trarbgzh-TWenfrkadefaru

Emay Kaplamalar Standartları

Yüzey Kaplamaları sektörü kapsamında Emay Kaplamaları ile ilgili aşağıda bulunan standartların tamamına test, denetim, belgelendirme hizmeti vermekteyiz.

 

TS 2653 ISO 2747 Camsı ve porselen emayeler-Emaye kaplı mutfak eşyaları-Termal şok mukavemeti tayini

TS EN ISO 13807 (Eski no: TS ISO 13807) Cam ve porselen emayeler-Kimya sanayinde kullanılan-Termal şok deneyiyle çatlak oluşma sıcaklığının tayini

TS ISO 6370-1 Camsı ve porselen emayeler-Aşınmaya karşı dayanıklılık tayini-Bölüm 1: Aşınmaya karşı dayanıklılık deney cihazı

TS ISO 6370-2 Camsı ve porselen emayeler-Aşınmaya karşı dayanıklılık tayini-Bölüm 2: Alt yüzeyin aşındırılmasından sonra kütle kaybı

TS EN 15771 Camsı ve porselen emayeler -Mohs sertlik cetveline göre yüzey sertliği tayini

TS EN ISO 28762:2010 Camsı ve porselen emayeler - Yazı yüzeyleri için çeliğe uygulanan emaye kaplamalar - Şartname

TS EN ISO 28721-1 Camsı ve porselen emayeler - İşleme tesisleri için cam astarlı cihazlar - Bölüm 1: Cihazlar, bileşenler, eşyalar ve aksesuarlar için kalite gerekleri

TS EN ISO 28722 Camsı ve porselen emayeler - Mimari uygulamalarda kullanılan çelik levhalara uygulanan emaye kaplamaların özellikleri

TS EN ISO 28706-1 Camsı ve porselen emayeler - Kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini - Bölüm 1: Oda sıcaklığında asitlerin sebep olduğu kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini

TS EN ISO 28706-3 Camsı ve porselen emayeler - Kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini - Bölüm 3: Bazik sıvıların sebep olduğu korozyona dayanıklılığın tayini - Altıgen prizma şeklindeki deney cihazı ile

TS EN ISO 28706-5 Camsı ve porselen emayeler - Kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini - Bölüm 5: Kapalı sistemlerde kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini

TS EN ISO 4528 Camsı ve porselen emaye kaplı mamuller - Eşyaların camsı ve porselen emaye kaplı kısımlarına göre deney metotlarının seçilmesi için kılavuz

TS EN ISO 28706-4 Camsı ve porselen emayeler - Kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini - Bölüm 4: Silindirik deney cihazı ile alkali sıvıların sebep olduğu kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini

TS EN ISO 28765 Camsı ve porselen emayeler - Su veya belediye veya endüstriyel atık su veya sulu çamurların depolanması veya işlemi için cıvatalı çelik tankların tasarımı

TS EN ISO 2746 Camsı ve porselen emayeler - Yüksek gerilim deneyi

TS EN ISO 28721-4 Camsı ve porselen emayeler - İşleme tesisleri için cam astarlı cihazlar - Bölüm 4: Cam astarlı flanşlı çelik borular ve flanşlı çelik bağlantı parçaları için kalite gereksinimleri

TS EN ISO 28764 Camsı ve porselen emayeler - Çelik levhalar, alüminyum levhalar ve dökme demir üzerindeki emaye deneyi için deney numunelerinin hazırlanması

TS EN ISO 28721-2 Camsı ve porselen emayeler - İşleme tesisleri için cam astarlı cihazlar - Bölüm 2: Kimyasal etkiye ve ısıl şoka dayanımın kısa gösterilişi ve özelliği

TS EN ISO 2178:2016 Manyetik metaller üzerindeki manyetik olmayan kaplamalar - Kaplama kalınlıklarının ölçülmesi - Manyetik yöntem

TS EN ISO 11177 Camsı ve porselen emayeler – işlem görmemiş ve içme suyu hatları için içi ve dışı emaye edilmiş vanalar ve basınçlı boru tesisatları - Kalite gereksinimleri ve test

TS EN ISO 28721-5 Camsı ve porselen emayeler – Proses tesisleri için cam kaplanmış ekipmanlar – bölüm 5: Sunum ve hataların özellikleri

TS EN ISO 19496-1 Camsı ve porselen emayeler - Terminoloji - Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN ISO 19496-2 Camsı ve porselen emayeler - Terminoloji - Bölüm 2: Görsel anlatım ve tarifler

TS EN ISO 28706-2 Camsı ve porselen emayeler - Kimyasal korozyona dayanıklılık tayini - Bölüm 2: Kaynayan asitlerin nötral sıvıların ve/veya bunların buharlarının sebep olduğu kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini

TS EN ISO 28723:2011 Camsı ve porselen emayeler - Isı değiştiricilerde kullanılacak emaylanmış çelik levha üzerindeki kenar kaplamasının tayini

TS EN ISO 28763:2011 Camsı ve porselen emayeler - Hava-Gaz ve gaz-Gaz ısı değiştiriciler için yenileştirici, emaylanmış ve ambalajlanmış paneller - Özellikler

TS 4404 ISO 4531-2 Camsı ve porselen emayeler- Gıdalarla temas eden emaye kaplar- Açığa çıkan kurşun ve kadmiyum- Bölüm 2: Müsade edilebilir sınır değerler

TS ISO 4530 Camsı ve porselen emayeli eşyalar - Isıya mukavemet tayini

TS ISO 4532 Camsı ve porselen emayeler-Emaye kaplanmış eşyaların darbeye dayanıklılığının tayini-Tabanca deneyi

TS EN ISO 4534:2010 Camsı ve porselen emayeler-Akışkanlık özelliğinin tayini-Erime akış deneyi

TS EN ISO 15695 Camsı ve porselen emayeler - emaye mamullerin çizilmeye dayanıklılığının tayini

TS EN ISO 28721-3:2011 Camsı ve porselen emayeler - İşleme tesisleri için cam astarlı cihazlar - Bölüm 3: Isıl şoka dayanım

TS EN 29885 Cam kaplar - Geniş ağızlı - Sızdırmaz üst kenarın düzgünlükten sapması - Deney metotları