta koloni sayım tekniği

TS EN ISO 13720 Et ve et ürünleri- Muhtemel pseudomonas spp sayımı

TS ISO 13722 Et ve et ürünleri- Brochothrıx thermosphacta'nın sayımı- Koloni sayım tekniği

TS EN 13783 Gıda maddeleri - Doğrudan epifloresans süzme tekniği / aerobik plâka sayımı (deft/apc)kullanarak ışınlanmış gıdaların belirlenmesi - Eleme yöntemi

TS EN 14131 Gıdalar - Mikrobiyolojik analizle folat tayini

TS EN 14166 Gıda maddeleri - Mikrobiyolojik deneyle vitamin b6 tayini

TS EN 14569 Esnek zemin kaplamaları - Sentetik termoplastik polimerler ile kaplanmış zemin kaplamaları - Ayrıntılı özellikler

TS EN 15634-1 Gıda maddeleri - Gıda allerjenlerinin moleküler biyoloji yöntemleriyle tespiti - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 15845 Kağıt ve karton - Sulu özütlerin sitotoksisitesinin tayini

TS EN ISO 16654 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi-Eschericha coli 0157'nin tespiti için yatay yöntem

TS ISO 17410 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - psikrotrofik mikroorganizmaların sayımı için yatay yöntem

TS EN ISO 20837 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Gıda kaynaklı patojenlerin tespiti için polimeraz zincir reaksiyonu (pcr) - Kalitatif tespit için numune hazırlama kuralları

TS EN ISO 20838 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Gıda kaynaklı patojenlerin tespiti için polimeraz zincir reaksiyonu (pcr) - Kalitatif metotlar için tespit ve amplifikasyon kuralları

TS EN ISO 21187 Süt - Bakteriyolojik kalitenin miktarının tespiti - Rutin metod sonuçları ile anchor metod sonuçları arasındaki dönüşüm ilişkisini yerleştirmek ve sağlamak için kılavuz

TS EN ISO 21567 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Shigella spp tespiti i,çin yatay metot

TS EN ISO 21871 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Az sayıda muhtemelen bacillus cereus olarak kabul edilen mikroorganizmaların tayini - En muhtemel sayı ve belirleme yöntemi

TS ISO 16649-2 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi-Beta-Glucuronidase-Positive escherichia coli'nın sayımı için yatay yöntem-Bölüm 2: 5-Bromo-4-Chloro-3-İndolyl beta-D-Glucuronide kullanılarak 44°c'da koloni sayım yöntemi