trarbgzh-TWenfrkadefaru

İmalat Mühendisliği Standartları

Aşağıda bahsedilen tüm standartların test, denetim ve muayenesi tarafımızdan yapılıyor olup müşteri memnuniyetini esas alarak hızlı ve güvenilir belgelendirme hizmeti vermekteyiz.

 

TS EN 20865 Projeksiyon kaynak makinaları için tablo kanalları

TS EN 20693 Dikiş kaynağı disk taslak boyutları

TS EN 29313 Direnç nokta kaynak teçhizatı-Soğutma boruları

TS EN 27286 Direnç kaynak cihazları-Grafik semboller

TS 9316 EN 25827 Nokta kaynağı-Elektrot arkalıkları ve elektrot tutucuları

TS 9118 EN 21089 Nokta kaynak teçhizatı konik elektrot bağlantıları-Boyutlar

TS EN 28167 Kaynak-Direnç kaynağı için kabartılar

TS EN 25822 Nokta kaynak teçhizatı-Konik tampon mastarlar ve konik halka mastarlar

TS EN 28206 Oksijenle kesme makinaları için kabul deneyleri- Yeniden elde edilebilir doğruluk-İşletme karakteristikleri

TS EN 22857 Taşlanmış vida dişi kılavuzları, ıso metrik dişler için-Tolerans sınıfları 4h'den 8 h'ye ve 4g'den 6g'ye kadar-Normal ve ince adımlı-Diş açılmış kısmın imalat toleransları

TS EN ISO 13916 Kaynak-Ön ısıtma sıcaklığı, pasolar arası geçiş sıcaklığı ve kaynak esnasındaki ön ısıtma idame sıcaklığının ölçme kılavuzu

TS EN ISO 9455-3 Yumuşak lehim tozları-Deney metotları-Bölüm 3: Asit sayısının potansiyometrik ve gözle titrasyon metotları ile tayini

TS ISO 4520 Elektrolitik çinko ve kadmiyum kaplamalar üzerine kromat kaplamalar

TS 7820 ISO 296 Takım tezgahları-Takım konikleri-Kendiliğinden tutan konikler-Konik saplı takımlar için boyutlar

TS ISO 8540 Presler-Mekanik-Önü açık-Terimler

TS EN 25967 Kılavuzlar ve vida dişi açılması-Ana tiplerin sembolleri ve terminoloji

TS EN 50059 Boyama ve yüzey işleminde, yanıcı olmayan malzemeyle kullanılan elektrostatik el püskürtme ekipmanın özellikleri

TS EN 50109-1 Sıkıştırma el aletleri- Alçak frekans ve radyo frekans uygulamalarına ait elektrik kabloları ve tellerinin sıkıştırma için sonlandırılmasının yapılması için aletler- Bölüm 1: Genel özellikler ve deneyler

TS EN 50109-2-3 Sıkıştırma el aletleri - Alçak frekans ve radyo frekans uygulamalarına ait elektrik bölüm 2-3: Elektriksel bağlayıcıların temasları için özel şartlar

TS EN 50109-2-5 Sıkıştırma el aletleri- Alçak frekans ve radyo frekans uygulamalarına ait elektrik kabloları ve tellerinin sıkıştırma ile sonlandırılmasının yapılması için aletler- Bölüm 2-5: Veri yolu uygulamaları için çift eksenli kablonun sonlandırılmasına ait özel şartlar

TS EN ISO 11125-1 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 1: Numune alma

TS EN ISO 11125-4 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce basınçı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 4: Görünür yoğunluğun tayini

TS EN ISO 11125-5 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 5: Kusurlu tanelerin yüzdesinin ve mikro yapıların tayini

TS EN ISO 11125-6 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 6: Yabancı madde tayini

TS EN ISO 11125-7 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulamasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 7: Rutubet tayini

TS EN 45510-8-1 Enerji santralları-Donanımlar için tedarik kılavuzu bölüm 8-1: Kumanda işlemi, ölçme, ayar ve kontrol cihazları

TS EN 12814-1 Yarı mamul termoplastik malzemeler-Kaynaklı bağlantıların deneyleri-Bölüm 1: Eğme deneyi

TS EN 12814-2 Yarı mamul termoplastik malzemeler-Kaynaklı bağlantı deneyleri-Bölüm 2: Çekme deneyi

TS EN 1011-3 Kaynak - Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler - Bölüm 3: Paslanmaz çeliklerin ark kaynağı

TS EN 1011-4 Kaynak - Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler - Alüminyum ve aliminyum alaşımlarının ark kaynağı

TS EN 12814-5 Yarı mamul termoplastik malzemeler-Kaynaklı bağlantıların deneyleri-Bölüm 5:Makroskopik muayene

TS EN 13134 Lehimleme- İşlem onayı

TS EN 1708-2 Kaynak - Temel kaynak birleştirme detayları- Bölüm 2: İç basınçsız parçalar

TS EN ISO 10882-2 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik-Operatörün solunum bölgesinde bulunan havadaki parçacıklardan ve gazlardan numune alma-Bölüm 2: Gazlardan numune alma

TS EN ISO 14744-4 Kaynak - Elektron ışın kaynak makinalarının kabul muayenesi bölüm 4: Kaynak hızının ölçülmesi

TS EN ISO 15620 Kaynak - Metalik malzemelerin sürtünme kaynağı

TS EN ISO 8502-5(Eski No:TS ISO 5802-5) Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce yüzey temizliği değerlendirme deneyleri- Bölüm 5: Boyamak için hazırlanan çelik yüzeyler üzerinde klorür ölçümü (iyon tespit tüpü metodu)

TS EN 12417+A2 Takım tezgâhları - Güvenlik - İşleme merkezleri

tst EN 1539 Kurutucular ve fırınlar - İçinde tutuşabilir maddeler bulunan - Emniyet kuralları

TS 3181 EN ISO 3497 Metalik kaplamalar- Kaplama kalınlığının ölçülmesi- X-Işınlı spektrometrik metotlar

TS EN 10244-4Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metal kaplamalar - Bölüm 4: Kalay kaplamalar

TS EN ISO 11126-4 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - bölüm 4: Kömür fırını curufu

TS EN ISO 11126-9 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - bölüm 9: Staurolit

TS EN 1011-2 Kaynak - Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler bölüm 2: Ferritik çeliklerin ark kaynağı

TS EN 1011-3 Kaynak - Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler bölüm 3: Paslanmaz çeliklerin ark kaynağı

TS EN 746-5 Endüstriyel ısıl işlem teçhizatı- Bölüm 5: Tuz banyosu ısıl işlem teçhizatı için özel güvenlik kuralları

TS EN 746-8 Endüstriyel ısıl işlem teçhizatı - Bölüm 8: Su verme teçhizatı için özel güvenlik kuralları

tst ISO 12176-3 Plâstik boru ve ekleme parçaları -Eritme bağlantılı polietilen sistemleri için donanım-Bölüm 3: Operatör kimliği

TS EN ISO 11064-1 Kumanda merkezlerinin ergonomik tasarımı- Bölüm 1: Kumanda merkezi tasarım prensipleri

TS EN ISO 11064-2 Kumanda merkezlerinin ergonomik tasarımı- Bölüm 2: Kumanda odası düzenleme prensipleri

TS EN 1011-2 Kaynak- Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler- Bölüm 2: Ferritik çeliklerin ark kaynağı

TS EN 10244-3 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerinde demir dışı metalik kaplamalar bölüm 3: Alüminyum kaplamalar

TS EN 10244-4 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerinde demir dışı metalik kaplamalar- Bölüm 4: Kalay kaplamalar

TS EN 60216-4-2 Yalıtkan elektrik malzemeleri- Isıl dayanıklılık özellikleri- Bölüm 4-2: 300 c'a kadar kullanım için yaşlandırma fırınları prezisyon

TS EN 60216-4-3 Yalıtkan elektrik malzemeleri- Isıl dayanıklılık özellikleri- Bölüm 4-3: Yaşlandırma fırınları çok hücreli fırınlar

TS EN 61131-5 Programlanabilir denetleyiciler- Bölüm 5: Haberleşme

TS EN 61131-7 Programlanabilir denetleyiciler- Bölüm 7: Donuk kontrol programlaması

TS 3179 EN ISO 2177Metalik kaplamalar - Kaplama kalınlığının ölçülmesi - Anot çözülmeli kulometrik yöntem

TS EN 13622 Gaz kaynağı ekipmanı-Terminoloji-Gaz kaynağında kullanılan terimler

TS EN 61190-1-1 Elektronik sistemleri için tutturma malzemeleri-Bölüm 1-1: Elektronik sistemlerdeki yüksek kaliteli ara bağlantılar için kullanılan lehimleme pastaları için özellikler

TS EN 10288 Kıyı ve açık deniz boru hatları için çelik borular ve bağlantılar-Harici iki tabaka ile extruded polietilenden kaplamalar

TS EN ISO 7287 Isıl kesme donanımı için grafik semboller

TS EN ISO 8205-1 Direnç kaynağı için su soğutmalı sekonder bağlantı kabloları-Bölüm 1: Çift iletken bağlantı kabloları için boyutlar ve özellikler

TS EN ISO 8205-2 Direnç kaynağı için-Su soğutmalı sekonder bağlantı kabloları-Bölüm 2: Tek iletkenli bağlantı kabloları için boyutlar ve özellikleri

TS EN 61514 Endüstriyel proses kontrol sistemleri-Pnömatik çıktılarla vana konumlandırıcılarının performansını değerlendirme metotları

TS EN ISO 13919-2 Kaynak-Elektron ve lazer ışın kaynaklı birleştirmeler-Kusurların kalite seviyeleri ile ilgili kılavuz-Bölüm 2: Alüminyum ve kaynak edilebilir alaşımları

TS EN ISO 14272 Nokta ve projeksiyon kaynağına dayanım için işlem ve numune ölçüleri

TS EN ISO 15614-8 Metal malzemeler için kaynak prosedürleri şartnamesi ve sınıflandırması-Kaynak deneyi prosedürü-Bölüm 8: Boru plakaları birleştirmeleri için boru kaynağı

TS EN ISO 15614-11 Metal malzemeler için kaynak prosedürleri şartnamesi ve sınıflandırması-Kaynak deneyi prosedürü-Bölüm 11: Elektron ve laser ışını demeti ile kaynak (ıso 15614-11:2002)

TS EN ISO 15618-2 Su altında kaynak yapan kaynakçıların sınıflandrıma deneyi-Bölüm 2: Yüksek basınç altında kuru kaynak yapan dalgıç kaynakçılar ve kaynak operatörleri

TS EN ISO 15641 Yüksek hızlı işleme için freze bıçakları-Güvenlik kuralları

TS EN ISO 15011-3 Kaynak ve ilgili süreçlerde sağlık ve güvenlik - Duman ve gazlardan numune almak için laboratuvar yöntemi - Bölüm 3: Ark kaynağı sırasında ozon emisyon hızının tayini (ISO 15011-3:2009)

TS 2653 ISO 2747 Camsı ve porselen emayeler-Emaye kaplı mutfak eşyaları-Termal şok mukavemeti tayini

TS EN ISO 13807 (Eski no: TS ISO 13807) Cam ve porselen emayeler-Kimya sanayinde kullanılan-Termal şok deneyiyle çatlak oluşma sıcaklığının tayini

TSE ISO/TR 8125 Alüminyum ve alaşımları-Anodik oksidasyon(eloksal kaplama)-Renkli anodik oksit kaplamaların renginin ve renk farkının tayini

TS 9531 ISO 3857-3 Kompresörler, pnömatik aletler ve makinalar-Terimler-Bölüm 3:Pnömatik aletler ve makinalar

TS ISO 6370-1 Camsı ve porselen emayeler-Aşınmaya karşı dayanıklılık tayini-Bölüm 1: Aşınmaya karşı dayanıklılık deney cihazı

TS ISO 6370-2 Camsı ve porselen emayeler-Aşınmaya karşı dayanıklılık tayini-Bölüm 2: Alt yüzeyin aşındırılmasından sonra kütle kaybı

TS EN 61190-1-1 Elektronik montaj için tutturma malzemeleri - bölüm 1-1: Elektronik montajlarda yüksek kaliteli ara bağlantılar için kullanılan lehim pastalarının özellikleri

TS EN 50370-2 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Takım tezgâhları için ürün ailesi standardı - Bölüm 2: Bağışıklık

TS EN 12814-7 Yarı-Mamul termoplâstik malzemeler - Kaynaklı bağlantıların deneyleri - Bölüm 7: Ortası daraltılmış deney numuneleri ile çekme deneyi

TS EN ISO 10111 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar-Birim alanda kütle ölçümü-Gravimetrik ve kimyasal analiz metotlarının gözden geçirilmesi

TS EN 730-1 Gaz kaynak teçhizatı - Güvenlik cihazları-Bölüm 1:Bir alev (geri tepme) tutucu ile birleşik

TS EN 730-2 Gaz kaynak teçhizatı-Güvenlik cihazları - Bölüm 2:Bir alev (geri tepme) tutucu olmadan

TS EN ISO 8166 Direnç kaynağı - Direnç nokta kaynak elektrotlarının ömrünün sabit makine ayarları kullanılarak değerlendirilmesi için prosedürü

TS EN ISO 9606-3 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 3: Bakır ve bakır alaşımları

TS EN ISO 15616-2 Kaynak ve kesme işlemleri-Yüksek kaliteli-Co2-Laser ışını kullanan makinalar-Kabul deneyleri- Bölüm 2: Statik ve dinamik doğruluk ölçmeleri

TS EN ISO 15616-3 Kaynak ve kesme işlemleri-Yüksek kaliteli-Co2-Laser ışını kullanan makinalar-Kabul deneyleri- Bölüm 3: Gaz debisi ve basıncının ölçülmesinde kullanılan aletlerin kalibrasyonu

TS EN ISO 9606-4 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 4: Nikel ve nikel alaşımları

TS EN ISO 9606-5 -kaynakçıların onay deneyi - Füzyon kaynağı - Bölüm 5: Titanyum ve titanyum alaşımları, zirkonyum ve zirkonyum alaşımları

TS EN ISO 10289 Metalik taban malzemeler üzerinde metalik ve diğer inorganik kaplaların koroyon deney metotları - Korozyon deneylerine tâbi tutulan deney numuneleri ve imal edilen parçaların sıralanması (ıso 10289: 1999)

TS EN ISO 10289 Metalik taban malzemeler üzerinde metalik ve diğer inorganik kaplaların koroyon deney metotları - Korozyon deneylerine tâbi tutulan deney numuneleri ve imal edilen parçaların sıralanması (ıso 10289: 1999)

TS EN ISO 12224-3 Lehim teli, katı ve fluks göbekli-Özellikler ve deney metotları- Bölüm 3: Yaş terazi deney metodu

TS EN 12814-7 Yarı-Mamul termoplastik malzemeler-Kaynaklı bağlantı deneyleri-Bölüm 7-Oval deney parçaları ile gerilme deneyi

TS EN ISO 14324 Direnç nokta kaynağı - Kaynakların tahribatlı dewneyi - Nokta kaynaklı birleştirmelerin yorulma deneyi metodu

TS EN ISO 14329 Direnç kaynağı - Kaynakların tahribatlı dewneyi - Nokta, dikiş ve projeksiyon kaynakları için başarısızlık tipleri ve geometrik ölçümler

TS EN 50370-2 Elektromanyetik uyumluluk(emu)-Makina cihazları için ürün ailesi standardı-Bölüm 2:Bagışıklık

TS EN ISO 14923 Termal püskürtme- Termal olarak püskürtülen kaplamaların karakterizasyonu ve deneyleri

TS EN ISO 15616-1 Kaynak ve kesme işlemleri-Yüksek kaliteli-Co2-Laser ışını kullanan makinalar-Kabul deneyleri- Bölüm 1: Genel prensipler, kabul şartları

TS EN ISO 9692-4 Kaynak ve benzer işlemler - Kaynak ağzı için tavsiyeler - Bölüm 4 : Giydirilmiş çelikler

TS EN 10301 Kıyıdaki ve kıyadan uzak boru hatları için çelik borular ve bağlantı elemanları - Korozif olmayan gazın taşınması ile ilgili olarak sürtünme azaltıcı iç kaplama

TS EN 13887 Yapısal yapıştırıcılar - Metallerin ve plastiklerin yapıştırma öncesi yüzey hazırlama kılavuzu

TS EN 14612 Uzay mamul teminatı - Otomatik makina dalgalı lehiminin doğrulanması ve onayı

TS EN 561Gaz kaynak donanımı - Kaynak, kesme ve benzeri işlemler için kapama vanalı hızlı kavrama

TS EN 60335-2-45 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-45: Elektrikli taşınabilir ısıtma aletleri ve benzeri cihazlar için özel kurallar

TSE CEN ISO/TS 8662-11 Motorlu portatif el aletleri- Tutamaktaki titreşimlerin ölçümü - Bölüm 11: Çivileme aletleri

TS EN 10310 Çelik borular ve bağlantı elemanları - Kıyıdaki ve kıyıdan uzaktaki boru hatları için - Poliamit toz esaslı iç ve dış kaplamalar

TS EN ISO 15607 Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Genel kurallar

TS EN ISO 15614-5 Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Kaynak prosedür deneyi-Bölüm 5:Titanyum, zirkonyum ve alaşımlarının ark kaynağı

TS EN ISO 17641-1 Metalik malzemelerde kaynaklar üzerindeki tahribatlı deneyler-Kaynaklı yapılar için sıcak çatlama deneyleri

TS EN ISO 17834 Isıl püskürtme-Yüksek sıcaklıklarda korozyon ve oksitlenmeye karşı koruma için kaplama

TS EN ISO 18279 Sert lehimleme-Sertlehimlenmiş birleştirmelerde kusurlar

TS 283-1 EN ISO 17642-1Metal malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri - Kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri - Ark kaynağı işlemleri - bölüm 1: Genel

TS 283-2 EN ISO 17642-2 Metal malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri - Kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri - Ark kaynağı işlemleri - Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler

TS EN ISO 10052 Akustik - Hava ile yayılan ses ve darbe sesi yalıtımının ve donanım sesinin sahada ölçülmesi - Araştırma (survey) yöntemi

TS EN ISO 15614-2 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 2: Alüminyum ve alaşımlarının ark kaynağı

TS EN ISO 15614-1 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı,nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı

TS EN 13479 Kaynak sarf malzemeleri - Metalik malzemelerin füzyon kaynağı için dolgu metalleri ve tozlar - Genel mamul standardı

TS EN 50370-1 Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Makine aletleri için ürün aile standardı - Bölüm 1: Emisyon

TS EN 746-4 Endüstriyel ısıl işlem teçhizatı - Bölüm 4: Sıcak daldırma metodu ile galvanizlenmiş ısıl işlem teçhizatı için özel güvenlik kuralları

TS EN 746-5 Endüstriyel ısıl işlem teçhizatı - Bölüm 5: Tuz banyosu endüstriyel ısıl işlem teçhizatı için özel güvenlik kuralları

TS EN 746-8 Endüstriyel ısıl işlem teçhizatı - Bölüm 8: Soğutma teçhizatı için özel güvenlik kuralları

TS EN 60519-8 Elektro ısıtma tesisatlarında güvenlik - Bölüm 8 : Elektro curuf ergitme fırınları için için özel şartlar.

TS EN 10298 Çelik borular ve bağlantı parçaları - Karada ve denizde döşenen boru hatlarında kullanılan - Çimento harcı ile iç yüzey kaplaması

TS EN 14717 Kaynak ve benzer işlemler- Çevresel muayene listesi

TS EN 560 Gaz kaynak donanımı - Kaynak, kesme ve benzeri işlemler için donanımın boru bağlantıları

TS EN 60519-3 Elektro ısı tesisatlarında güvenlik - bölüm 3: İndüksiyonla ve iletimle ısıtma ve indüksiyonla eritme tesisatları için özel şartlar

TS EN 60779 Endüstriyel elektro ısıtma donanımı - Elektro curuf ergitme fırınları için deney metotları

TS EN ISO 15609-2/A1 Metal malzemeler için kaynak prosedürleri şartnamesi ve sınıflandırması-Kaynak prosedürü şartnamesi-Kısım 2: Gaz kaynağı

TS EN 1011-4/A1 Kaynak - Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler - Alüminyum ve aliminyum alaşımlarının ark kaynağı

TS EN ISO 3834-1 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları-Bölüm 1: Uygun kalite şartları seviyesinin seçimi için kriterler

TS EN ISO 3834-2 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları- Bölüm 2: Kapsamlı kalite şartları

TS EN ISO 3834-3 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları- Bölüm 3: Standard kalite şaretları

TS EN ISO 3834-4 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 4: Temel kalite şartları

TS EN ISO 8502-6 Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce yüzey temizliği değerlendirme deneyleri- Bölüm 6: Analiz için çözünür kirliliklerin ekstraksiyonu- Bresle metodu

TS EN ISO 15023-1 Plâstikler - Poli(vinil alkol) (pval) malzemeler - Bölüm 1: Kısa gösteriliş sistemleri ve özellikler için temeller

TS EN 60216-4-1 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - Bölüm 4-1: Yaşlandırma etüvleri - Tek hücreli etüvler

TS EN ISO 3834-4 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları - Bölüm 4: Temel kalite şartları

TS ISO 11126-9 (Numara tadili: TS ISO 11126-9) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - Bölüm 9: Staurolit

TS ISO 11126-10/T1 (Numara tadili: TS EN ISO 11126-10) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - Bölüm 10: Almandit garnet

TS EN ISO 18276 Kaynak sarf malzemeleri-Yüksek mukavemetli çeliklerin gaz korumalı veya gaz korumasız ark kaynağı için boru şeklinde özlü tel elektrotlar - Sınıflandırma

TS EN ISO 3834-3 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları- bölüm 3 : Standard kalite şartları

TS EN 60519-3 Elektirikle ısıtma tesisatlarında güvenlik-Bölüm 3: İndüksiyon, direncle ısıtma ve indeksiyonla eritme tesisatları için özel şartlar

TS EN ISO 15614-1 Metalik malzemelerin kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve onayı-Kaynak prosedürü deneyi-Bölüm 1:Çeliklerin ark ve gaz kaynağı ve nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı çeliklerin ark kaynağı için kaynak prosedür deneyleri

TS EN ISO 15614-2 Metalik malzemelerin kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve onayı-Kaynak prosedürü deneyi-Bölüm 2:Aluminyum ve alaşımlarının ark kaynağı

tst EN 10300 Kıyı ve açık deniz boru hatları için çelik borular ve bağlantı parçaları-Harici kaplamalar için sıcak uygulanan bitümlü malzeme

TS ISO 4229 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Düşük tork uygulamaları için bir taraflı açık ağızlı anahtarlar - Azami kafa dış ölçüleri ve deney döndürme momentleri

TS ISO 11168 Buji ve kızdırma bujileri için geçme anahtarlar

TS EN 60216-4-1 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - bölüm 4-1: Yaşlandırma etüvleri - Tek hücreli etüvler

TS EN ISO 14731 Kaynak koordinasyonu -Görevler ve sorunluluklar.

TS EN 60519-2 Elektrikle ısıtma tesisatlarında güvenlik- Bölüm 2: Dirençli ısıtma cihazları için özel şartlar

TS EN 62076 Endüstriyel elektrikli ısıtma tesisleri - Kanallı endüksiyonlu ve potalı endüksiyonlu fırınlar için deney metotları

TS EN ISO 5172 Gaz kaynağı donanımı - Gaz kaynağı, ısıtma ve kesme için hamlaçlar - Özellikler ve deneyler

TS EN 10339 Su taşımak amaçlı çelik borular-Epoksi reçine kaplama uygulanmış iç yalıtım korozyon korunması

TS EN 1395-2 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 2: Hvof dahil alev püskürtme

TS EN ISO 8501-1 Çelik taban malzeme yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Yüzey temizliğinin gözle muayenesi - Bölüm 1: Kaplanmamış çelik taban malzeme yüzeylerinin ve önceki kaplamanın tamamen kaldırılmasından sonraki çelik taban malzeme yüzeylerinin pas dereceleri ve hazırlanma dereceleri

TS EN 62339-1 Yüzeye monteli sıvı dağıtım bileşenleri için modüler bileşen ara yüzleri - Bölüm 1: Elastik contalar

TS EN ISO 6520-1 Kaynak ve ilgili işlemler-Metalik malzemelerde geometrik kusurların sınıflandırılması-Bölüm 1: Ergitme kaynak

TS EN ISO 8501-3 Boyalar ve ilgili ürünlerin uygulanmasından önce çelik taban malzemelerin hazırlanması - Yüzey temizliğinin görsel olarak değerlendirilmesi - Bölüm 3: Kaynakların, kenarların ve yüzey kusurları olan diğer alanların hazırlanma sınıfları

TS EN 15520 ısıl püskürtme - Isıl püskürtme ile kaplanmış bileşenlerin yapısal tasarımı için tavsiyeler

TS EN ISO 17657-4 Direnç kaynağı - Direnç kaynağı için kaynak akımı ölçümü - Bölüm 4: Kalibrasyon sistemi

TS EN 15085-2 Demiryolu uygulamaları-Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı-Bölüm 2:Kaynak imalatçılarının kalite özellikleri ve belgelendirilmesi

TS EN 15085-4 Demiryolu uygulamaları-Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı-Bölüm 4:İmalat özellikleri

TS EN 60519-11 Elektronik ısıtma tesisatlarında güvenlik- Bölüm 11: Sıvı metaller üzerindeki elektromanyetik kuvvetleri kullanan tesisatlar için özel kurallar

TS EN ISO 15614-1/A1 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı, nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı - ek 1 (ıso 15614-1: 2004/amd 1: 2008)

TS ISO 5414-1 Takım tutucular-Tespit civatalı-Silindirik saplı parmak ve alın frezeleri için- Bölüm 1: Tahrik kısmının boyutları

TS EN ISO 14731 Kaynak koordinasyonu - Görevler ve sorumluluklar

TS EN 60335-2-45/A1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-45: Elektrikli taşınabilir ısıtma aletleri ve benzeri cihazlar için özel kurallar

TS EN 1550+A1 Makinalar - Makina parçalarının güvenliği - İş parçasını tutan ayna ayaklarının tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları

TS EN 10111 Çelik bant ve şeritler- Soğuk şekillendirme için sürekli sıcak haddelenmiş- Düşük karbonlu- Teknik teslim şartları

TS EN ISO 13918 Kaynak-Saplama ark kaynağı için sapmalar ve seramik yüksükler

TS EN 50505 İnsanın direnç kaynağı ve alaşımlı işlemler için donanımlardan kaynaklanan elektromanyetik alanlara maruz kalmasının değerlendirilmesi için temel standard

TS EN 792-13+A1 Elde taşınabilir aletler- Elektriksiz güçle tahrik edilen- Güvenlik kuralları- Bölüm 13: Bağlama testere, elemanları çakma aletleri

TS EN 792-13+A1 Elde taşınabilir aletler- Elektriksiz güçle tahrik edilen- Güvenlik kuralları- Bölüm 13: Bağlama testere, elemanları çakma aletleri

TS EN 1550+A1 Makinalar - Makina parçalarının güvenliği - İş parçasını tutan ayna ayaklarının tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları

TS EN 12549+A1 Akustik- Döşemeci tabancaları için gürültü tayini- Deneyi- Mühendislik deneyi

TS EN ISO 20643 Mekanik titreşim - Elde tutulan ve elle yönlendirilen makinalar - Titreşim emisyonunun değerlendirilmesi için prensipler

TS EN 13736+A1 Takım tezgâhlarında güvenlik - Pnömatik presler

TS EN 13898+A1/AC Takım tezgahları - Güvenlik - Metalleri soğuk işleme için testere tezgahları

TS EN 13128 +A2 Takım tezgahlarında güvenlik - freze tezgahları (delik büyütme tezgahları dahil)

TS EN 1248+A1 Döküm makinaları - Aşındırıcı püskürtme teçhizatları için güvenlik kuralları

TS EN 10298 Çelik borular ve bağlantı parçaları - Karada ve denizde döşenen boru hatlarında kullanılan - Çimento harcı ile iç yüzey kaplaması

TS EN 12348+A1 Karot alma makinaları - Sehpalı - Güvenlik

TS EN 692+A1 Takım tezgahları- Mekanik presler- Güvenlik

TS EN 869+A1 Basınçlı metal döküm makineleri- Güvenlik kurallar

TS EN 1248+A1 Döküm makinaları-Aşındırıcı püskürtme teçhizatları için güvenlik kuralları

TS EN 1265+A1 Döküm makinaları ve donanımları için gürültü deney kuralları

TS EN 13736+A1 Takım tezgahlarında güvenlik - Pnömatik presler

TS EN 13128+A2 "takım tezgahlarında güvenlik - frezeleme makinaları (delik büyütme tezgahları dahil)"

TS EN 12417+A2 Takım tezgahlarında - Güvenlik - İşleme merkezleri

TS EN 12472+A1 Metalik kaplamalar - Kaplanmış malzemelerde nikel ayrıştırma metodunun tayini aşınma ve korozyon simulasyon deneyleri

TS EN 60745-1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60745-2-12Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Beton vibratörleri için özel kurallar

TS EN 12487/AC Metallerin korozyondan korunması- Alüminyum ve alüminyum alaşımları üzerine yıkanmış ve yıkanmamış kromat dönüşüm kaplamaları

TS EN 1265+A1 Makinalarda güvenlik - Döküm makinaları ve donanımları için gürültü deney kodu

TS EN ISO 24373 Kaynak sarf malzemeleri - Bakır ve bakır alaşımlarının ergitme kaynağı için masif teller ve çubuklar - Sınıflandırma

TS EN 61987-10 Sanayi süreç ölçmeleri ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 10: Elektronik veri değişimi için sanayi süreç ölçmeleri ve kontrolü için özelliklerin listesi (lop) - Temel kurallar

TS EN 60745-2-3 Elle tutulan, motorla çalışan elektrikli aletler – Güvenlik - Bölüm 2-3: Taşlayıcılar, parlatıcılar ve disk tipi zımparalar için özel kurallar (IEC 60745-2-3:2006, değiştirilmiş + A1:2010, değiştirilmiş + A1:2010/düzeltme Şubat 2011)

tst EN 60745-2-19 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-19: Planya tezgahları için özel kurallar

TS EN 60519-7 Elektrikle ısıtma tesisatlarında güvenlik - Bölüm 7: Elektron tabancalarına sahip tesisatlar için özel kurallar

TS EN 50504 Ark kaynak teçhizatının geçerli kılınması19.01.2010

TS EN ISO 1461 Demir ve çelikten imal edilmiş malzemeler üzerine sıcak daldırmayla yapılan galvaniz kaplamalar - Özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 15614-2/AC Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 2: Alüminyum ve alaşımlarının ark kaynağı

TS EN 746-1+A1 Endüstriyel ısıl işlem tesisi-Bölüm 1: Endüstriyel ısıl işlem tesisi için ortak güvenlik kuralları

TS EN 61029-2-8 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için - Bölüm 2- 8: Tek iş milli düşey oyma aletleri için özel kurallar

TS EN ISO 15011-2 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 2: Ark kaynağı, kesme ve oluk açma sırasında karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2) nitrojen monoksit (NO) ve nitrojen dioksit (NO2) emisyon hızlarının tayini

TS EN ISO 28927-7 Elle tutulan taşınabilir motorlu aletler -Titreşimin ölçülmesi için deney yöntemleri- Bölüm 7 : Sac işleme ve kesme aletleri

TS EN ISO 28927-5 Elle tutulan taşınabilir motorlu aletler -Titreşimin ölçülmesi için deney yöntemleri-Bölüm 5: Matkaplar ve darbeli matkaplar

TS EN ISO 14713-1 Çinko kaplamalar-Yapılarda demir ve çeliğin korozyona karşı korunması için kılavuz ve tavsiyeler-Bölüm 1:Genel

TS EN 12348+A1 Karot alma makinaları-Sehpalı-Güvenlik

TS EN 13128+A2/AC Takım tezgahlarında güvenlik - Freze tezgahları (delik büyütme tezgahları dahil)

TS EN 61029-2-11 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan taşınabilir aletler için - Bölüm 2-11: Birleşik gönyeli ve tezgâh tipi testereler için özel kurallar

TS 287 EN 895/tst T1Metalik malzemeler-Kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler-Enine çekme deneyi

TS EN 60745-2-15/A1Elle tutulan, motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik- Bölüm 2-15:Çalı biçme aletleri için özel kurallar

TS EN ISO 5171 Gaz kaynak donanımı - Kaynak, kesme ve benzeri işlemlerde kullanılan basınç ölçerler

TS EN ISO 2503 Gaz kaynak donanımı - 300 bar'a kadar (30 mpa) basınç regülatörleri ve debimetreli basınç regülatörleri - kaynak, kesme ve benzeri işlerde kullanılan gaz tüpleri için

TS EN 14673+A1 Makinalarda güvenlik-Çelik ve demir dışı metallerin dövülmesi için hidrolik güçle çalışan açık kalıplı sıcak dövme presleri için güvenlik kuralları

TS EN 14681+A1 Makinalarda güvenlik - Elektrik ark ocaklarında çelik üretimi için makina ve donanımın güvenlik kuralları

TS EN 61508-6 Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 6: IEC 61508-2 ve IEC 61508-3’ün uygulanmasına ilişkin kılavuz

TS EN ISO 15653 Metalik malzemeler - Kaynakların yarı statik kırılma tokluğunun tayini için deney yöntemi

TS EN 12417+A2/AC Takım tezgahlarında - Güvenlik - İşleme merkezleri

TS EN 13128+A2/AC Takım tezgahlarında güvenlik - Frezeleme makinaları (delik büyütme tezgahları dahil)

TS EN 15771 Camsı ve porselen emayeler -Mohs sertlik cetveline göre yüzey sertliği tayini

TS EN 61131-2 Programlanabilir kontrol cihazları - Bölüm 2: Cihaz özellikleri ve deneyler

TS EN 60745-2-19/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-19: Planya tezgahları için özel kurallar

TS EN 61131-2 Programlanabilir denetleyiciler - Bölüm 2: Donanım kuralları ve deneyler

TS EN 15085-3 Demiryolu uygulamaları- Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı - Bölüm 3: Tasarım özellikleri

TS EN 15085-3/AC Demiryolu uygulamaları- Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynağı - Bölüm 3: Tasarım özellikleri

TS EN 15085-4 Demiryolu uygulamaları-Demiryolu araçları ve bileşenlerinin kaynak işlemi-Bölüm 4: İmalat kuralları

TS EN 10244-2 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerine demir dışı metal kaplamalar- Bölüm 2: Çinko veya çinko alaşımlı kaplamalar

TS EN ISO 2143 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu - Asite daldırılarak yapılan ön işlemden sonra anodik oksidasyon kaplamaların absorplama gücündeki kaybın değerlendirilmesi

TS EN ISO 2931 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu - Anodik oksit kaplamaların tespit kalitesinin admitans kaybı ölçümüyle değerlendirilmesi

TS EN ISO 3210 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Anodik oksidasyon - Asit ön işlemi yapılmaksızın fosforik asit/kromik asit çözeltisine daldırmadan sonra anodik oksit kaplamaların tespit kalitesinin kütle kaybı ölçümüyle değerlendirilmesi

TS EN ISO 7599 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu - Alüminyum üzerindeki anodik oksidasyon kaplamalar için genel özellikler

TS EN 60745-2-16 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2- 16 : Çakıcılar için özel kurallar

TS EN ISO 8502-11 Boya ve ilgili ürünlerin uygulama öncesi çelik yüzeylerin hazırlanması-yüzey temizliğinin değerlendirilmesi için testler-bölüm 11:suyun bulanıklığını belirlemek için alan yöntemi-çözünür sülfat

TS EN 61784-3-1 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-1: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 1 için ek özellikler

TS EN 61784-3-2 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-2: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 2 için ek özellikler

TS EN 61298-4 İşlem ölçümü ve kontrol cihazları-Performans değerlendirmesi için genel metotlar ve işlemler-Bölüm 4:Değerlendirme raporu muhtevası

TS EN 746-2Isıl işlem teçhizatı- Sanayide kullanılan- Bölüm 2: Yanma ve yakıtla çalışan sistemler için güvenlik kuralları

TS EN ISO 6719 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarıın anodik oksidasyonu - Bölüm 12: Bütünleştirici küreli cihazlar kullanılarak alüminyum yüzeylerin yansıma karakteristiklerinin ölçülmesi

TS EN 62418 Yarı iletken cihazlar- Metal özelliklerin gerilim açıklıüı deneyi

tst EN ISO 17672 Sert lehimleme-Dolgu metalleri  

TS EN ISO 2085 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyon (eloksal ) kaplaması ince anodik oksidasyon (eloksal) kaplamaların süreklilik kontrolü - Bakır sülfat deneyi

TS EN ISO 2376 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarıın anodik oksidasyon (eloksal kaplama)- Elektriksel delinme geriliminin tayini

TS EN ISO 8993 Alüminiyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu (eloksal kaplama)- Oyuk korozyonunun değerlendirilmesi için sınıflandırma sistemleri - Grafik yöntemi

TS EN ISO 10215 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu (eloksal kaplama) - Anodik oksidasyon (eloksal) kaplamaların görüntü netliğinin gözle tayini-Grafik ölçek metodu

TS EN 61784-3-12 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-12: İşlevsel emniyet fieldbuses - CPF 12 için ek özellikler

TS EN 61784-3-14 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-14: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 14 için ek özellikler

TS EN ISO 15641 Yüksek hızlı işleme için freze bıçakları - Güvenlik kuralları21.02.2013

TS EN ISO 15614-1/D1 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı,nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı

TS EN 10244-2 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerine demir dışı metal kaplamalar- Bölüm 2: Çinko veya çinko alaşımlı kaplamalar

TS EN 13858N Metallerin korozyondan korunması - Demir veya çelik bileşenler üzerinde elektrolitik olarak tatbik edilmeyen pul şeklindeki çinko kaplamalar

TS EN ISO 28722 Camsı ve porselen emayeler - Mimari uygulamalarda kullanılan çelik levhalara uygulanan emaye kaplamaların özellikleri

TS EN 60519-6 Elektroısı tesislerinde güvenlik – Bölüm 6: Endüstriyel mikrodalga ısıtma donanımında güvenlik için şartlar (IEC 60519-6: 2011)

TS EN 61029-2-3 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan taşınabilir aletler için - Bölüm 2-3: Plânya ve kalınlık tezgâhları için özel kurallar

TS EN 60974-12 Ark kaynağı teçhizatı - Bölüm 12:Kaynak kabloları için bağlaştırma düzenleri

TS EN 60974-13 Ark kaynağı teçhizatı - Bölüm 13: Akım dönüş pensesi

TS EN ISO 15792-3 Kaynak sarf malzemeleri- Deney metotları- Bölüm 3: Bir iç köşe kaynağında kaynak sarf malzemelerinin konumsal kapasite ve kök nüfuziyeti sınıflandırma deneyi

TS EN ISO 6947 Kaynak ve benzeri işlemler - Kaynak konumları

TS EN ISO 28706-1 Camsı ve porselen emayeler - Kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini - Bölüm 1: Oda sıcaklığında asitlerin sebep olduğu kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini

TS EN ISO 28706-3 Camsı ve porselen emayeler - Kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini - Bölüm 3: Bazik sıvıların sebep olduğu korozyona dayanıklılığın tayini - Altıgen prizma şeklindeki deney cihazı ile

TS EN 15895 Kartuşla çalışan elde taşınabilen aletler- Güvenlik kuralları-Sabitleme ve sert işaretleme aletleri

TS EN 13898+A1/tst AC Takım tezgâhları - Güvenlik - Metalleri soğuk işleme için testere tezgahları

TS EN 13898+A1 Takım tezgâhları - Güvenlik - Metalleri soğuk işleme için testere tezgâhları

TS EN 14730-1+A1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Rayların alumino termik kaynağı - Bölüm 1: Kaynak işlemlerinin onayı

TS EN 61029-2-3 Güvenlik kuralları- Elektrik motorlu taşınabilir aletler için- Bölüm 2-3: Plânya ve kalınlık tezgahları için özel kurallar

TS EN ISO 10218-2 Robotlar ve robot cihazları-Endüstriyel ortamlar için robotlar - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Robot sistemleri ve entegrasyonu

TS EN ISO 14372 Kaynak sarf malzemeleri-Nüfuz edebilen hidrojen ölçümü yoluyla elle metal ark kaynağı elektrotlarının inem direncinin tayini

TS EN ISO 28706-5 Camsı ve porselen emayeler - Kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini - Bölüm 5: Kapalı sistemlerde kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini

TS EN ISO 10218-1 Robotlar ve robotik cihazlar - Endüstriyel robotlar için güvenlik gereksinimleri - Bölüm 1: Robotlar

TS EN ISO 25239-1 Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum - Bölüm 1: Sözlük

TS EN 60974-12 Ark kaynağı teçhizatı- Bölüm 12: Kaynak kabloları için bağlantı düzenleri

TS EN 60974-13 Ark kaynağı teçhizatı- Bölüm 13: Kaynak mengene

TS EN ISO 3821 Gaz kaynak donanımları - Kaynak yapma, kesme ve benzeri işler için lastik hortumlar

TS EN ISO 14271 Dirençkaynağı-Nokta, projeksiyon ve dikiş kaynaklarının vickers sertlik deneyleri (düşük ve mikro sertlik)

TS EN ISO 17654 Dirençkaynağı-Kaynakların tahribatlı deneyleri - Direnç dikiş kaynaklarının basınç deneyi

TS EN 693+A2 Takım tezgahları - Güvenlik - Hidrolik presler

TS EN ISO 10863 Kaynakların tahribatsız muayenesi-Ultrasonik muayene-Uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği kullanımı (ugsk)

TS EN 10245-1 Çelik tel ve tel mamuller-Çelik tel üzerine organik kaplamalar-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 10245-2 Çelik tel ve tel mamuller-Çelik tel üzerine organik kaplamalar-Bölüm 2: Pvc kaplanmış tel

TS EN 10245-3 Çelik tel ve tel mamuller-Çelik tel üzerine organik kaplamalar-Bölüm 3: Pe kaplanmış tel

TS EN 10245-5 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerine organik kaplamalar-Bölüm 5:Poliamid kaplı tel

TS EN ISO 15609-5 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü şartnamesi - Bölüm 5: Direnç kaynağı

TS EN ISO 15011-5 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 5 : Pirolisisgaz kromatografi spektrometri kullanılarak bileşiminde tüm veya kısmen organik malzeme ürünlerinin kaynağı veya kesimi sırasında oluşan ısıl bozunmanın tespiti

TS EN ISO 15792-1/A1 Kaynak sarf malzemeleri- Deney metotları- Bölüm 1: Çelik- Nikel ve nikel alaşımlarında saf kaynak metali deney numuneleri için deney parçası

TS EN ISO 2080 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Yüzey işlemi, metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Sözlük

TS ISO 9286 Aşındırıcı daneler ve ham daneler - Silisyum karbürün kimyasal analizi

TS EN ISO 8503-1 Boya ve ilgili ürünlerin uygulanmadan önce çelik taban malzemelerin hazırlanması- Kumlanarak temizlenmiş çelik taban malzemelerin yüzey pürüzlülük karakteristikleri- Bölüm 1: Aşındırıcı ile kumlanarak temizlenmiş yüzeylerin değerlendirilmesi amacıyla ıso

TS EN ISO 8503-2 Boya ve ilgili ürünlerin uygulanmadan önce çelik taban malzemelerin hazırlanması-Kumlanarak temizlenmiş çelik taban malzemelerin yüzey pürüzlülük karakteristikleri- Bölüm 2: Aşındırıcı ile kumlanarak temizlenmiş çeliklerin yüzey profillerinin derecelendir

TS EN ISO 8503-3 Boya ile ilgili ürünleri uygulamadan önce çelik taban malzemelerin- Hazırlanması- Kumlanarak temizlenmiş çelik taban malzemelerin yüzey pürüzlülük karakteristikleri bölüm 3: Iso yüzey profil kompratörlerinin kalibrasyonu ve yüzey profilinin tayini için me

TS EN ISO 8503-4 Boya ve ilgili ürünleri uygulamadan önce çelik taban malzemelerin hazırlanması- Kumlanarak temizlenmiş çelik taban malzemelerin yüzey pürüzlülük karakteristikleri- Bölüm 4: Iso yüzey profil komparatörlerinin kalibrasyonu ve yüzey profilinini tayini için m

TS EN ISO 14174 Kaynak sarf malzemeleri - Toz altı ve elektrocruf kaynakları için tozlar: Sınıflandırma

TS EN 60534-2-4 Endüstriyel proses kontrol vanaları - Bölüm 2-4: Akış kapasitesi - Yapısal akış karakteristikleri ve aralıkları

TS EN 60770-2 Endüstriyel - İşlem kontrol sistemlerinde kullanılan vericiler- Bölüm 2: Muayene ve için metotlar

TS EN 60546-2 Endüstriyel süreç kontrol sistemlerinde kullanılan analog sinyalli kontrol devreleri- Bölüm 2: Muayene ve rutin deney kılavuzu

TS EN 61190-1-3/A1 Elektronik montaj için bağlantı malzemeleri- Bölüm 1-3: Elektronik elemanlara uygun lehim alaşımları ile elektronik lehimleme uygulamaları için akılı ve akısız katı lehimler için kurallar

TS EN 50580 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletlerinde güvenlik - Püskürtme tabancaları için özel kurallar

TS EN 60676:2012(EN) Endüstriyel elektro ısıtma donanımı-Direkt ark ocakları için deney metotları

TS EN ISO 3690 Kaynak ve ilgili işlemler - Ferritik çelik ark kaynak metalindeki hidrojen muhtevasının tayini

TS EN 10169:2010+A1Organik madde ile sürekli kaplanmış (rulo kaplama) çelik yassı mamuller -Teknik teslim şartları

TS EN 13523-20 Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 20: Köpük yapışması

TS EN 13523-17 Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 17: Sıyrılabilir filmlerin yapışma özelliği

TS EN ISO 11148-9:2011(EN) Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 9: Kalıp taşlama aletleri

TS EN ISO 11127-1 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 1: Numune alma

TS EN ISO 11127-2:2011(EN) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 2: Tane büyüklüğü dağılımı tayini

TS EN 1708-3 Kaynak- Çelikte kaynakla birleştirme temel ayrıntıları- Bölüm 3: Dövme ile giydirilmiş ve basınçlı bileşenlerle astarlanmış.

TS EN ISO 15614-1:2004/A2 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı, nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı

TS EN ISO 11127-6 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 6: İletkenlik ölçümü ile suda çözünür kirliliklerin tayini

TS EN ISO 11127-5:2011(EN) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 5: Nem tayini

TS EN ISO 12153 Kaynak sarf malzemeleri - Nikel ve nikel alaşımları gaz korumalı ve non-Gaz korumalı metal ark kaynağ için tüp şekilli özlü tel elektrotlar - Sınıflandırma

TS EN ISO 18275 Kaynak sarf malzemeleri- Yüksek mukavemetli çeliklerin- Elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar- Sınıflandırma

TS EN ISO 5173:2010/A1 Metalik malzemelerde kaynak dikişleri üzerinde tahribatlı muayeneler- Eğme deneyleri

TS EN ISO 25239-3 Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Kaynakçıların yeterliği

TS EN ISO 25239-3 Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Kaynakçıların yeterliği

TS EN ISO 16834 Kaynak sarf malzemeleri- Yüksek mukavemetli çekiklerin ark kaynağı için tel elektrodlar, teller, çubuklar ve yığılan metaller

TS EN ISO 17653 Metalik malzemelerin kaynakları üzerinde tahribatlı deneyler - Direnç nokta kaynaklarının bükülme deneyi

TS EN ISO 21952 Kaynak sarf malzemeleri - Tel elektrotlar, teller ve çubuklar ,sürünme dayanımlı çeliklerin ark kaynağı için depositler - Sınıflandırma

TS EN ISO 22825 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Östenitik çelikler ve nikel tabanlı alaşımlarda kaynakların muayenesi

TS EN 60683 Daldırılmış ark fırınları için deney metotları

TS EN 60534-8-2 Sınai işlem kontrol vanaları-Kısım 8: Gürültü özellikleri-Bölüm 2: Kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar ölçümü

TS EN 62337 Proses endüstrisindeki kontrol sistemleri ve elektrik aletlerinin devreye sokulması - Belirli fazlar ve ana hususlar

TS EN 61029-2-5 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-5 - Şerit testereler için özel kurallar

TS EN 61029-2-5 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-5 - Şerit testereler için özel kurallar

TS EN ISO 11148-1 Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Diş açılmamış mekanik bağlama elemanları için birleştirme güç aletleri

TS EN ISO 11148-2:2011(EN) Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 2: Uç kesme ve kenar kıvırma güç aletleri

TS EN ISO 11148-11:2011(EN) Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 11: Kenar kesme aletleri ve makaslar

TS EN ISO 11148-5 Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 5: Dönme hareketli darbeli delme aletleri

TS EN ISO 8503-4 Boya ve ilgili ürünleri uygulamadan önce çelik taban malzemelerin hazırlanması- Kumlanarak temizlenmiş çelik taban malzemelerin yüzey pürüzlülük karakteristikleri- Bölüm 4: Iso yüzey profil komparatörlerinin kalibrasyonu ve yüzey profilinini tayini için m

TS EN ISO 14174 Kaynak sarf malzemeleri - Toz altı ve elektrocruf kaynakları için tozlar: Sınıflandırma

TS EN 60534-2-4 Endüstriyel proses kontrol vanaları - Bölüm 2-4: Akış kapasitesi - Yapısal akış karakteristikleri ve aralıkları

TS EN 60770-2 Endüstriyel - İşlem kontrol sistemlerinde kullanılan vericiler- Bölüm 2: Muayene ve için metotlar

TS EN 60546-2 Endüstriyel süreç kontrol sistemlerinde kullanılan analog sinyalli kontrol devreleri- Bölüm 2: Muayene ve rutin deney kılavuzu

TS EN 61190-1-3/A1 Elektronik montaj için bağlantı malzemeleri- Bölüm 1-3: Elektronik elemanlara uygun lehim alaşımları ile elektronik lehimleme uygulamaları için akılı ve akısız katı lehimler için kurallar

TS EN 50580 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletlerinde güvenlik - Püskürtme tabancaları için özel kurallar

TS EN 60676:2012(EN) Endüstriyel elektro ısıtma donanımı-Direkt ark ocakları için deney metotları

TS EN ISO 3690 Kaynak ve ilgili işlemler - Ferritik çelik ark kaynak metalindeki hidrojen muhtevasının tayini

TS EN 10169:2010+A1 Organik madde ile sürekli kaplanmış (rulo kaplama) çelik yassı mamuller -Teknik teslim şartları

TS EN 13523-20 Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 20: Köpük yapışması

TS EN 13523-17 Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 17: Sıyrılabilir filmlerin yapışma özelliği

TS EN ISO 11148-9:2011(EN) Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 9: Kalıp taşlama aletleri

TS EN ISO 11127-1 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 1: Numune alma

TS EN ISO 11127-2:2011(EN) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 2: Tane büyüklüğü dağılımı tayini

TS EN 1708-3 Kaynak- Çelikte kaynakla birleştirme temel ayrıntıları- Bölüm 3: Dövme ile giydirilmiş ve basınçlı bileşenlerle astarlanmış.

TS EN ISO 15614-1:2004/A2 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı, nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı

TS EN ISO 11127-6 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 6: İletkenlik ölçümü ile suda çözünür kirliliklerin tayini

TS EN ISO 11127-5:2011(EN) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 5: Nem tayini

TS EN ISO 12153 Kaynak sarf malzemeleri - Nikel ve nikel alaşımları gaz korumalı ve non-Gaz korumalı metal ark kaynağ için tüp şekilli özlü tel elektrotlar - Sınıflandırma

TS EN ISO 18275 Kaynak sarf malzemeleri- Yüksek mukavemetli çeliklerin- Elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar- Sınıflandırma

TS EN ISO 5173:2010/A1 Metalik malzemelerde kaynak dikişleri üzerinde tahribatlı muayeneler- Eğme deneyleri

TS EN ISO 25239-3 Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Kaynakçıların yeterliği

TS EN ISO 25239-3 Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Kaynakçıların yeterliği

TS EN ISO 16834 Kaynak sarf malzemeleri- Yüksek mukavemetli çekiklerin ark kaynağı için tel elektrodlar, teller, çubuklar ve yığılan metaller

TS EN ISO 17653 Metalik malzemelerin kaynakları üzerinde tahribatlı deneyler - Direnç nokta kaynaklarının bükülme deneyi

TS EN ISO 21952 Kaynak sarf malzemeleri - Tel elektrotlar, teller ve çubuklar ,sürünme dayanımlı çeliklerin ark kaynağı için depositler - Sınıflandırma

TS EN ISO 22825 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Östenitik çelikler ve nikel tabanlı alaşımlarda kaynakların muayenesi

TS EN 60683 Daldırılmış ark fırınları için deney metotları

TS EN 60534-8-2 Sınai işlem kontrol vanaları-Kısım 8: Gürültü özellikleri-Bölüm 2: Kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar ölçümü

TS EN 62337 Proses endüstrisindeki kontrol sistemleri ve elektrik aletlerinin devreye sokulması - Belirli fazlar ve ana hususlar

TS EN 61029-2-5 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-5 - Şerit testereler için özel kurallar

TS EN 61029-2-5 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-5 - Şerit testereler için özel kurallar

TS EN ISO 11148-1 Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Diş açılmamış mekanik bağlama elemanları için birleştirme güç aletleri

TS EN ISO 11148-2:2011(EN) Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 2: Uç kesme ve kenar kıvırma güç aletleri

TS EN ISO 11148-11:2011(EN) Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 11: Kenar kesme aletleri ve makaslar

TS EN ISO 11148-5 Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 5: Dönme hareketli darbeli delme aletleri

TS EN ISO 8503-4 Boya ve ilgili ürünleri uygulamadan önce çelik taban malzemelerin hazırlanması- Kumlanarak temizlenmiş çelik taban malzemelerin yüzey pürüzlülük karakteristikleri- Bölüm 4: Iso yüzey profil komparatörlerinin kalibrasyonu ve yüzey profilinini tayini için m

TS EN ISO 14174 Kaynak sarf malzemeleri - Toz altı ve elektrocruf kaynakları için tozlar: Sınıflandırma

TS EN 60534-2-4 Endüstriyel proses kontrol vanaları - Bölüm 2-4: Akış kapasitesi - Yapısal akış karakteristikleri ve aralıkları

TS EN 60770-2 Endüstriyel - İşlem kontrol sistemlerinde kullanılan vericiler- Bölüm 2: Muayene ve için metotlar

TS EN 60546-2 Endüstriyel süreç kontrol sistemlerinde kullanılan analog sinyalli kontrol devreleri- Bölüm 2: Muayene ve rutin deney kılavuzu

TS EN 61190-1-3/A1 Elektronik montaj için bağlantı malzemeleri- Bölüm 1-3: Elektronik elemanlara uygun lehim alaşımları ile elektronik lehimleme uygulamaları için akılı ve akısız katı lehimler için kurallar

TS EN 50580 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletlerinde güvenlik - Püskürtme tabancaları için özel kurallar

TS EN 60676:2012(EN) Endüstriyel elektro ısıtma donanımı-Direkt ark ocakları için deney metotları

TS EN ISO 3690 Kaynak ve ilgili işlemler - Ferritik çelik ark kaynak metalindeki hidrojen muhtevasının tayini

TS EN 10169:2010+A1 Organik madde ile sürekli kaplanmış (rulo kaplama) çelik yassı mamuller -Teknik teslim şartları

TS EN 13523-20 Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 20: Köpük yapışması

TS EN 13523-17Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 17: Sıyrılabilir filmlerin yapışma özelliği

TS EN ISO 11148-9:2011(EN) Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 9: Kalıp taşlama aletleri

TS EN ISO 11127-1 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 1: Numune alma

TS EN ISO 11127-2:2011(EN)Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 2: Tane büyüklüğü dağılımı tayini

TS EN 1708-3 Kaynak- Çelikte kaynakla birleştirme temel ayrıntıları- Bölüm 3: Dövme ile giydirilmiş ve basınçlı bileşenlerle astarlanmış.

TS EN ISO 15614-1:2004/A2 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı, nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı

TS EN ISO 11127-6 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 6: İletkenlik ölçümü ile suda çözünür kirliliklerin tayini

TS EN ISO 11127-5:2011(EN) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 5: Nem tayini

TS EN ISO 12153 Kaynak sarf malzemeleri - Nikel ve nikel alaşımları gaz korumalı ve non-Gaz korumalı metal ark kaynağ için tüp şekilli özlü tel elektrotlar - Sınıflandırma

TS EN ISO 18275 Kaynak sarf malzemeleri- Yüksek mukavemetli çeliklerin- Elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar- Sınıflandırma

TS EN ISO 5173:2010/A1 Metalik malzemelerde kaynak dikişleri üzerinde tahribatlı muayeneler- Eğme deneyleri

TS EN ISO 25239-3 Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Kaynakçıların yeterliği

TS EN ISO 25239-3 Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Kaynakçıların yeterliği

TS EN ISO 16834 Kaynak sarf malzemeleri- Yüksek mukavemetli çekiklerin ark kaynağı için tel elektrodlar, teller, çubuklar ve yığılan metaller

TS EN ISO 17653 Metalik malzemelerin kaynakları üzerinde tahribatlı deneyler - Direnç nokta kaynaklarının bükülme deneyi

TS EN ISO 21952 Kaynak sarf malzemeleri - Tel elektrotlar, teller ve çubuklar ,sürünme dayanımlı çeliklerin ark kaynağı için depositler - Sınıflandırma

TS EN ISO 22825 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Östenitik çelikler ve nikel tabanlı alaşımlarda kaynakların muayenesi

TS EN 60683 Daldırılmış ark fırınları için deney metotları

TS EN 60534-8-2 Sınai işlem kontrol vanaları-Kısım 8: Gürültü özellikleri-Bölüm 2: Kontrol vanalarındaki hidrodinamik akış gürültüsünün laboratuar ölçümü

TS EN 62337 Proses endüstrisindeki kontrol sistemleri ve elektrik aletlerinin devreye sokulması - Belirli fazlar ve ana hususlar

TS EN 61029-2-5 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-5 - Şerit testereler için özel kurallar

TS EN 61029-2-5 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-5 - Şerit testereler için özel kurallar

TS EN ISO 11148-1 Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 1: Diş açılmamış mekanik bağlama elemanları için birleştirme güç aletleri

TS EN ISO 11148-2:2011(EN) Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 2: Uç kesme ve kenar kıvırma güç aletleri

TS EN ISO 11148-11:2011(EN) Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 11: Kenar kesme aletleri ve makaslar

TS EN ISO 11148-5 Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 5: Dönme hareketli darbeli delme aletleri

TS EN ISO 11127-7 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 7: Suda çözünür klorürlerin tayini

TS EN ISO 11148-8:2011(EN) Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 8: Zımparalama ve parlatma aletleri

TS EN ISO 11148-10:2011(EN) Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 10: Basma güç aletleri

TS EN 60745-2-4/A11Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - Bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 60745-2-4/A11 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - Bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 60745-2-4/A11Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - Bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 61158-3-21 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-21: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 21 elemanları

TS EN 61158-4-21 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-21: Veri bağlantı katmanı protokolü belirtimi - Tip 21 elemanları

TS EN 61784-5-12 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-12: Fieldbus montaj - Montaj profilleri cpf 12

TS EN ISO 25239-2 Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Kaynak birleştirmelerinin tasarımı

TS EN ISO 25239-2 Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Kaynak birleştirmelerinin tasarımı

TS EN ISO 25239-4 Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Kaynak işlemlerinin özellikleri ve yeterliği

TS EN ISO 25239-5:2011(EN) Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Klite ve muayene özellikleri

TS EN ISO 25239-5:2011(EN) Sürtünme karıştırma kaynağı - Alüminyum bölüm 2:Klite ve muayene özellikleri

TS EN ISO 13123 Metalik ve diğer organik olmayan kaplamalar-Sıcaklık gradyanında ısıl sınır kaplamaları için çevrim ısıtması deney yöntemi

TS EN 62439-7 Endüstriyel iletişim ağları - Çok kullanılan otomasyon ağları - Bölüm 7: Halka tabanlı yedekleme protokolu (RRP)

TS EN 61784-5-15 Endüstriyel iletişim ağları - Profiller - Bölüm 5-15: Alan veri yollarının tesisi - Cpf 15 için tesis profilleri

TS EN 61784-5-4 Endüstriyel iletişim ağları - Profiller - Bölüm 5-4: Alan veri yollarının tesisi - Cpf 4 için tesis profilleri

TS ISO 513 Tanımlanmış kesici kenarlar ile metal talaş kaldırmak için sert kesici malzemelerin sınıflandırılması ve uygulanması - Ana grupların ve uygulama gruplarının kısa gösterilişi

TS EN 4677-001 Havacılık serisi - Havacılık uygulamaları için kaynaklanmış ve lehimlenmiş bağlantılar - Elektron demeti ile kaynak yapılan metalik malzeme bağlantıları - Bölüm 001: Kaynaklanmış bağlantıların kalitesi

TS EN 60745-2-15 Elle tutulan, motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik- Bölüm 2-15:Çalı biçme aletleri için özel kurallar

tst IEC 60050-841 Elektroteknikte kullanılan terimler ve tarifler-Sanayide elektrikle ısıtma  

TS EN ISO 8205-3 Direnç kaynağı için su soğutmalı sekonder bağlantı kabloları-Bölüm 3:Deney özellikleri

TS EN 61029-2-11 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-11: Birleşik gönye ve kol testereleri için özel kurallar

TS EN 13100-4 Termoplastik yarı mamullerin kaynaklı birleştirmelerinin tahribatsız muayenesi- Bölüm 4: Yüksek gerilim deneyi

TS EN ISO 13588 Kaynakların tahribatsız muayene deneyi - Ultrasonik deney - Otomatik fazlı dizi teknolojisi kullanma

TS EN ISO 10882-1 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik-Operatörün solunum bölgesinde bulunan havadaki parçacıklardan ve gazlardan numune alma-Bölüm 1:Havadaki parçacıklardan numune alma

TS EN 15949 Emniyet makine - Bar mills, yapısal çelik fabrikaları ve tel çubuk fabrikaları için güvenlik gereksinimleri

TS EN ISO 28927-12 Elle Tutulan Taşınabilir Motorlu Aletler-Titreşim emisyonlarının değerlendirilmesi için deney metotları-Bölüm 12:Kalıp taşlama aletleri

TS EN 61029-2-1 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan taşınabilir aletler için - Bölüm 2-1: Dairesel testere tezgâhları için ilgili kurallar

TS EN 710:1997+A1:2010/AC Dökümhane için kalıplama ve maça hazırlama makinaları ile bunlara ilişkili donanımlar – Güvenlik kuralları

TS EN ISO 11148-7 Elde taşınabilir aletler - Elektriksiz güçle tahrik edilen - Güvenlik kuralları - Bölüm 7: Taşlayıcılar

TS EN ISO 14175 Kaynak sarf malzemeleri - Ergitme kaynağı ve benzeri işlemler için gazlar ve gaz karışımları standardı

TS EN 60974-11 Ark kaynağı teçhizatı - Bölüm 11: Elektrot penseleri

TS EN ISO 20643/A1Mekanik titreşim – Elde tutulan ve elle yönlendirilen makinalar – Titreşim emisyonunun değerlendirilmesi için prensipler

TS 13592Yetkili servisler - Güç Aktarımında Kullanılan Hidrolik Sistemler İçin kurallar

TS EN ISO 11148-3 Elde taşınabilir elektriksiz güçle tahrik edilen aletler - Güvenlik kuralları - Bölüm 3: Matkaplar ve kılavuz salma aletleri

TS EN ISO 11148-4 Elde taşınabilir elektriksiz güçle tahrik edilen aletler- Güvenlik kuralları - Bölüm 4: Dönme hareketsiz darbeli güç aletleri

TS EN ISO 11148-6 Elde taşınabilir elektriksiz güçle tahrik edilen aletler- Güvenlik kuralları - Bölüm 6: Diş açılmış bağlama elemanları için birleştirme güç aletleri

TS EN ISO 11148-12 Elde taşınan güç tahriksiz makinalar-Güvenlik kuralları-Bölüm 12:Dairesel,titreşimli ve dekupaj testereleri

TS EN 16252 Atık Malzemelerin vegeri kazanılabilen parça malzemelerin sıkıştırılmasında kullanılan makinalar-Yatay balyalama presleri-Güvenlik kuralları

TS ISO 10914 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Yivli somunlar için geçme ve yıldız ağızlı anahtarlar

TS EN ISO 13585:2012(EN)Sert lehimleme - Lehim ve lehim uygulayıcıların yeterlilik testi

TS EN ISO 17663 Kayn ak - Kaynak ve ilgili işlemlerle bağlantılı olarak ısıl işlem için kalite şartları

TS EN 10244-1/AC Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metalik kaplamalar - Bölüm 1: Genel prensipler

TS EN 60974-1 Ark kaynağı teçhizatı- bölüm 1: Kaynak güç üniteleri

TS EN ISO 5172:2006/A1:2012 Gaz kaynağı donanımı - Gaz kaynağı, ısıtma ve kesme için hamlaçlar - Özellikler ve deneyler

TS EN ISO 15614-13:2012 Metalik Malzemelerin Kaynak prosedürlerin Özellikleri ve vasflandırılması -Kaynak Prosedür Deneyleri- Bölüm 13 :direnç alın ve alın yakma kaynağı

TS EN 14587-3 Demiryolu uygulamaları-Yol- Rayların alın ve alın yakma kaynağı bölüm 3:Geçit yapıları ile birlikte kaynak

TS EN ISO 4136 Metalik malzemelerin kaynakları üzerinde tahribatlı deneyler-Enine çekme deneyi

TS EN ISO 9016:2012 Metalik malzemelerde kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler - Vurma deneyleri - Deney numunesi yeri, çentik yönü ve muayene

TS EN 50109-2-2/AC Sıkıştırma el aletleri- Alçak frekans ve radyo frekans uygulamalarına ait elektrik kabloları ve tellerinin sıkıştırma ile sonlandırılmasının yapılması için aletler- Bölüm 2-2: Eş eksenli temaslar ve radyo frekans bağlayıcıları için özel şartlar- Ebatları a ilâ g, q'dan t, v ve w'ya kadar değişen sökülebilir ve birbirinin yerine geçebilir dişlere açık ağızlı aletler

TS EN ISO 9455-10:2012 Yumuşak lehim pastaları - Deney metotları - Bölüm 10: Lehim yayılmasında pasta verimi

TS EN 62061:2005/A1:2013 Makina güvenliği - Güvenliğe ilişkin elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği

TS EN 61326-2-5 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-5: Özel şartlar - Iec 61784-1, cp 3/2'ye göre arayüzleri olan sahra cihazları için performans kriterleri, deney konfigürasyonları ve çalışma şartları

TS EN 61499-1 Fonksiyon blokları - Bölüm 1: Mimari yapı

TS EN 61499-2 Fonksiyon blokları - Bölüm 2: Yazılım aleti kuralları

TS EN 13067 Plastik kaynağı yapan personel-Kaynakçı nitelik testleri-Kaynaklanmış termoplastik kademeler

TS EN 60745-2-3:2011/A2 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-3:Öğütücüler, disk tipi zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN ISO 17636-2:2013 Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesi - Radyografik muayene - Bölüm 2: Dijital dedektörler ile X ve gama ışını teknikleri

TS EN ISO 9455-16:2013 Yumuşak lehim tozları- Deney metotları- Bölüm 16: Toz etkinlik deneyleri, ıslatma denge metodu

TS EN ISO 15012-1:2013 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve emniyet- Kaynak dumanının tutulması ve ayırılması için teçhizat- Bölüm 1: Ayrılma verimi deneyi ve işaretlemesi için gereklilikler

TS EN ISO 15615:2013 Gaz kaynağı ekipmanı-Kaynak, kesme ve benzer işlemler için asetilen manifoldu-Yüksek basınçlı cihazlarda emniyet kuralları

TS EN ISO 15609-6:2013 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü şartnamesi - Bölüm 6: Lazer-ark hibrit kaynak

TS EN ISO 5172/A1 Gaz kaynağı donanımı - Gaz kaynağı, ısıtma ve kesme için hamlaçlar - Özellikler ve deneyler

TS EN 62439-1/A1 Endüstriyel haberleşme ağları - yüksek kullanılabilirlik otomasyon ağlar - Bölüm 1: genel kavramlar ve hesaplama yöntemleri

TS EN ISO 17636-1:2013 Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesi - Radyografik muayene - Bölüm 1: Filmli X ve gama ışını teknikleri

TS EN 61131-6 Programlanabilir kontrol aletleri-Bölüm 6:Fonsiyonel güvenlik

TS EN 61326-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 1: Genel şartlar-

TS EN 61326-2-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-1: Özel şartlar - Emu açısından korunmasız uygulamalar için hassas deney ölçme donanımı için performans kriterleri, deney konfigürasyonları ve çalışma şartları

TS EN 61326-2-2 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-2: Özel şartlar - Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde kullanılan taşınabilir deney cihazı, ölçme cihazı ve izleme cihazı için performans kriterleri, deney konfigürasyonları ve çalışma şartları

TS EN 61326-2-3 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-3: Özel şartlar - Entegre veya uzaktan sinyal şartlandırma transduserler için performans kriterleri, deney konfigürasyonları ve çalışma şartları

TS EN 61326-2-4 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 2-4: Özel şartlar - Iec 61557-9 a göre yalıtım hata yeri için cihaz ve ıec 61557-8 e göre yalıtım izleme cihazı için deney konfigurasyonu,çalışma şartları ve performans kriterleri12.06.2013

TS ISO 5749 Pense ve pense - Diagonal kesme pense - Boyutlar ve test değerleri

TS EN ISO 9717:2013Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Metallerde fosfat dönüşüm kaplamalar

TS EN 61158-5-15 Sanayi iletişim ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-15: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 15 elemanları

TS EN 61987-11 Sanayi süreç ölçümleri ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 11: Elektronik veri değişimi için sanayi süreç ölçmeleri ve kontrolü için özelliklerin listesi (LOP) - Temel kurallar

TS ISO 5743 Pense ve Penseler-Teknik Genel Özellikler

TS EN 61158-5-3 Sanayi iletişim ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 53: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 3 elemanları

TS EN 61158-6-21 Sanayi iletişim ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-21: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 21 elemanları

TS EN 61158-6-18 Sanayi iletişim ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-18: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip18 elemanları

TS EN 61158-6-15 Sanayi iletişim ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-15: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 15 elemanları

TS EN ISO 15609-2 Metal malzemeler için kaynak prosedürleri şartnamesi ve sınıflandırması-Kaynak prosedürü şartnamesi-Kısım 2: Gaz kaynağı

TS EN ISO 15618-2 Su altında kaynak yapan kaynakçıların sınıflandrıma deneyi-Bölüm 2: Yüksek basınç altında kuru kaynak yapan dalgıç kaynakçılar ve kaynak operatörleri

TS EN ISO 10111 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar-Birim alanda kütle ölçümü-Gravimetrik ve kimyasal analiz metotlarının gözden geçirilmesi

TS EN 61511-2 Fonksiyonel güvenlik - Süreç sanayi sektörü için güvenlik entrümanlı sistemler - Bölüm 2: IEC 61511-1'in uygulanması için kılavuzlar

TS EN 60974-11 Ark kaynağı teçhizatı - Bölüm 11: Elektrot penseleri

TS EN 60974-8:2009 Ark kaynağı teçhizatı- Bölüm 8: Kaynak ve plazma kesme sistemleri için gaz konsollar

TS EN 14587-2 Demiryolu uygulamaları - Yol - Rayların alın yakma kaynağı - Bölüm 2: Yeni R220, R260, R260Mn ve R350HT sınıf rayların sabit bir tesis dışında sahada seyyar kaynak makinası ile kaynaklanması

TS EN 61029-2-6:2010 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan taşınabilir aletler için - Bölüm 2-6: Su beslemeli, elmas uçlu matkaplar için özel kurallar

TS EN 61010-2-201 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kuralları - Bölüm 2-201: Kontrol cihazları için özel kurallar

TS EN 61131-3 Programlanabilir kontrolörler - Bölüm 3: Programlama dilleri

TS EN ISO 6847 Kaynak sarf malzemeleri-Kimyasal analiz için bir saf kaynak metali bloğunun yığılması

TS EN 61499-4 Fonksiyon Blokları - Bölüm 4: Uyumluluk profilleri için kurallar

TS EN ISO 12932:2013 Kaynak- Çelik, nikel ve nikel alaşımların lazer-ark hibrit kaynaklanması - Kusurlar için kalite sınıfları

TS EN 60519-10 Elektrikli ısıtma tesisatlarında güvenlik - Bölüm 10 : Endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanılan elektriksel dirençli iz ısıtma sistemleri için özel kurallar.

TS EN 13603:2013 Bakır ve bakır alaşımları - Elektriksel amaçlı çekilmiş yuvarlak bakır tel üzerindeki koruyucu kalay kaplamaların değerlendirilmesi için deney yöntemleri

TS EN 60745-2-23 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - bölüm: 2-23: Kalıp taşlayıcılar ve küçük döner aletler.

TS EN ISO 15614-14:2013 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin spesifikasyon ve kalifikasyonu - Kaynak prosedür testi - Bölüm 14 : Çelik, nikel ve nikel alaşımların lazer-ark hibrit kaynaklanması

TS EN ISO 9312:2013Direnç kaynak teçhizatı-Elektrot altlıklarında kullanılan yalıtılmış pimler

TS EN 60519-12 Elektrikli ısıtma tesisatlarında güvenlik -Bölüm 12: Kızılötesi elektrikli ısıtma tesisatları için özel kurallar

TS EN 60974-2 Ark kaynak teçhizatı - Bölüm 2: Sıvı soğutma sistemleri

TS EN 60974-7 Ark kaynağı teçhizatı - Bölüm 7: Torçlar

TS EN 60974-7 Ark kaynağı teçhizatı - Bölüm 7: Torçlar

TS EN 61326-2-6 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - EMU şartları - Bölüm 2-6: Özel şartlar - Vücut içi teşhis (IVD) tıbbi donanım

TS EN 60745-2-23 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - bölüm: 2-23: Kalıp taşlayıcılar ve küçük döner aletler.

TS EN 15085-1:2007+A1:2013 Demiryolu uygulamaları - demiryolu araçları ve bileşenlerinin Kaynağı - Bölüm 1: Genel

TS EN ISO 12996 Mekanik bağlantı - Bağlantıların tahribatlı muayenesi - Tek bağlantıların çekme kesme deneyi için numune boyutları ve deney prosedürü

TS EN ISO 12996 Mekanik bağlantı - Bağlantıların tahribatlı muayenesi - Tek bağlantıların çekme kesme deneyi için numune boyutları ve deney prosedürü

TS EN 13438 Boyalar ve vernikler - Yapı amaçlı galvanizli veya toz çinko ile kaplanmış çelik ürünler için toz organik kaplamalar

TS EN ISO 28881 Takım tezgâhlarında güvenlik - Elektro erozyon makinaları

TS EN ISO 2553 Kaynak ve ilgili işlemler - Çizimler üzerinde sembolik gösterimler - Kaynaklı birleştirmeler

TS EN ISO 544 Kaynak sarf malzemeleri - Kaynak ilâve malzemeleri için teknik teslim şartları - Mamul tipi, boyutlar, toleranslar ve işaretleme

TS EN 62382 Proses endüstrisinde kullanılan kontrol sistemleri - Elektriksel ve aletsel döngü kontrolü

TS EN 62439-4 Endüstriyel haberleşme ağları - Yüksek kullanılabilirlikli otomasyon ağı - Bölüm 4:Çapraz ağ artıklık protokolü (crp)

TS EN ISO 14732 Kaynak personeli-Metalik malzemelerin tam mekanize ve otomatik ergitme kaynağı için kaynak operatörlerinin ve kaynak ayarcılarının yeterlilik sınavı

TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler

TS EN ISO 6520-2 Kaynak ve ilgili işlemler - Metalik malzemelerde geometrik kusurların sınıflandırılması - Bölüm 2: Basınç kaynağı

TS EN ISO 9017 Metalik malzemelerde kaynaklar üzerinde tahribatlı deneyler-Kırılma deneyi

TS EN ISO 10675-2 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Radyograifk muayene için kabul seviyeleri - Bölüm 2: Aliminyum ve alaşımları

TS EN ISO 15626 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Uçuş süresi difraksiyon tekniği (TOFD) - Kabul seviyeleri

TS EN ISO 17639 Metalik malzemelerdeki kaynaklarda tahribatlı muayene- Kaynakların makroskopik ve mikroskopik muayenesi

TS EN ISO 27830 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Metalik ve inorganik kaplama özellikleri için ana esaslar

TS EN ISO 27830 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Metalik ve inorganik kaplama özellikleri için ana esaslar

TS EN ISO 9692-1 Kaynak ve benzer işlemler - Kaynak ağzı hazırlığı için tavsiyeler - Bölüm 1 : Çeliklerin elle metal ark kaynağı, gaz korumalı metal ark kaynağı, gaz kaynağı, TIG kaynağı ve demet kaynağı

TS EN ISO 9539/A1 Gazla yapılan kaynak, kesme ve benzeri işlemlerde kullanılan cihazlar için malzemeler

TS EN ISO 14554-1 Kaynak için kalite şartları - Metalik malzemelerin direnç kaynağı - Bölüm 1: Kapsamlı kalite şartları

TS EN ISO 14554-2 Kaynak için kalite şartları - Metalik malzemelerin direnç kaynağı - bölüm 2: Başlangıç kalite şartları

TS EN 60974-5 Ark kaynak teçhizatı - Bölüm 5: Tel besleyiciler

TS EN ISO 11127-3:2011(EN) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 3: Görünür yoğunluk tayini

TS EN 50580/A1 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletlerinde güvenlik - Püskürtme tabancaları için özel kurallar

TS EN ISO 28881/AC Takım tezgâhlarında güvenlik - Elektro erozyon makinaları

TS EN 62693 Endüstriyel elektrikli ısıtma tesisatları- Kızılötesi elektrikli ısıtma tesisatları için deney metodları

TS EN 61029-2-11/A11 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-11: Birleşik gönye ve kol testereleri için özel kurallar

TS EN 61029-2-11/A11 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-11: Birleşik gönye ve kol testereleri için özel kurallar

TS EN 62395-2 Endüstriyel ve ticari uygulamalar için elektrik dirençler yapılan ısıtma sistemleri - Bölüm 2: Sistem tasarımı,kurulumu ve onarımı için uygulama kılavuzu

TS EN 62395-1 Endüstriyel ve ticari uygulamalar için elektrik dirençler yapılan ısıtma sistemleri - Bölüm 1: Genel ve deney özellikleri

TS EN 61010-2-201/AC Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kuralları - Bölüm 2-201: Kontrol cihazları için özel kurallar

TS EN 61514-2 Sanayi süreç kontrol sistemleri - Bölüm 2: Pnömatik çıkışlı akıllı valf konumlayıcılarının performansını değerlendirme metotları

TS EN 62264-1 Kurumsal kontrol sistem entegrasyonu - Bölüm 1: Modeller ve terminoloji

TS EN 62264-2 Kurumsal kontrol sistem entegrasyonu - Bölüm 2: Kurumsal kontrol sistem entegrasyonu için nesne ve öznitelikler

TS EN 61131-9 Programlanabilir denetleyiciler - Bölüm 9: Küçük algılayıcılar ve harekete geçiriciler (SDCI) için noktadan noktaya sayısal iletişim arayüzü

TS EN 61784-5-1 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-1: fieldbuslar montajı - CPF 1 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-2 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-2: fieldbuslar montajı - CPF 2 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-3 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-3: fieldbuslar montajı - CPF3 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-6 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-6: fieldbuslar montajı - CPF 6 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-8 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-8: fieldbuslar montajı - CPF 8 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-11 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-11: fieldbuslar montajı - CPF 11 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-13 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-13: fieldbuslar montajı - CPF 13 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-14 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-14: fieldbuslar montajı - CPF 14 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-16 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-16: fieldbuslar montajı - CPF 16 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-17 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-17: fieldbuslar montajı - CPF 17 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-18 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-18: fieldbuslar montajı - CPF 18 Kurulum profiller

TS EN 61784-5-19 Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-19: fieldbuslar montajı - CPF 19 Kurulum profiller

TS EN 61918 Endüstriyel haberleşme ağları - Endüstriyel terimlerde haberleşme ağlarının kurulumu

TS EN 12622+A1 Takım tezgahları - Hidrolik abkant presler- Güvenlik

TS EN ISO 17636-1 Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesi - Radyografik muayene - Bölüm 1: Filmli X ve gama ışını teknikleri

TS EN ISO 10042+AC Kaynak - Aluminyum ve alaşımlarında ark kaynaklı birleştirmeler - Düzgünsüzlükler için kalite seviyeleri

TS EN 14681+A1 Makinalarda güvenlik - Elektrik ark fırınlarında çelik üretimi için makina ve donanımın güvenlik kuralları

TS ISO 5743 Penseler ve kerpetenler - Genel teknik kurallar

TS ISO 5749 Penseler ve kerpetenler - Yan keskiler - Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5742 Penseler ve kerpetenler - Adlandırma

TS ISO 5744 Penseler ve kerpetenler - Deney yöntemleri

TS ISO 5745 Penseler ve kerpetenler – Tutma ve diğer işlemler için penseler (kargaburunlar) – Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5746 Penseler ve kerpetenler – Mühendislik ve hatçı penseleri - Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5747 Penseler ve kerpetenler - Manivelalı yan kesicili penseler, kerpetenler ve yan keskiler - Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5748 Penseler ve kerpetenler-Tepe keskiler-boyutlar ve deney değerleri

TS EN 60974-3 Ark kaynak teçhizatı - Bölüm 3 : Ark başlatma ve dengeleme cihazları

TS EN ISO 5826 Transformatörler - Direnç kaynak makinaları için - Bütün transformatörlere uygulanabilir genel özellikler

TS EN 12814-3 Yarı mamul termoplastik malzemeler-Kaynaklı bağlantıların deneyleri-Bölüm 3: Çekme sünmesi deneyi

TSE CEN/TS 16599 Fotokataliz - iletken malzeme ve bu koşulların ölçüm fotokatalitik özelliklerini test etmek için ışınlama koşulları

TS EN ISO 13482 Robotlar ve robotik cihazlar - kişisel bakım robotlar için emniyet gerekleri (ISO 13482:2014)

TS EN 14587-1 Demiryolu uygulamaları-Yol-Rayların yakma alın kaynağı - Bölüm 1: Sabit bir tesiste yeni R220, R260, R260Mn ve R350HT sınıf raylar

TS EN ISO 12671 Termal püskürtme- Termal püskürtmeli kaplamalar- Teknik resimler üzerinde sembolik gösterimler

TS EN ISO 14113 Gaz kaynak teçhizatı - 450 bar (45 mpa)'a kadarki sanayi gazları için kullanılan lastik ve plastik hortum ve hortum takımları

TS EN ISO 20643 Mekanik titreşim - Elde tutulan ve elle yönlendirilen makinalar - Titreşim emisyonunun değerlendirilmesi için prensipler

TS ISO 7755-7 Sert metal çapak frezeleri - Bölüm 7: Kavisli, sivri uçlu çapak frezeleri (tip G)

TS EN ISO 8502-9 Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Yüzey temizliği değerlendirilmesi için deneyler- Bölüm 9: Suda çözünebilen tuzların iletkenlik tayini için alan metodu

TS EN 16296 Kaynaklı termoplastik bağlantılarda kusurlar- Kalite seviyeleri

TS ISO 5746 Penseler ve kerpetenler – Mühendislik ve hatçı penseleri - Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5744 El aletleri-Penseler ve kerpetenler-Deney metotları

TS ISO 5748 Penseler ve kerpetenler-Tepe keskiler-boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 5747 El aletleri-Penseler ve kerpetenler paralel ağızlı-Manivelalı, yan kesicili pense-Manivelalı kerpeten ve manivelalı yan keski boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 7755-7 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 7: Kavisli, sivri uçlu (tip G)

TS ISO 7755-2 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 2: Silindir biçimli çapak frezeleri (tip A)

TS ISO 7755-3 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 3: Silindir biçimli, yuvarlak uçlu çapak frezeleri (tip C)

TS ISO 7755-1 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 1: Genel özellikler

TS ISO 7755-4 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 4: Küre biçimli çapak frezeleri (tip D)

TS ISO 7755-5 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 5: Oval çapak frezeleri (tip E)

TS ISO 7755-6 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 6: Kavisli, yuvarlak uçlu çapak frezeleri (tip F)

TS EN ISO 10683:2014 Bağlama elemanları-Elektrolitik olarak uygulanmayan çinko pul kaplamalar

TS EN ISO 17677-1 Direnç kaynağı - Terimler - Bölüm 1: Nokta, projeksiyon ve dikiş kaynağı

TS EN 12732+A1 Gaz altyapısı - Kaynaklı çelik boru hattı - Fonksiyonel şartlar

TS EN 13523-0 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 0: Genel giriş

TS EN 60745-2-3/A11Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-3:Öğütücüler, disk tipi zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 60974-10 Ark kaynağı teçhizatı – Bölüm 10: Elektromanyetik uyumluluk (EMU) kuralları (IEC 60974-10: 2014)

TS EN 62841-2-2 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-2: Elde tutulan elektrikli tornavidalar ve darbeli anahtarlar için özel kurallar

TS EN 62841-2-4 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan elde tutulan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 62841-2-5 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-5: Elde tutulan dairesel testereler için özel kurallar

TS EN 62841-3-1 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-1: Taşınabilir tablalı testereler için özel kurallar (IEC 62841-3-1:2014, değiştirilmiş)

TS EN 62841-3-6 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-6: Sıvı sistemli taşınabilir elmas uçlu matkaplar için özel kurallar (IEC 62841-3-6:2014, değiştirilmiş)

TS EN ISO 14555 Kaynak- Metalik malzemelerin saplama ark kaynağı

TS EN 14700 Kaynak sarf malzemeleri - Sert yüzey için kaynak sarf malzemeleri

TS EN ISO 14114 Gaz kaynak teçhizatı - Kaynak kesme ve ilgili işlemler için asetilen manifold sistemleri - Genel şartlar

TSE CEN/TR 15339-6 Termal püskürtme-Termal püskürtme ekipmanı için güvenlik gereksinimleri - Bölüm 6: Sprey kabini, Tutma sistemi, Toz toplama, Egzoz sistemi, Filtre

TS EN ISO 9455-5 Yumuşak lehim tozları-Deney metotları-Bölüm 5: Bakır ayna deneyi

TS EN ISO 15614-12 Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Kaynak prosedür deneyi-Bölüm 12:Nokta, dikiş ve projeksiyon kaynağı

TS EN ISO 9453 Yumuşak lehim alaşımları - Kimyasal bileşimler ve biçimler

TSE CEN ISO/TR 16060 Metalik malzemelerde kaynaklar üzerinde tahribatlı muayene- Makroskopik ve mikroskopik inceleme için dağlayıcılar.

TS ISO 7755-8 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 8: Alev biçimli çapak frezeleri (tip H)

TS ISO 7755-9 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 9: 60° ve 90° konik çapak frezeleri (tip J ve K)

TS ISO 7755-8 Hardmetal çapak - Bölüm 8: Alev çapaklar (stil Y) 30.10.2014 25.100.20

TS EN 60770-3:2014  Endüstriyel-proses kontrol sistemlerinde kullanılmak üzere aktarıcılar - Bölüm 3 : Akıllı aktarıcıların performans değerlendirmesi için metotlar

TS EN 61918/AC Endüstriyel haberleşme ağları - Endüstriyel yerleşkelere haberleşme ağlarının kurulumu

TS EN ISO 10683 Bağlama elemanları - Elektrolitik olarak uygulanmayan çinko pul kaplamalar

TS ISO 240Freze bıçakları- Bıçakların bağlantı şekilleri- Boyutlar

TS ISO 9242 Penseler ve kerpetenler – Betoncu kerpetenleri (inşaatçılar için) – Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 9243 Penseler ve kerpetenler – Marangoz kerpetenleri – Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 7755-1 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 1: Genel özellikler

TS ISO 7755-2 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 2: Silindir biçimli çapak frezeleri (tip A)

TS ISO 7755-3 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 3: Silindir biçimli, yuvarlak uçlu çapak frezeleri (tip C)

TS ISO 7755-4 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 4: Küreselbiçimli çapak frezeleri (D)

TS ISO 7755-5 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 5: Oval çapak frezeleri (tip E)

TS ISO 7755-6 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 6: Kavisli, yuvarlak uçlu çapak frezeleri (tip F)

TS ISO 7755-9 Hardmetal çapak - Bölüm 9: 60 derece ve 90 derece konik çapak (stilleri J ve K)

TS ISO 299Takım tezgahları için t kanalları

TS ISO 2380-1 Cıvata ve somunlar için montaj takımları - Düz ağızlı tornavidalar - Bölüm 3: Elle ve makina ile çalıştırılan tornavidalar için uçlar

tst ISO 240 Freze bıçakları- Bıçakların bağlantı şekilleri- Boyutlar

TS EN 14901 Sünek demir borular, bağlantı parçaları ve aksesuarlar - Sünek bağlantı parçaları ve aksesuarların epoksi kaplaması (ağır şartlar)- Özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 6103 Taşlama taşları - Teslimatta müsaade edilebilir dengesizlikler - statik deney

TS EN 62798 Endüstriyel elektroısıtma donanımı - Kızılötesi yayıcılar için deney yöntemleri

TS EN ISO 25980 Kaynak ve benzeri işlemler -Sağlık ve güvenlik-Şeffaf kaynak perdeleri, ark kaynak işlemleri için şeritler ve ekranlar

TS EN 61158-4-2 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-2: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 2 elemanları

TS EN 61158-4-3 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-3: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 3 elemanları

TS EN 61158-4-4 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-4: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 4 elemanları

TS EN 61158-4-11 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-11: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 11 elemanları

TS EN 61158-4-12 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-12: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 12 elemanları

TS EN 61158-4-13 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-13: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 13 elemanları

TS EN 61158-4-14 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-14: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 14 elemanları

TS EN 61158-4-19 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-19: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 19 elemanları

TS EN 61158-4-22 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-22: Veri bağlantı katmanı protokolü belirtimi - Tip 22 elemanları

TS EN 61158-5-2 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-2: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 2 elemanları

TS EN 61158-5-4 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-4: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 4 elemanları

TS EN 61158-5-5 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-5: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 5 elemanları

TS EN 61158-5-9 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-9: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 9 elemanları

TS EN 61158-5-10 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-10: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 10 elemanları

TS EN 61158-5-12 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-12: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 12 elemanları

TS EN 61158-5-13 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-13: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 13 elemanları

TS EN 61158-5-14 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-14: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 14 elemanları

TS EN 61158-5-19 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-19: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 19 elemanları

TS EN 61158-5-20 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-20: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 20 elemanları

TS EN 61158-5-22 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 5-22: Uygulama katmanı hizmet tanımı - Tip 22 elemanları

TS EN 61158-1 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 1:IEC 61158 ve IEC 61784 standard serisi için genel yapı ve kılavuz

TS EN 61158-2 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri -Bölüm 2:Fiziksel hat için teknik bilgiler ve servis tarifi

TS EN 61158-3-1 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-1: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 1 elemanları

TS EN 61158-3-2 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-2: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 2 elemanları

TS EN 61158-3-3 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-3: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 3 elemanları

TS EN 61158-3-4 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-4: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 4 elemanları

TS EN 61158-3-12 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-12: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 12 elemanları

TS EN 61158-3-13 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-13: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 13 elemanları

TS EN 61158-3-14 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-14: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 14 elemanları

TS EN 61158-3-22 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 3-21: Veri bağlantı katmanı hizmet tanımı - Tip 22 elemanları

TS EN 61158-4-1 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-1: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 1 elemanları

TS EN 61158-6-3 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-3: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 3 elemanları

TS EN 61158-6-4 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-4: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 4 elemanları

TS EN 61158-6-5 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-5: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 5 elemanları

TS EN 61158-6-9 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-9: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 9 elemanları

TS EN 61158-6-22 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-22: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 22 elemanları

TS EN 61158-6-20 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-20: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 20 elemanları

TS EN 61158-6-2 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-2: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 2 elemanları

TS EN 61158-6-10 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-10: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 10 elemanları

TS EN 61158-6-12 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-12: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 12 elemanları

TS EN 61158-6-13 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-13: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 13 elemanları

TS EN 61158-6-14 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-14: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 14 elemanları

TS EN 61158-6-19 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 6-19: Uygulama katmanı protokolü özellikleri - Tip 19 elemanları

TS EN 61158-4-20 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-20: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 20 elemanları

TS EN 62714-1 Endüstriyel otomasyon sistem mühendisliğinde kullanılan mühendislik veri değişim formatı - Bölüm 1: Mimari ve genel gereksinimler

TS ISO 1173 Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Elle ve makina ile çalıştırılan tornavida takma uçları ve bağlama parçaları için döndürme uçları - Boyutlar, burulma deneyi

TS ISO 1173 Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Elle ve makina ile çalıştırılan tornavida takma uçları ve bağlama parçaları için döndürme uçları - Boyutlar, burulma deneyi

TS ISO 2351-1 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Makina ile çalıştırılan tornavida uçları - Bölüm 1: Yarıklı başlı (düz başlı) vidalar için tornavida uçları;

TS ISO 2351-2  Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Makina ile çalıştırılan tornavida uçları - Bölüm 2: Yıldız yarıklı vidalar için tornavida uçları

TS ISO 2351-3 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Makina ile çalıştırılan tornavida uçları - Bölüm 3: Altıköşe geçme vidalar için tornavida uçları

tst EN ISO 15011-1 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 1: Emisyon hızının tayini ve dumandaki taneciklerin analizi için numune alma(ISO 15011-1:2009)

tst EN ISO 15011-2 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 2: Ark kaynağı, kesme ve oluk açma sırasında karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO2) nitrojen monoksit (NO) ve nitrojen dioksit (NO2) emisyon hızlarının tayini (ISO 15011-2:2009)  

tst EN ISO 15011-4 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Duman ve gazlardan laboratuvarda numune alma metodu - Bölüm 4: Duman veri sayfası(ISO 15011-4:2006)

TS EN ISO 15011-4/tst A1 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Duman ve gazlardan laboratuvarda numune alma metodu - Bölüm 4: Duman veri sayfası(ISO 15011-4:2006/Amd 1:2008)

TS EN 14901 Sünek demir borular, bağlantı parçaları ve aksesuarlar - Sünek demir bağlantı parçaları ve aksesuarların epoksi kaplaması (ağır şartlar için) - Kurallar ve deney yöntemleri

TS ISO 2351-1Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Makina ile çalıştırılan tornavida takma uçları – Bölüm 1: Tornavida kanallı vidalar için tornavida takma uçları

TS ISO 2351-2 Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Makina ile çalıştırılan tornavida takma uçları – Bölüm 2: Yıldız tornavida yuvalı vidalar için tornavida takma uçları

TS ISO 2351-3 Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Makina ile çalıştırılan tornavida takma uçları – Bölüm 3: Altıköşe yuvalı vidalar için tornavida takma uçları

TS ISO 2380-1 Vidalar ve somunlar için montaj takımları – Düz başlı, tornavida kanallı vidalar için tornavidalar – Bölüm 1: Elle ve makina ile çalıştırılan tornavidalar için uçlar

TS ISO 299Takım tezgâh tablaları - T kanalları ve karşılık gelen cıvataları

TS EN 13523-2Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 2: Parlaklık

TS EN 12622+A1 Takım tezgahları - Hidrolik abkant presler- Güvenlik

TS EN 61010-2-201/tst AC Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kuralları - Bölüm 2-201: Kontrol cihazları için özel kurallar

TS EN 13523-3 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 3: Renk farkı - Aletli karşılaştırma

TS EN 13523-25 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 25: Neme direnç

TS EN 13523-26 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 26: Su yoğuşmasına direnç

TS EN 13523-4 Rulo kaplı metaller- Deney metotları- Bölüm 4: Kalem sertliği

TS EN 15594 Demiryolu uygulamaları -Demiryolu-Rayların elektrik ark kaynağı ile tamiri

TS ISO 10888 Anahtarsız tipi üç-çene matkap aynalar - Özellikler

TS EN 13985+A1 Takım tezgâhları –Giyotin Makas - Güvenlik  

TS EN 50580 Elektrik motoruyla çalışan el aletleri - Güvenlik - Püskürtme tabancaları için özel kurallar

TS EN 50580/A1 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletlerinde güvenlik - Püskürtme tabancaları için özel kurallar

TS EN 10169:2010+A1Organik madde ile sürekli kaplanmış (rulo kaplama) çelik yassı mamuller -Teknik teslim şartları

TS EN 14700 Kaynak sarf malzemeleri - Sert yüzey için kaynak sarf malzemeleri

TS EN ISO 2400 Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon blok No.1 için özellikler (ISO 2400:2012)

TS EN ISO 7963 Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene - Kalibrasyon Bloğu No.2 için özellikler (ISO 7963:2006)

TS EN ISO 7291 Gaz kaynak teçhizatı - Kaynak, kesme ve benzeri işlemlerde kullanılan manifold sistemleri için 300 mpa (300 bar)’a kadar basınç regülâtörleri

tst EN 60519-4 Elektrikle ısıtma tesisatlarında güvenlik-Bölüm 4: Ark fırın tesisatları için özel şartlar

TS EN ISO 3861Lastik hortumlar - Kum ve döküm kumu püskürtmesinde kullanılan-Özellikler

TS EN 60745-2-3/tstA2 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-3:Öğütücüler, disk tipi zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 60745-2-3/A11Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-3:Öğütücüler, disk tipi zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

tst EN 60974-10 Ark kaynağı teçhizatı – Bölüm 10: Elektromanyetik uyumluluk (EMU) kuralları (IEC 60974-10: 2014)

tst EN 60974-5 Ark kaynak teçhizatı - Bölüm 5: Tel besleyiciler

TS EN 61029-2-11/A11 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan taşınabilir aletler için - Bölüm 2-11: Birleşik gönyeli ve tezgâh tipi testereler için özel kurallar

TS EN 61029-2-11/A11 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan taşınabilir aletler için - Bölüm 2-11: Birleşik gönyeli ve tezgâh tipi testereler için özel kurallar

TS EN ISO 14341 Kaynak sarf malzemeleri - Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin gazaltı metal ark kaynağı için tel elektrotlar ve kaynaklar metali – Sınıflandırma

TS EN 60974-3 Ark kaynak teçhizatı - Bölüm 3 : Ark başlatma ve dengeleme cihazları

tst EN 62395-1 Endüstriyel ve ticari uygulamalar için elektrik dirençler yapılan ısıtma sistemleri - Bölüm 1: Genel ve deney özellikleri  

tst EN 62395-2 Endüstriyel ve ticari uygulamalar için elektrik dirençler yapılan ısıtma sistemleri - Bölüm 2: Sistem tasarımı,kurulumu ve onarımı için uygulama kılavuzu

tst EN 62693 Endüstriyel elektrikli ısıtma tesisatları- Kızılötesi elektrikli ısıtma tesisatları için deney metodları

tst EN 62841-2-2 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-2: Elde tutulan elektrikli tornavidalar ve darbeli anahtarlar için özel kurallar

tst EN 62841-2-4 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan elde tutulan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

tst EN 62841-2-5 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-5: Elde tutulan dairesel testereler için özel kurallar  

tst EN 62841-3-1 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-1: Taşınabilir tablalı testereler için özel kurallar (IEC 62841-3-1:2014, değiştirilmiş)

tst EN 62841-3-6 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-6: Sıvı sistemli taşınabilir elmas uçlu matkaplar için özel kurallar (IEC 62841-3-6:2014, değiştirilmiş)  

TS ISO 8404 Pimler - Köşeli - Temel boyutlar

TS EN 14587-2/D1 Demiryolu uygulamaları - Yol - Rayların yakma alın kaynağı - Bölüm 2: Yeni R220, R260, R260Mn ve R350HT sınıf rayların sabit bir tesis dışında sahada seyyar kaynak makinası ile kaynaklanması

TS EN 10245-2Çelik tel ve tel mamuller-Çelik tel üzerine organik kaplamalar – Bölüm 2: PVC kaplı tel

TS EN 4707:2014 Havacılık serisi – Altı değerlikli kromsuz alüminyum ve alüminyum alaşımlarının asitle temizlenmesi

TS EN ISO 14554-1 Kaynak için kalite şartları - Metalik malzemelerin direnç kaynağı - Bölüm 1: Kapsamlı kalite şartları

TS ISO 5745 El aletleri-Pense ve kerpetenler-Kargaburunlar-Tutma ve diğer işlemler için-Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 9243 Penseler ve kerpetenler – Marangoz kerpetenleri – Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 9242 Pense - İnşaatçı kerpeteni - Boyutlar ve test değerleri

TS EN ISO 23125 Takım tezgahları-Güvenlik-Torna tezgahları

TS ISO 666Taşlama taşları (düz) göbekli flanşlar yardımı ile bağlanması

TS ISO 3685 Torna kalemleri-Ömür deneyi

TS ISO 5610-1 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 1:Boyutlar

TS ISO 5609-1 Değiştirilebilir sert metal uçlar için delik büyütme kalemleri-boyutlar

TS EN 16564 Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - güvenlik- Köprü tipi sayısal kontrol (NC / CNC) versiyonları dahil testere / freze makineleri için gereksinimler

TS EN 16564 Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - güvenlik- Köprü tipi sayısal kontrol (NC / CNC) versiyonları dahil testere / freze makineleri için gereksinimler

TS EN ISO 12736 Petrol ve doğalgaz sanayileri - Boru hatları, sondaj akışkanı hatları ve deniz altı yapıları için yaş ısıl yalıtım kaplamaları

TS EN 61029-2-5:2011/A11 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-5 - Şerit testereler için özel kurallar

TS EN 61029-2-5:2011/A11 Güvenlik kuralları - Elektrik motorlu taşınabilir aletler için bölüm 2-5 - Şerit testereler için özel kurallar

TS EN 62798:2014/ACEndüstriyel elektroısıtma donanımı - Kızılötesi yayıcılar için deney yöntemleri

TS EN 15571 Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik - Yüzey işleme makinaları için gereksinimler

TS EN 60745-2-3:2011/A12 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-3:Öğütücüler, disk tipi zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN ISO 9453 Yumuşak lehim alaşımları - Kimyasal bileşimler ve biçimler

TS ISO 5609-2 Değiştirilebilir sert metal uçlar için delik büyütme kalemleri-stil F

TS ISO 5609-3 Değiştirilebilir sert metal uçlar için delik büyütme kalemleri-Bölüm 3: Stil K

TS ISO 5609-4 Değiştirilebilir sert metal uçlar için delik büyütme kalemleri-Bölüm 3: Stil L

TS ISO 5609-5 Değiştirilebilir sert metal uçlar için delik büyütme kalemleri-Bölüm 3: Stil U

TS ISO 5609-6 Değiştirilebilir sert metal uçlar için delik büyütme kalemleri-Bölüm 3: Stil Q

TS EN ISO 14919 Isıl püskürtme - Alevli ve ark püskürtme için teller, çubuklar ve kordonlar - Sınıflandırma -Teknik teslim şartları

TS ISO 5610-2 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 2:Stil A

TS ISO 5610-2 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 2:Stil A

TS ISO 5610-3 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 3:Stil B

TS ISO 5610-3 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 3:Stil B

TS ISO 5610-4 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-SBölüm 4:Stil D

TS ISO 5610-4 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-SBölüm 4:Stil D

TS EN ISO 14920 Termal püskürtme - Kendiliğinden pastalı alaşımların püskürtülmesi ve eritilmesi (ISO 14920:2015)

TS ISO 5610-5 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 5:Stil F

TS ISO 5610-5 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 5:Stil F

TS ISO 5610-6 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 6: Stil G

TS ISO 5610-6 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 6: Stil G

TS ISO 5610-7 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 7:Stil J

TS ISO 5610-7 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 7:Stil J

TS ISO 5610-8  Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 8:Stil K

TS ISO 5610-8 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 8:Stil K

TS ISO 5610-9 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 9:Stil L

TS ISO 5610-9 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 9:Stil L

TS ISO 5610-10 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 10:Stil N

TS ISO 5610-10 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 10:Stil N

TS ISO 5610-11 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 11:Stil R

TS ISO 5610-11 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 11:Stil R

TS ISO 5610-12 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 12:Stil S

TS ISO 5610-12 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 12:Stil S

TS ISO 5610-13 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 13:Stil T

TS ISO 5610-13 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 13:Stil T

TS ISO 5610-14 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 14:Stil H

TS ISO 5610-14 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 14:Stil H

TS ISO 5610-15 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 15:Stil V

TS ISO 5610-15 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 15:Stil V

TS ISO 8977 Presleme Araçları - kafesler

TS ISO 3364 Sert metal uçlar-Değiştirilebilir-Yuvarlatılmış köşeli-Kısmi silindirik delikli-Boyutlar

TS ISO 16462 Küpsel bor nitrür uçları, uçlu veya dolu - Boyutlar, türler

TS ISO 16462 Küpsel bor nitrür uçları, uçlu veya dolu - Boyutlar, türler

TS ISO 5414-2 Takım tutucular-Tespit cıvatalı-Silindirik saplı parmak ve alın frezeleri için- Bölüm 2: Takım tutucuları bağlantı boyutları ve sınıflandırma

TS EN 13509 Katodik koruma ölçüm teknikleri

TS ISO 241Kesici takımlar- Torna ve planya kalemleri- En kesit biçim ve boyutları

TS ISO 8018 Burçlar- Başlıklı ve oturma faturalı başlıklı- Kalıplarda yataklama amacıyla kullanılan

TS ISO 839-1 Takım tezgahları-7/24 konik saplı freze malafaları-Boyuna kama kanallı-Delikli freze bıçakları için

TS ISO 5608 Kesici takımlar-Değiştirilebilir sert metal uçlu-Takım tutucular (katerler)-Tornalama ve kopyalama için-Tanıtma sembolleri

TS EN ISO 12736 Petrol ve doğalgaz sanayileri - Boru hatları, sondaj akışkanı hatları ve deniz altı yapıları için yaş ısıl yalıtım kaplamaları

TS EN ISO 14555 Kaynak- Metalik malzemelerin saplama ark kaynağı

TS ISO 10887 Anahtar tipi üç-çene matkap aynalar - Özellikler

TS ISO 10887 Anahtar tipi üç-çene matkap aynalar - Özellikler

TS ISO 10888 Anahtarsız tipi üç-çene matkap aynalar - Özellikler

TS ISO 5734 Bölme cihazları-Mekanik kumandalı takım tezgahları için, deney şartları ve doğruluk derecesinin tayini

TS ISO 1708 Tornalar-Genel amaçlı paralel tornaların deney koşulları-Hassasiyet kontrolü

TS ISO 6987 Değiştirilebilir sert metal uçlar - Köşeleri yuvarlatılmış – Kısmi silindirik sabitleme delikli – Boyutlar

TS ISO 16463 Çok kristalli (taneli) elmas uçlar – Takma uçlu - Boyutlar ve tipler

TS ISO 16463 Çok kristalli (taneli) elmas uçlar – Takma uçlu - Boyutlar ve tipler

TS ISO 5413 Takım tezgahları-Mors koniklerinin mutlak tahriki-Boyutlar

TS EN ISO 5817 Kaynak - Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler - Kusurlar için kalite seviyeleri )

tst EN ISO 5826 Transformatörler - Direnç kaynak makinaları için - Bütün transformatörlere uygulanabilir genel özellikler

TS ISO 8404 Kalıplama takımları – Açılı pimler

TS EN ISO 9012 Gaz kaynak cihazı-Hava emişli el şalomeleri-Özellikler ve deneyler1

TS ISO 7755-12 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 12: Ters Konik çapak frezeleri (tip N)

TS EN 13523-5 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 5: Hızlı deformasyona direnç (vurma deneyi)

TS EN 13523-7 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 7: Eğme sırasında çatlamaya direnç (T-eğme deneyi)

TS EN 13523-13 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 13: Isı ile hızlandırılmış yaşlandırmaya karşı direnç

TS EN 13523-14 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 14: Tebeşirlenme (Helmen metodu)

TS ISO 6106 Aşındırıcı ürünler- Elmas veya kübik bor nitrürün- Tane büyüklüğü tayin metodu

TS EN 16602-70-08 Uzay ürün güvencesi - Yüksek güvenilirlikli elektrikli bağlantıların elle lehimlenmesi

TS ISO 10888 Anahtarsız tipi üç-çene matkap aynalar - Özellikler

TS ISO 10888 Anahtarsız tipi üç-çene matkap aynalar - Özellikler

TS ISO 10887 Anahtar tipi üç-çene matkap aynalar - Özellikler

TS ISO 10887 Anahtar tipi üç-çene matkap aynalar - Özellikler

TS ISO 666Taşlama taşları (düz) göbekli flanşlar yardımı ile bağlanması

TS ISO 5608 Değiştirilebilir sert metal uçlar için tornalama ve kopyalama takım tutucuları (katerler) ve kartuşlar - Kısa gösteriliş

TS ISO 5609-1 Takım tutucuları (katerler) - Değiştirilebilir sert metal uçlu silindirik gövdeli delik büyütme kalemleri için – Bölüm 1: Kısa gösteriliş, stiller, boyutlar ve düzeltmeler için hesaplama

TS ISO 5609-2 Değiştirilebilir sert metal uçlu silindirik gövdeli delik büyütme kalemleri için takım tutucuları (katerler) - Bölüm 2: Stil F

TS ISO 5609-3 Değiştirilebilir sert metal uçlu silindirik gövdeli delik büyütme kalemleri için takım tutucuları (katerler) - Bölüm 3: Stil K

TS ISO 5609-4 Değiştirilebilir sert metal uçlu silindirik gövdeli delik büyütme kalemleri için takım tutucuları (katerler) - Bölüm 4: Stil L

TS ISO 5609-5 Takım tutucuları (katerler) - Değiştirilebilir sert metal uçlu silindirik gövdeli delik büyütme kalemleri için - Bölüm 5: Stil U

TS ISO 5609-6 Değiştirilebilir sert metal uçlu silindirik gövdeli delik büyütme kalemleri için takım tutucuları (katerler) - Bölüm 6: Stil Q

TS ISO 5610-2 Değiştirilebilir sert metal uçlar için dikdörtgen gövdeli takım tutucuları (katerler) – Bölüm 2: Stil A

TS ISO 5610-3 Değiştirilebilir sert metal uçlar için dikdörtgen gövdeli takım tutucuları (katerler) – Bölüm 3: Stil B

TS ISO 5610-4 Değiştirilebilir sert metal uçlar için dikdörtgen gövdeli takım tutucuları (katerler) – Bölüm 4: Stil D

TS ISO 5610-5 Değiştirilebilir sert metal uçlar için dikdörtgen gövdeli takım tutucuları (katerler) – Bölüm 5: Stil F

TS ISO 5610-6 Değiştirilebilir sert metal uçlar için dikdörtgen gövdeli takım tutucuları (katerler) – Bölüm 6: Stil G

TS ISO 5610-7 Değiştirilebilir sert metal uçlar için dikdörtgen gövdeli takım tutucuları (katerler) – Bölüm 7: Stil J

TS ISO 5610-8 Değiştirilebilir sert metal uçlar için dikdörtgen gövdeli takım tutucuları (katerler) – Bölüm 8: Stil K

TS ISO 5610-9 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 9:Stil L

TS ISO 5610-9 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 9:Stil L

TS ISO 5610-10 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 10:Stil N

TS ISO 5610-10 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 10:Stil N

TS ISO 5610-11 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 11:Stil R

TS ISO 5610-11 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 11:Stil R

TS ISO 5610-12 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 12:Stil S

TS ISO 5610-12 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 12:Stil S

TS ISO 5610-13 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 13:Stil T  

TS ISO 5610-13 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 13:Stil T

TS ISO 5610-14 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 14:Stil H

TS ISO 5610-14 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 14:Stil H  

TS ISO 5610-15 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 15:Stil V

TS ISO 5610-15 Kesici takımlar-Takım tutucuları (katerler)-Tornalama ve kopyalamada kullanılan-Değiştirilebilir sert metal uçlar için-Bölüm 15:Stil V

TS ISO 8977 Presleme Araçları - kafesler

TS ISO 3364 Değiştirilebilir sert metal (karbür) uçlar - Yuvarlatılmış köşeli, silindirik tespit delikli - Boyutlar

TS ISO 16462 Değiştirilebilir sert metal uçlar - Kübik bor nitrür - Segmentli veya som - Boyutlar, tipler

TS ISO 16462 Değiştirilebilir sert metal uçlar - Kübik bor nitrür - Segmentli veya som - Boyutlar, tipler

TS ISO 5414-2 Takım tutucular - Tespit vidalı, silindirik saplı parmak frezeleri için - Bölüm 2: Takım tutucuları bağlantı boyutları ve kısa gösteriliş

TS ISO 241 Kesici takımlar- Torna ve planya kalemleri- En kesit biçim ve boyutları  

TS ISO 8018 Burçlar- Başlıklı ve oturma faturalı başlıklı- Kalıplarda yataklama amacıyla kullanılan

TS ISO 839-1 Takım tezgahları-7/24 konik saplı freze malafaları-Boyuna kama kanallı-Delikli freze bıçakları için

TS ISO 5734 Divizör, mekanik, takım tezgâhları için – Kabul şartları - Hassasiyet muayenesi

TS ISO 1708 Genel amaçlı tornalar – Kabul şartları - Hassasiyet muayenesi

TS ISO 6987 Değiştirilebilir sert metal uçlar - Yuvarlatılmış köşeli, kısmi silindirik tespit delikli - Boyutlar

TS ISO 16463 Çok kristalli (taneli) elmas uçlar, segmentli - Boyutlar, tipler

TS ISO 16463 Çok kristalli (taneli) elmas uçlar, segmentli - Boyutlar, tipler

TS ISO 5413 Takım tezgahları-Mors koniklerinin mutlak tahriki-Boyutlar

TS ISO 6106 Aşındırıcı ürünler- Elmas veya kübik bor nitrürün- Tane büyüklüğü tayin metodu

tst ISO 5611 Kesici takımlar-Değiştirilebilir sert metal uçlu-Ayarlanabilir takım tutucuları (katerler) - A tipi- Boyutlar

TS ISO 7755-12 Sert metal çapak frezeleri – Bölüm 12: Ters konik çapak frezeleri (tip N  

TS EN 62682 Endüstriyel proseslerde alarm sistemlerinin yönetimi

TS EN 62734 Endüstriyel ağlar - Kablosuz haberleşme ağ ve iletişim profilleri - ISA 100.11a

TS ISO 5610-1 Değiştirilebilir sert metal uçlar için dikdörtgen gövdeli takım tutucuları (katerler) – Bölüm 1: Genel tanıtım, boyutların belirlenmesi ve birbiri ile ilişkisi

TS EN ISO 9606-1 Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - Bölüm 1: Çelikler

TS EN ISO 15614-12 Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Kaynak prosedür deneyi-Bölüm 12:Nokta, dikiş ve projeksiyon kaynağı

TS EN ISO 9455-5 Yumuşak lehim tozları - Deney yöntemleri - Bölüm 5: Bakır ayna deneyi

tst EN ISO 9692-1 Kaynak ve benzer işlemler - Kaynak ağzı hazırlığı için tavsiyeler - Bölüm 1 : Çeliklerin elle metal ark kaynağı, gaz korumalı metal ark kaynağı, gaz kaynağı, TIG kaynağı ve demet kaynağı

TS EN 14462 Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 3"

TS EN 61557-9 Alçak gerilim dağıtım sistemlerinde elektriksel güvenlik-1 kv a.a ve 1,5 kv d.a'a kadar-Koruyucu düzenlerin denenmesi, ölçülmesi veya izlenmesi ile ilgili donanımlar-Bölüm 9: IT sistemlerinde yalıtım arızasının yerinin tespitinde kullanılan donanım

TS EN ISO 11666:2010 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene- Kabul seviyeleri

TS EN ISO 17635 Kaynakların tahribatsız muayenesi- Metalik malzemeler için genel kurallar

TS EN ISO 4528  Camsı ve porselen emaye kaplı mamuller - Eşyaların camsı ve porselen emaye kaplı kısımlarına göre deney metotlarının seçilmesi için kılavuz

TS EN ISO 10447 Direnç kaynağı-Direnç nokta ve projeksiyon kaynakların soyma ve yontma deneyi

TS EN ISO 14323 Direnç kaynağı - Kaynakların tahribatlı deneyleri- Numune boyutları ve prosedürler - Nokta kaynak ve kabartma projeksiyon kaynaklarında darbe çekme kesme testi ve boyuna çekme testi için

TS EN ISO 14373 Direnç kaynağı - Kaplamalı ve kaplamasız düşük karbonlu çeliklerin nokta kaynağı için prosedür

TS EN ISO 23277 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Kaynakların penetrant muayenesi - Kabul seviyeleri

TS EN ISO 23278 Kaynakların tahribatsız muayenesi-Kaynakların manyetik parçacıkla muayenesi-Kabul seviyeleri

TS EN 14462 Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 3"  

TS EN 12732+A1 Gaz altyapısı - Kaynaklı çelik boru hattı - Fonksiyonel şartlar  

TS ISO 9343 Penseler ve kerpetenler - Kayma mafsallı penseler - Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 8976 Penseler ve kerpetenler – Ayarlı penseler - Boyutlar ve deney değerleri

TS ISO 2725-1 Cıvata ve somunlar için montaj takımları - Kare uçlu geçme anahtarlar - Bölüm 1: Elle çalıştırılan geçme anahtarlar

TS ISO 9183-1 Pres takımları- Pres kalıpları için bağlama plakaları- Bölüm 1: Tip a

TS ISO 9183-2 Pres takımları- Pres kalıpları için aşınma plakaları- Bölüm 2 tip b

TS ISO 10242-1 Pres takımları- Zımba tutucu saplar- Bölüm 1: Tip a

TS ISO 9448-10 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 10: Biçim e, flanşlı kaymalı yatak burçlar, tip 2

TS ISO 3408-1 Bilyalı vidalar- Bölüm 1: Terimler, tarifler ve kısa gösteriliş

TS ISO 230-2 Takım tezgahlarının muayene ve deney esasları- Bölüm 2: Nümerik kontrollu eksenlerin konumlanma doğruluğu ve tekrarlanabilirliğinin tayini

TS ISO 9361-1 Kesici takımlar için değiştirilebilir uçlar - Yuvarlatılmış köşeli seramik uçlar - Bölüm 1: Tespit deliği olmayan (mekanik sıkmalı) uçların boyutları

TS ISO 9361-2 Kesici takımlar için değiştirilebilir uçlar - Yuvarlatılmış köşeli seramik uçlar - Bölüm 2: Silindirik tespit delikli uçların boyutları

TS ISO 2936 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Altıköşe girme anahtarlar

TS ISO 7738 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Kombine anahtarlar - Anahtar uzunlukları ve azami kafa kalınlıkları

TS ISO 8406 Kalıplama takımları - Kalıp taban plâkaları - Silindirik merkezleme elemanları ve yüksükler

TS ISO 9182-1 Pres takımları- Kılavuz pimler bölüm 1: Tipler

TS ISO 9448-1 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 1: Biçimler

TS ISO 9182-4 Pres takımları- Kılavuz pimler bölüm 4: Tip c, burçlu ve konik uçlu pimler

TS ISO 9182-4 Pres takımları- Kılavuz pimler bölüm 4: Tip c, burçlu ve konik uçlu pimler

TS ISO 9182-5 Pres takımları- Kılavuz pimler bölüm 5: Tip d, flanşlı ucu kilitlemeli kılavuz pimler

TS ISO 494Matkaplar-Helisel-Silindirik saplı-Uzun seriler

TS ISO 9448-2 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 2: Biçim a, düz, kaymalı yatık burçlar, tip 1

TS ISO 3070-3 Yatay iş milli delik büyütme ve frezeleme tezgahları için kabul şartları- Doğruluk deneyleri- Bölüm 3: İş bağlama tablası sabit, sütunu hareketli tezgahlar için

TS ISO 3070-3 Yatay iş milli delik büyütme ve frezeleme tezgahları için kabul şartları- Doğruluk deneyleri- Bölüm 3: İş bağlama tablası sabit, sütunu hareketli tezgahlar için

TS ISO 10242-2 Pres takımları- Zımba tutucu saplar- Bölüm 2: Tip c 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 3438 Matkaplar-Helisel-Mors konik saplı-Kademeli-Kılavuzlamadan önce delikler için 27.08.2015 25.100.30

TS ISO 5468 Matkaplar-Sert metal uçlu-Darbeli-Beton için-Boyutlar 27.08.2015 25.100.30

TS ISO 3318 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - İki tarafı açık ağızlı, iki tarafı yıldız ağızlı ve kombine anahtarlar - Azamî kafa ölçüleri 27.08.2015 25.140.30

TS ISO 12043 Rulmanlı yataklar - Tek sıralı silindirik makaralı yataklar - Serbest faturalı ve faturasız tarafları yuvarlatma boyutları 27.08.2015 25.100.20

TS ISO 1711-1 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Teknik özellikler bölüm 1: Elle çalıştırılan açık ağızlı, yıldız ağızlı ve geçme (lokma) anahtarlar 27.08.2015 25.140.30

TS ISO 3070-1 Yatay iş milli delik büyütme ve frezeleme tezgahları için kabul şartları- Doğruluk deneyleri- Bölüm 1:Sabit sütun ve hareketli tablo ile makinalar 27.08.2015 25.080.20

TS ISO 3070-1 Yatay iş milli delik büyütme ve frezeleme tezgahları için kabul şartları- Doğruluk deneyleri- Bölüm 1:Sabit sütun ve hareketli tablo ile makinalar 27.08.2015 25.080.40

TS ISO 3070-2 Yatay iş milli delik büyütme ve frezeleme tezgahları için kabul şartları- Doğruluk deneyleri- Bölüm 2: Tabla tipli tezgahlar 27.08.2015 25.080.20

TS ISO 3070-2 Yatay iş milli delik büyütme ve frezeleme tezgahları için kabul şartları- Doğruluk deneyleri- Bölüm 2: Tabla tipli tezgahlar 27.08.2015 25.080.40

TS ISO 10242-3 Pres takımları- Zımba tutucu saplar- Bölüm 3: Tip d 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 9182-2 Pres takımları- Kılavuz pimler bölüm 2: Tip a, düz pimler 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 9182-3 Pres takımları-Kılavuz pimler bölüm 3: Tip b, ucu kilitlemeli kılavuz pimler 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 9448-3 Pres takımları-Kılavuz burçlar bölüm 3: Biçim b, düz, bilya kafesli burçlar, tip 1, 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 9448-4 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 4: Biçim c, başlı, kaymalı yatık burçlar, tip 1 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 9448-5 Pres takımları-Kılavuz burçlar bölüm 5: Biçim d, başlı, bilya kafesli burçlar, tip 1 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 9448-6 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 6: Biçim e, flanşlı, kaymalı yatak burçlar tip 1 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 9448-7 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 7: Biçim f, flanşlı, bilya kafesli burçlar, tip 1 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 9448-8 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 8: Biçim g, kademeli, kaymalı yatak burçlar, tip 1 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 9448-9 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 9: Biçim b, düz bilya kafesli burçlar, tip 2 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 9448-11 Pres takımları- Kılavuz burçlar bölüm 11: Biçim f, flanşlı bilya kafesli burçlar tip 2 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 3408-3 Bilyalı vidalar- Bölüm 3: Kabul şartları ve kabul deneyleri 27.08.2015 25.060.99

TS ISO 10102 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - İki tarafı açık ağızlı anahtarlar - Anahtar uzunlukları ve kafa kalınlıkları 27.08.2015 25.140.30

TS ISO 16366 Pres takımları-L biçimli kılavuzlar 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 16367 Pres takımları-Kılavuz plakaları-U ve v bloklar 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 10071-1 Presleme takımları-Bilya kilitlemeli zımbalar-Bölüm 1: Bilya kilitlemeli zımbalar, hafif hizmetler için 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 11900-1 Presleme takımları-Bilya kilitlemeli zımba tutucuları-Bölüm 1: Tip a (dikdörtgen) ve tip b (kare)-Hafif hizmetler için 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 11900-2 Presleme takımları-Bilya kilitlemeli zımba tutucuları-Bölüm 2: Tip c ve tip d, hafif hizmetler için küçültülmüş 27.08.2015 25.120.10

TS ISO 2725-2 Cıvata ve somunlar için montaj takımları-Kare uçlu geçme anahtarlar-Bölüm 2: Makina ile çalıştırılan geçme anahtarlar ("darbeli")-Boyutlar 27.08.2015 25.140.30

TS ISO 2725-3 Cıvata ve somunlar için montaj takımları - Kare uçlu geçme anahtarlar-Bölüm 3: Makina ile çalıştırılan geçme anahtarlar ("darbesiz")-Boyutlar 27.08.2015 25.140.30

TS ISO 3315 Cıvata ve somunlar için montaj takımları-Elle çalıştırılan kare uçlu geçme anahtarlar için döndürme kolları-Boyutlar ve deneyler 27.08.2015 25.140.30

TS ISO 1174-1 Cıvata ve somunlar için montaj takımları-Kare uçlar-Bölüm 1: Elle çalıştırılan geçme anahtarlar için kare uçlar 27.08.2015 25.140.30

TS ISO 230-2 Takım tezgahlarının muayene ve deney esasları- Bölüm 2: Nümerik kontrollu eksenlerin konumlanma doğruluğu ve tekrarlanabilirliğinin tayini 27.08.2015 25.080.01

TS ISO 21950 Kaplamalı aşındırıcılar - Düz diskler 27.08.2015 25.100.70

TS ISO 11054 Kesici takımlar- Yüksek hız çelik gruplarının kısa gösterilişi 27.08.2015 25.100.01

TS ISO 10216 Metal oksit kaplamalar- Onadik oksidasyonla (eloksal) kaplanmış alüminyum ve alüminyum alaşımları- Anodik oksidasyon kaplamaların görüntü niteliğinin alet ile tayini- Aletli metotlar 27.08.2015 25.220.20

TS ISO 9588 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar- Hidrojen kırılganlığı riskini azaltmak için demir veya çeliğin kaplama sonrası işlemleri 27.08.2015 25.220.20

TS ISO 9588 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar- Hidrojen kırılganlığı riskini azaltmak için demir veya çeliğin kaplama sonrası işlemleri 27.08.2015 25.220.40

TS ISO 9587 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - hidrojen kırılganlığı riskini azaltmak için demir veya çeliğin önişlemi 27.08.2015 25.220.20

TS ISO 9587 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - hidrojen kırılganlığı riskini azaltmak için demir veya çeliğin önişlemi 27.08.2015 25.220.40

TS ISO 8502-5/T1(Numara Tadili:TS EN ISO 8502-5) Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce yüzey temizliği değerlendirme deneyleri- Bölüm 5: Boyamak için hazırlanan çelik yüzeyler üzerinde klorür ölçümü (iyon tespit tüpü metodu) 16.04.2014

TS ISO 11529 Frezeler - adlandırması - katı veya uçlu tasarım veya kesici ağzının ile Shank - tipi ve delik tipi freze 27.08.2015 25.100.20

TS ISO 1174-1 Vida ve somunlar için montaj takımları - Kare uçlar - Bölüm 1: Elle çalıştırılan geçme (lokma) takımlar için kare uçlar 19.01.2016 25.140.30

TS ISO 2725-1 Vida ve somunlar için montaj takımları — Kare uçlu lokmalar — Bölüm 1: Elle çalıştırılan lokmalar (geçme) 19.01.2016 25.140.30

TS ISO 3315 Vida ve somunlar için montaj takımları - Elle çalıştırılan kare uçlu lokma anahtarlar için döndürme kolları - Boyutlar ve deneyler 19.01.2016 25.140.30

TS EN 15572 Madencilik ve doğal taş takım için makine ve tesisler - Güvenlik - kenar terbiye makineleri için gereksinimler 23.10.2015 25.080.50

TS EN 62841-2-9 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-9: Elde tutulan diş açıcılar ve diş çekme aparatları için özel kurallar 23.10.2015 25.140.20

TS EN 60079-19:2011/A1 Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan - Bölüm 19: Tamir, büyük bakım ve çalışır duruma getirme 23.10.2015 25.180.10

TS EN 60519-1 Elektrikle ısıtma ve elektromanyetik işlem için tesisatlarda güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar 23.10.2015 25.180.10

TS EN 62135-2 Direnç lehimleme cihazı bölüm 2: Elektromanyetik uyumluluk (EMU) şartları

TS EN 60398 Elektrikle ısıtma ve elektromanyetik işlem için tesisatlarda güvenlik – Genel performans deney yöntemleri

TS EN 62135-1 Direnç kaynak teçhizatı - Bölüm 1: Tasarım imalat ve kuruluş için güvenlik kuralları

TS EN 50632-1 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 50632-2-1 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-1: Elmas uçlu matkaplar için genel kurallar

TS EN ISO 11611 Koruyucu giyecekler - Kaynak ve ilgili işlemlerde kullanılan

TS EN 50632-2-22 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-22:Kesme makinaları ve duvar vidaları için özel kurallar

TS EN 60974-10:2014/A1 Ark kaynağı teçhizatı – Bölüm 10: Elektromanyetik uyumluluk (EMU) kuralları (IEC 60974-10: 2014)

TS EN 62061:2005/A2Makina güvenliği - Güvenliğe ilişkin elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği

TS EN 62841-1 Elektrik motoruyla çalışan elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları - Güvenlik – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61285 Endüstriyel-süreç kontrol-Çözümleme muhafazalarının güvenliği

TS EN 62541-10 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 10: Programlar

TS EN 62708 Süreç endüstrisinde elektrik ve altyapı projeleri için doküman çeşitleri

TS EN 62541-3 OPC Birleştirilmiş Mimari – Bölüm 3: Adres Alanı Modeli

TS EN 62541-4 OPC Birleştirilmiş Mimari – Bölüm 4: Hizmetler

TS EN 62541-4 OPC Birleştirilmiş Mimari – Bölüm 4: Hizmetler

TS EN 62541-5 OPC Birleştirilmiş Mimari – Bölüm 5: Bilgilendirme Modeli

TS EN 62541-6 OPC Birleştirilmiş Mimari – Bölüm 6: Eşleştirme

TS EN 62541-7 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 7: Profiller

TS EN 62541-8 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 8: Veri Erişimi

TS EN 62541-9 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 9: Alarm ve Koşullar

TS EN 62541-11 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 11: Tarihçe Erişimi

TS EN 62541-13 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 13: Yığınlar

TS EN 62541-100 OPC Birleştirilmiş Mimari - Bölüm 100: Cihaz Arayüzü

TS EN 62657-2 Endüstriyel İletişim Ağları – Kablosuz iletişim ağları – Bölüm 2 – Bir arada yönetim

TS EN 62714-2 Endüstriyel otomasyon sistemleri mühendisliğinde kullanılmak üzere mühendislik verisi değişim formatı– Otomasyon işaretleme dili – Bölüm 2 – Rol sınıfları kütüphaneleri

TS EN 62769-1 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 1 – Genel bakış

TS EN 62769-2 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 2 – FDI istemcisi

TS EN 62769-4 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 4 – FDI paketleri

TS EN 62769-6 Alan cihaz entegrasyonu (FDI) - Bölüm 6: FDI Teknoloji Eşleme

TS EN 62769-7 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 7 – FDI iletişim cihazları

TS EN 62769-103-1 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 103-1 – Profiller - PROFIBUS

TS EN 62769-103-4 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 103-4 – Profiller - PROFINET

TS EN 62769-3 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm -3 – FDI Sunucusu

TS EN 62769-5 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm 5: FDI Bilgi Modeli

TS EN 62769-101-1 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm -101-1: Profiller – H1 temel endüstriyel haberleşmesi

TS EN 62769-101-2 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm -101-2: Profiller – HSE temel endüstriyel haberleşmesi

TS EN 62769-109-1 Alan cihaz entegrasyonu (FDI)– Bölüm -109-1 – Profiller – HART® ve WirelessHART®

TS EN 13523-15 Rulo kaplı metaller-Deney metotları-Bölüm 15: Metamerizm

TS EN 13523-23 Rulo kaplı metaller-Deney metotları-Bölüm 23: Kükürt dioksit içeren nemli ortamlarda renk kararlılığı

TS EN ISO 2503:2009/A1:2015 Gaz kaynak donanımı - 300 bar'a kadar (30 mpa) basınç regülatörleri ve debimetreli basınç regülatörleri - kaynak, kesme ve benzeri işlerde kullanılan gaz tüpleri için

TS EN ISO 5172:2006/A2:2015 Gaz kaynağı donanımı - Gaz kaynağı, ısıtma ve kesme için hamlaçlar - Özellikler ve deneyler

TS EN ISO 7291:2010/A1 Gaz kaynak teçhizatı - Kaynak, kesme ve benzeri işlemlerde kullanılan manifold sistemleri için 300 mpa (300 bar)’a kadar basınç regülâtörleri

TS EN ISO 17658 Kaynak - Oksijen alevi, lazer demeti ve plazma kesimlerindeki kusurlar - Terimler

TS EN ISO 18278-1 Direnç kaynağı- Kaynak edilebilirlik-Bölüm 1: Metalik malzemelerin direnç nokta, dikiş ve projeksiyon kaynağı için kaynak edilebilirliğin değerlendirilmesi

TS EN ISO 3834-5 Metalik malzemelerin ergitme kaynağı için kalite şartları-Bölüm 5 : ISO 3834-2, ISO 3834-3 veya ISO 3834-4 standardlarının kalite şartlarına uygunluğun teyidi için gerekli dokümanlar

TS EN 62453-303-1 Sahra cihazı aleti (fdt) arayüz özellikleri-Bölüm 303-1:Haberleşme profil entegrasyonu -Iec 61784 cp 3/1 ve cp 3/2

TS EN 60974-1 Ark kaynağı donanımı – Bölüm 1: Kaynak güç üniteleri (IEC 60974-1:2012)

TS ISO 5611-10 Kartuşlar, tip A – Değiştirilebilir uçlar için – Bölüm 10: Stil U

TS ISO 5611-1 Kartuşlar, tip A – Değiştirilebilir uçlar için – Bölüm 1: Boyutların genel incelenmesi, karşılıklı ilişkisi ve tespiti

TS ISO 5611-2 Kartuşlar, tip A – Değiştirilebilir uçlar için – Bölüm 2: Stil F

TS ISO 5611-3 Kartuşlar, tip A – Değiştirilebilir uçlar için – Bölüm 3: Stil G

TS ISO 5611-4 Kartuşlar, tip A – Değiştirilebilir uçlar için – Bölüm 4: Stil J

TS ISO 5611-5 Kartuşlar, tip A – Değiştirilebilir uçlar için – Bölüm 5: Stil K

TS ISO 5611-6 Kartuşlar, tip A – Değiştirilebilir uçlar için – Bölüm 6: Stil L

TS ISO 5611-7 Kartuşlar, tip A – Değiştirilebilir uçlar için – Bölüm 7: Stil R

TS ISO 5611-8 Kartuşlar, tip A – Değiştirilebilir uçlar için – Bölüm 8: Stil S

TS ISO 5611-11 Kartuşlar, tip A – Değiştirilebilir uçlar için – Bölüm 11: Stil W

TS ISO 5611-12 Kartuşlar, tip A – Değiştirilebilir uçlar için – Bölüm 12: Stil Y

TS ISO 5611-1 Değiştirilebilir sert metal uçlar için tip A kartuşlar – Bölüm 1: Boyutların genel incelenmesi, karşılıklı ilişkisi ve belirlenmesi

TS ISO 5611-10 Değiştirilebilir sert metal uçlar için tip A kartuşlar – Bölüm 10: Stil U

TS ISO 5611-11 Değiştirilebilir sert metal uçlar için tip A kartuşlar – Bölüm 11: Stil W

TS ISO 5611-12 Değiştirilebilir sert metal uçlar için tip A kartuşlar – Bölüm 12: Stil Y

TS ISO 5611-2 Değiştirilebilir sert metal uçlar için tip A kartuşlar – Bölüm 2: Stil F

TS ISO 5611-3 Değiştirilebilir sert metal uçlar için tip A kartuşlar – Bölüm 3: Stil G

TS ISO 5611-4 Değiştirilebilir sert metal uçlar için tip A kartuşlar – Bölüm 4: Stil J

TS ISO 5611-5 Değiştirilebilir sert metal uçlar için tip A kartuşlar – Bölüm 5: Stil K

TS ISO 5611-6 Değiştirilebilir sert metal uçlar için tip A kartuşlar – Bölüm 6: Stil L

TS ISO 5611-7 Değiştirilebilir sert metal uçlar için tip A kartuşlar – Bölüm 7: Stil R

TS ISO 5611-8 Değiştirilebilir sert metal uçlar için tip A kartuşlar – Bölüm 8: Stil S

TS ISO 5611-9 Değiştirilebilir sert metal uçlar için tip A kartuşlar – Bölüm 9: Stil T

TS ISO 3685 Takım ömür deneyi - Torna kalemleri

tst EN ISO 10218-2 Robotlar ve robotik aygıtlar — Endüstriyel robotlar için güvenlik gereklilikleri — Bölüm 2: Robot Sistemleri ve tümleştirme (ISO

TS ISO 8373 Manipülasyon yapan sanayi robotları- Terimler

TS EN ISO 1071 Kaynak sarf malzemeleri - Dökme demirin ergitme kaynağı için örtülü elektrotlar, teller, çubuklar ve boru şeklinde özlü elektrotlar - Sınıflandırma

TS EN ISO 18273 Kaynak sarf malzemeleri - Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının kaynağı için tel elektrotlar, teller ve çubuklar - Sınıflandırma

TS ISO 8373 Robotlar ve robotik aygıtlar — Sözlük

TS ISO 2725-3 Vida ve somunlar için montaj takımları - Kare uçlu lokmalar - Bölüm 3: Makina ile çalıştırılan lokmalar (Darbesiz)

TS ISO 1832 Kesici takımlar için değiştirilebilir uçlar - Kısa gösteriliş

TS ISO 1832 Kesici takımlar için değiştirilebilir uçlar - Kısa gösteriliş

TS ISO 8694 Kalıplama takımları - Kademeli çıkarıcı pimler, boyut ve toleransları

TS ISO 3316 Anahtarlar-Civata ve somunlar için, ekleme elemanları el ile kullanılan, kare uçlu lokmalar-Boyut ve testler

TS EN ISO 6520-2 Kaynak ve ilgili işlemler - Metalik malzemelerde geometrik kusurların sınıflandırılması - Bölüm 2: Basınç kaynağı

TS EN ISO 4063 Kaynak ve kaynakla ilgili işlemler - İşlemlerin adlandırılması ve referans numaralar

TS EN ISO 9692-1 Kaynak ve benzer işlemler - Kaynak ağzı hazırlığı için tavsiyeler - Bölüm 1 : Çeliklerin elle metal ark kaynağı, gaz korumalı metal ark kaynağı, gaz kaynağı, TIG kaynağı ve demet kaynağı

TS EN ISO 14174 Kaynak sarf malzemeleri - Toz altı ve elektrocruf kaynakları için tozlar: Sınıflandırma  

TS EN ISO 18275 Kaynak sarf malzemeleri- Yüksek mukavemetli çeliklerin- Elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar- Sınıflandırma

TS EN ISO 13918 Kaynak-Saplama ark kaynağı için sapmalar ve seramik yüksükler

TS ISO 1986-1 Düzlem yüzey taşlama tezgahları-Yatay fener milli deney koşulları ve hassasiyet kontrolü

TS EN ISO 8430-1 Direnç nokta kaynağı-Elektrot tutucuları-Kısım 1: Konik uç sabitlemesi 1:10

TS EN ISO 8430-2 Direnç nokta kaynağı-Elektrot tutucuları-Kısım 2: Mors konik sabitlemesi

TS EN ISO 8430-3 Direnç nokta kaynağı-Elektrot tutucuları-Kısım 3: Çakma uç için paralel yanaklı sabitleme

tst EN 61010-2-201 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kuralları - Bölüm 2-201: Kontrol cihazları için özel kurallar

TS EN 60974-6 Ark kaynak teçhizatı - Bölüm 6 :Sınırlı iş ekipmanı

TS EN 62135-1:2015/AC Direnç kaynak teçhizatı - Bölüm 1: Tasarım imalat ve kuruluş için güvenlik kuralları

TS EN 62841-1:2015/AC Elektrik motoruyla çalışan elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları - Güvenlik – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 62841-2-14 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-14: Elde tutulan planyalar

TS EN 60745-2-3:2011/A13 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletleri - Güvenlik - Bölüm 2-3:Öğütücüler, disk tipi zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 62841-2-2/AC Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-2: Elde tutulan elektrikli tornavidalar ve darbeli anahtarlar için özel kurallar

TS EN 62841-2-4/AC Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan elde tutulan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 62841-3-1/AC Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-1: Taşınabilir tablalı testereler için özel kurallar (IEC 62841-3-1:2014, değiştirilmiş)

TS EN 62841-3-9 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-9: Taşınabilir gönyeli testereler için özel kurallar

TS EN 62841-3-10 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan, elde tutulan aletler, taşınabilir aletler ve çim ve bahçe makinaları için - Bölüm 3-10: Taşınabilir kesme makinaları için özel kurallar

TS EN ISO 18278-2 Direnç kaynağı- Kaynak edilebilirlik-Bölüm 2: Nokta kaynağında kaynak edilebilirlik için değerlendirilme prosedürü

TS EN ISO 28706-4 Camsı ve porselen emayeler - Kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini - Bölüm 4: Silindirik deney cihazı ile alkali sıvıların sebep olduğu kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini

TS EN 1539 Kurutucular ve fırınlar - İçinde tutuşabilir maddeler bulunan - Emniyet kuralları

TS EN ISO 9015-2 Metalik malzeme kaynaklarında tahribatlı deneyler-Sertlik deneyi-Kısım 2: Kaynaklı birleştirmelerde mikro sertlik deneyi

TS EN 61987-21 Endüstriyel işlem ölçümü ve kontrolü - proses ekipmanları kataloglarında veri yapıları ve elemanları - Bölüm 21: Özellikleri (Lop) listesi elektronik veri değişimi için otomatik vanalar - Jenerik yapıları

TS EN 61987-22 Endüstriyel süreç ölçümü ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 22: Eletronik veri değişimi için valf gövde düzenekleri özellik listesi (LOP)

TSE CEN/TS 16892 Plastikler - Termoplastiklerin kaynağı - Kaynak yönteminin özellikleri

TS EN 50632-2-6 Elektrik motoruyla çalışan aletler – Toz ölçme işlemi – Bölüm 2-6: Çekiçler için özel kurallar

TS EN ISO 28765 Camsı ve porselen emayeler - Su veya belediye veya endüstriyel atık su veya sulu çamurların depolanması veya işlemi için cıvatalı çelik tankların tasarımı

TS EN ISO 6848 Ark kaynağı ve kesme için tükenmez tungsten elektrotlar-Sınıflandırma

TS EN ISO 14172 Kaynak sarf malzemeleri - Nikel ve nikel alaşımlarının elle metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar - Sınıflandırma

TS EN ISO 17643 Kaynakların tahribatsız muayenesi-Karmaşık düzlem analizi ile kaynakların girdap akım muayenesi

TS EN ISO 2746 Camsı ve porselen emayeler - Yüksek gerilim deneyi

TS EN ISO 12670 Isıl püskürtme - Isıl püskürtme ile kaplamalı bileşenler - Teknik tedarik şartları

TS EN ISO 12679 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme için tavsiyeler

TS EN ISO 28721-4 Camsı ve porselen emayeler - İşleme tesisleri için cam astarlı cihazlar - Bölüm 4: Cam astarlı flanşlı çelik borular ve flanşlı çelik bağlantı parçaları için kalite gereksinimleri

TS EN ISO 17641-2 Metalik malzemelerin kaynakları üzerinde tahribatlı deneyler -Kaynaklı yapılar için sıcak çatlama deneyleri - Ark kaynak işlemi - Bölüm 2 : Kendinden sınırlama deneyleri

TS EN ISO 9018 Metalik malzemelerde kaynak dikişleri üzerinde tahribatlı muayeneler - İstavroz ve bindirmeli birleştirmelerde çekme deneyi

TS EN ISO 28764 Camsı ve porselen emayeler - Çelik levhalar, alüminyum levhalar ve dökme demir üzerindeki emaye deneyi için deney numunelerinin hazırlanması

TS EN ISO 636 Kaynak sarf malzemeleri-Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin tungsten asal gaz kaynağı için çubuklar, teller ve yığılmış kaynaklar-Sınıflandırma

TS EN ISO 28721-2 Camsı ve porselen emayeler - İşleme tesisleri için cam astarlı cihazlar - Bölüm 2: Kimyasal etkiye ve ısıl şoka dayanımın kısa gösterilişi ve özelliği

TS ISO 3317 Civata ve somunlar için montaj takımları - Kare başlı dış altıgen uçlu uzatma parçaları - Güç tahrikli lokma anahtarları için

TS EN 61804-3 Süreç kontrolü için fonksiyon blokları ve elektronik cihaz tanımlama dili (EDDL) - Bölüm 3: EDDL sözdizimi ve anlambilim

TS EN 61784-5-15/A1Endüstriyel iletişim ağları - Profiller - Bölüm 5-15: Alan veri yollarının tesisi - CPF 15 için tesis profilleri

TS EN 61987-24-1 Endüstriyel süreç ölçümü ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 24-1: Eletronik veri değişimi için konumlayıcı ve I/P dönüştürücülerinin özellik listesi (LOP)

TS EN 61804-5 Süreç kontrolü için fonksiyon blokları (FB) ve elektronik cihaz tanımlama dili (EDDL) - Bölüm 5: EDDL yerleşik kütüphanesi

TS EN 61784-5-4/A1 Endüstriyel iletişim ağları - Profiller - Bölüm 5-4: Alan veri yollarının tesisi - Cpf 4 için tesis profilleri

TS EN 60534-8-4 Endüstriyel işlem kontrol vanaları - Bölüm 8-4: Gürültü özellikleri - Hidrodinamik akıştan kaynaklanan gürültü tahmini

TS EN 61784-5-12/A1Endüstriyel haberleşme ağları - Profiller - Bölüm 5-12: Fieldbus montaj - Montaj profilleri CPF 12

TS EN 61784-5-10/A1Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 5-10: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 10 için ek özellikler

TS EN 61987-23 Endüstriyel süreç ölçümü ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 23: Eletronik veri değişimi için aktüatörlerin özellik listesi (LOP)

TS EN 61804-4 proses kontrol ve Elektronik Cihaz Açıklama Dili (DDL) için fonksiyon blokları (FB) - Bölüm 4: EDD yorumlama

TS EN ISO 28927-5/A1 Elle tutulan taşınabilir motorlu aletler -Titreşimin ölçülmesi için deney yöntemleri-Bölüm 5: Matkaplar ve darbeli matkaplar

TS EN ISO 28927-8/A1 Elle tutulan taşınabilir motorlu aletler-Titreşim emisyonunun değerlendirilmesi için deney yöntemleri – Bölüm 8: Gidip-gelme hareketli testereler, parlatma, eğeleme makineleri ve salınımlı veya döner hareketli küçük testereler –Tadil 1:Parlatma makineleri, değişimlibesleme 

TS EN ISO 6789-1 Cıvatalar ve somunlar için montaj takımları- Elle çevrilen takımlar- Bölüm 1: Tasarım uygunluğu testi ve kalite uygunluk testi için şartlar ve yöntemler: uygunluk belgelerine ilişkin asgari gereklilikler

TS EN ISO 6789-2 Cıvatalar ve somunlar için montaj takımları- Elle çevrilen takımlar-Bölüm 2: Kalibrasyon için gerekenler ve ölçümün belirsizliği

TS EN ISO 14916 Termal püskürtme-Çekme yapışma dayanımının tayini

TS EN ISO 14917 Isıl püskürtme - Terimler, sınıflandırma

TS EN ISO 19496-1 Camsı ve porselen emayeler - Terminoloji - Bölüm 1: Terimler ve tarifler

TS EN ISO 19496-2 Camsı ve porselen emayeler - Terminoloji - Bölüm 2: Görsel anlatım ve tarifler

TS EN ISO 4885 Demir esaslı malzemeler-Isıl işlemler - Sözlük

TS EN ISO 9013 Isıl kesme - Isıl kesimlerin sınıflandırılması - Geometrik mamul şartnamesi ve kalite toleransları

TS EN ISO 28706-2 Camsı ve porselen emayeler - Kimyasal korozyona dayanıklılık tayini - Bölüm 2: Kaynayan asitlerin nötral sıvıların ve/veya bunların buharlarının sebep olduğu kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini

TSE CEN ISO/TR 15608 Kaynak-Metalik malzeme gruplandırma sistemi için klavuz

TS EN 13523-29 Rulo kaplı metaller - Deney metotları - Bölüm 29: Çevresel kirlenmeye direnç (kir toplama ve soyulma)

TS EN ISO 8503-5 Boyalar ve ilgili ürünlerin uygulanmasından önce çelik taban malzemelerin hazırlanması - Yüzey temizliğinin değerlendirilmesine ilişkin deneyler - Bölüm 5 : Yüzey profilinin tayini için tekrarlamalı bant yöntemi

TS EN 13523-12 Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 12: Kazıma direnci

TS EN 13523-1 Rulo kaplı metaller- Deney metotları- Bölüm 1: Kaplama kalınlığı

TS EN 13523-10 Rulo kaplı metaller- Deney metotları- Bölüm 10: Floresan uv ışığa ve su yoğunlaşmasına direnç

TS EN 13523-22 Rulo kaplı metaller - Deney metotları - Bölüm 22: Renk farklılığı - Gözle mukayese

TS EN 16845-1 Fotokatalitik - Katı / katı koşullar altında absorbe edilmiş organik maddeleri kullanarak kirlenme önleyici kimyasal aktivite - Bölüm 1: Gözenekli yüzeylerde boyalar

TS EN ISO 8502-2 Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Yüzey temizliği değerlendirilmesi için deneyler- Bölüm 2: Temizlenmiş yüzeylerdeki klorürün laboratuvarda tayini

TS EN ISO 8502-3 Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce yüzey temizliği değerlendirme deneyleri- Bölüm 3: Boyamak için hazırlanmış çelik yüzeyler üzerindeki tozun değerlendirilmesi (basınca duyarlı bant metodu)

TS EN ISO 8502-4 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Yüzey temizliği değerlendirme deneyleri - bölüm 4 : Boyanın uygulanmasından önce yoğunlaşma olasılığı tayini ile ilgili kılavuz

tst ISO 2936 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Altıköşe girme anahtarlar

TS EN 61987-15 Endüstriyel süreç ölçüm ve kontrolü - Süreç donanım kataloglarındaki veri yapıları ve elemanlar - Bölüm 15: Elektronik veri değişimi için seviye ölçüm cihazları özellik listesi (LOP)

TS EN 62264-3 Şirket kontrollu sistem entegrasyonu- Bölüm 3: Üretim işlemleri yönetiminin faaliyet modelleri

TS EN 62453-1 Sahra Cihazı Aleti (FDT) Arayüz özellikleri- Bölüm 1: Genel Bakış ve Kılavuz

TS EN 62453-2 Sahra Cihazı Aleti (FDT) Arayüz özellikleri- Bölüm 2: Kavramlar ve Detaylı Açıklama

TS ISO 1173:2001 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Elle ve makina ile çalıştırılan tornavida uçları ve bağlama parçaları için takma uçlar - Boyutlar, tork deneyi;

TS ISO 1173:2001 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Elle ve makina ile çalıştırılan tornavida uçları ve bağlama parçaları için takma uçlar - Boyutlar, tork deneyi;

TS 291-4 ISO 603-1 Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 1: Puntolararası silindirik dış taşlama için

TS 291-5 ISO 603-2 Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 2: Puntasız silindirik dış taşlama için

TS 291-6 ISO 603-3 Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 3: Silindirik iç taşlama için

TS 291-7 ISO 603-4 Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 4: Yüzey taşlama/çevresel taşlama için

TS 291-8 ISO 603-5 Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 5: Yüze taşlama/alın taşlama için

TS 291-9 ISO 603-6 Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 6: Takım ve takımhanelerdeki takımların taşlanmaları için

TS 291-10 ISO 603-7 Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 7: El ile taşlama için

TS 291-11 ISO 603-8 Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 8: Yüzey temizleme ve kabasını alma/çıkıntı alma için

TS 291-12 ISO 603-9 Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 9: Yüksek basınçlı taşlama için

TS 291-13 ISO 603-10Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 10: Honlama ve hassas yüzey elde etmek için

TS 291-14 ISO 603-11Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 11: El taşlama çubukları

TS 291-15 ISO 603-12Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 12: Yatay taşlayıcıda yazey temizleme ve kabasını alma için

TS 291-16 ISO 603-13Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 13: Düşey taşlayıcıda yüzey temizleme ve kabasını alma için

TS 291-17 ISO 603-14 Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 14: Açılı taşlayıcıda yüzey temizleme ve kabasını alma/çıkıntı alma için

TS 291-18 ISO 603-15Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 15: Sabit veya hareketli kesme makinalarında kesme için

TS 291-19 ISO 603-16 Taşlama taşları- Boyutlar- Bölüm 16: Elde taşınan güç tahrikli makinalarda kesme için

TS EN 1011-4 Kaynak - Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler - Bölüm 4: Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının ark kaynağı

TS EN 1011-5 Kaynak - Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler - Bölüm 5 : Giydirilmiş çeliklerin kaynağı

TS EN 1011-6 Kaynak - Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler - Bölüm 6: Lazer demet kaynağı

TS EN 1011-7 Kaynakçılık - Metal malzemelerin kaynaklanması için tavsiyeler - bölüm 7: Elektron ışın kaynağı ile kaynaklama"

TS EN 1011-8 Kaynakçılık - Metal malzemelerin kaynaklanması için tavsiyeler - bölüm 8: Döküm demirlerin kaynaklanması"

TS EN 1011-1 Kaynak-Metalik malzemelerin kaynağı için tavsiyeler-Bölüm 1:Ark kaynağı için genel kılavuz

TS EN 1395-3 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 3: Ark püskürtme

TS EN 1395-4 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 4: Plazma püskürtme

TS EN 1395-5 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 5: Hücrede plazma püskürtme

TS EN 1395-6 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 6: Maniplatör sistemleri

TS EN 1395-7 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 7: Toz besleme sistemleri

TS EN 1395-1 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 1: Genel şartlar

TS EN ISO 1456 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Elektrolitik birikimli nikel, nikel artı krom, bakır artı nikel ve bakır artı nikel artı krom kaplamalar

TS EN ISO 1460 Metalik kaplamalar-Demir esaslı malzemeler üzerine sıcak daldırma galvaniz kaplamalar-Birim alandaki kütlenin gravimetrik tayini

TS EN ISO 1463 Metalik ve oksit kaplamalar- Kaplama kalınlığının ölçümü- Mikroskopik metot

TS EN ISO 15011-1 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 1: Emisyon hızının tayini ve dumandaki taneciklerin analizi için numune alma

tst EN ISO 15011-1 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 1: Emisyon hızının tayini ve dumandaki taneciklerin analizi için numune alma  

tst 1542 EN ISO 1463Metalik ve oksit kaplamalar- Kaplama kalınlığının ölçümü- Mikroskopik metot

TS EN 1547+A1 Isıl işlem teçhizatı-Sanayide kullanılan-Yardımcı işlem donanımları dahil ısıl işlem teçhizatı-Sanayide kullanılanlar için gürültü deney kodu

TS ISO 1701-1 Freze tezgahları - Tabla yüksekliği değişken - Doğruluk deneyi bölüm 1: Yatay fener milli makinalar

TS ISO 1701-2 Freze tezgahları - Tabla yüksekliği değişken - Doğruluk deneyi bölüm 1: Düşey fener milli makinalar

TS EN 1708-2 Kaynak - Çelikte ana kaynak birleştirme detayları - Bölüm 2: İç basınç uygulanmayan bileşenler

TS EN 1708-1 Kaynak - Çelikte ana kaynak birleştirme detayları - Bölüm 1: Basınç uygulanan bileşenler

TS 1729 EN ISO 2064Metalik ve diğer organik kaplamalar- Kalınlık ölçümüne dair tarifler ve kurallar

TS 1729 EN ISO 2064Metalik ve diğer organik kaplamalar- Kalınlık ölçümüne dair tarifler ve kurallar

TS EN ISO 28723:2011 Camsı ve porselen emayeler - Isı değiştiricilerde kullanılacak emaylanmış çelik levha üzerindeki kenar kaplamasının tayini

TS EN 1792 Kaynak - Kaynak ve ilgili işlemler için terimler ve çeşitli dillerde karşılıkları

TS 1885 ISO 2093 Elektrolitik kalay kaplamalar - Özellikler ve deney yöntemleri

TS EN ISO 28763:2011 Camsı ve porselen emayeler - Hava-Gaz ve gaz-Gaz ısı değiştiriciler için yenileştirici, emaylanmış ve ambalajlanmış paneller - Özellikler

TS EN ISO 2081 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar- Demir veya çeliklerin üzerinde ilave işlemle elektrolitik çinko kaplamalar

TS EN ISO 2082 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar- Demir veya çeliklerin üzerinde ilave işlemle elektrolitik kadmiyum kaplamalar

TS ISO 2236 Vidalar ve somunlar için montaj takımları - Dövme ve boru biçimli geçme anahtarlar - Azamî kafa dış ölçüleri

TS ISO 2283 Kılavuzlar- İnceltilmiş uzun saplı- Anma çapı m3- M4 ve 1/8-1

TS EN ISO 2361 Manyetik ve manyetik olmayan alt tabakaların üzerinde elektrolitik birikimli nikel kaplamalar-Kaplama kalınlığı tayini ölçümü-Manyetik metot

TS 59-4 ISO 2380-2 Cıvatalar ve somunlar için montaj takımları - Düz ağızlı cıvatalar için tornavidalar - Bölüm 4: Elle çalıştırılan tornavidalar için genel kurallar, süngü uzunlukları ve işaretleme

TS 2392 ISO 2179Elektrolitik kalay nikel alaşım kaplamalar - Özellikler ve deney yöntemleri

TS ISO 2437 Kalınlığı 5 mm'den 50 mm'ye kadar olan alüminyum ve alüminyum alaşımları ve magnezyum ve magnezyum alaşımları için ergitme alın kaynaklı birleştirmelerde tavsiye edilen x-Işınları muayene uygulaması

TS ISO 2540 Koruma havşaları olan punta delikleri için matkap uçları- Tip b

TS ISO 2541 Yay şeklindeki punta delikleri için matkap uçları- Tip r

TS EN ISO 2560:2009Kaynak sarf malzemeleri - Alaşımsız ve ince taneli çeliklerin elle yapılan metal ark kaynağı için örtülü elektrotlar - Sınıflandırma

TS EN 2574 Havacılık serisi- Kaynaklar- Teknik resim üzerindeki bilgiler

TS 2674 EN ISO 2360 Manyetik olmayan, iletken ana malzemeler üzerindeki yalıtkan kaplamalar - Kaplama kalınlığının ölçülmesi - Genliğe duyarlı girdap akım yöntemi

TS 2675 EN 12373-7 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Anodik oksidasyon (eloksal kaplama) - Bölüm 7: Asitle ön işleme tabi tutulan kaplamaların gözenek kapatma işleminin ardından fosforik asit/kromik asit çözeltisi içerisine daldırıldıktan sonra kütle kaybının ölçülmesiyle kalite değerlendirilmesi

TS 2784 EN 60240-1 Isıtma amacı ile sanayide kullanılan elektrikli kızıl ötesi yayıcıların karakteristikleri bölüm 1: Kısa dalga kızıl ötesi yayıcıları

TS ISO 2806 Otomasyon sistemleri - Endüstri için - Tezgâhların nümerik kontrolu- Terimler ve tariler

TS EN ISO 28927-3 Elle tutulan taşınabilir motorlu aletler -Titreşimin ölçülmesi için deney yöntemleri- Bölüm 3: Parlatıcılar ve döner, düzgün yörüngeli ve değişken yörüngeli aşındırıcılar

TS 2967 EN ISO 2063 Termal püskürtme - Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Çinko, alüminyum ve bu metallerin alaşımları

TS 2967 EN ISO 2063 Termal püskürtme - Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Çinko, alüminyum ve bu metallerin alaşımları

TS ISO 3511-1 Proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon- Sembollerle gösterilişi bölüm 1: Temel özellikler

TS ISO 3511-2 Proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon- Sembollerle gösteriliş bölüm 2: Temel özelliklerin genişletilmesi

TS ISO 3511-3 Proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon- Sembollerle gösteriliş bölüm 3: Enstrüman ara bağlantı diyagramları için detaylı semboller

TS ISO 3511-4 Proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon-Sembollerle gösteriliş bölüm 4:Proses bilgisayar, ara yüzey ve paylaşımlı görüntüleme kontrol fonksiyionları için temel semboller

TS EN ISO 3543/AC Metalik ve metalik olmayan kaplamalar- Kalınlık ölçümü- Beta geri saçılma metodu

TS EN ISO 3543/AC Metalik ve metalik olmayan kaplamalar- Kalınlık ölçümü- Beta geri saçılma metodu

TS ISO 3089 Takım tezgahları - Kendiliğinden merkezleyen- Elle çalışan aynalar - Tek çeneli aynalar

TS ISO 3160-1 Saat mahfazaları (kasaları) ve aksesuarları-Altın alaşımı kaplamalar bölüm 1: Genel esaslar

TS 3290 EN ISO 3868 Metalik kaplamalar ve organik olmayan diğer kaplamalar-Kaplama kalınlıklarının ölçülmesi-Fizeau-Polikromatik ışınla-İnterferometri metodu

TS 3290 EN ISO 3868 Metalik kaplamalar ve organik olmayan diğer kaplamalar-Kaplama kalınlıklarının ölçülmesi-Fizeau-Polikromatik ışınla-İnterferometri metodu

TS ISO 3291 Matkaplar-Helisel-Çok uzun mors konik saplı

TS ISO 3292 Matkaplar-Helisel-Çok uzun silindirik saplı

TS ISO 3338-1 Freze çakıları için silindirik saplar bölüm 1

TS ISO 3338-2 Freze çakıları için silindirik saplar bölüm 2: Çentikli silindirik sapların boyut karekteristikleri

TS 3349 EN 22401 Örtülü elektrotlar-Verim, metal kazanımı ve dolgu katsayısının tayini

TS ISO 3439 Matkaplar-Helisel-Silindirik saplı-Kademeli-Kılavuzlamadan önce delikler için

TS ISO 3442-1 Makina takımları- İki parçalı çeneli, kendinden merkezlemeli torna aynalarının boyutları ve geometrik deneyleri bölüm:1 lamba ve zıvana tipi çeneli elle çalışan torna aynaları

TS ISO 3442-3 Makina takımları- İki parçalı çeneli, kendinden merkezlemeli torna aynalarının boyutları ve geometrik deneyleri bölüm 3: Tırtıllı çeneli güç tahrikli torna aynaları

TS ISO 3442-2 Makina takımları- İki parçalı çeneli, kendinden merkezlemeli torna aynalarının boyutları ve geometrik deneyleri bölüm:2 lamba ve zıvana tipi çeneli güç tahrikli torna aynaları

TS ISO 3511-1 Proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon- Sembollerle gösterilişi bölüm 1: Temel özellikler

TS ISO 3511-2 Proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon- Sembollerle gösteriliş bölüm 2: Temel özelliklerin genişletilmesi

TS ISO 3511-3 Proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon- Sembollerle gösteriliş bölüm 3: Enstrüman ara bağlantı diyagramları için detaylı semboller

TS ISO 3511-4 Proses ölçme kontrol fonksiyonları ve enstrümantasyon-Sembollerle gösteriliş bölüm 4:Proses bilgisayar, ara yüzey ve paylaşımlı görüntüleme kontrol fonksiyionları için temel semboller

TS EN ISO 3543/AC Metalik ve metalik olmayan kaplamalar- Kalınlık ölçümü- Beta geri saçılma metodu

TS EN ISO 3543/AC Metalik ve metalik olmayan kaplamalar- Kalınlık ölçümü- Beta geri saçılma metodu

TS 3620 ISO 230-1 Takım tezgahlarının muayene ve deney esasları bölüm 1: Makinaların yüksüz çalışırken veya işleme şartlarında geometrik doğruluğu

TS EN ISO 8249 Kaynak - Ostenitik ve dupleks ferritik - Ostenitik cr-Ni paslanmaz çelik kaynak malzemelerinin ferrit numarasının tayini

TS EN ISO 8253-1:2010 Akustik- Odyometrik deney metotları- Bölüm 1: Temel saf ton hava ve kemik iletimi eşik odyometrisi

TS EN ISO 8289 Camsı ve porselen emayeler- Kusurlarının tespiti ve yerlerinin bulunması - Düşük gerilim deneyi

TS ISO 8291 Camsı ve porselen emayeler-Kendiliğinden temizlenme özelliğinin tayini

TS 8414 EN 14163 Petrol ve doğal gaz sanayileri - Boru hattı ile taşıma sistemleri - boru hatlarının kaynak yapılması

TS EN ISO 8501-2 (Eski no: TS ISO 8501-2)Çelik yüzeylerin hazırlanması-Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce-Yüzey temizliğinin gözle muayenesi-Bölüm 2:Kaplanmış çelik alt yüzeylerin önceki kaplamanın kısmen kaldırılmasından sonra yüzeylerinin hazırlanma dereceleri

TS EN ISO 8501-4 Boyalar ve boyalarla ilişkili ürünlerin uygulanmasından önce çelik taban malzemelerinin hazırlanması - Yüzey temizliğinin bakılarak değerlendirilmesi - Bölüm 4 : Yüksek basınçlı su püskürtmeyle bağlantılı olarak başlangıç yüzey şartları, hazırlama sınıfları ve ani paslanma sınıfları

TS ISO 8501-2:1999/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 8501-2) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Yüzey temizliğinin gözle muayenesi - bölüm 2: Kaplanmış çelik alt yüzeylerin önceki kaplamanın kısmen kaldırılmasından sonra yüzeylerinin hazırlanma dereceleri

TS EN ISO 9455-6 Yumuşak lehim tozları - Deney metotları - Bölüm 6:Halojenür miktarının (florür hariç) tayin ve tesbiti

TS EN ISO 9455-9 Yumuşak lehim tozları-Deney metotları-Bölüm 9: Amonyak muhtevasının tayini

TS EN ISO 9455-9 Yumuşak lehim tozları-Deney metotları-Bölüm 9: Amonyak muhtevasının tayini

TS EN 10289 Kıyıda ve kıyıdan uzaktaki boru hatlarında kullanılan çelik borular ve bağlantı parçaları- Haricen sıvı epoksi ve değişime uğramış epoksi kaplamalar

TS EN 10290 Kıyı ve açık deniz boru hatları için çelik borular ve bağlantılar-Harici sıvı uygulanmış poliüretan ve poliüretanla işlem görmüş kaplamalar

TS EN 10300:2005 Kıyı ve açık deniz boru hatları için çelik borular ve bağlantı parçaları-Harici kaplamalar için sıcak uygulanan bitümlü malzeme

TS EN 10301 Kıyıda ve kıyıdan uzaktaki boru hatları için çelik borular ve bağlantı elemanları - Korozif olmayan gazın taşınması ile ilgili olarak sürtünme azaltıcı iç kaplama

TS EN ISO 10308 Metalik kaplamalar-Gözeneklilik deneylerinin gözden geçirilmesi

TS ISO 10309 Metalik kaplamalar-Gözeneklilik deneyleri-Ferroksil deneyi

TS EN 10310 Çelik borular ve bağlantı elemanları - kıyıdaki ve kıyıdan uzaktaki boru hatları için - poliamit toz esaslı iç ve dış kaplamalar

TS EN 10318 Çinko ve alüminyum esaslı metalik kaplamaların kalınlık ve kimyasal bileşim tayini - Rutin metot

TS EN ISO 11124-1 Çelik yüzeylerin hazırlanması-Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce-Basınçlı hava ile püskürtülen metalik aşındırıcıların özellikleri bölüm 1: Genel tanıtım ve sınıflandırma

TS EN ISO 11124-2 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve benzerlerinin uygulanması için basınçlı hava ile kullanılan metalik aşındırıcılar bölüm 2:Gritler-Dökme demir parçaları

TS EN ISO 11124-3 Çelik yüzeylerin hazırlanması-Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik aşındırıcıların özellikleri bölüm 3: Yüksek karbonlu çelik döküm bilye ve grit

TS EN ISO 11124-4 Çelik yüzeylerin hazırlanması-Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce-Basınçlı hava ile püskürtülen metalik aşındırıcıların özellikleri bölüm 4: Düşük karbonlu çelik döküm bilye

TS EN ISO 11125-2 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 2: Tane büyüklüğü

TS EN ISO 11125-3 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 3: Sertlik tayini

TS EN ISO 11126-10 (Eski no: TS ISO 11126-10)  Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - bölüm 10: Almandit garnet

TS EN ISO 11126-1 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ile ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - bölüm 1: Genel giriş ve sınıflandırma

TS EN ISO 11126-3 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ile ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - Bölüm 3: Rafine bakır cürufu

TS EN ISO 11126-6 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - Bölüm 6: Demir fırını curufu

TS EN ISO 11126-7 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - Bölüm 7: Erimiş alüminyum oksit

TS EN ISO 11126-8 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - Bölüm 8: Olivin kumu

TS EN 14656+A1 Makinalarda güvenlik - Çelik ve demirdışı malzemelerin ekstrüksiyon presleri için güvenlik kuralları

TS EN ISO 14713-2 Çinko kaplamalar-Yapılarda demir ve çeliğin korozyona karşı korunması için kılavuz ve tavsiyeler-Bölüm 2:Sıcak daldırma ile galvanizleme

TS EN ISO 14713-3 Çinko kaplamalar-Yapılarda demir ve çeliğin korozyona karşı korunması için kılavuz ve tavsiyeler-Bölüm 3:Toz çinko ile kaplama

TS EN ISO 14713-3/AC Çinko kaplamalar-Yapılarda demir ve çeliğin korozyona karşı korunması için kılavuz ve tavsiyeler-Bölüm 3:Toz çinko ile kaplama

TS EN 14728 Termoplastik kaynaklarda kusurlar-Sınıflandırma-

TS EN 14730-1 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu -Rayların alumino termik kaynağı - Bölüm 1: Kaynak işlemlerinin onayı  

TS EN 14730-2 Demiryolu uygulamaları- Şehir içi ve banliyö çeken ve çekilen taşıtlar için havalandırma- Bölüm 2: Alumino termik kaynakçıların kalifikasyonu, mütahitlerin onayı ve kaynakların kabulü-

TS EN 14730-1+A1:2010 Demiryolu uygulamaları - Demiryolu -Rayların alumino termik kaynağı - Bölüm 1: Kaynak işlemlerinin onayı

TS EN ISO 14744-5 Kaynak - Elektron ışın kaynak makinalarının kabul muayenesi bölüm 5: Bozulan doğruların ölçülmesi

TS EN ISO 14744-6 Kaynak - Elektron ışın kaynak makinalarının kabul muayenesi bölüm 6: Nokta konumunun denge ölçümü (ıso 14744-6:2000)

TS EN ISO 14744-2 Kaynak - Elektron demet kaynak makinalarının kabul muayenesi - bölüm 2: Hızlandırıcı gerilim karakteristiklerinin ölçülmesi

TS EN ISO 14744-3 Kaynak - Elektron demet kaynak makinalarının kabul muayenesi- bölüm 3: Demet akım karakteristiklerinin ölçülmesi

TS EN ISO 14744-4 Kaynak - Elektron demet kaynak makinalarının kabul muayenesi - bölüm 4: Kaynak hızının ölçülmesi

TS EN ISO 14744-1 Kaynak - Elektron demet kaynak makinalarının kabul muayenesi - Bölüm 1 : Kurallar ve kabul şartları

TS EN ISO 14922-1 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapılmış metal malzemelerin kalite özellikleri-Bölüm 1:Seçme ve kullanma kılavuzu

TS EN ISO 14922-2 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapılmış metal malzemelerin kalite özellikleri-Bölüm 2:Kapsamlı kalite özellikleri

TS EN ISO 14922-3 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapılmış metal malzemelerin kalite özellikleri-Bölüm 3:Standard kalite özellikleri

TS EN ISO 14922-4 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapılmış metal malzemelerin kalite özellikleri-Bölüm 4:Temel kalite özellikleri

TS EN ISO 14924 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme kaplamalarının son ısıl işlemi ve son işlemi

TS EN ISO 15011-4/A1 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Duman ve gazlardan laboratuvarda numune alma metodu - Bölüm 4: Duman veri sayfası

TS EN ISO 15011-3 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Ark kaynağında oluşan duman ve gazlardan numune alma için laboratuvar metodu - Bölüm 3 : Ark kaynağı sırasında sabit nokta ölçmeleri kullanarak ozon derişiminin tayini

TS EN ISO 15011-4 Kaynak ve ilgili işlemlerde sağlık ve güvenlik - Duman ve gazlardan laboratuvarda numune alma metodu - Bölüm 4: Duman veri sayfası

TSE ISO/TR 15235 Çelik yüzeylerin hazırlanması - boya ve ilgili ürünlerin uygulanmasından önce - Suda çözünebilen tuz kirliliği seviyelerinin etkileri hakkında bilgiler

TS EN 15339-2 Isıl püskürtme - Isıl püskürtme teçhizatı için güvenlik şartları - Bölüm - 2: Gaz kontrol üniteleri

TS EN 15340 Isıl püskürtme - Isıl püskürtme kaplamalarının kesme yükü direncinin tayini

TS EN 15594 Demiryolu uygulamaları -Demiryolu-Rayların elektrik ark kaynağı ile tamiri

TS EN ISO 15607 Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Genel kurallar

TS EN ISO 15609-4 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü şartnamesi -Bölüm 4: Lâzer demet kaynağı

TS EN ISO 15610 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin vasıflandırılması ve şartnamesi - Deneye tabi tutulmuş kaynak sarf malzemelerini esas alan vasıflandırma

TS EN ISO 15611 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Önceki kaynak tecrübesini esas alan vasıflandırma

TS EN ISO 15612 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Standard bir kaynak prosedürünün uyarlanması vasıtasıyla vasıflandırma

TS EN ISO 15613 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - İmalât öncesi kaynak deneyini esas alan vasıflandırma

TS EN ISO 15614-4 Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Kaynak prosedür deneyi-Bölüm 4:Alüminyum dökümlerin bitirme kaynağı

TS EN ISO 15614-11 Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - bölüm 11: Elektron ve lazer demet kaynağı

TS EN ISO 15614-4/AC Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Kaynak prosedür deneyi-Bölüm 4:Alüminyum dökümlerin bitirme kaynağı

TS EN ISO 15614-3 Metal malzemeler için kaynak prosedürleri şartnamesi ve sınıflandırması-Kaynak deneyi prosedürü-Bölüm 3: Alaşımsız ve düşük alaşımlı dökme demirlerin ergitme kaynağı

TS EN ISO 15614-10 Metalik malzemeler için kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması -Kaynak prosedür deneyi-Bölüm 10:Hiperbarik kuru kaynak

TS EN ISO 15614-6 Metalik malzemelerin kaynak prosedürü şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 6: Bakır ve alaşımlarının ark ve gaz kaynağı

TS EN ISO 15614-2/tst AC Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 2: Alüminyum ve alaşımlarının ark kaynağı

TS EN ISO 15620 Kaynak - Metalik malzemelerin sürtünme kaynağı

TS ISO 15635 Kaplanmış aşındırıcılar-Lamelli diskler

TS EN 15646 Elektro birikimli kaplamalar- Mühendislik amaçları için gümüş ve gümüş alaşımı elektro birikimi -Özellikler ve deney metotları

TS EN 15648 Isıl püskürtme-İşlem ile ilgili kalite bileşeni

TS EN ISO 15695 Camsı ve porselen emayeler - emaye mamullerin çizilmeye dayanıklılığının tayini

TS EN ISO 15720 Metalik kaplamalar- Gözeneklilik deneyleri- Metal alt malzemeler üzerindeki altın veya paladyum kaplamalarda jelleşme elektrografisi ile gözeneklilik

TS EN ISO 15721 Metalik kaplamalar- Gözeneklilik deneyleri- Altın veya paladyum kaplamalarda sülfüroz asit/ kükürtdioksit ile gözeneklilik tayini

TS ISO 15730 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Paslanmaz çelikte yüzey düzgünleştirme ve pasifleştirme aracı olarak elektrolitik parlatma

TS EN ISO 15744 Elektrikli olmayan el aletleri - Gürültü ölçme kodu - Mühendislik metodu (derece 2)

TS EN 15773 Sıcak daldırma ile galvenizlenmiş veya şerardlamış çelik malzemelerin (dubleks sistemler) endüstriyel uygulaması - Şartnameler, tavsiyeler ve kılavuz

TS ISO 15787 Teknik mamul dokümantasyonu - Isıl işlem görmüş demir bazlı malzemeden parçalar - Gösteriliş ve bilgiler

TS EN ISO 15792-1 Kaynak sarf malzemeleri- Deney metotları- Bölüm 1: Çelik- Nikel ve nikel alaşımlarında saf kaynak metali deney numuneleri için deney parçası

TS EN ISO 15792-2Kaynak sarf malzemeleri- Deney metotları- Bölüm 2: Çelikte tek ve iki pasolu teknik deney parçası için deney numunulerinin hazırlanması

TS EN ISO 16348 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Terimler ve görünüşle ilgili kurallar

TS EN ISO 16348 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Terimler ve görünüşle ilgili kurallar

TS EN ISO 16432 Direnç kaynağı - Şişirilmiş projeksiyonlar kullanılarak kaplamasız ve kaplamalı düşük karbonlu çeliklerin projeksiyon kaynağı için prosedür

TS EN ISO 16433 Direnç kaynağı - Kaplamalı ve kaplamasız düşük karbonlu çeliklerin direnç kaynağı için prosedür.

TS EN ISO 17640:2010 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayenesi-Teknikler,deney sınırları ve değerlendirme

TS 283-3 EN ISO 17642-3 Metal malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri - Kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri - Ark kaynağı işlemleri - Bölüm 3: Dışardan yüklemeli deneyler

TS EN ISO 17652-1 Kaynak - Kaynak ve ilgili işlemlerle alakalı atölye deney okuma kitabı - Bölüm 1: Genel şartlar

TS EN ISO 17652-2 Kaynak - Kaynak ve ilgili işlemlerle alakalı atölye deney okuma kitabı - Bölüm 2: Atelyenin kaynak özellikleri

TS EN ISO 17652-3 Kaynak - Kaynak ve ilgili işlemlerle alakalı atölye deney okuma kitabı - Bölüm 3: Isıl kesme

TS EN ISO 17652-4 Kaynak - Kaynak ve ilgili işlemlerle alakalı atölye deneyi - Bölüm 4: Duman ve gazların yayılması

TS EN ISO 17657-1 Direnç kaynağı - Direnç kaynağı için kaynak akımı ölçümü - Bölüm 1: Ölçüm klavuzu

TS EN ISO 17657-3 Direnç kaynağı - Direnç kaynağı için kaynak akımı ölçümü - Bölüm 3: Akım algılayıcı bobin

TS EN ISO 17657-5 Direnç kaynağı - Direnç kaynağı için kaynak akımı ölçümü - Bölüm 5: Kaynak akımı ölçüm sisteminin doğrulanması

TS EN ISO 17657-2 Direnç kaynağı - Direnç kaynağı için kaynak akımı ölçümü - Bölüm 2: Akım algalıyıcı bobinli kaynak akım ölçeri

TS EN ISO 17659 Kaynak - Kaynaklı birleştirmeler için çeşitli dillerde terimler örnekler (ıso 17659:2002)

TS EN ISO 17660-2 Kaynak - Takviyeli çeliklerin kaynak edilmesi - Bölüm 2: Yüke maruz olmayan kaynaklı birleştirmeler

TS EN ISO 17660-1 Kaynak - Takviyeli çeliklerin kaynak edilmesi - Bölüm 1: Yüke maruz kaynaklı birleştirmeler

TS EN ISO 18332 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar-Gözeneklilik ile ilgili tarifler

TS EN ISO 18592 Direnç kaynağı - Kaynakların tahribatsız muayenesi - Çoklu nokta kaynağı parçalarının yorulma deneyi için yöntem

TS EN ISO 18594 Direnç nokta - Projeksiyon ve dikiş kaynağı - Alüminyum ve levha malzemeler üzerinde geçiş direnci tayini için metot

TS EN ISO 18595 Direnç kaynağı-Aluminyum ve aluminyum alaşımlarının nokta kaynağı-Kaynak edilebilirlik,kaynak ve deneyler

TS EN ISO 19439/AC Proje bütünleştirme - Proje modelleme için çerceve

TS EN ISO 19440 Kurumsal entegrasyon - Oluşturur kurumsal modelleme için

TS EN ISO 21968 Metalik ve metalik olmayan esas malzemeler üzerindeki manyetik olmayan metalik kaplamalar - Kaplama kalınlığının ölçümü - Faz duyarlı eddy akımı metodu

TS EN 22568 Pafta lokmaları ve pafta kolları- Elle ve makina ile çalışan

TS EN ISO 22827-2 Yag lazer demet kaynak makinaları için kabul deneyleri- Optik fiber sevkiyatlı makinalar-Bölüm 2: Hareket mekanizması

TS EN ISO 22829 Direnç kaynağı - Transformatörlere bağlanmış kaynak tabancaları için transformatör-Doğrultucu - 1000hz frekansta çalışan transformatör-Doğrultucu

TS EN 22857 Kılavuzlar - Taşlanmış vidalı - Tolerans sınıfı 4 h - 8h ve 4 g - 6g olan normal ve ince adımlı ıso metrik vidalar için - vidalı kısımdaki imalât toleransları

TS EN ISO 23279 Kaynakların tahribatsız muayenesi - Ultrasonik muayene - Kaynaklardaki belirtilerin karakterizasyonu

TS EN ISO 24034:2010 Kaynak sarf malzemeleri- Titanyum ve titanyum alaşımlarının ergitme kaynağı için masif tel ve masif çubuklar- Sınıflandırma

TS EN ISO 28721-3:2011 Camsı ve porselen emayeler - İşleme tesisleri için cam astarlı cihazlar - Bölüm 3: Isıl şoka dayanım

TS EN ISO 28927-4:2010 Elle tutulan taşınabilir motorlu aletler-Tutamaktaki titreşimin ölçülmesi-Bölüm 4: Kalıp taşlayıcılar

TS EN ISO 28927-10:2011 Elle tutulan taşınabilir motorlu aletler-Tutamaktaki titreşimin ölçülmesi için deney-Bölüm 10: Darbeli matkaplar, çekiçler, kırıcılar

TS EN ISO 28927-2 Elle tutulan taşınabilir motorlu aletler -Titreşimin ölçülmesi için deney yöntemleri- Bölüm 2: Anahtarlar. tornavidalar ve somun sıkıcılar

TS EN ISO 28927-6 Elle tutulan taşınabilir motorlu aletler -Titreşimin ölçülmesi için deney yöntemleri- Bölüm6: Tokmaklar

TS EN ISO 28927-8 Elle tutulan taşınabilir motorlu aletler-Titreşimin ölçülmesi için deney yöntemleri-Bölüm 8:Gidip-Gelme hareketli testereler ve eğeler veya salınımlı ve döner hareketli testereler

TS EN ISO 28927-9 Elle tutulan taşınabilir motorlu aletler-Tutamaktaki titreşimlerin ölçülmesi-Bölüm 9: Ölçeklendirici çekiçler ve iğneli kazıyıcılar

TS EN ISO 28927-1 Elle tutulan taşınabilir motorlu aletler -Titreşimin ölçülmesi için deney yöntemleri- Bölüm 1: Açılı ve dikey taşlama makinaları

TS EN ISO 28927-11:2011 Elle tutulan taşınabilir motorlu aletler -Titreşimin ölçülmesi için deney yöntemleri- Bölüm 11: Taş çekiçleri

TS EN 29090 Gaz kaynağı ve ilgili işlemler için teçhizatın gaz sızdırmazlığı

TS EN 29455-11 Yumuşak lehim tozları - Deney metotları - bölüm 11: Toz artıkların çözünebirliği

TS EN 29455-14 Yumuşak lehim tozları - Deney metotları - Bölüm 14: Toz artıklarının yapışkanlık tayini

TS EN 29885 Cam kaplar - Geniş ağızlı - Sızdırmaz üst kenarın düzgünlükten sapması - Deney metotları

TS EN 50109-2-1Sıkıştırma el aletleri- Alçak frekans ve radyo frekans uygulamalarına ait elektrik kabloları ve tellerinin sıkıştırma ile sonlandırmasının yapılması için aletler- Bölüm 2-1: Eş eksenli temaslar ve radyo frekans bağlayıcıları için özel şartlar- Ebatları a ilâ e, v ve w arasında değişen sabit dişlere sahip açık ağızlı aletler

TS EN 50109-2-2 Sıkıştırma el aletleri- Alçak frekans ve radyo frekans uygulamalarına ait elektrik kabloları ve tellerinin sıkıştırma ile sonlandırılmasının yapılması için aletler- Bölüm 2-2: Eş eksenli temaslar ve radyo frekans bağlayıcıları için özel şartlar- Ebatları a ilâ g, q'dan t, v ve w'ya kadar değişen sökülebilir ve birbirinin yerine geçebilir dişlere açık ağızlı aletler

TS EN 50109-2-4 Sıkıştırma el aletleri- Alçak frekans ve radyo frekans uygulamalarına ait elektrik kabloları ve tellerinin sıkıştırma ile sonlandırılmasının yapılması için aletler- Bölüm 2-4: Smz serisi rf bağlayıcılarının merkez temasları için özel şartlar

TS EN 50144-2-7 El aletlerinin güvenliği-Elektrik motorlu bölüm 2-7: Püskürtme tabancaları için özel kurallar

tst EN 50144-2-3 Elektrik motoruyla çalıştırılan el aletlerinin güvenliği-Bölüm 2-3:Öğütücüler, disk tipi zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 50260-2-7 Elde taşınan batarya ile çalışan, motorlu aletler ve batarya yuvalarının güvenliği-Bölüm 2-7:Püskürtücü tabancalar için özel kurallar

tst EN 50260-2-7 Elde taşınan batarya ile çalışan, motorlu aletler ve batarya yuvalarının güvenliği-Bölüm 2-7:Püskürtücü tabancalar için özel kurallar

TS EN 50519 Çalışanların endüstriyel endüksiyonlu ısıtma donanımlarından kaynaklanan elektrik ve manyetik alanlara maruz kalmasının değerlendirilmesi

TS EN 60216-4-3 Elektrik yalıtım malzemeleri - Isıl dayanıklılık özellikleri - bölüm 4-3: Yaşlandırma etüvleri - Çok hücreli etüvler

TS EN 60239 Elektrikli ark fırınlarında kullanılan dişli soketli ve nipelli silindirik işlenmiş grafit elektrodların anma boyutları

TS EN 60382 İşlem kontrol sistemleri için analog pnömatik işaret                                                                                                               

TS EN 60546-1:2010 Endüstriyel işlem- Kontrol sistemlerinde kullanılan- Analog sinyalli kontrol devreleri bölüm 1: Performans değerlendirme metotları

TS EN 60534-2-5 Endüstriyel proses kontrol vanaları-Bölüm 2-5:Akıs kapasitesiara kademede iyileştirmeli çok kademeli kontrol vanaları vasıtasıyla sıvı akışı için boyutlandırma ve eşitlik

TS EN 60534-9 Endüstriyel proses kontrol vanaları-Bölüm 9:Basamak verilerinden tepki ölçümü için deney işlemi

TS EN 60534-8-3:2011 Sanayi işlem kontrol vanaları-Kısım 8: Gürültü özellikleri-Bölüm 3: Kontrol vanası aerodinamik gürültü tahmin metodu

TS EN 60534-8-1 Endüstriyel proses kontrol vanaları- Bölüm 8: Gürültünün belirlenmesi- Kısım 1: Kontrol vanalarında hidrodinamik- Aerodinamik akış sebebiyle oluşan gürültünün laboratuvarda ölçülmesi

tst EN 60534-4 Endüstriyel proces kontrol vanaları-Bölüm 4:Muayene ve rutin deneyler

TS EN 60654-1 Sanayide kullanılan işlem ölçmeleri ve kumanda donanımları; İşletme şartları-Bölüm 1:İklim şartları

TS EN 60654-2 Sanayi-İşlem ölçüm ve kontrol cihazlarının çalışma şartları -Bölüm 2: Güç

TS EN 60654-3 Sanayi-İşlem ölçüm ve kontrol cihazlarının çalışma şartları -Bölüm 3: Mekanik etkiler

TS EN 60654-4 Sanayi-İşlem ölçüm ve kontrol cihazlarının çalışma şartları -Bölüm 4: Aşındırıcı ve çürütücü etkiler

TS EN 60745-2-4 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - Bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 60745-2-4 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - Bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 60745-2-4 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - Bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 60745-2-18/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-18: Şerit sarma aletleri için özel kurallar  

TS EN 60745-2-18/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-18: Şerit sarma aletleri için özel kurallar  

TS EN 60745-2-6/tst A12 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - bölüm 2-6: Çekiçler için özel kurallar

TS EN 60745-2-21 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-21: Kanal temizleyiciler için özel kurallar

TS EN 60745-2-19/A1:2010 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-19: Planya tezgahları için özel kurallar

TS EN 60745-2-20/A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-20: Şerit testereler için özel kurallar

TS EN 60745-2-4/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - bölüm 2-4: Disk biçimli olmayan zımparalar ve parlatıcılar için özel kurallar

TS EN 60745-2-6 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-6: Çekiçler için özel kurallar

TS EN 60745-2-5:2010 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-5 :Daire testereler için özel kurallar

TS EN 60745-2-9/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - Bölüm 2-9 : Diş açıcılar için özel kurallar

TS EN 60745-2-19 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-19: Planya tezgahları için özel kurallar

TS EN 60745-2-2 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-2: Tornavida ve darbeli anahtarlar için özel kurallar

TS EN 60745-2-2 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-2: Tornavida ve darbeli anahtarlar için özel kurallar

TS EN 60745-2-1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - Bölüm 2-1: Matkaplar ve darbeli matkaplar için özel kurallar

TS EN 60745-2-1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler -Güvenlik - Bölüm 2-1: Matkaplar ve darbeli matkaplar için özel kurallar

TS EN 60745-2-18 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-18 : Şerit sarma aletleri için özel kurallar

TS EN 60745-2-20 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-20: Şerit testereler için özel kurallar

TS EN 60745-2-11/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-11 : İleri-Geri hareketli testereler (dekopaj ve kılıç testereler) için özel kurallar

TS EN 60745-2-2/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-2: Tornavida ve darbeli anahtarlar için özel kurallar

TS EN 60745-2-20/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-20: Şerit testereler için özel kurallar  

TS EN 60745-2-6/tst A2 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - bölüm 2-6: Çekiçler için özel kurallar

TS EN 60745-2-8/tst A1 Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-8: Makaslar ve delme makinaları için özel kurallar

TS EN 60873-1 Endüstriyel işlem kontrol sistemlerinde kullanılan elektrikli ve pnömatik analog grafik kaydediciler - Bölüm 1: Performans değerlendirme metotları

TS EN 60873-2 Endüstriyel işlem kontrol sistemlerinde kullanılan elektrikli ve pnömatik analog grafik kaydediciler - Bölüm 2: Gözle muayene ve rutin deney için kılavuz

TS EN 60974-9 Ark kaynağı donanımı - Bölüm 9: Tesis ve kullanım

TS EN 61029-2-8 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan taşınabilir aletler için - bölüm 2-8: Tek iş milli düşey oyma aletleri için özel kurallar

TS EN 61029-2-8 Güvenlik kuralları - Elektrik motoruyla çalışan taşınabilir aletler için - bölüm 2-8: Tek iş milli düşey oyma aletleri için özel kurallar

TS EN 61069-4 Endüstriyel işlem ölçümü ve kontrolü-Sistem değerlendirme amacı bakımından sistem özelliklerinin değerlendirilmesi-Bölüm 4: Sistem performansının değerlendirilmesi

TS EN 61131-1 Programlanabilir kontrol aletleri-Bölüm 1:Genel bilgiler

TS EN 61158-4-16 Endüstriyel haberleşme ağları - Fieldbus özellikleri - Bölüm 4-16: Veri bağlantı katmanı protokolü özellikleri - Tip 16 elemanları

TS EN 61176 Dairesel testereler-Elde tutulan, elektrikle çalışan-Performans ölçme metotları

TS EN 61190-1-3 Elektronik montaj için bağlantı malzemeleri- Bölüm 1-3: Elektronik elemanlara uygun lehim alaşımları ile elektronik lehimleme uygulamaları için akılı ve akısız katı lehimler için kurallar

TS EN 61298-1:2008 İşlem ölçümü ve kontrol cihazları-Performans değerlendirmesi için genel metotlar ve işlemler-Bölüm 1:Genel hususlar

TS EN 61298-2:2008 İşlem ölçümü ve kontrol cihazları-Performans değerlendirmesi için genel metotlar ve işlemler-Bölüm 2:Başvuru şartlarında deneyler

TS EN 61298-3:2008 İşlem ölçüm ve kontrol cihazlaı -Performans değerlendirme için genel metodlar ve yöntemler-Bölüm 3: Etki eden niceliğin etkileri için deneyler

TS EN 61307:2011(EN) Endüstriyel mikrodalga ısıtma tesisatı- Çıkış gücünün belirlenmesi için deney metotları

TS EN 61308 Dielektrik ısıtma sistemleri-Yüksek frekanslı-Çıkış gücünün belirlenmesi için deney metotları

TS EN 61326-3-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 3-1: Güvenlikle ilgili sistemlerde ve güvenlikle ilgili işlevlerin gerçekleştirilmesi için cihazların bağışıklık özellikleri - Genel endüstri uygulamaları

TS EN 61326-3-2 Ölçme, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli donanım - Emu şartları - Bölüm 3-2: Güvenlikle ilgili sistemlerde ve güvenlikle ilgili işlevlerin gerçekleştirilmesi için cihazların bağışıklık özellikleri - Belirli elektromanyetik çevrelerdeki endüstriyel uygulamalar

TS EN 61508-1 Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 61508-2 Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 2: Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemler için kurallar

TS EN 61508-3 Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 3: Yazılım kuralları

TS EN 61508-4 Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 4: Tarifler ve kısaltmalar

TS EN 61508-7 Güvenlikle ilgili elektrikli veya elektronik veya programlanabilir elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik - Bölüm 7: Teknik ve tedbirlerin incelenmesi

TS EN 61511-1 Fonksiyonel güvenlik - Süreç sanayi sektörü için güvenlik entrümanlı sistemler - Bölüm 1: Çerçeve, tarifler, sistem, donanım ve yazılım kuralları

TS EN 61511-3 Fonksiyonel güvenlik - Süreç sanayi sektörü için güvenlik entrümanlı sistemler - Bölüm 3: Gerekli güvenlik bütünlüğü seviyelerinin belirlenmesi için kılavuz

TS EN 61512-1 Parti kontrolü - Bölüm 1: Maddeler ve terminoliji

TS EN 61512-4:2010 Yığın kontrolü - Bölüm 4:Yığın üretimi kayıtları

TS EN 61784-3-8:2010 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-8: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 8 için ek özellikler

TS EN 61784-3-6:2010 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-6: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 6 için ek özellikler

TS EN 61784-3-3:2010 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-3: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 2 için ek özellikler

TS EN 61784-3-13:2010 Endüstriyel iletişim ağları - Tercihler - Bölüm 3-13: İşlevsel emniyet fieldbuses - Cpf 13 için ek özellikler

TS EN 61922 Yüksek-Frekanslı indüksiyon ısıtma sistemleri - Üretecin çıkış gücünün belirlenmesi için deney metotları 

TS EN 62061 Makina güvenliği - Güvenliğe ilişkin elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği

TS EN 62061:2005/AC:2010 Makina güvenliği - Güvenliğe ilişkin elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik kontrol sistemlerinin fonksiyonel güvenliği

TS EN 62264-3 Şirket kontrollu sistem entegrasyonu- Bölüm 3: Üretim işlemleri yönetiminin faaliyet modelleri

TS EN 62419 Kontrol teknolojisi - Ölçme cihazlarının gösterilişi ile ilgili kurallar

TS EN 62453-301 Sahra cihazı aleti (fdt) arayüz özellikleri-Bölüm 301:Haberleşme profil entegrasyonu - Iec 61784 cpf 1

TS EN 62453-303-1 Sahra cihazı aleti (fdt) arayüz özellikleri-Bölüm 303-1:Haberleşme profil entegrasyonu -Iec 61784 cp 3/1 ve cp 3/2