trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yüzey İşleme ve Kaplama, Boya Kaplama Standartları

Şirketimiz uluslararası onaylı ve akredite olarak aşağıdaki standartlarda test, denetim ve muayene hizmetleri vermektedir. 

 

TS ISO 4520 Elektrolitik çinko ve kadmiyum kaplamalar üzerine kromat kaplamalar

TS EN ISO 11125-1 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 1: Numune alma

TS EN ISO 11125-4 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce basınçı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 4: Görünür yoğunluğun tayini

TS EN ISO 11125-5 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 5: Kusurlu tanelerin yüzdesinin ve mikro yapıların tayini

TS EN ISO 11125-6 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 6: Yabancı madde tayini

TS EN ISO 11125-7 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulamasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 7: Rutubet tayini

TS EN ISO 8502-5(Eski No:TS ISO 5802-5) Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce yüzey temizliği değerlendirme deneyleri- Bölüm 5: Boyamak için hazırlanan çelik yüzeyler üzerinde klorür ölçümü (iyon tespit tüpü metodu)

TS 3181 EN ISO 3497 Metalik kaplamalar- Kaplama kalınlığının ölçülmesi- X-Işınlı spektrometrik metotlar

TS EN 10244-4 Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metal kaplamalar - Bölüm 4: Kalay kaplamalar

TS EN ISO 11126-4 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - bölüm 4: Kömür fırını curufu

TS EN ISO 11126-9 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - bölüm 9: Staurolit

TS EN 10244-3 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerinde demir dışı metalik kaplamalar bölüm 3: Alüminyum kaplamalar

TS EN 10244-4 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerinde demir dışı metalik kaplamalar- Bölüm 4: Kalay kaplamalar

TS 3179 EN ISO 2177Metalik kaplamalar - Kaplama kalınlığının ölçülmesi - Anot çözülmeli kulometrik yöntem

TS 2653 ISO 2747 Camsı ve porselen emayeler-Emaye kaplı mutfak eşyaları-Termal şok mukavemeti tayini

TS EN ISO 13807 (Eski no: TS ISO 13807) Cam ve porselen emayeler-Kimya sanayinde kullanılan-Termal şok deneyiyle çatlak oluşma sıcaklığının tayini

TSE ISO/TR 8125 Alüminyum ve alaşımları-Anodik oksidasyon(eloksal kaplama)-Renkli anodik oksit kaplamaların renginin ve renk farkının tayini

TS ISO 6370-1 Camsı ve porselen emayeler-Aşınmaya karşı dayanıklılık tayini-Bölüm 1: Aşınmaya karşı dayanıklılık deney cihazı

TS ISO 6370-2 Camsı ve porselen emayeler-Aşınmaya karşı dayanıklılık tayini-Bölüm 2: Alt yüzeyin aşındırılmasından sonra kütle kaybı

TS EN ISO 10111 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar-Birim alanda kütle ölçümü-Gravimetrik ve kimyasal analiz metotlarının gözden geçirilmesi

TS EN ISO 10289 Metalik taban malzemeler üzerinde metalik ve diğer inorganik kaplaların koroyon deney metotları - Korozyon deneylerine tâbi tutulan deney numuneleri ve imal edilen parçaların sıralanması (ıso 10289: 1999)

TS EN ISO 10289 Metalik taban malzemeler üzerinde metalik ve diğer inorganik kaplaların koroyon deney metotları - Korozyon deneylerine tâbi tutulan deney numuneleri ve imal edilen parçaların sıralanması (ıso 10289: 1999)

TS EN ISO 14923 Termal püskürtme- Termal olarak püskürtülen kaplamaların karakterizasyonu ve deneyleri

TS EN 10301 Kıyıdaki ve kıyadan uzak boru hatları için çelik borular ve bağlantı elemanları - Korozif olmayan gazın taşınması ile ilgili olarak sürtünme azaltıcı iç kaplama

TS EN 13887 Yapısal yapıştırıcılar - Metallerin ve plastiklerin yapıştırma öncesi yüzey hazırlama kılavuzu

TS EN 10310 Çelik borular ve bağlantı elemanları - Kıyıdaki ve kıyıdan uzaktaki boru hatları için - Poliamit toz esaslı iç ve dış kaplamalar

TS EN ISO 17834 Isıl püskürtme-Yüksek sıcaklıklarda korozyon ve oksitlenmeye karşı koruma için kaplama

TS EN 1395-2 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 2: Hvof dahil alev püskürtme

TS EN ISO 8501-1 Çelik taban malzeme yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Yüzey temizliğinin gözle muayenesi - Bölüm 1: Kaplanmamış çelik taban malzeme yüzeylerinin ve önceki kaplamanın tamamen kaldırılmasından sonraki çelik taban malzeme yüzeylerinin pas dereceleri ve hazırlanma dereceleri

TS EN ISO 8501-3 Boyalar ve ilgili ürünlerin uygulanmasından önce çelik taban malzemelerin hazırlanması - Yüzey temizliğinin görsel olarak değerlendirilmesi - Bölüm 3: Kaynakların, kenarların ve yüzey kusurları olan diğer alanların hazırlanma sınıfları

TS EN 15520 ısıl püskürtme - Isıl püskürtme ile kaplanmış bileşenlerin yapısal tasarımı için tavsiyeler

 TS EN 10298 Çelik borular ve bağlantı parçaları - Karada ve denizde döşenen boru hatlarında kullanılan - Çimento harcı ile iç yüzey kaplaması

TS EN 12487/AC Metallerin korozyondan korunması- Alüminyum ve alüminyum alaşımları üzerine yıkanmış ve yıkanmamış kromat dönüşüm kaplamaları

TS EN ISO 1461 Demir ve çelikten imal edilmiş malzemeler üzerine sıcak daldırmayla yapılan galvaniz kaplamalar - Özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 14713-1 Çinko kaplamalar-Yapılarda demir ve çeliğin korozyona karşı korunması için kılavuz ve tavsiyeler-Bölüm 1:Genel

TS EN 15771 Camsı ve porselen emayeler -Mohs sertlik cetveline göre yüzey sertliği tayini

TS EN 10244-2 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerine demir dışı metal kaplamalar- Bölüm 2: Çinko veya çinko alaşımlı kaplamalar

TS EN ISO 2143 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu - Asite daldırılarak yapılan ön işlemden sonra anodik oksidasyon kaplamaların absorplama gücündeki kaybın değerlendirilmesi

TS EN ISO 2931 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu - Anodik oksit kaplamaların tespit kalitesinin admitans kaybı ölçümüyle değerlendirilmesi

TS EN ISO 3210 Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Anodik oksidasyon - Asit ön işlemi yapılmaksızın fosforik asit/kromik asit çözeltisine daldırmadan sonra anodik oksit kaplamaların tespit kalitesinin kütle kaybı ölçümüyle değerlendirilmesi

TS EN ISO 7599 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu - Alüminyum üzerindeki anodik oksidasyon kaplamalar için genel özellikler

TS EN ISO 8502-11 Boya ve ilgili ürünlerin uygulama öncesi çelik yüzeylerin hazırlanması-yüzey temizliğinin değerlendirilmesi için testler-bölüm 11:suyun bulanıklığını belirlemek için alan yöntemi-çözünür sülfat

TS EN ISO 6719 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarıın anodik oksidasyonu - Bölüm 12: Bütünleştirici küreli cihazlar kullanılarak alüminyum yüzeylerin yansıma karakteristiklerinin ölçülmesi

TS EN 62418 Yarı iletken cihazlar- Metal özelliklerin gerilim açıklıüı deneyi13.01.2011

TS EN ISO 2085 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyon (eloksal ) kaplaması ince anodik oksidasyon (eloksal) kaplamaların süreklilik kontrolü - Bakır sülfat deneyi

TS EN ISO 2376 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarıın anodik oksidasyon (eloksal kaplama)- Elektriksel delinme geriliminin tayini

TS EN ISO 8993 Alüminiyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu (eloksal kaplama)- Oyuk korozyonunun değerlendirilmesi için sınıflandırma sistemleri - Grafik yöntemi

TS EN ISO 10215 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu (eloksal kaplama) - Anodik oksidasyon (eloksal) kaplamaların görüntü netliğinin gözle tayini-Grafik ölçek metodu

TS EN ISO 14921 Isıl püskürtme - Makina elemanları için ısıl püskürtme ile elde edilmiş kaplama uygulama yöntemleri

TS EN ISO 28762:2010 Camsı ve porselen emayeler - Yazı yüzeyleri için çeliğe uygulanan emaye kaplamalar - Şartname

TS EN ISO 3613 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar-Çinko, kadmiyum, alüminyum-Çinko alaşımı ve çinko-Alüminyum alaşımı üzerindeki kromat dönüşüm kaplamaları - Deney yöntemleri

TS EN ISO 26945 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar- Elektro birikimli kalay kobalt alaşımı kaplamaları

TS EN ISO 28721-1 Camsı ve porselen emayeler - İşleme tesisleri için cam astarlı cihazlar - Bölüm 1: Cihazlar, bileşenler, eşyalar ve aksesuarlar için kalite gerekleri

TS EN 10244-2 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerine demir dışı metal kaplamalar- Bölüm 2: Çinko veya çinko alaşımlı kaplamalar

TS EN 13858 Metallerin korozyondan korunması - Demir veya çelik bileşenler üzerinde elektrolitik olarak tatbik edilmeyen pul şeklindeki çinko kaplamalar

TS EN ISO 28722 Camsı ve porselen emayeler - Mimari uygulamalarda kullanılan çelik levhalara uygulanan emaye kaplamaların özellikleri

TS EN ISO 28706-1 Camsı ve porselen emayeler - Kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini - Bölüm 1: Oda sıcaklığında asitlerin sebep olduğu kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini

TS EN ISO 28706-3 Camsı ve porselen emayeler - Kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini - Bölüm 3: Bazik sıvıların sebep olduğu korozyona dayanıklılığın tayini - Altıgen prizma şeklindeki deney cihazı ile

TS EN ISO 28706-5 Camsı ve porselen emayeler - Kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini - Bölüm 5: Kapalı sistemlerde kimyasal korozyona dayanıklılığın tayini

TS EN 10245-1 Çelik tel ve tel mamuller-Çelik tel üzerine organik kaplamalar-Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 10245-2 Çelik tel ve tel mamuller-Çelik tel üzerine organik kaplamalar-Bölüm 2: Pvc kaplanmış tel

TS EN 10245-3 Çelik tel ve tel mamuller-Çelik tel üzerine organik kaplamalar-Bölüm 3: Pe kaplanmış tel

TS EN 10245-5 Çelik tel ve tel mamuller- Çelik tel üzerine organik kaplamalar-Bölüm 5:Poliamid kaplı tel

TS EN ISO 2080 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Yüzey işlemi, metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Sözlük

TS EN ISO 8503-1 Boya ve ilgili ürünlerin uygulanmadan önce çelik taban malzemelerin hazırlanması- Kumlanarak temizlenmiş çelik taban malzemelerin yüzey pürüzlülük karakteristikleri- Bölüm 1: Aşındırıcı ile kumlanarak temizlenmiş yüzeylerin değerlendirilmesi amacıyla ıso  

TS EN ISO 8503-2 Boya ve ilgili ürünlerin uygulanmadan önce çelik taban malzemelerin hazırlanması-Kumlanarak temizlenmiş çelik taban malzemelerin yüzey pürüzlülük karakteristikleri- Bölüm 2: Aşındırıcı ile kumlanarak temizlenmiş çeliklerin yüzey profillerinin derecelendir

TS EN ISO 8503-3 Boya ile ilgili ürünleri uygulamadan önce çelik taban malzemelerin- Hazırlanması- Kumlanarak temizlenmiş çelik taban malzemelerin yüzey pürüzlülük karakteristikleri bölüm 3: Iso yüzey profil kompratörlerinin kalibrasyonu ve yüzey profilinin tayini için me

TS EN ISO 8503-4 Boya ve ilgili ürünleri uygulamadan önce çelik taban malzemelerin hazırlanması- Kumlanarak temizlenmiş çelik taban malzemelerin yüzey pürüzlülük karakteristikleri- Bölüm 4: Iso yüzey profil komparatörlerinin kalibrasyonu ve yüzey profilinini tayini için m

TS EN 10169:2010+A1Organik madde ile sürekli kaplanmış (rulo kaplama) çelik yassı mamuller -Teknik teslim şartları

TS EN 13523-20 Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 20: Köpük yapışması

TS EN 13523-17 Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 17: Sıyrılabilir filmlerin yapışma özelliği

TS EN ISO 11127-1 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 1: Numune alma

TS EN ISO 11127-2:2011(EN) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 2: Tane büyüklüğü dağılımı tayini

TS EN ISO 11127-6 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 6: İletkenlik ölçümü ile suda çözünür kirliliklerin tayini

TS EN ISO 11127-5:2011(EN) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 5: Nem tayini

TS EN ISO 11127-7 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 7: Suda çözünür klorürlerin tayini

TS EN ISO 13123 Metalik ve diğer organik olmayan kaplamalar-Sıcaklık gradyanında ısıl sınır kaplamaları için çevrim ısıtması deney yöntemi

TS EN 10244-1/AC Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metalik kaplamalar - Bölüm 1: Genel prensipler

TS EN ISO 9717:2013 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Metallerde fosfat dönüşüm kaplamalar

TS EN ISO 10111 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar-Birim alanda kütle ölçümü-Gravimetrik ve kimyasal analiz metotlarının gözden geçirilmesi

TS EN 13603:2013 Bakır ve bakır alaşımları - Elektriksel amaçlı çekilmiş yuvarlak bakır tel üzerindeki koruyucu kalay kaplamaların değerlendirilmesi için deney yöntemleri

TS EN 13438 Boyalar ve vernikler - Yapı amaçlı galvanizli veya toz çinko ile kaplanmış çelik ürünler için toz organik kaplamalar

TS EN ISO 27830 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Metalik ve inorganik kaplama özellikleri için ana esaslar

TS EN ISO 27830 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Metalik ve inorganik kaplama özellikleri için ana esaslar

TS EN ISO 11127-3:2011(EN) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcılar için deney metotları - Bölüm 3: Görünür yoğunluk tayini

TSE CEN/TS 16599 Fotokataliz - iletken malzeme ve bu koşulların ölçüm fotokatalitik özelliklerini test etmek için ışınlama koşulları

TS EN ISO 12671 Termal püskürtme- Termal püskürtmeli kaplamalar- Teknik resimler üzerinde sembolik gösterimler

TS EN ISO 8502-9 Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Yüzey temizliği değerlendirilmesi için deneyler- Bölüm 9: Suda çözünebilen tuzların iletkenlik tayini için alan metodu

TS EN ISO 10683:2014 Bağlama elemanları-Elektrolitik olarak uygulanmayan çinko pul kaplamalar

TS EN 13523-0 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 0: Genel giriş

TS EN ISO 10683 Bağlama elemanları - Elektrolitik olarak uygulanmayan çinko pul kaplamalar

TS EN 14901 Sünek demir borular, bağlantı parçaları ve aksesuarlar - Sünek bağlantı parçaları ve aksesuarların epoksi kaplaması (ağır şartlar)- Özellikler ve deney metotları

TS EN 14901 Sünek demir borular, bağlantı parçaları ve aksesuarlar - Sünek demir bağlantı parçaları ve aksesuarların epoksi kaplaması (ağır şartlar için) - Kurallar ve deney yöntemleri

TS EN 13523-2 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 2: Parlaklık

TS EN 13523-3 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 3: Renk farkı - Aletli karşılaştırma

TS EN 13523-25 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 25: Neme direnç

TS EN 13523-26 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 26: Su yoğuşmasına direnç

TS EN 13523-4 Rulo kaplı metaller- Deney metotları- Bölüm 4: Kalem sertliği  

TS EN 10169:2010+A1Organik madde ile sürekli kaplanmış (rulo kaplama) çelik yassı mamuller -Teknik teslim şartları

TS EN ISO 3861 Lastik hortumlar - Kum ve döküm kumu püskürtmesinde kullanılan-Özellikler

TS EN 10245-2 Çelik tel ve tel mamuller-Çelik tel üzerine organik kaplamalar – Bölüm 2: PVC kaplı tel

TS EN 4707:2014 Havacılık serisi – Altı değerlikli kromsuz alüminyum ve alüminyum alaşımlarının asitle temizlenmesi

TS EN ISO 12736 Petrol ve doğalgaz sanayileri - Boru hatları, sondaj akışkanı hatları ve deniz altı yapıları için yaş ısıl yalıtım kaplamaları

TS EN ISO 14919 Isıl püskürtme - Alevli ve ark püskürtme için teller, çubuklar ve kordonlar - Sınıflandırma -Teknik teslim şartları

TS EN ISO 14920 Termal püskürtme - Kendiliğinden pastalı alaşımların püskürtülmesi ve eritilmesi (ISO 14920:2015)

TS EN 13509 Katodik koruma ölçüm teknikleri

TS EN ISO 12736 Petrol ve doğalgaz sanayileri - Boru hatları, sondaj akışkanı hatları ve deniz altı yapıları için yaş ısıl yalıtım kaplamaları

TS EN 13523-5 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 5: Hızlı deformasyona direnç (vurma deneyi)

TS EN 13523-7 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 7: Eğme sırasında çatlamaya direnç (T-eğme deneyi)

TS EN 13523-13 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 13: Isı ile hızlandırılmış yaşlandırmaya karşı direnç

TS EN 13523-14 Rulo kaplı metaller- Deney yöntemleri - Bölüm 14: Tebeşirlenme (Helmen metodu)

TS EN 14462 Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 3"

TS EN ISO 4528 Camsı ve porselen emaye kaplı mamuller - Eşyaların camsı ve porselen emaye kaplı kısımlarına göre deney metotlarının seçilmesi için kılavuz

TS EN 14462 Yüzey işlem donanımı - Yardımcı elleçleme donanımı dahil yüzey işlem donanımı için gürültü deney kodu - Doğruluk dereceleri 2 ve 3"

TS ISO 10216 Metal oksit kaplamalar- Onadik oksidasyonla (eloksal) kaplanmış alüminyum ve alüminyum alaşımları- Anodik oksidasyon kaplamaların görüntü niteliğinin alet ile tayini- Aletli metotlar

TS ISO 9588 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar- Hidrojen kırılganlığı riskini azaltmak için demir veya çeliğin kaplama sonrası işlemleri

TS ISO 9588 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar- Hidrojen kırılganlığı riskini azaltmak için demir veya çeliğin kaplama sonrası işlemleri

TS ISO 9587 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - hidrojen kırılganlığı riskini azaltmak için demir veya çeliğin önişlemi

TS ISO 9587 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - hidrojen kırılganlığı riskini azaltmak için demir veya çeliğin önişlemi

TS ISO 8502-5/T1(Numara Tadili:TS EN ISO 8502-5) Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce yüzey temizliği değerlendirme deneyleri- Bölüm 5: Boyamak için hazırlanan çelik yüzeyler üzerinde klorür ölçümü (iyon tespit tüpü metodu)

TS EN 13523-15 Rulo kaplı metaller-Deney metotları-Bölüm 15: Metamerizm

TS 1385 ISO 2135 Alüminyum ve alüminyum alaşımlarının anodik oksidasyonu (eloksal kaplama)- Renkli anodik oksit kaplamaların ışık haslığının yapay ışık kullanılarak hızlandırılmış tayini

TS EN 1395-3 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 3: Ark püskürtme

TS EN 1395-4 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 4: Plazma püskürtme

TS EN 1395-5 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 5: Hücrede plazma püskürtme

TS EN 1395-6 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 6: Maniplatör sistemleri

TS EN 1395-7 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 7: Toz besleme sistemleri

TS EN 1395-1 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme teçhizatının kabul muayenesi - Bölüm 1: Genel şartlar

TS EN ISO 1456 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Elektrolitik birikimli nikel, nikel artı krom, bakır artı nikel ve bakır artı nikel artı krom kaplamalar

TS EN ISO 1460 Metalik kaplamalar-Demir esaslı malzemeler üzerine sıcak daldırma galvaniz kaplamalar-Birim alandaki kütlenin gravimetrik tayini

TS EN ISO 1463 Metalik ve oksit kaplamalar- Kaplama kalınlığının ölçümü- Mikroskopik metot

tst 1542 EN ISO 1463 Metalik ve oksit kaplamalar- Kaplama kalınlığının ölçümü- Mikroskopik metot

TS 1729 EN ISO 2064 Metalik ve diğer organik kaplamalar- Kalınlık ölçümüne dair tarifler ve kurallar

TS 1729 EN ISO 2064 Metalik ve diğer organik kaplamalar- Kalınlık ölçümüne dair tarifler ve kurallar

TS EN ISO 28723:2011 Camsı ve porselen emayeler - Isı değiştiricilerde kullanılacak emaylanmış çelik levha üzerindeki kenar kaplamasının tayini

TS 1885 ISO 2093 Elektrolitik kalay kaplamalar - Özellikler ve deney yöntemleri

TS EN ISO 28763:2011 Camsı ve porselen emayeler - Hava-Gaz ve gaz-Gaz ısı değiştiriciler için yenileştirici, emaylanmış ve ambalajlanmış paneller - Özellikler

TS EN ISO 2081 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar- Demir veya çeliklerin üzerinde ilave işlemle elektrolitik çinko kaplamalar

TS EN ISO 2082 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar- Demir veya çeliklerin üzerinde ilave işlemle elektrolitik kadmiyum kaplamalar

TS EN ISO 2361 Manyetik ve manyetik olmayan alt tabakaların üzerinde elektrolitik birikimli nikel kaplamalar-Kaplama kalınlığı tayini ölçümü-Manyetik metot

TS 2392 ISO 2179 Elektrolitik kalay nikel alaşım kaplamalar - Özellikler ve deney yöntemleri

TS 2674 EN ISO 2360 Manyetik olmayan, iletken ana malzemeler üzerindeki yalıtkan kaplamalar - Kaplama kalınlığının ölçülmesi - Genliğe duyarlı girdap akım yöntemi

TS 2675 EN 12373-7 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Anodik oksidasyon (eloksal kaplama) - Bölüm 7: Asitle ön işleme tabi tutulan kaplamaların gözenek kapatma işleminin ardından fosforik asit/kromik asit çözeltisi içerisine daldırıldıktan sonra kütle kaybının ölçülmesiyle kalite değerlendirilmesi

TS 2967 EN ISO 2063 Termal püskürtme - Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Çinko, alüminyum ve bu metallerin alaşımları

TS 2967 EN ISO 2063 Termal püskürtme - Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Çinko, alüminyum ve bu metallerin alaşımları

TS ISO 3160-1 Saat mahfazaları (kasaları) ve aksesuarları-Altın alaşımı kaplamalar bölüm 1: Genel esaslar

TS 3290 EN ISO 3868 Metalik kaplamalar ve organik olmayan diğer kaplamalar-Kaplama kalınlıklarının ölçülmesi-Fizeau-Polikromatik ışınla-İnterferometri metodu

TS 3290 EN ISO 3868 Metalik kaplamalar ve organik olmayan diğer kaplamalar-Kaplama kalınlıklarının ölçülmesi-Fizeau-Polikromatik ışınla-İnterferometri metodu

TS EN ISO 3543/AC Metalik ve metalik olmayan kaplamalar- Kalınlık ölçümü- Beta geri saçılma metodu

TS EN ISO 3543/AC Metalik ve metalik olmayan kaplamalar- Kalınlık ölçümü- Beta geri saçılma metodu

TS EN ISO 3882 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - kalınlık ölçme yöntemlerinin karşılaştırılması

TS EN ISO 3882 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - kalınlık ölçme yöntemlerinin karşılaştırılması

TS EN ISO 3892 Metalik malzemeler üzerinde dönüşüm kaplamaları - Birim alandaki kaplama kütlesinin tayini - Gravimetrik metotlar

TS 3982 EN ISO 2819 Metalik yüzeyler üzerinde metalik kaplamalar- Elektrolitik ve kimyasal kaplamalar- Yapışkanlık deneyi için mevcut metotların tetkiki

TS EN ISO 4518 Metalik kaplamalar- Kaplama kalınlığının ölçülmesi- Profilometrik metot

TS ISO 4519 Metalik ve diğer ınorganik kaplamalar-Nitelik belirleme amacıyla numune alma işlemleri

TS ISO 4519 Metalik ve diğer ınorganik kaplamalar-Nitelik belirleme amacıyla numune alma işlemleri

TS EN ISO 4521 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar- Mühendislik amaçları için gümüş ve gümüş alaşımı elektro birikimi -Özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 4524-3 Metalik kaplamalar-Elektrolitik altın ve altın alaşımı kaplamalar için deney metotları-Bölüm 3:Gözeneklilik için elektrografik deneyler

TS EN ISO 4524-6 Metalik kaplamalar - Elektrobirikimle elde edilmiş altın ve altın alaşımı kaplamalar için deney metotları - bölüm 6: Kalıntı tuzlarının tayini

TS ISO 4525 -elektrolitik kaplamalar-Plastik malzemeler üzerine-Nikel artı krom

TS EN ISO 4526 Metalik kaplamalar - Mühendislik amaçlı elektrolitik nikel kaplamalar

TS EN ISO 4527 Metalik kaplamalar - Otokatalitik (elektroless) nikel - Fosfor alaşımı kaplamalar - Özellikler ve deney metotları

TS ISO 4530 Camsı ve porselen emayeli eşyalar - Isıya mukavemet tayini

TS ISO 4532 Camsı ve porselen emayeler-Emaye kaplanmış eşyaların darbeye dayanıklılığının tayini-Tabanca deneyi

TS EN ISO 4534:2010 Camsı ve porselen emayeler-Akışkanlık özelliğinin tayini-Erime akış deneyi

TS EN ISO 4536 Metalik ana malzeme üzerine organik olmayan ve metalik kaplamalar-Tuzlu çözelti damlacıkları korozyon deneyi (tçd deneyi)

TS EN ISO 4536 Metalik ana malzeme üzerine organik olmayan ve metalik kaplamalar-Tuzlu çözelti damlacıkları korozyon deneyi (tçd deneyi)

TS ISO 4539 Elektrolitik birikim ile krom kaplamalar- Elektrolitik korozyon deneyi (ec deneyi)

TS EN ISO 4541 Metalik ve diğer organik olmayan kaplamalar-Corrodkote korozyon deneyi (corr deneyi)

TS EN ISO 4541 Metalik ve diğer organik olmayan kaplamalar-Corrodkote korozyon deneyi (corr deneyi)

TS EN ISO 4543 Metalik ve diğer inorganik kaplamlar-Depolama şartlarında uygulanabilen korozyon deneyleri için genel kurallar

TS EN ISO 4543 Metalik ve diğer inorganik kaplamlar-Depolama şartlarında uygulanabilen korozyon deneyleri için genel kurallar

TS EN ISO 6158:2011 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar- Mühendislik amaçları için elektrolitik birikimli krom kaplamalar

TS 6503 EN ISO 4516 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar-Vickers ve knoop mikrosertlik deneyleri

TS EN ISO 6581:2010 Alüminiyum ve alüminyum alaşımlarının eloksal kaplaması- Renkli eloksal kaplamaların morötesi ışık ve ısıya karşı karşılaştırmalı solmazlığının tayini

TS ISO 7587 Kalay - Kurşun alaşımlarının elektrolitik olarak kaplanmış kaplamaları- Özellik ve deney metotları

TS 7724 ISO 4524-2 Metalik kaplamalar- Elektrobirikimle elde edilmiş altın ve altın alaşımı kaplamalar için deney metotları- Bölüm 2: Karışık gaz akışlı (mfg) çevre deneyleri

TS EN ISO 7759 Alüminyum ve alüminyum alaşımları -Gonifotometre yada sınırlı goniofotometre kullanılarak alüminyum yüzeylerin yansıma karekteristiklerinin ölçülmesi

TS EN ISO 8289 Camsı ve porselen emayeler- Kusurlarının tespiti ve yerlerinin bulunması - Düşük gerilim deneyi

TS ISO 8291 Camsı ve porselen emayeler-Kendiliğinden temizlenme özelliğinin tayini

TS EN ISO 8401/tst AC Metalik kaplamalar-Sünekliğin ölçüme metotlarının gözden geçirilmesi

TS EN ISO 8501-2 (Eski no: TS ISO 8501-2) Çelik yüzeylerin hazırlanması-Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce-Yüzey temizliğinin gözle muayenesi-Bölüm 2:Kaplanmış çelik alt yüzeylerin önceki kaplamanın kısmen kaldırılmasından sonra yüzeylerinin hazırlanma dereceleri

TS EN ISO 8501-4 Boyalar ve boyalarla ilişkili ürünlerin uygulanmasından önce çelik taban malzemelerinin hazırlanması - Yüzey temizliğinin bakılarak değerlendirilmesi - Bölüm 4 : Yüksek basınçlı su püskürtmeyle bağlantılı olarak başlangıç yüzey şartları, hazırlama sınıfları ve ani paslanma sınıfları

TS ISO 8501-2:1999/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 8501-2) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Yüzey temizliğinin gözle muayenesi - bölüm 2: Kaplanmış çelik alt yüzeylerin önceki kaplamanın kısmen kaldırılmasından sonra yüzeylerinin hazırlanma dereceleri

TS EN ISO 8502-12 Boyalar ve ilgili ürünlerin uygulanmasından önce çelik taban malzemelerin hazırlanması - Yüzey temizliğinin değerlendirilmesine ilişkin deneyler - Bölüm 12 : Suda çözünebilir demir (ıı) iyonlarının titrimetrik tayini için alan yöntemleri

TS EN ISO 8504-1 Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ve ilgili maddelerin uygulanması- Yüzey hazırlama metotları- Bölüm 1: Genel prensipler

TS EN ISO 8504-2 Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ile ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Yüzey hazırlama metotları- Bölüm 2: Aşındırıcı püskürterek temizleme

TS EN ISO 8504-3 Çelik yüzeylerin hazırlanması- Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce yüzey temizleme metotları- Bölüm 3: El ve motorlu takımlarla temizleme

TS EN ISO 9220 Metalik kaplamalar-Kaplamanın ölçümü-Tarayıcı elektron mikroskobu metodu

TS 9258 EN ISO 6988 Metalik ve organik olmayan diğer kaplamalar - Genel nem yoğuşması ile kükürt dioksit deneyi

TS 9258 EN ISO 6988 Metalik ve organik olmayan diğer kaplamalar - Genel nem yoğuşması ile kükürt dioksit deneyi

TS EN 10244-3 Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metalik kaplamalar - Bölüm 3: Alüminyum kaplamalar

TS EN 10244-5 Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metalik kaplamalar - Bölüm 5: Nikel kaplamalar

TS EN 10244-6 Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metalik kaplamalar - Bölüm 6: Bakır, bronz veya pirinç kaplamalar

TS EN 10244-1 Çelik tel ve tel mamuller - Çelik tel üzerine demir dışı metalik kaplamalar - Bölüm 1: Genel prensipler

TS EN 10288 Kıyıda ve kıyıdan uzaktaki boru hatlarında kullanılan çelik borular ve bağlantı parçaları- Dış yüzeyi iki tabakalı olarak ekstrüzyona tabi tutulan polietilen esaslı kaplamalar

TS EN ISO 10289 Metalik taban malzemeler üzerinde metalik ve diğer inorganik kaplamaların korozyon deney metotları - Korozyon deneylerine tâbi tutulan deney numuneleri ve imal edilen parçaların sıralanması

TS EN ISO 10289 Metalik taban malzemeler üzerinde metalik ve diğer inorganik kaplamaların korozyon deney metotları - Korozyon deneylerine tâbi tutulan deney numuneleri ve imal edilen parçaların sıralanması

TS EN 10289 Kıyıda ve kıyıdan uzaktaki boru hatlarında kullanılan çelik borular ve bağlantı parçaları- Haricen sıvı epoksi ve değişime uğramış epoksi kaplamalar

TS EN 10300:2005 Kıyı ve açık deniz boru hatları için çelik borular ve bağlantı parçaları-Harici kaplamalar için sıcak uygulanan bitümlü malzeme

TS EN 10301 Kıyıda ve kıyıdan uzaktaki boru hatları için çelik borular ve bağlantı elemanları - Korozif olmayan gazın taşınması ile ilgili olarak sürtünme azaltıcı iç kaplama

TS EN ISO 10308 Metalik kaplamalar-Gözeneklilik deneylerinin gözden geçirilmesi

TS ISO 10309 Metalik kaplamalar-Gözeneklilik deneyleri-Ferroksil deneyi

TS EN 10310 Çelik borular ve bağlantı elemanları - kıyıdaki ve kıyıdan uzaktaki boru hatları için - poliamit toz esaslı iç ve dış kaplamalar

TS EN 10318 Çinko ve alüminyum esaslı metalik kaplamaların kalınlık ve kimyasal bileşim tayini - Rutin metot

TS EN 10339 Çelik borular - Karada ve denizde döşenen boru hatlarında kullanılan - Korozyondan koruma için, sıvı uygulanan epoksi ile iç yüzey kaplaması

TS EN ISO 10684 Bağlama elemanları - Sıcak daldırma galvaniz kaplamalar

TS EN ISO 10684/AC Bağlama elemanları - Sıcak daldırma galvaniz kaplamalar

TS EN ISO 11124-1 Çelik yüzeylerin hazırlanması-Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce-Basınçlı hava ile püskürtülen metalik aşındırıcıların özellikleri bölüm 1: Genel tanıtım ve sınıflandırma

TS EN ISO 11124-2 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve benzerlerinin uygulanması için basınçlı hava ile kullanılan metalik aşındırıcılar bölüm 2:Gritler-Dökme demir parçaları

TS EN ISO 11124-3 Çelik yüzeylerin hazırlanması-Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik aşındırıcıların özellikleri bölüm 3: Yüksek karbonlu çelik döküm bilye ve grit

TS EN ISO 11124-4 Çelik yüzeylerin hazırlanması-Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce-Basınçlı hava ile püskürtülen metalik aşındırıcıların özellikleri bölüm 4: Düşük karbonlu çelik döküm bilye

TS EN ISO 11125-2 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 2: Tane büyüklüğü

TS EN ISO 11125-3 Çelik yüzeylerin hazırlanması boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce- Basınçlı hava ile püskürtülen metalik temizleme aşındırıcıları için deney metotları bölüm 3: Sertlik tayini

TS EN ISO 11126-10 (Eski no: TS ISO 11126-10) Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - bölüm 10: Almandit garnet

TS EN ISO 11126-1 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ile ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - bölüm 1: Genel giriş ve sınıflandırma

TS EN ISO 11126-3 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ile ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - Bölüm 3: Rafine bakır cürufu

TS EN ISO 11126-6 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - Bölüm 6: Demir fırını curufu

TS EN ISO 11126-7 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - Bölüm 7: Erimiş alüminyum oksit

TS EN ISO 11126-8 Çelik yüzeylerin hazırlanması - Boya ve ilgili malzemelerin uygulanmasından önce - Püskürtme ile temizlemede kullanılan metalik olmayan aşındırıcıların özellikleri - Bölüm 8: Olivin kumu

TS 11198 EN ISO 3543Metalik ve metalik olmayan kaplamalar- Kalınlık ölçümü- Beta geri saçılma metodu

TS 11198 EN ISO 3543 Metalik ve metalik olmayan kaplamalar- Kalınlık ölçümü- Beta geri saçılma metodu

TS 11348 EN 10240 Çelik borular- İç ve/veya dış koruyucu kaplamalar- Otomatik tesislerde uygulanan sıcak daldırma galvanizli kaplamalar için özellikler

TSE ISO/TR 11728 Anodik oksidasyonla kaplanmış (eloksal) alüminyum ve alüminyum alaşımları - Çevrimli yapay ışık ve kirletici gaz kullanılarak renkli anodik oksit kaplamaların havadaki dayanıklılığı için hızlandırılmış deney

TS EN 12068 Katodik koruma- Toprağa gömülmüş veya suya daldırılmış çelik boru hatlarının katodik korumayla korozyona karşı korunması- Dış organik kaplamalar- Bantlar ve büzüşebilen malzemeler

TS EN 12487 Metallerin korozyondan korunması- Alüminyum ve alüminyum alaşımları üzerine yıkanmış ve yıkanmamış kromat dönüşüm kaplamaları

TS ISO 12686 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Metalik malzeme yüzeylerinin nikel, otokatalitik nikel veya krom kaplama öncesi otomatik kontrollu metal parçacık püskürtme ile dövme şeklinde son perdahlama olarak hazırlanması

TS EN ISO 12687 Metalik kaplamalar- Gözeneklilik deneyleri- Nemli kükürt (kükürt çiçekleri) deneyi

TS EN ISO 12690:2010 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Isıl püskürtme koordinasyonu- Görevler ve sorumluluklar

TS EN 12753+A1 Yüzey işlem donanımından çıkan egzoz gazı için ısıl temizleme sistemleri - Güvenlik kuralları

TS EN 13144 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar-Çekme deneyi ile yapışmanın kantitatif ölçüm metodu

TS EN 13144 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar-Çekme deneyi ile yapışmanın kantitatif ölçüm metodu

TS EN 13523-18 Rulo kaplı metaller-Deney metotları-Bölüm 18: Paslanmaya direnç

TS EN 13523-24 Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 24:Blokaj ve baskıyla işaretlemeye direnç

TS EN 13523-8 Rulo kaplı metaller-Deney metotları-Bölüm 8: Tuz püskürtmeye direnç (sis)

TS EN 13523-27 Rulo kaplı metaller- Deney metotları- Bölüm 27:Nem lapalanmasına direnç (cataplasm deneyi)

TS EN 13523-21 Rulo kaplı metaller - Deney metotları - Bölüm 21: Dışarıda reaksiyona maruz bırakılan panoların değerlendirilmesi

TS EN 13523-11:2011 Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 11: Çözücülere direnç (ovalama deneyi

TS EN 13523-19:2011 Sargı kaplama metaller- Deney metotları - Bölüm 19:Anel tasarımı ve atmosferik şartlara maruz bırakma deney metodu

TS ISO 13805/T1 (Numara tadili: TS EN ISO 13805)Camsı ve porselen emayeler-Alüminyumun kaplanmasında kullanılan-Elektrolitik çözeltilerin etkisiyle alüminyum üzerindeki emaye kaplamaların yapışmasının tayini (pullanma deneyi)

TS EN ISO 13805 (Eski no: TS ISO 13805) Camsı ve porselen emayeler-Alüminyumun kaplanmasında kullanılan-Elektrolitik çözeltilerin etkisiyle alüminyum üzerindeki emaye kaplamaların yapışmasının tayini (pullanma deneyi)

TS EN 13887 Yapısal yapıştırıcılar - metallerin ve plastiklerin yapıştırma öncesi yüzey hazırlama kılavuzu

TS EN 13957 Alüminyum ve alüminyum alaşımları - Ekstrüzyonla imal edilen yuvarlak, rulo halinde boru - Genel uygulamalar için - Özellikler

TS EN 14571bMetalik olmayan taban malzeme üzerine metalik kaplama - Kaplama kalınlığı ölçümü - Mikrodirenç metodu

TS ISO 14647 Metalik kaplamalar - Metal taban malzemeler üzerindeki altın kaplamalarda gözeneklilik tayini - Nitrik asit buharı deneyi

TS EN ISO 14713-2 Çinko kaplamalar-Yapılarda demir ve çeliğin korozyona karşı korunması için kılavuz ve tavsiyeler-Bölüm 2:Sıcak daldırma ile galvanizleme

TS EN ISO 14713-3 Çinko kaplamalar-Yapılarda demir ve çeliğin korozyona karşı korunması için kılavuz ve tavsiyeler-Bölüm 3:Toz çinko ile kaplama

TS EN ISO 14713-3/AC Çinko kaplamalar-Yapılarda demir ve çeliğin korozyona karşı korunması için kılavuz ve tavsiyeler-Bölüm 3:Toz çinko ile kaplama

TS EN 14879-1 Saldırgan ortamın sebep olduğu korozyona karşı endüstriyel cihazların ve fabrikaların korunması için organik kaplama sistemleri ve astarlar

TS EN 14879-5 Sanayi cihaz ve tesislerinin aşındırıcı ortamların sebep olduğu korozyona karşı korunması için organik kaplama sistemleri ve astarlar - Bölüm 5: Beton bileşenler üzerindeki astarlar

TS EN 14879-6 Sanayi cihaz ve tesislerinin aşındırıcı ortamların sebep olduğu korozyona karşı korunması için organik kaplama sistemleri ve astarlar - Bölüm 6:Kiremit ve tuğla katlı birleşik astarlar

TS EN 14879-2 Endüstriyel cihaz ve tesislerin aşındırıcı ortamın neden olduğu korozyona karşı korunması için organik kaplama sistemleri ve kaplamalar - Bölüm 2 : Metalik bileşenlerin kaplamaları

TS EN 14879-3 Endüstriyel cihaz ve tesislerin aşındırıcı ortamın neden olduğu korozyona karşı korunması için organik kaplama sistemleri ve kaplamalar - Bölüm 3 : Beton bileşenlerin kaplamaları

TS EN 14879-4 Sanayi cihaz ve tesislerinin aşındırıcı ortamların sebep olduğu korozyona karşı korunması için organik kaplama sistemleri ve astarlar - Bölüm 4: Metalik bileşenler üzerindeki astarlar

TS EN ISO 14918 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapan kişileri onaylama deneyi

TS EN ISO 14922-1 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapılmış metal malzemelerin kalite özellikleri-Bölüm 1:Seçme ve kullanma kılavuzu

TS EN ISO 14922-2 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapılmış metal malzemelerin kalite özellikleri-Bölüm 2:Kapsamlı kalite özellikleri

TS EN ISO 14922-3 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapılmış metal malzemelerin kalite özellikleri-Bölüm 3:Standard kalite özellikleri

TS EN ISO 14922-4 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme yapılmış metal malzemelerin kalite özellikleri-Bölüm 4:Temel kalite özellikleri

TS EN ISO 14924 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme kaplamalarının son ısıl işlemi ve son işlemi

TS EN 15189 Sünek borular, bağlantı parçaları ve aksesuarlar - Borular için dış poliüretan kaplama - Özellikler ve deney metotları

TSE ISO/TR 15235 Çelik yüzeylerin hazırlanması - boya ve ilgili ürünlerin uygulanmasından önce - Suda çözünebilen tuz kirliliği seviyelerinin etkileri hakkında bilgiler

TS EN 15339-2 Isıl püskürtme - Isıl püskürtme teçhizatı için güvenlik şartları - Bölüm - 2: Gaz kontrol üniteleri

TS EN 15340 Isıl püskürtme - Isıl püskürtme kaplamalarının kesme yükü direncinin tayini

TS EN 15646 Elektro birikimli kaplamalar- Mühendislik amaçları için gümüş ve gümüş alaşımı elektro birikimi -Özellikler ve deney metotları

TS EN 15648 Isıl püskürtme-İşlem ile ilgili kalite bileşeni

TS EN ISO 15695 Camsı ve porselen emayeler - emaye mamullerin çizilmeye dayanıklılığının tayini

TS EN ISO 15720 Metalik kaplamalar- Gözeneklilik deneyleri- Metal alt malzemeler üzerindeki altın veya paladyum kaplamalarda jelleşme elektrografisi ile gözeneklilik

TS EN ISO 15721 Metalik kaplamalar- Gözeneklilik deneyleri- Altın veya paladyum kaplamalarda sülfüroz asit/ kükürtdioksit ile gözeneklilik tayini

TS ISO 15730 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Paslanmaz çelikte yüzey düzgünleştirme ve pasifleştirme aracı olarak elektrolitik parlatma

TS EN 15773 Sıcak daldırma ile galvenizlenmiş veya şerardlamış çelik malzemelerin (dubleks sistemler) endüstriyel uygulaması - Şartnameler, tavsiyeler ve kılavuz

TS EN ISO 16348 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Terimler ve görünüşle ilgili kurallar

TS EN ISO 16348 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Terimler ve görünüşle ilgili kurallar

TS EN ISO 17836 Isıl püskürtme-Isıl püskürtme için yığma veriminin tayini (ıso 17836:2004)

TS EN ISO 18332 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar-Gözeneklilik ile ilgili tarifler

TS EN ISO 21968 Metalik ve metalik olmayan esas malzemeler üzerindeki manyetik olmayan metalik kaplamalar - Kaplama kalınlığının ölçümü - Faz duyarlı eddy akımı metodu

TS EN ISO 27874 Metalik ve diğer inorganik kaplamalar - Elektriksel, elektronik ve mühendislik amaçları için elektro birikimli altın ve altın alaşımı kaplamaları - Özellikler ve deney metotları

TS EN ISO 28721-3:2011 Camsı ve porselen emayeler - İşleme tesisleri için cam astarlı cihazlar - Bölüm 3: Isıl şoka dayanım

TS EN 29885 Cam kaplar - Geniş ağızlı - Sızdırmaz üst kenarın düzgünlükten sapması - Deney metotları